komentarze, opinie, gospodarka

Co z tajemnicą bankową obywateli

Szwajcarski rząd ogłosił niedawno plany zagwarantowania organom podatkowym w kantonach dostępu do danych bankowych obywateli podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków. Szwajcarski rząd oświadczył, że zwrócił się do ministerstwa finansów o przygotowanie do przyszłej wiosny zmian do kodeksu karnego skarbowego, zezwalających organom podatkowym w kantonach na dostęp do danych bankowych w przypadkach uchylania się od płacenia podatków.