Informacje dnia

Mostostal rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Krośnie

Foto_MPGK_Krosno

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na rozbudowę i przebudowę krośnieńskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały. Dziś została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na realizację zadania, którego wartość wynosi 31,2 mln zł brutto.

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu. W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych. Jednym z celów inwestycji jest również hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały”, które będzie realizował Oddział Południowy Mostostal Warszawa pod dyrekcją Janusza Stanaszka jest częścią większego projektu mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta.
Projekt główny: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap
Zadanie: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa
Termin realizacji: 48 miesięcy
Wartość kontraktu brutto: 32,1 mln zł


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora