Nieruchomości komercyjne: inwestorzy stawiają na alternatywne projekty

home-1353389_640Od kilku lat obserwujemy w Polsce znaczny wzrost różnorodności w zakresie realizowanych projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Inwestorzy też chętniej wchodzą w takie realizacje dostrzegając zmiany społeczne i demograficzne oraz próbując antycypować sytuację na rynku w dłuższej perspektywie.

Do zmian społecznych i mentalnych, które mają  swoje przełożenie na rynek nieruchomości, możemy zaliczyć rosnącą mobilność społeczeństwa. Obecnie właściwie standardem jest zmiana pracy kilka razy w życiu, także zmiana miejsca zamieszkania. Ewoluuje model rodziny. Tradycyjne rodziny często zastępuje życie w pojedynkę – tzw. singla. Człowiek współczesny przykłada większą wagę do samorozwoju, dłużej trwa kształcenie, proces zdobywania doświadczenia, częściej zmieniamy branżę, dostosowujemy się do tych warunków.

Tak więc odpowiedzią na takie procesy ze strony rynku nieruchomości mogą być projekty związane z rynkiem najmu.  Choć w Polsce ciągle dominujący model mieszkaniowy to ten oparty na własności, to jednak należy się spodziewać – analogicznie do Zachodu – rozwoju rynku najmu instytucjonalnego. W takie realizacje celują inwestorzy.

Akademiki i malutkie mieszkania

Przykładem mogą być projekty typu akademik. W Polsce takie inwestycje przeprowadza choćby Griffin Real Estate. Pierwszy prywatny akademik tego inwestora z częścią handlowo – usługową wyrósł w Poznaniu. Do tego doszły także Łódź i Lublin, a inwestor zapowiada podobne projekty także w innych dużych miastach. Oferta skierowana jest m.in. do studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają tu się uczyć m.in. medycyny.

Coraz popularniejsze stają się też mikrokawalerki. Projekty w pełni wyposażonych malutkich mieszkań (kilkanaście mkw.) reklamowane są jako nieruchomości na tzw. start ale też pod późniejszą odsprzedaż bądź wynajem. Kilkanaście metrów kwadratowych z wszystkim, co potrzebne do życia (pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka) może być traktowane jako alternatywna forma zabezpieczenia mieszkaniowych potrzeb dziecka studiującego. Zamiast płacić co miesiąc wysoki czynsz najmu można zainwestować w takie mieszkanie i z czasem samodzielnie je wynajmować.

Condo hotele

Od mniej więcej 5 lat rosnącą popularnością w Polsce cieszy się branża hotelowa z systemem condo, czyli możliwością kupna na własność pokoju hotelowego i zarabiania na jego wynajmie. Co prawda nie jest to rozwiązanie nowe, segment condo narodził się w USA w połowie ubiegłego wieku, ale u nas dopiero od niedawna zyskuje on na popularności. Condo kusi inwestorów wysokimi, gwarantowanymi przez pewien czas  stopami zwrotu (nawet 8 proc. rocznie)  i możliwością posiadania własnego pokoju w hotelu, z prawem korzystania z niego przez określoną liczbę dni w roku.  Takie projekty realizowane są głównie w pasie nadmorskim, na Mazurach i w dużych miastach.

Osiedla senioralne

Niebagatelny wpływ na sytuację rynkową mają zmiany demograficzne. Polskie społeczeństwo się starzeje. Obecnie w naszym kraju jest nieco ponad 540 tysięcy 25 – latków.  Już w 2020 roku będzie ich o 100 tys. mniej, a w 2025 – liczba takich osób spadnie o blisko 170 tysięcy – do 375 tys. Równocześnie rosnąć będzie grupa emerytów. Obecnie 67 – latków mamy około 442 tysięcy. W 2025 roku będzie ich już 517 tys.

Wg GUS  w 2050 roku populacja Polski będzie wynosiła tylko 34 miliony osób. Dominującą grupę wiekową będą stanowić ludzie w wieku emerytalnym. 67 – latków będzie blisko 600 tysięcy, a narodzi się  tylko 259 tysięcy dzieci. Już w 2030 roku liczba mieszkańców w wieku 65 lat i wzwyż wyniesie 11 mln, co stanowić będzie około 1/3 populacji. Obecnie takich ludzi jest około 6 mln.

Tak więc domy spokojnej starości, obiekty służby zdrowia i mieszkania dla seniorów stają się coraz atrakcyjniejszą formą inwestowania. W Polsce takie projekty już są realizowane. Można tu wymienić Angel Care we Wrocławiu, ale także w wielu innych lokalizacjach. Inwestorzy komercyjni coraz chętniej też wchodzą w projekty typu prywatne przychodnie itp.

Nieruchomości na trudne czasy

Polska jest obecnie ważnym rynkiem europejskim. Na pewno najważniejszym w swoim regionie. Kusi inwestorów dobrymi wynikami gospodarczymi i wysokimi stopami kapitalizacji. Co więcej rynek nieruchomości, tradycyjnie uważany za bezpieczny, wydaje się odporny na wstrząsy polityczne. Negatywnego efektu dla naszego regionu nie przyniósł Brexit, także sytuacja polityczna wewnątrz Polski i napięcia na linii Polska – UE nie wydają się zagrożeniem i nie odstraszają inwestorów. W ubiegłym roku wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 4,1 mld euro. W tym prawdopodobnie będzie wyższa.

Marcin Moneta – komercja24

Ceny gruntów rolnych po wejściu w życie nowych przepisów

landscape-1487989_640Martwy sezon – tak można określić sytuację na rynku gruntów rolnych po wprowadzeniu nowych przepisów. Z obrotu praktycznie zniknęła ziemia typowo rolnicza. Z kolei jeśli chodzi o działki nie objęte rygorem ustawowym, tu na razie nie widać istotnych zmian cenowych.

Na początek przypomnijmy najważniejsze uregulowania nowej ustawy. Na jej mocy  sprzedaż państwowej ziemi została zupełnie zablokowana na okres 5 lat. W grę wchodzi tylko dzierżawa gruntów, natomiast wyłączone z rygoru ustawy są tereny o powierzchni do 2 ha oraz takie, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na cele inne niż rolnicze.

Jeśli chodzi o obrót prywatny, tu ograniczenia są również bardzo daleko idące. Nabywcą ziemi może być tylko rolnik indywidualny. Powinien mieć on odpowiednie wykształcenie rolnicze albo osobiście gospodarować na swojej ziemi przez okres 5 lat i mieszkać w gminie, gdzie znajduje się przynajmniej jedna z jego działek. Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest przez co najmniej 10 lat prowadzić na niej gospodarstwo. Z ustawy są wyłączone grunty o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, takie, które przed wejściem w życie przepisów miały nie więcej niż 0,5 ha i były zabudowane nieruchomością mieszkaniową lub innymi budynkami nierolniczymi. Przepisów nie stosuje się  także w przypadku jeśli teren jest przeznaczony na inne cele niż rolnicze.

Jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów najczęściej prognozowano dwa skutki dla rynku ziemi: przede wszystkim spadek cen typowych gruntów rolnych nie dających możliwości zabudowy i po drugie – wzrostu cen tych gruntów, które są wyłączone z rygorów ustawowych, a więc o powierzchni do 0,3 ha i przeznaczonych na cele nierolnicze. Miało być to spowodowane brakiem dostępnych terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną.

Od wejścia w życie nowych przepisów minęły trzy miesiące, ale analitycy i pośrednicy WGN na razie nie zaobserwowali istotnych zmian cenowych. Wyraźnie natomiast można zaobserwować prawie zupełny brak ofert i transakcji ziemią typowo rolną. Na rynku dominują zdecydowanie działki małe i takie, które mają warunki zabudowy bądź są objęte korzystnymi zapisami planu miejscowego.

Ich ceny jednak wyraźnie nie wzrosły. Nadal najdroższa pozostaje ziemia rolna z potencjałem inwestycyjnym w miastach. Stawki za atrakcyjnie położone grunty w wiodących aglomeracjach wynoszą nawet po kilkaset złotych za metr. Im dale od miast, tym ceny spadają.

Pośrednicy WGN zauważają też dużą podaż gruntów w rejonach atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie. Chodzi głównie o Mazury czy też wybrzeże Bałtyckie. Na mazurach działkę z własną linią brzegową można mieć już za 50 – 70 zł/mkw. Ceny istotnie się nie zmieniły od okresu przed wejściem ustawy.

Czy więc obawy w tym zakresie są przesadzone?

Prawdopodobnie minęło jeszcze za mało czasu, by zdiagnozować skutki wprowadzenia nowych przepisów. Rolnicy na razie wstrzymują się ze sprzedażą, być może licząc na nowelizację ustawy, zwłaszcza, że rekordową liczbę transakcji notowano tuż  przed wejściem jej w życie. Krótko mówiąc: kto miał kupić ziemię, ten już ją kupił.

Jeśli natomiast chodzi o ziemię pod inwestycje komercyjne i mieszkaniowe – tu również minęło zbyt mało czasu, by wskazać efekt. Deweloperzy w dużych miastach dysponują pokaźnymi bankami ziemi, więc w pierwszym okresie gruntów może nie brakować. Ponadto należy pamiętać, że z rygorów ustawowych są wyłączone działki małe i te przeznaczone na cele nierolnicze, co może nieco łagodzić ewentualne negatywne skutki nowego prawa.

Grunty rolne z możliwością zabudowy komercyjnej i mieszkaniowej, przykładowe ceny mkw. na podstawie ofert w WGN:

Warmia, 1 ha, z własną linią brzegową – 468 tys. (45 zł/mkw.)

– 0,3 ha, Mazury niedaleko Ełku – 100 tys.

– Pomorze, Sztutowo, 1600 mkw. – 130 tys.

– Kraków, Wola Justowska – 500 zł/ mkw.

– Gdańsk, Orunia – 2,5 ha – 4,4 mln zł (200 zł/mkw.)

Marcin Moneta – komercja 24

Nowe usługi w centrum handlowym Auchan Gdańsk

Kinderplaneta_CHAuchanGdansk_1Centrum Handlowe Auchan Gdańsk ma nowe usługi dla  rodzin z małymi dziećmi. Od 2 lipca w galerii handlowej działa Plac Zabaw Kinderplaneta, który zajmuje lokal o powierzchni ponad 400 mkw.

Jest tam przestrzeń do zabawy dla starszych dzieci, kącik małego dziecka oraz kawiarnia dla rodziców.

Od sierpnia 2015 r. trwa rozbudowa Centrum Handlowego Auchan Gdańsk. Dzięki prowadzonym pracom powierzchnia handlowa galerii powiększa się, a do grona najemców dołączają kolejne marki.

Kinderplaneta to ogólnopolska sieć placów zabaw dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do 11 lat, zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Obecny, trzeci etap przebudowy Centrum Handlowego Auchan Gdańsk, trwa od marca. Jego zakończenie planowane jest na czwarty kwartał 2016 roku. Prace budowlane obejmują prawą, południową część galerii handlowej oraz parking.

Nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej

james_chapman_jeff_alsonW drugim kwartale bieżącego roku utrzymał się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na głównych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. Wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 2,6 mld euro, czyli o 56% więcej niż w pierwszym kwartale.

Takie dane dostarcza Cuushman and Wakefield. Wzrost oznacza, że  wolumen obrotów za ostatnie 12 miesięcy wzrósł do 9,3 mld euro, zbliżając się do rekordowego poziomu z 2007 r.

– Tendencja wzrostowa utrzymuje się na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Brexit to gorący temat od miesiąca, ale nie wpłynął w widoczny sposób na ceny nieruchomości ani nie spowodował wstrzymania zawieranych transakcji – powiedział James Chapman, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield.

Polska jest nadal najchętniej wybierana przez inwestorów zagranicznych, którzy w drugim kwartale ulokowali tu ponad 1,5 mld euro, co stanowi 59% łącznej wartości transakcji inwestycyjnych przypadających na Europę Środkową.

Prawie dwie trzecie kapitału pochodzi z trzech krajów: USA (27%), Niemiec (19%) i RPA (18%). W drugim kwartale inwestorzy z RPA zainwestowali ponad 1 mld euro, co wynika z rosnącego zainteresowania rynkami Europy Środkowej, a zwłaszcza Polską.

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych, na które przypadła większość obrotów, wyniosła prawie 1,5 mld euro, a w sektorze biurowym 0,8 mld euro.

Dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym miały pozagiełdowe fundusze inwestycyjne, które zainwestowały nieco ponad 1 mld euro,

– Lokalny kapitał nadal odgrywa istotną rolę na rynku instytucjonalnym. Dotyczy to przede wszystkim Czech, gdzie stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów pokrywają się ze stopami kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej –  dodaje Jeff Alson, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield.

 

Spółka z grupy PKO sprzedała grunty w Warszawie

Colliers_Emil Domeracki_comSpółka z grupy PKO BP – Qualia Development S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Fort Mokotów Inwestycje. Kupującym jest Dom Development, który tym samym nabył grunty w rejonie ul. Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie. Wartość transakcji to 133,5 mln zł. Sprzedającego wspierała w transakcji międzynarodowa firma doradcza Colliers International.

