Place budowy nieruchomości inwestycyjnych muszą być bezpieczne

Zabezpieczenie placów budowy_grafika
W branży budowlanej, która operuje w warunkach niestabilnych czynników zewnętrznych, znaczenie bezpieczeństwa jest często pomijane, co niesie ze sobą duże ryzyko. Obecność cennego sprzętu, narzędzi i materiałów czyni te obszary atrakcyjnymi celami kradzieży przez co wiele placów budowy, często odległych i słabo monitorowanych, jest szczególnie narażonych na działalność przestępczą. Widząc rosnące zagrożenia bezpieczeństwa, firmy wdrażają dedykowane systemy monitorowania w celu zwiększenia ochrony w tym obszarze. Analizując te wyzwania, BauWatch określił pięć kluczowych zaleceń dla kierowników budowy, które należy wziąć pod uwagę przy ustanawianiu środków bezpieczeństwa.

  1. Zrozumienie ryzyka i proaktywne podejście

Według danych BauWatch 66% firm zaczyna rozważać kwestię bezpieczeństwa na placu budowy na etapie poprzedzającym budowę i planowania strategicznego, co jest właściwym podejściem. Planowanie środków bezpieczeństwa przed faktycznym rozpoczęciem budowy pozwala firmom na dokładną ocenę potencjalnych zagrożeń i dostosowanie strategii bezpieczeństwa do konkretnych etapów prac. Zapewnia to nie tylko kompleksową ochronę aktywów, ciągłość operacyjną, ale także eliminuje potrzebę późniejszych kosztownych modyfikacji strategii.

  1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa obejmuje ocenę konkretnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i wdrożenie środków w celu ich skutecznego zaspokojenia. Może to obejmować strategie kontroli dostępu, takie jak wydawanie kluczy lub kart dostępu, instalowanie ogrodzeń obwodowych w celu powstrzymania nieautoryzowanego wejścia oraz zapewnianie bezpiecznych rozwiązań w zakresie przechowywania cennego sprzętu lub materiałów. Ustanawiając jasne protokoły i procedury postępowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, można zapewnić skoordynowaną i proaktywną reakcję na potencjalne zagrożenia lub incydenty.

  1. Dobór systemów bezpieczeństwa

Firmy mogą wybierać rozwiązania bezpieczeństwa dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Ponieważ przestępczość staje się coraz bardziej zaawansowana, tradycyjne metody bezpieczeństwa, takie jak ogrodzenia i patrole, nie są już wystarczające. Nowoczesne firmy z branży bezpieczeństwa, takie jak Bauwatch, oferują obecnie zaawansowane, opłacalne rozwiązania monitoringu wizyjnego wykorzystujące technologię AI. Te systemy nadzoru w czasie rzeczywistym umożliwiają zdalne monitorowanie i szybkie reagowanie na incydenty, obejmujące strategiczne rozmieszczenie kamer podłączonych do centrum sterowania. Taka konfiguracja zapewnia całodobowy nadzór nad obiektem, z natychmiastowymi alertami umożliwiającymi szybką reakcję na wszelkie nieautoryzowane działania. W przypadku incydentów, centrum kontroli koordynuje działania ze służbami bezpieczeństwa i dostarcza szczegółowych informacji do dokładnej analizy. Stała komunikacja ułatwia szybkie aktualizacje konfiguracji zabezpieczeń, zapewniając nieprzerwaną skuteczność.

  1. Dobre praktyki

Warto pamiętać o prostych, a jednocześnie najlepszych praktykach, takich jak usuwanie kluczy z maszyn budowlanych, przechowywanie ich w zamkniętych skrzynkach i upewnianie się, że bramy są zamknięte, aby zapobiec możliwym incydentom. Co więcej, zespoły w terenie muszą informować dostawców usług bezpieczeństwa o schematach pracy, zwłaszcza po wprowadzeniu zmian, aby zapobiec fałszywym alarmom.

  1. Analiza kosztów eksploatacji

Dokonując oceny rozwiązań bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty początkowe, ale także całkowity koszt eksploatacji w perspektywie długoterminowej. Obejmuje to takie czynniki, jak bieżąca konserwacja i utrzymanie, jak również potrzebę dostosowania i rozbudowania środków bezpieczeństwa wraz z rozwojem potrzeb. Dodatkowo, brane są pod uwagę potencjalne koszty związane z opóźnieniami lub zakłóceniami projektu wynikającymi z braku odpowiednich zabezpieczeń. Inwestowanie w usługi bezpieczeństwa może wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, ale w ostatecznym rozrachunku generuje oszczędności poprzez zmniejszenie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i ograniczenie wpływu potencjalnych incydentów na operacje biznesowe.

Z obserwacji BauWatch wynika, jak duże znaczenie ma proaktywne i świadome podejście, począwszy od początkowej fazy planowania, aż po wdrożenie zaawansowanych zasad nadzoru i bezpieczeństwa. Rozumiejąc ryzyko, wybierając odpowiednie i zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę koszt całkowity, firmy mogą stworzyć skuteczny ekosystem bezpieczeństwa, który dostosowuje się do wyjątkowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem na placu budowy. Konfiguracja zabezpieczeń na budowie wymaga starannego planowania i wdrażania w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności. Współpracując z zaufanym dostawcą zabezpieczeń i postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, można znacznie zmniejszyć ryzyko kradzieży i wandalizmu, zwiększając efektywność i terminowość prac.

O BauWatch

BauWatch jest europejskim liderem w branży technologii bezpieczeństwa (SecTech). Obecnie innowacyjne rozwiązania i usługi firmy w zakresie bezpieczeństwa dla placów budowy, farm energetycznych, obiektów infrastruktury krytycznej, pustostanów i wszystkich innych obiektów wymagających ochrony są dostarczane do 10 krajów. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu i obsłudze ponad 40 000 projektów, holenderska firma zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w celu odstraszania, wykrywania i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z przestępczością na miejscu. Wykorzystując zaawansowane technologie i systemy oparte na sztucznej inteligencji w monitoringu wideo, BauWatch oferuje swoim klientom szeroki zakres usług bezpieczeństwa. Dzięki rozbudowanej flocie ponad 10 500 wież kamerowych, w pełni certyfikowanemu centrum kontroli i dedykowanym zespołom wewnętrznym, firma gwarantuje kompleksową ochronę aktywów 24/7.

Źródło: BauWatch.

Parking warszawskiej nieruchomości inwestycyjnej LIXA z posadzkami Deckshield

default

Parking warszawskiej nieruchomości inwestycyjnej LIXA z posadzkami Deckshield. Kompleks jest flagową inwestycją Yareal Polska.

Kompleks biurowy LIXA, realizowany przez Yareal Polska w biznesowym centrum Warszawy na bliskiej Woli, docelowo stworzy zespół pięciu budynków o łącznej powierzchni 77 000 m2. Inwestycja została zaprojektowana przez renomowaną pracownię HRA Architekci zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wymogami zielonej certyfikacji systemu BREEAM. W podziemnym parkingu najnowszego etapu, na łącznej powierzchni 7 500 m2, wykonano posadzki żywiczne Deckshield marki Flowcrete, wiodącego eksperta od tej technologii.
Posadzki żywiczne Deckshield na parkingu budynków D i E kampusu biurowego LIXA wykonała firma Żebrowscy Sp. z o.o., Autoryzowany Wykonawca Flowcrete.

Źródło: Tremco CPG.

Grupa Echo Investment działająca na rynku nieruchomości inwestycyjnych poszerza raportowanie ESG

Swobodna SPOT_Wrocław
Grupa Echo Investment – jedna z największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce, zaprezentowała raport zrównoważonego rozwoju, który podsumowuje jej działania i osiągnięcia w obszarze ESG w 2023 roku.

Dokument po raz pierwszy został przygotowany zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością jest też zaraportowanie po raz pierwszy śladu węglowego, który uwzględnia emisje pośrednie w wybranych kategoriach, powstałe w łańcuchu wartości Grupy.
Działania Grupy Echo Investment prowadzone są w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 r. To data, która wyznacza kluczowy cel, jakim jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów,, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności – zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii” – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Dwie nieruchomości inwestycyjne z certyfikatem Breeam In-Use na poziomie Very Good

hl-41322382349
Dwie nieruchomości inwestycyjne z certyfikatem Breeam In-Use na poziomie Very Good.

W marcu br. nieruchomości inwestycyjne LifeSpot Pustelnicka oraz LifeSpot Nasypowa otrzymały certyfikaty  Breeam In-Use na poziomie Very Good w części pierwszej (Asset Performance) oraz w części drugiej (Management Performance). Dzięki temu znalazły się w pierwszej czwórce obiektów w Polsce z certyfikatem w kategorii Residential (obiekt mieszkalny). Uzyskanie certyfikacji było efektem ramowej współpracy z firmą doradczą JWA, specjalizującą się w zielonych rozwiązaniach dla nieruchomości komercyjnych.

Zarządzana przez Griffin Capital Partners platforma LifeSpot jest jednym z liderów dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku nieruchomości PRS. Operator posiada aktualnie 1362 jednostki mieszkalne w Gdyni, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Kolejne 1 781 jednostek jest w budowie, a 2 402 na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i będą oddane do użytku w ciągu najbliższych 3 lat.

LifeSpot Pustelnicka to obiekt usługowy z lokalami przeznaczonymi na wynajem długoterminowy, położony na warszawskiej Pradze-Południe. Inwestycja LifeSpot Nasypowa jest obiektem mieszkaniowym zlokalizowanym na Gdyńskim Oksywiu. Inwestor, mając na uwadze ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko, zdecydował się na wdrożenie szeregu proekologicznych rozwiązań, których celem było m.in. zmniejszenie zużycia energii i wody, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie komfortu najemców. Wdrożenie wymagań certyfikacji, oprócz zredukowania emisji dwutlenku węgla i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, przełożyło się również na niższe koszty utrzymania budynku.

materiał prasowy

Otwarte drzwi do redefinicji rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz
Spowolnienie na rynku transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych, które możemy obserwować, zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej to przede wszystkim efekt zacieśniania polityki monetarnej na świecie. Ta strategia uderza głównie w międzynarodowych graczy, ale nie inwestorów private equity. Być może to świetny moment, by doszło do przewartościowania systemu finansowania w sektorze nieruchomości w Polsce i najlepszy czas byśmy w końcu wprowadzili REIT-y, które świetnie funkcjonują w Czechach czy krajach strefy bałtyckiej.

Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, m.in. funduszy typu REIT, o czym ostatnio znów dużo się mówi, czy zaangażowanie fundacji rodzinnych w długofalowe kreowanie popytu na rynku pozwoliłoby zwiększyć znikomy, około 2 proc. udział polskiego kapitału w inwestycjach. Otworzyłoby inwestorom indywidualnym w naszym kraju możliwość lokowania środków w nieruchomości komercyjne.

Rynek wielu możliwości

Uważam, że obecne warunki stwarzają wyjątkową szansę powrotu rynku do jego prawdziwych wartości, takich jak lokalizacja oraz jakość najemców i standard wykonania. Dają szczególne możliwości inwestorom, którzy potrafią patrzeć niestandardowo, poszukiwać możliwości i dostrzegać ukryty potencjał nieruchomości. Pomimo, mało sprzyjającego otoczenia geopolitycznego i ekonomicznego, sektor niesie wiele okazji, a Polska jest rynkiem długoterminowego wzrostu gospodarczego, co wyróżnia ją na tle Europy.

Tak, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w Polsce transakcje w sektorze nieruchomości komercyjnych realizowane są obecnie głównie przy udziale kapitału pochodzącego od inwestorów z regionu CEE. Brak odpowiednich regulacji pozbawia takiej możliwości polskich, indywidualnych inwestorów. Inicjatywę lokalnego biznesu ogranicza też opieszałość we wprowadzaniu zmian w zakresie miejscowych planów zagospodarowania, wydawaniu WZ i PnB i zatwierdzaniu nowych regulacji w przepisach budowlanych.

Tańszy pieniądz szansą na powrót dużych graczy

Uczestnicy rynku oczekują na ożywienie, prognozując jego nadejście w tym lub w przyszłym roku. Wiele na to wskazuje, bo notowane dotąd spadki PKB, wysoki poziom inflacji i stóp procentowych, a tym samym kosztów finansowania inwestycji, tj. główne czynniki hamujące rynek transakcyjny zaczynają przyjmować kierunek sprzyjający inwestycjom.

