Wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się w kolejnych latach

sadoch-rynek-pracy-foto_1

– Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy we wstępnej fazie ożywienia gospodarczego, co sugeruje, że tempo wzrostu powinno być co najmniej utrzymane w kolejnych latach – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Rafał Sadoch, analityk Domu Maklerskiego mBanku.

Jeśli tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie się utrzymywać, a wszystko na to wskazuje, możemy obserwować spadek bezrobocia do 5–6 proc. – ocenia Rafał Sadoch z Domu Maklerskiego mBanku. To powinno też skutkować przyspieszeniem wzrostu płac. Wzrost polskiego PKB napędzać będzie poprawiająca się sytuacja gospodarcza w strefie euro, czyli u naszego głównego partnera handlowego.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wyniosło w lipcu 2017 roku nieco ponad 4,5 tys. zł. To niespełna 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

W czerwcu i lipcu 2017 roku stopa bezrobocia w Polsce według metodologii GUS wynosiła 7,1 proc. Wcześniej po raz ostatni tak niski poziom widziano nad Wisłą w marcu 1991 roku. Jeszcze w styczniu 2013 roku była ona na dwukrotnie wyższym poziomie. Według metodologii BAEL, a której korzysta Eurostat, bezrobocie w Polsce jest jeszcze niższe i na koniec II kwartału wynosiło 5,0 proc.

Rośnie za to zatrudnienie: w lipcu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób pracowało przeszło 6 mln zatrudnionych, najwięcej w historii. To mniej więcej dwie trzecie pracujących w całej gospodarce narodowej. Poziom 6 mln zatrudnionych w sektorze prywatnym po raz pierwszy przekroczony został zaledwie miesiąc wcześniej. Firmom  w wielu branżach brakuje rąk do pracy.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w I półroczu 2017 roku powiatowe urzędy racy przyjęły od pracodawców zgłoszenia o chęci zatrudnienia niemal 948 tys. cudzoziemców. W tym w niemal 905 tys. przypadków chodziło o obywateli Ukrainy. I choć także oni zaczynają oczekiwać wyższych niż dotychczas wynagrodzeń, to przez ostatnie kwartały napływ tańszej siły roboczej spoza Polski powodował relatywnie powolny wzrost płac.
Jeśli firmy poradzą sobie z niedoborem kadr, będą miały przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Polskim przedsiębiorstwom pomaga nie tylko ożywienie na rynku wewnętrznym, lecz także dobra koniunktura u największych odbiorców zagranicznych, głównie w strefie euro, gdzie trafia ponad połowa wartości polskiego eksportu. W II kwartale 2017 roku kraje posługujące się wspólną walutą odnotowały wzrost gospodarczy o 2,2 proc. rok do roku – a to tempo najszybsze od sześciu lat.

Newseria Biznes

WGN sprzedaje reprezentacyjną kamienicę na wrocławskiej starówce

WGN_kamienica

15,5 mln zł to cena ofertowa sprzedaży bardzo atrakcyjnej nieruchomości – zabytkowej kamienicy na Starym Mieście we Wrocławiu. Agentem sprzedaży tej nieruchomości została firma WGN.  

Budynek jest 4- kondygnacyjny  – o charakterze usługowo- biurowym. Na parterze i w piwnicach mieszczą się lokale gastronomiczne, na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe. Obecnie kamienica jest wynajęta w 95%. W 2000 roku budynek został poddany generalnemu remontowi i modernizacji. Nieruchomość ma niecałe 2200 mkw. powierzchni.

Rynek nieruchomości komercyjnych blisko równowagi

Daniel Bienias MRICSWedług najnowszego badania RICS dostępność powierzchni na wynajem w II kw. rosła bardziej umiarkowanie niż na początku roku. Po raz pierwszy od 2014 wskaźniki dotyczące popytu były zasadniczo zbliżone do wskaźników podaży, sygnalizując bardziej zrównoważony trend na rynku.

W kierunku większej równowagi

W II kw. br. wskaźnik nastrojów najemców (kompleksowy wskaźnik uchwytujący dynamikę rynku najmu) spadł do -5 z -1 odnotowanego w I kw. Niemniej jednak, indeks nadal wskazuje na bardzo stabilny obraz rynku najmu w Polsce.

Popyt ze strony najemców wzrósł relatywnie mocno w II kw. br., a dynamika wzrostu znacznie odpowiadała tej z poprzedniego kwartału. Biorąc pod uwagę podział rynku według sektorów, popyt wzrósł najbardziej w sektorach nieruchomości biurowych i przemysłowych, skromniej zaś w sektorze nieruchomości handlowych.

Dostępność powierzchni na wynajem nadal rosła, choć bardziej umiarkowanie niż w pierwszym kwartale roku. Wyraźnie po raz pierwszy od 2014 odczyt wskaźników popytu był zasadniczo zgodny z odczytem wskaźników podaży, wskazując na bardziej zrównoważony trend na rynku.

Równolegle do tego wciąż rosła liczba nowych inwestycji, z najsilniejszym wzrostem odnotowanym w sektorze nieruchomości biurowych. W sektorach przemysłowym i handlowym aktywność budowlana również nabrała rozmachu w ciągu kwartału.

Pomimo presji nadpodaży wolnej powierzchni, nieco łagodniejszej w I kw., oczekiwania dotyczące najmu w perspektywie 12 miesięcy przesunęły się głębiej w negatywny obszar. Istotnie, z wyjątkiem nieruchomości handlowych typu prime, oczekuje się spadku wartości czynszów we wszystkich podsektorach w nadchodzącym roku.

Zainteresowanie inwestorów rynkiem nadal wysokie

Wskaźnik nastrojów na rynku inwestycyjnym spadł z +19 w poprzednim kwartale do bardzo neutralnego poziomu -1 w najnowszym badaniu RICS. To sugeruje, że warunki na rynku inwestycyjnym w ostatnich trzech miesiącach były mniej lub bardziej jednostajne.

Liczba zapytań inwestycyjnych po raz kolejny stopniowo rosła, równomiernie we wszystkich sektorach. Nadal rosła również liczba zapytań ze strony inwestorów zagranicznych, jednakże dynamika wzrostu zapytań zauważalnie spadła w sektorze biurowym i handlowym.

Podaż nieruchomości na sprzedaż wzrosła w szybszym tempie aniżeli w pierwszym kwartale roku, napędzana głównie przez wzrost podaży w sektorach nieruchomości biurowych i przemysłowych.

Oczekiwania dotyczące wartości kapitałowych aktywów w ciągu najbliższych 12 miesięcy spadły w II kw., co było w dużej mierze spowodowane korektą w dół prognoz na rynkach drugorzędnych. Jednocześnie oczekuje się wzrostu stóp kapitalizacji na rynkach kategorii prime w nadchodzącym roku, z największymi spodziewanymi zyskami w podsektorze najlepszych nieruchomości handlowych.

Około 50% badanych postrzega, że warunki na lokalnym rynku są zgodne z wczesnym i środkowym etapem ożywienia.

Daniel Bienias MRICS, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce :

„Pomimo, że Wskaźnik Sentymentu Inwestycyjnego podany przez RICS pozostaje minimalnie negatywny, obserwujemy bardzo mocny popyt ze strony inwestorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się najlepsze projekty handlowe i biurowe. Popyt na projekty handlowe odpowiadał za ponad 60% całej aktywności inwestycyjnej zarejestrowanej w pierwszym półroczu 2017. Z drugiej strony, brak podaży najlepszych projektów biurowych w centrum Warszawy, skierował zainteresowanie części inwestorów w stronę rynków regionalnych. Przede wszystkim te dwa wspomniane czynniki powodują wzrost presji na spadek stóp kapitalizacji. Wiele transakcji będących aktualnie w finalizacji pozwala nam pozytywnie patrzeć na drugą połowę roku, co może przełożyć się na rekordowy wolumen przekraczający 5 miliardów euro w całym roku 2017”.