Łączna powierzchnia gruntów, będących przedmiotem transakcji to blisko 9,4 ha. Jak informuje nowy właściciel większość  zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

— Transakcja ta potwierdza wysoką dynamikę zakupu gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod projekty mieszkaniowe w tym roku — mówi Emil Domeracki z Colliers International.

Sneakers by Distance w centrum handlowym Manufaktura

1_-0826Salon obuwniczy Sneakers by Distance już działa w łódzkiej Manufakturze. To pierwszy stacjonarny sklep tej marki w całym regionie.

Sneakers to marka ciesząca się prestiżem i swoistym kultem wśród fanów.

Wielu z nich potrafi wydać ostatnie pieniądze na nową parę, odmawiając sobie przy tym innych, często ważniejszych rzeczy. Zdobycie upragnionej pary jest jak polowanie, często wiążę się wyjazdami do innych miast lub państw, gdzie w kolejce przed sklepem trzeba spędzić nawet 48 godzin  – mówi Michał Mahol Machowicz, Brand Manager firmy Sneakers by Distance.

Do grona miejsc, które odwiedzają sneakerheadzi dołącza teraz centrum handlowe Manufaktura.

 

BIK S.A buduje nowe magazyny na Śląsku

sosnowiec 2BIK S.A. otrzymał pozwolenia na budowę III fazy Śląskiego Centrum Logistycznego. W ramach planowanej inwestycji powierzchnia Centrum powiększy się o 25 tysięcy m2 magazynów. Rozbudowa zostanie zakończona w pierwszej połowie 2017 roku.

Inwestycja przebiegnie w dwóch etapach. W ramach pierwszego powstanie hala o powierzchni 11,5 tysiąca m2, natomiast drugi etap obejmie rozbudowę Centrum o kolejne 13,5 tysiąca m2.

Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu stanowią 3 wybudowane dotychczas hale magazynowe obejmujące 33 tysięcy m2 powierzchni magazynowej oraz 2 tysiące m2 powierzchni biurowej. Centrum Logistyczne w Sosnowcu to największa inwestycja zrealizowana dotychczas przez Biuro Inwestycji Kapitałowych.

Biuro Inwestycji Kapitałowych Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2.

Jest zarządca biurowców Union Investment

Firma  JLL została wybrana zarządcą dwóch biurowców Union Investment –  Zebra Tower i Pasaż Lipińskiego w Warszawie. Do obowiązków JLL należy kompleksowy nadzór nad kwestiami technicznymi, operacyjnymi, administracyjnymi i finansowymi, jak również relacje z najemcami.

Zebra Tower to biurowiec  zlokalizowany w centrum Warszawy – przy ul. Mokotowskiej 1, obok stacji metra Politechnika. Do dyspozycji najemców jest ponad 17 700mkw. powierzchni. Budynek Zebra Tower był pierwszym biurowcem w Polsce, który otrzymał certyfikat LEED Gold w kategorii „Shell and Core”.

Pasaż Lipińskiego oferuje ok. 6 000 mkw. powierzchni najmu w zrewitalizowanej, stylowej kamienicy z 1898 r., położonej w samym sercu miasta, przy Alejach Jerozolimskich 61, w pobliżu Dworca Centralnego.

 

Centrum handlowe Atrium Targówek z perfumerią Douglas

Douglas_Atrium TargowekNajemca  w centrum handlowym Atrium Targówek – perfumeria Douglas – prawie dwukrotnie zwiększył swoją powierzchnię w obiekcie.

 Perfumeria Douglas powiększyła swój dotychczasowy lokal (128 mkw.) obecnie zajmuje powierzchnię 229 mkw. Przy tej okazji salon przeszedł gruntowną modernizację i zyskał nową aranżację wnętrza.

Większa powierzchnia perfumerii Douglas oznacza znaczące wzmocnienie oferty z segmentu beauty w Atrium Targówek. Do reprezentujących ją najemców należą także takie marki jak: Sephora, Ziaja, Kiko Milano, Yves Rocher oraz drogerie Natura, Hebe, czy Rossmann. Ponadto klienci mogą skorzystać z oferty salonów fryzjerskich Gabriel Proffesionel czy Jean Louis David, studia depilacji Time for Wax, a także salonów urody Denique i Angel’s House.

Auto Partner zwiększa magazyny od MLP

MLP BieruńAuto Partner, importer i dystrybutor części samochodowych, powiększy dotychczas zajmowaną powierzchnię magazynowo-biurową o prawie 19 tysięcy mkw. W MLP Bieruń firma wynajmie dodatkowe 11,5 tysięcy mkw. oraz w parku logistycznym MLP Pruszków II uruchomi nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni ponad 7 tys. mkw.

Firma Auto Partner jest klientem MLP Group od 2014 roku i do tej pory wynajmowała ponad 16 tysięcy mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Bieruń.

Auto Partner S.A. specjalizuje się w imporcie i dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych. Firma powstała w 1993 roku. W czerwcu 2016 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gdzie najdroższe tereny inwestycyjne?

mmNie tylko wiodące aglomeracje, ale także mniejsze ośrodki są na celowniku inwestorów, którzy szukają dogodnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową czy też komercyjną. Popularne są również lokalizacje turystyczne – na Mazurach czy nad morzem.

Nawet dotychczas mniej atrakcyjne lokalizacje uzyskują całkiem wysokie wyceny ze względu na deficyt gruntów w dużych miastach – zwłaszcza pod centra handlowe i inne formaty wielko powierzchniowe. Brak gruntów oraz fakt, że rynek w metropoliach się nasyca, pcha inwestorów do poszukiwań w mniejszych ośrodkach. To tam teraz obserwujemy zwiększoną podaż nowych projektów. Inwestorzy poszukują nawet działek stosunkowo małych 1 – 1,6 ha, by tam realizować mniejsze formaty handlowe – typu „street mall” lub centra – „convenience”.

Z kolei w wiodących miastach w cenie są bardzo dobrze zlokalizowane, nawet małe działki, które pozwalają realizować inwestycje w biura czy hotele o charakterze butikowym. Ponieważ takich działek jest bardzo mało, deweloperzy są gotowi odkupywać starsze obiekty, by je modernizować lub burzyć pod nowe inwestycje komercyjne.

Ceny za dobre lokalizacje inwestycyjne w metropoliach takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków z reguły przekraczają 2 tys. zł za metr.  Dosyć wysokie wyceny uzyskują też działki w nieco mniejszych miastach wojewódzkich i innych ośrodkach powyżej 100 tys. mieszkańców, o ile grunty wyróżnia bardzo dobra lokalizacja i możliwość zabudowy wielorodzinnej lub/bądź komercyjnej. W WGN ceny powyżej 1000 zł za metr spotkaliśmy m.in. w Zielonej Górze, Częstochowie, Szczecinie, Lesznie, Żyrardowie.

