komentarze, opinie, gospodarka

Zła kondycja polskich samorządów wg Fitch

Wg agencji Fitch w 2012 roku, na skutek wysokich wydatków na inwestycje, wzrośnie zadłużenie sektora samorządowego w Polsce. To z kolei może przełożyć się na niższe ratingi poszczególnych samorządów.
Dalsze pogorszenie wyników operacyjnych samorządów terytorialnych w Polsce spowoduje, iż jednostki te stracą zupełnie zdolność do finasowania inwestycji z własnych środków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej wzrost wydatków przy braku wzrostu dochodów. Błędem większości samorządów jest przyjmowanie kolejnych zobowiązań finansowych bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Agencja Fitch prognozuje, że z podobnym stanem rzeczy będziemy mieli do czynienia również w 2012 roku, co najprawdopodobniej przyczyni się do dalszego pogorszenia i tak już wątłej kondycji finansowej większości samorządów.