Ustawa o petycjach podpisana przez Prezydenta

mjfmjmjPrezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o petycjach. Dzięki temu każdy będzie miał możliwość wystąpienia do urzędu z petycją.

Według nowej ustawy, urząd będzie musiał odpowiedzieć takiej osobie w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania petycji.

Ustawa określa również sposoby dostarczania do urzędów petycji. Każda osoba fizycznafundacjesamorządystowarzyszenia itp. będą mogły wysłać petycję drogą mailową, listem lub osobiście.

Nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Będzie rekompensata z tytułu pozostawienia nieruchomości

11Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Celem nowej ustawy jest dostosowanie obecnego systemu prawnego do wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

W efekcie osoby, które z różnych przyczyn przed dniem 1 września 1939 przeprowadziły się na tereny mieszczące się w obecnych granicach państwa polskiego, pozostawiając na Kresach Wschodnich swoje nieruchomości i nie mogły w późniejszym czasie powrócić do tego miejsca zamieszkania, będą miały prawo do uzyskania rekompensaty.

 

Przekształcenie spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową

Z punku widzenia właścicieli nieruchomości inwestycyjnych – lokali wchodzących w skład dużych spółdzielni mieszkaniowych, w zasobach której mogą znajdować się nawet całe osiedla, bardzo korzystnym rozwiązaniem  jest wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej. Największą korzyścią z tej czynności jest przede wszystkim większa kontrola wydatkowania zebranych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, a także możliwość decydowania o kierunku i sposobie ich wydatkowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych budynków w spółdzielni, których nie trzeba jeszcze remontować, ponieważ zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej właścicieli lokali w nowych budynkach będą przekazywane na remonty starych bloków w tej samej spółdzielni. Dodatkowo wyodrębnienie wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej prowadzi bardzo często do obniżenia w znacznym stopniu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, a także daje możliwość ogłoszenia przetargu na usługi zarządzania i administrowania budynkiem lub samodzielnego wykonywania takich czynności przez zarząd wspólnoty wybrany spośród jej członków. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych określa dwa przypadki kiedy wspólnota mieszkaniowa może się ze spółdzielni wyodrębnić: zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy „jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni”.  Należy wiedzieć, że pomimo obligatoryjnego wydzielenia wspólnoty mieszkaniowej „właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu” (art. 26 ust. 2 ustawy).

Rząd zaakceptował pakiet o dostępie do zawodów

25 września bieżącego roku, rząd przyjął projekt noweli deregulacyjnej. Projekt ten ma  otworzyć dostęp do zawodów regulowanych. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedź przeprowadzenia deregulacji ogłoszoną przez premiera w listopadowym exposé, która niestety ma skutkować zmniejszeniem liczby takich zawodów i zwiększeniem dostępu do nich. Projekt ustawy stanowi pierwszy etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. Deregulacja, przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji), ułatwi wejście do danego zawodu.Nasz kraj pod względem ich liczby jest rekordzistą w Europie – mamy ich 380. Na liście zawodów przewidzianych do deregulacji jest aż 50 profesji, w tym pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, syndyk, urzędnik sądowy i prokuratury,  detektyw, , przewodnik turystyczny górski, doradca zawodowy, bibliotekarz, pracownik dokumentacji i informacji naukowej, instruktor nauki jazdy, egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem i osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji czy taksówkarz. Rząd argumentuje przyjęte rozwiązania jako wzrost konkurencji, obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Oczekuje, że przyczyni się to do większego wykonywania tych zawodów dzięki czemu nastąpi spadek bezrobocia. Dzięki deregulacji mają się też zmniejszyć się obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, głównie przez małe i średnie firmy. Będzie można mniej płacić za np. usługi prawne i księgowe. Założono, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Becikowe wyższe ale nie dla każdego

Sejm znowelizował dzisiaj ustawę o świadczeniach rodzinnych. Począwszy od stycznia 2013 r. tzw. becikowe przysługiwać będzie tylko rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę. Wynosić ono będzie będzie 1200 zł, a nie jak dotychczas 1000 zł. Obecnie becikowe przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka niezależnie od wysokości dochodów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie się starał przekonać senatorów Platformy do tego, aby naprawili „ten błąd” i aby becikowe było przyznawane tym osobom, co poprzednio.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT

Sejm zdecydował wczoraj, że na posiedzeniu rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy m.in. zmian w ulgach prorodzinnych oraz likwidacji ulgi na internet. Za tym, by Sejm zajął się projektem opowiedziało się 218 posłów, przeciwko było 210; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Źródło: Onet

Źle zatrudniony cudzoziemiec? Utrata unijnych dotacji

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca muszą sprawdzić, czy przebywa on w Polsce legalnie. Dodatkowo muszą dysponować kompletem dokumentów, które to poświadczą. W przeciwnym przypadku grożą im wysokie kary. Nawet utrata funduszy unijnych i zakaz udziału w zamówieniach publicznych.

