komentarze, opinie, gospodarka

Podatek od najwyższych przedstawicieli władzy

Rząd Słowacji zatwierdził dodatkowy aż pięcioprocentowy podatek od 170 najwyższych rangą, najlepiej zarabiających urzędników państwowych jak i polityków. Władze nazywają ten czyn  przejawem solidarności społecznej. Prawica  zarzuca rządowi populizm. Niemniej jednak, od 1 stycznia 2013 roku tym dodatkowym podatkiem mają zostać obłożone uposażenia 150 deputowanych do parlamentu, premiera, prezydenta i sędziów Sądu Najwyższego.