Najdroższe rynki

Warszawa

Wśród ofert WGN dla stolicy, najwyższe wyceny uzyskują grunty inwestycyjne z przeznaczeniem pod zabudowę zarówno mieszkaniową jak i funkcje komercyjno – rekreacyjne. Przykładowo za działkę we Włochach o powierzchni ponad 2000 mkw. przeznaczoną na zabudowę obiektem handlowo-biurowo – magazynowym do trzech kondygnacji, trzeba zapłacić po 3700 zł/ mkw.  Na Bemowie teren z warunkami zabudowy pod usługi i biura kosztuje niecałe 3400 za metr. 1000 metrów działki oznacza wydatek rzędu 3,5 mln zł.

Kraków

W Krakowie jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji mieszkaniowych jest Wola Justowska i istotnie w WGN grunty właśnie w tym obszarze uzyskują najwyższe wyceny. Za świetnie położoną działkę blisko Błoń trzeba zapłacić 1500 zł za metr. Podobne wyceny spotkamy także w lokalizacji Prądnik Biały. Za bardzo dobrze położoną działkę, nadającą się pod kameralną inwestycję apartamentowi należy zapłacić około 1600 zł/ mkw.

Obecnie w WGN za grunty w dalszych, mniej atrakcyjnych krakowskich lokalizacjach bądź działki pod zabudowę jednorodzinną należy płacić przeciętnie 300 – 400 zł/ mkw.

Wrocław

We Wrocławiu do topowych lokalizacji zalicza się Biskupin. Teren o pow. Ponad 8000 mkw. pod zabudowę mieszkaniową wyceniono na 2300 zł od metra. Za niewielką działkę (800 mkw.) komercyjną z przeznaczeniem na biura, obiekty hotelowe, kongresowe, wystawiennicze, poradnie medyczne, uczelnie wyższe, handel wielkopowierzchniowy w bardzo dobrym położeniu, przy jednym z ważniejszych skrzyżowań w mieście, niedaleko stacji benzynowej zapłacić trzeba natomiast około 1500 zł za metr.  Działki pod mieszkaniówkę i zabudowę komercyjną w nieco dalszych dzielnicach (m.in. Ołtaszyn, Widawa, dalsze Krzyki ) kosztują natomiast przeciętnie 700 – 1000 zł od metra.

Wybrzeże Bałtyku

Nad morzem rekordowe wyceny dotyczą przede wszystkim działek w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, bądź też atrakcyjnie zlokalizowane w centrach kurortów. Im dalej, tym ceny są wyraźnie niższe.

Przykładowe wyceny: blisko 1,6 mln zł to cena ofertowa za grunt inwestycyjny o powierzchni niecałych 500 mkw. w centrum Świnoujścia. Stawka wynosi powyżej 3000 zł od metra.

4,5 mln zł to cena ofertowa za teren o pow. 1,6 tys. mkw. przy promenadzie w Międzyzdrojach. Tu cena metra przekracza 2000 zł.  1,2 tys. to natomiast cena ofertowa metra w Kamieniu Pomorskim, w bardzo dobrej lokalizacji, tuż przy dworcu PKS.

Mazury

Analitycy WGN obserwują stosunkowo dużą podaż takich gruntów na Mazurach. Oczywiście premiowane jest sąsiedztwo jezior, bądź lokalizacja centralna.  Przykładowo: za 1000 mkw. terenu w Ełku, w pobliżu Jeziora Ełckiego jeden z oferentów oczekuje ponad 3700 zł/ mkw. Za działkę w Prostkach, niedaleko Ełku (grunt z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, zagrodową, letniskową oraz na potrzeby usług, handlu i działalności produkcyjnej) zapłacimy niecałe 2 tys. od metra.

Marcin Moneta – komercja24

Polnord emituje obligacje

7 lipca 2016 r. Polnord S.A. wyemitował w ramach emisji prywatnej obligacje niezabezpieczone serii O, na kwotę 20 mln zł, które zostały w całości objęte przez 2 instytucje finansowe oraz podjął decyzję o emisji obligacji serii MB2 do kwoty 20 mln zł. 

Dzisiejsza emisja dotyczy obligacji 3-letnich o  wartości 20 mln zł, gdzie oprocentowanie  oparto o trzymiesięczny WIBOR. Część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na realizację nowych inwestycji Polnordu oraz refinansowanie zadłużenia. Natomiast planowana emisja serii  MB2 obejmuje obligacje 2-letnie do kwoty 20 mln zł, których oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o sześciomiesięczną stawkę WIBOR.

Drogeria Natura z lokalem handlowym w Jarosławiu

NATURA logo30 lipca ruszy pierwsza placówka drogerii Natura w Jarosławiu. Lokal o powierzchni 166 m2 będzie mieścił się przy ul. 3-go maja 33. Będzie to kolejna drogeria prowadzona w systemie agencyjnym.

Obecnie spółka skupia się przede wszystkim na systemie drogerii agencyjnych, przy czym rozwijany jest pakiet wsparcia marketingowego dla potencjalnych inwestorów. Sieć liczy obecnie 243 drogerie własne, 24 prowadzone w systemie agencyjnym oraz 10 placówek, które działają przy aptekach Dbam o Zdrowie.

„Inicjujemy otwieranie kolejnych placówek Natury, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy doceniają rodzime marki i różnorodny asortyment. Pragniemy, aby nasze produkty były dostępne dla jak najszerszej grupy konsumentów. Jednocześnie wspieramy rodzimy biznes, dlatego współpracujemy z polskimi inwestorami  i producentami” – mówi Albert Kot, Krajowy Menadżer ds. Rozwoju Sieci Franczyzowej i Agencyjnej

 

 

Wzrost na regionalnych rynkach biurowych

malgorzata_fibakiewicz_4_webW pierwszym półroczu 2016 roku w miastach regionalnych utrzymała się duża dynamika wzrostu na rynku biurowym – takie wnioski płyną z raportu  ‚At A Glance Rynek biurowy w Polsce 1 połowa 2016′. 

Liderem postał Kraków z całkowitą podażą powierzchni biurowej na poziomie 894 300 m kw.

Eksperci podkreślają, że na rynkach regionalnych zauważa się wysoki poziom wynajęcia biurowców  w trakcie budowy, co jest konsekwencją dużego zainteresowania najemców. Pod koniec pierwszego półrocza średnio wynajętych jest 43,7% powierzchni realizowanych projektów. Najlepsze wyniki pod tym względem odnotowują Poznań (65,7%) i Kraków (57,7%). Najsłabiej prezentuje się Szczecin, gdzie mimo najmniejszego wolumenu inwestycji w trakcie budowy wynajętych jest jedynie 22,4% realizowanej powierzchni.

Wrocław, po Warszawie i Krakowie, stanowi trzeci największy ośrodek biurowy w Polsce, gdzie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przekraczają 736 000 m kw., a stawki czynszu oscylują między 12€/m kw./mies. a 15,5€/m kw./mies. Stolica Dolnego Śląska należy również do jednego z najszybciej rosnących rynków pod względem przyrostu podaży, co odbiło się na zwiększeniu stopy pustostanów z 6,7% na koniec do 2015 roku do 9% w pierwszym półroczu 2016 roku.

Trójmiasto, trzeci co do wielkości rynek regionalny Polski, zwiększyło w pierwszym półroczu całkowitą podaż powierzchni biurowej o 50 000 m kw osiągając poziom 611 600 m kw.

– Absorpcja nowo wybudowanej powierzchni na rynkach regionalnych wymaga czasu, nie oznacza to jednak osłabienia tempa wzrostu podaży, które w dalszym ciągu będzie bardzo dynamiczne. Kraków, Wrocław i Trójmiasto utrzymają wiodące pozycje, a ich przewaga powiększy się jeszcze w nadchodzących latach za sprawą dużej ilości inwestycji w trakcie realizacji. – podsumowuje Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor, Dział Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

WGN sprzedaje magazyn w Gdańsku za 25 mln zł

magazynlFirma WGN została pośrednikiem sprzedaży hali magazynowej w Gdańsku. Nieruchomość o powierzchni 25 tys. mkw. wyceniono na 25 mln zł.

Nieruchomość mieści się na w pełni uzbrojonej działce o powierzchni 37 tys. mkw.

Obiekt znajduję się w dogodnym położeniu. Blisko  drogi krajowej nr S7 (łączącej Gdańsk z południem Polski przez Warszawę do Krakowa do granicy ze Słowacja), autostrady A1 oraz drogi krajowej nr S6 (łącząca Gdańsk z południowo zachodnią częścią Polski przez Toruń, Łódź, Częstochowę, Katowice do granicy z Czechami). W bezpośredniej bliskości znajduje się bocznica kolejowa.

Kredyty we frankach: raty wróciły do poziomu sprzed Brexitu

frankKredytobiorcy we franku szwajcarskim mają powody do zadowolenia. Brexit nie okazał się aż tak dewastujący dla ich portrfeli, jak się obawiano.

Wg ekspertów Expandera raty kredytów powinny już wrócić do poziomu sprzed wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W środę rano kurs franka szwajcarskiego spadł poniżej 4 zł. To najniższy poziom od czasu głośnego referendum. Z wyliczeń Expandera wynika, że najbliższa rata kredytów hipotecznych zaciągniętych w szwajcarskiej walucie może być o ok. 60 zł niższa niż poprzednia. Dotyczy to kredytu na kwotę 300 000 zł, zaciągniętego na 30 lat w sierpniu 2008 r. 

Dokładnie przed miesiącem kurs franka wynosił aż 4,14 zł. Tak wysoki poziom był oczywiście skutkiem tego, że kilka dni wcześniej Brytyjczycy zdecydowali w referendum o wyjściu z Unii Europejskiej. Obecnie, po raz pierwszy po Brexicie, kurs spadł poniżej 4 zł.

Jak zmieniały się raty kredytu we frankach szwajcarskich.png

Obserwowany w ostatnich dniach spadek kursu to efekt osłabienia szwajcarskiej waluty względem euro.

Skomercjalizują nieruchomości o pow. 20 tys. mkw.

Budynki powierzone Knight Frank przez Grupę Bergold do komercjalizacjiGrupa Bergold powierzyła Knight Frank komercjalizację biurowców o łącznej powierzchni całkowitej ponad 40 000 m kw.w Warszawie (kompleks Jutrzenki Business Park, Okopowa 56) oraz w Łodzi (Park Biznesu Teofilów, Alexander Plaza).

Eksperci firmy doradzali wydawnictwu Juka w procesie renegocjacji, w wyniku czego firma zdecydowała się pozostać w  Jutrzenki Business Park w Warszawie. Spółka wynajmuje biuro o powierzchni prawie 350 m kw.

Drugim najemcą, który docenił dotychczasową lokalizację biura jest firma Novamed. Wynajmuje ona ponad 530 m kw. powierzchni biurowej w Parku Biznesu Teofilów w Łodzi.

Łączna powierzchnia wynajmowalna w budynkach powierzonych przez grupę Bergold wynosi ponad 20 000 m kw. Knight Frank jest agentem wyłącznym i zarządcą obiektów.

Deweloper magazynów podsumowuje I pół. 2016

SEGRO opublikował dziś swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r. wartość przychodów z nowych umów najmu wzrosła o 43 procent do 21,5 miliona funtów.

Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 6,5 procent do 9,8 pensa (9,2 pensa w pierwszym półroczu 2015 r.), co jest związane ze wzrostem poziomu przychodów z najmu o 4,1 procent na bazie like-for-like, niskim wskaźnikiem pustostanów,utrzymującym się na poziomie 4,8 procent oraz wysokimi przychodami z nowo ukończonych projektów deweloperskich. Niższy skorygowany zysk na akcję według MSSFnapoziomie25,9 pensa (44,4 pensa za pierwsze półrocze2015 r.), uwzględniający niezrealizowane zyski z wyceny nieruchomości,będące efektem utrzymujących się na stabilnym poziomie stóp kapitalizacji.

Wartość aktywów netto na akcję według EPRA wzrosła o 2,6 procent do 475 pensów za sprawą wzrostu wartości kapitałowej portfela o 1,9 procent

Komentując wyniki finansowe, David Sleath, Dyrektor Generalny SEGRO,powiedział:

– Dobre wyniki na poziomie operacyjnym, osiągnięte w pierwszym półroczu, odzwierciedlają utrzymujący się popyt ze strony klientów na nowoczesne, miejskie powierzchnie magazynowe oraz standardowe big boxy w kluczowych lokalizacjach. Nastroje niepewności przed referendum w Wielkiej Brytanii miały znikomy wpływ na sytuację. Dzięki aktywnemu zarządzaniu nieruchomościami i wykorzystaniu dynamiki relacji popytu do podaży osiągnęliśmy wysoki wzrost przychodów z najmu na bazielike-for-like.