Nadzieje na poprawę budzi większa przewidywalność polityki pieniężnej i planowany spadek stóp procentowych w Europie Zachodniej i USA, co niesie szansę na polepszenie warunków finansowania inwestycji i powrót na polski rynek wiodących inwestorów. Entuzjazm studzi natomiast wciąż względna stabilność sytuacji geopolitycznej. Niemniej, zanim nie pojawią się w kraju REIT-y, które umożliwiłyby aktywizację polskiego kapitału, inwestorzy z regionu CEE nadal prawdopodobnie będą odgrywać kluczową rolę w akwizycjach, zajmując miejsce inwestorów międzynarodowych.

ESG dużym wyzwaniem

Rynek zaczyna stopniowo dostosowywać się do wyższych stóp procentowych, a perspektywa nakładów na wdrożenie programu ESG i rozwiązań obniżających emisyjność budynków, niedostosowanych do przyszłych wymogów daje nabywcom lepszą pozycję negocjacyjną.

Przystosowanie części nieruchomości w Polsce do standardów unijnych pod względem emisji CO2, co jest już integralną częścią strategii podmiotów inwestycyjnych, będzie dużym wyzwaniem dla właścicieli. Optymalizacja niektórych, starszych budynków, szczególnie biurowych, do nowych przepisów prawdopodobnie okaże się nieopłacalna i przyniesie w najbliższych latach falę wyburzeń i zmianę funkcji obiektów. Ta perspektywa podbija aktywność podmiotów typu value add i oportunistycznych, które celują w nieruchomości z potencjałem wzrostu i dwucyfrowe stopy zwrotu z inwestycji.

Spadek wolumenów transakcyjnych

Miniony rok przyniósł znacznie niższą wartość inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce w porównaniu do średnich wolumenów z ostatnich lat. Trend spadkowy dotyczył wszystkich klas aktywów. Mogliśmy obserwować go w skali globalnej. Łączna wartość transakcji na polskim rynku spadła do jednej trzeciej w porównaniu z wynikiem odnotowanym z 2022 roku, przekraczając nieznacznie 2 mld euro. Polska utrzymała jednak pozycję zdecydowanego lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2023 roku zabrakło transakcji typu prime w tradycyjnie wiodących sektorach nieruchomości. Wolumeny inwestycyjne generowane były głównie przez mniejsze i średnie transakcje. Wysoka wartość transakcji stanowi nadal wyzwanie dla inwestorów w kontekście kosztów finansowania inwestycji, które w minionym roku bezprecedensowo wzrosły. Brak transakcji referencyjnych utrudnia też proces wyceny nieruchomości.

Magazyny i produkcja faworytem inwestycyjnym

W odróżnieniu do krajów regionu CEE, gdzie biura są nadal jednym z największych kół napędowych inwestycji, w Polsce największe zainteresowanie inwestorów wzbudzał sektor nieruchomości magazynowych, w którym zawarta została największa liczba transakcji. Nieruchomości magazynowe zapracowały na niemal połowę wartości finalnego wolumenu transakcyjnego, z wynikiem prawie 1 mld euro. Dominowały mniejsze transakcje, ale w tym sektorze miały miejsce dwie z trzech akwizycji, których wartość przekroczyła próg 100 mln euro.

Polski sektor nieruchomości magazynowych i przemysłowych, mimo ogólnego pogorszenia się warunków ekonomicznych, radzi sobie bardzo dobrze. W 2023 roku notował jedne z najlepszych wyników w historii, zarówno pod względem popytu (5,6 mln mkw. powierzchni), jak i nowej podaży (3,7 mln mkw.). Segment magazynowy pozostaje na ścieżce regularnego wzrostu na poziomie kilkunastu procent rocznie. W budowie jest 2,8 mln mkw. powierzchni.

Przewiduje się, że logistyka i przemysł nadal będzie inwestycyjnym faworytem i najbardziej spośród wszystkich segmentów nieruchomości będzie skupiał w tym roku uwagę podmiotów inwestycyjnych. Krajowy rynek magazynowy oferuje 31,7 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, w tym dużą część obiektów z certyfikatami środowiskowymi, spełniającymi wysokie standardy emisyjności i efektywności energetycznej. Perspektywy na dalszy wzrost w Polsce i Europie niesie sektorowi proces deglobalizacji produkcji i skrócenia łańcuchów dostaw.

Biura czekają na lepsze czasy

Sektor biurowy zaliczył w ubiegłym roku znaczący spadek inwestycji. Łączna wartość transakcji biurowych, wynosząca około 430 mln euro, była pięciokrotnie niższa niż rok wcześniej. Inwestorzy w większości lokowali kapitał oportunistycznie, w aktywa typu value-add. Wiele ze realizowanych transakcji to akwizycje budynków starszego typu z przeznaczeniem do zmiany funkcji albo modernizacji. Tylko 2 z 18 transakcji biurowych dotyczyło w zeszłym roku nieruchomości zlokalizowanych poza Warszawą.

Wartość transakcji w sektorze handlowym osiągnęła w minionym roku poziom 440 mln euro, lekko dystansując biura. Dwie trzecie akwizycji z udziałem aktywów handlowych nie przekraczała wartości 20 mln euro. Inwestorzy skupili uwagę na mniejszych formatach handlowych zlokalizowanych w miastach regionalnych. Największe zainteresowanie budziły obiekty handlowe o powierzchni 5 – 10 tys. mkw. GLA z najemcami sieciowymi, zlokalizowane w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców oraz czynszami denominowanymi w euro. W tym segmencie odnotowana została jedna transakcja o wartości ponad 100 mln euro.

Przede wszystkim retail parki

Przewiduje się, że w najbliższym czasie sektor wciąż będzie przyciągał inwestorów parkami handlowymi i aktywami typu convenience, które wygenerowały w minionym roku przeważającą część wartości transakcji w segmencie handlowym. Stawki czynszowe w najlepszych projektach tego typu wzrosły na przestrzeni ostatnich dwóch lat, podobnie jak koszty budowy i finansowania inwestycji, co spowodowało wzrost stóp kapitalizacji.

Sektor PRS w Polsce dopiero się rozwija, ale ma duży potencjał. W 2023 roku wartość zamkniętych transakcji mieszkaniowych wyniosła około 150 mln euro. Na dalszy rozwój sektora wpływ będą miały m.in. zmiany prawne związane z planowaniem przestrzennym oraz znowelizowanymi warunkami technicznymi dla nowych budynków.

Na uwagę zasługuje pojawienie się w ubiegłym roku pierwszych transakcji na rynku hotelowym. W październiku sfinalizowana została na nim transakcja o wartości ponad 300 mln zł. Ghelamco sprzedało hotelową część The Warsaw Hub – hotele Crown Plaza oraz Holiday Inn Express francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu Corum. Jedna akwizycja nie oznacza jeszcze wiosny na tym sektorze, ale potwierdza powrót zainteresowania nim inwestorów, który poparty jest bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi osiąganymi przez hotele. Rok 2024 zamknie się prawdopodobnie kilkoma kolejnymi, znaczącymi transakcjami na tym rynku.

Inwestorzy skłaniają się też w stronę projektów postrzeganych dotychczas jako niszowe, jak inwestycje w mieszkania dla studentów czy domy dla seniorów. Na znaczeniu zyskuje także logistyka ostatniej mili.

W tym roku nieruchomości magazynowe i przemysłowe typu core będą nadal najbardziej pożądanymi aktywami inwestycyjnymi, przede wszystkim takie, które mają potencjał do wzrostu stawek czynszowych. W sektorze handlowym kapitał przyciągać będą parki handlowe. Większej ilości transakcji można spodziewać się też w sektorze biurowym, szczególnie na rynku warszawskim, gdzie notowany jest najniższy współczynnik pustostanów w Polsce oraz wysoka aktywność najemców przy niedoborze nowej podaży.

Autor: Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz.

Zachodniopomorska siedziba Zalando została rozbudowana

hl-41225320299
Zachodniopomorska siedziba Zalando została rozbudowana.

Konieczność rozbudowy siedziby firmy Zalando zlokalizowanej w Gardnie, w województwie zachodniopomorskim, wynikała przede wszystkim z potrzeby zwiększenia zatrudnienia pracowników, poprawy komfortu ich pracy oraz zapewnienia dodatkowych udogodnień funkcjonalnych. Autorem projektu budowlanego jest Grupa Projektowa Port, a projekt wykonawczy inwestycji, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, przygotowała szczecińska pracownia Gorscy Architekci.
Dominującymi materiałami zewnętrznymi są płyta warstwowa w odcieniach białym i srebrnym oraz stolarka okienna i drzwiowa w kolorze czarnym. Wszystko po to, aby nowy obiekt wizualnie nawiązywał do architektonicznego charakteru istniejących budynków należących do korporacji Zalando.

 materiał prasowy

Business Link z kolejną lokalizacją w Warszawie

Business Link Studio (1)
Business Link z kolejną lokalizacją w Warszawie.

Biurowiec Studio, najnowszy warszawski projekt Skanska, to nowa – druga w stolicy – lokalizacja operatora biur elastycznych premium. Business Link udostępnia przyszłym najemcom blisko 2900 mkw. nowoczesnej przestrzeni elastycznej, w której znajduje się nawet 400 miejsc do pracy.

Nowy Business Link został zaprojektowany w oparciu o zasady projektowania włączającego, z dbałością o potrzeby wynikające np. z neuroróżnorodności. Wszystkie materiały wykorzystane do aranżacji wnętrza, w tym również meble, wyselekcjonowano z dbałością o zdrowie i komfort przyszłych użytkowników.

Standardem w przestrzeni biurowej i częściach wspólnych jest, wysoka jakość powietrza, a także idealne oświetlenie. Każde pomieszczenie biurowe posiada również bezpośredni dostęp do światła dziennego i zostało wyposażone w wewnętrzne salki spotkań oraz małe strefy soft seating w postaci stolików kawowych oraz foteli. Całość uzupełnia duża ilość naturalnej zieleni. Za projekt wnętrz odpowiada warszawska pracownia Trzop Architekci.

– Zgodnie z naszą strategią, ale przede wszystkim zgodnie z naszą potrzebą i wizją, stworzyliśmy kolejne, bardzo jakościowe miejsce pracy, które spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających pracowników. Obecność w inwestycji Skanska to gwarancja wysokiej jakości materiałów, najwyższej funkcjonalności i dbałości o dobrostan zespołów. Wielokrotnie badaliśmy i weryfikowaliśmy znaczenie tych aspektów w kontekście dobrego samopoczucia pracowników oraz ich wpływu na jakość wykonywanej pracy. To kierunek, który chcemy utrzymywać w każdej dotychczasowej i przyszłej lokalizacji – podkreśla Ewelina Kałużna Managing Director w Business Link i Dyrektor Strategic Workplace Advisory w Skanska.

materiał prasowy

Nieruchomość inwestycyjna Park Avenue Tower z certyfikatem BREEAM

Park Avenue Tower
Nieruchomość komercyjna Park Avenue Tower to projekt biurowy realizowany w nowym centrum stolicy Albanii – Tiranie. Budynek o powierzchni blisko 13 000 mkw. będzie częścią kompleksu mixed-use, łączącego trzy funkcje – biurową, mieszkalną oraz handlową.

Budynek będzie wyposażony w zaawansowane systemy i nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Wszystko po to, by zapewnić użytkownikom wysoki poziom komfortu i przyczynić się do ochrony środowiska.
Park Avenue Tower w Tiranie to pierwsza albańska inwestycja, która dzięki kompleksowemu doradztwu ekspertów z polskiego zespołu ESG w Colliers otrzymała certyfikat BREEAM Design Stage z oceną Excellent. Certyfikat potwierdza wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w projekcie technicznym budynku. To jeden z kilku procesów certyfikacji przeprowadzonych przez polski zespół Colliers za granicą, a w trakcie realizacji są już kolejne, zarówno BREEAM, jak i LEED. Duża aktywność w tym obszarze to efekt podnoszenia świadomości lokalnych inwestorów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na temat zrównoważonego budownictwa i stosowania metod na poziomie europejskim.

Uzyskanie pierwszego certyfikatu dla inwestycji w Albanii to duży sukces i otwarcie nowych możliwości dla funduszy inwestujących w regionie Bałkanów. Poza procesem certyfikacji, w którym reprezentowaliśmy właściciela – spółkę ORION, wspieraliśmy także brytyjską jednostkę certyfikującą BRE w określeniu wag oceny dla nowego kraju. Spodziewam się, że liczba procesów certyfikacji w tej części Europy będzie rosła. Lokalny rynek nieruchomości komercyjnych ma bowiem duży potencjał do realizacji założeń zrównoważonego budownictwa, a świadomość inwestorów tym temacie szybko się rozwija. O ile zielone certyfikacje stanowią już standard w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i są wręcz oczekiwane przez najemców, o tyle w regionie Bałkanów trend ten dopiero się kształtuje. To dobry moment dla lokalnych inwestorów, aby zbudować swoją przewagę konkurencyjną i włączyć je w swoje strategie ESG. Park Avenue Tower, zdobywając certyfikat z oceną Excellent, postawił poprzeczkę bardzo wysoko – mówi Edyta Chromiec, Associate Director w dziale ESG, Colliers Poland.