Nieruchomości komercyjne: Europa Środkowa na celowniku

james_chapman

W pierwszej połowie 2017 r. wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 7 miliardów euro, czyli o 6% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Na rynku nieruchomości komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej dominującą pozycję zajmują inwestorzy europejscy, których udział w wolumenie transakcji wzrósł do 46% – jest to najwyższy poziom od 2010 roku. Trochę niższy udział w rynku mają inwestorzy krajowi, którzy odpowiadają za 35% obrotów. Natomiast na graczy spoza Europy przypada tylko 19% wolumenu transakcji inwestycyjnych – podkreślają eksperci Cushman and Wakefield.

Ponad połowę łącznego wolumenu obrotów w Europie Środkowo-Wschodniej stanowią transakcje inwestycyjne w sektorze nieruchomości handlowych. W porównaniu z poprzednimi latami obiekty biurowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Liderem regionu są Czechy, gdzie w nieruchomości handlowe i biurowe zainwestowano odpowiednio 1023 mln euro i 590 mln euro. Natomiast w sektorze magazynowym najwyższą wartość transakcji inwestycyjnych odnotowano na Węgrzech – 305 mln euro.

Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2017 r. wg sektorów

W bieżącym roku sektor nieruchomości handlowych cieszył się największym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczy nie tylko łączny wolumen obrotów, lecz także wartość pojedynczych transakcji. W pierwszym półroczu w tym właśnie sektorze odnotowano trzy największe transakcje o łącznej wartości 1 mld euro.

informacja prasowa C&W

 

Jak deweloperzy oceniają okres wakacyjny?

Lokum-Da-Vinci-Lokum Deweloper

Jak kształtowała się sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych latem? O to spytał deweloperów serwis Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Okres wakacyjny nigdy nie był okresem słabszym sprzedażowo. Wręcz przeciwnie, w okresie urlopowym zwyczajnie mamy więcej czasu, aby zająć się takimi sprawami, jak poszukiwanie mieszkania. Potwierdzają to również dane z rynku. Jeśli spojrzymy na podsumowania kwartalne na rynku pierwotnym można zauważyć trend, w którym sprzedaż w trzecim kwartale nieznacznie przewyższa wyniki uzyskane w drugim kwartale roku. Nie zmienia to faktu, iż największy popyt notowany jest w IV/I kwartale, czego również można spodziewać się w tym i przyszłym roku.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord S.A.

W pierwszym kwartale tego roku ustanowiliśmy historyczny rekord sprzedaży mieszkań, a przypomnijmy, że firma obchodzi właśnie 40-lecie istnienia. W drugim kwartale br. utrzymaliśmy sprzedaż na wysokich poziomach. Wyniki za trzeci kwartał dopiero poznamy, ale w bieżącym roku okres wakacyjny nie spowodował spadku zainteresowania klientów naszymi mieszkaniami.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W okresie wakacji sprzedaż nie zwolniła tempa. Wręcz przeciwnie. W naszej gdańskiej inwestycji Wolne Miasto obserwujemy zainteresowanie, jakiego nie było jeszcze nigdy w historii firmy. Wydaje się, że każdy kolejny rekord jest tym ostatnim w cyklu, a okazuje się że bijemy kolejne rekordy sprzedaży.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

To już trzeci rok, w którym obserwujemy wzmożony ruch klientów w trzecim kwartale roku. Oferta obejmująca 1500 mieszkań w połączeniu z atrakcyjnymi rabatami sprawia, że zainteresowanie wrocławian zakupami utrzymuje się na wysokim poziomie. Wybierając w sierpniu jedno z naszych mieszkań klienci mogą otrzymać sprzęt AGD w prezencie, indywidualny projekt wnętrza, system smart dom lub wakacje na Maderze.

Część z naszych nieruchomości objęta jest również promocją „mieszkaj rok bez czynszu”, która zwalnia z opłat czynszowych przez pierwszy rok korzystania z mieszkania. Na duże zainteresowanie zakupami w trakcie wakacji wpływ miało również uruchomienie nowej transzy z programu Mieszkanie dla Młodych, co pobudziło sprzedaż na osiedlach takich jak Forma, Cztery Pory Roku, czy Na Ustroniu.

Yael Rothschild, prokurent Mill-Yon Gdańsk

W większości naszych inwestycji poziom sprzedaży w czasie wakacji nie spada. Część klientów wykorzystuje urlop na poszukiwania mieszkań. Promocje dotyczą wybranych lokali w poszczególnych inwestycjach. W Aura Park w warszawskim Wilanowie to rodzinne miejsce parkingowe w cenie pojedynczego. W Aura Sky na Gocławiu oferujemy letnie rabaty do 35 tys. zł. W Aura Garden na warszawskiej Białołęce mamy stałą, bardzo atrakcyjną ofertę cenową.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Porównując obecne i ubiegłoroczne wakacje można śmiało stwierdzić, że tegoroczny lipiec był zdecydowanie lepszym miesiącem. Wszystko za sprawą uruchomienia dodatkowej puli dofinansowań w MdM. Sierpień jest natomiast miesiącem urlopów, ponieważ obserwujemy, że ofertę Wawel Service przeglądają osoby przebywające m.in. w nadmorskich miejscowościach. Na początku wakacji uruchomiliśmy akcję lato korzyści, w której na naszych klientów czekały atrakcyjne promocje. Niestety, lato powoli dobiega końca, co jednak nie znaczy, że nabywcy nie mogą liczyć na konkurencyjne oferty i rabaty.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Wakacje to dla wielu deweloperów sezon ogórkowy. W naszej ofercie znajdują się jednak dwa bardzo udane, etapowane, warszawskie projekty Kolska od Nowa i Apartamenty Marymont, których dynamika sprzedaży nie zwalnia nawet w sezonie urlopowym. Ponadto, na przełomie czerwca i lipca br. uruchomiliśmy sprzedaż mieszkań w długo oczekiwanym, nowym projekcie Człuchowska Bemowo. Mamy więc sporo pracy i jesteśmy zadowoleni z wyników w ostatnich tygodniach.
Ewelina Krosta, reprezentująca WAN S.A.

informacja prasowa – Dompress.pl

 

Biura: więcej powierzchni dla start up’ów w Adgar Park West

amassy

Brain Embassy – pierwszy polski co-creating, zlokalizowany w Adgar Park West, niemal dwukrotnie zwiększył swoją powierzchnię i obecnie oferuje startupom, małym i średnim firmom,  freelancerom i korporacjom łącznie ponad 3 tys. mkw.

Za koncepcję architektoniczną i projekt nowej części odpowiadają studio mode:lina™ oraz pracownia Archicon, natomiast za wyposażenie wnętrz – Kinnarps, lider wysokiej jakości rozwiązań biurowych w Europie.

Brain Embassy w budynku Adgar Park West rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2016 r. Jest pierwszym w Polsce biurem co-creatingowym, zaprojektowanym w oparciu o najnowsze trendy w tworzeniu przestrzeni do pracy, które wspierają naturalne powstawanie społeczności, twórczą współpracę między jej członkami oraz rozwój innowacyjnych pomysłów. Różnorodność zaaranżowanych miejsc zachęca do ruchu i kreatywności, a płynne przenikanie się stref dedykowanych spotkaniom w nieformalnej atmosferze, tworzy miejsce, które w pełni zaspokaja potrzeby pracowników i stwarza im warunki do wydajnej pracy.

