Nowy hotel w Szklarskiej Porębie

skiforest1W Szklarskiej Porębie powstaje nowy kompleks hotelowy Forest Ski and Resort.

Jak zapewnia kołobrzeski inwestor Zdrojowa Invest, będzie to obiekt zrealizowany z dużym rozmachem.

W jego skład będzie wchodzić obiekt hotelowy z ponad 1000 miejsc noclegowym, publicznym aquaparkiem, dostępnym również dla mieszkańców miasta, wyciągiem narciarskim  oraz trzema trasami zjazdowymi, z których jedna będzie prowadzić przez las.

Szeroko rozbudowane zaplecze konferencyjne ma zachęcić również klientów biznesowych z zagranicy.

Dodatkową atrakcją ma być bardzo rozbudowana strefa Wellnes&Spa, która nastawiona będzie na klientów z zasobniejszym portfelem.

Otwarcie ma nastąpić w 2017 roku.

Źródło: Zdrojowa Invest

Zanim kupisz nieruchomość…


Hand with a house keyZakup nieruchomości to bardzo duża inwestycja i spore obciążenie dla naszego portfela. Warto więc sprawdzić odpowiednie dokumenty, aby nie stracić pieniędzy i narazić się na problemy prawne.
Ostatnią rzeczą, o której marzymy przy zakupie nieruchomości, to na przykład lokatorzy czy gigantyczne zaległości czynszowe. Od czego zacząć?

Najlepiej od ksiąg wieczystych. Znajdziemy tu wszystkie najpotrzebniejsze informacje na temat nieruchomości. Możemy skorzystać z elektronicznej wersji KW na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (o ile oczywiście dla danej nieruchomości jest prowadzona elektroniczna wersja księgi wieczystej, w przeciwnym wypadku należy postarać się o papierowy odpis z dowolnego wydziału ksiąg wieczystych przy sądzie rejonowym). Księgi wieczyste nie muszą być prowadzone dla wszystkich nieruchomości – takim przykładem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W takim przypadku należy sprawdzić akt notarialny, który poświadcza takie prawo do nieruchomości.
Przede wszystkim, musimy się upewnić, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest jej właścicielem. Z treści księgi działu II dowiemy się również, kto był uprzednio właścicielem, a także, czy są obecnie współwłaściciele (jeśli tak, należy upewnić się, że wyrażają zgodę na sprzedaż nieruchomości).

Treść działu trzeciego księgi wieczystej to informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych. W tym dziale wymieniane są roszczenia i prawa osobiste, wynikające na przykład z umowy najmu, pierwokupu, odkupu czy dożywocia.

Umowa dożywocia zakłada, że zbywca przekazuje nieruchomość, w zamian za dożywotnie utrzymanie. Oznacza to w praktyce, że właściciel nieruchomości (lub osoba bliska dla właściciela) może w tej nieruchomości mieszkać, a nabywca zobowiązuje się na dożywotnie utrzymanie zbywcy, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Dla nas, jako przyszłych właścicieli nieruchomości oznacza to, że w wypadku braku zgody rzeczywistego właściciela, sprzedaż obciążona jest wadą prawną, a dodatkowo poniesiemy koszty związane z utrzymaniem dożywotnika.
Bardzo ważną kwestią dotyczącą działu III księgi wieczystej jest fakt, iż nie wszystkie prawa i obowiązki, mające istotny wpływ na korzystanie z nieruchomości muszą zostać ujawnione. Dotyczy to między innymi umowy dzierżawy, najmu, służebności drogi i przesyły, czy właśnie… umowy dożywocia. Najlepiej zabezpieczyć się pisemnym poręczeniem zbywcy, że nieruchomość, którą chcemy kupić, nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także dopilnować, aby w umowie znalazła się klauzula o braku praw osób trzecich do nieruchomości i braku postępowań sądowych i administracyjnych względem nieruchomości.