Dzisiejsza wiadomość to ważny krok naprzód dla środowiska budowlanego w Albanii. Firmy odegrają kluczową rolę we wprowadzaniu zmian, których potrzebujemy w sektorze nieruchomości komercyjnych, aby osiągnąć zerową emisję netto, a projekty takie jak Park Avenue Tower powinny zachęcać innych lokalnych inwestorów – a także tych w całej Europie – do pójścia w ich ślady i projektowania budynków, których podstawą jest zrównoważony rozwójkomentuje Jane Goddard, Deputy CEO and Chief Marketing Officer at BRE.

Od pierwszego dnia nasza wizja Park Avenue była jasna – stworzyć kompleks łączący awangardowe biura i tętniącą życiem przestrzeń handlową, który odda śródziemnomorski charakter Tirany. Projekt ten uosabia innowacyjność, ekologiczne podejście i strategiczne połączenie współczesnego designu z klimatem miasta. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że jako pionierzy wprowadziliśmy ceniony certyfikat BREEAM do Albanii mówi Rudina Murati, Commercial Director, ORION LLC.

Źródło: Colliers Poland.

EPP i Echo Investment pozyskały kredyt na refinansowanie Galerii Młociny w wysokości 145.2 miliona euro

EPP_Galeria Mlociny 1
EPP i Echo Investment pozyskały kredyt na refinansowanie Galerii Młociny w wysokości 145.2 miliona euro.

EPP, największy zarządca nieruchomości handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu, wraz z Echo Investment – największym polskim deweloperem, z sukcesem pozyskały kredyt o wartości 145,2 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona  na refinansowanie centrum handlowego Galeria Młociny w Warszawie. Pięcioletni kredyt został zaklasyfikowany jako spełniający kryteria Taksonomii UE. Galeria Młociny, należąca do EPP (70% udziałów) i Echo Investment (30% udziałów), jest projektem zgodnym z celem środowiskowym Taksonomii UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

– Nowe finansowanie dla Galerii Młociny to pierwsza tak duża transakcja na polskim rynku nieruchomości handlowych po pandemii. Potwierdza ono wysoką jakość budynku i wskazuje na odrodzenie rynku handlowego dla inwestorów i dostawców kapitału. Refinansowanie będzie też miało pozytywny wpływ na bilans EPP. Był to złożony proces ze względu na wartość kredytu i oczekiwania kredytodawców, ale zamknęliśmy go na korzystnych warunkach. Dla banków istotny był fakt, że Galeria Młociny jest zielonym aktywem zgodnym z kryteriami Taksonomii UE. Obiekt spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, potwierdzające znaczący wkład w adaptację do zmian klimatu i minimalne zabezpieczenia wskazane w aktach delegowanych do Taksonomii UE – powiedział Jacek Bagiński, wiceprezes ds. finansowych w EPP.

Źródło: EPP.

Dni Otwarte na Osiedlu Stacja Augustów w Łodzi

SA5
Zbliżają się Dni Otwarte na Osiedlu Stacja Augustów w Łodzi.

Po raz pierwszy udostępniona zostanie kondygnacja budynku, do którego będzie można wejść, żeby na żywo obejrzeć rozkład mieszkań. Wyjątkowa okazja aby zobaczyć od środka budynek A będzie miała miejsce podczas Dni Otwartych, które odbędą się 6 kwietnia, w godzinach od 10:00 do 14:00 na Osiedlu Stacja Augustów w Łodzi.
Osiedle Stacja Augustów zlokalizowane jest w pobliżu stacji kolejowej Łódź Widzew. Firma Varitex rozpoczęła z końcem stycznia budowę drugiego bloku na osiedlu. W siedmiopiętrowym bloku znajdować się będzie 74 lokalne mieszkalne wraz z balkonami, tarasami i komórkami lokatorskimi. W osiedlu zapewnionych zostanie łącznie 222 miejsc parkingowych, zarówno zewnętrznych, jak i w hali garażowej. Przewidywany termin zakończenia budowy to grudzień 2024 r.

 

Źródło: Varitex.

Firma Signify otwiera nową magazynową nieruchomość logistyczną w Pile

Image_2
Firma Signify otwiera nową magazynową nieruchomość logistyczną w Pile.

Firma wykorzysta 32 500 m2 powierzchni, które pozwoli zintegrować pod jednym dachem wcześniejsze magazyny w Pile i Robakowie. Przeprowadzka z poprzednich miejsc rozpoczęła się w lutym br., a w połowie marca zostały uruchomione pierwsze wysyłki z nowej lokalizacji. Proces zakończy się w połowie 2024 roku.
W nowym magazynie zainstalowano m.in. system sterowania Philips Dynalite, a wszystkie oprawy oświetleniowe są gotowe do pracy w systemie nawigacji wewnętrznej opartej na technologii VLC (Visible Light Communication), która umożliwia precyzyjną nawigację wewnątrz budynku.
Budynek wybudowała firma Panattoni, a na potrzeby Signify wynajęła go firma CEVA Logistics.

materiał prasowy

Magnicity otworzy tarasy widokowe w nieruchomości komercyjnej Varso Tower w Warszawie

VarsoTower_taras01
HB Reavis, właściciel Varso Tower w Warszawie, najwyższego wieżowca Unii Europejskiej, wybrał Magnicity do obsługi trzech ostatnich pięter budynku, na których powstanie wyjątkowa przestrzeń z panoramicznym tarasem widokowym. Będzie to szósty obiekt w portfolio Magnicity na świecie. Podpisanie umowy ogłoszono zaledwie kilka tygodni po podpisaniu kontraktu na obsługę najwyższego piętra Zalmhaven I Tower w Rotterdamie oraz uzyskaniu patentu na Spiral Tower – zrównoważoną atrakcję miejską, stworzoną z poszanowaniem zarówno środowiska, jak i społeczności lokalnych. Podpisane w ostatnich tygodniach umowy ugruntowują pozycję Magnicity jako globalnego lidera w dziedzinie miejskiej turystyki wysokościowej.

Kultowe Varso Tower, zaprojektowane przez brytyjskie biuro architektoniczne Foster + Partners, wznosi się nad stolicą na wysokość 310 metrów. Biurowiec z widokiem na kompleks Varso Place ma też tarasy widokowe i idealną lokalizację w centrum Warszawy. Przestrzeń Magnicity w Varso Tower będzie obejmowała wypełniony drzewami taras na 49. piętrze, a także dach znajdujący się na szczycie wieżowca (piętro 53.). Miejsce to będzie oferowało odwiedzającym piękną panoramę Warszawy, niesamowite doświadczenia oraz przestronny bar z widokiem na ogród na szczycie wieżowca i Pałac Kultury i Nauki.

Celem Magnicity jest stworzenie nowego, atrakcyjnego punktu na turystycznej mapie Warszawy i promocja miasta na arenie międzynarodowej. Prace nad tworzeniem nowej przestrzeni rozpoczną się w drugim kwartale 2024 roku, a oficjalne otwarcie zaplanowano na lato 2025 rok.

mat.prasowy

 

Zwolnienie z podatku dochodowego przy wynajmie nieruchomości komercyjnej

adamska
Przedsiębiorca nie musi być właścicielem nieruchomości, żeby skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Znaczna część działalności prowadzonej w wynajmowanych halach produkcyjnych i magazynowych kwalifikuje się do zwolnień od podatku. Jak to więc możliwe, że wielu najemców nie korzysta z ulg podatkowych, chociaż mogliby?

Polska Strefa Inwestycji działa od 2018 roku. Głównym założeniem PSI było rozszerzenie na całe terytorium Polski (z wyłączeniem Warszawy i powiatów ościennych) ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Wydawane dotychczas zezwolenia w ramach SSE zostały zastąpione decyzjami o wsparciu (DoW). Ważność wydanych dotychczas zezwoleń zgodnie z obecnymi przepisami będzie obowiązywała jedynie do końca 2026 roku.

Przepisy po stronie inwestora

W zamyśle ustawodawcy Polska Strefa Inwestycji miała przyciągnąć do kraju nowych inwestorów, a już obecnych skłonić do reinwestycji. I przynajmniej częściowo, tak właśnie się stało, ponieważ od 2018 roku wydano ponad 2500 decyzji o wsparciu. Jak jednak twierdzi Katarzyna Adamska, doradczyni w dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska, to zdecydowanie za mało.

– Inwestorzy nadal nie są świadomi możliwości wsparcia, a przy odpowiedniej edukacji, skala pomocy publicznej, a co za tym idzie – również nowych inwestycji – mogłaby być dużo większa. Mimo zasadniczych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 2018 roku, w kręgach biznesowych nadal powszechne jest przekonanie, że PSI to tylko wyznaczone obszary inwestycyjne, które w większości są już albo zagospodarowane, albo inwestowanie tam jest bardziej kosztowne niż na innych terenach. A fakty są takie, że inwestorzy mogą ubiegać się o ulgę podatkową na terenie całego kraju. W zależności od województwa, pomoc przyznawana jest na 12-15 lat od chwili uzyskania decyzji – wyjaśnia ekspertka i dodaje, że jest to wynikiem zmiany z końca 2023 roku, kiedy w życie weszła nowelizacja rozporządzenia, która w wielu regionach wydłużyła o dodatkowe dwa lata wsparcie dla przedsiębiorców.

Fragment raportu / materiał prasowy
Źródło: Newmark Polska.

 

Nowy Dworzec Metropolitalny w Lublinie utożsamia współczesne rozumienie architektury

14. Dworzec Lublin Tremend fot. Rafał Chojnacki
Nowy Dworzec Metropolitalny w Lublinie utożsamia współczesne rozumienie architektury. Obiekt łączy nowoczesne rozwiązania i technologie z dbałością o środowisko oraz potrzeby mieszkańców.

Od stycznia 2024 roku wszyscy odwiedzający Lublin, a także lokalni pasażerowie mogą korzystać z nowego Dworca Metropolitalnego. To nie tylko przykład udanego projektu, który sprzyja poprawie infrastruktury miejskiej i wpisuje się w potrzeby mieszkańców regionu. To również dowód, że zrównoważony rozwój jest przyszłością architektury i polskich miast.

Projektanci Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin położyli duży nacisk nie tylko na jego funkcjonalność, ale też sięgnęli po rozwiązania wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Zadbali o zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko i w przemyślany sposób wykorzystali zasoby odnawialne.

Nasz projekt to symbol przemiany miasta oraz wyraz troski o naszą wspólną przyszłość. Zaproponowane przez nas rozwiązanie opiera się na równowadze pomiędzy poszczególnymi, kluczowymi elementami: funkcjonalnością dla użytkowników, impulsem dla rewitalizacji tej części miasta oraz zastosowaniu technologii w myśl zrównoważonego rozwoju na wielu różnych poziomach” – tłumaczy architektka Magdalena Federowicz-Boule, główna projektantka Dworca Lublin, prezeska pracowni Tremend, a także jurorka w uznanych konkursach architektonicznych jak Konkurs Geberit „Projekt Łazienki”, Saint-Gobain Glass Design Award czy międzynarodowy konkurs Paradyż Designers.

Zastosowanie struktury architektonicznej typu „box in box” – gdzie większa, zewnętrzna bryła kryje w sobie drugą, mniejszą – pozwoliło zredukować koszty ogrzewania, gdyż bezpośrednio ogrzewana jest wyłącznie część wewnętrzna. By zoptymalizować działanie systemu grzewczego, użyto energooszczędnych pomp gruntowych i rekuperacji z odzyskiem ciepła. Poszczególne układy grzewcze i wentylacyjne posiadają funkcje indywidualnego dostosowania temperatury i automatykę czasową. Poza tym na szczycie wiat przystankowych znalazły się panele fotowoltaiczne, które dostarczają prądu niezbędnego do funkcjonowania dworca. Nie można też zapomnieć o energooszczędnych źródłach światła. W ten sposób projektanci z pracowni Tremend znacznie ograniczyli ślad węglowy towarzyszący użytkowaniu budynku.

Potwierdzeniem architektonicznych i ekologicznych wartości lubelskiego dworca są liczne nagrody. Wśród nich na uwagę zasługują choćby wyróżnienie w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”, które otrzymał projekt pracowni Tremend w 2022 roku w konkursie „PLGBC Green Building Award”, oraz prestiżowa nagroda „Real Estate Impactor” w kategorii „Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni” w konkursie organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Z kolei w 2024 roku obiekt zaprojektowany przez projektantów z pracowni Tremend zyskał uznanie jurorów „Property Design Awards”, otrzymując nagrodę w kategorii „Bryła – obiekty publiczne”.

Nowy dworzec w Lublinie stał się nie tylko centrum komunikacyjnym miasta, ale również zyskał status jego architektonicznej wizytówki, będąc przykładem nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom i ekologicznej infrastruktury.

Źródło: Tremend.

Nowy najemca w nieruchomości handlowej Dekada Konin

Dekada Konin - autor LM Lokalne Media
Dekada Konin to otwarte w październiku ubiegłego roku zintegrowane centrum handlowo-komunikacyjne, które już zdążyło zdobyć serca okolicznych mieszkańców i podróżnych.

W ramach obiektu funkcjonuje nowoczesny dworzec kolejowy wraz z poczekalnią, a w części handlowej klienci mają do dyspozycji 20 sklepów znanych polskich i zagranicznych marek. Od marca mogą korzystać także z lokalu gastronomicznego Multi Kulti (30 mkw.) oferującego szybkie dania kuchni z całego świata, który dodatkowo uatrakcyjnia ofertę obiektu.

– Nowo otwarty punkt gastronomiczny to ukłon zarówno w stronę naszych klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek w trakcie zakupów, jak i pasażerów, którzy od teraz mogą skosztować smaków z innych zakątków świata np. oczekując na pociąg – mówi Jacek Przybyłek, Dyrektor zintegrowanego centrum handlowo-komunikacyjnego Dekada Konin. – Zależy nam, aby zarówno nasi klienci, jak i podróżni znaleźli w naszym centrum nie tylko bogatą ofertę handlową, ale też usługową i restauracyjną. Dlatego bardzo się cieszę, że grono naszych najemców się powiększa – dodaje.

Za komercjalizację centrum odpowiada firma BOIG The Blue Ocean Investment Group.

Źródło: DEKADA.

Logicor zakończył budowę nowej nieruchomości magazynowej dla swojego klienta

Walki1
Logicor zakończył budowę nowej nieruchomości magazynowej dla swojego klienta – Walki Sp. z o.o.

Logicor ukończył realizację obiektu magazynowego dla producenta opakowań ochronnych Walki Sp. z o. o. Dzięki rozbudowie istniejącej działki o dodatkowe 10,4 tys. mkw., Walki podwoił powierzchnię magazynową, którą dotychczas zajmował w nieruchomości inwestycyjnej Logicor Wrocław II, do 21 tys. mkw. Rozbudowa oznacza całkowite zakończenie inwestycji w strategicznie położonym parku logistycznym.

BARTŁOMIEJ ENGEL, HEAD OF PRODUCTION CLUSTER W WALKI, powiedział:

– Kilka lat temu firma Walki podjęła strategiczną decyzję dotyczącą budowy swojej obecności w Polsce. Dostrzegliśmy ogromny potencjał wzrostu na rynku opakowań konsumenckich i przemysłowych; okazało się, że to założenie było słuszne. Nieustannie szukamy tu kolejnych sposobów rozwoju naszej działalności, stąd nowy magazyn, który – w razie potrzeby – można łatwo przekształcić w zakład produkcyjny.

ERNEST ZIÓŁKOWSKI, HEAD OF PROJECT MANAGEMENT CEE W LOGICOR, powiedział:

W odpowiedzi na potrzeby Walki dotyczące dalszego rozwoju, w nowym magazynie wprowadziliśmy istotne usprawnienia. Obejmuje to naturalne oświetlenie magazynu, zwiększenie możliwości zasilania obiektu oraz nowy układ dostosowany do realizowanych funkcji. Pozwala to na elastyczne podejście do funkcjonalności obiektu, który w przyszłości można łatwo przekształcić na produkcyjny. W magazynie zainstalowano najwyższej jakości oświetlenie LED z pełną automatyką DALI, co pozwala klientowi na zaoszczędzenie 58 proc. energii rocznie.

Nieruchomość inwestycyjna Logicor Wrocław II znajduje się w granicach miasta, zaledwie 15 minut jazdy od centrum Wrocławia. Generalnym wykonawcą była poznańska firma budowlana Pekabex, która już po raz kolejny współpracowała z Logicor.

Źródło: Logicor.

Knight Frank ze stabilnymi prognozami dla segmentu magazynowego na polskim rynku nieruchomości komercyjnych

Przemysław Jankowski_Knight Frank
Knight Frank ze stabilnymi prognozami dla segmentu magazynowego na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Sektor magazynowy z wynikami na stabilnym poziomie zakończył 2023 rok. Udział transakcji magazynowych dominował w całkowitym wolumenie inwestycji, stanowiąc 47%. Aktywność najemców na poziomie 5,6 mln m kw. ustąpiła jedynie wynikom z dwóch poprzednich lat. Deweloperzy dostarczyli drugi co do wielkości wolumen powierzchni magazynowej.

Zasoby rynku magazynowego w minionym roku wzrosły o 12% względem 2022 roku i szacowane były na ponad 31,7 mln m kw. Aktywność deweloperów była drugim pod względem wielkości zrealizowanym wolumenem po rekordowym 2022 roku, a na rynek trafiło 3,7 mln m kw.

Stabilny wzrost sektora, chociaż nie tak dynamiczny jak podczas pandemii, jest silnie związany z kilkoma czynnikami. Za inwestowaniem w Polce przemawia strategiczna lokalizacja w centralnej części Europy, jak również wciąż konkurencyjne stawki wynagrodzeń i zachęty dla przyszłych inwestorów,” – komentuje Szymon Sobiecki, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Biorąc pod uwagę główne obszary koncentracji, największy wolumen zrealizowano na rynkach wschodzących (900 000 m kw.), a następnie w warszawskim obszarze koncentracji (700 000 m kw.) oraz na Górnym Śląsku (600 000 m kw.). Z kolei, największymi oddanymi do użytku projektami były Panattoni BTS Zalando Bydgoszcz (146 000 m kw.), Panattoni Park Wrocław Logistics Sount Hub (125 000 m kw.) oraz DL Invest Psary (120 000 m kw.).

Prognozy względem dalszego wzrostu rynku magazynowego są dobre. Na koniec 2023 roku w realizacji znajdowało się 2,8 mln m kw. nowoczesnej powierzchni logistycznej. W samym IV kwartale 2023 roku inwestorzy rozpoczęli projekty o powierzchni 830 000 m kw. Warto jednocześnie dodać, że połowa powierzchni w budowie jest już zabezpieczona umowami najmu,” – komentuje Szymon Sobiecki.

W IV kwartale 2023 roku aktywność najemców zanotowała 25% wzrost zarówno względem do III kwartału, jak i analogicznego okresu w 2022 roku.

Zainteresowanie najemców powierzchnią magazynowo-logistyczną utrzymuje się na stabilnym poziomie. Popyt w 2023 roku wyniósł ponad 5,6 mln m kw., a imponujący wynik ustąpił jedynie dwóm rekordowym dotychczas latom w 2021 i 2022 roku. Na celowniku firm znalazły się w większości obiekty zlokalizowane w kluczowych obszarach koncentracji: Warszawa, Dolny Śląsk i Górny Śląsk. To tam podpisane umowy dotyczyły blisko 60% całkowitego wolumenu,” – wyjaśnia Przemysł Jankowski, dyrektor działu wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych w Knight Frank.

W strukturze umów na rynku magazynowym połowę wynajętej powierzchni stanowiły nowe umowy. Renegocjacje odpowiadały za 40% umów, a na ekspansje przypadło 10% udziału w całkowitym wolumenie.

Niższy popyt w 2023 roku w porównaniu do poprzedniego roku oraz część zrealizowanej na zasadzie spekulacyjnym powierzchni, która nie została jeszcze skomercjalizowana, wiązały się ze wzrostem współczynnika pustostanów. Na koniec grudnia osiągnął poziom 7,4%, co było wynikiem wyższym o 3,3% względem analogicznego okresu w 2022 roku.

Źródło: Knight Frank.

Nieruchomości inwestycyjne Skanska przyjazne dla środowiska i mieszkańców osiedli

3 - Nu! Warszawa Wola
Nieruchomości inwestycyjne Skanska przyjazne dla środowiska i mieszkańców osiedli.

Skanska Residential Development Poland konsekwentnie wdraża na swoich osiedlach rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska naturalnego i zwiększają komfort życia mieszkańców. Priorytetem jest stały wzrost efektywności energetycznej budynków, ale spółka przykłada też dużą wagę do redukcji śladu wodnego, aranżacji terenów zielonych oraz udogodnień w przestrzeniach wspólnych. Skuteczność stosowanych działań potwierdza certyfikacja w systemie BREEAM, której od 8 lat poddawane są wszystkie inwestycje mieszkaniowe Skanska. Niedawno BREEAM na poziomie „Very good” otrzymały Hemma Orawska w Krakowie oraz Nu! Warszawa Wola 1. Dla kolejnego projektu – Holm House 5 deweloper będzie ubiegał się o certyfikat na poziomie „Excellent”, co jest ogromną rzadkością na polskim rynku mieszkaniowym.

Redukcja śladu wodnego jest jednym z kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju spółki mieszkaniowej Skanska. Naszym priorytetem pozostaje jednak efektywność energetyczna, ponieważ tylko w Unii Europejskiej budynki odpowiadają za aż 40 proc. zużycia energii końcowej oraz za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną w 2045 roku, konsekwentnie wprowadzamy na osiedlach energooszczędne rozwiązania, które mają zastosowanie nie tylko na etapie budowy, ale przede wszystkim podczas użytkowania powstających obiektów – obecnie są to m. in. odpowiednie materiały izolacyjne, odnawialne źródła energii czy systemy zdalnego zarządzania mieszkaniem, ale w planach mamy już kolejne inwestycje mówi Artur Łeszczyński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Skanska Residential Development Poland.

Źródło: Skanska.

Hines: Ekologiczne rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych

Paulina Zyśk
Ocieplanie klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją światowe gospodarki. Coraz częściej podejmowane są praktyki mające na celu ograniczenie emisyjności, również przez przedsiębiorstwa. Hines, globalna firma zajmująca się inwestycjami, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami, również obrała za cel zerową emisję dwutlenku węgla netto w swoim portfolio budynków do 2040 r. Ten ekologiczny trend zbiegł się z rosnącymi cenami energii, które zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności, chociażby w przyjaznych środowisku odnawialnych źródłach energii. Intensywna walka z negatywnymi skutkami zmian klimatu, a także zwiększającymi się kosztami, podejmowana jest także na rynku nieruchomości – zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

Wyzwania, przed jakimi stoi rynek nieruchomości

Deweloperzy, inwestorzy i inni przedstawiciele branży nieruchomości mają szczególną rolę do spełnienia w obliczu postępującego ocieplania klimatu – z jednej strony muszą dbać o neutralność klimatyczną w swojej działalności, a z drugiej umożliwić zrównoważoną pracę użytkownikom ich obiektów. Warto zaznaczyć, że sektor ten ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Według raportu World Economic Forum, pochłania on rocznie ponad 40% światowej energii, a budynki odpowiadają za 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych i zużywają ok. 40% surowców1. Ograniczenie tych wskaźników dla dobra planety to niewątpliwie jeden z nadrzędnych celów, jaki powinni obrać sobie uczestnicy rynku nieruchomości.

Wciąż wysokie ceny energii i materiałów widocznie wpływają na koszty budowy i eksploatacji nieruchomości. Z badań wynika, że budowa ekologicznego obiektu może być o 16% bardziej kosztowna niż wzniesienie standardowej konstrukcji2. Przyjazne środowisku rozwiązania, choć wiążą się z dużym wydatkiem, niosą za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim generują oszczędności tuż po zainstalowaniu, a w dłuższej perspektywie uodparniają nieruchomości na wzrosty cen w przyszłości.

Zielone rozwiązania to konieczność

Należy pamiętać też o regulacjach prawnych, które często nakładają na firmy obowiązek prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony. Na Starym Kontynencie obowiązuje m.in. przygotowany na poziomie unijnym Europejski Zielony Ład, w którym zawarte są przepisy dotyczące branży nieruchomości, takie jak dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Na rynku działa także wiele programów certyfikacyjnych, takich jak BREEAM, w którym budynki oceniane są w takich kategoriach, jak np. energooszczędność, właściwości materiałów wykorzystanych do budowy, poziom zużycia energii, sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową, sposób zarządzania odpadami czy rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Uzyskanie certyfikatu BREEAM może przynieść wiele korzyści. Z punktu widzenia dewelopera najistotniejszym benefitem jest fakt, że inwestycje, którym uzyskały takie poświadczenie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Hines posiada w swoim globalnym portfolio łączenie 71 budynków z tym certyfikatem. Wśród nich są się m.in. nasze warszawskie biurowce: Wola Center, Nestlé House , Ambassador Office Building i Sky Office Center. Firma ma na swoim koncie w wymiarze światowym także potwierdzenia zrównoważonego budownictwa od takich instytucji, jak U.S. Green Building Council, Building Owners and Managers Association czy German Sustainable Building Council.

Popyt na zielone nieruchomości rośnie

Zainteresowanie najemców i nabywców zielonymi rozwiązaniami ma swoje odzwierciedlenie w licznych statystykach. W badaniu przeprowadzonym przez amerykańską organizację National Association of Realtors w 2021 r. blisko jedna trzecia agentów nieruchomości zgłosiła, że w ciągu ostatniego roku była zaangażowana w kupno lub sprzedaż nieruchomości posiadającej certyfikaty ekologiczne. Ponadto niemal dwie trzecie respondentów stwierdziło, że promowanie efektywności energetycznej w ofertach może pomóc przyciągnąć kupujących. Ponad połowa stwierdziła z kolei, że ich klienci są zainteresowani zrównoważonym rozwojem3. W tym samym roku badanie przeprowadziło także stowarzyszenie National Association of Home Builders, w którym wykazano, że większość kupujących preferuje zielone nieruchomości. Nabywcy są także skłonni zapłacić wyższą cenę za ekologiczne funkcje, które mogą obniżyć koszty oraz zapewnić zdrowie i lepsze samopoczucie4.

Podobny trend można zauważyć na rynku komercyjnym. Według JLL 63% wiodących inwestorów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że zielone strategie mogą zintensyfikować obłożenie, podnieść czynsze i zwiększyć ogólną wartość obiektu5. Ponadto badanie przeprowadzone przez Savills wśród najemców powierzchni logistycznych wykazało, że ekologiczne funkcje i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem awansowały z 11. na 6. miejsce wśród najważniejszych czynników determinujących wynajem magazynu6.

Szacuje się, że popyt na zielone nieruchomości na rynku komercyjnym może być nawet wyższy niż w sektorze mieszkaniowym. Wynika to m.in. z przywołanych już regulacji prawnych. Firmy szukają sposobów, które pozwolą im na ograniczenie emisyjności do ustalonego przez władze poziomu. Jednym z nich może być przeniesienie działalności do ekologicznego biura lub magazynu. To zapotrzebowanie wzmacniają także kwestie związane z HR-em i employer brandingiem. Zarówno pracownicy wracający do biur po pandemicznej przerwie, jak i młodzi ludzie rozpoczynający swoją przygodę na rynku pracy oczekują od swoich obecnych i przyszłych pracodawców proekologicznych postaw i przedsięwzięć, które pozwolą im zachować zdrowie.

Na polskim rynku ekologiczne aspekty nieruchomości nie są jeszcze głównym determinantem, który wpływa na decyzje firm w kwestii najmu. Jest to jednak istotny dodatek, który podnosi poziom atrakcyjności obiektu.

Zielone inicjatywy Hines

Zrównoważony rozwój jest wpisany w system wartości, jakim w swojej działalności kieruje się Hines. Obowiązująca w firmie polityka ESG oparta jest na założeniu, że doskonałe budynki to takie, które na pierwszym miejscu stawiają ludzi, całe społeczności oraz dobro planety. Na płaszczyźnie środowiskowej głównym celem Hines jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz swoich obiektów poprzez m.in. optymalizację efektywności energetycznej, minimalizację poziomu odpadów, zwiększenie zależności od energii odnawialnej, elektryfikację oraz odejście od paliw kopalnych.

Przyjazne środowisku przedsięwzięcia Hines widoczne są także w Polsce. Firma wspiera elektromobilność, czego owocem są stacje ładowania do samochodów elektrycznych dostępne dla najemców oraz gości Ambassador Office Building oraz Wola Center. Wartym uwagi jest również fakt, że w 2020 r. na dachu Nestlé House pojawiły się ule, w których zamieszkało prawie 250 tys. pszczół. Cyklicznie odbywają się również akcje zachęcające pracowników do zamienienia podróży samochodem na rower. Nie można zapominać także o zrównoważonej jakości obiektów Hines, które otrzymały wspomniany wcześniej certyfikat BREEAM. Należy podkreślić, że Wola Center posiada certyfikat BREEAM InUse „Outstanding”, przyznany w grudniu 2022 r. Jako jedyny wyróżniony biurowiec w Polsce, osiągnął drugi najwyższy wynik spośród zaledwie piętnastu tego typu obiektów w Europie. Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnął najwyższą ocenę w kategorii Asset Performance w Polsce. Budynek został doceniony przede wszystkim za zabezpieczenia, wykorzystanie ekologicznych materiałów, optymalizację zużycia energii oraz pozytywne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

Obecna sytuacja ekonomiczna i regulacje prawne zmuszają uczestników rynku nieruchomości do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że alternatywne źródła energii czy przyjazne dla środowiska materiały to inwestycja długoterminowa, która uodporni nieruchomości na przyszłe wzrosty cen, przyciągnie większą liczbę najemców, podniesie wartość obiektu, a przede wszystkim korzystnie wpłynie na dobrostan jego użytkowników i planety.

Źródła:

1. CBRE, Panattoni, raport „Confidence Index 2023. Barometr nastrojów najemców w sektorze magazynowym”: https://mktgdocs.cbre.com/2299/c4efbcf1-1c6f-4932-bef3-df3965931396-654112733.pdf
2. A.S.Ingale, “Life Cycle Cost Analysis of Green & Conventional Building based on Rain Water Harvesting”, https://www.irjet.net/archives/V7/i7/IRJET-V7I7345.pdf
3. National Association of REALTORS, “REALTORS® and Sustainability: Residential”: https://www.nar.realtor/research-and-statistics/research-reports/realtors-and-sustainability
4. Deloitte, „The Value of Green Buildings. How technology is pushing the Real Estate industry to become more sustainable”: https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/real-estate/articles/the-value-of-green-buildings.html
5. JLL, “Decarbonizing the Built Environment”: https://www.jll.co.uk/en/trends-and-insights/research/decarbonizing-the-built-environment
6. Savillis, “Does demand for green buildings lead to a premium?”: Savills UK | Does demand for green buildings lead to a premium?

¹Obejmuje zarówno globalną organizację Hines, jak i RIA AUM na dzień 30 czerwca 2023 r.

Źródło: Hines.

WPIP Construction powiększa fabrykę Fey o halę produkcyjną i nieruchomość biurową

Fey - wizualizacja
WPIP Construction powiększa fabrykę Fey o halę produkcyjną i nieruchomość biurową.

Fabryka łóżek i materaców firmy Fey zwiększa swoją powierzchnię. Dzięki budowie nowej hali produkcyjnej oraz budynku biurowego, wzrośnie ona do 18 tys. m kw. Generalnym wykonawcą inwestycji jest WPIP Construction. Jej zakończenie jest planowane na październik 2024 r.
Rozbudowywany kompleks mieści się w podchojnickich Topolach w woj. pomorskim.

Dzięki rozbudowie, którą realizuje WPIP Construction, powierzchnia fabryki wzrośnie z 13,5 do 18 tys. m kw. W ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny budynek biurowy (500 m kw.) oraz nowa hala produkcyjna (4 tys. m kw.). Zostanie ona wyposażona w instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp – z możliwością jej dalszej rozbudowy. Do zadań WPIP Construction należy także budowa infrastruktury zewnętrznej, m.in. miejsc parkingowych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2024 r.

– Dzięki umowie, którą zawarliśmy z renomowanym producentem łóżek i materaców, umacniamy się w czołówce generalnych wykonawców realizujących w Polsce inwestycje przemysłowe – mówi Janusz Signetzki, prezes zarządu WPIP Construction. – Cieszymy się, że możemy brać aktywny udział w rozwoju firmy Fey, która po rozbudowie swojego zakładu będzie mogła jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynkach europejskich. To nasz zaufany partner, z którym współpracujemy już od 2017 r.

– Rozbudowa zakładu to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii, skutkującej umacnianiem naszej pozycji na rynku dzięki zwiększającej się liczbie zamówień – dodaje Zbigniew Rogulski, dyrektor operacyjny w firmie Fey. – Wszystko to sprawia, że zamierzamy zwiększyć zatrudnienie w zakładzie. Poszukujemy ok. 70 osób, w tym pracowników produkcyjnych oraz biurowych.

mat.pras.

Nieruchomość handlowa Blue City podsumowuje 2023 rok

Blue City_1
Nieruchomość handlowa Blue City podsumowuje 2023 rok. Centrum handlowe Blue City zakończyło rok z dobrymi wynikami. Tylko w grudniu przy Alejach Jerozolimskich 179 swoje podwoje otworzyło pięciu nowych najemców.

Na początku grudnia ofertę wzbogaciła restauracja Popeyes oraz sklep ze słodyczami z różnych stron świata ODStore i The Whiskey, czyli coś dla koneserów mocniejszych trunków.

Szerokim echem w mediach odbiło się otwarcie centrum bilardowego Złota Bila. W zajmującym powierzchnię ponad 2000 m2 lokalu znajduje się 40 stołów do różnych odmian bilardu, co czyni Złotą Bilę największym tego typu miejscem w Warszawie. Dodatkowo, na miejsce swoich treningów klub wybrał Wojciech Szewczyk – jedyny Polak w historii, który zdobył bilardowe mistrzostwo świata. Klub rozpoczął też nabór do profesjonalnej szkółki bilardowej dla dzieci – właściciele mają bowiem ambicje znalezienia kolejnego mistrza świata.

Kolejny z najemców, który zasilił rozrywkową ofertę Blue City, to Centrum Twórcze Przerób-my. Idea jest tu tyle prosta, co nowatorska.  Od frontu działa sklep z polskim designem i rękodziełem uznanych twórców, natomiast z tyłu lokalu, na ponad 300 m2, mieści się warsztat wyposażony w narzędzia, urządzenia, stoły i materiały służące do pracy twórczej. W Przerób-my odbywają się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych w pełnym przedziale tematycznym – od krawiectwa, przez tworzenie własnych lamp, doniczek, po prace stolarskie czy decoupage.

– W najbliższym czasie mamy w planach otwarcie dużego sklepu znanej marki odzieżowej, dojdzie też do kilku relokacji obecnych najemców. W 2023 roku osiągnęliśmy mocny, 13-procentowy wzrost liczby odwiedzających w porównaniu do roku ubiegłego, a co za tym idzie, udało się nam powrócić do poziomu odwiedzin sprzed pandemii – mówi wiceprezes zarządu Yoram Reshef.

2023 rok był też rokiem prestiżowych wyróżnień. W ramach 15. edycji konkursu CEE Retail & Marketplace organizowane przez EuropaProperty i nadzorowanego przez ekspertów z EY Blue City zostało docenione podwójnie.

Centrum otrzymało nagrodę w kategorii Ultimate Retail Destination za ofertę modowo-rozrywkowo-gastronomiczną. Z kolei wiceprezes Blue City Yoram Reshef został uhonorowany nagrodą Lifetime Achievement Award za całokształt działalność. Yoram Reshef od lat jest uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie rozwoju centrów handlowych w kraju. Nadzorował budowę Blue City, a od 2004 roku zarządza nim pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Z branżą centrów handlowych w Polsce jest związany od 25 lat.

Jaki będzie 2024 rok, jubileuszowy dla Blue City, które będzie obchodziło 20-lecie działalności? Yoram Reshef nie chce zdradzać za wiele. W planach jest z pewnością rozwój niestandardowej oferty rozrywkowej, z której słynie centrum, a także rozbudowanie oferty gastronomicznej. Poza tym nieustanny rozwój w ramach wprowadzonej strategii ESG.

–  Jesienią zaprosimy warszawiaków na wydarzenie specjalne z okazji naszych dwudziestych urodzin. I zapewniam, że jest na co czekać, bo unikalnych pomysłów na świętowanie nam nie brakuje – mówi Yoram Reshef.

Źródło: Blue City.

Bizzarto: dom w klimacie swobodnej elegancji

Projekt Emilia Piesik Fot. Yassen Hristov (1)
Jest szykowny, a zarazem przytulny. Gustownie łączy styl nowoczesny i glamour. Motywem przewodnim aranżacji wnętrz jest niebywała lekkość, której symbolem są wyjątkowe dekoracje. Swoje miejsce znalazły tutaj zarówno drewniane i wiklinowe meble, jak i nowoczesna sofa Bizzarto. Tak mieszka projektantka z rodziną.

Ten parterowy dom w Wesołej pod Warszawą jest doskonałym przykładem wnętrza z duszą, ale i charakterem. Pewnie dlatego, że na każdym kroku dosłownie czuć artystyczną rękę Emilii Piesik, która od 10 lat zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz. Obecnie pod szyldem studia Milumila, pracowni, w której powstają projekty wnętrz, ale również unikatowe dodatki.

– Urządzanie wnętrz to dla mnie dużo więcej niż dopasowanie do siebie ładnych mebli i dodatków. Tu chodzi o poprawę jakości funkcjonowania na co dzień. O to, by było wygodnie. Każdy zasługuje, aby żyć pięknie i to wcale nie musi dużo kosztować – mówi Emilia Piesik, która poza projektowaniem tworzy również dodatki do wnętrz. Są to m.in. wykonywane własnoręcznie lampy ścienne, stoliki kawowe czy obrazy. – Czasem tworzę to, co w duszy mi gra, a czasem są to indywidualne zamówienia szyte na miarę – opowiada projektantka.

Zaprojektowanie wnętrz własnego domu stało się idealną okazją, aby połączyć zawodowe doświadczenie w pracy projektantki wnętrz, o której jak sama mówi jest dla niej realizacją dziecięcego marzenia oraz artystycznej pasji. Ale zanim pomieszczenia przybrały swój ostateczny wygląd, musiał powstać projekt budynku spełniający wymagania całej rodziny. Dom miał być parterowy z częścią dzienną na jednym poziomie i poddaszem przeznaczonym na pracownię. Kolejnym priorytetem był wysoki sufit w salonie oraz antresola. – Punktem wyjścia było znalezienie odpowiedniej działki w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu. Taką właśnie znaleźliśmy w Wesołej. Pomimo, że na pierwszy rzut oka wydawała się dość „nieustawna”, to nie porzuciliśmy swych marzeń o domu parterowym. Osadziliśmy bryłę nieco inaczej – bokiem, a nie frontem do ulicy – i dzięki temu zbudowaliśmy dom dokładnie taki, jaki chcieliśmy – opowiada projektantka.

Jak mówi sama autorka projektu, trudno jest jednoznacznie określić styl wnętrz. Ponieważ oboje z mężem lubią przytulne, jasne przestrzenie z nutą elegancji, tak właśnie postanowiła urządzić dom dla swojej rodziny. A ponieważ na liście preferencji były także naturalne barwy, surowe drewno oraz akcenty złota, powstało eleganckie i przytulne wnętrze, które łączy elementy różnych konwencji w spójną koncepcję. Motywem przewodnim aranżacji jest niebywała lekkość. Można ją poczuć nie tylko w salonie, który za sprawą wysokiego sufitu, dużych okien tarasowych jest wypełniony światłem, ale i w pozostałych strefach. Symbolicznie tę lekkość podkreślą absolutnie wyjątkowe dekoracje. Starannie dobrane, jak pierzasta półkula nad łóżkiem w sypialnie lub własnoręcznie wykonane przez Emilię, jak te nad kominkiem – organiczne formy z gipsu z akcentami złota.

W całym domu dominują jasne barwy, sprzyjające wypoczynkowi. Ścianom w salonie, w chłodnym odcieniu beżu, trójwymiarowości dodają proste listwy sztukateryjne. Na podłodze dębowy parkiet stanowi ponadczasową bazę, podczas gdy przestrzeń urozmaicają dodatki w postaci lamp, kinkietów, obrazów, tkanin. Uwagę zwraca wybór mebli współtworzących aranżację salonu i jadalni. W eklektycznym zestawie znalazły się wiklinowy fotel, stolik z surowego drewna, „plecionkowe” krzesła oraz nowoczesna sofa Bizzarto. Emilia wybrała model Grande tej polskiej marki, bo jak mówi jest prosty w formie i jednocześnie ma elegancki look. Ponadczasowe wzornictwo to jeden z atutów sofy Bizzarto. Domownicy cenią również niezwykłą wygodę, jaką zapewnia na co dzień. Mniejsze poduchy stanowią znakomite podparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa, dzięki czemu nie potrzeba już dodatkowych poduszek. Niezwykle ważnym aspektem, na który zwracała uwagę projektantka, było również to, że po rozłożeniu oparcie sofy pozostaje bez zmian.

– Sofa sprawdza się idealnie podczas codziennego użytkowania. Dzięki mniejszym poduszkom, utrzymujemy wygodną pozycję siedzącą. Przekładając poduchy na bok, zyskujemy większą przestrzeń do relaksu, a po rozłożeniu w pełni możemy relaksować się całą rodziną podczas wieczornych seansów. Co ważne, wypełnienie wszystkich poduch jest niezwykle miękkie i nie odkształca się. Pomimo że jest to dość duży mebel, nie przytłacza swoim gabarytem. Wydaje mi się, że kluczem są dobrze zachowane proporcje – dodaje Emilia.

Jasne kolory i naturalne materiały stanowiące kanwę wystroju sypialni sprawiają, że wnętrze jest autentyczną oazą spokoju, na czym zależało projektantce. – Ponieważ na co dzień mam do czynienia z wieloma kolorami, stylami, w swoim domu potrzebowałam zastosować jasne tonacje. W takiej przestrzeni dobrze mi się odpoczywa i wita kolejny, cudowny dzień – mówi Emilia. Szczególną rolę odgrywa oświetlenie. Poza głównym punktem świetlnym, obowiązkowe było nastrojowe światło oraz takie, przy którym wieczorne czytanie jest prawdziwą przyjemnością. Łazienka to niejako kontynuacja sypialni. Aranżacja jest równie kojąca i sprzyjająca relaksowi. Płytki w beżowej, chłodnej tonacji korespondują z kolorem ścian w sypialni. Biała szafka pod umywalkę z ramkowym wykończeniem nawiązuje do frontów szafy.

Jak mówi projektantka, każdy zakończony sukcesem projekt, czy ten mały, czy duży, daje powody do dumy i napełnia ogromną radością. – Czuję duży sens w tym co robię, a każdy projekt daje motywację do kolejnego. Poza urządzaniem wnętrz domów, mieszkań, salonów fryzjerskich, chętnie podjęłabym wyzwanie zaprojektowania wnętrz hotelu bądź pensjonatu. Marzy mi się również, aby kinkiety mojego autorstwa upiększały ściany pokoi hotelowych czy wnętrz restauracji – dodaje Emilia Piesik.

Projekt wnętrza: Emilia Piesik, Pracownia Milumila,
Zdjęcia: Yassen Hristov

Źródło: Bizzarto.

Inwestorzy szukają okazji na rynku nieruchomości komercyjnych

jodkoInwestorzy szukają okazji na rynku nieruchomości komercyjnych. 2024 rok wydaje się znacznie lepszy dla rynku nieruchomości, co potwierdzają apetyty inwestorów. Ci – jak wynika z badania firmy doradczej CBRE – szukają okazji na rynku nieruchomości. W badaniu „2024 European Investor Intentions Survey” inwestorzy międzynarodowi wskazali Polskę jako jeden z trzech najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomościowych w Europie. 

W badaniu firmy CBRE „2024 European Investor Intentions Survey” wzięło udział 888 europejskich specjalistów z funduszy nieruchomościowych, REIT-ów, funduszy private equity, dużych prywatnych inwestorów, przedstawicieli funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Okazało się, że wciąż najbardziej przyciągającym inwestorów krajem jest Wielka Brytania. Polska z kolei znalazła się w czołówce jako jeden z tych rynków, na którym inwestorzy szukać będą okazji, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości.

Skąd takie zainteresowanie polskim rynkiem?
– Oczywiście stosunkowo dobrze inwestorzy z Europy oceniają stan polskiej gospodarki. Trzeba też zauważyć, że Polska należy do tych nielicznych krajów w Europie, w których ceny nieruchomości nie spadły w zeszłym roku, podczas gdy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ceny mieszkań i biurowców spadły od 10 do 20 proc. Wciąż zresztą ceny nieruchomości w Polsce są dla europejskich inwestorów relatywnie niższe niż w innych krajach Europy – wskazuje Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji RRJ Group.

Jego zdaniem, Polsce pomaga niezmiennie geograficzne ułożenie – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę sektor magazynowy. – Nie tylko zresztą magazyny, ale i parki handlowe okazują się świetną inwestycją. Widzimy duże zainteresowanie inwestorów, a spodziewam się, że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza. Kluczowe oczywiście, co będzie się działo z inflacja i stopami procenowymi – przewiduje Jodko.

Mieszkaniówka i logistyka przed biurowcami
– Co ciekawe, w badaniu inwestorów, które co roku przeprowadza firma CBRE, po raz pierwszy teraz rynek mieszkaniowy i logistyczny wyprzedził sektor biurowy, jeśli chodzi o najbardziej pożądane sektory inwestycyjne. Ale wydaje się, że jeszcze nie pora żegnać się z biurami. 2024 rok pokaże nam, czy i jak firmy wracają do pracy w biurach. Na pewno liczą się biura wysokiej jakości. Badanie pokazało na przykład, że w Holandii niedobór biur jakości premium przełożył się na wzrost cen najmu – zwraca uwagę Jodko.

Kluczowe znaczenie okazuje się mieć – w przypadku sektora biurowego – certyfikacja budynków, jeśli chodzi o dostosowanie do standardów zrównoważonego rozwoju.

Nowy trend i nowy typ inwestycji
Rośnie także zainteresowanie nowym typem inwestycji: w mieszkania dla studentów i seniorów. Jak wynika z ankiety CBRE, dwie trzecie pytanych inwestorów będzie realizować inwestycje alternatywne w 2024 roku – zdecydowanymi faworytami są właśnie mieszkania dla studentów i seniorów.

– Rynek inwestycji w postaci pensjonatów czy mieszkań dla seniorów widać szczególnie mocno w Niemczech, od lat obserwujemy to w krajach nordyckich. Wydaje się, że to będzie trend rosnący przede wszystkim z uwagi na demografię i starzenie się społeczeństw. Cała Europa mierzy się dziś także z tym, żeby rynek nieruchomości odpowiadał mocniej na potrzeby społeczne – podsumowuje Jodko.

Autor: Radosław Jodko – ekspert ds. inwestycji, z rynkiem finansowym związany od 2005 roku. Pracował w biurach maklerskich. Specjalizuje się w badaniach psychologicznych podstaw decyzji finansowych. Popularyzator i propagator analizy ekonomicznych aspektów stylów życia pracowników i ich wpływu na koszty pracodawców. Zwolennik zasad uczciwej informacji w marketingu finansowym.

Nowa nieruchomość komercyjna spod szyldu Castoramy w Łomiankach

Nowa nieruchomość komercyjna spod szyldu Castoramy pojawiła się w Łomiankach.

Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w Łomiankach pod Warszawą dobiegła końca. Castorama Polska otworzyła tu swój 101 sklep. Za realizację inwestycji odpowiadał Dekpol Budownictwo. Nowy obiekt powstał przy zbiegu ulic Brukowej i Pancerz. Jego powierzchnia całkowita wynosi ponad 9 000 mkw., z czego 7 000 mkw. zajmuje przestrzeń handlowa. Pozostała część jest podzielona na strefę magazynową i ogród zewnętrzny.

Źródło: Dekpol Budownictwo.

Colliers: Odmrożenie budów, ożywienie najemców – 2023 r. na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce

Chmielewski Maciej_Colliers_2
Colliers: Odmrożenie budów, ożywienie najemców – 2023 r. na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Pomimo istotnych zmienności warunków gospodarczych w ostatnich miesiącach, rynek powierzchni przemysłowo-logistycznych jest w bardzo dobrej kondycji. Na koniec grudnia 2023 roku jego zasoby przekroczyły
31 mln mkw. W ubiegłym roku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 3,2 mln mkw. nowej powierzchni, z czego około 2,8 mln mkw. nadal pozostaje w trakcie realizacji – wynika z danych firmy doradczej Colliers.