Wnętrze Brain Embassy skrywa w sobie wiele niespodzianek, a ich odkrywanie ma za zadanie pobudzać wyobraźnię w trakcie pracy. Chcąc, by spotkania w salach konferencyjnych nie były tylko zwykłymi spotkaniami, ale także pomagały generować nowe pomysły i inicjatywy, projektanci nadali im nietypowe formy. Sale konferencyjne przypominają o wielkich odkryciach biegunów Ziemi i źródeł Amazonki oraz o osiągnięciach Wielkiego Zderzacza Hadronów. Sale konferencyjne to także przestrzenie dedykowane “wielkim umysłom” pisarzy, artystów i matematyków.

Nowa część Brain Embassy zajmuje powierzchnię blisko 1300 mkw., na której znajdują się m.in.:

  • Otwarta przestrzeń typu open space
  • Event Space, który w zależności od potrzeb może zostać podzielony na 3 sale konferencyjne mogące łącznie pomieścić w komfortowych warunkach 120 osób
  • Sala warsztatowa o elastycznym ustawieniu dla grup do 30 osób
  • 28 wyodrębnionych biur, które są przeznaczone dla zespołów od 3 do 14 osób
  • 3 sale do spotkań w mniejszym gronie – od 2 do 8 osób
  • Duża, w pełni wyposażona kuchnia ze stanowiskami do gotowania
  • 2 pokoje do relaksu – Nap Room i Meditation Room

Wybudują obwodnicę Stalowej Woli

road-2650211_640

Za blisko 200 milionów złotych Mostostal Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Jest to kolejna inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którą zrealizuje w województwie podkarpackim konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Kontrakt z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na realizację zadania został podpisany 30 sierpnia br.

W ramach inwestycji Mostostal Warszawa zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Stalowej Woli i Niska o długości 15,3 km. Będzie to droga jednojezdniowa ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi.

Początek trasy znajdzie się w Stalowej Woli w miejscu skrzyżowania ulicy Podskarpowej i Chopina (nieopodal galerii Vivo!). Stąd obwodnica będzie przebiegać wzdłuż wałów rzeki San, czyli po północno-wschodniej granicy miasta Niska. Ponownie zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 77 w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik. Docelowo trasa połączy się również z drogą ekspresową S19 stanowiącą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Droga ma powstać w ciąg 36 miesięcy.

Zabytkowe kamienica we Wrocławiu z hotelem sieci Mariott

IMG_2046

Nieopodal Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, w zabytkowej kamienicy z końcówki XIX wieku, otwarto właśnie najnowszy wrocławski hotel, a zarazem pierwszy obiekt sieci Marriott w tym mieście. Część wnętrz, detale architektoniczne i elewacje zostały pieczołowicie odtworzone.

Hotel przyjmuje już pierwszych gości i turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Został otwarty pod koniec sierpnia 2017. Tym samym AC Hotel Wrocław inicjuje ekspansję marki AC w Polsce.

Hotel Wrocław to stylowy hotel dla lubiących miejskie przestrzenie i komfort spędzania czasu. Kamienica, w której znajduje się hotel pochodzi z 1875 roku. Miejsce było kiedyś siedzibą Banku Rzeszy. Wiele elementów wystroju wnętrza zostało odrestaurowanych, w tym robiące wrażenie podwoje – ogromne, drewniane drzwi witające gości budynku przy Pl. Wolności 10. Drzwi zostały dokładnie odtworzone według oryginału zastanego w obiekcie przez stolarza-artystę – mówi Maciej Knyrek, Dyrektor wrocławskiego hotelu. Nieco dalej, tuż za recepcją, goście spotkają kolejny historyczny element. To ważące niemal tonę zabytkowe kraty z herbem Wrocławia z czasu funkcjonowania banku. Powstały w dawnej głównej sali operacyjnej banku, dziś witają gości restauracji oraz baru – dodaje Maciej Knyrek.

Inwestorzy odtworzyli także dwa zabytkowe gryfy strącone z elewacji budynku podczas wojny. W momencie, gdy myślano, że przepadły w niepamięć na zawsze, zostały odnalezione w piwnicy budynku. Po ponad dwuletniej renowacji przeprowadzonej pod okiem konserwatora, już wyremontowane, zdobią dziś ścianę frontową hotelu. W wewnętrznym patio, służącym jako przestrzeń dodatkowa restauracji oraz miejsce pod eventy, odtworzono także oryginalną cegłę, przywracając oryginalny wygląd ceglanej elewacji z 1875 roku.

Do dyspozycji gości wrocławski AC Hotel by Marriott oddaje 91 pokoi zaprojektowanych tak, żeby dostarczyć wygody i unikatowe doświadczenie. Z uwagi na zastany układ architektoniczny każdy pokój jest indywidualnie urządzony. Niektóre pokoje posiadają okazałe tarasy z miejscem do wypoczynku i widokiem na miasto. Z południowych tarasów, przy bardzo dobrej pogodzie, widać nawet pasmo górskie z wyłaniającą się na horyzoncie Śnieżką .

Ofertę hotelu dopełnia AC Lounge z Restauracją Fuego i drink barem – tworzący wspólną przestrzeń podczas dnia, by płynnie przeistoczyć się w gwarne miejskie centrum spotkań wieczorem. W podziemiu znalazło się miejsce na basen, jacuzzi, strefę saun, siłownię oraz gabinet masażu. Smaczkiem całego obiektu będzie wkrótce także autorska winiarnia zlokalizowana w piwnicach dawnego skarbca. Za stoły degustacyjne służyć będą odnalezione w budynku, ciężki sejfy z drewnianymi blatami. Docelowo tutejsza winiarnia serwować będzie światowej klasy wyselekcjonowane wina.

Miejsca parkingowe dla gości dostępne są w pobliskim parkingu podziemnym NFM.

Generalny wykonawca centrum handlowego Vis a Vis w Warszawie

Vis a Vis Przyczolkowa

Spółka celowa pod nazwą RM 1, której udziałowcami są Grupa Capital Park i
Real Management SA, podpisała z firmą ERBUD SA. umowę na generalne wykonawstwo Parku Handlowego Vis à Vis przy skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej i Pałacowej w Warszawie Wilanów.

Prace budowalne ruszą w pierwszych dniach września br. Otwarcie street mall Vis à Vis planowane jest w III kwartale 2018 r. Za projekt architektoniczny nowego centrum handlowego odpowiada firma Archicon, autor koncepcji m.in. trójmiejskiej Ergo Areny. Komercjalizację obiektu prowadzi firma BOIG, która jest na etapie zaawansowanych negocjacji umów najmu. Street mall Vis à Vis w Warszawie będzie liczył 4 300 mkw. GLA, na której znajdzie się od 22 do 25 lokali handlowo-usługowych.

Centrum będzie zlokalizowane w południowej części Warszawy przy ulicy Przyczółkowej, dzięki czemu zapewniony zostanie łatwy dojazd mieszkańcom Wilanowa, Ursynowa oraz Konstancina-Jeziornej. Dodatkowym komfortem dla klientów będzie parking na 104 miejsca oraz bliskość przystanku autobusowego, obsługiwanego przez 7 linii komunikacji miejskiej.

KFC najemcą w centrum handlowym Libero

EchoNews_Galeria Libero (2)

W realizowanej na południu Katowic przez Echo Investment centrum handlowego Galeria Libero powstanie restauracja międzynarodowej sieci KFC.

KFC to światowa sieć restauracji serwująca dania z kurczaka, pionier restauracji szybkiej obsługi. Codziennie około 12 milionów gości obsługiwanych jest w ponad 18 tys. restauracji sieci w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce marką KFC zarządza holding AmRest, który obecnie prowadzi ponad 500 restauracji KFC w 9 krajach Europy.

