WGN Commercial oferuje

ChromaStock_6893327właścicielom nieruchomości w celu zbycia:
– przygotowanie oferty nieruchomości wraz z ustaleniem wartości rynkowej
– opracowanie i wdrożenie strategii marketingowo-reklamowej
– pozyskiwanie potencjalnych nabywców i prezentowanie nieruchomości
– pozyskanie finansowania dla nabywców
– przygotowanie i negocjacje warunków umowy
– finalizacja transakcji

właścicielom nieruchomości w celu komercjalizacji:
– przygotowanie oferty nieruchomości wraz z ustaleniem wartości rynkowej
– opracowanie i wdrożenie strategii marketingowo-reklamowej
– analizy i rekomendacje opłacalności przedsięwzięcia
– pozyskanie finansowania na modernizację / rozbudowę
– audyt formalno-prawny
– pozyskiwanie najemców lub udziałowców
– przygotowanie i negocjacje warunków umów
– restrukturyzację nieruchomości i podział

inwestującym w nieruchomości / lub deweloperom:
– określenie potrzeb, lokalizacji, możliwości i kryteriów wyboru
– pozyskiwanie i prezentowanie nieruchomości kubaturowych, terenów, gruntów, powierzchni użytkowych: biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych itp.
– pozyskanie finansowania
– przygotowanie i negocjacje warunków umów
– doradztwo w zakresie przystosowań i adaptacji

poszukującym nieruchomości do wynajmu:
– określenie potrzeb, lokalizacji, możliwości i kryteriów wyboru
– pozyskiwanie i prezentowanie nieruchomości, powierzchni użytkowych: biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych itp.
– pozyskanie finansowania
– przygotowanie i negocjacje warunków umów
– doradztwo w zakresie przystosowań i adaptacji

ponadto WGN Commercial oferuje:
– organizacje przetargów
– wyceny nieruchomości
– audyt formalno-prawny
– podziały geodezyjne
– zarządzanie nieruchomościami
– analizy, raporty, opinie dot. aktualnego stanu i tendencji na rynku nieruchomości
– komercjalizacja
– rewitalizacja nieruchomości

WGN Commercial
komercja@wgn.pl