2023 przyniósł ożywienie i wzrost podaży

Pod względem podaży liderami rynku w 2023 roku były województwa mazowieckie (6,3 mln mkw.), śląskie (5,5 mln mkw.) i łódzkie (4,5 mln mkw.). Mazowieckie i śląskie dominują na rynku także pod względem nowej podaży – dostarczono tu odpowiednio 690 i 590 tys. mkw. Zaraz za nimi znajduje się woj. lubuskie z 437 tys. mkw. nowej powierzchni.

Wśród największych zrealizowanych w 2023 roku obiektów magazynowych wyróżnia się wybudowany przez Panattoni obiekt BTS dla Zalando w Bydgoszczy o powierzchni 146 tys. mkw., kolejne etapy CTPark Iłowa oferujące 131 tys. mkw. oraz pierwszy etap Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub o powierzchni 125 tys. mkw.

Wojna w Ukrainie spowodowała znaczące zmiany na rynku budowlanym w 2022 roku, co miało odzwierciedlenie w mniejszej dostępności generalnych wykonawców, wyższych kosztach materiałów, wydłużeniu czasu realizacji projektów oraz mniejszej liczbie nowych inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów – tłumaczy Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers. – 2023 r. przyniósł znaczną poprawę sytuacji na rynku. Koszty budowy spadły, zwiększyła się dostępność generalnych wykonawców, a czas realizacji skrócił się do średnio dziewięciu miesięcy (po otrzymaniu wszystkich potrzebnych pozwoleń do rozpoczęcia budowy). Deweloperzy wrócili więc do większej aktywności, co wpłynęło na kwartalny wzrost wolumenu powierzchni w budowie w drugiej połowie ub. r. Realizacja części projektów, których budowa została rozpoczęta na początku 2022 r., lecz musiała zostać wstrzymana na skutek niepewnej sytuacji gospodarczej, została wznowiona pod koniec 2023 r. i niedługo również zasilą one zasoby rynku – dodaje ekspert.

W 2023 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 3,2 mln mkw., z czego ok. 40% stanowiły obiekty spekulacyjne. Rekordy wolumenu powierzchni znajdującej się w trakcie realizacji w 2023 roku padły w województwach: dolnośląskim (832 tys. mkw.), mazowieckim (475 tys. mkw.) oraz łódzkim (402 tys. mkw.). Łącznie na zakończenie 2023 roku w trakcie budowy pozostawało 2,8 mln mkw.

Popyt i stawki czynszów – wzrosty mimo rynkowych wyzwań

Trwałe zainteresowanie najemców powierzchniami przemysłowo-logistycznymi odzwierciedlał relatywnie wysoki popyt brutto, wynoszący 5,7 mln mkw.

Choć pierwsze dwa kwartały roku charakteryzowały się najniższym wolumenem w ciągu czterech ostatnich lat, to w drugiej połowie roku odnotowano zdecydowanie wyższą aktywność najemców – tłumaczy Dominika Jędrak, Dyrektorka Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers. – Sprawiło to, że pomimo prognoz z czerwca ub. r. wskazujących na spadek wynoszący około 40% w rzeczywistości zmalał on o około 15% r/r. W samym czwartym kwartale wolumen popytu był trzecim najwyższym wynikiem w historii rynku. W 2024 r. możemy spodziewać się stabilizacji popytu na rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych – dodaje Dominika Jędrak.

Najwyższy wolumen wynajętej powierzchni osiągnęło województwo mazowieckie (1,5 mln. mkw.). Silną pozycję na rynku utrzymały także Dolny Śląsk z 1 mln mkw. oraz województwo śląskie z 915 tys. mkw. Wzrosty i spadki popytu różniły się w zależności od regionu – podczas gdy lubuskie doświadczyło znaczącego spadku, zachodniopomorskie i pomorskie zanotowały imponujące wzrosty odpowiednio o 70% i 60%.

W minionym roku widoczna była także zmiana struktury umów najmu. Nowe umowy stanowiły 51% popytu, podczas gdy odsetek renegocjacji wzrósł do 40%, w porównaniu do 59% i 34% w roku poprzednim. Wśród branż najemców pozycję lidera utrzymał sektor 3PL, mający 34-proc. udział w rynku. Zaraz za nim uplasowały się e-commerce z 12% i handel z 11%.

Znacząco wzrosły stawki czynszów, co spowodowane było wyższymi kosztami paliw, materiałów budowlanych i finansowania. Obecne nadal pną w górę, choć wzrost ten jest łagodniejszy niż w roku ubiegłym. Najwyższe stawki tradycyjnie zarejestrowano w Warszawie, gdzie kwota bazowa zaczynała się od 4,40 EUR/m²/miesiąc, a najwyższa przekraczała 6,95 EUR/m²/miesiąc. Stawki efektywne w stolicy oscylowały pomiędzy 4,00 a 6,10 EUR/m²/miesiąc. Na innych rynkach regionalnych stawki bazowe mieściły się w przedziale 3,40 do 5,90 EUR/m²/miesiąc, a efektywne wahały się od 2,80 do 5,20 EUR/m²/miesiąc.

Dynamika dostępności i pustostanów

Współczynnik stopy pustostanów wzrósł do 7,3% na koniec grudnia 2023 roku (o 3,3 pp. w stosunku do poprzedniego roku). Jest to rezultat znacznego wolumenu nowej podaży wprowadzonej na rynek w ostatnich latach, z której aż 65% to obiekty zrealizowane w 2022 i 2023 roku. Wyższe stopy pustostanów w nowo oddanych obiektach mogą więc wskazywać na to, że absorpcja nowej przestrzeni magazynowej wymaga więcej czasu niż oczekiwano. Najwyższe współczynniki powierzchni niewynajętej odnotowały województwa świętokrzyskie, lubuskie oraz łódzkie – odpowiednio 18,5%, 14,4% i 10,2%. Najniższy odsetek pustostanów zarejestrowano natomiast w województwach pomorskim (1,5%), podkarpackim (1,7%) i małopolskim (2,1%).

Intratne inwestycje

Już teraz Polska jest drugim największym producentem baterii do samochodów elektrycznych, a planowane inwestycje takie, jak fabryka elementów do akumulatorów w Nysie przez Umicore i PowerCo z grupy Volkswagen czy rozpoczęcie produkcji baterii przez polską spółkę Impact Clean Power Technology w Pruszkowie, umacniają tę pozycję. Jednakże, pomimo tej optymistycznej perspektywy, rynek magazynowy może doświadczać też lekkiej presji na czynsze z powodu relatywnie wysokiej dostępności powierzchni w obiektach istniejących. Może to prowadzić do wyhamowania trendu wzrostowego, a w niektórych przypadkach nawet obniżenia stawek czynszowych.

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju rynku przemysłowo-logistycznego pozostaje infrastruktura transportowa, z polskim transportem morskim będącym obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Budowa głębokowodnego nabrzeża w terminalu kontenerowym BalticHub w Gdańsku czy rozbudowa portu w Świnoujściu, a także planowana modernizacja portu w Elblągu, mogą znacząco wpłynąć na wzrost atrakcyjności i dostępności logistycznej, zwłaszcza dla województwa warmińsko-mazurskiego. Równolegle rozwija się też transport lotniczy, z nowymi terminalami cargo w Krakowie-Balicach oraz Lublinie, znajdującymi się obecnie w trakcie budowy, zapowiedzianą budową nowego terminala cargo w Katowice Airport oraz remontem pasa startowego na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Wśród istotnych trendów rynkowych zauważalny jest także znaczący wzrost popularności obiektów oferujących zielone rozwiązania, potwierdzone certyfikatami.

Coraz częściej nowe powierzchnie przemysłowe i logistyczne realizowane są zgodnie z założeniami ESG. To już nie trend, lecz rynkowy standard, który jest korzystny nie tylko wizerunkowo, ale również pod względem finansowym. Znajduje to także odzwierciedlenie w poziomach certyfikatów przyznawanych realizowanym w Polsce budynkom – wyjaśnia Antoni Szwech, Starszy Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

W 2023 r. Panattoni Park Szczecin III jako pierwszy w Polsce projekt przemysłowo-logistyczny otrzymał certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, a niedługo później to samo odznaczenie otrzymały jeszcze trzy inne polskie parki. W kolejce do wyróżnienia czekają już kolejne obiekty.

Źródło: Colliers.

Matexi Polska wybrała generalnego wykonawcę nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie

MATEXI_Żelazna 54 (1)
Firma Matexi Polska wybrała generalnego wykonawcę nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie.

Matexi Polska zawarła z firmą CFE Polska umowę o generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej przy ul. Żelaznej 54 w Warszawie i przekazała jej teren budowy.
Obie firmy należące do grup o belgijskich korzeniach współpracują z sukcesem już od 2015 roku. Inwestycja przy ulicy Żelaznej to trzeci, po kilkuetapowej inwestycji Kolska od Nowa i inwestycji Domaniewska 24 w Warszawie, projekt Matexi Polska realizowany z firmą CFE Polska.
„Wybraliśmy firmę CFE Polska ze względu na jej wieloletnie doświadczenie na warszawskim rynku budowlanym i renomę w realizacji projektów mieszkaniowych. To nasz sprawdzony i zaufany partner biznesowy – zespół tworzony przez młodych ludzi z pasją do budownictwa. Dotychczasowy sukces naszej współpracy stanowi gwarancję, że również tym razem projekt zostanie zrealizowany w sposób bezpieczny, terminowy i z dochowaniem najwyższych standardów prac budowlanych” – skomentował wybór generalnego wykonawcy Hubert Żdanuk, Project Engineer w Matexi Polska.
Źródło: Matexi Polska.

Ostatni kwartał 2023 roku na rynku biurowym w regionach – raport BNP Paribas Real Estate Poland

Raport At A Glance BNP RE Poland - biura w regionach
BNP Paribas Real Estate Poland podsumowuje rynek nieruchomości w segmencie biurowym na koniec ubiegłego roku. Wolumen powierzchni biurowej w budowie na ośmiu największych rynkach regionalnych w Polsce, choć jest większy niż w Warszawie, zdecydowanie się zmniejsza. Takie wnioski płyną z raportu „At a Glance – rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych w IV kwartale 2023 roku” przygotowanego przez ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland. Na koniec grudnia 2023 roku zaobserwowano także rekordowy wskaźnik pustostanów.

Ostrożne inwestycje

Na koniec ostatniego kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły prawie 6,67 mln m kw. W minionym roku deweloperzy dostarczyli na rynek biurowy w regionach 21 nowych budynków, które łącznie przyniosły prawie 280 tys. m kw. nowej powierzchni do wynajęcia. Do największych inwestycji zrealizowanych w 2023 roku można zaliczyć Ocean Park B oraz Kreo w Krakowie, Craft w Katowicach oraz Nowy Rynek E w Poznaniu. IV kwartał przyniósł z kolei największe inwestycje w Krakowie (Mogilska 35 Office, The Park Kraków II) oraz w Poznaniu (nowa siedziba firmy Tetos).

Choć w perspektywie kolejnych kwartałów więcej nowej powierzchni zostanie oddane do użytkowania w miastach regionalnych niż w stolicy, to wolumen powierzchni w budowie na koniec grudnia 2023 roku jest mniejszy o 40% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Jak zapowiadają deweloperzy, w ośmiu głównych rynkach biurowych w Polsce w latach 2024-2026 zostanie oddane 367 tys. m kw.,
z kolei w Warszawie jedynie 238 tys. m kw. nowej powierzchni biurowej.

Według ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland sytuacja jest dynamiczna i start kolejnych inwestycji może przyśpieszyć ze względu na mniejszą podaż powierzchni biurowej. Niemniej jednak, zmniejszający się wolumen powierzchni w budowie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących rynek biurowy w miastach regionalnych w całym 2023 roku.

Mniejsze powierzchnie, więcej udogodnień

Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat większość firm zmniejszyła swoją powierzchnię biurową o ok. 20-30% w porównaniu do umów, które były zawierane przed pandemią. Jest to efekt modelu pracy hybrydowej, który przyjęło wiele firm.

Przestrzenie biurowe przeszły rewolucje. Firmy, chcąc zachęcić pracowników do powrotu do biura coraz większą wagę przywiązują do udogodnień wspierających dobre samopoczucie pracownika. Większość z nich wspiera stronę fizyczną lub psychiczną dobrego samopoczucia, m.in. pokoje do relaksu, dostęp do świeżego powietrza czy ciche przestrzenie do refleksji. Dodatkowo oferta gastronomiczna, fitness, centrum medyczne w biurowcu czy bezpłatne posiłki – takich m.in. usług oczekują pracownicy wracający do biur – ocenia Agnieszka Witkowska, Konsultantka, Reprezentacja Najemcy, Sektor Biurowy BNP Paribas Real Estate Poland.