Źródło: Onet

Czy spółdzielnie mieszkaniowe zostaną?

Dla niektórych spółdzielnie mieszkaniowe to PRL-owski relikt, dla innych to gwarancja zadbanego budynku i przyjaźniej zagospodarowanego otoczenia. Trwają prace nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Teraz obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stała się bardzo skomplikowana i nieczytelna. Nowa będzie wolna od wad i utrudnień.

Źródło:  Interia

Więcej zasiłków dla biednych

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów podnoszący kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania pomocy społecznej . Projekt rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej został skierowany do podpisu premiera. W dokumencie napisano, że rząd przyjął go w trybie obiegowym 17 lipca 2012 r.

Źródło: Wprost

W MEN rozmowy o Karcie Nauczyciela

W MEN od poniedziałku trwają rozmowy ze związkami zawodowymi i stroną samorządową na temat ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Rozpoczęcie takich rozmów zapowiedział w czerwcu wiceminister edukacji Maciej Jakubowski. Wiceminister poprosił wszystkie strony żeby desygnowały ekspertów, tak aby można było dyskutować o konkretnych rozwiązaniach, które będą sprzyjać zarówno poprawie jakości nauczania, jak finansów oświaty.

Źródło: Onet

Ustawa regulacyjna już niedługo

Ustawa de regulacyjna ułatwiająca dostęp do wykonywania niektórych zawodów jeszcze w tym miesiącu ma podobno trafić do Sejmu. Polska należy do czołówki państw, które maja bardzo  szerokie ograniczenia w dostępie do wykonywania niektórych prac. Oczywiście projekty Ministerstwa Sprawiedliwości kierowanego przez Jarosława Gowina budzą liczne protesty. Jak łatwo się domyślić, wyłącznie w grupach zawodowych, które dotychczas monopolizowały rynek. Jednocześnie resor zapowiada, że to dopiero początek szerokiej deregulacji polskiego rynku. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów.

Lista zawodów, które mają zostać „uwolnione” w pierwszej kolejności
•    adwokaci
•    radcy prawni
•    notariusze
•    komornicy
•    syndycy
•    urzędnicy sądowi i prokuratorscy
•    detektywi
•    pracownicy ochrony fizycznej I i II stopnia;
•    pracownicy zabezpieczenia technicznego I i II stopnia
•    pośrednicy w obrocie nieruchomościami
•    zarządcy nieruchomości
•    trenerzy klasy I i I
•    trenerzy klasy mistrzowskiej
•    instruktorzy sportu
•    przewodnicy turystyczni miejscy, terenowi i górscy
•    międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy
•    piloci wycieczek
•    doradcy zawodowi
•    pośrednicy pracy,
•    specjaliści ds. rozwoju zawodowego
•    specjaliści ds. programów
•    liderzy klubów pracy
•    doradcy i asystenci EURES
•    bibliotekarze
•    pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
•    instruktorzy nauki jazdy
•    egzaminatorzy zdających na prawo jazdy
•    geodeci miernicy wiertni spawacze;
•    marynarze, bosmani i sternicy żeglugi śródlądowej

Źródło: Inwestycje

O tysiąc stacji benzynowych mniej

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2013r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki. Każda stacja będzie musiała posiadać odpowiednie urządzenia do monitorowania wycieków i zabezpieczenia zbiorników paliwowych. Przez to wymogi z polskiej mapy może zniknąć nawet i tysiąc stacji benzynowych. Powodem są niezbędne inwestycje, na które właścicieli po prostu  nie stać. By spełniać nowe wymagania techniczne trzeba zainwestować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Źródło: Onet

Francuscy politycy chcą wprowadzić abonament …

Pomysł rozszerzenia obowiązku płacenia abonamentu na właścicieli komputerów, na który pod koniec tego roku wpadła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wywołał burzę w całym kraju, a szczególnie w internecie. Jak się dowiedział portal Onet.pl podobną propozycję przedstawili ostatnio politycy we Francji. Jest to projekt ustawy rozszerzającej obowiązek płacenia abonamentu w wysokości 125 euro na rok na gospodarstwa domowe, w których znajduje się tylko rodzaju urządzenia takie jak komputery czy inne urządzenia przenośne