Realizacja Galerii Libero przebiega zgodnie z harmonogramem. Niezależnie od postępującej budowy prowadzony jest zaawansowany proces komercjalizacji. Już ponad 70 proc. powierzchni handlowej Libero zostało wynajęte. Libero wyróżnia się doskonałą lokalizacją u zbiegu ulic Kościuszki i Kolejowej, gdzie w godzinach szczytu przejeżdża ponad 15 tys. pojazdów na godzinę. W lipcu br. rozpoczęła się przebudowa układu drogowego przy Libero. Spółka Echo Investment podpisała z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. umowę dotyczącą realizacji nowego skrzyżowania. Zakończenie zaplanowano na marzec 2018 roku. Otwarcie Libero zaplanowano na wiosnę 2018 roku.

NNR Global Logistics powiększa wynajem magazynów w SERGO Park Warsaw

SEGRO_Logistics_Park_Warsaw_Nadarzyn (1)

Firma NNR Global Logistics niemal dwukrotnie zwiększyła swoją obecność w SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn. Ponad 4 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej spółka wynajęła w budynku C, niedawno certyfikowanym BREEAM na poziomie VERY GOOD z najlepszym spośród magazynów w Polsce wynikiem.

Tym samym obiekt został w pełni wynajęty.

Założona w Japonii spółka NNR Global Logistics wchodzi w skład Grupy Nishitetsu, zatrudniającej ogółem blisko 18 000 pracowników w 130 oddziałach na całym świecie. Firma świadczy kompleksowe usługi logistyczne dla szerokiej grupy klientów reprezentujących m.in. sektor budowalny, nieruchomości, a także turystyczny.

SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn, to centrum logistyczne o powierzchni ponad 90 000 m2, znajdujące się zaledwie pięć kilometrów od administracyjnych granic stolicy. Jednym z jego głównych atutów jest bliskość dróg krajowych: numer 8 prowadzącej do Wrocławia oraz numer 7 łączącej Warszawę z Krakowem, a także niewielka odległość od autostrady A2. Docelowy potencjał parku to ponad 150 000 m2.

Pierwsi najemcy centrum handlowego Vis à Vis w Wilanowie

Vis a Vis Przyczolkowa 2

Listę najemców nowopowstającego centrum handlowego Vis à Vis w Wilanowie otworzy renomowana klinika dentystyczna oraz Apteka Cosmedica. Inwestorami projektu, który powstanie w południowej części warszawskiego Wilanowa, są firmy Capital Park oraz Real Management. Inwestorzy posiadają już prawomocne pozwolenie na budowę, która rozpocznie się w III kw. br. i potrwa ok. 11 miesięcy.

Obiekt będzie liczył 4 300 mkw. GLA, na której znajdzie się od 22 do 25 lokali handlowo-usługowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się supermarket Biedronka, który uzupełni ofertę obiektu. Komercjalizację prowadzi firma BOIG, która jest na etapie zaawansowanych negocjacji kolejnych umów najmu.

Centrum będzie zlokalizowane w południowej części Warszawy przy ulicy Przyczółkowej, dzięki czemu zapewniony zostanie łatwy dojazd mieszkańcom Wilanowa, Ursynowa oraz Konstancina-Jeziornej. Dodatkowym komfortem dla klientów będzie parking na 104 miejsca oraz bliskość przystanku autobusowego, obsługiwanego przez 7 linii komunikacji miejskiej.

Biuro C&W po nowemu w Metropolitanie

cushman_wakefield_office cushman_wakefield_hub

Firma Cushman & Wakefield, we współpracy z pracownią Luma Architekci, stworzyła w swoim warszawskim biurze nową, funkcjonalną i inspirującą przestrzeń do pracy. 

Podstawowym założeniem nowego projektu biura było stworzenie pracownikom Cushman & Wakefield zdrowego i pobudzającego do działania środowiska pracy w istniejącej przestrzeni, wspieranie innowacyjności oraz umożliwienie efektywnej komunikacji i współpracy w zespołach. Oprócz przestronnych, kolorowych i interaktywnych miejsc wspólnych, w nowym biurze powstało kilka gabinetów do pracy w skupieniu oraz w grupach. Wśród nowych elementów, w wystroju wnętrza znalazły się panele z mchu w części centralnej biura i przy recepcji, a także rośliny pnące na wykonanych z jasnego drewna ściankach działowych.

Mostostal rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Krośnie

Foto_MPGK_Krosno

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na rozbudowę i przebudowę krośnieńskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały. Dziś została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na realizację zadania, którego wartość wynosi 31,2 mln zł brutto.

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu. W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych. Jednym z celów inwestycji jest również hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały”, które będzie realizował Oddział Południowy Mostostal Warszawa pod dyrekcją Janusza Stanaszka jest częścią większego projektu mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta.
Projekt główny: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap
Zadanie: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa
Termin realizacji: 48 miesięcy
Wartość kontraktu brutto: 32,1 mln zł

GBS – polski standard certyfikacji ekologicznej budynków

Logo GBS

Green Building Standard to jedyny, całkowicie polski certyfikat ekologiczny, który uzyskał oficjalne poparcie Ministerstwa Środowiska. Certyfikat odnosi się dokładnie do tych uwarunkowań, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika. Ocenie podlegają takie aspekty jak: komfort cieplny, jakość powietrza, komfort wizualny, komfort akustyczny, zużycie energii oraz oferowane udogodnienia.

Docelowo, użytkownicy obiektów certyfikowanych w GBS będą informowani o wszelkich znajdujących się w nich udogodnieniach za pomocą tabliczek z kodami QR, rozmieszczonych na terenie budynku. Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik zostanie przeniesiony na stronę www, zawierającą szczegółowe wskazówki do tego, co oferuje budynek, w którym się znajdują i jak najlepiej z tego korzystać.

„System certyfikacji GBS, oprócz waloru motywacyjnego, to także propagowanie idei poprawy efektywności energetycznej i inwestowania w niekonwencjonalne źródła energii. Zapewniam o poparciu Ministra Środowiska dla powyższej inicjatywy.” – podaje Emilia Krupkowska, Naczelnik Wydziału Protokolarnego, w zastępstwie Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska.

Ten wielokryterialny system oceny budynków został opracowany przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. „Certyfikat GBS dla budynku, w którym mieszkamy czy pracujemy, to dowód na to, że żyjemy w harmonii z najbliższym otoczeniem, dbając o środowisko naturalne i tym samym o własne zdrowie.” – mówi Katarzyna Podyma, OSWBZ Project Manager.

„Wart uwagi jest również nowy system oceny istniejących budynków – GBSA, służący do weryfikacji tego, co zostało obiecane na etapie projektu, a następnie budowy. Pozwala on sprawdzić, czy podczas eksploatacji utrzymane są odpowiednie parametry, co pozwala uniknąć często spotykanego działania oszczędnościowego kosztem jakości środowiska pracy.” – prezentuje Tomasz Augustyniak, Prezes OSWBZ.

