Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Sejm uchwalił wczoraj ustawę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą i Luksemburgiem. Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów umowy te, mają usunąć szkodliwą konkurencję podatkową dla naszego kraju. Za przygotowaną przez resort finansów ustawą „o ratyfikacji Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.” głosowało aż 428 posłów, tylko jeden wstrzymał się od głosu. W uzasadnieniu do ustawy napisano, że obowiązującą polsko-kanadyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto 4 maja 1987 r. Nowa umowa zastąpi starą konwencję z 1987 r.
„W nowych warunkach gospodarczych, jak i nowej sytuacji międzynarodowej zaistniałej w Polsce po 1989 r., zawarte w latach osiemdziesiątych umowy podatkowe nie odpowiadają współczesnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD), jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zachodzi zatem potrzeba wynegocjowania nowych umów z ważnymi partnerami gospodarczymi Polski, do których zalicza się Kanada” – wskazano. Nowa polsko-kanadyjska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania została oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie  podatku od dochodu i majątku. Konwencja ma mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w Kanadzie lub w obu krajach.

Ile ceny za papierosy to podatki

Już od 1 stycznia czekają nas podwyżki podatku akcyzowego na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Po tej podwyżce VAT i akcyza będą stanowić w sumie około 85% ceny paczki papierosów. Aktualnie Polska zajmuje pod tym względem czwarte miejsce w UE. Wyższy od nas udział podatków w cenie papierosów mają tylko Bułgaria, Węgry i Estonia. Podwyżkę podatku akcyzowego zakładają zmiany ustawy o podatku akcyzowym zawarte w projekcie ustawy okołobudżetowej, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Resort uzasadnia ją koniecznością spełnienia wymogów określonych prawem europejskim.

Co z tajemnicą bankową obywateli

Szwajcarski rząd ogłosił niedawno plany zagwarantowania organom podatkowym w kantonach dostępu do danych bankowych obywateli podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków. Szwajcarski rząd oświadczył, że zwrócił się do ministerstwa finansów o przygotowanie do przyszłej wiosny zmian do kodeksu karnego skarbowego, zezwalających organom podatkowym w kantonach na dostęp do danych bankowych w przypadkach uchylania się od płacenia podatków.

Duży problem fiskusa

W ubiegłym roku, w sposób zadziwiający nieoczekiwanie zmniejszyła się liczba osób, które płacą 18- lub 32-proc. podatek PIT. To bardzo źle wróży finansom państwa. W 2011 r. mieliśmy 24 mln 654,2 tys. podatników, którzy rozliczyli się z PIT na zasadach ogólnych. Jest to o 253,5 tys. mniej niż w 2010 r. Jest to dosyć zaskakujące zjawisko, bo od dziesięciu lat podatników sukcesywnie przybywało. Wyjątkiem był 2009 r., gdy w statystykach zniknęło ok. 7 tys. osób, ale wówczas przechodziliśmy kryzys. W 2011 r. gospodarka szybko się zaś rozwijała, a liczba pracujących pobiła dotychczasowe rekordy.

Co z deklaracją na podatek od nieruchomości

Ministerstwo Gospodarki, uzasadniając założenia do projektu trzeciej już ustawy deregulacyjnej, wskazuje, że gminne i miejskie organy podatkowe posiadają informacje niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości. Nie ma więc potrzeby, aby po wybudowaniu lub zakupie nieruchomości osoby fizyczne i firmy składały informację oraz deklaracje na podatek od nieruchomości.

Niższy podatekod nieruchomości dla firm

Ostatnie orzecznictwo NSA wydaje się być  wbrew ugruntowanej przez lata wykładni sądów i interpretacjom fiskusa w sprawie rozliczania podatku od nieruchomości. Okazuje się, że ewidencja gruntów i budynków nie jest jedynym wyznacznikiem dla gminnych organów podatkowych przy wymiarze podatku od nieruchomości. Przedsiębiorca, który wybudował nieruchomość inwestycyjną,  wykończył ją ale używa do działalności tylko jej część, powinien zapłacić podatek jedynie od tej części – stwierdził w jednym z ostatnich orzeczeń NSA. Wyroki te idą naprzeciw dotychczasowej, bardzo niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów, prezentowanej także przez NSA.

Podatek od najwyższych przedstawicieli władzy

Rząd Słowacji zatwierdził dodatkowy aż pięcioprocentowy podatek od 170 najwyższych rangą, najlepiej zarabiających urzędników państwowych jak i polityków. Władze nazywają ten czyn  przejawem solidarności społecznej. Prawica  zarzuca rządowi populizm. Niemniej jednak, od 1 stycznia 2013 roku tym dodatkowym podatkiem mają zostać obłożone uposażenia 150 deputowanych do parlamentu, premiera, prezydenta i sędziów Sądu Najwyższego.

