Rynek nieruchomości w epoce rewolucji technologicznej

cae1aaec63db0b21d23793c27ffdfff7305ecd7d

Rewolucja technologiczna opanowała niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez smartfonu, Internetu, nie mówiąc już o wszechobecnych systemach elektronicznych w motoryzacji i budownictwie.

W branży nieruchomości te zmiany zachodzą, wydaje się, wolniej, lecz niedługo będą miały decydujący wpływ na jej przyszłość. Po kilku latach bardzo dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym równie dobre wyniki osiągają inne segmenty tego rynku. Rynek nieruchomości biurowych stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestowania europejskich i międzynarodowych funduszy. Już nie tylko w największych, ale też w miastach średniej wielkości powstają nowoczesne centra biurowe, a instytucjonalni najemcy już nie trzymają się kurczowo stolicy lub kilku największych miast metropolitarnych.

Dobra koniunktura stabilizuje rynek, ale też każe z większą uwagą podejmować decyzje o nowych inwestycjach. Rynek powierzchni handlowych to przede wszystkim galerie handlowe, charakteryzujące się wielością funkcji, bardzo wysoką jakością architektury i rozwiązaniami technologicznymi. Już nie handel dominuje w tych obiektach, ale usługi związane z wypełnieniem wolnego czasu, rekreacja, sport oraz bardzo zróżnicowana oferta gastronomiczna. Popularne sieci handlowe w Polsce weszły w erę rebrandingu, takie firmy jak Carrefour, Auchan, realizują proces zmiany wizerunku własnych sieci. Aspirują do jakości powierzchni handlowej typowej dla obiektów galeryjnych.

Jakie wyzwania czekają deweloperów mieszkaniowych w najbliższych latach?

Rynek nowych mieszkań w Polsce zmierza w kierunku, w którym kupujący będą dyktować warunki deweloperom. Rekordowe tempo sprzedaży mieszkań w ostatnim roku znacznie wyhamowuje. Powodów może być kilka. Po pierwsze coraz wyższe ceny mieszkań, na które składają się podwyżki cen materiałów budowlanych, znaczący wzrost kosztów pracy i wciąż jeszcze wysokie ceny działek budowlanych. W tej materii nie wiele może pomóc nowelizacja przepisów, która miała miejsce w 2018 r., a umożliwiająca realizację budowy mieszkań na terenach nie objętych planem, a nawet na terenach o przeznaczeniu rolniczym.

Choć ustawodawca przewidział mechanizmy regulujące ten proces, to jednak w środowisku urbanistów, istnieje powszechna krytyka oderwania procesu budowlanego od planu. Skutki na dłuższą metę mogą być opłakane. Już kiedyś krytykowaliśmy w Polsce proces niekontrolowanego „rozlewania się miast” poza struktury urbanistyczne, a proces ten w świetle obowiązujących nowelizacji może tylko przyspieszyć. Jakże o wiele łatwiej jest budować 20 – 30 km od centrum Warszawy, Krakowa, Wrocławia, zostawiając za sobą cały koszt rozwoju infrastruktury miejskiej, komunikacji, nie mówiąc już o koszcie funkcjonowania miasta. W każdym z dużych miast istnieje szereg nie wykorzystanych odpowiednio działek inwestycyjnych, a brak podatku katastralnego, a więc podatku, który byłby związany z wartością nieruchomości, tą sytuację utrwala.

Kolejnym elementem kształtującym obraz nieruchomości w następnych latach będzie stabilizacja podaży, na którą niewątpliwie mają wpływ regulacje dotyczące rachunków powierniczych, jak też samego finansowania budownictwa mieszkaniowego i deweloperów.

Rządzący próbują przenosić całe ryzyko procesu inwestycyjnego na deweloperów (zamknięte rachunki powiernicze), co będzie skutkować wypadaniem z rynku mniejszych firm deweloperskich i budowlanych, które do tej pory oferowały mieszkania nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach.

Zamknięty rachunek powierniczy to z jednej strony większe wymagania w stosunku do dewelopera, a z drugiej strony to przesunięcie ośrodka decyzyjnego ze sfery deweloperskiej i wykonawczej do sfery bankowej. Sprzyjać to będzie dalszej koncentracji rynku deweloperskiego, a więc będzie on mniej elastyczny i mniej dostępny dla przeciętnego klienta.

Jak Polacy będą kupować mieszkania w 2019 roku

Ci kupujący mieszkania, których nie odstraszają ceny, przywiązują coraz większą wagę do wnikliwej analizy swojej decyzji zakupowej. Po pierwsze, lokalizacja adekwatna do potrzeb, a te potrzeby to bliskość miejsca pracy, uczelni, jakość środowiska, dostępność komunikacyjna. Dopiero analiza wszystkich tych czynników może skutkować decyzją o zakupie. Tym wyborom będzie sprzyjało przyspieszenie zmian, do których deweloperzy, chcąc się utrzymać na rynku, będą musieli dostosować ofertę. Kupujący akceptują w coraz większym stopniu zmiany w zakresie samej technologii budowy. Badania między innymi REAS JLL Residential Advisory wskazują, iż nie jesteśmy tak konserwatywni, jak w minionych latach. Kupujący akceptują realizacje obiektów w technologiach częściowej prefabrykacji pod warunkiem, że będzie się ona wiązała z wyższą jakością wznoszonych budynków. W standardzie oczekujemy obiektów o wysokich walorach termicznych, ale również przyjaznych dla środowiska materiałów, z których wznoszone są obiekty. Do powszechnej praktyki wejdą obiekty wyposażone w alternatywne źródła energii – panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła.

SONY DSC

SONY DSC

Już dziś istnieją obszary, w których jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która zmienia rynek nieruchomości. Takim obszarem jest nowo kształtowany proces poszukiwania mieszkania. Prawie całą minioną dekadę, jako formę innowacji mieliśmy do dyspozycji różne portale internetowe, na których deweloperzy, pośrednicy i sami zainteresowani zamieszczali oferty mieszkań. A nie rzadko firmy pośredniczące jako reklamę swojego potencjału ogłaszały, iż dysponują ofertą od kilkuset do kilku tysięcy mieszkań. Jak w tym odnaleźć ma się indywidualny klient?

Pojawiły się więc przeglądarki porównujące różne oferty danego rejonu lub danej kategorii. To był maleńki krok w kierunku wykorzystania nowej technologii w obszarze dostosowania oferty do danego klienta. Nie dziwi więc fakt, że od kilku lat coraz większą popularność zdobywają spersonalizowane i zaawansowane technologicznie usługi w zakresie dostosowania ofert na rynku nieruchomości dla zindywidualizowanego klienta. Obserwujemy to od wielu lat na rynku finansowym, bankowym, a także w branży modowej czy innych produktów. Na takich zaawansowanych technologicznie portalach poszukujący mieszkania może liczyć na fachową pomoc konsultanta online czy obejrzeć każde mieszkanie w 3D.

Pozwala to wyszukać mieszkanie, które odpowiada zindywidualizowanym potrzebom, np. mieszkanie z możliwością zamieszkania z ulubionym zwierzęciem albo wyposażone w indywidualnie określone udogodnienia, np. mieszkania dla seniorów. Nie bez znaczenia dla rozwoju tego rynku jest coraz bardziej zaawansowany proces telemedycyny, teleopieki, który wymaga odpowiedniego dostosowania na etapie projektowania, budowania.  Te wszystkie innowacyjne działania dotyczące sfery projektowania, budowania, a także optymalizacji w zakupie mieszkania pozwolą deweloperom na budowę rzeczywiście takich mieszkań, jakie odpowiadają kupującym.

Trendy na rynku nieruchomości komercyjnych

To, co było siłą napędzającą koniunkturę na rynku nieruchomości biurowych w ostatnich latach w Polsce, to powszechny outsoursing realizowany przez korporacje międzynarodowe na terenie Polski. W kolejnych miastach budowano nowoczesne centra biurowe, w których rozliczano miliony transakcji z całego świata.

jeshoots-com-219390-unsplash

Fundusze inwestycyjne poszukują działek zlokalizowanych w centrum miasta, z dostępem do komunikacji publicznej. Realizowane obiekty cechuje bardzo nowoczesna technologia i wysoka jakość architektury. Podobnie sytuacja wygląda w innych dużych miastach. W tym zakresie inwestorzy realizują politykę miasta zwartego, a powstające parki biurowe towarzyszą często starej historycznej zabudowie. Również na tym rynku zaczynają dominować najemcy i nowo przygotowywane projekty muszą uwzględniać różnorodne oczekiwania klientów, które wpływają na rentowność przygotowanych projektów. Tutaj również obserwujemy połączenie funkcji biurowych z usługowymi, handlowymi, oraz w zakresie zagospodarowania czasu wolnego.

Ograniczenie ilości dni handlowych, które zgodnie z regulacjami będzie następowało w bieżącym roku, zmusza inwestorów realizujących obiekty handlowe do bardzo wnikliwej analizy opłacalności swoich projektów. Sieci marketów spożywczych grupowane w Parki Handlowe dopełniają oferty handlowe w nowo powstałych dzielnicach wokół dużych miast, a także w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

Kluczem do sukcesu to lokalizacja, która umożliwia łatwy i dogodny dojazd samochodami, w miarę kompleksowa bogata oferta przy relatywnie niewysokich cenach. Takie Parki Handlowe powstają w oparciu o kilkutysięczne populacje mieszkańców. Przy ich realizacji bardzo istotne są koszty infrastruktury technicznej i koszty związane z zakupem nieruchomości gruntowej i przygotowaniem projektu. Na tym rynku pojawiło się w 2018 roku wielu lokalnych, polskich deweloperów komercyjnych, a przygotowane przez nich projekty zyskują coraz bardziej markowych najemców.

Dla inwestycji na rynku nieruchomości, które cechują się relatywnie długimi stopami zwrotu, a często wyjście z konkretnej inwestycji wymaga wielomiesięcznych przygotowań i analiz, stabilizacja makroekonomiczna jest główną przesłanką podejmowania decyzji inwestycyjnych. Miniony, 2018 rok to kolejny rok dobrej koniunktury, ale istniejące regulacje i uwarunkowania ekonomiczne obniżają ich rentowność. Dlatego, patrząc na wyniki inwestorów w ubiegłym roku, możemy z bardzo umiarkowanym optymizmem oczekiwać przedłużenia dobrej koniunktury w Nowym 2019 Roku.

Jacek Kolibski Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości

E-sport w drodze na szczyt popularności światowej

x171fa17044e3546e41e15a25a631cd5369ee5118.jpeg.pagespeed.ic.uYGj4a5x68

Globalne przychody z e-sportu osiągną w 2018 roku 905 milionów USD, jak wynika z raportu opublikowanego przez Newzoo – światowego lidera w badaniu gier globalnych, e-sportu i rynków mobilnych. To wzrost o 38,2% w stosunku do poprzedniego roku. Dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości na temat sportu elektronicznego, poniżej podaję przydatne informacje z terminologii oraz statystyki i prognozy.

E-sport to rywalizacja w grach komputerowych, na profesjonalnym poziomie i w zorganizowanym formacie (turniej lub liga), mająca określony cel – zdobycie tytułu mistrza lub nagrody pieniężnej. Ma tu miejsce wyraźne rozróżnienie pomiędzy zawodnikami i drużynami, które rywalizują ze sobą. Widzami e-sportu są wszyscy, którzy oglądają profesjonalne rozgrywki e-sportu niezależnie od tego, jak często. Dzielą się oni na miłośników e-sportu, czyli osoby, które oglądają profesjonalne turnieje częściej niż raz w miesiącu, i okazjonalnych widzów, którzy oglądają rzadziej niż raz w miesiącu.

W 2017 roku łączna pula nagród ze wszystkich wydarzeń e-sportu, wyniosła 112 milionów USD, po raz pierwszy przekraczając barierę 100 milionów! Liczba miłośników e-sportu w 2018 wyniesie 165 mln, co stanowi wzrost o 15,2% i 215 mln okazjonalnych widzów. Daje to ogółem 380 mln kibiców na całym świecie; wzrost o 13,5% w stosunku do roku poprzedniego.  W roku 2018 roczny średni globalny przychód z biletów na jednego kibica e-sportu wyniesie 5,49 USD, tj. o 20% więcej niż w roku poprzednim – 4,58 USD. W 2017 roku miało miejsce 588 dużych imprez e-sportu, które przyniosły 59 mln USD przychodów ze sprzedanych biletów; w 2016 było to 32 mln USD.

Pomimo że, 380 milionów ludzi aktywnie bierze udział w e-sporcie, globalna świadomość na temat tego sportu jest o wiele szersza. Liczba osób, które słyszały o e-sport, ale nie uczestniczyły w turniejach wyniosła w 2017 roku prawie miliard na całym świecie.

Nic więc dziwnego, że większość, tj. 77% z 905 milionów USD przychodów z e-sportu, które przewidywane są do końca 2018 roku, zostanie wygenerowanych bezpośrednio ze sponsoringu i reklamy oraz pośrednio z licencji na prawa i treści multimedialne. Oczekuje się, że marki będą intensywnie inwestować w branżę e-sportu – 694 mln USD do końca 2018 roku, co stanowi imponujący 48-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W ciągu najbliższych 10 lat e-sport będzie najpopularniejszym sportem na świecie – przewiduje Frank Azor, współzałożyciel Alienware oraz wiceprezes i dyrektor generalny Gaming & XPS dla Dell. Oświadczenie to padło podczas ekskluzywnego wywiadu na E3 (Electronic Entertainment Expo), największej dorocznej konferencji poświęconej grom komputerowym w Ameryce Północnej, która odbyła się w połowie czerwca w Los Angeles. Na targi E3 przyjechało 70 tysięcy entuzjastów gier komputerowych ze 106 krajów. E3 to znakomita platforma do pokazania przełomowych nowych gier i technologii, które służą rosnącej społeczności graczy.

W marcu 2018 roku firma Alienware otworzyła pierwsze profesjonalne Studio Treningu dla graczy e-sportu w Ameryce Północnej. Mieści się ono w Los Angeles, zaledwie kilka minut od studia Riot Games LCS. Profesjonalna drużyna graczy Liquid będzie tu przygotowywać się do turniejów e-sportu. Firma Alienware, która jest największym dostawcą systemów komputerowych do gier na świecie, jako sponsor zespołu, zapewnia graczom e-sportu dostęp do najnowszej technologii na skalę światową.

– Nie ma sportu, no może z wyjątkiem wyścigów samochodowych, w których występy zawodnika zależą tak bardzo od wyposażenia, jak to się ma w przypadku e-sportu – wyjaśnia Frank Azor. – W tradycyjnym sporcie, jak piłka nożna czy koszykówka, sprzęt jedynie w niewielkim stopniu pomaga wygrać turniej. E-sport jest jak Formuła 1, umiejętność polega na używaniu sprzętu do rywalizacji, więc gdy komputer ulegnie awarii, jesteś poza grą. Przemysł światowy nie podsumował jeszcze statystyk, ale pogłoski mówią, że liczba widzów oglądających e-sport już przekroczyła oglądalność meczów bejsbolowych.

Lidia Paulińska-Thompson

Dawna fabryka wyrobów bawełnianych Ramischa w Łodzi została odrestaurowana

łódz1

Zakończono prace modernizacyjne pięciokondygnacyjnego budynek biurowo-usługowy Sepia Office, który zaaranżowany został w murach dawnego magazynu i skarbca fabryki Ramischa.

Położony tuż przy pasażu OFF Piotrkowska, uznawanym za najmodniejsze i najciekawsze miejsce w całej Łodzi. SEPIA OFFICE to oryginalny XIX-wieczny postindustrialny obiekt zbudowany z charakterystycznej czerwonej cegły. Najważniejszym założeniem projektowym było takie przeprowadzenie rewitalizacji, aby utrwalić niepowtarzalny i inspirujący charakter pofabrycznej Łodzi.

Położony tuż przy pasażu OFF Piotrkowska, uznawanym za najmodniejsze i najciekawsze miejsce w całej Łodzi. SEPIA OFFICE to oryginalny XIX-wieczny postindustrialny obiekt zbudowany z charakterystycznej czerwonej cegły. Najważniejszym założeniem projektowym było takie przeprowadzenie rewitalizacji, aby utrwalić niepowtarzalny i inspirujący charakter pofabrycznej Łodzi.

Pasaż OFF Piotrkowska, uznawany jest za najmodniejsze i najciekawsze miejsce w całej Łodzi. SEPIA OFFICE to oryginalny XIX-wieczny postindustrialny obiekt zbudowany z charakterystycznej czerwonej cegły. Najważniejszym założeniem projektowym było takie przeprowadzenie rewitalizacji, aby utrwalić niepowtarzalny i inspirujący charakter pofabrycznej Łodzi.

Obiekt oferuje prawie 2 300 mkw. powierzchni najmu. W ciągu najbliższych tygodni swoje biura otworzą tu m.in. NX Labs, a także agencja marketingowa SpilloMedia oraz kancelaria adwokacka Paweł Radek i Mariusz Grzanka. Ofertę gastronomiczną OFFa wiosną uzupełni nowa restauracja Shamo

Zarządca projektu i nieruchomości jest OPG Property Professionals, a za projekt architektoniczny odpowiada konsorcjum NOW Biuro Architektoniczne i zwA Architekci.

035768_1140 035770_r0_300

WGN sprzedaje zespół pałacowo-parkowy


WGN z Oddziałem w Lesznie pośredniczy w sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w gminie Niemcza.

Przedmiotem sprzedaży jest zespół pałacowo-parkowy w gminie Niemcza, o powierzchni 2050 m2 wraz z przyległą 4-hektarową działką.

Renesansowy dwór z przełomu XVI i XVII w., wzniesiony w miejscu starszej wieży obronnej, był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.
Dwór wieńczy osiem wydatnych szczytów o bogatej dekoracji. Okna w kamiennych i tynkowych obramowaniach. Zachowany kamienny portal ostrołuczny z XV w., pozostałość po wieży mieszkalnej. Układ wnętrz dwutraktowy z centralnie usytuowaną sienią. W pomieszczeniach przyziemia zachowane sklepienia kolebkowe, krzyżowe i odcinkowe, w salach na wyższych kondygnacjach sufity z fasetą i dekoracją stiukową. Do dworu przylega niewielki park krajobrazowy.

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 1 500 000 złotych.

W CH-R Sukcesja w Łodzi pojawił się nowy najemca

 

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja w Łodzi wzbogaciło ofertę gastronomiczną o restaurację Five. Nowy lokal zajął prawie 800 mkw. na parterze i poziomie -1. W ciepłych miesiącach do dyspozycji klientów będzie też zewnętrzny taras – w sumie ponad 80 mkw.

Five to nowa marka na łódzkim rynku, specjalizująca się przede wszystkim w kuchni włoskiej. Restauracja oferuje m.in. szeroki wybór pizzy, makarony, sałatki i autorskie dania szefa kuchni, którym jest rodowity Włoch. W menu są też burgery. Jej atutem jest przestronne i nowocześnie zaaranżowane wnętrze.

To kolejny nowy lokal gastronomiczny w Sukcesji.
„Sukcesywnie uatrakcyjniamy ofertę kulinarną, dając klientom coraz większy wybór. Dzięki różnorodności formatów gastronomicznych Sukcesja jest dobrym miejscem zarówno na szybki posiłek, jak i na spotkanie biznesowe czy ze znajomymi” – mówi Andrzej Dratwicki, prezes REM Sukcesja, spółki zarządzającej Centrum.

Centrum handlowe Ostrovia nawiązało współpracę z siecią kin

Galeria_Ostrovia
Należąca do Grupy Agora sieć kin Helios wynajęła około 1160 mkw. w centrum handlowym Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim. W transakcji najemcy doradzała międzynarodowa firma doradcza Colliers International.

Helios to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 46 multipleksami z 261 ekranami i ponad 51 tys. miejsc. Sieć rozwija swoją działalność głównie w małych i średnich miastach, ale obecna jest również w największych aglomeracjach kraju. Kino w Ostrowie Wielkopolskim zaoferuje gościom cztery sale i ok. 600 miejsc.

„Cieszę się, że po raz kolejny będziemy mieli okazję zrealizować wypracowany przez nas model 4-salowego kina, który pozwala nam uzupełniać ofertę rozrywkową modernizowanych galerii w mniejszych miastach. Jestem pewien, że mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego z przyjemnością wybiorą się do nowoczesnego kina w swoim mieście i będą chętniej spędzali wolny czas w lokalnym centrum handlowym” — mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci Helios.

Galeria Ostrovia powstała w 2011 roku. Zlokalizowana jest w pobliżu drogi krajowej 25 i obwodnicy Ostrowa, będącej częścią drogi ekspresowej S11. W obiekcie o powierzchni 42 tys. mkw.

WGN jest potentatem w sprzedaży nieruchomości zabytkowych

biznesman
Grupa WGN już od połowy lat 90 XX wieku odnotowuje sukcesy w finalizowaniu sprzedaży nieruchomości zabytkowych, takich jak: pałace, dwory, rezydencje, zamki, kamienice oraz wieże ciśnień czy kościoły.

W swojej historii Grupa WGN pośredniczyła w sprzedaży ponad pół tysiąca tego typu obiektów. Nieruchomości zabytkowe nie należą do łatwych, jeśli chodzi o pośrednictwo sprzedaży. WGN pokazuje jednak swoje duże doświadczenie i przy wsparciu profesjonalnego marketingu również na rynku międzynarodowym, odnosi w tym segmencie duże sukcesy.

Aktualnie w bazie ofert WGN można znaleźć ponad 400 nieruchomości o charakterze zabytkowym. Ta liczba czyni WGN absolutnym liderem na rynku polskim i jednym z wiodących w Europie.

Globalworth Poland przejmuje zarządzanie swoim polskim portfelem nieruchomości

Lumen i Skylight Warszawa
Na przełomie grudnia i stycznia firma Globalworth Poland objęła zarządzaniem właścicielskim kolejne budynki biurowe – Lumen i Skylight w Warszawie, West Gate we Wrocławiu, kompleks A4 Business Park w Katowicach oraz Tryton Business House w Gdańsku. Łącznie firma zarządza właścicielsko już 250 000 mkw., co stanowi blisko 60% powierzchni portfela Globalworth w Polsce.

„Końcówka ubiegłego roku była dla nas niezwykle intensywna – w grudniu przejęliśmy w zarządzanie 72 000 mkw. na trzech rynkach regionalnych, czyli w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Zarządzanie właścicielskie ustanowiliśmy również w zakupionych w drugiej połowie grudnia warszawskich biurowcach Lumen i Skylight o łącznej powierzchni 45 000 mkw. Był to największy, jak do tej pory, jednostkowy zakup Globalworth w Polsce. Oba budynki to jedne z najbardziej prestiżowych nieruchomości na warszawskim rynku biurowym, stanowiące razem ze Złotymi Tarasami modelowy przykład połączenia funkcji biurowo-handlowo-rozrywkowej. Dlatego ustanowienie zarządzania właścicielskiego w zakupionych budynkach Lumen i Skylight, tuż po ich zakupie, uznajemy za duży sukces” – powiedział Remigiusz Królikowski, Head of Property & Asset Management, Globalworth Poland.

Wprowadzanie zarządzania właścicielskiego zostało rozpoczęte w Globalworth Poland w pierwszym kwartale 2018. W okresie niespełna jednego roku, oprócz objęcia w zarządzanie właścicielskie 250 000 mkw., zauważalnie został także powiększony zespół property management – do 33 specjalistów aktualnie – który skupia wszystkie operacje z obszaru zarządzania nieruchomościami oraz odpowiada za długoterminowe zarządzanie wartością aktywów.

WGN sprzedaje zabytkowy hotel

pałac lubliniec
WGN z Oddziałem w Sosnowcu pośredniczy w sprzedaży zabytkowej nieruchomości znajdującej się w okolicach Lublińca.

Przedmiotem sprzedaży jest stylowy pałacyk z 1900 r. funkcjonujący jako kameralny hotel z restauracją o pow. 900, położony na pięknym terenie z parkiem o pow. 1ha. Na parterze obiektu mieści się sala restauracyjna z zapleczem, na piętrze znajdują się pokoje hotelowe. Na działce jest również baszta z samodzielnym, przestronnym apartamentem oraz chatka z niedużym, kameralnym pubem. Park wokół pałacyku jest ogrodzony i zagospodarowany – znajduje się tu duży staw, ławki, alejki, boisko do siatkówki.

Cena ofertowa nieruchomości wynosi 5 500 000 zł.

Otwarty kongres dla profesjonalistów rynku nieruchomości – WGN

wgn 48

Grupa WGN zaprasza na Otwarty Kongres Szkoleniowy „W jedności siła”. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu DELICJUSZ w Stęszewie.

Otwarty Kongres Szkoleniowy „W jedności siła” organizowany przez Grupę WGN odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2019. Jest to już 48 cykl szkoleniowy, którego celem jest podnoszenie profesjonalizmu i kwalifikacji zawodowych w obrocie nieruchomościami.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Program wydarzenia:

program-48a (1)

 

Polskie magazyny – w jakiej kondycji jest nasz rynek?

Magdalena Paluch na k24

W Polsce stale przybywa nowoczesnej przestrzeni magazynowe. Zauważalny jest zarówno zwiększony popyt, jak i duża podaż. Nowe oraz rozwijające się firmy potrzebują centrów logistycznych oraz dużych powierzchni magazynowych.

Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Coraz więcej ma do zaoferowania segment magazynowy. Magazyny na sprzedaż oraz magazyny na wynajem są coraz częściej poszukiwane przez przedsiębiorców na terenie całego kraju.

Jaki powinien być dobry magazyn?

Polski rynek wydaje się charakteryzować dużą liczbą magazynów na sprzedaż. Również tych na wynajem stale przybywa. Jakie cechy nieruchomości właściciele firm biorą pod uwagę przy poszukiwaniach? Na jakie aspekty najczęściej zwracają uwagę? Sprawna logistyka jest kluczowa:

Bardzo wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na to, czy w magazynie jest odpowiednia logistyka. Dla właścicieli firm istotne jest na przykład to, czy w magazynie są obecne sprzęty mobilne takie jak wózki widłowe (wliczone w cenę sprzedaży lub oferowane osobno, w przystępnej cenie). Liczy się również obecność bram do załadunku oraz ramp wyładowniczych. Przy dobrym magazynie nie może oczywiście zabraknąć dużego placu manewrowego oraz parkingu, z którego będą mogły korzystać samochody dostawcze i ciężarowe.