–Choć jest jeszcze zbyt wcześnie, aby w pełni ocenić, jak na referendum w sprawie członkostwa w UE zareaguje nasz sektor, prognozy dotyczące rynku najmu napawają optymizmem. Mają na to wpływ czynniki determinujące strukturę popytu ze strony klientów oraz ograniczona podaż nowoczesnych obiektów magazynowych w kluczowych lokalizacjach. Dzięki zawarciu dużej liczby umów najmu w pierwszym półroczu, trzeci kwartał rozpoczęliśmy z rekordowo niskim wskaźnikiem pustostanów i dużą liczbą już realizowanych projektów deweloperskich lub takich, których budowa wkrótce się rozpocznie. Ponad dwie trzecie powierzchni w tych obiektach zostało zabezpieczone umowami typu pre-let – zaczną one generować przychody z czynszów najpóźniej do początku pierwszego półrocza 2017 r. Stosunkowo krótki w naszej branży czas realizacji projektów oznacza,że w przypadku korzystnych perspektyw dotyczących popytu na rynku najmu, w najbliższych miesiącach może wzrosnąć ilość prowadzonych przez nas projektów deweloperskich o charakterze spekulacyjnym, a także zabezpieczonych umowami typu pre-let.

 

STRABAG wybuduje obwodnicę Rzepina

country-road-1149161_640Spółka STRABAG Infrastruktura Południe podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na budowę obwodnicy miasta Rzepin. Realizacja inwestycji będzie kosztować niespełna 6 mln zł netto, trasa ma powstać najpóźniej do 31 października 2017 r.

Obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim. Prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z wyjątkiem jej końcowego odcinka o dł. 70 m. Zgodnie z planem będzie też przebiegała w pobliżu obszarów chronionych programem Natura 2000. Od nowej drogi w odległości 2,5 km znajdą się Rynny Jezior Rzepińskich, ok. 4 km zaś Doliny Ilanki, a ok. 6 km Torfowiska Sułowskie.

Inwestycja ułatwi podróżującym komunikację z autostradą A2, skróci czas dojazdu np. do stolicy i jest naturalną kontynuacją rozwijania sieci dróg powiązanych z autostradami. Jest to kolejna obwodnica wykonywana przez STRABAG. Tylko w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku m.in. obwodnicę Raszyna, Nowego Sącza i Gorlic. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji takich dróg przelotowych, jak obwodnica Kościerzyny, Wielunia i Gdowa czy będąca ukończenia obwodnica Kartuz na Pomorzu – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o. o.

 

Centra danych – jakie ryzyko do lokowania w Polsce?

Polska zajmuje 22 miejsce na na świecie na 37 najważniejszych rynków w rankingu firmy Cushman & Wakefield, oceniającym poziom ryzyka związanego z lokowaniem centrów danych. Kraje z czołowej trójki, charakteryzujące się najmniejszym ryzykiem, to Islandia, Norwegia oraz Szwajcaria.

Raport firmy Cushman & Wakefield Indeks Ryzyka Centrów Danych 2016 przedstawia ranking krajów rozwiniętych oraz wschodzących, sporządzony w oparciu o ocenę skali ryzyka związanego z funkcjonowaniem centrów danych. Tegorocznym badaniem zostało objęte 4,000 klientów na całym świecie. Autorzy raportu uwzględnili 10 czynników, w tym koszty energii, dostęp do wody, łączność internetową, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, poziom podatków oraz stabilność polityczną.

Kraje europejskie nadal uważane są za najbezpieczniejsze lokalizacje do lokowania centrów danych i zajmują pięć czołowych pozycji w rankingu. Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Finlandia oraz Szwecja oferują politycznie stabilne warunki do funkcjonowania centrów danych przy jednoczesnym niskim ryzyku związanym z możliwością wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa energetycznego i udziale energii odnawialnej. Polska została ocenia jako kraj o średnim poziomie ryzyka wraz z Niemcami i Francją.  Charakteryzuje się niskim poziomem podatków korporacyjnych, niskimi kosztami pracy oraz niskim poziomem ryzyka związanym z możliwością wystąpienia katastrof naturalnych.


Najemcy powiększają biura w Ambassadorze

Ambassador(1)Firmy Coty Polska oraz DSV ISS powiększyły biura w budynku Ambassador, należącym do Hines Poland Sustainable Income Fund i zarządzanym przez Hines Polska. Dobrali łącznie 700 mkw. powierzchni.

Ambassador to biurowiec klasy A położony u zbiegu ulic Domaniewskiej i Pęcherskiej, w biznesowej części Mokotowa w Warszawie. W budynku znajduje się 15 436 m² mkw. powierzchni biurowej, ponad 1 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej na parterze, a także 4-kondygnacyjny parking dla blisko 300 samochodów.

„Cieszymy się, że mogliśmy skutecznie i szybko odpowiedzieć na potrzeby wynikające z rozwoju działalności naszych najemców. Decyzje Coty Polska oraz DSV ISS to dowód, że jakość powierzchni biurowych oraz proaktywne zarządzanie Ambassadorem, spełniają oczekiwania renomowanych firm, które nam zaufały” – powiedziała Marta Wiewiórowska-Kudła, Leasing Manager w Hines Polska.

C.H. Robinson najemcą magazynów Panattoni w Bydgoszczy

Firma CBRE uczestniczyła w wynajmie powierzchni logistyczno-produkcyjnej zlokalizowanej w Bydgoszczy dla firmy C.H. Robinson. Najemca swoją działalność przeniesie do parku logistycznego dostarczonego przez Panattoni Europe, wynajmując 4360 m kw.

C.H. Robinson świadczy globalne usługi związane z transportem i logistyką towarów, w tym produktów świeżych. Powierzchnia magazynowa, na której najemca będzie świadczyć usługę naprawy palet zajmie 4100 m kw., zaś biurowa i 260 mkw.

Bydgoszcz to jedno z największych miast w Polsce z bogatym zapleczem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, a także z prężnie działającą Pomorską Specjalną Stefą Ekonomiczną. Dzięki temu, jak podkreśla Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director, Panattoni Europe: „Bydgoszcz z każdym kwartałem zyskuje na atrakcyjności, również w branży obiektów przemysłowych o charakterze produkcyjno-magazynowym. Potwierdza to rekordowe zainteresowanie regionem – w ciągu roku możemy wybudować nawet i 120 000 m kw. powierzchni dedykowanej zarówno dużym sieciom sklepów branży FMCG, jak i lokalnym firmom, a przez to i branży logistycznej.

 Panattoni Park Bydgoszcz to projekt trzech hal o powierzchni 48 000 m kw. z możliwością elastycznego kształtowania modułów budynków.

Sawa Apartments zrealizuje nowe inwestycje komercyjne w stolicy

Zegrze_2Stołeczna spółka Sawa Apartments zrealizuje nowe nieruchomości komercyjne – ekskluzywne miejsca wypoczynku, stałego pobytu, odnowy oraz lecznictwa dla Polaków i obcokrajowców powyżej 55. roku życia.