Dział IV to hipoteki ustanowione na nieruchomości. W tym wypadku należy dopilnować, aby wszelkie hipoteki zostały wykreślone przed zakupem nieruchomości.
Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, warto zażądać od właściciela dostarczenia zaświadczenia o braku zameldowanych osób w nieruchomości. Istotna jest data wydania zaświadczenia. Przykładowo, jeśli zostało wystawione ono trzy miesiące wcześniej niż doszło do transakcji sprzedaży, to w tym czasie, stan faktyczny mógł się zmienić, dlatego warto mieć takie zaświadczenie wystawione zgodnie z data sprzedaży nieruchomości.
Jako przyszli właściciele, musimy się upewnić, że wszystkie zaległości związane z mieszkaniem są uregulowane. Możemy żądać zaświadczenia w tym przedmiocie, a dla większego bezpieczeństwa, dołączyć takie dokumenty do umowy jako załącznik. W skład załączników powinny wchodzić: zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię z tytułu opłat czynszowych, z urzędu gminy z tytułu niezalegania z podatkami od nieruchomości, a także z zakładu energetycznego (brak zalegania z opłatami za energię elektryczną).

Kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, musimy zwrócić uwagę nie tylko na obciążenia hipoteczne, ale również na to, czy firma nie posiada żadnych zaległości podatkowych. Często jest tak, że prywatne nieruchomości są wpisywane jako siedziby przedsiębiorstwa, dokonując przy tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego. Aby uniknąć problemów związanymi z zaległościami podatkowymi i składkowymi, warto wystąpić do właściwego urzędu skarbowego i ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.
Katarzyna Surma, redaktor wgn.pl

Nieruchomości Interbudu w Lublinie sprzedane

126Firma Interbud-Lublin postanowiła sprzedać część swoich udziałów w nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie.

Chodzi o budynek znajdujący się przy ulicy Zemborzyckiej. W sumie sprzedanych zostało 87 tysięcy metrów kwadratowych, czyli około 50 procent całego biurowca.

Nowym właścicielem tej części budynku została firma Energopol-Lublin. Umowa, jaką podpisała z Interbudem opiewa na kwotę 8,03 miliona złotych. Kwota ta zostanie zapłacona w 3 ramach, przy czym termin zapłaty ostatniej części należności ustalono na koniec listopada 2014 roku.

Pensjonaty z PRL-u do kupienia w polskich górach

pensjonatLinoleum na podłodze, boazeria na ścianach, lamperia w łazienkach – tego typu standard witał gości górskich, bądź nadmorskich pensjonatów w czasach PRL. Obecnie, wiele z tych placówek, już nie funkcjonuje. Pozostały natomiast budynki – często do remontu, za to w bardzo dobrych lokalizacjach. Ile trzeba zapłacić za pensjonat z ‘minionej epoki”? Ceny często są o nawet o 2/3 niższe od średnich.

Continue reading

Coca-Cola nie będzie się reklamowała w Rosji

coca colaDziennik „Kommiersant”, poinformował wczoraj o wycofaniu przez Coca-Colę w tym miesiącu swojej reklamy z czterech rosyjskich stacji telewizyjnych o ogólnokrajowym zasięgu. Jedna z nich należy do Ministerstwa Obrony, trzy pozostałe są powiązane z Bankiem Rossija. Według gazety jest to wynik sankcji gospodarczych, nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską.
Coca-Cola jest jednym z największych reklamodawców na rosyjskim rynku, jej roczny budżet reklamowy wynosi około 69 mln dolarów.
Przedstawiciele firmy utrzymują, że wycofanie kampanii reklamowych nie ma żadnego związku z sankcjami.
Koncern od jakiegoś czasu ma kłopoty na tamtejszym rynku. W II kwartale bieżącego roku sprzedaż koncernu w Rosji zmniejszyła się o około 5 proc. Od 1 czerwca zamknięte zostały swoje zakłady w Nowosybirsku i podmoskiewskich Kotielnikach.

Polski ubezpieczyciel przejmuje Link4

pzu2Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez największego polskiego ubezpieczyciela firmy Link4. Przejęcie dotyczy także trzech innych spółek Link4 na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Przeprowadzone postępowanie UOKiK wykazało, że koncentracja nie będzie ograniczała konkurencji ani nie będzie miała wpływu na sytuację klientów.
Każda transakcja, w której biorą udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego.