Powierzchnia biurowa również jest istotna:

Dla najemców bądź przyszłych właścicieli magazynów istotna jest także kwestia obecności części biurowej na terenie nieruchomości. Standardowo, w dobrych centrach logistycznych, część biurowa powinna zajmować około 5-10 procent powierzchni całego obiektu. Pozostałe 90-95 procent to oczywiście część magazynowa.
Dodatkowym atutem jest wyposażenie biura. Ważna jest przy tym jakość materiałów i sprzętów znajdujących się w części biurowej. Obecność szafek, półek i zamykanych szaf stanowi duży atut. Idealnie, kiedy wnętrze biura jest w pełni urządzone, tj. znajdują się w nim wydzielone pomieszczenia ze stanowiskami biurowymi do pracy. Urządzona część biurowa skróci czas przeprowadzki nowego właściciela bądź najemcy obiektu i usprawni proces aklimatyzacji.

Lokalizacja magazynu:

Jedną z ważniejszych rzeczy, a dla części firm zasadniczo najważniejszą, jest położenie centrum logistycznego. Bardzo dużym atutem jest usytuowanie blisko autostrady lub drogi ekspresowej. Dzięki temu dostawcy jak również pracownicy będą mieli możliwość szybkiego przemieszczania się, a co za tym idzie, skrócenia czasu dojazdu do magazynu.

Podstawą jest bezpieczeństwo:

Firmy poszukujące dla siebie idealnego magazynu nie powinny zapominać o kwestii bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy powinni więc zadbać o to, aby pracownicy firmy mogli pracować w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Dotyczy to zarówno pracowników firmy, jak również dostawców itp.

Obecność kamer na terenie obiektu to praktycznie standard. Dodatkowym plusem jest obecność ochrony przez całą dobę na terenie magazynu. Firmy pod uwagę powinny brać również jakość materiałów użytych do budowy magazynu a także weryfikować stan techniczny sprzętów znajdujących się wewnątrz budynku.

Bardzo trudno jest wymienić cechy magazynu idealnego, ponieważ takiego zwyczajnie nie ma. Każdy przedsiębiorca, w zależności od charakteru prowadzonej przez siebie działalności, będzie zwracał uwagę na nieco inne kwestie. Niemniej powyżej wymienione cechy powinny być istotne dla praktycznie każdego właściciela firmy, któremu zależy na dobrze wyposażonym i bezpiecznym magazynie.

Największa ilość magazynów na terenie Polski

Sektor magazynów w dalszym ciągu się rozwija. Poszukiwane są zarówno magazyny na sprzedaż jak i magazyny na wynajem. Powierzchni magazynowych przybywa sukcesywnie na terenie całego kraju. Niemniej jednak niekwestionowanym liderem wciąż pozostaje Warszawa . To właśnie w stolicy z roku na rok przybywa coraz więcej nowych firm. Również te funkcjonujące na rynku od kilku- bądź kilkunastu lat często decydują się na ekspansję bądź przeniesienie swojej siedziby właśnie do stolicy Polski. Wielu przedsiębiorcom zależy na budowaniu prestiżu, lepszej lokalizacji bądź mniejszej odległości od swoich kontrahentów. Pomimo, że ceny za metr kwadratowy magazynu w Warszawie należą do jednych z najwyższych, przedsiębiorcy wydają się nie zniechęcać. Ilość wartości dodanych wciąż dominuje bowiem nad ceną za zakup lub wynajęcie magazynu w Warszawie.

Również Górny Śląsk cieszy się coraz większym uznaniem w oczach przedsiębiorców. Po warszawie to właśnie w tej części kraju najczęściej poszukiwane są magazyny na wynajem oraz magazyny na sprzedaż.

Ponadto firmy bardzo często poszukują centrów logistycznych w miastach takich jak Katowice (zwłaszcza w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej), Gliwice czy Bielsko-Biała. Również Opole cieszy się rosnącą popularnością, co odzwierciedla coraz większa liczba zapytań ofertowych dla tego rejonu Polski.
Magazyn na sprzedaż czy magazyn na wynajem?

Jaki magazyn będzie lepszy? Taki do wynajęcia, czy może na własność? Zarówno magazyny na sprzedaż jak i magazyny na wynajem cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Niemniej jednak na które rozwiązanie decydują się oni częściej? Czy firmy wolą wynajmować powierzchnie magazynowe, czy może wolą mieć swoje magazyny na własność?
Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

Bardzo dużo biur obrotu nieruchomościami posiada w swojej ofercie znacznie większą ilość magazynów na wynajem, niż magazynów na sprzedaż. Nie świadczy to jednak o ich większej popularności. Jeśli chodzi o magazyny na wynajem, to zainteresowane nimi są najczęściej firmy, które dopiero zaznaczają swoją pozycję na rynku. Często firmy takie zaczynają od wynajęcia niewielkiego powierzchniowo magazynu, odpowiadającego ich aktualnym potrzebom. Dzięki temu przedsiębiorcy nie generują dodatkowych, zbytecznych kosztów utrzymania nieruchomości. Wraz z rozwojem firmy, mają oni możliwość zmiany siedziby i przeprowadzenia się do większego magazynu.
Także firmy, które co jakiś czas zmieniają lokalizację, lub które nie są jeszcze w 100 procentach pewne co do obecnie wybranego miejsca, decydują się na wynajęcie magazynu. Takie rozwiązanie daje możliwość rozwiązania umowy najmu i zmiany magazynu na dogodniejszy.

Rzecz jasna istotna jest kwestia, na jaki okres została podpisana umowa wynajmu magazynu. Niekiedy okres ten jest krótki, jednak często – zwłaszcza większe magazyny – można wynajmować jedynie na sztywne okresy co najmniej dziesięcioletnie.
w przypadku magazynów na sprzedaż sytuacja wygląda nieco inaczej. Istnieją bowiem dwa rodzaje magazynów na sprzedaż. Możemy wyróżnić centra logistyczne na sprzedaż, budowane przez deweloperów. Stawiają oni magazyny według własnych projektów, po czym wyprzedają je po części kilku firmom, lub całościowo – jednemu przedsiębiorcy. Jest to budownictwo w systemie BTS (built to suit).

Na rynku nieruchomości praktykuje się również tworzenie projektów magazynowych na zamówienie. W takim wypadku konkretna firma zleca deweloperowi wybudowanie centrum logistyczno-magazynowego według przygotowanego przez siebie projektu. Po zakończeniu budowy firma ta jest jedynym właścicielem nieruchomości i może nią w całości dysponować. Wiele magazynów tego typu powstaje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, których na terenie naszego kraju jest obecnie aż 14.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – atrakcyjne grunty dla inwestorów
Coraz więcej inwestycji magazynowych powstaje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przyciągają one zarówno prywatnych inwestorów, jak i deweloperów. SEE to wyodrębnione administracyjne regiony, w których przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia swojej działalności na preferencyjnych warunkach. Firmy zlokalizowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych mogą starać się o otrzymanie np. pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych (CIT lub PIT).
W Polsce funkcjonuje obecnie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których okres funkcjonowania został przedłużony do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 r. są to:
1. Warmińsko-Mazurska SSE – województwa: warmińsko-mazurskie i mazowieckie; gminy: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Ciechanów, Dobre Miasto, Działdowo, Iława, Iłowo-Osada, Kurzętnik, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Piecki, Pisz, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Wielbark, Zakroczym, Zalewo, Żuromin; miasta: Bartoszyce, Braniewo, Ciechanów, Działdowo, Elbląg, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Płońsk.
2. Wałbrzyska SSE „Invest-Park” – województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie; gminy: Bolków, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dąbrowa, Długołęka, Dobromierz, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Lewin Brzeski, Męcinka, Namysłów, Nowa Ruda, Niemodlin, Nysa, Oława, Otmuchów, Pleszew, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Świebodzin, Twardogóra, Wądroże Wielkie, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie, Żarów; miasta: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Grodków, Jawor, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Piława Górna, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław.
3. Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan – województwa: podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie; gminy: Baranów Sandomierski, Białobrzegi, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wierzbica, Wyszków; miasta: Jasło, Kraśnik, Łuków, Opatów, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski.
4. Suwalska SSE – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie; gminy: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn, Zabłudów; miasta: Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny, Suwałki.
5. SSE Starachowice – województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie; gminy: Bliżyn, Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Puławy, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec, Tułowice; miasta: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.
6. Słupska SSE – województwa: pomorskie; zachodniopomorskie i wielkopolskie; gminy: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk, Tychowo, Żukowo; miasta: Darłowo, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Ustka, Wałcz.
7. Pomorska SSE – województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie; gminy: Barcin, Chojnice, Czarna Woda, Czarnków, Człuchów, Gniewino, Grudziądz, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Liniewo, Lipno, Łysomice, Nakło nad Notecią, Pakość, Police, Solec Kujawski, Sztum, Świecie, Tczew, Wąbrzeźno; miasta: Biała Podlaska, Brodnica, Bydgoszcz, Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Inowrocław, Kwidzyn, Lipno, Łeba, Malbork, Piła, Rypin, Stargard, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Włocławek.
8. SSE Euro-Park Mielec – województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie i zachodniopomorskie; gminy: Brzozów, Dębica, Głogów Małopolski, Jedlicze, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Ostrów, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, Trzebownisko, Zagórz; miasta: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość.
9. Łódzka SSE S.A. – województwa: łódzkie, wielkopolskie i mazowieckie; gminy: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Krośniewice, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz, Żychlin; miasta: Bełchatów, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz, Żyrardów.
10. Legnicka SSE – województwo: dolnośląskie; gminy: Chojnów, Gromadka, Iłowa, Kostomłoty, Legnickie Pole, Męcinka, Miękinia, Miłkowice, Polkowice, Prochowice, Przemków, Środa Śląska; miasta: Chojnów, Głogów, Jawor, Legnica, Lubin, Zgorzelec, Złotoryja.
11. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. (KPT) – województwa: małopolskie i podkarpackie; gminy: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Jędrzejów, Klucze, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Skawina, Słomniki, Trzebinia, Tuchów, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn, Zator; miasta: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów.
12. Kostrzyńsko-Słubicka SSE – województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie; gminy: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, Golczewo, Goleniów, Gryfino, Gubin, Kamień Pomorski, Kargowa, Karlino, Kłodawa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Krzeszyce, Kwilcz, Lubsko, Łobez, Międzyrzecz, Nowogard, Nowy Tomyśl, Pełczyce, Police, Przemęt, Rzepin, Sieraków, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Swarzędz, Śmigiel, Wągrowiec, Wronki, Zielona Góra; miasta: Białogard, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, Szczecin, Zielona Góra, Żary.
13. Katowicka SSE – województwa: śląskie, małopolskie i opolskie; gminy: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Głuchołazy, Godów, Gogolin, Kietrz, Koniecpol, Krapkowice, Krzepice, Lędziny, Miedźna, Myślenice, Ogrodzieniec, Olesno, Pawłowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Rudziniec, Siewierz, Strzelce Opolskie, Ujazd, Węgierska Górka, Woźniki; miasta: Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Knurów, Lubliniec, Myszków, Orzesze, Piekary Śląskie, Racibórz, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory.
14. Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) – województwa: dolnośląskie i wielkopolskie; gminy: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubań, Lubawka, Mirsk, Nowogrodziec, Prusice, Żmigród; miasta: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec.

Ile kosztuje magazyn na sprzedaż?

Jakim budżetem trzeba dysponować, aby kupić magazyn? Ceny są naprawdę zróżnicowane. Wiele zależy bowiem od lokalizacji, powierzchni i standardu. Dla przykładu, w ofercie WGN znajduje się budynek magazynowo-produkcyjno-biurowy położony w zachodniej części Wrocławia, na terenie zwartej zabudowy przemysłowo-magazynowej. W skład nieruchomości wchodzi hala magazynowa z biurowcem i plac manewrowy. Działka ma powierzchnię ponad 1,1000 ha, natomiast powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4500 metrów kw. (z czego powierzchnia magazynowa wynosi 3200 metrów kw.). Teren przystosowany jest do obsługi wszystkich środków transportu. Atutem nieruchomości jest dobre skomunikowanie z drogą krajową nr 94, autostradową obwodnicą Wrocławia oraz autostradą A4. Cena ofertowa takiej nieruchomości to 8 000 000 PLN.

Ile kosztuje magazyn na wynajem?

Również w przypadku magazynów do wynajęcia, nie można mówić o jednolitej, lub choćby przybliżonej cenie. Na cenę magazynu wpływa na nie szereg czynników, takich jak lokalizacja, standard, logistyka itp. Grupa WGN ma w swojej ofercie magazyn na wynajem we Wrocławiu o powierzchni około 850 metrów kw. Hala zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta, w dzielnicy Psie Pole. Jest to hala o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjno-usługowym. Lokalizacja jest bardzo dogodna – dojazd do centrum, obwodnicy i autostrady jest tu dobry. Magazyn posadowiony jest na działce o powierzchni 2500 metrów kw. Cena ofertowa najmu tego przykładowego magazynu wynosi 13,5 tys. PLN co miesiąc.

Jak będzie kształtować się rynek magazynów?

W chwili obecnej rynek magazynów ma się naprawdę dobrze. Ten segment rynku stale się rozwija, dostarczając na rynek coraz to więcej metrów nowoczesnych powierzchni magazynowych. Można zatem szacować, że również przyszły rok przyniesie dynamiczny rozwój , czego efektem będzie zwiększenie się liczby dostępnych na rynku nowoczesnych przestrzeni magazynowych.

Magdalena Paluch

Redaktor Naczelna komercja24.pl

Międzynarodowy Terminal Lotniczy DHL Express w Gdańsku objęty certyfikacją TAPA

Międzynarodowy Terminal Lotniczy DHL Express w GdańskuRynek wymiany międzynarodowej stale się rozwija. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej i odważniej wchodzą więc na zagraniczne rynki, mogąc liczyć na wzrosty sprzedaży nawet o 10 proc . Wszystko jest jednak uzależnione od satysfakcji klienta docelowego.

Według raportu DHL Express sprawne i szybkie doręczenie przesyłki jest jednym z głównych czynników wpływających na sukces przedsiębiorstw z branży e-commerce.  W tym celu DHL Express nieustannie realizuje projekty, które podnoszą jakość obsługi oraz bezpieczeństwo procesowanych przesyłek. W zeszłym roku lotniczy obiekt DHL Express w Warszawie uzyskał najwyższy możliwy poziom certyfikacji – TAPA „A”.

Teraz firma może pochwalić się kolejną jednostką, która otrzymała takie wyróżnienie – został nią otwarty pod koniec października ubiegłego roku międzynarodowy terminal lotniczy DHL Express w Gdańsku.

Terminal w Gdańsku jest siódmym obiektem DHL Express Poland, który został objęty certyfikacją TAPA. Wcześniej audyty pozytywnie przeszły terminale w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Toruniu.

Aktualne stawki wynagrodzeń w branży nieruchomości – przegląd wynagrodzeń Michael Page

Krzysztof Butyński_Michael_Page.jpg_small
Duży popyt na inwestycje sprawia, że branża nieruchomości w Polsce intensywnie się rozwija. Ze względu na dynamikę i konkurencyjność rynku, rekrutacja zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem. Krzysztof Butyński, managing consultant w Michael Page odpowiadający za rekrutację w obszarze nieruchomości i w budownictwie, analizuje jakich specjalistów potrzebują firmy oraz przedstawia ich średnie wynagrodzenia.

W Polsce branża nieruchomości odnotowuje bardzo dobre tempo wzrostu. Napędzana jest głównie przez sektor magazynowy, biurowy, mieszkaniowy i hotelowy. Wg raportu EY, Polska jest liderem regionu CEE pod względem wartości transakcji na rynku nieruchomości, które w 2017 r. sięgnęły rekordowego poziomu 5 mld euro. Jednak znaczny wzrost kosztów inwestycji budowlanych sprawia, że deweloperzy stają również w obliczu nowego wyzwania, jakim jest optymalizacja wydatków. W związku z tym w branży zauważalne jest duże zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów potrafiących zarządzać budżetem inwestycji. Tym obszarem często zajmują się cost managerowie. Do obowiązków takich osób należą również: estymacja kosztów, współpraca z kierownikami projektu i inżynierami budowy, organizacja i rozstrzyganie przetargów i finalne rozliczanie inwestycji. Obecnie, pensje cost managerów oscylują wokół 10-15 tys. zł brutto miesięcznie i są o ok. 20-30 proc. większe niż jeszcze rok temu – opiniuje Krzysztof Butyński, managing consultant w Michael Page.