Źródło: Onet

Coraz więcej starszych osób pracuje

Aktywność zawodowa Polaków jest bardzo dobra. Pracują oni coraz dłużej, mimo że ustawa o stopniowym wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat zacznie obowiązywać dopiero od nowego roku. Dzięki większej aktywności osób starych poprawia się wskaźnik zatrudnienia oraz maleją wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę emerytur. W kwietniu liczba osób pobierających świadczenie wyniosła 4,953 mln. Rok wcześniej było ich o 25,2 tys. więcej. Najwięcej emerytów (ponad 5 mln) było w listopadzie 2009 roku.

Źródło: Interia

Kolejne podwyżki

Wczoraj zapadła decyzja odnośnie podwyższenia płacy minimalnej. Jej skutki to: podwyżki płac wielu osób, droższe opłaty za przedszkola oraz wyższe odszkodowania i odprawy. Jednak najbardziej odczują to przedsiębiorcy wypłacający pracownikom najniższe wynagrodzenia oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Każdy pracownik zarabiający minimalną pensję będzie kosztował od przyszłego roku więcej o 120,74 złotych miesięcznie, czyli 1448,88 złotych rocznie.

Źródło: Money

Jak prezesi zarabiają fortunę mimo ustawy kominkowej

Ustawa kominkowa miała spowodować ograniczenie pensji prezesów w państwowych spółkach. Jak można było się spodziewać znalazł się sposób aby to obejść. Z przywilejem Ministerstwa Skarbu Państwa i innych resortów nadzorujących wielkie firmy ten próg jest omijany. Wystarczy, że zgodę na taki ruch wyrazi rada nadzorcza firmy, a prezes założy działalność gospodarczą i z własnej kieszeni kupi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania spółką.

Źródło: Dziennik Polski

Założenia do ustawy deregulacji

Jak poinformował wiceminister w ministerstwie gospodarki w  ciągu najbliższych dwóch tygodni ministerstwo to zakończy prace nad projektem założeń kolejnej ustawy deregulacyjnej. Pierwsza ustawa deregulacyjna, weszła w życie 1 lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów. Druga ustawa, z 16 września 2011 r., potocznie zwana deregulacyjną bis, przedłużyła m.in. termin wykorzystania zaległego urlopu z 31 marca do 30 września. Ponadto zlikwidowała obowiązek comiesięcznego raportowania pracownikom o opłaceniu składek do ZUS.

 

Źródło: Onet

Jak będzie wyglądał rynek po deregulacji

Wielu pośredników jest zdania, że wprowadzenie deregulacji tylko pogorszy bezpieczeństwo na rynku mieszkań i domów. Dodatkowo sądzą, że obniży się jakość oferowanych usług i zaufania klientów. Przez pierwszy okres będzie większa konkurencja choć mają nadzieję, że gracze ci nie utrzymają się długo na rynku. Jak wynika z badania portalu Nieruchomosci-online.pl i Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości aż 77,82 %  pośredników w obrocie nieruchomościami twierdzi, że agenci bez licencji nie powinni mieć dostępu do obrotu nieruchomościami na równi z licencjonowanymi.

Źródło: Inwestycje

Lepsza sytuacja na rynku pracy dla niepełnosprawnych

O ponad 3,4 tys. miejsc wzrosło zatrudnienie osób znacznie niepełnosprawnych, dodatkowo po ponad 4,5 tys. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Powodem aż takiego wzrostu jest obowiązująca od początku ubiegłego roku nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: Newsweek.pl

Lokatorzy przeciwni nowej ustawie

Zdania odnośnie przygotowanej przez rząd ustawy o ochronie praw lokatorów są podzielone. Zwolennikami jej wprowadzenia są gminy, banki czy deweloperzy. Przeciwnikami lokatorzy. Ci drudzy obawiają się zmian dotyczących ochrony znosi ochronę czy niepełnosprawnych. Jedno jest pewne kierunek przyjęty przez rząd jest słuszny choć wymaga  poprawek niektórych przepisów.

Źródło: Interia

Wysokie kary dla menedżerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wprowadzić  nową karę dla menedżerów w wysokości nawet do 500 tys. euro za dopuszczenie do naruszenia zakazu nadużywania pozycji dominującej przez firmę bądź  zakazu porozumień ograniczających konkurencję.  Kra ta jest wynikiem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji.