Niemal 2 mln osób w OFE

34Jak poinformował dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, według stanu na koniec 5 sierpnia wyniosła 1 mln 993 tys. 513.
Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna. W 2016 r. będzie kolejna, czteromiesięczna szansa na ewentualną zmianę decyzji. Następne będą co cztery lata.
Wraz z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym na początku lutego OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (przede wszystkim w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co równało się 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te znalazły się  na subkontach w ZUS.

Debiut spółki z branży energetycznej na NewConnect

184Spółka JWW Invest, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie w budownictwie energetycznym i przemysłowym, zadebiutowała dzisiaj na rynku NewConnect.

JWW Invest działa w obszarach energetyki zawodowej, energetyki przemysłowej, ciepłownictwa oraz części przemysłu, w której występuje energetyka tak jak: rafinerie, koksownie, kopalnie węgla kamiennego, huty.

Na akcjach spółki nie zawarto żadnej transakcji do godz. 11.10.

Co się stanie z Polimekem?

Polimex-MostostalKolejny wierzyciel wystąpił do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości giełdowej spółki Polimex-Mostostal. W dniu 21 lipca br. firma INSTAL BEŁCHATÓW złożyła roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.
Kilka dni później wniosek o upadłość firmy zgłosiło dwóch kolejnych wierzycieli, którzy także domagali się likwidacji spółki.
Zarząd spółki zaświadczył, że „Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości”.
W okresie ostatniego roku kurs walorów Polimeksu obniżył się o 10 groszy, czyli o 56%. Największym akcjonariuszem firmy jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu.

Coraz więcej chętnych na lubelski węgiel

węgiel„Rzeczpospolita” informuje, że coraz więcej firm planuje wydobywać węgiel na Lubelszczyźnie. Obecnie w lubelskim zagłębiu węglowym jest tylko jedna prosperująca kopalnia LW Bogdanka, posiadająca dwa pola wydobywcze. Jednak konkurencja rośnie.
Koncesje na badania sąsiednich złóż uzyskały już firmy z australijskim kapitałem: PD Co, należąca do Prairie Downs Metals oraz Global Mineral Prospects, spółka zależna australijskiego Balamara Resources. Problem polega na tym, że chcą one funkcjonować w tych samych  koncesyjnych obszarach, gdzie chciałaby wydobywać węgiel Bogdanka.

Immofinanz sprzedał nieruchomości logistyczne

zdjecie kushmanSpółka Immofinanz Group sprzedała dwie nieruchomości logistyczne. Pierwsza z nich Bokserska Distribution Park znajduje się w Warszawie, druga Westpoint Distribution Park w Pradze. Łączna wartość transakcji wyniosła około 33,2 mln euro.
Praska nieruchomość została sprzedana czeskiemu inwestorowi Central Group, natomiast warszawska trafiła do firmy UK & European Investments, inwestora oferującego usługi typu „family office” w Wielkiej Brytanii.
Bokserska Distribution Park wybudowana w 2001 roku, posiada powierzchnię ok. 17,5 tys. mkw. Obecnie jest w pełni wynajęty. Westpoint Distribution Park, wybudowany w 1970 roku, ma prawie 64 tys. mkw. powierzchni całkowitej.
Poprzez sprzedaż tych dwóch obiektów logistycznych firma Immofinanz Group potwierdza realizację swojej strategii, zakładającej sprzedaż nieruchomości nie pasujących do jej portfela docelowego.

Nowy hotel we Wrocławiu – Hampton by Hilton

Hampoton by hiltonWe Wrocławiu w przyszłym roku swoją działalność rozpocznie hotel Hampton by Hilton. Spółka Rialto z grupy kapitałowej West Real Estate jest inwestorem tego przedsięwzięcia.
Nowy hotel zlokalizowany będzie w samym centrum Wrocławia. Dzięki uzyskanemu w ubiegłym miesiącu finansowaniu inwestycji rozpoczęte zostały prace ziemne oraz wykonano fundamenty budynku.
West Real Estate, właściciel spółki celowej Rialto, istnieje na polskim rynku od 2007 i zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.

