Wzrost płac

W listopadzie Główny Urząd Statystyczny podał, iż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do października 2011 wzrosło o 1,8 procent. W skali roku wzrost wynagrodzenia wyniósł zaś 4,4 procent. Obecnie średnia płaca wynosi 3682 zł i 19 gr.
W listopadzie odnotowano także wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca – października, jest to wzrost na poziomie 0,1 procent, w skali roku zatrudnienie wzrosło o 2,5 proc.
Dane te tylko nieco różnią się od przewidywań ekonomistów zebranych podczas realizacji ankiety dla agencji ISB. Specjaliści przewidywali wtedy, iż w listopadzie wynagrodzenie w firmach wzrośnie o 5,0 proc. w ujęciu rocznym, a zatrudnienie, również w ujęciu rocznym, zmieni się o 2,3 proc.

Zła kondycja polskich samorządów wg Fitch

Wg agencji Fitch w 2012 roku, na skutek wysokich wydatków na inwestycje, wzrośnie zadłużenie sektora samorządowego w Polsce. To z kolei może przełożyć się na niższe ratingi poszczególnych samorządów.
Dalsze pogorszenie wyników operacyjnych samorządów terytorialnych w Polsce spowoduje, iż jednostki te stracą zupełnie zdolność do finasowania inwestycji z własnych środków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej wzrost wydatków przy braku wzrostu dochodów. Błędem większości samorządów jest przyjmowanie kolejnych zobowiązań finansowych bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Agencja Fitch prognozuje, że z podobnym stanem rzeczy będziemy mieli do czynienia również w 2012 roku, co najprawdopodobniej przyczyni się do dalszego pogorszenia i tak już wątłej kondycji finansowej większości samorządów.