Nieruchomości inwestycyjne: kto kupuje te kosztowne

Na inwestowanie w stołeczne nieruchomości, których wiadomo, że ceny należą do najwyższych w kraju, decydują się osoby młode. Najwięcej transakcji dotyczących zakupu nieruchomości o wartości co najmniej miliona złotych dokonywanych jest w Warszawie. W innych dużych miastach kupujący także wykładają podobne kwoty ale znacznie rzadziej niż w stolicy. Nie ma co się dziwić, Warszawa jest liderem płacowym wśród polskich miast. W 2011 roku średnia wysokość zarobków w stolicy wynosiła 5 500 zł. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2011 roku specjaliści zatrudnieni w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 zł, kierownicy 8 000 zł, a dyrektorzy  16 000 zł miesięcznie.

Wynagrodzenia w Polsce

Analizując pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku widać dużą przepaść pomiędzy biednymi regionami Polski a chociażby Śląskiem. Średnia pensja na Śląsku jest o 1,4 tys. zł wyższa niż w biednych regionach, gdzie płace w najuboższych województwach coraz bardziej odstają od średniej krajowej. Jest to klęska polityki regionalnej.

Płace w urzędach stanowisk dyrektorskich

Choć urzędnikom zamraża się pensje, to wynagrodzenia ich przełożonych rosną co roku średnio nawet o 1100 złotych  Podwyżki dla dyrektorów w urzędach pochodzą z oszczędzonych przez nich pieniędzy. Przykłądowo,  średnie wynagrodzenie dyrektora generalnego ministerstwa w 2008 roku wynosiło 17,5 tys. zł, a w ubiegłym roku było wyższe o 3,3 tys. zł.

Źródło: Onet

Kolejne podwyżki

Wczoraj zapadła decyzja odnośnie podwyższenia płacy minimalnej. Jej skutki to: podwyżki płac wielu osób, droższe opłaty za przedszkola oraz wyższe odszkodowania i odprawy. Jednak najbardziej odczują to przedsiębiorcy wypłacający pracownikom najniższe wynagrodzenia oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Każdy pracownik zarabiający minimalną pensję będzie kosztował od przyszłego roku więcej o 120,74 złotych miesięcznie, czyli 1448,88 złotych rocznie.

Źródło: Money

Zarobki specjalistów

Jeszcze niedawno, zarobki specjalistów kształtowały się na poziomie 4 000 PLN brutto. Lepiej było w 2011 roku, kiedy mediana wynagrodzeń starszych specjalistów wyniosła 5 000 PLN. Najniższe płace są przeznaczone dla specjalistów i starszych z działu obsługi klienta (odpowiednio 3 080 PLN i 3 850 PLN). Również różnice w zarobkach są w tym dziale najniższe. Starsi specjaliści otrzymują miesięcznie tylko o 25% wyższe pensje.

 Źródło: Onet

Bezpieczniej w prywatnych przedsiębiorstwach

Okazuje się,  że pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym najczęściej czują się ominięci przez dekoniunkturę. Mniej niż 50% zatrudnionych uważa, że na przełomie trzech lat kryzys gospodarczy miał bezpośredni wpływ na ich sytuację materialna. Wyjątkiem jednak są rolnicy: pogorszenie sytuacji materialnej deklaruje niecałe 95%.

Źródło: Wirtualna Polska