Jeronimo Martins wybuduje nowe centrum dystrybucyjne

241Właściciel sieci sklepów Biedronka uzyskał wczoraj pozwolenie na budowę nowego centrum dystrybucyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z planem budowa ma się rozpocząć po wakacjach. Natomiast otwarcie zaplanowano na połowę przyszłego roku.
W nowym centrum dystrybucji zaoferowanych zostanie ok. 300 miejsc pracy.
Wartość całej inwestycji oszacowana został na ponad 50 mln zł.
Nowe centrum zlokalizowane będzie na działce o powierzchni ponad 15 hektarów. Powierzchnia hali magazynowej wyniesie ok. 26,5 tys. m2.
Centrum zaopatrywać będzie około 200 sklepów sieci Biedronka w regionie.

Biurowiec Proximo powstanie przy Rondzie Daszyńskiego

249Firma Hines uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę obiektu biurowego Proximo. Ten budynek klasy A powstanie w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego i stacji drugiej linii metra o tej samej nazwie. W swojej ofercie będzie miał 28 385 mkw. powierzchni, w tym ok. 2000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Na trzech poziomach podziemnego garażu będzie do dyspozycji 435 miejsc parkingowych.

Trzy kolejne firmy zainwestują w Wałbrzyskiej SSE

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park otrzymały trzy kolejne firmy. Są nimi Hartownia Hauck Polska, ifm ecolink oraz Enwar. Łączna wartość inwestycji spółek w podstrefach Dzierżoniów, Opole i Świebodzice, wyniesie co najmniej 28,5 mln zł. Ponadto przyczynią się do utworzenia przynajmniej 55 nowych miejsc pracy.
W skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zajmującej obszar o łącznej powierzchni 2212 ha, wchodzi 41 podstref, położonych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego,

Czy luksusowa marka PRL-u może być konkurencja teraz?

56Wygląda na to, że Telimena – czyli luksusowa marka w czasach PRL-u – ma szansę wrócić na modowy rynek. Jak poinformował Puls Biznesu, do jej reaktywacji przygotowuj się Towarzystwo Akcyjne Telimena.
Obecnie Towarzystwo jest w fazie przeprowadzania analiz czy marka może stać się konkurencyjna dla koncernów międzynarodowych.
Dom Mody Telimena zniknął 20 lat temu nie odnajdując się w nowej rzeczywistości  mimo bardzo silnej pozycji w czasach PRL-u.
Według informacji gazety, w 2011 r. przychody TA Telimena wyniosły ok. 6 mln zł, a zysk netto był na poziomie kilkuset tysięcy złotych.

Inwestycje zagraniczne w Polsce w br. – 6 mld euro

174Jak wynika z wyliczeń resortu gospodarki, saldo napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych po pierwszych trzech miesiącach tego roku było dodatnie i wyniosło 1mld 839 mln euro, w stosunku do salda w wysokości 182 mln euro w tym samym okresie w ubiegłym roku.
Jak spodziewa się główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski, w całym biezacym roku zagraniczne firmy zainwestują w Polsce 6 mld euro. Podkreślił, że w zeszłym roku wycofały one z naszego kraju inwestycje wynoszące 4 mld 475 mln euro.
W 2013 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła 53 projekty o łącznej wartości 902,5 mln euro. Z danych agencji na koniec kwietnia tego roku od początku 2014 r. 17 inwestorów zagranicznych zdecydowało się ulokować kapitał w Polsce o łącznej wartości 1 mld 244 mln euro.
Na dzień ostatniego kwietnia br., PAIiIZ prowadziła łącznie 152 projekty inwestycyjne o łącznej wartość 3 mld 341 mln euro.

Wyspa Spichrzów – inwestycja warta nawet 300 mln zł

Gdańsk wyspa spichrzówNa zbudowanie Wyspy Spichrzów w Gdańsku jest trzech chętnych. Jak informuje Puls Biznesu, wartość inwestycji, która miałaby być realizowana w formule PPP wyceniana została na 200-300 mln zł. Podmioty, które zgłosiły chęć realizacji tej inwestycji to Bouygues Immobilier z Francji, konsorcjum pomorskich firm: Activia, Euro Styl, KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna i Nowak Nieruchomości, oraz konsorcjum Multibudu i Immobel (deweloper belgijski).. Teren ma już uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Jak podaje gazeta, umowa ma być podpisana  do listopada 2014 roku.

Inwestycje – pierwszy kwartał 2014

69iAnalitycy Ministerstwa Gospodarki szacują, że inwestycje w pierwszym kwartale wzrosły o 4,3 proc.
Według wstępnego szacunku GUS, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 3,3 proc. GUS nie podał składowych, które zostaną opublikowane 30 maja. Jak czytamy w raporcie MG: „Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w pierwszym kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy”.
Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Gospodarki w pierwszym kwartale tego roku wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 3,2 proc., głównie dzięki stabilnemu wzrostowi w sektorze usług. Wartość dodana w przemyśle wzrosła o 4,5 proc. rok do roku. Według analityków ministerstwa sektor budowlany po słabszym okresie ostatnich dwóch lat stopniowo się rozwija, a wartość dodana w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosła o 5 proc., co należy wiązać z ożywieniem na rynku nieruchomości.

Inwestor CH Łacina podpisuje umowę o sfinansowanie

Łacina CHSpółka Apsys Polska ma podpisać dzisiaj umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i Berlin Hyp. Jej przedmiotem będzie finansowanie realizacji poznańskiego CH Łacina. Będzie to kolejna transakcja BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie.
W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjny obiekt, którego całkowita powierzchnia najmu wynosić ma niemal 100 tys. mkw. W centrum funkcjonować będzie około 300 najemców oraz powstanie 3300 miejsc parkingowych dla klientów.
Zakończenie budowy obiektu zaplanowano na 2016 rok. Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na 290 mln euro.

Rosja i Chiny połączą się mostem

rzeka mostMiędzy Rosją a Chinami powstać ma pierwszy most, który łączył będzie brzegi rzeki Amur. Nie tylko zmniejszy on koszty transportu, ale i przyśpieszy wymianę. Dzięki niemu droga rosyjskich towarów wysyłanych do Chin skróci się o 700 km.
Budowa mostu kolejowego rozpocznie się w najbliższych miesiącach, a za dwa lata ma zostać oddany do użytku.
Oświadczenie dotyczące tej inwestycji podpisane zostało wczoraj w obecności prezydentów obu krajów. Chiny stały się w ubiegłym roku największym partnerem handlowym Rosji (do tej pory były to Niemcy). Obroty wyniosły prawie 90 mld dol. a do 2020 r strony planują osiągnąć poziom 200 mld dol..

Po nowym roku ciągle wysoki popyt na magazyny

1Ubiegły rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o transakcje najmu, zawierane na rynku magazynów. Wartość zawartych transakcji wyniosła prawie 2 mln m kw i w stosunku do roku 2012 zwiększył się aż o ponad 40 proc. Na dane wzrostu popytu wpłynął przede wszystkim rekordowy jak na polskie warunki kontrakt firmy Amazon, która wynajęła ponad 200 tys. m kw. w okolicach Poznania i Wrocławia. Eksperci rynku wskazują jednak, że nawet gdyby nie doszło do tej transakcji ubiegły rok i tak byłby rekordowy. Pytanie tylko czy równie dobrą koniunkturę uda się utrzymać w roku obecnym?
Dotychczasowe dane pokazują, że jest szansa by utrzymać wysoką dynamikę. Przynajmniej na razie wyniki są bardzo dobre. Najemcy wciąż szukają nowych powierzchni magazynowych, a popyt utrzymuje się na wysokim poziomie.
W pierwszym kwartale transakcje najmu (zarówno nowe umowy, jak i przedłużone) uplasowały się na poziomie 400 tysięcy metrów kwadratowych. Wynik ten jest najlepszym pierwszym kwartałem na rynku powierzchni magazynowo – logistycznej od ponad 6 lat. Mamy więc powody do optymistycznego patrzenia w przyszłość, zwłaszcza, że nowe umowy stanowią prawie 70 proc. dotychczasowego popytu.
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest około 7,7 mln m kw. powierzchni magazynowych. Jesteśmy  największym rynkiem w tym segmencie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej. W pierwszym kwartale roku oddano do użytku około ćwierć miliona. m kw. nowych magazynów, jednak w budowie pozostaje nadal blisko 700 tysięcy metrów, z czego większość w okolicach Poznania i Wrocławia, co oczywiście wynika ze względu na kontrakt Amazon.
Warto tutaj zaznaczyć, że choć niewiele, to jednak spadł wskaźnik pustostanów. Wynosi on w skali całego kraju około 10 proc. w stosunku do 11 z końcówki zeszłego roku.
Ponadto mimo utrzymującego się wysokiego popytu na razie nie widać tendencji wzrostowych w sprawie czynszów z najmu. Dla mniejszych obiektów wynoszą one w stolicy około 16 – 25 zł/ m kw., na innych dużych rynkach m.in. we Wrocławiu stawki wynoszą około 14 – 20 zł od metra, w przypadku dużych obiektów czynsze mieszczą się średnio w przedziale 10 – 15 zł za metr.
Również w WGN póki co nie widać wzrostu stawek. Przeciętna czynszów aktualnie w skali całego kraju to 14 zł od metra. Dokładnie tyle musimy zapłacić m.in. we Wrocławiu. Przykładowo, za 14 zł za metr możemy wynająć choćby 500 m kw. w okolicach ulicy Tęczowej, lub ponad 1800 na Maślicach.
W Krakowie ceny są nieco wyższe. Średnia najmu magazynów wynosi tam obecnie 17 zł za metr. Do najdroższych ofert należy budynek magazynowo – usługowy na Podgórzu, który jest w cenie 30 zł/ m kw. Z kolei najtańsza oferta to magazyn na Bronowicach z cena 11 zł za metr.
W Łodzi średnia wynosi około 12 zł, ale już za 9 zł od metra do wynajęcia są obiekty magazynowe m.in. w lokalizacji Widzew.
Wśród największych rynków, poza stolicą, najwyższe obecnie stawki w WGN mamy w Gdańsku. Tam metr kwadratowy najmu magazynów to 18 zł. Jedna z droższych ofert to obiekt ponad 460 m kw. w Nowym Porcie w cenie 23 zł za metr.
W roku bieżącym możemy nie zanotować aż tak dobrego wyniku, gdyż trudno będzie powtórzyć rekordowy kontrakt, lecz eksperci są raczej zgodni, że wysoki popyt uda się utrzymać. Polski rynek powierzchni magazynowych napędzają przede wszystkim sieci handlowe, na które przypada niemal 50 proc. wynajmowanych powierzchni. Operatorzy logistyczni to około 30 proc., natomiast branża motoryzacyjna ponad 10. Niemały wpływ na popyt ma również rozwój branży e –commerce. Mimo, że rynek magazynów może nie powtórzyć rekordów z zeszłego roku to nadal czeka go okres zwiększonego popytu.

Iwona Hryncewicz / Dział Analiz WGN

Do końca roku będziemy wypłacać pieniądze za pomocą palca

353Do końca bieżącego roku co najmniej 1700 tys. bankomatów w całym kraju wyposażonych zostanie w funkcję biometryczną. Klienci będą mogli wypłacać z nich pieniądze tylko za pomocą palca przyłożonego od czytnika – donosi „Gazeta Wyborcza”. Rewolucji zamierza dokonać IT Card, który jest właścicielem sieci 600 bankomatów działających pod marką Planet Cash. Ma on zainstalować nowe bankomaty z funkcją wypłat biometrycznych i byłaby to pierwsza tego typu sieć bankomatowa w Europie.

Nieruchomości komercyjne na gruntach PKP

wawa dworzecPKP SA jest w trakcie realizowania wielu projektów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami. Ze względu na możliwość wykorzystania środków unijnych spółka wybuduje nowe dworce w Bydgoszczy, Szczecinie i Gliwicach. Przygotowuje również następne lokalizacje pod inwestycje, tak aby łączyły one funkcje transportowe z komercyjnymi. Największe projekty, które wybudowane zostaną na gruntach PKP przy udziale partnerów branżowych, przygotowywane są w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni i Krakowie.