 

Nieruchomości inwestycyjne: powiadom gminę

Nowy właściciel nieruchomości ma tylko 14 dni na zgłoszenie jej do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zobowiązanie do zapłaty takiego podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nie powstaje z mocy prawa ale automatycznie od razu po nabyciu nieruchomości. Ustala wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), który w tym przypadku jest organem podatkowym.

Nieruchomości inwestycyjne z różnym podatkiem

Samorządy już od dwóch lat twierdzą, że system ich dochodów wymaga dużych zmian. Postulują między innymi o  zmiany systemowe w podatku od nieruchomości. Samorządy chcą wprowadzenia systemu, który w pewnym stopniu zależałby od wartości nieruchomości. Postulują podział kraju na 6 stref, w których będą obowiązywały różne stawki podatku od gruntów. Dziś podatek, zarówno od gruntów, jak i budynków, zależy od ich powierzchni lub powierzchni użytkowej. Dodatkowo chcą wprowadzenia podatku, który w całości uzależniony byłby od wartości nieruchomości. System taki musiałby jednak opierać się na katastrze, co oznacza konieczność opracowania wycen nieruchomości w gminach w całym kraju.

Emeryci nie są ciężarem dla systemu ubezpieczeń

Wbrew wielu poglądom,  starsze osoby nie zabierają pracy młodym.  W krajach, w których wielu seniorów pracuje, stopa bezrobocia jest niska. Emeryci pracują coraz dłużej. Rośnie liczba tych, którzy pozostają aktywni zawodowo nawet przez wiele lat po osiągnięciu 67 roku życia. Dzięki temu nie są ciężarem dla systemu ubezpieczeniowego, do którego odprowadzają składki. Płacą również podatki. Nie tylko zapewniają sobie lepsze życie ale i często pomagają najbliższym.

Podatek appla a ceny aparatów

Dotykowy ekran, wysokiej jakości wyświetlacz, superszybki procesor i pamięć liczona w gigabajtach. Wszystko zapakowane w niewielkie, mieszczące się w kieszeni i ładnie wyglądające urządzenie zwane smartfonem a do tego kuszące ceny? Analitycy przestrzegają, żeposiadanie nowoczesnego telefonu może być droższe. „Trzeba się przygotować na podatek Apple’a” – twierdzi dziennik „Wall Street Journal”, komentując ogłoszony w ostatni piątek werdykt sądu w San Jose w Kalifornii, który przyznał amerykańskiej firmie odszkodowanie w wysokości 1,05 mld dol. za naruszenie przez Samsunga siedmiu patentów.

Nieruchomości inwestycyjne a wycena fiskusa

Podatnicy bardzo często proszą urzędy skarbowe o wycenę rynkową zakupionej nieruchomości. Te, jak się okazuje, mogą potraktować sprawę jak donos na samego siebie. Niektóre urzędy odmawiają wykonania wyceny nieruchomości na cale indywidualne, inne sporządzają je w ramach prowadzonych przez siebie postępowań. Oznacza to nic innego, jak złożenie donosu na samego siebie.

Nieruchomości: od 2013r. wyższy podatek

W przyszłego roku niestety należy liczyć się z podwyżkami podatków i opłat lokalnych. Mimo, że ostatnie słowo w tej sprawie mają gminy i jeszcze ono nie padło, to już wiadomo, że zmiany mogą dotknąć m. in. właścicieli nieruchomości.  Podwyżkę najbardziej odczują przedsiębiorcy. Zmiany mogą ich kosztować około 200 zł rocznie.

 

Działalność sezonowa to wyższy podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości i wykorzystuj ją wyłącznie w okresie letnim, płacą od nich podatek w równej wysokości przez cały rok. Nie ma znaczenia, że ich krótkotrwałe używanie. Część właścicieli nieruchomości w sezonie letnim uruchamia działalność gospodarczą, a później ją zawiesza. Zawieszenie firmy pozwala na skorzystanie z preferencji, ale nie dotyczy to podatku od nieruchomości.

Ile oddajemy Państwu

Niestety, aż 25 %  naszej comiesięcznej pensji oddajemy państwu. Głównym obciążeniem naszych dochodów są oczywiście podatek PIT a także  składka na ubezpieczenie społeczne. Wśród Państw Europejskich najwięcej pieniędzy zostaje w kieszeni m.in. Cypryjczyków, Maltańczyków i Słowaków, gdzie podatki są najniższe. Nie jesteśmy jednak w bardzo złej sytuacji: jesteśmy w średniej stawce ilości oddawanych pieniędzy państwu.