Proces weryfikacji dokumentów do przyznania certyfikatu GBS trwa 21 dni roboczych, czyli krócej w porównaniu do czasu uzyskania innych, międzynarodowych certyfikatów. Najniższe na rynku są też koszty związane z wykonaniem niezbędnych do tego analiz. Dodatkowo, jednostka certyfikująca OSWBZ.org zdecydowała o bezpłatnej weryfikacji wniosku do końca 2017 roku. Inwestor ponosi jedynie opłatę za zgłoszenie budynku w wysokości 1 500 zł netto.
Certyfikat GBS dedykowany jest branży nieruchomości i budownictwa w Polsce, kierując swoją propozycję zarówno dla inwestycji komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronach: g4e.pl/nasze-uslugi/certyfikat-green-building-standard/ oraz www.oswbz.org
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym szkoleniu, którego celem jest zrozumienie kluczowych elementów oraz mechanizmu działania certyfikatu Green Building Standard, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@oswbz.org najpóźniej do 15 października 2017r. Szkolenie odbędzie się 25 października 2017r. w Warszawie przy ul. Złotej 59.

Magazyny: centrum logistyczne Zalando pod Szczecinem zaczyna pracę

centrum_zalando

Z centrum logistycznego platformy modowej Zalando w Gardnie koło Gryfina została wysłana pierwsza paczka do jednego spośród ponad 21 milionów klientów Zalando w Europie. Kolejnym etapem inwestycji będzie rozpoczęcie obsługi manualnej.

Prace nad budową międzynarodowego centrum logistycznego Zalando rozpoczęły się w sierpniu 2016 roku. We współpracy z firmą Goodman, powstała nieruchomość o wielkości 130,000 m2. Dostawcą usług logistycznych jest Fiege, który w środkowej fazie inwestycji zatrudni około 1000 osób.

Pierwszy etap budowy został ukończony w sierpniu 2017 roku. Regularna praca rozpocznie się jesienią 2018 roku, kiedy większa część centrum logistycznego będzie oddana do użytku, a obsługa zostanie w pełni zautomatyzowana. Latem 2019 roku planowane jest osiągniecie pełnej pojemności inwestycji.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce – opinia

Jedrzej Suchowolec_Cresa Polska

Jak to jest naprawdę: są chętni na krajowe biura czy galerie handlowe, ale nie ma odpowiedniego „towaru”, czy raczej inwestorzy zatrzymali się na chwilę i obserwują nasz rynek oraz gospodarkę? Czy nadal najbardziej konserwatywni inwestorzy wierzą w Polskę? Na ten temat mówi Jędrzej Suchowolec, Senior Advisor w firmie Cresa Polska.

Czego szukają ci, którzy chcą dziś wydać pieniądze właśnie w Polsce?

Jędrzej Suchowolec, Senior Advisor w firmie Cresa Polska: Jesteśmy w takim momencie cyklu koniunkturalnego, w którym szczególnym zainteresowaniem nabywców cieszą się dobrze zlokalizowane biurowce, nie tylko w Warszawie, oraz obiekty handlowe dominujące w regionach.

W Polsce nie jest drogo?

Ceny nieruchomości są u nas atrakcyjne w stosunku do oferty Europy Zachodniej. Poza tym w przypadku obiektów najlepszych w swojej klasie poziom ryzyka związany z inwestowaniem w Polsce jest akceptowany przez najbardziej konserwatywnych inwestorów, czyli na przykład niemieckie fundusze emerytalne. Widzimy też wysoki popyt ze strony kapitału i ograniczoną podaż projektów najwyższej jakości. W efekcie, w ramach formalnych procesów sprzedaży dużych obiektów komercyjnych do drugiej rundy składania ofert przystępuje obecnie nawet kilka pozytywnie zweryfikowanych podmiotów, realnie zainteresowanych nabyciem. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach osiągnięte zostaną nowe rekordy cenowe.

Ale nie na wszystko, co jest do wzięcia, są chętni.

Nie każda nieruchomość wystawiona na sprzedaż cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Niski poziom stóp procentowych w Europie i dostęp do taniego pieniądza – powodujące presję na spadek stóp kapitalizacji – sprawiają, że aby uzyskać wymagane przez siebie zwroty, inwestorzy muszą wybierać takie obiekty, które mają potencjał wzrostu generowanego przez nie dochodu.
Dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości mające możliwość rozbudowy lub wprowadzenia nowych najemców do centrum, aby zwiększyć jego wartość – zarówno dla klienta, jak i inwestora.
Drugorzędne obiekty, bez potencjału rozwoju, cieszą się najmniejszym zainteresowaniem i często mają problem ze znalezieniem nabywcy bezpośrednio po wejściu na rynek.

Co przeszkadza w szybkiej finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości?

Oddalanie się zamknięcia transakcji w czasie może być podyktowane zarówno uwarunkowaniami zewnętrznymi, jak i dynamiką rozmów przy stole negocjacyjnym.
W przypadku większości transakcji inwestor nabywający nieruchomość nie jest jedynym podmiotem angażującym środki w dane przedsięwzięcia. Ważnym ogniwem jest oczywiście instytucja finansująca, która również musi dokonać pozytywnej weryfikacji stanu prawnego, finansowego i technicznego obiektu.
Drugim stałym elementem praktycznie każdej transakcji jest konieczność uzyskania interpretacji podatkowej przez obydwie strony umowy, która potwierdza czy sprzedawana jest zorganizowana część przedsiębiorstwa czy aktywo. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, organ podatkowy powinien wydać i doręczyć odpowiedź wnioskodawcy w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku. Posiadanie pozytywnej interpretacji stanowi jeden z podstawowych warunków zawieszających zapisywanych w warunkowej umowie nabycia nieruchomości.

A jakie są nietypowe sytuacje przedłużające sprzedaż?

Czasami trzeba uregulować stan prawny nieruchomości, przykładowo: w przypadku budynku, który stoi na dzierżawionej działce, warunkiem może być wykupienie gruntu przez zbywającego lub chociaż przedłużenie okresu użytkowania.
Przeciąganie się transakcji może być także wynikiem przyjętej przez kupującego taktyki negocjacyjnej. Na przykład mając świadomość, że jest on jedynym podmiotem, z którym prowadzone były rozmowy, może próbować powrócić do stołu negocjacyjnego, aby zrewidować warunki cenowe.
Także prowadzona dziś w Polsce polityka, a w szczególności jej konsekwencje fiskalne, czy dyskutowane przez rząd potencjalne ograniczenia w prowadzeniu działalności – np. handlu w niedziele, dają dodatkowe argumenty do podjęcia dyskusji o warunkach, na jakich transakcje są zawierane i w efekcie prowadzą do opóźnienia w ich finalizacji.

Skąd głównie pochodzi kapitał, który ma być inwestowany w Polsce?

Lwia część transakcji inwestycyjnych wciąż realizowana jest z zaangażowaniem kapitału zagranicznego. Głównie pochodzi on z takich krajów jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. W grze są także fundusze z Republiki Południowej Afryki, które w ostatnich latach zanotowały znaczący wzrost udziału w rynku.
W ostatnich kwartałach mamy też do czynienia z coraz większym napływem kapitału z Azji, w tym z Singapuru. Spodziewamy się, że trend ten utrzyma się.
W tym roku doszło także do zamknięcia jednych z najbardziej znaczących transakcji z zaangażowaniem kapitału czeskiego, czyli nabycia Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu przez CPI Property Group oraz zakupu biurowca Proximo przez fundusz REICO. Zapewne takich transakcji będzie więcej, mając na uwadze niską podaż produktów na tamtejszym rynku i atrakcyjne stopy kapitalizacji w Polsce.

informacja prasowa – Cresa

PEPCO z lokalem handlowym w Radomiu

Radom_R3

Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Sp. z o.o. zawarła umowę najmu z firmą Pepco Sp. z o.o., dotyczącą wynajmu ok. 500 m2 powierzchni lokalu handlowego w nowo budowanym parku handlowym w Radomiu przy ul. Struga. W efekcie obiekt jest obecnie skomercjalizowany na poziomie już ok. 82%. Docelowo będzie oferował łącznie 5180 m2 powierzchni handlowej na działce liczące 1,1 hektara.