Wg danych GUS w grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8 proc. i była najniższa od 28 lat. Deficyt wykwalifikowanych pracowników odczuwa również branża nieruchomości, a walka o pozyskanie dobrego kandydata oddziałuje również na wysokość oferowanych wynagrodzeń. Choć minione lata cechował bardzo intensywny wzrost rynku nieruchomości, to jednak możemy zauważyć, że pod względem wysokości pensji, rynek zaczął wkraczać już w fazę stabilizacji. Mimo to dalej widoczne są duże rozbieżności w stawkach oferowanych osobom na tym samym stanowisku. Na wysokość pensji w nieruchomościach wpływa wiele czynników, takich jak m.in. doświadczenie i staż pracy, branża, w jakiej dana firma deweloperska działa (np. handlowa, magazynowa, biurowa, czy mieszkaniowa), zakres obowiązków i odpowiedzialność jaka spoczywa na danym specjaliście oraz ilość prowadzonych przez niego projektów. Ponadto, większych zarobków mogą spodziewać się osoby dobrze znający języki obce, pracujący w dużych firmach deweloperskich, zlokalizowanych w dużych miastach oraz ci, którzy już wcześniej piastowali analogiczne stanowisko w konkurencyjnej firmie.

Targi Elektrotechnika 2019 już w marcu

scott-webb-112891-unsplash
Targi Elektrotechnika organizowane w Warszawskim Centrum Expo XXI to kluczowe wydarzenie, które co roku prezentuje najnowsze produkty, urządzenia oraz rozwiązania systemowe na potrzeby budownictwa, przemysłu i energetyki.

Do dyspozycji uczestników pozostaje ponad 13 tysięcy m2 powierzchni, 4 hale wystawiennicze, a także oferta szkoleniowa kierowana do projektantów oraz osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, wyższej kadry dozoru technicznego, instalatorów, przedstawicieli władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów nieruchomości.

„Od wielu lat jednym z głównych celów organizowanych przez nas targów jest tworzenie wydarzenia, które z jednej strony będzie miejscem, prezentującym najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektrotechniki, teletechniki i oświetlenia, a z drugiej strony, profesjonalną platformą szkoleniową dla specjalistów. Podczas Targów Elektrotechnika ważnym wydarzeniem będzie dwudniowe spotkanie przedstawicieli władz samorządowych. 13 marca porozmawiamy o problemach oświetlenia dróg i ulic, natomiast 14 marca, podczas panelu „Pojazdy w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność”, poruszymy temat elektromobilności. Rozmowy będą połączone z pokazem pojazdów elektrycznych przeznaczonych do ruchu w mieście, pojazdów jednośladowych, a także z prezentacją stacji ładowania” – mówi Marek Orłowski, organizator Targów Elektrotechnika.

Tegoroczna edycja Targów Elektrotechnika będzie poruszała także kwestie kontroli instalacji odbiorczych, ochrony przeciwpożarowej budynków, a także zabezpieczeń obwodów elektrycznych, jak również budynkowej instalacji teletechnicznej i infrastruktury teletechnicznej. Zaproszeni specjaliści i eksperci powiedzą w jaki sposób można uzyskać nawet 50 proc. oszczędności energii w zakładach przemysłowych i w budynku mieszkalnych oraz jak pozyskać na to środki finansowe.

B&B Hotels Polska, wiodąca w Europie sieć hoteli ekonomicznych, nie zwalnia tempa

Logo_BB_Hotels
Rok 2018 był dla B&B Hotels Polska bardzo pracowity. Otwarcie szóstego hotelu w Polsce, zapowiedź kolejnej inwestycji, znakomite wyniki działających obiektów to dowody na dynamiczny rozwój hoteli B&B w Polsce.

Sieć B&B Hotels, która swój model biznesowy opiera na zapewnieniu maksimum komfortu w doskonałej lokalizacji oraz przystępnej cenie, z pewnością może zaliczyć do udanych ósmy rok obecności w naszym kraju i z dużą dozą optymizmu wypatrywać tego, co przyniesie 2019.

Rok 2018 w historii popularnej sieci hoteli ekonomicznych zapisał się m.in. otwarciem szóstego obiektu w Polsce. W kwietniu pierwszych gości przyjął hotel B&B Kraków Centrum, położony u podnóża Wawelu, tuż przy Centrum Kongresowym ICE Kraków. Hotel dysponujący 130 pokojami, szybko rozwinął skrzydła, stając się chętnie wybieranym miejscem zarówno przez osoby podróżujące służbowo, jak i te pragnące po prostu poznać królewskie miasto.

„Choć nasz krakowski obiekt funkcjonuje na rynku dopiero od niespełna roku, już zdążył zdobyć spore grono stałych, zadowolonych Klientów, którzy doceniają dogodną lokalizację, wystrój wnętrz i profesjonalną, miłą obsługę” – mówi Beatrice Bouchet, Prezes Zarządu B&B Hotels Polska.

B&B Hotels to wiodąca sieć hoteli ekonomicznych w Europie, która w swoich strukturach posiada już ponad 400 hoteli.

Dobra passa na warszawskim rynku biurowym w 2018 roku

Elżbieta Czerpak_Head of Reserach_Knight Frank_Color 2018
Rok 2018 zakończył się pozytywnie dla warszawskiego rynku biurowego. Najwyższy w historii popyt na powierzchnię biurową oraz najmniejsza od lat nowa podaż dostarczona na rynek, przyczyniły się do spadku współczynnika pustostanów, który okazał się najniższy od 2012 roku. Deweloperzy widząc zainteresowanie po stronie najemców wciąż pozostają aktywni w stolicy, w wyniku czego na etapie budowy znajduje się rekordowy wolumen powierzchni biurowej.

W 2018 roku na warszawskim rynku biurowym zrealizowano 233 000 m kw. powierzchni biurowej
w dwudziestu jeden projektach. Pomimo że odnotowana nowa podaż była najniższa od 2011 roku, to za jej sprawą całkowite zasoby biurowe w stolicy wzrosły do 5,5 mln m kw.
Deweloperzy wciąż pozostają niezwykle aktywni w stolicy. Na koniec 2018 roku w budowie znajdował się rekordowy wolumen powierzchni biurowej – blisko 830 000 m kw. Znaczną część powierzchni na etapie realizacji (blisko 60%) tworzą wielkoskalowe projekty, które będą dostarczane na rynek systematycznie w latach 2019-2021. Do największych inwestycji, których start miał miejsce w 2018 roku należą m.in.: Forest realizowany w okolicach ronda Radosława przez HB Reavis czy ArtN, czyli rewitalizowane przez Capital Park dawne budynki fabryki Norblin.
Zainteresowanie najemców powierzchnią biurową w Warszawie nie słabnie. Na koniec 2018 roku
w stolicy odnotowano najwyższy w historii warszawskiego rynku biurowego popyt na powierzchnię biurową, który wyniósł 858 000 m kw. Tak wysoki wolumen wynajętej powierzchni został wygenerowany głównie przez nowe umowy, które stanowiły 64% zarejestrowanego popytu (z czego umowy typu pre-let stanowiły 16%). Renegocjacje umów wyniosły 25% odnotowanego, natomiast ekspansje stanowiły około 11%. W 2018 roku największym zainteresowaniem wśród najemców cieszyły się strefy centralne, Służewiec oraz Al. Jerozolimskie.
Na koniec 2018 roku współczynnik pustostanów wyniósł 8,7% (473 000 m kw. powierzchni na wynajem), jednocześnie osiągając najniższy poziom od 2012 roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku wskaźnik obniżył się o 3 pp. dla całej Warszawy oraz 3,7 pp. dla stref centralnych. Najwięcej dostępnej powierzchni oferowane jest na Służewcu – 206 000 m kw. oraz w strefach centralnych – 115 000 m kw. Na spadek wskaźnika pustostanów wpłynęła wysoka absorpcja netto, która na koniec 2018 roku wyniosła 375 000 m kw. i była nie tylko o ponad 30% wyższa niż średnia roczna absorpcja zarejestrowana w latach 2013-2017, ale także porównywalna do rekordowej absorpcji odnotowanej w 2017 roku (379 000 m kw.). Na tak wysoką chłonność warszawskiego rynku miały wpływ m.in. firmy coworkingowe, które jeszcze nigdy nie były tak aktywne na polskim rynku jak w 2018 roku.

Raport został opracowany przez Elżbietę Czerpak oraz Agnieszkę Ilińską z Działu Badań Rynku, Knight Frank.

Zalando otworzyło w Szwecji najbardziej zaawansowane technologicznie centrum logistyczne

lycs-lycs-744215-unsplash
Zalando oraz firma Ingram Micro, oficjalnie zainaugurowały działalność nowego centrum logistycznego w Brunna pod Sztokholmem, w Szwecji – najbardziej zaawansowanego w portfolio.

Nowoczesny obiekt wyposażony jest w najbardziej zaawansowaną technologię automatyzacji w całym portfolio firmy Zalando. Dzięki swojej strategicznej lokalizacji centrum logistyczne będzie w stanie skrócić o połowę czas realizacji dostaw do nordyckich klientów.

