Kontakt

Redakcja:
Redaktor naczelny,

moneta

Marcin Moneta, redakcja@komercja24.pl

 

Biuro:
komercja24.pl
, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22/4, tel. 730 227 094