Poza siecią Pepco, w przygotowywanym radomskim parku handlowym znajdą się również m.in. drogeria Hebe, klub fitness Just Gym, sieć z odzieżą KIK oraz Media Expert oferujący sprzęt RTV i AGD.. Zakończenie całości prac związanych z budową parku handlowego ma nastąpić do połowy marca 2018 roku. Prace projektowe i budowlane w zakresie usług generalnego wykonawstwa prowadzi firma Rembor General z Tomaszowa Mazowieckiego.

Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną wspólnie z Quantum Developments sp. z o.o., w której Biuro Inwestycji Kapitałowych objęło 80% udziałów.

Biura: nowy najemca w Eurocentrum Office Complex

Eurocentrum Office Complex (1)

Eurocentrum Office Complex zlokalizowany w Al. Jerozolimskich zdobywa nowych najemców. Już wkrótce do biurowca Delta wprowadzi się Centralny Ośrodek Informatyki (COI), który zajmie niemal 5 500 mkw.

Centralny Ośrodek Informatyki, który w ramach grupy Ministerstwa Cyfryzacji buduje, rozwija i utrzymuje największe systemy IT w administracji, zajmie trzy najwyższe piętra w budynku Delta.

COI wprowadzi się do nowego biura w lutym 2018 roku. Dzięki tej umowie poziom komercjalizacji II fazy Eurocentrum Office Complex wynosi 81 proc.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku aż dziewięć firm podpisało nowe albo przedłużyło obowiązujące umowy i powiększyło swoją powierzchnię najmu w Eurocentrum Office Complex. Łącznie zakontraktowano ponad 7 300 mkw.

Polska atrakcyjna dla zagranicznych marek – co roku kilkadziesiąt debiutów

1554193553_cresa_marki_rynek_2

Zagraniczne firmy stawiają na Polskę. Pozytywne otoczenie gospodarcze, rosnąca zamożność Polaków i umiarkowane nasycenie powierzchnią handlową powodują, że polski rynek jest atrakcyjny. Zagranicznym markom trudno jest jednak w Polsce przeprowadzić ekspansję i pozyskać partnerów franczyzowych. Co roku na polski rynek wchodzi nawet do 30 nowych marek, ale wiele też kończy swoją działalność.

Z informacji Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że w ubiegłym roku na polskim rynku zadebiutowały 22 nowe marki – w większości z branży odzieżowej i gastronomicznej. Swoje pierwsze lokale otworzyły w Polsce m.in. amerykańska odzieżówka Forever 21, Steve Madden, hiszpańska marka Uterque, Dunkin’ Donuts oraz marka wyposażenia wnętrz Westwing Home & Living. Zagraniczne firmy otwierają pierwsze sklepy na ogół najpierw w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Trójmiasto.

Z polskiego rynku zniknęły w ostatnim czasie m.in. odzieżowy American Eagle, Mothercare czy brytyjska marka luksusowa Burberry. W lipcu tego roku z rynku wycofała się też brytyjska sieć sklepów Marks & Spencer, która zamknęła w Polsce 11 swoich sklepów. Marka zakończyła działalność również w 7 innych krajach, w których notowała słabsze wyniki finansowe. Jednocześnie sieć ogłosiła, że w przyszłości zamierza m.in. skupić się na rozwijaniu modelu franczyzowego i sprzedaży internetowej.

Jak podaje JLL, całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wynosi w Polsce ok. 13,4 mln mkw. Rynek centrów handlowych to 406 obiektów o powierzchni najmu przekraczającej 9,5 mln mkw.

Na tutejszym rynku trudno adaptują się jednak luksusowe marki. Wynika to w dużym stopniu z charakteru polskich konsumentów, którzy są bardzo mocno zorientowani na szeroko dostępne marki mass-marketowe. Ten trend potwierdza przykład odzieżowej grupy LPP (właściciel m.in. marki Reserved), która zaledwie po kilku miesiącach zaczęła wygaszać działalność Tallindera – luksusowej marki ze swojego portfolio.

Newseria Biznes

Centrum handlowe Serenada z nowym logo

Wizualizacja Fasada Serenada_28_08_2017

Krakowskie Centrum Handlowo-Rozrywkowe Serenada zmieniło logo. Dynamiczna, nowoczesna wizualizacja odzwierciedla ewolucję, jaką przeszła najnowsza inwestycja spółki Mayland Real Estate.  

– CH Serenada jest zlokalizowana na styku północnych dzielnic Krakowa: Prądnika Czerwonego i Mistrzejowic w szybko rozwijającej się części miasta, w której powstają nowe osiedla mieszkaniowe i budynki biurowe. Właśnie ta dynamika spowodowała ewolucję całego projektu i skłoniła nas do wprowadzania na bieżąco zmian, których efektem jest także nowe logo Serenady – mówi Maciej Kiełbicki dyrektor zarządzający Mayland Real Estate.

Nowa identyfikacja w symboliczny sposób łączy modę i rozrywkę. Mayland podkreśla w ten sposób fakt, że ponad 70 proc. najemców lokali w Serenadzie oferuje modę, w tym marki dotąd w Krakowie nieobecne (m.in. New Look i Forever 21).

Zmiana wizualizacji logotypu krakowskiej Serenady finalizuje prace w centrum. Większość lokali już przekazano najemcom. Wśród 160 lokali handlowo-usługowych będą salony największych sieci modowych w Polsce: m.in. Grupy LPP, H&M oraz, po raz pierwszy w Małopolsce w pełnym formacie, Grupy Inditex. Otwarcie centrum jesienią 2017 r.

OSHEE przejmuje polskiego producenta wody mineralnej

Firma OSHEE została nowym właścicielem naturalnej wody mineralnej Kinga Pienińska. OSHEE podpisało umowę zakupu 100% udziałów, co skutkuje całościowym przejęciem przez OSHEE marki Kinga Pienińska wraz z Zakładem produkcyjnym w Krościenku nad Dunajcem oraz całym personelem, zatrudnionym w spółce. Firma zapowiada wejście w ciągu najbliższych lat do pierwszej piątki marek wód mineralnych w Polsce.

Kinga Pienińska to jedna z najczystszych naturalnych wód mineralnych w Polsce oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej kategorii na rynku polskim. Naturalna woda mineralna Kinga Pienińska, pozycjonowana w obszarze górskich wód premium, charakteryzuje się najwyższą jakością produktu, zawdzięczając swoje walory wyjątkowości Pienin, z których jest pozyskiwana.  Dalszy rozwój marki ma zapewnić współpraca z OSHEE.

Poprzez przejęcie marki Kinga Pienińska OSHEE planuje ekspansję w jednej z największych kategorii spożywczych w Polsce, jaką jest kategoria wód mineralnych. W tym roku planowane są inwestycje nakierowane na wzrost świadomości marki Kinga Pienińska, rozwój sieci dystrybucji oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego w Krościenku nad Dunajcem. Rolę doradcy finansowego OSHEE przy omawianej transakcji pełniła firma Fidea.

Biurowce West Station w Warszawie gotowe

HBReavis_WestStation-02

Wraz z oddaniem do użytku drugiego biurowca miesiąc przed planowanym terminem, zakończyła się budowa kompleksu West Station przy dworcu Zachodnim w Warszawie. Nowy budynek o powierzchni 38 000 mkw. jest jednym z największych powstałych w tym roku w stolicy. Jego atuty doceniły właśnie kolejne firmy, które wynajęły ponad 8 300 mkw. powierzchni biurowej.