Źródło: Onet

Ustawa o likwidacji ulgi dla NFI

Wczoraj, 15.05 Prezydent podpisał ustawę, która uchyla ustawę odnośnie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Nowa ustawa przewiduje likwidację ulg podatkowych dla NFI. Po zaakceptowaniu jej, NFI będą działać ale nie będą miały prawa do nazwy „Narodowe Fundusze”. Dodatkowo nie będą mogły korzystać ze zwolnień podatkowych z zachowaniem rocznego vacatio legis. Najprawdopodobniej ustawa wejdzie w życie od pierwszego dnia 2013 roku.

Źródło: Interia

Nie będzie ochrony dla lokatorów

Do tej pory eksmitowanym m.in. kobietom w ciąży czy rodzinom z dzieckiem przysługiwał lokal socjalny. Resort budownictwa chce usunąć ten przepis. Teraz aby dostać lokal socjalny, sąd musi zadecydować o tym, biorąc pod uwagę sytuację finansową jak i materialną. Mimo, że zmiany  wydają się groźne dla lokatorów, na dłuższą metę mogą być korzystne. Dzięki temu jest nadzieja, że powstanie więcej czynszówek, ponieważ gminy uzyskają większy wpływ na to, kto w nich mieszka. Dodatkowo  gminy mogłyby uzależniać przedłużenie umowy najmu od spełnienia m.in. kryterium dochodowego, tak by czynszówki były dla rodzin o niskich dochodach.

Źródło: Rzeczpospolita Prawo

Ustawa deweloperów podniesie koszty

Jakie są  skutki nowej ustawy deweloperskiej?  Niestety, za większe prawa w nabyciu nieruchomości kupujący będą musieli zapłacić sami. Deweloperzy właśnie zaczęli podliczać koszty związane z wejściem w życie ustawy, której celem jest zwiększenie ochrony klientów. Zwiększają się koszty związane z podpisaniem wstępnej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Obecnie maksymalna opłata notarialna przy nieruchomości wartej 300 tys. zł to 2,4 tys. zł brutto.

Źródło: Gazeta Prawna

Główne założenia ustawy deweloperskiej

Już weszła w życie przez klientów wyczekiwana, przez deweloperów niechciana tzw. Ustawa deweloperska. Jej najważniejszym założeniem jest zwiększenie poziomu prawnego oraz finansowego bezpieczeństwa nabywców nieruchomości. Wprowadzono trzy nowe rozwiązania, które to ułatwią: umowę deweloperską, rachunek powierniczy i prospekt informacyjny.  Dodatkowo zmieniono formę umowy między deweloperem a nabywcą a także zdefiniowano  katalog przypadków, w których klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Źródło: Bankier

Odrzucona ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych

Nie został przyjęty wniosek o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych w okresie między  1 stycznia 2013 r. a 31 grudnia 2015 r., wprowadzając tzw. podatek od instytucji finansowych. Oprocentowanie wynosić miało 0.25 podstawy opodatkowania.  Miałaby być to suma aktywów wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Źródło: Interia

Jak zaciągnąć do Polski emigrantów?

PSL ma pomysł jak to zrobić. Wszystkim emigrantom chcą rozdawać ziemię za symboliczną złotówkę. Jak podaje „Rzeczpospolita”, po udanych negocjacjach z Platformą Obywatelską w sprawie emerytur ludowcy chcą wdrażać kolejne społeczne reformy. W ciągu kilku dni PSL ma przedstawić pakiet ustaw i propozycji legislacyjnych związanych z demografią, polityką rodzinną i edukacją.

Źródło: Wirtualna Polska

Renta planistyczna przychylna dla gmin

Dzięki rencie planistycznej gminy mogą ściągać opłaty od mieszkańców i nie wypłacać im odszkodowań. Bydgoszcz jest w tym rekordzistą – w ciągu pięciu ostatnich lat budżet wzrósł o ponad 21 mln, powyżej 5 mln zyskały takie miasta jak Kraków, Poznań czy Lublin.
Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późń. zm.) rentę planistyczną płaci się na rzecz gminy przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany zyskała ona na wartości. Opłata ta nie może być jednak wyższa niż 30%wzrostu wartości nieruchomości. Jeśli skutkiem uchwalenia planu był spadek wartości domu lub gruntu, właściciel ma prawo do odszkodowania od gminy.
Niestety jednak duże miasta odszkodowań nie wypłacają chętnie. Gdynia oraz Poznań w ciągu pięciu lat nie wypłaciły ani grosza.

Źródło: Dziennik. pl