II etap przetargu na budowę gdańskiego terminala

portDo drugiego etapu przetargu na projekt i budowę drugiego terminala kontenerowego w porcie w Gdańsku zakwalifikowały się cztery firmy (trzy z nich to konsorcja międzynarodowe). Wartość inwestycji wyniesie 250 mln euro. W obecnym etapie przetargu mają być oceniane szczegółowe projekty terminala oraz harmonogram prac projektowo-budowlanych. Zgodnie z założeniami generalny wykonawca zostanie wybrany w okresie 2-3 miesięcy.
Budowa ma rozpocząć się jeszcze w roku bieżącym i zakończyć w roku 2016.
W ramach inwestycji ma powstać m.in. 600-metrowy odcinek nabrzeża umożliwiającego obsługę największych kontenerowców świata.

Kielce są zadowolone z efektów unijnego wsparcia

kielce targiKielce podsumowując wielkość pomocy ze środków unijnych, wykorzystanej przez miasto, bardzo pozytywnie oceniają 10 lat miasta w strukturach Unii Europejskiej.
Dzięki wielomilionowemu wsparciu z UE powstał Kielecki Park Technologiczny, który z punktu widzenia gospodarczego odgrywa ważną rolę – mówi Wojciech Lubawski, prezydent miasta. Dodał również, że „Jest on absolutnie ogromnym sukcesem tej dekady; budują się dalsze perspektywy jego rozwoju. To szansa przede wszystkim dla młodych ludzi, głównie tych, którzy mają coś do powiedzenia w nowych technologiach. Ponad 70 proc. KPT stanowią firmy sektora IT”.
Również Targi Kielce zostały sfinansowane z pieniędzy unijnych. Z położonego na uboczu ośrodka urosły się do rangi drugiego w Europie Środkowo-Wschodniej centrum wystawienniczo-konferencyjnego. Sprzedają w ciągu roku 200 tys. metrów powierzchni wystawienniczej.
Wartość inwestycji przeprowadzonych w Kielcach dzięki środkom unijnym wyniosła 5 mld zł.

Rośnie dynamika kredytów

132Od początku bieżącego roku rośnie dynamika kredytów dla firm, jak również gospodarstwa domowe zaciągają coraz chętniej zobowiazania. W tym sektorze wzrost wartości kredytów rok do roku przekroczył 5 proc. Zwiększa się również popyt na krótsze pożyczki konsumpcyjne przede wszystkim. Bankowcy przewidują również odbicie na rynku kredytów hipotecznych.

Pogodne Centrum w Oleśnicy wystartuje w maju

2Jak podał do wiadomości portal Propertynews.pl, najnowsza inwestycja handlowa spółki Rank Progress ma zacząć funkcjonować w maju. Obiekt o powierzchni najmu 7700 mkw. uzyskał już pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie na terenie centrum trwają intensywne prace wykończeniowe w lokalach najemców. Jak powiedział Jan Mroczka, prezes firmy Ostatnie prace adaptacyjne, wyposażenie lokali, a także ich tzw. zatowarowanie planowane jest na kwiecień.
Nie została wyznaczona jeszcze dokładna daty otwarcia obiektu, którego budowa rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Erbud SA.

Polska wyprodukuje najwięcej sprzętu AGD i RTV

rtv euro agdW roku bieżącym Polska zostanie liderem w produkcji RTV oraz AGD w Europie. Jak informuje „Rzeczpospolita” powołują się na szacunki eksperckiego ośrodka Infomarket, wartość wytworzonych u naszym kraju pralek, lodówek czy telewizorów sięgnie niemal 14 mld euro. Oznacza to aż prawie siedmiokrotny wzrost w okresie ostatnich 14 lat. Jednocześnie taki wynik pozwoli wyprzedzić nam w Europie Niemcy, Włochy oraz Wielką Brytanię.

Super-Pharm powiększa się

Prestige Cosmetics.Grzegorz Kowalski, prezes sieci Super-Pharm powiedział w rozmowie z Propertynews.pl, że do końca bieżącego roku firma planuje od kilku do kilkunastu otwarć w Polsce.
Super-Pharm działa na polskim rynku od 13 lat, a w marcu celebrowała otwarcie 50. placówki. Na dzień dzisiejszy jest już 51, ale liczba ta stale rośnie Charakterystyczny koncept marki, to połączenie apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu. To pozwala nam realizować holistyczne podejście do zdrowia i urody całej rodziny – mówił dalej w rozmowie z portalem Grzegorz Kowalski.