komentarze, opinie, gospodarka

Archicom: Czy ekologiczne budownictwo się opłaca?

Dawid Wrona-ArchicomJak informuje Archicom, aż 83% młodych ludzi podkreśla, że ekologia ma dla nich duże znaczenie, a ponadto będzie istotnym kryterium przy wyborze ich przyszłego lokum1. W związku z tym już wkrótce ekologiczne budownictwo nie będzie wynikało jedynie z obowiązujących przepisów czy też indywidualnego poczucia odpowiedzialności deweloperów. W przyszłości, gdy na rynek nieruchomości na szeroką skalę wkroczą przedstawiciele generacji Z, zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań w budownictwie będzie miało fundamentalne znaczenie dla zaadresowania priorytetowych oczekiwań konsumentów.

Świadomość ekologiczna młodego pokolenia plasuje się na stosunkowo wysokim poziomie i konsekwentnie rośnie. Liczba entuzjastów ekologicznych rozwiązań w 2023 r. wzrosła o 9% w stosunku do poprzedniego roku2. Świadomość globalnych wyzwań klimatycznych i społecznych, a tym samym chęć życia z poszanowaniem otaczającego świata przekłada się również na aspekt mieszkaniowy. Odpowiednia charakterystyka budynku i jego otoczenia już dziś jest wymieniana jako istotne kryterium zakupowe. Deklaruje to blisko 83% ankietowanych osób z generacji Z3. W związku z tym w kilkuletniej perspektywie na zainteresowaniu istotnie zyskają osiedla, które pozwolą ich mieszkańcom kształtować prośrodowiskowe nawyki, a także zostały zrealizowane w odpowiedzialny sposób. Dziś wśród najważniejszych rozwiązań ekologicznego budownictwa wymieniane są m.in. energooszczędne przestrzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz przyjazne dla środowiska materiały, z których zbudowana jest inwestycja4.

Budownictwo zawsze musi być dostosowane do rzeczywistych potrzeb konsumentów. Dlatego w nowopowstałych inwestycjach standardem powinny być m.in. zintegrowane systemy smart home, które umożliwiają efektywne zarządzenie zużyciem energii i zasobów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak np. inteligentne termostaty czy oświetlenie LED sterowane aplikacją, mieszkańcy mogą precyzyjnie kontrolować i optymalizować swoje wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Automatyzacja tych procesów nie tylko zwiększa komfort codziennego życia, ale także pozwala na redukcję generowanych kosztów, czyniąc ekologiczne zamieszkiwanie nie tylko bardziej zrównoważonym, ale również ekonomicznie opłacalnym – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

1 Wyniki badania pt. „Młodzi a technologia” opublikowane w Barometrze Archicom pt. „Wyjątkowo Mieszkać” w 2024 r.
2 Wyniki badania „EKO Barometr 2023 – jak Polacy podchodzą do ekologii” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SW Research
3 Wyniki badania pt. „Młodzi a technologia” opublikowane w Barometrze Archicom pt. „Wyjątkowo Mieszkać” w 2024 r.
4 Tamże

Źródło: Archicom S.A. [fragment raportu]
materiał prasowy