West Station to wspólna inwestycja HB Reavis, PKP S.A. oraz Xcity Investment, stanowiąca ważny krok na drodze do zmiany oblicza okolic stołecznego dworca Zachodniego. Tworzą ją dwa czternastokondygnacyjne budynki biurowe oraz nowy budynek dworcowy od strony Alei Jerozolimskich. Wraz z nimi powstała także nowa infrastruktura drogowa, usprawniająca ruch samochodowy i rowerowy w tej części miasta.

W biurach w West Station pracować będzie około siedem tysięcy osób, które zyskają łatwy dostęp do stołecznych środków komunikacji, a także publicznych udogodnień w nowopowstałych budynkach: restauracji WARS, kawiarni Costa Coffee (w pierwszym biurowcu), piekarni Gorąco Polecam Nowakowski czy sklepu Carrefour Express.

West Station oferuje łącznie 68 500 mkw. biur. Pierwszy z budynków jest już pełny, a drugi, dopiero co ukończony, pozyskał już najemców na ponad połowę dostępnej w nim powierzchni. Jedno z pięter (2 576 mkw.) zajmie firma naukowo-technologiczna Merck, której w wyborze nowego biura doradzali eksperci CBRE. Do budynku przeprowadzą się też: Loan Me – instytucja oferująca pożyczki gotówkowe, która w transakcji wspieranej przez Colliers International wynajęła 1 620 mkw., MoneyGram Payment Systems Poland, która zajmie ponad 1 300 mkw. (doradzała firma Knight Frank), a także polski oddział firmy Schréder specjalizującej się w projektowaniu i produkcji profesjonalnych systemów oświetlenia zewnętrznego, któremu doradzała agencja Walter Herz. O dodatkowe 1 400 mkw. powiększy się też biuro firmy Diebold Nixdorf, która już wcześniej wynajęła w West Station II 9 715 mkw. Ponadto, w pierwszym budynku 440 mkw. wynajęła PM Group Polska – firma projektowa i zarządzająca realizacją inwestycji. W podpisaniu tej umowy pośredniczyła firma JLL.

Dotychczas w West Station swoje biura ulokowały też spółki z grupy PKP, LafargeHolcim, Marquard Media, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, eTravel, Athlon Car Lease, Urgo Polfa Łódź, ATAL, Coface, Panalpina oraz sie
biur serwisowanych Office Hub.

West Station, za którego projekt architektoniczny odpowiada polska pracownia FS&P Arcus, posiada certyfikat ekologiczny BREEAM Interim na poziomie „Excellent”.

Szwedzki Max Premium Burgers z pierwszym lokalem w Polsce

GRAND DELUXE

1. września 2017 r., szwedzka sieć restauracji Max Premium Burgers otworzy swój pierwszy lokal w Polsce – we wrocławskim centrum handlowym Galeria Dominikańska.

Lokal skandynawskiej sieci znajdujący się na parterze wrocławskiej Galerii Dominikańskiej zostanie otwarty o godzinie 9:30. Na wszystkich gości czekać będą wysokiej jakości burgery, dodatki i desery.

Wrocławska restauracja Max Premium Burgers znajdować się będzie na parterze, przy wejściu do Galerii Dominikańskiej, a jej powierzchnia wyniesie 370 m kw. W lokalu znajdą się 102 miejsca siedzące. Wrocławski Max został zaadaptowany przez firmę MyBigBox. Projektanci skupili się na charakterystycznych dla szwedzkich architektów Wingårds detalach, zachowując indywidualny skandynawski design projektu.

Centra handlowe: rekomercjalizują Centrum Krakowska 61

Centrum Krakowska 61_low res

Firma doradcza Savills została wybrana na agenta wyłącznego odpowiedzialnego za rekomercjalizację części powierzchni handlowej Centrum Krakowska 61 w Warszawie. Kompleks w najbliższym czasie przejdzie gruntowną modernizację, w ramach której całkowicie odnowiony zostanie jeden z budynków o powierzchni 11 800 m kw.

Centrum Krakowska 61 to jeden z największych kompleksów handlowych w Warszawie. Jego łączna powierzchnia to blisko 55 000 m kw. Zaletą parku jest znakomita lokalizacja, przy Al. Krakowskiej 61, w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z trasy S2. W ramach parku działa salon mebli Agata, sieć Media Markt oraz sklep z pokryciami podłogowymi Komfort. Już niedługo oferta kompleksu zostanie wzbogacona, dzięki zagospodarowaniu obiektu zajmowanego dotychczas przez jedną z sieci DIY.

Na terenie Centrum Krakowska 61 dla klientów dostępny jest również hipermarket Auchan, z pasażem handlowym oferującym m.in. takie usługi jak kantor, biuro podróży, czy pralnia, a także stacja benzynowa Orlen i restauracja Burger King.

Właścicielem Centrum Krakowska 61 jest fundusz Octava FIZAN, zarządzany przez Octava Asset Management Sp. z o.o.

Biurowiec The Warsaw HUB z agentem od najmu

WarsawHUB_1

Firma doradcza JLL została wyłącznym agentem ds. wynajmu powierzchni biurowej, handlowej i usługowej w najnowszej i największej z dotychczasowych inwestycji Ghelamco w Polsce – The Warsaw HUB.

Kompleks trzech wieżowców, które powstają w biznesowym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Prostej i Towarowej, zaoferuje ok. 113 000 mkw. wielofunkcyjnej przestrzeni. Znajdą się na niej najwyższej klasy powierzchnie biurowe, a także centrum konferencyjne, sportowe oraz 3 – i 4 – gwiazdkowe hotele. Najemcy będą mieć dostęp do szerokiej oferty handlowej, usługowej i restauracyjnej (liczącej ok. 6 000 mkw.). Unikalną cechą kompleksu będzie bezpośrednie połączenie ze stacją metra.

The Warsaw HUB – zaawansowany technologicznie kompleks – połączy w sobie wszystkie funkcje niezbędne do działania nowoczesnych korporacji oraz start-upów. Swoją siedzibę w The Warsaw HUB będzie miał The Heart – pierwsza zlokalizowana w Polsce, działająca na europejską skalę platforma start-upowa, łącząca innowacyjne firmy technologiczne z największymi polskimi, regionalnymi i globalnymi korporacjami. Kompleks zaoferuje najemcom wysokiej jakości przestrzeń co-workingową – MeetDistrict – co umożliwi wynajem powierzchni w The Warsaw Hub również małym przedsiębiorstwom.

Deweloper zadba także o tkankę miejską. Wieżowce (dwa 130-metrowe i jeden 85-metrowy) stworzą spójną pierzeję wzdłuż ulicy Towarowej i widoczną z wielu miejsc stolicy dominantę ronda Daszyńskiego. Wzdłuż kompleksu, zarówno od strony ulicy Towarowej, jak i od jego zaplecza, powstanie atrakcyjnie zaprojektowana przestrzeń publiczna w postaci miejskich pasaży. Podobnie jak w przypadku pobliskiego placu Europejskiego, zlokalizowane tu zostaną kawiarnie, restauracje i punkty usługowe. Jako pierwszy budynek w Polsce The Warsaw HUB będzie posiadał również bezpośrednie wejście na stację II linii metra. Umożliwi to dostęp do oferty obiektu osobom nie pracującym w biurach The Warsaw HUB.

Projekt kompleksu powstał w renomowanej pracowni architektonicznej Andrzeja M. Chołdzyńskiego – autora m.in. stacji centralnego odcinka II linii metra czy siedziby Giełdy Warszawskiej. Budowa The Warsaw HUB rozpoczęła pod koniec zeszłego roku, a termin zakończenia inwestycji planowany jest w pierwszym kwartale 2020 roku.