“W Zalando wierzymy w połączenie najnowszych rozwiązań automatyzacji z zaangażowaniem pracowników. Stosujemy technologie automatyzacyjne w celu ograniczenia przeciążenia naszych pracowników wykonujących monotonne i nieergonomiczne zadania. Zapewniamy tym samym poprawę wydajności naszych działań. Ulepszenie i przyspieszenie procesów operacyjnych przeprowadzanych w magazynie umożliwia nam jeszcze szybszą realizację zamówień, na czym korzystają nasi klienci” – mówi Dr. Jan Bartels, Wiceprezes ds. Satysfakcji Klienta i Logistyki w Zalando.

 

Powierzchnia nordyckiego magazynu, zlokalizowanego w pobliżu Sztokholmu wynosi około 30 000 metrów kwadratowych. Lokalizacja ta została wybrana głównie ze względu na zaawansowaną infrastrukturę i strategiczne położenie, które czynią ją idealną dla zapewnienia dostaw do klientów w krajach nordyckich. Dodatkowo usytuowanie magazynu w tym miejscu ma potencjał dla dostarczania towarów następnego dnia do nordyckich stolic oraz jeszcze tego samego dnia w obrębie Sztokholmu.

Kompleks biurowy O3 Business Campus z kolejną umową najmu

o3_business_campus_iii
Amer Sports to firma produkująca odzież oraz sprzęt sportowy znanych międzynarodowych marek, w tym Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson i Precor. Firma powstała w 1950 roku w Finlandii, a od marca 1977 roku notowana jest na helsińskiej giełdzie papierów wartościowych. Amer Sports zatrudnia ponad 8,6 tys. pracowników w 34 krajach na świecie.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała Amer Sports, fińskiego producenta odzieży, obuwia oraz sprzętu sportowego, w transakcji najmu 650 mkw. powierzchni biurowej w III etapie krakowskiego kompleksu O3 Business Campus. Właścicielem inwestycji jest Echo Investment.

„Amer Sports powiększa biuro, a część wynajętej powierzchni przeznaczy pod nowy koncept, związany z promocją produktów sportowych. Będzie to pierwszy tego typu oddział Amer Sports w Polsce” – powiedział Dariusz Madej, Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

O3 Business Campus to kompleks biurowy klasy A składający się z trzech 11 piętrowych budynków o powierzchni 57 000 mkw. wraz z parkingiem naziemnym i podziemnym. Obiekt zlokalizowany jest w północnej części Krakowa, u zbiegu ulicy Opolskiej i Alei 29 Listopada.

Biurowiec Kazimierz Office Center w Krakowie z doskonałym wynikiem w certyfikacji BREAM

Kazimierz Office Center

Certyfikat BREEAM In-Use jest jednym z najbardziej wiarygodnych narzędzi mierzenia jakości budynków komercyjnych w Polsce i Europie, powszechnie stosowanym przez inwestorów oraz deweloperów.

Podczas oceniania w certyfikacji BREAM brane są pod uwagę różne aspekty działalności obiektu w kontekście ochrony zasobów naturalnych, m.in.: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność środków transportu miejskiego, materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku czy gospodarką wodną i odpadami. Corocznemu procesowi certyfikacji podlegają m.in. budynki biurowe, handlowe, przemysłowe czy mieszkalne.

W 2017 roku Kazimierz Office Center po raz pierwszy otrzymał certyfikat BREEAM In-Use – z wynikiem „Excellent” w kategoriach „Asset Performance” oraz „Building Management”. Tegoroczna certyfikacja, podobnie jak i jej poprzednie edycje, zakończyła się przyznaniem krakowskiemu biurowcowi drugiej najwyższej z możliwych ocen w obu kategoriach. Za realizację całego procesu odpowiadały BNP Paribas Real Estate Poland oraz firma Go4It.

Kazimierz Office Center zlokalizowany jest sąsiedztwie Galerii Kazimierz i Mostu Kotlarskiego, u zbiegu ulic Podgórskiej i Gęsiej. Biurowiec oferuje ponad 16.000 metrów kwadratowych nowoczesnych biur na wynajem rozmieszczonych na pięciu kondygnacjach. W standardzie znajdują się m.in. podwieszane sufity, podnoszone podłogi, BMS, HVAC, nowoczesne systemy telekomunikacyjne gwarantujące efektywną aranżację biur oraz wygodę pracy. Do dyspozycji najemców pozostaje również podziemny parking mieszczący ponad 200 miejsc parkingowych.

Trendy dla rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie

Michał Stępień_Savills

Zgodnie z analizami firmy Savills, inwestorzy zainteresowani aktywami klasy core będą nadal najchętniej wybierali najlepsze nieruchomości biurowe, zwłaszcza w Niemczech oraz największych ośrodkach Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej.

Z kolei inwestorzy poszukujący inwestycji w segmencie value-add będą koncentrowali się na aktywach w sektorze magazynowym, w szczególności w Polsce, Czechach i Rumunii. Rozbudowy istniejących obiektów i nowe inwestycje są bowiem główną drogą do wyższych zwrotów.

„Po rekordowym roku na rynku inwestycyjnym w Polsce zakończonym całkowitym wolumenem na poziomie 7,2 mld euro, prognozujemy, że dobry sentyment wśród inwestorów utrzyma się w 2019 roku. Podobnie jak na innych rynkach europejskich, stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości w Polsce są rekordowo niskie. Niemniej jednak, dynamiczny rozwój rynku biurowego i magazynowego oraz duża konkurencja pomiędzy największymi deweloperami ograniczała dotychczas tempo wzrostu czynszów, co przełożyło się na utrzymanie wartości nieruchomości na relatywnie atrakcyjnym poziomie. Wysoki popyt na rynku najmu i coraz wyższe koszty budowy stopniowo wymuszają wzrost stawek czynszów, co daje potencjalnym inwestorom realne szanse na wzrost wartości nieruchomości. Dlatego też, w 2019 roku będziemy nadal obserwować wysoki popyt na nieruchomości biurowe zlokalizowane w centralnych lokalizacjach Warszawy i wiodących miast regionalnych. W szczególności zainteresowaniem cieszyły się będą projekty z doskonałym dostępem do transportu publicznego. Spodziewamy się również silnego popytu na nieruchomości magazynowe. Podobnie jak na innych rynkach w Europie, popyt na nieruchomości handlowe ograniczy się do najlepszych obiektów, zlokalizowanych w centrach dużych miast i dobrze wpisujących się w zmiany demograficzne, a także do nieruchomości z potencjałem wzrostu wartości”- mówi Michał Stępień, associate w dziale doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce.

Według Savills, stopa pustostanów w sektorze biurowym w Europie jest obecnie najniższa w historii, czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe rosną, a nowa podaż będzie ledwo co w stanie zaspokoić popyt związany z powstawaniem nowych miejsc pracy.

Centrum Handlowe Atrium Promenada z inspirującą architekturą

z24056697V,Aleja-Fontann-w-zmodernizowanym-skrzydle-Promenady

Atrium Promenada w wyniku ukończenia pierwszej fazy rozbudowy i przebudowy zyskała zupełnie nowy wygląd.

Architektura Promenady nawiązuje do najnowszych trendów w projektowaniu przestrzeni handlowych na świecie. W kolejnych latach centrum bardzo się zmieni, między innymi za sprawą architektów z pracowni SUD Polska, by jeszcze lepiej odpowiadać na współczesne potrzeby klientów, szukających nie tylko zakupów, ale też rozrywki i wypoczynku.

Projekt modernizacji Atrium Promenada powstał z myślą o Les Grands Magasins – kultowych domach towarowych z II połowy XIX wieku oraz modowych ulic Paryża, Mediolanu i Londynu. Historyczne inspiracje zaczerpnięte z dziewiętnastowiecznej architektury domów handlowych, w przebudowanej Promenadzie przejawiają się we wzorze posadzki Alei Fontann, dekoracyjnym kształcie żyrandoli oraz w detalu balustrady. Podwójne witryny sklepowe, usunięcie jednej kondygnacji oraz szklane balustrady sprawiły, że Atrium Promenada została wypełniona światłem.

 

Galeria SFERA w Bielsku-Białej z nową strefą coworkingową

Strefa coworkingu w Galerii SFERA_1

W bielskiej Galerii SFERA, największym centrum handlowym na Podbeskidziu, do dyspozycji klientów oddano bezpłatną strefę coworkingową. Nowoczesne, komfortowe wnętrze ma służyć efektywnej pracy w przyjemnym otoczeniu.

Powstanie ogólnodostępnej strefy pracy jest efektem zaplanowanej i realizowanej modernizacji obiektu.
Strefa coworkingowa zlokalizowana jest na pierwszym piętrze Galerii I. W nowocześnie urządzonej sali o powierzchni 52 m.kw. znajdują się biurka do pracy indywidualnej, stół konferencyjny dla sześciu osób i wygodne kanapy. Nie zabrakło także miejsca relaksu z czytelnią książek. Dla wszystkich osób pracujących w strefie zapewniono bezpłatny dostęp do internetu. Nowa powierzchnia daje możliwości organizacji zebrania, szkolenia dla pracowników lub przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych w komfortowych warunkach. Przestrzeń jest dostępna nieodpłatnie, w godzinach pracy Galerii.