Jednocześnie na koniec roku 2023 na ośmiu głównych rynkach regionalnych zaobserwowano rekordy jeśli chodzi o poziom wakatów w istniejących biurowcach. Do wynajęcia od zaraz oferowane było około 17,5% powierzchni biurowej, co w ujęciu kwartalnym stanowi wzrost o 0,2 p.p., a w ujęciu rocznym wzrost o aż 2,2 p.p. Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowano w Katowicach (21,5%), najniższy zaś w Szczecinie (4,8%).

Trend wynajmowania powierzchni na zapas mamy za sobą. Optymalizacja zajmowanej powierzchni przekłada się na zmniejszenie średniej wielkości wynajmowanej powierzchni, która na koniec roku wynosiła 938 m kw., podczas gdy rok wcześniej – 966 m kw. Aktywność najemców w 2024 roku będzie zależała od ogólnej sytuacji makroekonomicznej oraz dalszych planów ekspansji poszczególnych firm. Dodatkowo wiele organizacji będzie dążyć do zgodności ze standardami ESG – podkreśla Dorota Mielke, Zastępczyni Dyrektorki, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Raport podsumowujący powierzchnie biurowe w regionach w czwartym kwartale 2023 roku pokazuje, że popyt brutto między październikiem, a końcem grudnia wyniósł 219,1 tys. m kw. i był o 11% większy od całkowitego wolumenu transakcji najmu zarejestrowanych kwartał wcześniej. Najwięcej biur wynajęto w Krakowie (80,2 tys. m kw.), Wrocławiu (43,3 tys. m kw.) oraz Poznaniu (27,7 tys. m kw.).

Analizując wyniki z całego roku, widać, że aktywność najemców utrzymuje się na stabilnym poziomie. W całym 2023 podpisano umowy na ponad 750 tys. m kw., co stanowi wzrost o 20% względem roku poprzedniego.

Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland.

PINK: rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce w IV kwartale 2023 r.

PINK_logo
PINK: rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce w IV kwartale 2023 r. Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce za IV kwartał 2023 roku.

Na koniec grudnia 2023 roku rynek nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej osiągnął ponad 31,7 mln m kw., a trzy województwa z największymi zasobami to: mazowieckie (6,49 mln m kw.), śląskie (5,47 mln m kw.) i łódzkie (4,51 mln m kw.).

W IV kwartale 2023 roku na rynek dostarczono około 580 tys. m kw. nowej powierzchni. Najwięcej nowej powierzchni w tym kwartale dostarczono w województwie śląskim i mazowieckim (po prawie 127,5 tys. m kw. w każdym województwie) oraz łódzkim (87 tys. m kw.). W okresie I-IV kw. 2023 roku nowa podaż przekroczyła 3,7 mln m kw.

Na koniec grudnia 2023 roku aktywność deweloperów wynosiła 2,820 mln m kw. w całej Polsce, a największy jej udział przypadł na województwa: dolnośląskie (około 29% budowanej powierzchni), mazowieckie (17%) i łódzkie (14%).

Na koniec IV kwartału 2023 roku wskaźnik pustostanów osiągnął 7,4% (spadek o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrost o 3,2 pkt. proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 roku). Najwyższą wartość odnotowano w województwie świętokrzyskim (18,4%), lubuskim (14,2%) oraz łódzkim (10,2%). Najniższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w województwach pomorskim (1,7%), podkarpackim (1,7%) i małopolskim (2,2%).

W okresie październik-grudzień 2023 roku popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowo-przemysłowe osiągnął niemal 1,903 mln m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się województwa: mazowieckie (popyt brutto na poziomie 566 tys. m kw.), dolnośląskie (ponad 428 tys. m kw.) oraz śląskie (ponad 245 tys. m kw.). W okresie I-IV kw. 2023 roku łączny popyt wyniósł blisko 5,612 mln m kw.

Najwyższy udział w strukturze popytu w IV kwartale 2023 roku odnotowały przedłużenia umów najmu – ponad 50%, a nowe umowy (w tym projekty typu BTS) i ekspansje objęły odpowiednio 45% i 5% całkowitego popytu.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a podsumowanie dotyczy zasobów istniejącej nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej, wolumenu nowej podaży, powierzchni w budowie, wielkości transakcji wynajmu oraz powierzchni niewynajętej.

Źródło: PINK.

Panattoni wchodzi na rynek belgijski rynek nieruchomości inwestycyjnych

Antwerp, Belgium. Flying over the roofs of the historic city. Schelde (Esco) river. Industrial area of the city, Aerial View

Panattoni wchodzi na rynek belgijski rynek nieruchomości inwestycyjnych.

Belgia odgrywa kluczową rolę w europejskim sektorze logistycznym, ze względu na swoje strategiczne porty i doskonałe połączenia z głównymi rynkami, takimi jak Niemcy, Francja, Holandia i Wielka Brytania. Korzystna lokalizacja sprawia, że kraj ten staje się atrakcyjnym miejscem do inwestowania w wielofunkcyjne obiekty logistyczne. Rozpoczęcie działalności w Belgii stanowi strategiczny krok dla Panattoni, z uwagi na bogate doświadczenie dewelopera w dostarczaniu wysokiej jakości, zrównoważonych obiektów logistycznych.

Jeroen Gerritsen został mianowany Dyrektorem Generalnym, odpowiedzialnym za rozwój obecności firmy w kraju. Pierwsza inwestycja Panattoni w Belgii powstanie w Walonii. Rozpoczęcie budowy planowane jest na jesień.

– „Belgia jest kluczowym węzłem w europejskim sektorze logistycznym. Dzięki zapewnianiu przyjaznych środowisku, nowoczesnych rozwiązań, będziemy wspierać dalszy rozwój infrastruktury i zapewniać naszym klientom możliwość ulokowania biznesu w tym strategicznym miejscu” – skomentował Robert Dobrzycki, CEO i współwłaściciel Panattoni w Europie i Indiach.

– „Z optymizmem patrzymy na szanse, jakie oferuje nam belgijski rynek. Nie możemy się doczekać rozpoczęcia budowania lokalnych relacji i rozwijania naszej obecności w tym dynamicznym środowisku logistycznym. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli zaprezentować nową ofertę wielofunkcyjnych powierzchni biznesowych” – dodał Jeroen Gerritsen, General Manager, Panattoni Belgium.

Źródło: Panattoni.

Czy zielone budownictwo rewolucjonizuje rynek nieruchomości w Polsce?

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash
Czy zielone budownictwo rewolucjonizuje rynek nieruchomości w Polsce? Zielone budownictwo to nie tylko pojęcie, ale również postawa, która rewolucjonizuje podejście do projektowania, budowy i utrzymania budynków. Wraz z narastającymi wyzwaniami, związanymi z globalnym ociepleniem i degradacją środowiska, staje się kluczowym elementem współczesnej architektury. Czym dokładnie jest i dlaczego warto je rozwijać?

Zielone budownictwo to jedna z koncepcji, która powstała w celu zmniejszenia obciążeń środowiskowych budynków w całym cyklu ich życia. Ale to tylko jedna strona medalu. Zielone budynki mają także wyższą wartość komercyjną w porównaniu z budynkami tradycyjnymi ze względu na niską emisję dwutlenku węgla, oszczędność energii i maksymalne korzyści ekonomiczne w okresie ich eksploatacji. Ponadto cechy konstrukcyjne zielonego budynku pomagają zabezpieczyć go przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i niedoborem zasobów.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju w architekturze i budownictwie

Rozwiązanie wyzwań związanych ze zrównoważonym budownictwem na poziomie pojedynczego budynku to początek tworzenia skalowalnych rozwiązań na poziomie społeczności. Mogą one bowiem pełnić rolę istotnych „punktów orientacyjnych”, symbolizując nowy sposób kształtowania zielonego jutra. Przykładem może być kompleks wieżowców mieszkalnych i biurowych Marina Ona w Singapurze, posiadających certyfikat LEED Platinum, które stały się światowej sławy emblematem bardziej zrównoważonej przyszłości.

– Proces certyfikacji budynków to konsekwentne dążenie do zastosowania praktyk budowlanych, które mają minimalny wpływ na naturalne środowisko. – wyjaśnia Andrzej Przesmycki, CEO w PM, firmie, która pełni rolę Inwestora Zastępczego. – Certyfikowane budynki charakteryzują się między innymi zwiększoną efektywnością energetyczną, racjonalnym zarządzaniem zasobami wodnymi, wykorzystaniem materiałów o ograniczonym wpływie na środowisko oraz redukcją ilości odpadów budowlanych podczas ich tworzenia – wylicza.

Obecnie istotne jest także propagowanie dostępu do korzyści zielonego budownictwa w społecznościach o niskich dochodach. Te społeczności często doświadczają jednych z najgorszych skutków zanieczyszczenia, jednocześnie najmniej się do niego przyczyniając.

Rozwój zrównoważonych projektów, technologii i materiałów

Sektor zielonego budownictwa pełni kluczową rolę w stymulowaniu innowacji projektowych, zwłaszcza w kontekście zasad cyrkularności, ponownego wykorzystywania, recyklingu i zastosowania materiałów biodegradowalnych. Projektanci starają się zoptymalizować zużycie materiałów poprzez ich wielokrotne wykorzystanie w różnych fazach budowy i eksploatacji.

Ponowne wykorzystywanie elementów konstrukcyjnych, recykling odpadów budowlanych i wprowadzanie do projektów materiałów biodegradowalnych to strategie, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale także wpisują się w długoterminową strategię zrównoważonego budownictwa. Jakie konkretne działania podejmuje się w tym celu? Rozwijane są nowe receptury oparte na zamiennikach cementu, jak na przykład popiół lotny, który zmniejsza emisję CO2 związaną z produkcją betonu. Materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna czy pianki poliuretanowe, są zastępowane bardziej ekologicznymi alternatywami, np. izolacją celulozową, wykonaną z przetworzonych gazet i kartonów. Jest to przykład materiału biodegradowalnego, który również charakteryzuje się niskim wpływem na środowisko. Także popularne płyty gipsowo-kartonowe są teraz dostępne w wersjach wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, co zmniejsza zużycie surowców naturalnych.

Stawienie czoła globalnym wyzwaniom

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Environmental Partnership Association, EPA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń może przewyższać zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz od 2 do 5 razy. W jaki sposób zielone budownictwo może temu zaradzić?

– Technologie stosowane w ramach inteligentnych, zielonych budynków pozwalają na zdalne zarządzanie środowiskiem w jego wnętrzach. Obejmują m. in. kontrolę nad systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz monitorowanie jakości powietrza. – wymienia Andrzej Przesmycki z PM. – Współczesne budownictwo kładzie także nacisk na stosowanie materiałów o niskim poziomie emisji substancji chemicznych, takich jak farby, kleje czy podłogi. To zapobiega uwalnianiu toksycznych związków organicznych do powietrza wewnątrz pomieszczeń. – dodaje.

Według WHO, około 3,8 miliona osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń. Biorąc pod uwagę, że wielu ludzi spędza 90% czasu wewnątrz budynków, jakość powietrza, jakim tam oddychają, jest szczególnie istotna.

Tworzenie wartości dla inwestorów

Z dostępnych danych wynika, że wdrażając rozwiązania związane z projektowaniem ekologicznych budynków, inwestorzy mają możliwość zwiększenia zwrotu z inwestycji. Jak wskazują bowiem amerykańskie badania, aż 73% właścicieli domów jest gotowych płacić wyższą cenę za nieruchomości przyjazne dla środowiska. Z kolei właściciele budynków mieszkalnych wielorodzinnych, odnotowują wyższe czynsze i obłożenie w przypadku nieruchomości certyfikowanych zgodnie z normą LEED.

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, właściciele budynków mogą również osiągnąć istotne oszczędności. Ostatecznie wprowadzanie usprawnień energetycznych, korzystanie z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz efektywne zarządzanie zasobami nie tylko przekłada się na realne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale redefiniuje standardy branżowe, stając się kluczowym elementem budownictwa przyszłości.

Źródła:
https://greenly.earth/en-us/blog/ecology-news/green-building-what-you-need-to-know
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/14393
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/267764/1/1813290679.pdf
https://strefainwestorow.pl/artykuly/nieruchomosci/20230809/zielone-zrownowazone-budownictwo

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.