Za komercjalizację obiektu odpowiadają eksperci z Działów Wynajmu Powierzchni Biurowych i Handlowych w JLL.

Muzeum Polskiej Wódki przy Koneserze nabiera kształtu

Muzeum Polskiej Wódki_wnętrza_2

Muzeum Polskiej Wódki powstaje w zabytkowym budynku rektyfikacji na terenie dawnej wytwórni wódek „Koneser” na warszawskiej Pradze-Północ. Jest pierwszym takim obiektem na świecie poświęconym wyłącznie polskiej wódce, którego celem jest propagowanie wiedzy o historii, tradycji i kulturze picia tego trunku. W obiekcie trwają ostatnie prace budowlane i rozpoczyna się montaż ekspozycji. Otwarcie planowane jest na wiosnę 2018 roku.

Oprócz zabytkowego budynku w stylu neogotyckim z końca XIX w. goście będą mogli podziwiać ogromne rozetowe okna, oryginalne piece z przełomu XIX i XX w. służące niegdyś do produkcji wódki, podłogi wyłożone deskami ze starych beczek do przechowywania alkoholu z zakładu produkcyjnego w Zielonej Górze, a także masywne metalowe schody. Sporą atrakcją będą oryginalne elementy wyposażenia gorzelni, czyli kolumna rektyfikacyjna, stągiew i licznik. Z tarasu na trzeciej kondygnacji rozpościera się piękny widok na Centrum Praskie Koneser, Pragę i Śródmieście.

Elementami przyciągającymi uwagę są chociażby miedziane panele formowane na zamówienie, którymi będzie wyłożona sala kinowa na 50 osób. Krótki pokaz filmowy rozpocznie trwającą około godziny wycieczkę po muzeum. W Barze Akademii Wódki na zwiedzających, którzy wykupią bilet z degustacją, czekać będą trzy porcje degustacyjne polskiej wódki – żytniej, pszenicznej i ziemniaczanej.

Jak podkreślają twórcy Muzeum Polskiej Wódki, celem było znalezieniu równowagi pomiędzy tradycyjnym obiektem muzealnym a nowoczesnym miejscem z interaktywnymi atrakcjami. Tego typu eksponaty znajdą się we wszystkich pięciu galeriach muzeum. Każda z nich poświęcona będzie innemu tematowi – m.in. pochodzeniu wódki, zmianom technologicznym czy współczesnemu procesowi jej produkcji.

W budynku muzeum powstanie unikatowy restauracyjny koncept współtworzony przez Ewę, Andrzeja i Mirosława Nizio. Restauracja i bistro, które powstają z inicjatywy rodzinno-biznesowej spółki REST TEAM, wzbogacą kulinarny krajobraz Warszawy. Bistro WuWu będzie czynne 24h na dobę i ma się wyróżniać niezobowiązującym charakterem.

Nowy najemca centrum handlowego Ogrody w Elblągu

ch_ogrody_w_elblagu

Klub fitness Just Gym  powiększy grono najemców Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu. Zajmie lokal o powierzchni ok. 1 700 mkw. na drugim i trzecim piętrze obiektu.

Nowoczesna powierzchnia fitness jako jedyna w mieście będzie dostępna dla mieszkańców przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Automatyczny system weryfikacji klubowiczów Just Gym to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy nie mogą pozwolić sobie na trening w godzinach funkcjonowania innych klubów.

Centrum Handlowe Ogrody, którym zarządza międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, to pierwszy, powstały w 2002 roku, kompleks handlowo-usługowy w Elblągu. Po 23 miesiącach prac budowlanych w marcu 2015 roku odbyło się ponowne otwarcie rozbudowanego obiektu. Obecnie Ogrody dysponują powierzchnią użytkową 42 tys. mkw, ze 130 lokalami handlowo-usługowymi i restauracjami na dwóch poziomach, kompleksem kinowym, oraz trzypoziomowym parkingiem. W Ogrodach znajdują się między innymi: Carrefour, Multikino, H&M, KFC, McDonald’s, Media Markt, TK MAXX, Euro RTV AGD, Reserved, Mango, New Yorker, Carry, Empik, CCC, Deichmann, Go Sport, Douglas, Smyk, Hebe, Rossmann. Inwestorem jest CPI Poland Sp. z o.o.

Magazyny Prologis w Bratysławie wynajęte

Prologis Park Bratislava_DC4 (2)

Prologis, Inc. poinformował  o podpisaniu umowy najmu 7 800 metrów kwadratowych magazynów w Prologis Park Bratislava z firmą NAY, największym sprzedawcą elektroniki na Słowacji. Aby móc prowadzić operacje na terenie jednego obiektu, NAY przeniesie się z budynku 6 do budynku 4 zwiększając tym samym wynajmowaną powierzchnię do 27 600 metrów kwadratowych.

Prologis Park Bratislava położony jest 24 kilometry na wschód od centrum Bratysławy, dwa kilometry od miasta Senec i 16 kilometrów od międzynarodowego lotniska. Odpowiadając na duży popyt na powierzchnię logistyczną, Prologis sukcesywnie rozbudowuje park o kolejne budynki spekulacyjne i typu build-to-suit. Park stanowi idealną lokalizację dla firm działających w regionie CEE i Austrii.

Obecnie park składa się 14 budynków o łącznej powierzchni produkcyjnej i dystrybucyjnej ponad 345 000 metrów kwadratowych z możliwością rozbudowy o kolejne 83 000 metrów kwadratowych.

Z portfolio o łącznej powierzchni ponad 586 000 metrów kwadratowych, Prologis jest wiodącym dostawcą powierzchni magazynowej na Słowacji (stan na 30 czerwca 2017 r.).

Biurowiec Vector + wyrośnie na warszawskiej Woli

vector

Biurowiec Vector+ to nowa inwestycja na warszawskiej Woli.  Położony u zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Obozowej budynek, będzie pierwszym tak innowacyjnym biurowcem w tej części Warszawy. W ten sposób doskonale będzie współgrać z miastem, dobrze wpasowując się w prężnie zmieniającą się okolicę.

Na niewielkiej działce o powierzchni 2 734 m2 zaplanowano rozbudowaną inwestycję złożoną z trzech budynków, a także z trzypoziomowego garażu podziemnego. Od strony al. Prymasa Tysiąclecia zaprojektowano budynek średniowysoki ośmiokondygnacyjny, natomiast od strony nasypu kolejowego budynek wysoki, piętnastokondygnacyjny. Oba budynki zostały połączone siedmiokondygnacyjnym łącznikiem.

–Cała budowa została zlokalizowana u zbiegu bardzo ruchliwych ulic, na których – pod wpływem chwilowego tamowania ruchu przez dostarczanie materiałów na budowę – tworzyły się wielkie korki. Aby tego uniknąć, przeszliśmy specjalistyczne szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z zakresu zarządzania ruchem w odpowiedni sposób – tłumaczy Maciej Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. technicznych firmy MALBUD1. Sama budowa pod względem logistycznym była bardzo trudna do rozplanowania i wymagała najwyższych kompetencji inżynieryjnych. Wynikało to z braku miejsca na budowie, gdzie dodatkowo jego praktycznie cała część przeznaczona była pod budowę garażu podziemnego. – W celu zaaranżowania dodatkowego miejsca na budowę, wykonaliśmy metodą podstropową platformę roboczą na poziomie stropu kondygnacji „0”. W ten sposób platforma została posadowiona na 10 stalowych słupach tymczasowych, tzw. baretach, co pozwoliło nam realizować budowę na większej powierzchni – dodaje Jastrzębski.

Inwestorem nowego biurowca jest City Level. Obiekt ma być gotowy w lipcu 2019.