„Tworząc przestrzeń coworkingową w Galerii SFERA wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Bielska-Białej oraz regionu, a także naszych najemców, którzy potrzebują przestrzeni do przeprowadzenia rekrutacji, szkoleń i spotkań. Galerie handlowe są idealnym miejscem do lokalizacji stref coworkingowych, ponieważ konsumenci mogą w łatwy sposób połączyć pracę z zakupami i rozrywką. Powstanie takiego miejsca to efekt naszej strategii realizowanej pod hasłem „Galeria SFERA-spleciona z Tobą”, zgodnie z którą podkreślamy nasz związek z miastem i jego mieszkańcami”. – tłumaczy Monika Magner, Dyrektor Galerii SFERA.

Centrum Wola Park w Warszawie ma szanse na połączenie z linią metra

jeshoots-com-219390-unsplash
Już niedługo rozpocznie się budowa kolejnego, zachodniego odcinka II linii metra. Jedna ze stacji metra powstanie przy centrum handlowym Wola Park.

„Naszą ambicją jest, aby centrum Wola Park stało się w przyszłości pierwszym centrum handlowym w Polsce z bezpośrednim dostępem do linii metra” – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, marketing manager Ingka Centres Polska.

W listopadzie 2018 r. Metro Warszawskie podpisało z konsorcjum firm Gulermak i Astaldi ostatnią umowę na rozbudowę II linii metra. Na realizację przewidziano 36 miesięcy. Zakończenie budowy planowane jest w IV kwartale 2021 r.

Trendy w przestrzeniach biurowych na 2019

FURNIKO (1)

Trendy aranżacyjne w biurach stale sie zmieniają. Co króluje obecnie? Jaki styl często podoba się przedsiębiorcom?

“Jak pokazały ubiegłe lata marki są coraz bardziej świadome tego, że miejsce pracy, jego organizacja, aranżacja i wyposażenie ma znaczenie dla współczesnego pracownika. Dlatego tak ważne jest nie tylko dopasowanie biura do wymogów firmy, ale przede wszystkim do preferencji jej pracowników i ich stylu pracy. Współczesne biuro, zamiast być miejscem, gdzie ludzie przychodzą z przymusu, stało się miejscem, które sami wybierają, aby do niego przychodzić.”- mówi Piotr Semla COO Pixers Business.

Widać zatem, iż pracodawcy chętniej inwestują obecnie w przestrzeń, która z jednej strony poprawi komfort pracy, a z drugiej zapewni również potrzebną dawkę relaksu pomiędzy zadaniami.

W ostatnich latach siedziby firm przeszły mocny odwrót od małych gabinetów na rzecz dużych pomieszczeń typu open space. Po tych doświadczeniach wiemy już jednak, jakie niosą one ze sobą niedogodności, dlatego możemy obserwować trend ograniczania tego typu przestrzeni. Nie wróżymy powrotu do indywidualnych pokoi, lecz zauważamy zwiększoną popularność paneli akustycznych i ścianek dzielących i wygłuszających. Takie elementy mogą również w ciekawy sposób wyróżnić biuro i nadać mu indywidualny charakter. Dodatkowo panele mogą być stworzone z modnych obecnie materiałów, np. z naturalnej wełny – opiniują eksperci Pixers.

Do informacji wykorzystano zdjęcie i aranżację Pixers Business oraz partnerów firmy Wertykalni (wertykalni.pl), zajmującej się aranżacją zieleni we wnętrzach oraz FURNIKO (furniko.pl) posiadającej w ofercie produkty akustyczne.

Biurowiec Park Rozwoju podpisał umowę z firmą Komfort Home

Park_Rozwoju_01

Firma Komfort Home podpisała umowę najmu powierzchni biurowej w kompleksie Park Rozwoju, zlokalizowanym na Biznesowym Mokotowie, przy ul. Konstruktorskiej 12.

Nowy najemca wprowadzi się do swojego biura w Warszawie jeszcze w styczniu br. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International.
Firma Komfort Home zajmie 530 mkw. w budynku I kompleksu biurowego Parku Rozwoju, należącego do porfela nieruchomości firmy EPP. Będzie się tam mieściła warszawska siedziba firmy.
Komfort Home to spółka zarządzająca dwoma formatami sklepów: salonami łazienkowymi działającymi pod nazwą Komfort Łazienki oraz outletami z szeroką gamą płytek działającymi pod nazwą Outlet Nexterio.

Park Rozwoju to nowoczesny kompleks biurowy klasy A, który składa się z dwóch 7-piętrowych budynków o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 31 000 mkw. Jest on położony przy ul. Konstruktorskiej 12 – w najspokojniejszej okolicy Biznesowego Mokotowa.

Warszawa: najniższy współczynnik pustostanów od 2012 roku

floriane-vita-88722-unsplash

Eksperci z Colliers International dokonali podsumowania ostatniego kwartału 2018 roku na rynku biurowym w Warszawie. W tym okresie wynajęto najwięcej powierzchni biurowej w całym roku, co przełożyło się także na najniższy od lat poziom pustostanów.

W ostatnim kwartale zeszłego roku na rynku warszawskim oddano do użytku 42,7 tys. mkw. powierzchni biurowej. Tym samym całkowita podaż biur w stolicy na koniec 2018 roku wyniosła blisko 5,5 mln mkw. Wśród 6 projektów ukończonych przez deweloperów w czwartym kwartale największe to: pierwszy budynek biurowy w Browarach Warszawskich – Biura przy Bramie (15 tys. mkw.) w strefie Centrum, Neopark B (ponad 12 tys. mkw.) oraz biurowiec Veolia (8,8 tys. mkw.) w strefie Mokotów. W całym 2018 roku w Warszawie deweloperzy oddali do użytku 23 nowoczesne projekty biurowe o łącznej powierzchni 232,7 tys. mkw., czyli o 15,5% mniej niż w 2017 roku. Najwięcej powierzchni oddano w strefie Centrum (32,3%) oraz Mokotów (23,5%). Warszawski rynek nie zwalnia tempa. W budowie znajduje się obecnie ponad 744,2 tys. mkw. – czytamy w raporcie Colliers International.

Jak wskazują eksperci, poziom pustostanów w Warszawie zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,3 p. p. i na koniec zeszłego roku wyniósł zaledwie 8,7%, co przełożyło się na około 473,4 tys. mkw. dostępnej powierzchni. Jest to najniższy poziom współczynnika pustostanów w Warszawie od trzeciego kwartału 2012 roku (8,1%).

Grunty inwestycyjne w Polsce – krótkie podsumowanie 2018 roku

Magdalena Paluch na k24
Sytuacja na rynku gruntów w Polsce była w 2018 roku określić można mianem dynamicznej. Zainteresowanie wykupowaniem działek pod inwestycje było wśród deweloperów bardzo duże. Czy jednak sprawiło to, że ceny mocno wywindowały?

W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się grunty pod inwestycje komercyjne, zwłaszcza biurowe oraz magazynowe. To właśnie tego rodzaju inwestycji powstawało najwięcej, przy czym część z nich jest jeszcze w trakcie budowy.

Mogłoby się wydawać, że wciąż rosnący popyt na grunty pod inwestycje, zwłaszcza w przypadku dużych aglomeracji miejskich, może generować coraz wyższe ceny nieruchomości. Okazuje się jednak, że w wielu polskich miastach ceny za działki poszły w dół.
Taką sytuację można tłumaczyć zmniejszeniem się dostępności atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, co zmusiło inwestorów do poszukiwań w innych miastach.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, że o ile w jednych aglomeracjach ceny uległy spadkowi, o tyle w innych mocno wywindowały.

Istotny jest również fakt, że deweloperzy coraz chętniej budują w Strefach Ekonomicznych oraz na obrzeżach miast.

 

Magdalena Paluch
Redaktor Naczelna

Condo-hotele wciąż cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów

thought-catalog-164630-unsplash

Nieruchomości typu condo na dobre zagościły na polskim rynku nieruchomości.
Polacy dobrze znają już system funkcjonowania condo-hoteli a inwestorów nie brakuje.

Stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości typu condo jest w dalszym ciągu na tyle atrakcyjna, ż decyduje się na nie wielu inwestorów indywidualnych. To wygodna forma inwestycji, która pozwala na pomnażanie kapitału przy równoczesnym minimalnym wkładzie własnego czasu.

Condo-hotele to często luksusowe, duże inwestycje, które zachęcają klientów do spędzania w nich czasu eleganckimi pokojami i atrakcyjną strefą wellness. Niejednokrotnie są też bardzo dobrze zlokalizowane, co stanowi ich dodatkowy atut.