Nieruchomości inwestycyjne a wzrost podatku

Sytuacja finansowa samorządów jest bardzo niekorzystna, dlatego gminy i miasta szukają kolejnych dochodów oraz oszczędności. Samorządy prognozują wzrost wpływów z podatków dochodowych oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości. Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku stwierdza, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości są waloryzowane przez ministra finansów o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nieruchomości, podatek a anteny telewizyjne

Dla niektórych może wydać się to dziwne ale jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, właściciel anten telewizyjnych umocowanych na ścianach nie musi od nich płacić podatku od nieruchomości. Powód? Nie są to budowle. Sąd wyjaśnił, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Źródło: Gazeta Prawna

Podatek od sprzedaży online

Walcząc przeciwko rosnącym w siłę sklepom internetowym, znana sieć supermarketów Wal-Mart sięgnęła po broń, przed którą wzdragał się jej założyciel – lobbing. We wtorek komisja ds. wymiaru sprawiedliwości Izby Reprezentantów będzie rozpatrywać projekt ustawy pozwalający każdemu stanowi ściągać podatek od sprzedaży od podmiotów z innych stanów, które sprzedają towary jego mieszkańcom. Jeśli ustawa wejdzie w życie, sklepy internetowe, które na ogół nie naliczają podatku od sprzedaży stracą przewagę cenową nad tradycyjnymi detalistami.

Źródło: Onet

Podatek ekologiczny dla bogatych

W latach 2009 – 2011 nastąpił bardzo duży spadek importu używanych samochodów. Jeśli przysłowiowy Kowalski będzie musiał dodatkowo płacić za to, że nie posiada superekologicznego auta z salonu, można przypuszczać, że pozbędzie się swoich „czterech kółek”. Dzięki temu auta będą posiadali kierowcy, których po prostu będzie na to stać

Źródło: Onet

Mieszkania a podatek od nich

Ponad dziewięć i pół miliarda euro wpłynęło do włoskiego skarbu państwa z tytułu komunalnego podatku od nieruchomości. Właściciele mieszkań i domów do 18 czerwca musieli wpłacić pierwsza ratę . Do końca roku 2012 komunalny podatek od nieruchomości przynieść powinien ponad dwadzieścia miliardów euro.

Źródło: Onet

Podatek od wygranych

Osoby, które z okazji mistrzostw Europy obstawiają wyniki meczów i składają zakłady myszą podzielić się wygraną z fiskusm. Wygrana w takich zakładach  jest opodatkowana 10% podatkiem. Jednak, jeśli jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2280 zł, to wówczas można zastosować zwolnienie i podatku dochodowego od osób fizycznych nie zapłacić należnej kwoty.

Źródło: Interia

Podatek od biletu na Euro

Fiskus też się cieszy z Euro 212. Wszystkie osoby, które dostały bilet  na tą historyczną imprezę, muszą od takich świadczeń zapłacić podatek. Dotyczy to także klientów czy partnerów biznesowych. Argumentem jest fakt, że nagrodzone osoby mają wyższy przychód. Podatek od biletu wartego 800 zł może wynieść nawet 256 zł.

Źródło: Wirtualna Polska

Koszty sprzedaży nieruchomości

W momencie, kiedy sprzedajemy nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia należy zapłacić podatek dochodowy. Jednak, może okazać się tak, że po  obliczeniu kosztów, dochód do opodatkowania nie wystąpi. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest zbywana bez związku z działalnością gospodarczą, kiedy waloryzacja znacząco podwyższa koszty.

Źródło: Bankier

Założenia do ustawy deregulacji

Jak poinformował wiceminister w ministerstwie gospodarki w  ciągu najbliższych dwóch tygodni ministerstwo to zakończy prace nad projektem założeń kolejnej ustawy deregulacyjnej. Pierwsza ustawa deregulacyjna, weszła w życie 1 lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów. Druga ustawa, z 16 września 2011 r., potocznie zwana deregulacyjną bis, przedłużyła m.in. termin wykorzystania zaległego urlopu z 31 marca do 30 września. Ponadto zlikwidowała obowiązek comiesięcznego raportowania pracownikom o opłaceniu składek do ZUS.

 

Źródło: Onet

Kara dla Elbląskiej Korporacji Nieruchomości

Jak się okazało, pośrednicy obrotu nieruchomościami z Elbląga bardzo często stosowali porozumienia ograniczające konkurencję. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że w 2010 pośrednicy nieruchomości z Elbląga zawarli porozumienie ograniczające konkurencję. Przedsiębiorcy wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Nałożona kara dotyczy  ośmiu i wynosi  27 375 zł.

Źródło: Nasze Miasto

Szkoła nie będzie miała ulgi

Jak zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny szkoła wyższa nie będzie zwolniona z obowiązku płacenia podatku od tej części nieruchomości, które wynajmuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Szkoła ta nie może być zwolniona z opłacenia podatku jeśli nieruchomości uczelni są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, nawet przez podmioty trzecie (najemców).

Źródło: Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości i od pojazdów

Jak co roku radomski magistrat opublikował wykaz osób i firm, którym ulżył w płatnościach podatkowych za rok 2011. Miasto zdecydowało się umorzyć płatności za poprzedni rok podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym oraz dofinansować remonty elewacji kamienic na łączną kwotę 540 tys.

Źródło: Gazeta Wyborcza