Nieruchomości inwestycyjne z różnym podatkiem

Samorządy już od dwóch lat twierdzą, że system ich dochodów wymaga dużych zmian. Postulują między innymi o  zmiany systemowe w podatku od nieruchomości. Samorządy chcą wprowadzenia systemu, który w pewnym stopniu zależałby od wartości nieruchomości. Postulują podział kraju na 6 stref, w których będą obowiązywały różne stawki podatku od gruntów. Dziś podatek, zarówno od gruntów, jak i budynków, zależy od ich powierzchni lub powierzchni użytkowej. Dodatkowo chcą wprowadzenia podatku, który w całości uzależniony byłby od wartości nieruchomości. System taki musiałby jednak opierać się na katastrze, co oznacza konieczność opracowania wycen nieruchomości w gminach w całym kraju.

Nieruchomości inwestycyjne a wzrost podatku

Sytuacja finansowa samorządów jest bardzo niekorzystna, dlatego gminy i miasta szukają kolejnych dochodów oraz oszczędności. Samorządy prognozują wzrost wpływów z podatków dochodowych oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości. Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku stwierdza, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości są waloryzowane przez ministra finansów o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podwyżki przedszkolaków

Od września średnio nawet o 80 zł miesięcznie wzrosną opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Jak wynika z sondy gazety „Dziennik Gazeta Prawna” w 98 gminach, blisko 40% z nich planuje od września podwyżki opłat za przedszkola. To efekt wyższych kosztów utrzymania placówek oraz braku subwencji. Samorządy nie mają co liczyć, że w przyszłym roku otrzymają obiecywane rządowe dofinansowanie przedszkoli.

Źródło: Onet