komentarze, opinie, gospodarka

Aukcje internetowe a podatek

Kupujący na aukcjach internetowych, często nieświadomie, stają się zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa zawarta za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych ma takie same skutki prawno-podatkowe, jak ta zawarta w formie pisemnej.