Jedna ze wspomnianych inwestycji będzie realizowana w Zegrzu Północnym (gmina Serock, powiat legionowski) nad Jeziorem Zegrzyńskim. Będzie to luksusowe osiedle z bezpośrednim dostępem do jeziora dla ok. 170 osób w wieku 55+. Powstanie 85 apartamentów, zaś w etapie drugim 65.

Osiedle w Zegrzu Północnym będzie się składał z ośmiu budynków liczących 3-4 kondygnacje. W pierwszym etapie powstanie pięć budynków, w drugim trzy. Działka leży w cichej, spokojnej okolicy i w sercu zadrzewionego terenu tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Miejsce to ma być adresowane zarówno dla osób będących u szczytu aktywności zawodowej, jak i kończących tę aktywność za to pragnących wyciszenia, relaksu, diagnostyki medycznej, rehabilitacji i odnowy biologicznej, a także doskonałej obsługi bieżących spraw życiowych.

Osiedle będzie  mieściło gabinety medyczne, punkty opieki pielęgniarskiej i całodobowej, salę do rehabilitacji, basen, siłownię, restaurację, bibliotekę, parking podziemny i recepcję z obsługą concierge. Całości dopełni bardzo dyskretna całodobowa ochrona obiektu.

Drugą podobną inwestycją Sawy Apartments będzie w najbliższym czasie luksusowe centrum medyczne w Warszawie. Obiekt stanie na działce o powierzchni ponad 15 hektarów. W jego skład wejdzie m.in. centrum medyczne z wysokiej klasy szpitalem o profilu geriatrii, ortopedii, kardiologii i rehabilitacji. Oprócz tego do dyspozycji klientów oddane będą aquapark, basen i spa oraz mała stadnina koni wraz z ośrodkiem hipoterapii. W fazie projektowej jest także basen zasilany źródłami termalnymi. Część mieszkalną stanowić będzie niska zabudowa.

 

Rekordowy wynik na warszawskim rynku biur

Nowa podaż_Warszawa_I połowa 2016_Knight FrankPierwsza połowa 2016 roku zapisała się w historii warszawskiego rynku biurowego pod znakiem rekordowej nowej podaży, która wyniosła 350.000 m2  i była o 40% wyższa niż średnia roczna z ostatnich 5 lat. Sytuację w segmencie biurowym stolicy komentuje Elżbieta Czerpak, Dyrektor Działu Badań Rynku, Knight Frank.

Podkreśla, że dotychczas w Warszawie nie  odnotowano tak wysokiego poziomu nowej podaży. Od stycznia do czerwca bieżącego roku do użytku oddano 16 projektów biurowych. Najwięcej nowej podaży zrealizowano w centrum miasta, na Żoliborzu oraz wzdłuż Alej Jerozolimskich.

W rezultacie, od początku roku obserwujemy wzrost współczynnika pustostanów, który w ciągu minionego pół roku wzrósł o 3,2 pp. i na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 15,4%. Najwięcej wolnej powierzchni oferowane jest w centrum miasta – niemal 40% warszawskich pustostanów to powierzchnia w biurowcach usytuowanych w centralnej lokalizacji.

Ekspert zaznacza, że około 1/3 wolnej powierzchni w centrum Warszawy oferowane jest w nowych budynkach zrealizowanych w latach 2015-2016. Przyczyną tej sytuacji jest wysoka aktywność deweloperów, którzy w minionych kwartałach oddali do użytku biurowce nie w pełni skomercjalizowane, aby rozpocząć już kolejne inwestycje.

 

4 mld euro inwestycji w nieruchomości komercyjne

anna_staniszewska_9_webW drugim kwartale 2016 roku odnotowano największą w historii transakcję zakupu  udziałów  w Europie Środkowo-Wschodniej, której przedmiotem było 75% udziałów Echo Prime Properties należących do Griffin Real Estate. Portfolio z obiektami handlowymi i biurowymi zostało zakupione przez fundusz  South African Redefine za blisko 891 milionów euro.

Transakcja ta stanowiła niemal 60% wolumenu umów zawartych w ostatnim kwartale. Ich całkowita wartość przekroczyła 1,5 miliarda euro. To czterokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz trzykrotny w porównaniu do pierwszego kwartału.

55% wszystkich zawartych transakcji dotyczyło centrów handlowych. Sektor biurowy  odpowiadał za 38% wolumenu transakcji, a pozostałe 7% przypadły sektorowi powierzchni magazynowych.

Pogorszenie się kluczowych wskaźników rynku biurowego (wzrost stopy pustostanów, spadek absorbcji) nie przeszkodziło w zawarciu znaczących transakcji na warszawskim rynku biurowym. Co więcej, w drugiej połowie roku powinna nastąpić finalizacja kolejnych umów.

Ten trend wynika z faktu, że  istnieją znaczne różnice pomiędzy dobrze zlokalizowanymi, prestiżowymi projektami, które rejestrują wysoki poziom wynajęcia, a nieruchomościami drugorzędnymi, odczuwającymi odpływ najemców.  Obecnie inwestorzy konkurują ze sobą o  projekty typu prime, oferujące zrównoważone stawki czynszów  w porównaniu do ich jakości i lokalizacji. – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor, Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate, CEE.

Inwestorzy kontynuowali masowe zakupy na regionalnych rynkach  biurowych,  w szczególności w Krakowie i Trójmieście. Zamknięcie kolejnych transakcji przewidywane jest po dokonaniu komercjalizacji aktualnie realizowanych projektów. Według prognoz BNP Paribas Real Estate Poland, całkowita wartość zawartych transakcji w roku 2016  będzie oscylować wokół  4 miliardów euro.

 

Ruszyła przebudowa centrum handlowego ETC

ETC(1)Ruszyła modernizacja najstarszego centrum handlowego w Wielkopolsce. Otwarcie obiektu przewidziane jest na drugą połowę 2017 roku. Budynek zyska nie tylko nowy wygląd, pojawią się w nim również znane marki.

ETC Swarzędz to centrum pierwszej generacji, które powstało w latach 90-tych. Galeria zostanie odnowiona i dostosowana do aktualnych standardów rynkowych.

Głównym celem jest zadaszenie trzech funkcjonujących odrębnie hal i połączenie ich w jeden budynek. Obiekt wzbogaci się o zupełnie nową, rozbudowaną część gastronomiczną. Centrum zyska nową elewację i komfortowe wnętrza, zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Usprawniona zostanie również wentylacja i klimatyzacja, a dla wygody zmotoryzowanych klientów powiększony zostanie parking, na którym znajdzie się 750 bezpłatnych miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.

Powierzchnia centrum po przebudowie wyniesie 20 tys. mkw. Znajdzie się na niej 80 sklepów i lokali usługowych m.in. Intermarché, Pepco, CCC, Rossmann, Drogeria Natura, Empik, Euro RTV AGD, Top Secret, YES i Organic Farma. Lokalnych najemców będą reprezentować m.in. sklepy Mine Wine, Kids OK, Prestige Obuwie, Biuro Podróży JAMAJKA, restauracja włoska Don Lucci czy kwiaciarnia FLORIST. W nowym ETC pojawią się również punkty usługowe tj. klub fitness, fryzjer, kosmetyka, pralnia oraz różnorodna oferta gastronomiczna.

Projekt jest realizowany w ramach spółki joint venture utworzonej przez Grupę Capital Park (inwestor) i Akron Group (właściciel obiektu). Generalnym Wykonawcą inwestycji jest korporacja budowlana DORACO.

Amber Gold – dlaczego ludzie dali się nabrać?

ambergold

Największa afera finansowa III Rp doczekała się  komisji śledczej. Miały być gigantyczne zyski, bez ryzyka i z gwarancją w złocie, a skończyło się  oszustwem kilkunastu tysięcy ludzi. Czy można było uniknąć afery Amber Gold?

– Dziś wiemy, że Amber Gold kupił niecałe 60 kg złota, co stanowi ok. 1 proc. wkładów wniesionych przez klientów. Złoto było kupione zapewne tylko w celach marketingowych – mówi dla serwisu newsrm.tv dr Wojciech Kaźmierczak, ekspert portalu RynekZlota24.pl i dodaje. – Złoto, zresztą słusznie, kojarzy się z prestiżem z zamożnością, bezpieczeństwem i te cechy złota zostały wykorzystane po to żeby zwieść klientów i opinię publiczną. W tym czasie dynamika wzrostów cen złota była dość znaczna. To wszystko spowodowało, że klienci byli zainteresowani tymi niespotykanymi zyskami, które były oszustwem. Amber Gold tak naprawdę nie miał nic wspólnego ze złotem z wyjątkiem pewnego chwytu marketingowego.

Jak wyjaśnia ekspert portalu RynekZlota24.pl nieuczciwym zabiegiem było gwarantowanie zysku. Jest to niemożliwe przy inwestycjach w jakikolwiek instrument finansowy.

Czy to oznacza, że z inwestycji w złoto należy rezygnować? Odpowiedź brzmi; nie. Jak pokazały ostatnie miesiące kruszec zyskiwał na wartości, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Należy jednak pamiętać, że każda tego typu inwestycja może wiązać się z ryzykiem.

– Jeżeli ktoś jest zainteresowany lokowaniem środków w metale szlachetne może to robić w sposób bezpieczny. Należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Trzeba poszukać dystrybutora, który na pewno posiada fizyczne placówki. Warto pójść do takiego działu zobaczyć, czy złoto rzeczywiście tam jest – radzi dr Wojciech Kaźmierczak i dodaje. – Warto wybrać dystrybutorów, którzy już działają kilka lat na rynku i oferują towary renomowanych producentów. Przy zakupie złota inwestycyjnego lepiej jest kupić takie sztabki i monety, które później bez problemu można sprzedać na całym świecie.

materiał newsrm.tv

Nowi najemcy lokali handlowych w ViVo Stalowa Wola

Stalowa Wola, 11.05.2016 VIVO! Stalowa Wola Fot.Wojciech Pacewicz/PAP/APA Immofinanz

Stalowa Wola, 11.05.2016 VIVO! Stalowa Wola
Fot.Wojciech Pacewicz/PAP/APA Immofinanz

IMMOFINANZ, właściciel VIVO! Stalowa Wola podpisał kolejne umowy najmu dotyczące tej nieruchomości komercyjnej. Centrum handlowe zwiększy grono swoich najemców o dodatkowe trzy marki. Należą do nich Wrangler, Hebe oraz Szachownica.

Trzech nowych najemców zajmie łącznie w VIVO! Stalowa Wola powierzchnię ok. 1.000 m kw., z czego największa, bo aż 450 m kw. przypada na ogólnopolska sieć salonów odzieżowych Szachownica. Ponadto „tenant mix” stalowowolskiego centrum handlowego wzbogacą: drogeria Hebe oraz znany ze swoich kolekcji odzieżowych opartych na tzw. „street style”, Wrangler.

VIVO! Stalowa Wola, to drugi (po Pile) projekt zrealizowany w tej koncepcji przez IMMOFINANZ. Inwestycja w Stalowej Woli realizowana była wspólnie z partnerem Acteeum Group.

Rynek magazynów w Polsce po I pół. 2016

Colliers_Tomasz_Kasperowicz_W I poł. 2016 r. podaż magazynów w Polsce  wyniosła blisko 660 tys. mkw., co oznacza 35 proc. wzrost względem roku ubiegłego. Wolumen transakcji  przekroczył 1,4 mln mkw. wynajętej powierzchni magazynowej i był wyższy o 8 proc. od poziomu popytu odnotowanego w I poł. 2015 r.  Współczynnik pustostanów dla rynku powierzchni magazynowych klasy A ukształtował się na poziomie 5,3 proc. – wynika z raportu Colliers International „Market Insights | Rynek magazynowy I połowa 2016 r.”

Najwyższy poziom podaży dotyczył Warszawy, Strefa II (144 tys. mkw.). Wysoką aktywnością deweloperów cieszył się również rynek poznański (122 tys. mkw.) oraz region polski centralnej (115 tys. mkw.). Pozostałe rynki regionalne odnotowały znacznie mniejsze przyrosty nowej powierzchni magazynowej (do 86 tys. mkw. na rynku śląskim).

Do największych obiektów magazynowych ukończonych w ciągu minionych dwóch kwartałów należą m.in.: cztery projekty dostarczone przez Panattoni, w tym w Strykowie (60 tys. mkw.), Poznaniu (31,4 tys. mkw.), Pruszkowie (30,7 tys. mkw.) i Łodzi (30,1 tys. mkw.), jak również magazyn wybudowany w ramach Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego w Poznaniu (31,4 tys. mkw.) oraz obiekt typu BTS (29,5 tys. mkw.) w parku logistycznym Hillwood Wrocław 3.

– W całej Polsce na koniec I kw. 2016 r. w budowie pozostawało 856 tys. mkw. powierzchni magazynowej, z czego ok. 60 proc. zostało już wynajęte. Największy udział w tworzeniu popytu w pierwszym półroczu mieli najemcy z sektora logistyczneg – komentuje Tomasz Kasperowicz, partner i dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.