Ile ceny za papierosy to podatki

Już od 1 stycznia czekają nas podwyżki podatku akcyzowego na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Po tej podwyżce VAT i akcyza będą stanowić w sumie około 85% ceny paczki papierosów. Aktualnie Polska zajmuje pod tym względem czwarte miejsce w UE. Wyższy od nas udział podatków w cenie papierosów mają tylko Bułgaria, Węgry i Estonia. Podwyżkę podatku akcyzowego zakładają zmiany ustawy o podatku akcyzowym zawarte w projekcie ustawy okołobudżetowej, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Resort uzasadnia ją koniecznością spełnienia wymogów określonych prawem europejskim.

Zmiany w PIT, CIT i VAT

Zmiany prawa podatkowego (CIT, PIT i VAT), które mają na celu likwidację patologii i zatorów płatniczych, zapowiedzieli na  konferencji prasowej politycy Platformy Obywatelskiej. Klub parlamentarny PO przygotował właśnie  pakiet ustaw pod nazwą „Stop patologii zatorów płatniczych”.  Zmiany zaproponowane do trzech ustaw podatkowych mogą wprowadzić prawo do obniżenia obowiązku podatkowego przez przedsiębiorcę, który nie dostał zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub usługi. Działałby także obowiązek podniesienia zobowiązania podatkowego wobec przedsiębiorcy, który otrzymał taką fakturę, ale za nią nie zapłacił.

Kiedy obniżka VAT-u

Niestety, jak na razie nie można powiedzieć, czy i jeśli tak to dokładnie kiedy dojdzie do obniżki VAT. Intencje były aby miało to miejsce już na początku 2014r. Przez zmienioną sytuacje w gospodarce plany się skomplikowały. Jak na razie jest za wcześnie aby mówić, kiedy będzie wiadomo od kiedy będzie ponownie obowiązywał 22% i 7 %podatek VAT

 

 

Nowe formularze VAT

Od kilku dni, bo od  25 lipca obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych, które nabywca jest zobowiązany dostarczyć do urzędu skarbowego. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Występuje ono wówczas, gdy nabywcą jest podatnik VAT, a nabywane towary mają służyć wykonywanej przez niego działalności. Wyjątkiem od tej zasady jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu, które podlega opodatkowaniu nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem VAT.

Zmiany w fakturach VAT

Obecnie podatnicy VAT wystawiają fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jednak Ministerstwo Finansów wprowadza nowe przepisy. Od 2013 roku będą obowiązywały nowe, ogólne zasady wystawiania faktur oraz podmiotów obowiązanych do ich wystawienia, a także przedmiotu i treści faktury.

Źródło: Onet

Podatek od transakcji finansowych ?

Podczas negocjowania siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej Polska ma zamiar wywalczyć podatek od transakcji finansowych. Podatek ten nie obciąża konsumpcji (tak jest w przypadku podatku VAT), więc nie ma aż takiego wpływu na biedniejsze kraje. Dzieki rabatowi jaki wywalczyła Wielka Brytania płaci ona o 27% mniej, a Holandia o 22%. My za to płacimy 10% większą składkę.  Zdajemy sobie sprawę, że zamożne kraje członkowskie nie będą chciały oddać swoich rabatów. Oszczędności chcą szukać w ograniczaniu funduszy pomocowych, które najszerzej płyną do Polski. Dlatego w negocjacjach dotyczących budżetu Unii na lata 2014-2020 będziemy zabiegać o utrzymanie na jak najwyższym poziomie polityki spójnościowej.

Źródło: Onet

Zmiana wysokości VAT

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” rząd ma plan znowu podnieść podatki. Ma być nowelizacja ustawy i podatku VAT Ministerstwa Finansów. Dzięki tym zmianom państwo ma zyskać 67 milionów złotych. Jest to wkład wszystkich Polaków. Podatek VAT ma z 5% wynieść 8% przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Natomiast z 8% ma skoczyć na 23% przy na produkcji programów telewizyjnych. Usługi pocztowe świadczone przez operatora publicznego, które nie mają charakteru powszechnego będą opodatkowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna