Dlaczego warto inwestować

Od chwili przystąpieni1432035708a w 2004 roku Polski do UE, rozpoczął się w Polsce wzrost cen nieruchomości, początkowo silny, w następnych latach bardziej zrównoważony i bezpieczny. Jest to naturalną konsekwencją otwarcia granic, a więc swobodnego przepływu kapitału i w jego następstwie wyrównywania cen. Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej oraz zaufaniu do polskiej waluty i deklaracji przyjęcia docelowo Euro, do Polski napływają liczne grupy zagranicznych inwestorów. Rosnący popyt z ich strony przyczynia się do wzrostu cen, zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych. Początkowo inwestycje rozwijały się głównie w największych miastach Polski, obecnie obejmują także mniejsze miasta i miejscowości.

Polska, z populacją ponad 38,4 miliona mieszkańców, jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej należącym do Unii Europejskiej. Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 35. miejscu wśród krajów świata i na 6. wśród państw UE (dane Eurostat i CIA, The World Factbook). Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto (PKB), Polska jest 9. gospodarką w UE i 23. gospodarką świata (PKB za rok 2012 w cenach bieżących w przeliczeniu na dolary, dane MFW, World Economic Outlook Database, kwiecień 2014).

Polska ma największy i najbardziej aktywny rynek nieruchomości wśród nowych krajów członkowskich UE, a ceny nieruchomości jeszcze nie osiągnęły poziomu cen starej Unii.
Dodatni wzrost PKB, stabilność waluty i niska inflacja tworzą dobry klimat dla inwestorów i stabilizację gospodarczą. Polski PKB wg GUS wzrósł w 2014 roku o 3,4 proc.
Inwestowanie w nieruchomości daje możliwość podwójnego zysku: po pierwsze – inwestor otrzymuje stały dochód z wynajmu nieruchomości; po drugie – z rosnącej docelowo wartości nieruchomości.
Wzrost zamożności społeczeństwa, przyczynia się do rosnącego poziomu konsumpcji, a tym samym szybszego posiadania własnych nieruchomości. Duży stały popyt w dłuższej perspektywie czasowej utrzymuje ceny nieruchomości w trendzie wzrostowym.
Rynek nieruchomości, zwłaszcza komercyjnych, charakteryzuje się większą stabilnością i bezpieczeństwem inwestowania niż rynek pieniężny czy papierów wartościowych.

Wykaz możliwości inwestowania w nieruchomości komercyjne: