3 oszczędne rozwiązania wspierające łagodzenie zmian klimatycznych i nawiązujące do ESG, które pojawiły się w 2023 roku

Podsumowanie roku - 3 oszczędne rozwiązania wspierające łagodzenie zmian klimatycznych i nawiązującePodsumowanie roku – 3 oszczędne rozwiązania wspierające łagodzenie zmian klimatycznych i nawiązujące do ESG, które pojawiły się w 2023 r.

  • Przepisy obligujące coraz więcej firm do publikowania raportów niefinansowych za 2024 r. coraz bardziej motywują do podejmowania inwestycji w rozwiązania oszczędzające energię.

  • Może to być oprogramowanie rozwijające BMS, czyli systemy sterowania budynkami czy tzw. strażnicy mocy. Możliwości niewymagających dużych nakładów jest jednak dużo więcej.

  • Parki magazynowe pytają o wiaty fotowoltaiczne i możliwości gromadzenia deszczówki, co pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty, ale też spełni oczekiwania partnerów szukających powierzchni funkcjonującej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

  • W poniższym tekście eksperci wyliczają zalety poszczególnych rozwiązań i czas zwrotu inwestycji.

Wymóg złożenia raportów ESG przez niektóre firmy będzie obowiązywał już za 2024 r. Nowy obowiązek będzie dotyczył coraz większej liczby przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych obszarów pozafinansowej oceny przedsiębiorstw jest, a wkrótce jeszcze bardziej nabierze na znaczeniu, efektywność energetyczna. Raportowanie niefinansowe, które wkrótce stanie się obowiązkowe dla wielu podmiotów, zobowiąże je do konieczności redukcji zużywanej energii z roku na rok. W obliczu takich wymagań rozwiązania opierające się na inteligentnym oświetlaniu, automatycznych systemach sterowania budynkami, będą coraz bardziej pożądane w przestrzeniach biurowych i magazynowych. Wg badań Association of Investment Companies 40% doradców inwestycyjnych uważa, że w niedalekiej przyszłości sukces rynkowy nieruchomości będzie zależał od tego czy spełnia standardy ESG. Wg opracowania CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG” 88 proc. respondentów uważa, że zmniejszanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla jest najważniejszą kwestią ESG, która przekłada się na wartość nieruchomości.

– Temat dążenia do zmniejszania zużycia energii w parkach biurowych pojawia się już od wielu lat, jednak koszty inwestycji w poprawę efektywności energetycznej sprawiały, że te plany pozostawały w sferze wycen i analiz. W ostatnich 5 latach nastąpiło ogromne przyspieszenie w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu zmian. Najpierw impulsem była pandemia i nieobecność ludzi w biurach, a więc oczekiwania, żeby zmniejszyć koszty energii w budynkach, w których nikogo nie ma. Nie dało się przecież ich zupełnie zamknąć i odłączyć od zasilania. Potem wojna w Ukrainie i obawy o brak gazu, węgla i efekcie energii były kolejnym impulsem. W SPIE Building Solutions opracowywaliśmy wtedy plany zabezpieczenia obiektów na wypadek wyższych stopni zasilania, projektowaliśmy uruchomienie zasilania w oparciu o agregaty prądotwórcze. Teraz do inwestycji skłania perspektywa obowiązkowego raportowania ESG i presja związana z ochroną klimatu – Marcin Wawrzkiewicz, Kierownik Operacyjny Regionu SPIE Building Solutions.

Strażnicy mocy, poprawa działania BMS – technologie do monitorowania i regulowania zużycia mediów

Wg raportu Polskiej Rady Facility Management (Rola FM-u w postpandemicznej rzeczywistości Strategiczny facilities management, maj 2023) 46% organizacji planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w celu zmniejszenia śladu węglowego ich nieruchomości. Świadomi uczestnicy rynku zdają sobie sprawę, że obiekt funkcjonujący zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, realizujący efektywną gospodarkę energetyczną przynosi jednakowo większe korzyści ekonomiczne, środowiskowe, jak i wizerunkowe. W efekcie w budżety inwestorów są wpisywane, a następnie realizowane projekty zmniejszające zużycie energii. Inwestorzy i najemcy są skłonni zapłacić więcej za budynki wytwarzające energię odnawialną, posiadające technologie do monitorowania i regulowania zużycia mediów.

– Nieruchomości komercyjne to miliony metrów kw. powierzchni, dla których sprawdzi się np. strażnik mocy, który pilnuje, by nie zostały przekroczone limity zamówionej mocy elektrycznej. Strażnik umożliwia kompletną regulację długoterminowego zużycia. Dzięki archiwizacji i wizualizacji danych, urządzenie ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym. Na bazie zebranych informacji łatwo dostosować odpowiednią taryfę i optymalną moc, co przekłada się na mniejsze rachunki – dodaje Marcin Wawrzkiewicz.

Ekspert wskazuje też na rozwój systemów BMS:

– Przeprowadzamy modernizację automatyki budynkowej, która do tej pory traktowana była przez inwestorów w obiektach biurowych jako dodatek. Teraz to się zmienia. Stosujemy specjalistyczne narzędzia analityczne do przetwarzania danych. To pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu instalacji i szybkie przeciwdziałanie. Wymiana automatyki sterującej, a czasem nawet jej lepsza konfiguracja, w oparciu o nowo napisane programy, dają znaczne oszczędności.

Wiaty fotowoltaiczne – z ziemi francuskiej do Polski

Od 2023 r. we Francji obowiązują przepisy, które nakazują wyposażenie parkingów w tzw. carporty, czyli wiaty fotowoltaiczne. Docelowo mają zapewnić aż 11 GW mocy zainstalowanej w skali kraju. Montażem takich instalacji interesują się też polskie parki logistyczne.

Wg wstępnych kalkulacji przygotowanych przez Grzegorza Pióro z SPIE Building Solutions dla jednego z największych deweloperów logistycznych w Europie, parking na około 1 tys. samochodów, ma potencjał do produkcji energii słonecznej, która w ¾ zaspokoi potrzeby parku logistycznego przeznaczonego na przechowywanie i dystrybucję dóbr, np. odzieży.

– Odpowiednio zaprojektowana wiata nad parkingiem na ok. 1 tys. samochodów będzie miała 1 MWp mocy zainstalowanej, co może zapewnić około 2/3 potrzeb energetycznych parku logistycznego bez strefy produkcyjnej. Będzie to energia zielona, co ma niebagatelne znacznie w kontekście zmian klimatycznych oraz wizerunku firm. Wiaty mają jednak więcej zalet – instalacja umiejscowiona nad powierzchnią, która obecnie jest wybetonowana, nie zabierze przestrzeni zielonej jak instalacja gruntowa. Ma to znaczenie w przypadku obiektów, gdzie nie ma rezerwy terenów czynnych biologicznie, a istniejące muszą pozostać niezabudowane zgodnie z pozwoleniami na budowę. Wiaty dodatkowo zabezpieczą samochody przed deszczem i śniegiem, a latem przed przegrzewaniem. Dodatkowo przy wiatach mogą być montowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych, co przy drastycznym niedoborze stacji ładowania w Polsce jest istotnym argumentem – mówi ekspert.

Gromadzenie deszczówki – oszczędność wody i pieniędzy

Kolejnym zrównoważonym trendem jest nowatorskie zarządzanie deszczówką. Właściciele dużych budynków płacą za odprowadzenie wody deszczowej do sieci. Umowy z gestorami są często zawierane w formie ryczałtu, powoduje to konieczność ponoszenia opłat bez względu na rzeczywistą ilość opadów.

– Koszt odprowadzenia deszczówki dla obiektu magazynowego o pow. dachu 37 tys. m2 wynosi ok. 170 tys. zł rocznie. Nakłady na odprowadzanie wody to jednak nie wszystkie wydatki. Jej ewentualne przepompowanie rodzi konieczność użycia urządzeń zużywających energię elektryczną, co także generuje coraz wyższe koszty. Metodą na oszczędności jest instalacja licznika, inwestycja może zwrócić się już po 5 miesiącach. Opomiarowanie i retencja wody to rozwiązania, oszczędzające też zasoby wody – mówi Tomasz Bohowicz- kierownik techniczny obiektu w SPIE Building Solutions.

Samo założenie licznika zwalnia z konieczności płacenia wysokiego comiesięcznego ryczałtu, a rozliczenie następuje wg rzeczywistych wskazań, gdyż dopiero ewentualny nadmiar wody zostaje odprowadzany do kanalizacji. W efekcie np. przy niskich opadach lub ich braku opłaty są praktycznie zerowe. Konkretyzacja opomiarowania i retencja deszczówki to rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie znaczących oszczędności także w odniesieniu do poboru świeżej wody wodociągowej wykorzystywanej do tej pory np. w celach nawadniających.

Autor: SPIE Building Solutions.
mat.pras.

ID Logistics o strategii CSR i wyznaczaniu priorytetów na 2024 rok

ID Logistics_centrum dystrybucji_ule
ID Logistics o strategii CSR i wyznaczaniu priorytetów na 2024 rok. ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumowuje realizację 10 celów strategii CSR, na świecie i w Polsce, oraz przedstawia kierunki jej rozwoju w 2024 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „ID Logistics, dwa lata po ogłoszeniu celów CSR, kontynuuje wdrażanie zaplanowanych działań, zgodnie z zobowiązaniami. Z zadowoleniem zauważamy, że realizacja większości z nich przebiega sprawnie i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie. Widzimy też, że coraz więcej naszych klientów dostrzega zrównoważony charakter dostarczanych przez nas rozwiązań logistycznych. Rosnąca liczba sztandarowych projektów CSR świadczy o wysokim poziomie świadomości naszych zespołów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nasza strategia CSR jest w pełni zintegrowana z naszym modelem biznesowym„.

W ramach strategii CSR Grupa wyznaczyła sobie trzy kluczowe priorytety na rok 2024. Pierwszym z nich jest dostosowanie spółek przejętych w 2022 i 2023 r. do standardów Grupy. Drugim dalsze podnoszenie świadomości klientów, tak aby oferować im jeszcze bardziej zrównoważone rozwiązania. Wreszcie, Grupa jest gotowa spełnić swoje zobowiązania regulacyjne (CSRD, Taxonomy), dążąc do dalszego rozwoju w obszarze CSR.

Źródło: ID Logistics.

Firma EPP podsumowuje postępy w realizacji strategii ESG

EPP_O3 Business Campus
Firma EPP podsumowuje postępy w realizacji strategii ESG.

EPP, publikując swój drugi raport ESG w oparciu o międzynarodowy standard sprawozdawczości danych niefinansowych GRI (Global Reporting Initiative), podsumowuje osiągnięcia firmy w roku finansowym 2022/2023. W swoich działaniach spółka koncentruje się na ograniczaniu oddziaływania na środowisko naturalne, jednocześnie wzmacniając zaangażowanie społeczne. Firma osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych w portfelu, którym bezpośrednio zarządza, na poziomie 22% w porównaniu do 2019 roku. Jednocześnie na działania na rzecz lokalnych społeczności poświęciła niemal 1700 godzin w ramach wolontariatu pracowniczego, wspierając ponad 31 tysięcy osób.

– Priorytetowo traktujemy zarządzanie wpływem naszego biznesu na interesariuszy EPP, w tym na środowisko i lokalne społeczności żyjące w sąsiedztwie obiektów, którymi zarządzamy. Rozpoczęliśmy od wdrożenia strategii ESG w 2021 roku, którą stale aktualizujemy w oparciu o nowe wyzwania otaczającego nas świata oraz wymagania regulacyjne. Drugi krok to transparentne i regularne raportowanie. Mamy ambitne plany we wszystkich obszarach i jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy z interesariuszami uda się je zrealizować – powiedział Rafał Kwiatkowski, wiceprezes ds. operacyjnych EPP Polska, asset managera portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę EPP.

Źródło: EPP.

PINK i PRCH: ESG dla nieruchomości komercyjnych

jhon-jim-5BIbTwXbTWk-unsplash
Polska Rada Centrów Handlowych oraz Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wspólnie przygotowały publikację „ESG dla nieruchomości komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki”
. To wyjątkowy przewodnik, który zbiera efekty pracy grup roboczych złożonych z ekspertów działających przy obu organizacjach. Autorzy publikują w nim m.in. wyniki badania branżowego dotyczącego przygotowania spółek do raportowania ESG oraz badania konsumenckiego dotyczącego oczekiwań społecznych.

W publikacji znajdują się także wytyczne dotyczące wycen nieruchomości i zielonych umów najmu, treści odnoszące się do wyzwań związanych z finansowaniem nieruchomości w kontekście taksonomii UE, porady na temat transformacji energetycznej, a także informacje na temat audytów i pozyskiwania białych certyfikatów. We wspólnej ocenie PRCH i PINK zawartość publikacji jest odpowiedzią na formułowane, przez środowisko nieruchomości komercyjnych, postulaty i potrzeby.

Branża nieruchomości komercyjnych przygotowuje się do znaczących zmian związanych z presją legislacyjną i regulacyjną, która w stosunkowo krótkim czasie, znacząco wpłynie na jego funkcjonowanie. Zmiany uzależnione od niestabilnych cen i podaży energii oraz zmian klimatycznych, zmuszają cały sektor do skupienia się na kwestii efektywności energetycznej, optymalizacji procesów, współdziałaniu najemców
i wynajmujących w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Ostatnie miesiące to czas przechodzenia od teorii do praktyki – zielone klauzule zaczęły znajdować odzwierciedlenie w umowach najmu, wpływać na finansowanie, wyceny i ubezpieczenia nieruchomości. ESG zaczęło odgrywać kluczową rolę na każdym etapie cyklu życia obiektów – począwszy od planowania inwestycji, poprzez budowę i komercjalizację, aż po kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

– Obecnie obserwujemy wyraźną zmianę perspektywy w podejściu do kwestii ESG na rynku nieruchomości komercyjnych. To, co dawniej stanowiło głównie teoretyczne założenie, dziś ewoluowało i jest szeroko akceptowaną i coraz częściej stosowaną praktyką. ESG odgrywa kluczową rolę na każdym etapie cyklu życia nieruchomości. To już nie tylko trend, ale strategiczny kierunek, który kształtuje przyszłość naszej branży – zauważa Agnieszka Jachowicz, Członek Zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Autorzy publikacji sprawdzili także, w jakim stopniu przedsiębiorstwa działające na rynku nieruchomości komercyjnych przygotowują się na wyzwania, które niosą konieczność raportowania ESG wynikające z dyrektywy CSRD i taksonomii. Badanie PRCH i PINK objęło podmioty zarządzające lub posiadające ponad 13 mln m2 GLA, 302 obiekty handlowe, 76 budynków biurowych, 11 projektów mieszkaniowych oraz
211 obiektów przemysłowo-logistycznych.

– Wobec obowiązku raportowania, którym niebawem będą podlegali właściciele obiektów komercyjnych najważniejszym wyzwaniem jest dobre przygotowanie organizacji do zebrania rzetelnych danych i przygotowanie na ich podstawie wiarygodnych wyliczeń. Cieszymy się, że większość respondentów wskazała, że ich firma podjęła działania związane z osiągnięciem zgodności organizacji i budynków z taksonomią UE. Choć w wielu przypadkach nie mamy jeszcze do czynienia z dojrzałą strategią, to istnieją już przykłady kompleksowego przygotowania w tej kwestii – mówi Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Twórcy przewodnika podkreślają, że w Polsce nie wprowadzono jeszcze ostatecznie rozwiązań prawnych, regulujących kwestie ESG. Wynika to przede wszystkim z faktu, że większość istniejących regulacji prawnych jest dopiero konsultowana lub wprowadzana na poziomie unijnym.

Eksperci skupieni wokół PRCH i PINK poruszyli również zagadnienie zielonych klauzul w umowach najmu, które stają się coraz powszechniej stosowane, choć zawierają zapisy o różnym stopniu precyzji i sankcji związanych z niewykonaniem postanowień umownych. Należy spodziewać się, że ich obecność wkrótce stanie się normą, a poziom precyzji będzie się zwiększał, ponieważ oczekiwane jest, aby taki standard obowiązywał zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy.

W publikacji znalazły się również wskazówki dotyczące finansowania nieruchomości i wymagań banków w zakresie ESG , audytów energetycznych, a także wpływu ESG na wyceny i wartości nieruchomości.

Publikacja „ESG dla nieruchomości komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki” powstała we współpracy firm członkowskich PINK i PRCH oraz dzięki wsparciu partnerów: EPP, GLP, Nhood i Skanska. W opracowaniu, znalazły się wyniki dwóch badań – branżowego i konsumenckiego – oraz rezultaty pracy trzech grup roboczych członków Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych i Polskiej Rady Centrów Handlowych. Partnerami merytorycznymi przewodnika są: PwC i Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz firma badawcza Inquiry., Wiedzą podzielili się również eksperci z PLGBC, SGH i kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Patronem opracowania jest European Shopping Places Trust.

Źródło: Polska Rada Centrów Handlowych oraz Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

Budżet marketingowy na 2024 rok

Mat.-prasowe
Ostatni kwartał roku to czas, w którym firmy zaczynają planować swoje działania marketingowe na 2024 rok. Optymalizacja budżetu oraz wybór odpowiednich strategii są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w świecie biznesu. A ten ostatnio zmienia się z miesiąca na miesiąc, czy nawet z tygodnia na tydzień. Dlatego warto zastanowić się nad kilkoma istotnymi elementami, których nie powinno zabraknąć w planach marketingowych.

#1 Zainwestuj w komunikację ESG

W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, kluczowe jest uwzględnienie komunikacji bazującej na zasadach ESG. Jednak należy pamiętać o unikaniu tzw. greenwashingu – czyli nadmiernej promocji działań proekologicznych, które nie są adekwatne do rzeczywistości. Wprowadzanie w błąd klientów poprzez stosowanie pojęć typu „ekologiczny”, „bio”, „organiczny”, „neutralny dla klimatu” w odniesieniu do produktów, które nie spełniają takich norm. Dlaczego to tak pilny temat? Wyniki badania przeprowadzonego w 2020 r. wskazują, że spośród 344 ocenionych deklaracji firm dotyczących zrównoważonego rozwoju aż 53,3% zawiera niejasne lub wprowadzające w błąd informacje, a 40% przypadków uznano za całkowicie bezpodstawne. Na twojej liście nie powinno zatem zabraknąć np. szkoleń dla marketingowców z obszarów ESG, czy regulacji prawnych związanych z odpowiednim nazewnictwem.

– Za słowami powinni iść działania. Dlatego oprócz bycia członkiem Climate Partner, realnie dbamy o zrównoważony rozwój. Naszym klientom rekomendujemy tusze wodne, które nie posiadają toksycznych rozpuszczalników czyli solwentu. Jest to rozwiązanie ekologiczne i jednocześnie trwałe. Ponadto wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy i instalacje fotowoltaiczne – dodaje Robert Dąbrowski, CEO Recevent.

#2 Daj się zauważyć w świecie offline

Reklama outdoorowa mimo postępującej cyfryzacji, nadal pozostaje niezwykle skutecznym narzędziem promocji. Jej siła tkwi w tym, że dociera do szerokiej grupy odbiorców oraz obecna jest w przestrzeni miejskiej niezależnie od warunków ekonomicznych czy politycznych.

Jak podkreśla Robert Dąbrowski: Reklama outdoorowa od lat pozostaje niezastąpionym elementem skutecznej strategii marketingowej. Jej siła tkwi w tym, że nienachalnie dociera do odbiorców, będąc obecna w przestrzeni miejskiej pomimo trendów gospodarczych. Co więcej, wraz z rozwojem technologii, mamy też możliwość wykorzystania nowych narzędzi do personalizacji i analizy kampanii, co sprawia, że reklama outdoorowa staje się jeszcze bardziej efektywna.

#3 Marketing automatyzowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Automatyzacja procesów marketingowych staje się nieodzownym elementem skutecznej strategii. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala np. dostosować propozycje produktów i usług do indywidualnych potrzeb klientów, czy zbadać ich zachowania na stronie przetwarzając ogromne ilości danych w krótkim czasie. To umożliwia firmom personalizację oferty, skupiając się na detalach, które różnią dwóch pozornie takich samych użytkowników. AI pozwala również tworzyć dokładniejsze prognozy, a tym samym pozytywnie wpływa na optymalizację budżetów reklamowych. Z kolei algorytmy chatbotów napędzane przez tzw. maszynowe uczenie sprawiają, że odpowiedzi na zapytania są nie tylko szybkie, ale i maksymalnie dopasowane. A to poprawia ogólne doświadczenie użytkowników związane z marką.

#4 Content&SEO

Niezmiennie jak przez kilka ostatnich lat, również w zbliżającym się roku inwestowanie w content marketing i SEO może przynieść wiele korzyści. Należą do nich m.in.: zwiększenie widoczności w wyszukiwarkach, budowanie zaufania klientów oraz generowanie organicznego ruchu na stronie. W 2023 roku w Polsce było aż 36,68 mln internautów. W praktyce oznacza to, że ponad 80% populacji korzysta z internetu. Wniosek? Wśród nich znajdują się Twoi klienci, którzy poszukują wiedzy na temat twojego produktu, kategorii produktu lub usługi.

#5 Na koniec – zainwestuj w… relacje

Spotkania „face to face” z klientami, podczas targów, czy konferencji stanowią niezastąpiony sposób na budowanie trwałych relacji biznesowych. W dobie cyfryzacji, kontakt osobisty z klientem nabiera szczególnego znaczenia. To okazja, zrozumienia potrzeb oraz wypracowania rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań.

Kluczowe jest jednak również monitorowanie zmian w otoczeniu biznesowym oraz dostosowanie strategii do nowych trendów i potrzeb klientów. A te zmieniają się o wiele szybciej, niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego warto śledzić aktualną sytuację na rynku, pamiętając jednak o stałych filarach działalności i celach biznesowych.

Źródło: Commplace Sp. z o. o. Sp. K.

ESG kształtuje nieruchomości na rynku biurowym w Warszawie

anna_szymanska_newmark_polska
ESG kształtuje nieruchomości na rynku biurowym w Warszawie.  Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w Warszawie” najemcy na warszawskim rynku biurowym nadal dokładnie analizują swoje potrzeby, w tym lokalizacje przyszłych biur, a wynajmujący aktywnie dostosowują standard powierzchni biurowej do zgłaszanego popytu. Nowe umowy, w tym przednajmu, stanowiły w trzecim kwartale ponad połowę zawartych transakcji, renegocjacje jednak wciąż mają duży udział w strukturze popytu. Jednocześnie obserwujemy niezmiennie wysokie zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu ESG oraz działaniami mającymi na celu ich wdrażanie.

 

Od początku roku aktywność najemców utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 165 000 mkw. kwartalnie (średnia).W okresie od stycznia do września najemcy wynajęli prawie 496 600 mkw. Trzeci kwartał był najlepszym kwartałem tego roku w stolicy pod względem popytu, który wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5,4% i sięgnął 174 000 mkw. (to jednocześnie 35% całkowitego wolumenu transakcji od początku roku). Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się centralne lokalizacje biurowe, w szczególności podstrefa Zachodnie Centrum.

Zarówno utrzymujące się wysokie koszty wykończenia powierzchni biurowej, jak i ograniczona dostępność biur w budynkach ukończonych po 2013 r. (zaledwie 5,6% z ponad 2,5 mln mkw.) sprawiają, że renegocjacje nadal mają duży udział w strukturze popytu. W trzecim kwartale 2023 roku stanowiły one 42,8% całkowitego wolumenu w porównaniu ze średnią dla pierwszych trzech kwartałów na poziomie 38,0%. Na pozostałe 57,2% złożyły się nowe umowy (41,4%), umowy przednajmu (11,4%), ekspansje i transakcje na potrzeby własne (po 2,2%). Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w okresie od stycznia do końca września 2023 r. były firmy z sektora usług dla biznesu (19,4%), produkcji (11,5%) oraz IT (11,2%).

Niezmiennie obserwujemy rosnące zainteresowanie firm wynajmem biur oferujących rozwiązania technologiczne i środowiskowe, które umożliwiają osiągnięcie efektywności energetycznej i optymalizację kosztów oraz wspierają realizację celów ESG. Z kolei wynajmujący coraz częściej decydują się na modernizację biurowców, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom najemców – mówi Anna Szymańska, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Newmark Polska.

Na koniec września 2023 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 10,6%, co stanowi spadek o 0,8 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 1,5 p.p. w ujęciu rok do roku. W ostatnich trzech kwartałach wolumen powierzchni dostępnej w centralnych lokalizacjach zmniejszył się o prawie 42 500 mkw., a w lokalizacjach poza centrum o ponad 26 000 mkw.

Miesięczne stawki czynszu w najlepszych biurowcach utrzymują się na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wynoszą 22-26 euro za mkw. w centrum oraz 16-18 euro za mkw. w lokalizacjach poza centrum. Jednak rosnące wymagania wynikające ze stosowania w budynkach rozwiązań z zakresu ESG, szczególnie związanych z kwestiami środowiskowymi, mogą wpłynąć na wzrost czynszów w przyszłości.

Źródło: Newmark Polska.

AXI IMMO: Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce złapie oddech dopiero w drugiej połowie 2024 r.?

Renata Osiecka 2021 media
Czy rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce złapie oddech dopiero w drugiej połowie 2024 r.? Targi EXPO Real w Monachium to znaczące wydarzenie na europejskim rynku inwestycji nieruchomościowych, które co roku przyciąga przedsiębiorców, inwestorów oraz przedstawicieli sektora publicznego. Podobnie jak w latach poprzednich podczas trzech dni wydarzenia omawiano kluczowe trendy, szanse, jak i wyzwania stojące przed sektorem nieruchomości komercyjnych. Renata Osiecka, Partnerka Zarządzająca, AXI IMMO podsumowuje odbywające się w dn. 4-6 października targi EXPO Real.

Renata Osiecka, Partnerka Zarządzająca, AXI IMMO, podsumowuje: „Obecna kondycja rynku nieruchomości komercyjnych to m.in. wypadkowa rosnących stóp procentowych, wysokich kosztów finansowania, kosztów energii, niepewnej sytuacji politycznej i powiązanej ze wszystkim inflacji. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, frekwencja na targach była bardzo wysoka. Dało się wyczuć, że wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości poszukują okazji do realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.

Podczas wielu dyskusji poruszano kwestie związane z ESG i dekarbonizacją, cyfryzacją, demografią czy związaną z tym przyszłością rozwoju obszarów miejskich. W trakcie rozmów podnoszono, także tematy poszukiwania okazji na działki inwestycyjne, analizowano lokalne rynki PRS oraz wskazywano trudności w przygotowywaniu wycen nieruchomości. Niemniej kluczowe pozostawały aspekty dotyczące sektora inwestycyjnego i źródeł pozyskiwania kapitału czy budownictwa mieszkaniowego. Po stronie popytu wskazywano na fakt dywersyfikacji strategii najemców w zakresie ekspansji i przyjęcia pozycji wyczekującej.

Wielu ekspertów wskazywało na rosnącą liczbę nieoczywistych inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Zdecydowanie częściej dyskutowano o szukaniu szans, budowaniu wspólnych inicjatyw inwestycyjnych aniżeli prostych transakcji sprzedaży. Jednym z najczęściej wskazywanych sposobów mogą okazać się spółki joint venture, w których kapitał nie będzie pochodził z jednego źródła.

Sektor nieruchomości pomimo przejściowych trudności to perspektywiczny rynek, który ma szansę wrócić na ścieżkę wzrostu już w drugiej połowie 2024 r. Jednocześnie, uczestnicy rynku zwracają uwagę na konieczność elastycznego podejścia do zmieniających się warunków rynkowych i dostosowania strategii inwestycyjnej do nowych okoliczności.

Coraz więcej inwestorów i deweloperów dostrzega znaczenie ESG nie tylko z perspektywy moralnej, ale także jako czynnika wpływającego na rentowność inwestycji. Firmy, które wdrażają inicjatywy związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i dobrym zarządzaniem, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku. Jednocześnie ESG staje się coraz ważniejszym kryterium dla inwestorów, którzy oczekują, że ich portfele będą zarządzane z uwzględnieniem tych wartości. Inwestycje zgodne z zasadami ESG mogą przynieść zarówno korzyści finansowe, jak i społeczne.

Szczególnie istotne w zakresie przyszłości działań inwestycyjnych pozostają decyzje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące wysokości stóp procentowych na kolejne lata. Ich stabilizacja wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju sektora. Wśród inwestorów i deweloperów nie ma jednomyślności czy ożywienie w sektorze nadejdzie już w 2024 r. czy może dopiero 2025 r.”.

Źródło: AXI IMMO.

Spełnianie wymagań ESG wyzwaniem dla inwestorów? SPIE Building Solutions odpowiada

jhon-jim-5BIbTwXbTWk-unsplash
Spełnianie wymagań ESG wyzwaniem dla inwestorów? SPIE Building Solutions odpowiada. W pierwszej połowie roku rynek nieruchomości komercyjnych odczuwał negatywne efekty niestabilnej sytuacji gospodarczej, inflacji oraz wysokich kosztów finansowania. Do powyższych doszły rosnące poziomy czynszów i wydatków na eksploatację. Sukcesywnie zwiększało się także zainteresowanie obiektami spełniającymi wymagania ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). Kierunek wydaje się słuszny, gdyż wg badań Association of Investment Companies 40 proc. doradców inwestycyjnych twierdzi, że projekty oparte o takie standardy zapewniają wyższy zwrot z inwestycji.

– Spełnianie wymagań ESG to wyzwanie nie tylko dla inwestorów i właścicieli budynków komercyjnych, ale także firm zajmujących się ich zarządzaniem i obsługą. Świadomi uczestnicy rynku zdają sobie sprawę, że obiekt funkcjonujący zgodnie z kryteriami proekologicznymi, realizujący efektywną gospodarkę energetyczną przynosi jednakowo większe korzyści ekonomiczne, środowiskowe, jak i wizerunkowe. W efekcie nie jest niczym nadzwyczajnym, że w budżety inwestorów są wpisywane, a następnie realizowane projekty takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, instalacje PV dużej lub mniejszej mocy, odzysk wody deszczowej, czy dość powszechne modernizacje oświetlenia – wylicza Michał Owczyński Kierownik Operacyjny Regionu w SPIE Building Solutions.

Starsze obiekty nie chcą być gorsze

Oczekiwania rynku oraz popularność trendów ESG powodują, że również właściciele starszych nieruchomości chcą w ten sposób zwiększać ich konkurencyjność. Jak wskazuje CBRE, na koniec 2022 roku współczynnik pustostanów w budynkach biurowych wybudowanych przed 2010 rokiem był blisko 2x wyższy i utrzymywał się na średnim poziomie 29 proc. Stąd coraz większa liczba zapytań o audyty, a nawet feasibility study, które mają prowadzić do wdrożenia oszczędnościowych oraz prośrodowiskowych rozwiązań w takich budynkach.

– Spotykamy się z rosnącą ilością zapytań o audyty techniczne, które mają wskazać szanse ograniczenia konsumpcji energii i redukcji CO2. Po ich wykonaniu możemy zaproponować inwestycje dopasowane do specyfiki obiektu takie jak np. wdrożenie systemu BMS. Dużym zainteresowaniem cieszą się też panele fotowoltaiczne. W fazie testów są panele solarne oparte o tzw. perowskity, otwierają one nowe możliwości przy zastosowaniu ich chociażby jako komponent elewacji. W przyszłości będą użyteczne, w miejscach, gdzie powierzchnia dla ich zastosowania jest relatywnie mała lub o nieregularnym kształcie – podkreśla Michał Owczyński ze SPIE.

Koszty, koszty i jeszcze raz oszczędności

Wg opracowania CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG” 88 proc. respondentów uważa, że zmniejszanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla jest najważniejszą kwestią ESG, która przekłada się na wartość nieruchomości. Do ciągłej presji na ograniczanie zużycia przyczyniają się także wymagania klimatyczne, a przede wszystkim drastyczny wzrost kosztów mediów. Wprawdzie ceny odprowadzania wody i ścieków oraz gazu w ostatnim czasie ustabilizowały się, ale wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Drożeje natomiast energia – średnia cena sprzedaży była w pierwszym kwartale o 47 proc. wyższa w ujęciu r./r. (dane URE).

W efekcie inwestorzy i najemcy są skłonni zapłacić więcej za budynki wytwarzające energię odnawialną, posiadające technologie do monitorowania i regulowania zużycia mediów oraz zapewniające odporność na zmiany klimatu. Wśród innych ważnych cech są certyfikaty środowiskowe. Wg Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) w kraju posiada go obecnie ponad 1900 obiektów komercyjnych. Ekspert SPIE wskazuje interesujące przykłady takich rozwiązań.

– W przypadku np. hal magazynowych zauważalna jest zmiana technologii ogrzewania. Na nowych inwestycjach coraz częściej spotykamy pompy ciepła zamiast promienników gazowych. Na etapie realizacji projektu jest to wprawdzie droższe, jakkolwiek okazuje się tańsze w eksploatacji, a okres zwrotu to nawet 3 lata, w zależności od wybranej technologii. Poza korzyściami wynikającymi z oszczędności na nośniku energii trend ma ponadto pozytywny wpływ na ograniczanie śladu węglowego – zauważa Michał Owczyński.

Pracownicy chcą miejsca do pracy, ale i relaksu

Wyzwaniem, z którym musi radzić sobie rynek nieruchomości komercyjnych, jest systematyczna zmiana modelu pracy. Wprawdzie jak wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców aktualnie 80 proc. zatrudnionych świadczy swoje obowiązki stacjonarnie, jednak co 10 z nich wciąż pracuje w trybie zdalnym. Powoduje to konieczność readaptacji powierzchni i dostosowanie jej do nowych wymagań. Dodatkowo większym zainteresowaniem cieszą się te budynki, których przestrzeń sprzyja dobremu samopoczuciu oraz fizycznemu i psychicznemu zdrowiu zatrudnionych. Ma to duże znaczenie na rynku pracy określanym jako rynek pracownika.

– W pierwszym półroczu najemcy biurowi czy logistyczni nie tylko migrowali między nieruchomościami. Zmieniały się także ich potrzeby. Zmiana przyzwyczajeń co do wykonywania zadań służbowych oraz usankcjonowanie pracy zdalnej spowodowały konieczność nowego spojrzenia i adaptacji pomieszczeń tak, aby było to ekonomicznie uzasadnione. Na znaczeniu zyskują więc środki wykorzystujące zasady sharing economy. Również podmioty świadczące usługi techniczne mogą mieć tu dużo do zaoferowania. Mam tu na myśli wyposażanie budynków w aplikacje mobilne do obsługi pracowników, systemy zarządzania oświetleniem, czy klimatyzacją w zależności od stopnia wykorzystywanej aktualnie powierzchni. Zdolność wdrożenia takich rozwiązań będzie, jak sądzę warunkować konkurencyjność nie tylko obiektów, ale i firm z obszaru FM – podsumowuje Michał Owczyński ze SPIE Building Solutions.

Źródło: SPIE Building Solutions.

Działania oparte na strategii ESG w Galerii Przymorze

Galeria Przymorze

Działania oparte na strategii ESG w Galerii Przymorze. Coraz więcej Polaków świadomie wybiera firmy, które prezentują etyczne i odpowiedzialne podejście do biznesu. Przykładem miejsca, dla którego ESG – czyli Environmental, Social, Governance – stanowi niezwykle istotny element strategii biznesowej, jest Galeria Przymorze w Gdańsku. Zarządca centrum, firma Apsys Polska, podejmuje działania oparte na zasadach ESG, które pozytywnie wpływają na zarówno na środowisko naturalne, jak i lokalną społeczność.

Odpowiedzialność ekologiczna: Galeria Przymorze na zielono

Ważnym elementem strategii Galerii Przymorze jest dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby. Zarządca centrum regularnie podejmuje działania mające na celu redukcję zużycia mediów. Do najważniejszych inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wody należą wymiana oświetlenia na energooszczędne na pasażach galerii, na parkingu podziemnym i terenach wokół obiektu oraz wymiana kranów w toaletach na bezdotykowe modele z fotokomórkami. Pozytywny wpływ na bilans energetyczny ma także wymóg wyłączania przez najemców szyldów i witryn sklepowych na noc. W rezultacie, udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie 20% w porównaniu do okresu 2015-2017, a zużycie wody spadło o 37% w porównaniu do okresu 2016-2017.

Ważną kwestią jest także recykling i segregacja odpadów. Zarządca Galeria prowadzi programy recyklingu, zapewniając odpowiednie pojemniki do segregacji odpadów dla klientów oraz najemców. Od lat Galeria Przymorze współpracuje także z lokalną firmą recyklingową w celu efektywnego przetwarzania odpadów makulaturowych. Także najemcy strefy restauracyjnej w Galerii Przymorze, mając dużą świadomość ekologiczną, zastąpili plastikowe naczynia czy sztućce asortymentem biodegradowalnym.

Centrum promuje mobilność zrównoważoną. Klienci mają możliwość skorzystania z ładowarek pojazdów elektrycznych oraz wypożyczenia auta od firm carsharingowych Traficar lub Panek. Na terenie centrum znajdują się także liczne miejsca parkingowe dla rowerów. Zarządca obiektu zachęca również do korzystania z dobrze rozwiniętej wokół centrum komunikacji miejskiej, a także używania hulajnóg elektrycznych. Podejmowane działania mają na celu zmniejszenie emisji CO2 związanej z transportem.

Galeria Przymorze angażuje się w ochronę bioróżnorodności. Galeria zapewnia domki dla jeży, hotele dla owadów, domki dla ptaków i nietoperzy w parku, tworząc siedliska dla różnorodnych gatunków. Zarządca centrum zdaje sobie sprawę, że tereny zielone odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie, dlatego powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią wynosi blisko 30% całej powierzchni centrum. Istotnym wyróżnikiem Galerii Przymorze jest z pewnością park należący do galerii. Zarządca przeprowadził audyt drzewostanu, a co roku specjaliści od drzew weryfikują stan drzew, tak aby były w dobrej kondycji. W efekcie, park jest miejscem zadbanym, w którym klienci galerii lubią spędzać czas wolny. Co więcej, w trosce o tereny zielone, zarządca centrum nie używa pestycydów i środków ochrony roślin.

Inicjatywy proekologiczne zajmują równie ważne miejsce w strategii Galerii Przymorze. Zarządca centrum podjął współpracę z Fundacją Ecotextil, w wyniku której na terenie galerii stanął specjalny kontener na odzież, obuwie, zabawki i tekstylia. Zebrane artykuły trafiają do drugiego obiegu lub są poddawane recyklingowi, a zyski z przerobu odzieży trafiają na konto fundacji, umożliwiając zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a następnie bezpłatne wypożyczenie go potrzebującym. Podobny cel wspierany jest także przez udział w projekcie „Ubrania do oddania” czy prowadzoną na terenie centrum zbiórkę nakrętek, które następnie są przekazywane do Gdańskiej Fundacji Korczaka i stanowią źródło pozyskiwania środków na jej działania.

„Aspekt środowiskowy jest niezwykle ważny dla Galerii Przymorze. Troska o ekologię to troska o dobrobyt naszych pracowników, klientów oraz społeczności, w której funkcjonujemy. Doceniamy jednak również inne korzyści, jakie niesie za sobą odpowiedzialność ekologiczna – wzmacnianie reputacji, przyciąganie świadomych klientów czy generowanie oszczędności energetycznych. To strategiczny krok dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności na rynku. Wierzymy w harmonijne łączenie wartości ludzkich, korzyści finansowych oraz pozytywnego wizerunku w dążeniu do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju” – mówi Agnieszka Wojtaszczyk, Dyrektor Galerii Przymorze.

Odpowiedzialność społeczna: Galeria Przymorze dobrym sąsiadem

Ważnym aspektem działalności centrum jest również budowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną. Odbywa się to poprzez wspieranie lub organizację inicjatyw prozdrowotnych, społecznych czy kulturalnych. Galeria chętnie promuje w swoich przestrzeniach kulturę i sztukę, czego przykładem jest chociażby wystawa organizowana przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego prezentująca życie studenckie w latach 70-tych i 80-tych. Na terenie galerii znajduje się również wystawa stała ze archiwalnymi zdjęciami dzielnicy Przymorze. Zarządca obiektu wspiera też akcje prozdrowotne. Oprócz zbiórek krwi, na terenie Galerii odbyła się też dwukrotnie akcja „Miasteczko zdrowia” – wydarzenie prozdrowotne z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi i konsultacjami dla lokalnej społeczności. Wydarzenie to było szczególnie ważne w post-covidowym czasie, kiedy wiele osób miało zaległości w zakresie diagnostyki i badań.

Galeria wspiera również zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki organizowane przez Bank Żywności czy kiermasze prac dzieci i młodzieży z autyzmem ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Po wybuchu wojny w Ukrainie w Galerii Przymorze odbyła się także zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy, której organizatorem był hipermarket E.Leclerc.

Wśród CSR-owych inicjatyw Galerii Przymorze warto również wspomnieć o akcjach ukierunkowanych na dobro zwierząt. Galeria jest otwarta dla zwierząt, o czym komunikowała w specjalnej kampanii poświęconej możliwości wejścia do centrum z pupilem. Ostatnio centrum wraz z hipermarketem E.Leclerc zaangażowało się także w zbiórkę karmy dla psów na linii frontu w Ukrainie. Partnerem akcji była Fundacja Igora Tracza. Chętnie podejmowana jest też współpraca z WWF Polska.

Ład korporacyjny: Wartości ESG w biznesie i strategia Galerii Przymorze dla zrównoważonej przyszłości

Zarządca Galerii Przymorze prowadzi działalność w oparciu o przejrzyste zasady zarządzania, które zapewniają uczciwość w działaniu i pozwalają uniknąć konfliktu interesów. Zarządca dba o transparentność w relacjach z interesariuszami, takimi jak klienci, najemcy, dostawcy i pracownicy. Apsys podejmuje aktywne działania w zakresie różnorodności i inkluzji, etycznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz wspierania zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla tworzenia zdrowej i zrównoważonej organizacji.

Społecznie uczciwe, ekologicznie zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe wzmacniają reputację, zwiększają atrakcyjność galerii dla klientów, redukują koszty operacyjne oraz wspierają pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami. Apsys jest zdania, że biznes oraz zrównoważony rozwój mogą i powinny iść w parze. Działając w oparciu o zasady ESG, galeria wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności, zdając sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczność to inwestycja w przyszłość, która przynosi realne korzyści nie tylko teraz, ale również dla kolejnych pokoleń.

Źródło: APSYS.

Zielone nieruchomości inwestycyjne w Polsce – galerie handlowe a wdrożenia ESG

adeolu-eletu-38649-unsplash
Zielone nieruchomości inwestycyjne w Polsce, czyli galerie handlowe a wdrożenia ESG. Zgodnie z raportem CBRE już co trzeci inwestor zwraca uwagę na to, czy przyszłe aktywa są zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Ponad połowa największych graczy gotowa jest zapłacić nawet do 20 proc. więcej za zasoby uwzględniające rozwiązania ESG[1]. Postawę proekologiczną doceniają również klienci. W Polsce aż 59 proc. kupujących byłaby skłonna zmienić centrum handlowe, gdyby konkurencja zaczęła wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju i dbać o środowisko[2]. Polityka ESG w branży retail przestała być tylko obowiązkiem legislacyjnym, a stała się poważną przewagą konkurencyjną. Jak wygląda wdrożenie ESG na polskim rynku?

Wraz z przyjęciem w 2019 roku strategii Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska wdraża regulacje zmierzające do pełnej neutralności klimatycznej. Kolejnym krokiem na tej drodze jest dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) opublikowana w grudniu 2022 roku. Nakłada ona na państwa członkowskie i biznes systemowe rozwiązania zarządcze z zakresu ESG. Obecnie unijne prawodawstwo dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmuje 150 firm w Polsce, ale od 2024 roku ta liczba będzie rosła do ponad 3500 przedsiębiorstw[3], wśród nich znajdują się również podmioty z branży retail.

– Dojrzałe wdrożenie wymogów ESG i obowiązujących regulacji unijnych w obiektach handlowych będzie jednym z istotniejszych wyzwań kształtujących branżę retail w najbliższych latach. Zielona galeria to nie tylko przestrzeń optymalna energetycznie, niskoemisyjna i proekologiczna. To przede wszystkim obiekt, który wdraża założenia środowiskowe, społeczne i zarządcze na poziomie strategicznym, jako element swojej długoterminowej polityki infrastrukturalnej, organizacyjnej, logistycznej i marketingowej. To również zadbanie o to, aby centrum handlowe było dobrym sąsiadem, wpisującym się w potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, kreującym nowe możliwości i szanse dla okolicznych mieszkańców i całego regionu – podkreśla Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding i wiceprezes PRCH.

W przypadku nieruchomości komercyjnych realizacja założeń zrównoważonego rozwoju dotyczy całego łańcucha wartości. Zmiana obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację budynków tak, aby ograniczyć emisję CO2 oraz wprowadzić zasilanie obiektu za pomocą alternatywnych źródeł energii. W przypadku galerii handlowej istotne jest również zadbanie o racjonalną gospodarkę odpadami, w tym ich skuteczną segregację. Ważnym aspektem jest także odpowiedzialny łańcuch dostaw towarów do poszczególnych sklepów i punktów usługowych.

– Chcąc skutecznie wdrożyć założenia ESG, potrzebujemy działać w tzw. złotym trójkącie, czyli zapraszać do partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno najemców, jak i klientów centrum handlowego. Obowiązkiem zarządcy jest oczywiście zadbać o wszystkie niezbędne certyfikaty i modernizacje. Jednak prawdziwą synergię potencjałów daje wspólne wypracowanie z partnerami biznesowymi standardów codziennego zarządzania przestrzenią i procesami w galerii oraz otwartość odwiedzających nas osób na kampanie proekologiczne, a także zmiany przyzwyczajeń, jak chociażby ograniczanie wykorzystania plastiku czy wyrzucanie śmieci zgodnie z oznaczeniami pojemników – dodaje Anna Malcharek.

Jak pokazują raporty, najemcy i klienci popierają ewolucję galerii w stronę obiektów proekologicznych. Zgodnie z raportem PRCH 57% właścicieli i zarządców obiektów handlowych potwierdza, że najemcy w ich centrach handlowych są w mniejszym lub większym stopniu zainteresowani kwestiami ESG. Z tym, że galerie powinny zadbać o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgadza się aż 85 proc. badanych klientów, a około 60 proc. z nich jest gotowa dopłacić złotówkę do każdego zakupu tak, aby korzystać tylko z papierowych toreb. Co więcej, 63 proc. dopłaciłoby 1 zł do nabywanego w centrum posiłku, aby pokryć koszty segregacji i recyclingu odpadów[4].

Wraz z kolejną fazą wdrożeń ESG polskie centra handlowe czekają daleko idące zmiany. Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że w Polsce działa obecnie ok. 560 centrów i parków handlowych o powierzchni powyżej 5000 m kw. Większość z nich zbliża się lub niebawem przekroczy 20 lat funkcjonowania. Dlatego też wielu właścicieli tych nieruchomości stoi przed istotną decyzją dotyczącą koniecznych modernizacji, przebudowy lub rozbudowy tak, aby rozszerzyć ich funkcje, jak również dopasować obiekty do panujących trendów i oczekiwań.

Przykładem  udanej przemiany w obszarze ESG jest, kończąca w tym roku 13 lat, galeria Gemini Park Tarnów. Zarządzający obiektem od lat stawiają na nowoczesne rozwiązania techniczne. Choć są to elementy infrastruktury najmniej zauważalne dla klientów, Gemini Park Tarnów już 8 lat temu rozpoczął kompleksową wymianę źródeł światła na energooszczędne typu LED, która ostatecznie zakończyła się w 2020 roku. Dzięki temu procesowi zarządcy udało się uzyskać z tytułu osiągnięcia efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty. Dodatkowo, od początku funkcjonowania obiektu i w miarę modernizacji poszczególnych obszarów budynku krakowski inwestor cyklicznie wprowadza zmiany w algorytmach sterujących instalacją HVAC w celu podniesienia komfortu termicznego klientów oraz optymalizacji zużycia energii.

– Rozwój strategii ESG, a także dostosowanie się do unijnych dyrektyw, dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, to eko-priorytety dla Gemini Holding na najbliższe lata, czego potwierdzeniem są wciąż prowadzone zmiany, a także szkolenia pracowników i uzyskiwane bądź rok rocznie odnawiane certyfikaty. Dynamika ostatnich lat sprawia, że decyzje te muszą nieraz zostać podjęte szybko i nie zawsze w sprzyjających okolicznościach rynkowych. Galeria handlowa to dziś bardzo złożony ekosystem łączący różnorodność funkcji i interesów. Przewagę konkurencyjną uzyskają te podmioty, które zwinnie reagują na zmieniające się okoliczności – podsumowuje dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

 

[1] CBRE Research January 2023, European Investor Intentions Survey 2023.
[2] Raport PRCH, ESG w branży nieruchomości handlowych.
[3] Dyrektywa CSRD – jakie zmiany wprowadza w raportowaniu ESG? | PwC Polska.
[4] Raport PRCH, ESG w branży nieruchomości handlowych.

Źródło: Gemini Holding.

Deweloper Ghelamco dołączył do programu Partnerstwo dla Klimatu

2be29acb99dfeabde22174ac6f45ad91
Deweloper Ghelamco dołączył do programu Partnerstwo dla Klimatu.

Deweloper Ghelamco został członkiem programu Partnerstwo dla Klimatu zainicjowanego przez m.st. Warszawa. To kolejne z działań wpisujących się w strategię ESG dewelopera.
Celem platformy jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. Program Partnerstwo dla Klimatu oparty jest o współpracę grupy ok. 60 partnerów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, dla których ochrona środowiska stanowi priorytetowy obszar strategii ich działania.

Jako rynkowy lider w ramach naszej strategii ESG podejmujemy szereg konkretnych działań w trosce o środowisko. Chcemy dzielić się tym doświadczeniem z przedstawicielami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu, jakim jest ochrona klimatu. Przystępujemy do programu miasta stołecznego Warszawy mając świadomość, że dzięki współpracy możemy zdziałać więcej i wzajemnie się inspirować – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

W ramach platformy organizowane są m.in. konferencje, debaty czy wystawy, mające na celu wsparcie m.st. Warszawy w zwiększaniu świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu. Główne obszary tematyczne, w których podejmowane są działania to m.in.: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, a także promocja ekologicznego stylu życia.

Źródło: Ghelamco Poland.

Newmark Polska: jakie biura na wynajem interesują przedsiębiorców?

Anna-Szymanska_Newmark-Polska

Najemców nie stać na pomyłki, ani utratę najlepszych pracowników. Korporacje są skłonne zrezygnować z części powierzchni i w ten sposób dostosować się do niższych budżetów, ale jeszcze bardziej niż do tej pory zależy im na biurach w dobrych lokalizacjach i nowoczesnych budynkach, spełniających wymogi ESG – mówi Anna Szymańska, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Newmark Polska.

O jakie biura najemcy pytają w „trudnych czasach”?

O najlepsze. Dobrze skomunikowane transportem publicznym, a w stolicy blisko metra. Klasycznym przykładem takich biur są budynki zlokalizowane przy Rondzie Daszyńskiego, które od początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i bardzo szybko zostały wynajęte. Wiele firm relokowało się tutaj np. ze Służewca Przemysłowego. Korporacje są skłonne zrezygnować z części powierzchni i w ten sposób dostosować się do niższych budżetów, ale jeszcze bardziej niż do tej pory zależy im na biurach w dobrych lokalizacjach i nowoczesnych budynkach, które spełniają wymogi ESG.

Dlatego też, decydując się na relokacje, gros firm wyprowadza się z peryferyjnych lokalizacji i wynajmuje powierzchnie bliżej centrum. Lepsze biuro zwiększa szansę na pozyskanie najlepszych pracowników, którzy mają też wyższe wymagania. Taki trend obserwujemy szczególnie w sektorach, które konkurują o talenty, jak IT czy sektor bankowy. One wybiorą atrakcyjne budynki, z dostępem do usług oraz modnych miejsc. Nasze doświadczenie pokazuje również, że pracownikom zależy na dostępie do: centrum medycznego, drogerii, siłowni, restauracji, kantyny czy kawiarni.

Jak w kilku ostatnich latach zmieniły się biura?

Nikt nie ma już chyba złudzeń, co do tego, że praca hybrydowa, która miała być tylko na okres lockdownu, zostanie z nami na dłużej. Przez ostatnie ponad trzy lata firmy skrupulatnie analizowały swoje potrzeby oraz możliwości, ucząc się, jak łączyć model pracy w biurze z wykonywaniem obowiązków online. W efekcie sama przestrzeń biurowa też musiała się zmienić. Organizacje coraz częściej odchodzą od przypisanych, spersonalizowanych miejsc pracy, wybierając formułę activity based working. W nadchodzących kwartałach będziemy obserwowali dalszą transformację przestrzeni biurowych w kierunku miejsc wspierających integrację oraz pracę kreatywną i zespołową.

Model hybrydowy umacnia również fakt, że wiele firm nie poradziło sobie z rosnącymi kosztami najmu…

Dlatego wysyłając pracowników na dwa albo trzy dni pracy w domu szukają oszczędności. A, jak wiemy, na rynku biurowym szczególnie dotkliwe były i nadal są podwyżki opłat eksploatacyjnych, które w ciągu roku wzrosły z kilkunastu do nawet 40 zł za metr kwadratowy w niektórych lokalizacjach. Część firm zmniejszyła w tym czasie swoje powierzchnie, inne ją skonsolidowały – z dwóch albo trzech lokalizacji do jednej. Posiadając mniejsze biura, przy podobnym zatrudnieniu, muszą włożyć więcej energii w wykorzystanie posiadanych zasobów. I tutaj z pomocą przychodzą różnego rodzaju systemy informatyczne i aplikacje, dzięki którym pracownicy mogą samodzielnie rezerwować biurka, sale konferencyjne, szafki czy miejsca parkingowe. W związku ze wspomnianymi konsolidacjami powierzchni, kłopotem może być przede wszystkim ograniczona liczba tych ostatnich.

Pomimo spowolnienia aktywności deweloperskiej, zainteresowanie najemców na warszawskim rynku biurowym wróciło do poziomu sprzed pandemii. Czy stolicę czeka luka podażowa?

Już teraz firmy poszukujące dużych biur do wynajęcia mają ograniczony wybór, szczególnie w centralnych lokalizacjach. Aktualnie w stolicy buduje się około 180 tys. mkw., z czego tylko 60 tys. mkw. trafi na rynek w tym roku. Według wstępnych prognoz luka podażowa potrwa do 2025 roku, jednak rynek się zmienia i nie mamy pewności co do tego, czy wszystkie projekty zostaną dostarczone w założonych terminach. Ze względu na problemy z podażą, część firm odkłada decyzje o relokacji na kolejne dwa – trzy lata. Nie chcą wynajmować przy ograniczonym wyborze, konkurując o dostępne powierzchnie z innymi organizacjami.

Jednocześnie wielu firmom kończą się kontrakty podpisywane na popytowej górce, w latach 2018 i 2019. Przypomnę tylko, że w 2018 roku firmy wynajęły rekordowe 1,5 mln mkw., a rok później prawie 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej. W tym roku większość z nich będzie musiała zdecydować, co dalej.

I co dalej?

Tak, jak wspomniałam – z powodu ograniczonego wyboru, ale również wysokich kosztów adaptacji oraz utrzymania biura, będziemy mieli w tym roku do czynienia z dużą falą renegocjacji. W ubiegłym roku w Warszawie renegocjacje stanowiły prawie 40 proc. wszystkich podpisanych umów i myślę, że w tym roku utrzyma się podobny trend.

Dodatkową opcją dla najemców, która znowu coraz częściej pojawia się na rynku, jest podnajem. W trakcie pandemii dostępnej było dużo takiej powierzchni, mówiliśmy wtedy o ok. 130 tys. mkw. wystawionych na podnajem w stolicy. Potem ten trend trochę osłabł, a teraz znowu widzimy, że firmy po pandemii zweryfikowały swoje potrzeby i będą chciały zrezygnować z części metrów. Jeśli w umowach najmu nie mają zagwarantowanych opcji zmniejszenia powierzchni, spróbują je podnająć.

Gdyby dzisiaj podpisywały swoje kontrakty, to zadbałyby o takie opcje w zapisach?

Myślę, że wielu najemców spróbowałoby to zrobić, a nawet tak robią. Ostatnie trzy lata bardzo zmieniły rynek nieruchomości, najemcy mają inne potrzeby, a wynajmujący są w stanie iść na ustępstwa, jakich nie dopuszczali kilka lat temu. Mówię tutaj przede wszystkim o elastyczności w umowach. W sytuacji, gdy firmy są niepewne swojej przyszłości, czy kierunku rozwoju na najbliższe lata, konieczne są klauzule pozwalające na pewną elastyczność. Bez tego nie poszlibyśmy dalej. Negocjując kontrakt, firmy – na ustalonych zasadach – chcą zabezpieczyć sobie możliwość skrócenia okresu najmu, dobrania powierzchni albo jej redukcji. Nie wszystko jest oczywiście możliwe, ale doradzając naszym klientom, staramy się, jak najlepiej poznać ich potrzeby oraz możliwe ścieżki rozwoju organizacji, a potem negocjować najważniejsze zapisy.

Elastyczność jest i jeszcze przez jakiś czas pozostanie ważnym aspektem na rynku nieruchomości. Firmy nie tylko chcą elastycznego najmu, ale też elastycznie aranżują swoje powierzchnie, np. zamawiając wielofunkcyjne meble, które mogą być stołem do spotkań projektowych, a za chwilę udaje się je przearanżować na miejsca do siedzenia i audytorium.
Źródło: Newmark Polska.

Prologis z tytułem Mistrza ESG w Logistyce

ben-rosett-10614-unsplash

Podczas Forum Kobiet w Logistyce po raz pierwszy wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2023”. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG i działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie ESG w swoich organizacjach.

Prologis otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę „Mistrza ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance). Kapituła konkursu doceniła firmę za politykę równouprawnienia i różnorodności, za projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w obiektach budowanych przez firmę na całym świecie.

Przez obiekty Prologis przepływa 2,8% światowego produktu krajowego brutto – czyli w 2022 r. niemal 3% wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świecie „przeszło” przez nasze magazyny. To ogromny sukces, ale także wielka odpowiedzialności. Dlatego z równym zaangażowaniem dbamy o wszystkie trzy obszary ESG. Dlatego bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań i przyznanie nam tytułu Mistrza ESG w Logistyce 2023” – powiedziała Marta Tesiorowska, Vice President, Head of Marketing & Communications Europe w Prologis.

Źródło: Prologis.

Zrównoważony rozwój ważny w działalności dewelopera ROBYG

Jak w zakresie zrównoważonego rozwoju działa czołowy deweloper w Polsce – Raport ESG ROBYG za 2022 rok

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok, wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30%, a także 100% osiedli wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność i w co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych – oto niektóre z osiągnięć Grupy ROBYG w 2022 roku. Deweloper opublikował właśnie drugi w historii Raport ESG.

Grupa ROBYG zaprezentowała Raport ESG (ang. Environmental, Social, Governance) za 2022 rok, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. Omówiono w nim osiągnięcia spółki w trzech zakresach: ROBYG dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu.
ROBYG, jako lider wśród niskoemisyjnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zobowiązał się w pierwszym z obszarów – ROBYG dla Planety – że do końca 2024 roku 100% energii elektrycznej w procesie budowlanym pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko wskazuje na to, że firma jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cel. Wskaźnik za 2022 rok wyniósł 85% (dla porównania: w 2021 roku było to 54%).

– To drugi raport w historii naszej spółki i wszyscy czujemy satysfakcję, patrząc, jak wiele w ciągu 2022 roku udało się osiągnąć. Raportowanie stanowi wyraz naszego zaangażowania i transparentnego podejścia do prowadzonego biznesu. Jako doświadczony deweloper nieustannie dążymy do tego, by podnosić poziom zadowolenia klientów, minimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych, a także poprawiać komfort i bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników. Mamy świadomość swojego wpływu na społeczeństwo i planetę, bierzemy więc odpowiedzialność za skutki naszych działań. W ubiegłym roku, jak większość firm, zmagaliśmy się z konsekwencjami wojny w Ukrainie, rosnącymi cenami surowców, obniżeniem zdolności kredytowej Polaków, rosnącą inflacją, załamaniem łańcucha dostaw oraz skutkami pandemii. Był to dla nas również wyjątkowy rok pod kątem zmian właścicielskich, gdyż rozpoczęliśmy proces integracji w ramach Grupy TAG Immobilien. Tym bardziej jestem dumny z osiągnięć, które prezentujemy w najnowszym Raporcie ESG – mówi Eyal Keltsh, Prezes Zarządu ROBYG SA.

Źródło: Grupa ROBYG.

Ghelamco w programie Partnerstwo dla Klimatu

2be29acb99dfeabde22174ac6f45ad91

Ghelamco zostało członkiem programu Partnerstwo dla Klimatu zainicjowanego przez m.st. Warszawa. To kolejne z działań wpisujących się w strategię ESG firmy.

Celem platformy jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. Program Partnerstwo dla Klimatu oparty jest o współpracę grupy ok. 60 partnerów: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, dla których ochrona środowiska stanowi priorytetowy obszar strategii ich działania.

Jako rynkowy lider w ramach naszej strategii ESG podejmujemy szereg konkretnych działań w trosce o środowisko. Chcemy dzielić się tym doświadczeniem z przedstawicielami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu, jakim jest ochrona klimatu. Przystępujemy do programu miasta stołecznego Warszawy mając świadomość, że dzięki współpracy możemy zdziałać więcej i wzajemnie się inspirować – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Źródło: Ghelamco Poland.

Zrównoważony rozwój na rynku nieruchomości według wizji Grupy Selena

Selena_Building Safety for a Sustainable World_photo
Selena, globalny lider i dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, prezentuje obszary zrównoważonego rozwoju dla całej grupy kapitałowej. Składają się na nie: zrównoważone budownictwo (nazwa obszaru: Investors), odpowiedzialne przywództwo (Finance), dobrobyt społeczny (Employees), ergonomia pracy (End Users) i redukcja śladu środowiskowego (Climate) – w skrócie IFEEC. Grupa poświęciła tym zagadnieniom pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, robiąc tym samym krok ku realizacji dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive.

Spis treści:
Lider zeroemisyjnego budownictwa
Innowacyjne rozwiązania dla wyższej efektywności energetycznej
Redukcja emisji i dbałość o zasoby naturalne

Zdefiniowanie głównych obszarów strategii IFEEC (części strategii biznesowej Grupy Selena), które stoją za dotychczasowym sukcesem produktów Grupy Selena, a jednocześnie są kluczowe dla dalszego rozwoju firmy, świadczy o odpowiedzialnym podejściu do jej interesariuszy – pracowników, klientów i kontrahentów, a także do lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Jest również jasną deklaracją uczestnictwa Seleny w wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w Paryżu w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Określenie kluczowych obszarów IFEEC w Grupie Kapitałowej Selena stanowi więc odpowiedź na globalne wezwanie do działania na rzecz lepszego świata.

Wszystkim spółkom z Grupy Selena przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zrównoważony rozwój to właściwy kierunek działania dla firm, które chcą opierać swój rozwój i wzrost nie tylko na czynnikach finansowych, ale także na stałych wartościach, jak dbałość o środowisko i zaangażowanie pracowników, klientów oraz innych interesariuszy. Dokładamy najwyższych starań, aby być zaufanym i innowacyjnym partnerem dla naszych klientów, jak również dobrym i bezpiecznym miejscem pracy – mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Lider zeroemisyjnego budownictwa

Selena powstała w 1992 roku we Wrocławiu. Trzy dekady działalności firmy zaowocowały funkcjonowaniem 30 spółek w ramach grupy kapitałowej w 19 krajach na 4 kontynentach. Obecnie jej produkty dostępne są na blisko 100 rynkach; firma stała się jednym ze światowych liderów, wytyczających dziś globalne kierunki rozwoju budownictwa zeroemisyjnego w oparciu o własne kluczowe technologie.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, sukces organizacji zależy od umiejętności patrzenia w przyszłość i adaptacji do wyzwań jutra. Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby partnerów biznesowych, inwestorów i użytkowników. Odpowiedzialnie zarządzamy obszarami rozwoju finansowego; mądrze inwestujemy w innowacje i aktywnie działamy, aby pozytywnie wpływać na klimat mówi Ewa Kosmala, Global Sustainability Director w Grupie Selena.

Strategicznym celem Seleny, zawartym w IFEEC, jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Selena tworzy produkty przyjazne dla środowiska i dla użytkownika końcowego, podnoszące efektywność środowiskową oraz energetyczną budynków. Dodatkowo przyczyniają się one do podniesienia komfortu użytkowania budynków oraz pozwalają uzyskać dodatkowe punkty w systemach certyfikacji środowiskowej budynków, takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE oraz spełniają wymagania CAM. Wypracowane systemy i rozwiązania wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy Selena.

Innowacyjne rozwiązania dla wyższej efektywności energetycznej

Głównym celem działań w ramach IFEEC jest zmniejszenie śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całościowa analiza cyklu życia LCA produktów Grupy Selena pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii poliuretanowej zamiast cementowej są kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności. Transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny pozwala ograniczyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 97,7% w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych. Jeden samochód ciężarowy wypełniony produktami Seleny w technologii poliuretanowej wystarczy do połączenia tej samej ilości materiałów budowlanych, co 40 ciężarówek z tradycyjną zaprawą w technologii cementowej.

W Grupie Selena intensywnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Rosnące ceny energii są obecnie najważniejszą motywacją racjonalizacji jej zużycia w przedsiębiorstwach. Modernizacja w tym obszarze doskonale wpisuje się w zakres działań ESG. Równie ważne jest wdrażanie rozwiązań cyfrowych, sprzyjających optymalizacji procesów produkcyjnych, czy zużycia stosowanych w produkcji surowców. Pozwalają one nie tylko pomóc planecie, ale przyczyniają się także do poprawy konkurencyjności, bo mniej zużytych środków produkcji i wyższa efektywność energetyczna to niższe koszty wytwarzania – mówi Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych.

Redukcja emisji i dbałość o zasoby naturalne

Raportowanie zgodnie ze wskaźnikami ESG nie jest jeszcze obowiązkowe dla Grupy Selena, firma zdecydowała się jednak na analizę swoich zasobów już teraz. W pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, poza wytyczeniem obszarów IFEEC, Selena akcentuje swoje zobowiązanie środowiskowe w odniesieniu do sektora budowlanego. Zgodnie z najnowszymi danymi ONZ na poziomie unijnym budynki były odpowiedzialne w 2020 roku za 38% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych z ener­gii. Innowacyjne rozwiązania budowlane Seleny umożliwiają przekształcenie zasobów budowlanych w obiekty niskoemisyjne o znacznie obniżonym wbudowanym śladzie węglowym. Redukcja dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery uzupełniana jest przez racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych. W 2021 roku Selena rozpoczęła proces zmniejszania zużycia energii. Dodatkowo, w tym samym roku ponad 11% całkowitego zużycia energii przez Selenę pochodziło ze źródeł odnawialnych, a udział ten ma być znacznie zwiększany w kolejnych latach.

Grupa Selena bardzo mocno stawia na zrównoważone budownictwo. W 2021 roku firma została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), a jej rumuńska spółka – członkiem Romania Green Building Council. Symbolicznym przejawem zaangażowania w promowanie budownictwa przyjaznego środowisku było przyjęcie przez Krzysztofa Domareckiego, głównego akcjonariusza Grupy Selena, roli ambasadora kampanii #BuildingLife. To projekt World Green Building Council, wspierający realizację programu Europejski Zielony Ład. Jego celem jest opracowanie planu działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków. Od 2022 r. Selena należy do Polskiego Stowarzyszenia ESG, a Ewa Kosmala, Global Sustainability Director w Grupie Selena, zasiada w działającej przy tym stowarzyszeniu Radzie Innowatorów ESG.

Źródło: Grupa Selena.

Deweloper przyjął strategię zrównoważonego rozwoju Echo-Archicom 2030

olbryk

Strategia Echo – Archicom 2030 to rozpisana rok po roku droga prowadząca do dekarbonizacji obu firm, zeroemisyjności budowanych inwestycji, dalszego zwiększania roli zieleni w inwestycjach oraz wspierania prawidłowego rozwoju miast. Deweloperzy zamierzają również zapewnić swoim pracownikom równe szanse rozwoju, maksymalizować bezpieczeństwo na budowach oraz wzmacniać ład korporacyjny.

Strategia zrównoważonego rozwoju Echo-Archicom 2030 jest podzielona na trzy bloki odpowiadające środowisku (E), społeczeństwu (S) i ładowi korporacyjnemu (G). Wszystkie określone cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, są konkretne i możliwe do zmierzenia.

Nasza Grupa odpowiedzialnie podchodzi do prowadzenia biznesu. Dostarczamy ludziom wygodnych miejsc do mieszkania, dobrej przestrzeni do pracy, rozrywki i odpoczynku. Jesteśmy świadomi społecznej wagi naszego biznesu, ale także jego kosztów dla środowiska. Dlatego od lat podejmujemy działania, które pozytywnie wpływają na środowisko, społeczności i wszystkich interesariuszy, ograniczają koszty oraz rekompensują otoczeniu straty wynikające z prowadzenia biznesu deweloperskiego. Nasza strategia ESG – Echo-Archicom 2030 porządkuje te działania, wskazuje priorytety oraz podkreśla wartości, jakimi się kierujemy. To duże wyzwanie, ale biorąc pod uwagę rosnącą skalę naszego biznesu, wierzymy, że jest to również nasz obowiązek jako wiodącego dewelopera – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment i przewodniczący Rady Nadzorczej Archicom.

Przy tworzeniu strategii, Echo Investment i Archicom wyszły z założenia, że niekwestionowany wpływ na środowisko mają budowy oraz gotowe budynki. Dlatego największą uwagę skupiły na ograniczeniu śladu węglowego swoich projektów oraz maksymalizacji efektywności energetycznej gotowych budynków. To działania długoterminowe, dlatego Grupa rozpisała ich wprowadzanie na siedem lat, by ostatecznie w 2030 r. wszystkie gotowe budynki były zeroemisyjne.

Miasta zużywają ponad 2/3 światowej energii i odpowiadają za blisko 70 proc. emisji CO2. Ze względu na długi cykl życia nieruchomości oraz wpływ branży mieszkaniowej na środowisko, rola firm deweloperskich w walce z wyzwaniami klimatycznymi jest istotna. Projektowanie osiedli umożliwiających mieszkańcom prowadzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia jest obowiązkiem odpowiedzialnego dewelopera. Przez przyjęcie tych strategicznych zobowiązań, przyczynimy się do tworzenia lepszych, bardziej zrównoważonych miast oraz zapewnimy pracownikom sprawiedliwe traktowanie – mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

Do 2026 r. Grupa planuje korzystać wyłącznie z energii odnawialnej: we własnych biurach, w każdej lokalizacji CitySpace, we wszystkich wybudowanych i posiadanych biurowcach, a także na budowach. Strategia zakłada, że projekty obu firm będą przeciwdziałały rozlewaniu się miast. Firmy zapewniają również, że będą sadziły drzewa o wartości biologicznej co najmniej dwa razy większej, niż miały drzewa usunięte w danym roku. Potwierdzeniem będzie niezależna ekspertyza dendrologiczna. Cele w obszarze społecznym dotyczą równości kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach, awansach i zajmowanych wysokich stanowiskach, a także bezpieczeństwa i warunków pracy na budowach. Rozwijanie świadomości prowadzenia etycznego biznesu u pracowników, podnoszenie wiedzy Zarządu i Rady Nadzorczej z zakresu ESG oraz coroczny przegląd dobrych praktyk to zadania postawione przez spółkami w sekcji ładu korporacyjnego.

Idea współtworzenia dobrych miast jest jednym z najważniejszych obszarów działań z zakresu zrównoważonego rozwoju Grupy. W tym roku firma opublikuje swój trzeci „Raport zrównoważonego rozwoju”, który opisuje cele, sposób zarządzania i podejmowane inicjatywy z obszaru ESG. Przedstawia on podejście całej Grupy do tworzenia „destinations”, tj. projektów wielofunkcyjnych, które szanują historię miejsca i powstają zgodnie z najnowszymi światowymi trendami w urbanistyce, jak ekologia, ekonomia współdzielenia, promowanie transportu publicznego oraz komunikacji pieszej i rowerowej.

Źródło: Archicom.

Cushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych

wspolpracaCushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Firma poszerza zakres usług ESG i wzmacnia zespół.
Działania z obszaru ESG stają się jednym z kluczowych obszarów strategii biznesowych większości organizacji. Firma doradcza Cushman & Wakefield od lat aktywnie uczestniczy w podnoszeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie możliwości zmian w prowadzeniu biznesu w zgodzie ze zrównoważonymi celami, jak również realizuje projekty wspierające te cele. Cushman & Wakefield posiada szerokie doświadczenie w obszarze certyfikacji wielokryterialnych. Wiele udanych procesów certyfikacji konsultanci i asesorzy Cushman & Wakefield przeprowadzili w systemach BREEAM, LEED, WELL i Fitwel.

W ślad za postępującym rozwojem legislacji ESG w Unii Europejskiej, Cushman & Wakefield strukturyzuje i rozbudowuje ofertę usług zrównoważonego rozwoju w Polsce. Prace powołanego zespołu ds. ESG, obejmującego ekspertów z różnych linii biznesowych, koordynuje Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, przy współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG.

Naszą siłą jest możliwość połączenia wiedzy i doświadczenia z różnych działów, aby dostarczyć klientowi całościowe rozwiązania wspierające zrównoważoną transformację. W ramach powołanego zespołu ESG Hub szerzej wykorzystamy multidyscyplinarny charakter usług Cushman & Wakefield. Pracujemy nad poszerzeniem oferty dla inwestorów i najemców m.in. w obszarach związanych z oceną zgodności planowanych działań z przepisami UE czy analizą ryzyk – powiedziała Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa i analiz rynkowych, ESG Lead w Cushman & Wakefield w Polsce.

Kluczowymi członkami zespołu ESG Hub są także Zuzanna Paciorkiewicz i Paweł Klimczak.

Źródło: Cushman & Wakefield.

Skanska i ABSL przedłużają współpracę w obszarze ESG

umowaZwiązek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych, przedłuża współpracę ze spółką biurową Skanska. Partnerstwo programowe obejmuje tworzenie zrównoważonych miejsc pracy: zdrowych i bezpiecznych, ponadczasowych, zgodnych z zasadami ESG, które jak wynika z analiz ABSL, są kryteriami między innymi warunkującymi lokalizację nowych inwestycji.

Sektor usług biznesowych to jedna z najszybciej rozwijających się branż, która zatrudnia w Polsce ponad 400 000 osób w 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach. Polska utrzymuje pozycję lidera w Europie pod względem liczby miejsc pracy, utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
oraz zajmuje czołowe pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie, jak i na świecie. Centra usług biznesowych pozostają dominującym typem, zapewniając stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług.

Wg analiz ABSL, czynniki ESG zyskują na znaczeniu jako siła napędowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestorzy oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ABSL jest możliwy dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertów i partnerów. Dla wielu firm z naszego sektora działanie zgodne z zasadami ESG jest bardzo ważnym kryterium w doborze partnerów biznesowych, podobnie w przypadku inwestorów podejmujących decyzje o lokalizacji. Dlatego w kluczowym dla nas obszarze stawiamy na wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Grupy Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu, tym bardziej że ESG i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to priorytetowe elementy strategii coraz większej liczby firm, w tym naszych firm członkowskich. Efekty naszego partnerstwa będą stanowiły dodatkową wartość dla organizacji zgromadzonych wokół ABSL mówi Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.

– W Grupie Skanska od wielu lat tworzymy zrównoważone miejsca, które powstają i funkcjonują zgodnie z zasadami etyki, z troską o ludzi i środowisko naturalne. Naszą bazę wiedzy w tym zakresie budowaliśmy we współpracy z innymi organizacjami – najemcami, inwestorami, dostawcami, stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi – i chcemy ją dalej rozwijać, dzieląc się tym, co już wiemy z innymi i ucząc się od nich. Partnerstwo tematyczne z ABSL w obszarze ESG w 2022 roku dało nam ku temu wiele wartościowych okazji. W 2023 roku zdecydowaliśmy się kontynuować tę współpracę, licząc na dalsze ciekawe interakcje z firmami z sektora nowoczesnym usług biznesowych zrzeszonymi w ABSL. Jest to obecnie jeden z najbardziej interesujących sektorów, jeśli chodzi o trendy dotyczące szeroko pojętego miejsca pracy mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

materiał prasowy

Znaczenie ESG w magazynach okiem eksperta Knight Frank

Michał Kozdrój Knight FrankSektor budownictwa jest odpowiedzialny za około 40% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Obejmuje to zarówno materiały budowalne, z których powstają budynki, jak również działalność operacyjną istniejących nieruchomości. Przed sektorem stoi zatem szereg wyzwań, których rozwiązanie jest oczekiwane społecznie. Idąc śladem naukowców, coraz więcej instytucji zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, wprowadza przepisy i regulacje, które mają ten proces przyspieszyć. Dyrektywy unijne, ustawy krajowe oraz wytyczne niezależnych instytutów mają na celu wymuszenie na sektorze przemysłowym reakcji i wdrożenia rozwiązań. Rewolucja ESG nabiera dzięki temu tempa. Jesteśmy obecnie z fazie przejściowej i cały czas pozostaje wiele do zrobienia, ale zmiany są już nieuniknione.

Spis treści:
Fotowoltaika
Cieplej w magazynach
Modernizacja floty
Oświetlenie
OZE
BMS
Ograniczenie zużycia wody
Bioróżnorodność
Materiały budowlane

Fotowoltaika

ESG określa wykorzystanie czynników środowiskowych, społecznych i aspektów zarządzania do oceny firmy/inwestycji. Określa się w ten sposób w jakim stopniu realizowane są strategie zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej. Strategie te stają się obecnie podstawą działalności inwestorów, deweloperów i najemców, również w sektorze magazynowym. W Polsce jest ponad 28 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej klasy A. Niecała połowa to magazyny starsze, o gorszej specyfikacji technicznej. W nowobudowanych obiektach dużo prościej wprowadza się innowacyjne rozwiązania, ponieważ obiekt można zaprojektować już z myślą o danym rozwiązaniu. W nowych obiektach konstrukcja dachów jest projektowana tak, żeby mogła przenieść dodatkowe obciążenia od instalacji fotowoltaicznej (PV). Spora część magazynów nie była projektowana i realizowana z myślą o panelach PV na dachach, więc deweloperom pozostaje stosowanie alternatywnych rozwiązań. W efekcie panele są montowane na terenach zielonych, na elewacjach lub na wiatach. Opcją są też powłoki grafenowe, które przy niewielkim ciężarze będą mogły produkować prąd. W związku z faktem, że energooszczędne budynki nie mają dużego zapotrzebowania na prąd, można się spodziewać, że wraz z instalacjami PV będą instalowane banki energii, które zasilą budynek w godzinach nocnych.

Cieplej w magazynach

Przepisy budowlane z roku na rok adaptują się do trendów środowiskowych. Warunki techniczne regularnie od 2014 roku do 2021 roku zaostrzały parametry współczynników przenikania ciepła. W uproszczeniu oznacza to konieczność stosowania grubszych izolacji termicznych ścian i dachów, lepszej stolarki okiennej oraz drzwiowej, czy szczelniejszych obiektów z wentylacją mechaniczną. Pozwala to przedsiębiorstwom zredukować ilość czynnika grzewczego zużywanego do ogrzewania obiektów. Dodatkowe wentylatory podstropowe tzw. destryfikatory, których zadaniem jest „spychanie” ciepłego powietrza w kierunku posadzki, również mają duży wpływ na ograniczenie zużycia mediów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. W starszych obiektach właściciele rozważają również montaż pomp ciepła w celu zmiany nośnika energii do ogrzewania powierzchni biurowej. W zestawie z panelami fotowoltaicznymi spowodują obniżenie opłat za prąd na obiekcie.

Modernizacja floty

Wiele firm logistycznych rozważa modernizację swojej floty ciężarówek, czy busów i wymianę na samochody elektryczne. W nowych obiektach jest prościej zaimplementować takie rozwiązania. Poczynając od większych transformatorów, współpracującej instalacji fotowoltaicznej kończąc na infrastrukturze kablowej i samych ładowarkach na parkingach.

Oświetlenie

W istniejących starszych obiektach, prostym rozwiązaniem zmierzającym w stronę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest wymiana oświetlenia na LED-owe. Obecnie jest to standard w budynkach klasy A. Dodatkowo montowane są moduły, regulujące natężenie światła w zależności od ilości światła dziennego wpadającego do magazynu oraz czujki ruchu lub obecności.

OZE

Wskaźnik zmiany klimatu skupiają się na emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zużyciu energii. Przedsiębiorstwa wdrażające strategie ESG, w głównej mierze skupiają się na tym, żeby energia wykorzystywana w ich procesach pochodziła ze źródeł odnawialnych, dlatego też najemcy oczekują, że nowe powierzchnie będą wyposażone w urządzenia OZE. Nacisk na wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł powoduje sięganie po coraz to bardziej niespotykane rozwiązania w magazynach. Deweloperzy rozważają nawet montaż turbin wiatrowych, które co prawda, mają zdecydowanie mniejsza sprawność niż instalacja PV, ale mogą być dobrym uzupełnieniem całego systemu.

BMS

Przy wdrażaniu strategii ESG w ramach wskaźnika zmian klimatu nie można zapomnieć o systemach monitorujących zużycie energii. Wszelkiego rodzaju BMS, czy to formie uproszczonej (smart meteringu), czy pełnej są instalowane na obiektach, nie tylko pomagają i ułatwiają rozliczenia z najemcami, ale potrafią wskazać, przewidywać i planować przyszłe zużycie.

Ograniczenie zużycia wody

Ze względu na charakter swoich działalności przedsiębiorstwa mogą mieć znaczący wpływ na zużywanie zasobów naturalnych. Raportowanie ESG w tym aspekcie koncentruje się przede wszystkim na zasobach wodnych oraz wpływie na bioróżnorodność. Tutaj należy zwrócić uwagę na wszelkie rozwiązania instalacyjne w obiekcie, które mają związek z wodą, zarówno pitną jak i deszczową. Jednym z flagowych rozwiązań, które pozwala wynieść budynki ku wyższej oceny w certyfikacji zielonej jest zastosowanie automatycznych systemów nawadniania wykorzystujących przy tym wodę deszczową. Kolejnym rozwiązanie mającym na celu ograniczenie zużywanej wody jest tzw. instalacja wody szarej. Jej głównym zdaniem jest ponowne wykorzystanie wody deszczowej lub wody po myciu rąk, do spłukiwania toalet. Takie rozwiązania w znacznym stopniu ograniczają ilość ścieków wprowadzanych do obiegu.

Bioróżnorodność

Wskaźnik bioróżnorodności w parkach magazynowych realizowany jest poprzez sadzenie łąk kwietnych zamiast trawników. Łąki są niezbędnym środowiskiem dla owadów, tzw. zapylaczy, dla pszczół, biedronek, motyli i innych, a największą ich zaletą jest redukcja dwutlenku węgla ze środowiska oraz ochrona gleby przed erozją. W parkach magazynowych możemy zobaczyć również ule i hotele dla owadów, które również wpisują się w strategię ESG właścicieli magazynów i mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Ule w zestawie z łąkami kwietnymi, tworzą ekosystem dla owadów, co ma swoje odzwierciedlenie w budowaniu świadomości społecznej i ekologicznej firm.

Odpady

Zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami w głównej mierze przerzucone zostaje na najemców obiektów magazynowych. Zazwyczaj umowy leasingowe jasno wskazują, że najemcy są odpowiedzialni za utylizację swoich odpadów i zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości i deweloperzy wspierają jednak najemców chociażby w procesie segregacji śmieci udostępniając na terenie praso-kontenery do makulatury, albo pojemniki na plastik i szkło.

Materiały budowlane

Zmniejszanie śladu węglowego skupia się przede wszystkim na okres użytkowania obiektu. Zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, oświetlenie LED, instalacje wody szarej mają wpływ na redukcję emisji gazów, zużycia energii, wody, a także wody deszczowej. Jednakże wysiłki na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko sektora budowlanego skupiają się również na wdrażaniu innowacyjnych technologii budowlanych. Prowadzone są między innymi badania nad modyfikacjami betonu o obniżonej emisji dwutlenku węgla, żeby wprowadzić go do powszechnej produkcji. Obecnie, betonu, z którego powstają główne elementy konstrukcji powstaje z cementu. Ten z kolei powstaje wyniku procesów wypalania składników mineralnych w temperaturze 1450 stopni C. Procesy chemiczne i termiczne zachodzące w jego produkcji odpowiadają za 8% światowej emisji CO2. Natomiast produkcja stali, również wykorzystywanej szeroko w budownictwie odpowiada za 7% globalnej emisji CO2. Dlatego też, w niedługiej przyszłości powinniśmy spodziewać się ewolucji materiałów budowlanych zainspirowanych ESG. Nowe, innowacyjne materiały oraz nanotechnologie, będą miały wpływ nie tylko na budynki, ale na cały system szkolenia nowej kadry inżynierów i projektantów. Elementy drewniane, zeroemisyjna stal i nowe rozwiązania konstrukcyjne w magazynach mogą w końcu sprawić, że budynki magazynowe nie będą postrzegane jako zwykłe hale, ale jako dzieła architektury.

 

Autor: Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency, Knight Frank.

WYWIAD: 2023 pod znakiem środowiska pracy oraz ESG

Piotr Kaszynski Newmark-PolskaO tym, w jaki sposób praca w odosobnieniu zagraża młodym profesjonalistom, które decyzje najemców mogą dawać jedynie iluzoryczne oszczędności, dlaczego 2022 – to był jednak dobry rok oraz co w najbliższych miesiącach będzie kołem zamachowym dla rozwoju magazynów – mówi Piotr Kaszyński, Partner Zarządzający w Newmark Polska.

W jakich nastrojach doradcy z Newmark Polska pożegnali 2022 rok?

W dobrych. Być może to, co powiem, nie jest teraz popularne, ale dla nas to był naprawdę dobry rok. Skomplikowany, momentami nieprzewidywalny, ale w ostatecznym rozrachunku – dobry. Doradzaliśmy w ważnych dla rynku transakcjach. Rozbudowaliśmy firmę, zatrudniając wielu doskonałych specjalistów. Zespół Newmark Polska odniósł wiele sukcesów, jesteśmy zaangażowani i mamy dobre podstawy do dalszej pracy i rozwoju.

A dla rynku nieruchomości…?

To też był dobry rok. Nie mówię, że łatwy, bo nie. Ale rynek magazynowy jest rozpędzony. W 2022 roku doradzaliśmy w transakcjach dotyczących w sumie ponad 500 tys. mkw. powierzchni przemysłowej i magazynowej, będąc w czołówce firm doradczych, i gdyby nie ograniczona podaż, wynajęlibyśmy jeszcze więcej. Rynek jest rozgrzany, większość przedsiębiorstw ma mocne podstawy, żeby się rozwijać, mimo problemów geopolitycznych i makroekonomicznych. Do wzrostu swoich biznesów potrzebują kolejnych hal produkcyjnych i magazynowych.

Od drugiego kwartału wszyscy byliśmy świadkami znacznych podwyżek czynszów w magazynach, co przez krótką chwilę zatrzymało nas z pytaniem: co dalej. Jednak firmy dość szybko zaakceptowały nowe realia, w całym ubiegłym roku podpisując umowy najmu w sumie na prawie 8,7 mln mkw. powierzchni logistycznej.

Czy droższe magazyny osłabiły konkurencyjność Polski na logistycznej mapie Europy?

Chcę wyraźnie powiedzieć, że nadal jesteśmy konkurencyjni i nadal mamy jedne z najtańszych magazynów w Europie. Rynek rozwija się w zdrowym tempie, chociaż deweloperzy są bardziej ostrożni, uważniej kalkulują, jak duże powierzchnie i po jakich stawkach czynszu będą dostarczać.

Jednym z ważniejszych kół zamachowych rynku magazynowego w 2023 roku będzie przenoszenie produkcji z Azji, bliżej rynków zbytu. Według najnowszego raportu Reutersa, „A generational shift in sourcing strategy”, Polska będzie jednym z głównych beneficjentów tego zjawiska. Ważnym najemcą magazynowym nadal będą firmy z sektora e-commerce. I chociaż dzisiaj handel internetowy trochę wyhamował, to jego udział w rynku detalicznym nadal znajduje się na dość wysokim, 8-procentowym poziomie. Ten trend już się nie cofnie, ponieważ jest to zmiana pokoleniowa, a dla generacji dzisiejszych 20- i 30-latków zakupy są przede wszystkim w internecie.

A co z pracą? Również wolą internet od miejsca w biurze?

Tutaj sytuacja wygląda zgoła odwrotnie. Praca w odosobnieniu, gdy kontakty ze współpracownikami ograniczają się do komunikatorów i telefonu, zagraża przede wszystkim młodym. Niestety, z powodów kosztowych, część firm przedłuży home office na kolejne miesiące, co spowoduje przeogromne szkody – korporacyjne, mentalne, kulturowe. Potem trzeba będzie to naprawiać.

Wiele razy mówiłem już, że nowa koncepcja biura, oparta na pracy hybrydowej, nie jest dla wszystkich. Nastąpiło totalne zatarcie granic, między miejscem, gdzie się ścigamy, rywalizujemy, pracujemy, a miejscem, gdzie odpoczywamy. To jest niezdrowe. Dom powinien być domem. Oczywiście zawsze były grupy wysokiej klasy specjalistów, którzy pracują niezależnie, w skupieniu i home office im nie przeszkadza. Jednak pozostali, a przede wszystkim nowe pokolenia profesjonalistów, muszą być w przestrzeni zawodowej razem, niezależnie od tego, jak tę przestrzeń zaaranżujemy. Praca w odosobnieniu im nie służy, muszą dyskutować, ścierać się, muszą mieć szansę, żeby się pokazać. Skąd nowe pokolenie ma się uczyć biznesu i od kogo? Za pomocą teams-ów czy youtube-a? To się nie uda.

Powiedział Pan: niezależnie od tego, jak tę przestrzeń zaaranżujemy. Chcę właśnie zapytać o nową aranżację, czyli jakie będzie, albo jakie powinno być to nowe biuro?

Niewątpliwie pandemia zmusiła firmy do weryfikacji modelu i organizacji pracy. Trendy biurowe zostały postawione na przysłowiowej głowie. Przez ostatnie pięć lat przed covidem, biuro dla dużych korporacji było ważnym elementem employer brandingu. Organizowały pokoje gier, strefy chillout-u, owocowe środy i czwartki z jogą. Jednak koncepcja robienia wszystkiego razem – co-working, co-living, co-eating… – nie przetrwała pandemii. Dzisiaj najważniejsze stały się: dobrostan pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo, ale również to, czy są wydajni, i czy identyfikują się z organizacją. Najemcy stanęli przed wyzwaniem elastycznego zarządzania przestrzenią biurową, a w konsekwencji doradztwo w zakresie środowiska pracy zyskuje na znaczeniu.

Jakie to powinno być środowisko?

Od początku naszej działalności wspieraliśmy najemców również w tym zakresie. Wtedy jednak pomocy potrzebowały przede wszystkim firmy będące w trakcie relokacji i planowania nowej powierzchni biurowej. Dzisiaj fachowego doradztwa potrzebują również organizacje, które zostają w dotychczasowych lokalizacjach i muszą odpowiedzieć sobie na pytania: jak duże powinno być to biuro, jak je zaaranżować oraz jakie uwzględnić funkcje. Jak zapewnić komfortowe miejsce dla wszystkich pracowników – pracujących tylko stacjonarnie oraz tych w modelu hybrydowym i jak mają się ze sobą komunikować. Środowisko pracy oraz ESG to tematy, którym w Newmark Polska poświęcimy w tym roku wyjątkowo dużo uwagi.

Obowiązek raportowy to nowe wyzwanie dla uczestników rynku. Czy najemcy mogą liczyć na doradztwo Newmark Polska w tym zakresie?

Oczywiście. Zajmujemy się tematyką ESG, sami się w tym zakresie szkolimy i wspieramy naszych klientów w tworzeniu raportów. Świadomość przedsiębiorców rośnie, a na rynku pojawiły się już tzw. zielone umowy, opisujące współpracę między wynajmującym i najemcą w zakresie proekologicznej eksploatacji budynku. Wyzwaniem w tym zakresie będą również modernizacje starszych obiektów, a ich dostosowywanie, np. przez odpowiednie modyfikacje systemów klimatyzacji, zainstalowanie czujników ruchu czy oświetlenia typu LED, już jest jednym z elementów negocjacji między najemcami i wynajmującymi.

Jednym z najbardziej gorących haseł 2023 są oszczędności. Gdzie będą ich szukać i gdzie je znajdą najemcy budynków biurowych, handlowych, magazynowych?

Wszystkie sektory rynku będą mierzyć się z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, których procentowy udział w obciążeniach wynikających z najmu rośnie. Już teraz widzimy wiele działań zarówno ze strony najemców, jak i deweloperów, które mają na celu przede wszystkim ograniczenie zużycia energii. Ze względu na wyższe czynsze w nowych biurowcach, spowodowane wysokimi kosztami budowy, część najemców zdecyduje się na pozostanie i renegocjacje umów w dotychczasowych lokalizacjach. To trend widoczny również w analizach Newmark Polska – już w ubiegłym roku (2022) w całkowitym popycie wyraźnie wzrósł udział renegocjacji, zwłaszcza w Warszawie, gdzie sięgnął prawie 40 proc.

Co w takiej sytuacji doradzają Państwo swoim klientom?

W takiej sytuacji zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Rzadko bywa tak, że jakieś rozwiązania są dla wszystkich dobre albo dla wszystkich złe. Również oszczędności płynące z pozostania w starszych budynkach nie są takie oczywiste, ponieważ nowoczesne biurowce z zielonymi certyfikatami pozwalają najemcom uzyskać nawet o 30-proc. niższe opłaty eksploatacyjne. Z tego samego powodu, iluzoryczną oszczędnością może okazać się przeprowadzka na obrzeża miasta, do lokalizacji, gdzie pracownicy będą mieli kłopoty z dojazdem czy zjedzeniem w okolicy obiadu. Jednym z bardziej racjonalnych rozwiązań w tej sytuacji wydaje się wybór mniejszego biura, w nowoczesnym i ekologicznym budynku oraz dobrej lokalizacji. Ale też nie dla wszystkich. Dlatego, wspierając naszych klientów, każdy przypadek analizujemy osobno, porównując koszty i obciążenia wynikające z kontraktu.

Wywiadu udzielił: Piotr Kaszyński, Partner Zarządzający w Newmark Polska.
materiał prasowy

Olivia Centre z pierwszym raportem ESG

Olvia-Star-33
Olivia Centre opublikowała swój pierwszy raport ESG. Troska o społeczność, ekologia i bezpieczeństwo to znaki rozpoznawcze największego centrum biznesowego w Polsce.

Gdyby rynek nieruchomości na wzór młodzieżowego słowa roku tworzył swój ranking najgorętszych tematów minionego roku to Enviromental, Social and Corporate Governence (ESG) byłby pojęciem plasującym się w ścisłej czołówce. Mimo, że pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w czasie każdej branżowej konferencji i w licznych publikacjach związanych z rynkiem nieruchomości, to jedynie 33% przedstawicieli rynku opracowuje raporty określające ich dobre praktyki z zakresu zarządzania własną polityką ekologiczną i społeczną, a tylko 11% firm udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców. W tym wąskim gronie właśnie znalazła się Olivia Centre, która 17 listopada opublikowała swoje pierwsze podsumowanie inicjatyw wpisujących się w politykę ESG.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej, które wciąż jest w fazie rozwoju. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w centrum trójmiejskiej aglomeracji.  W ostatnich miesiącach w Olivii rozwijane były projekty skupiające się w czterech kluczowych obszarach, które pozwoliły skutecznie realizować założoną strategię rozwoju: zrównoważony rozwój i środowisko, komunikacja i działania na rzecz interesariuszy oraz społeczności lokalnej i bezpieczeństwo. Zostały one poprzedzone analizą ryzyk w zakresie zmian klimatu, aspektów społecznych oraz ładu korporacyjnego, co pozwoliło nakreślić kluczowe dla spółki obszary działań w dynamicznie zmieniającym się świecie pod względem społecznym, politycznym i w okresie obarczonym niepewnością. Równocześnie przygotowany raport doskonale wpisuje się w prowadzoną od lat politykę i strategię całej Grupy Tonsa (właściciela Olivia Centre), opierającej się nie tylko na maksymalizacji zwrotu, ale również korzyści społecznych oraz środowiskowych.

Mamy świadomość odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach względem regionu, kraju i ekologicznej planety w perspektywie sektora, który ma znaczący wpływ na kształtowanie trendów i dobrych praktyk na rynku. – mówi Agata Kwapisiewicz, ESG Officer Olivia Centre. Jesteśmy świadomi, że proces budowania nowych nieruchomości oraz ich wieloletnie utrzymanie ma ogromne znaczenie dla klimatu. To znaczenie zostało podkreślone między innymi w raporcie „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” autorstwa ThinkCo z 2021 roku, według którego sektor budownictwa odpowiada globalnie za około 30% emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa około 40% energii. Dlatego stawianie człowieka i środowiska w centrum myślenia o nieruchomościach jest naszym najważniejszym zadaniem.

Z tego powodu w Olivii Centre podjętych zostało szereg inicjatyw skupionych w programie określonym mianem Roku Ekologii, w czasie którego wypracowane zostały dobre praktyki i inicjatywy.

Źródło: Olivia Centre.

Firma z branży nieruchomości Ghelamco walczy z globalnym ociepleniem

099a034b200434de6d14cd864f68a634
Firma z branży nieruchomości Ghelamco walczy z globalnym ociepleniem.

Ghelamco Poland jako pierwsza firma działająca w branży nieruchomości w Polsce dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Jej celem jest wspieranie najbardziej ambitnych przedsiębiorstw w walce z globalnym ociepleniem zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Jest to kolejny, niezmiernie istotny element strategii ESG dewelopera.
Science Based Targets initiative jest wspólnym projektem United Nations Global Compact, CDP (Carbon Disclosure Project), World Resources Institute (WRI) oraz WWF (World Wide Fund for Nature). Inicjatywa powstała w 2015 r., aby pomóc najambitniejszym firmom, liderom w swoich branżach, w definiowaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami nauki o klimacie i Porozumienia Paryskiego. Działalność SBTi oparta jest o wiedzę naukową i promuje najlepsze praktyki w zakresie dekarbonizacji firm oraz ograniczenia średniego wzrostu temperatury na Ziemi.

Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyznaczamy sobie najambitniejsze cele w obszarze ESG. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą z sektora nieruchomości i jednym z zaledwie 15 przedsiębiorstw w kraju, które dołączyły do tej zaszczytnej inicjatywy pod auspicjami cieszących się najwyższym zaufaniem międzynarodowych instytucji. Jednak przede wszystkim jest to przejaw poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest środowisko i nasza planeta – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

To kolejny ważny krok w ramach realizacji naszej strategii ESG. Dzięki przystąpieniu do inicjatywy Science Based Targets będziemy mogli jeszcze efektywniej działać na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki z globalnym ociepleniem, mając wśród sojuszników największe międzynarodowe organizacje. Do 2025 roku chcemy też osiągnąć neutralność energetyczną, w pełni wykorzystując potencjał czystej energii, którą sami będziemy produkować na naszych farmach fotowoltaicznych – mówi Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

Neutralność emisyjna u dewelopera Prologis do 2040 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Neutralność emisyjna u dewelopera Prologis do 2040 roku? Firma działająca na rynku nieruchomości komercyjnych zapowiedziała osiągnięcie zerowej emisyjności netto do 2040 roku.

W Raporcie ESG 2021-2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku.
ESG to zrównoważony rozwój rozpisany szczegółowo w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Tylko tak kompleksowe podejście do prowadzenia biznesu i równoległe wdrażanie zmian w każdym z tych obszarów, pozwolą realnie ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na naszą planetę. Właśnie takie podejście stanowi fundament globalnej strategii ESG w Prologis, która stanowi integralną część strategii biznesowej firmy.

Biuro może wspierać realizację celów ESG

77d0f083b73982e1f9e091bbc2e66d6d
Biuro jako element kulturotwórczy i wspierający realizacje celów ESG? Tak! Stawki czynszowe i prestiżowa lokalizacja wciąż pozostają istotnym czynnikiem w procesie decyzyjnym. Jednak świadome firmy inspirujące swoje zespoły do efektywnej i kreatywnej pracy, budujące realne strategie w zakresie odpowiedzialności za społeczeństwo, środowisko i ład korporacyjny, przy wyborze miejsca na swoje siedziby stawiają coraz więcej konkretnych wymagań. Tak było w przypadku Alior Banku, który niedawno zadecydował o przeniesieniu swojego trójmiejskiego biura do Palio Office Park na Młodym Mieście w Gdańsku.

Spis treści:
E – Środowisko
S – Społeczna odpowiedzialność
G – Ład korporacyjny

Firmy tworząc dziś strategie dotyczące struktury organizacyjnej, polityki personalnej i lokalizacji biorą pod uwagę coraz szerszą gamę czynników. Zmieniają się preferowane modele pracy, a nacisk kładziony jest na pozyskanie i utrzymanie talentów oraz tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej realizacji celów biznesowych. Na to nakłada się potrzeba dostosowania funkcjonowania firm w zakresie dekarbonizacji i prośrodowiskowych celów wspierających walkę ze zmianami klimatu. Biura i szersze strategie firm dotyczące nieruchomości stanowią ważny element planów będących odpowiedzią na te wzywania. O procesie wyboru idealnej lokalizacji na miejsce pracy dla zespołów prężnie rozwijających się firm opowiadają przedstawiciele Alior Banku, który zadecydował w tym roku o przeniesieniu trójmiejskiej siedziby do Palio Office Park na Młodym Mieście, oraz Cavatina Holding, dewelopera biurowego, właściciela kompleksu powstającego na terenach Stoczni Gdańskiej.
Alior Bank, jeden z najprężniej rosnących polskich banków, posiada Centrale w Warszawie, w Krakowie i Gdańsku. Alior Bank tworzy dla swoich pracowników dynamiczne środowisko pracy stawiając na swobodną kulturę organizacyjną i bezpośrednią komunikację. Jak przyznają przedstawicie Banku, wybierając budynek w kompleksie Palio jako nową lokalizację Centrali w Gdańsku, nie troszczyli się wyłącznie o interes ekonomiczny firmy.

„Uważamy, że biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim zainteresowanym: pracownikom, społecznościom lokalnym oraz środowisku. Dlatego przy ocenie potencjalnych nowych biur dla naszego zespołu nakreśliliśmy kryteria związane z naszą strategią ESG. Palio Office Park najlepiej odpowiada na te nasze potrzeby”,

mówi Kamila Skibińska Dyrektor Departamentu Logistyki, Alior Bank.

E – Środowisko

Dla Alior Banku warunkami do spełnienia były: budynek certyfikowany, efektywny energetycznie, pozwalający na zmniejszenie śladu węglowego, a także zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwalających na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przy korzystaniu z budynku.
A Palio Office Park to przykład nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy i rekreacji z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej.

„Budynek Palio A uzyskał ocenę BREEAM na poziomie Excellent, a w procesie weryfikacji wysoko oceniony został między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. To dla nas szczególnie ważne, by nasze miastotwórcze projekty były budowane w sposób zrównoważony, zgodny z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a także spełniały oczekiwania pracujących w nich osób i innych użytkowników. Certyfikacja w świetnie w Polsce już znanym systemie wielokryterialnym jest wiarygodną wizytówką dla budynku. Jesteśmy też jednym z nielicznych podmiotów, które już teraz wyliczają ślad węglowy inwestycji we wszystkich trzech zakresach”,

komentuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

S – Społeczna odpowiedzialność

W obszarze związanym z maksymalizacją komfortu użytkowników oraz kulturotwórczej roli biura, najemcy zależało na możliwości elastycznego dostosowania powierzchni m.in. do modelu pracy hybrydowej z możliwością rezerwacji stanowisk oraz parkingu poprzez aplikację mobilną. Słuchając oczekiwań swoich zespołów, Bank chciał także zapewnić możliwość otwierania okien, co daje dopływ świeżego powietrza poza obiegiem wymuszonym. Kolejnym ważnym czynnikiem przy ocenie nieruchomości było bezpieczeństwo energetyczne obiektu – gwarantujące nieprzerwane procesy obsługi klientów w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.
 

„Palio Office Park spełnił także wymagania najemcy co do możliwości zaaranżowania wygodnych powierzchni do pracy wyposażonych w pokoje gier i relaksu, salki spotkań, salę do ćwiczeń, strefę hotdesk oraz przestrzeń szkoleniową. Atutem naszej inwestycje jest także jej lokalizacja z szybkim dostępem do komunikacji zbiorowej (szczególnie SKM i TRAM)”, 

dodaje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

G – Ład korporacyjny

Dziś sprawne zarządzanie firmą opiera się w dużym stopniu na dobrym systemie komunikacji i niezawodności technologii wspierającej jej procesy wewnątrz organizacji i w odniesieniu do partnerów biznesowych. Alior Bank oczekiwał wyposażenia salek telekonferencyjnych w sprzęt umożliwiający kontakt w czasie rzeczywistym z innymi jednostkami, co wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji oraz redukuje koszty podróży służbowych.
Najemca chciał także zoptymalizować zajmowaną powierzchnię biurową w celu minimalizacji kosztów oraz dostosowania do obecnych warunków zatrudnienia i modelu pracy.

„To co dodatkowo wyróżnia Palio Office Park i inne nasze inwestycje, to kompleksowość oferty Cavatina Holding. Dobrze rozumiemy zmieniające się potrzeby firm, wiemy jak złożonym i pracochłonnym procesem jest zaplanowanie nowej przestrzeni oraz procesu przeprowadzki. Dlatego naszym klientom proponujemy także usługi związane z space planami, zdefiniowaniem potrzeb co do funkcji biura, projektowaniem i przygotowaniem powierzchni”,

podsumowuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Palio A jest pierwszym, oddanym do użytku w 2021 r., budynkiem kompleksu należącego do Cavatina Holding. Oferuje ponad 16 000 mkw. powierzchni GLA, która rozmieszczona jest na 8 kondygnacjach naziemnych. Dla zmotoryzowanych przewidziano w nim ponad 270 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek – miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, w tym szatnie i prysznice. Obiekt wyróżnia bryła doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Źródło: Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. 

Newmark Polska: ESG to nowy czynnik w kreowaniu wartości firmy i nieruchomości

ESG_photo-1
Trzy filary ESG (Environmental, Social, Governance), odnoszące się do działań na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, stwarzają istotne wyzwania i szanse w dzisiejszych czasach. Z uwagi na wpływ ESG na kreowanie wartości inwestorzy coraz częściej uwzględniają czynniki związane z ESG w analizach przyszłych zagrożeń i perspektyw wzrostu.

Spis treści:
Szersza perspektywa
Jakie firmy okażą się zwycięzcami?
Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?
Polska perspektywa

„Obecnie wiele przedsiębiorstw dąży do realizacji ambitnych celów związanych z przekształcaniem modeli biznesowych w duchu zrównoważonego rozwoju. Rewidują sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, a także podejście do pracowników. Z tego względu nieruchomości komercyjne muszą ewoluować, aby nadal mogły przyciągać firmy jako najemców, nabywców czy klientów” – mówi Michael Kürschner, Dyrektor zarządzający ds. Doradztwa Globalnego i Workplace Strategy, Global Corporate Services w Newmark.

Dostosowanie standardów etycznych prowadzenia biznesu do wymogów ESG może mieć korzystny wpływ na działalność firmy w dłuższej perspektywie – pozwoli zwiększyć atrakcyjność w oczach inwestorów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyciągnąć klientów zainteresowanych ekologicznymi produktami oraz zatrzymać pracowników oczekujących możliwości realizacji kariery zgodnie z zasadami etyki.

„Podjęcie działań w zakresie ESG w celu kreowania wartości to zadanie dla kadry kierowniczej mające dalekosiężne konsekwencje poprzez wpływ nie tylko na nieruchomości, lecz także na prowadzoną działalność biznesową. Podejmowanie decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju umożliwia zmiany długofalowe, wpływając na wzrost przychodów, możliwość przyciągania pracowników, redukcję kosztów i zwiększenie poczucia zaufania wśród konsumentów, a nie tylko na maksymalizację zysków w krótkiej perspektywie” – mówi Michael Hall, Dyrektor zarządzający ds. Ochrony Środowiska i BHP, Global Corporate Services w Newmark.

Szersza perspektywa

Politycy uczestniczący w ONZ-owskich konferencjach klimatycznych w Paryżu i Glasgow zobowiązali się do wdrożenia działań regulacyjnych i naprawczych mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatu. Niemniej jednak:

  1. Zmiany klimatu to nie jedyny problem. Stanowią one zagrożenie dla planety. Głównym celem ochrony środowiska jest powstrzymanie lub spowolnienie tempa zmian klimatu. Za priorytetowe należy uznać także dodatkowe aspekty związane z filarem „E”, takie jak „przejście do gospodarki cyrkularnej” w ramach przeciwdziałania marnotrawstwu i zanieczyszczeniu środowiska. Ponadto w ramach holistycznego podejścia do kwestii środowiskowych należy również wziąć pod uwagę kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.
  2. Same działania regulacyjne nie wystarczą. Wprowadzane zmiany mogą spotkać się z chłodnym przyjęciem, wrogością, a nawet odrzuceniem. Na pierwszy rzut oka wdrożenie rozwiązań regulacyjnych wydaje się prostym rozwiązaniem, ale są one trudne w realizacji, czego dowodzą różne konferencje klimatyczne. Regulacje prawne mogą zachęcać firmy do wypracowywania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, ale zadania z tym związane charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i niekiedy wymagają bardziej rygorystycznego podejścia niż w przypadku programów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie firmy okażą się zwycięzcami?

76 proc. konsumentów deklaruje, że zaniecha dokonywania zakupów od firm, które niewłaściwie traktują środowisko, pracowników czy lokalne społeczności.

Liderzy branży zmieniają swoje oczekiwania i w oparciu o kryteria ESG aktywnie starają się poznać zagrożenia w różnych obszarach, m.in. ryzyko dla reputacji firmy, kapitału ludzkiego, rozwoju biznesu, kondycji finansowej czy zgodności z przepisami i regulacjami. 80 proc. największych firm świata wskazuje na ryzyko fizyczne lub przejścia związane ze zmianami klimatycznymi.

Sukces odniosą firmy, które będą otwarcie komunikowały interesariuszom zagrożenia związane z ESG oraz dysponowały odpowiednimi planami działania w tym zakresie. W przeciwnym razie mogą utracić konkurencyjność czy też zniknąć z rynku.

Nowe i powstające firmy wyznaczają kierunek już istniejącym, opracowując modele biznesowe w duchu zrównoważonego rozwoju już na samym początku działalności. Za przykład mogą posłużyć m.in. Patagonia oraz Allbirds, które produkują przyjazne dla planety ubrania, obuwie i akcesoria. Z kolei w branży kosmetycznej na ekologię stawia Ringana – od naturalnych produktów i wegańskich opakowań bez mikroplastiku, wyprodukowanych z całkowicie odnawialnych i naturalnych surowców, po wybór menu w kantynie i model biznesowy współpracy z kontrahentami. Te firmy zorientowane na zrównoważony rozwój podjęły decyzje dobrowolnie i przyciągają klientów poszukujących produktów ekologicznych.

Dzięki zrównoważonemu finansowaniu w Europie czy też inwestycjom zaangażowanym społecznie w skali globalnej zrównoważone firmy mają ułatwiony dostęp do kapitału, a w szczególności w branży nieruchomości spełniających wymogi ESG, w której konkurencja jest niewielka, a popyt rośnie stopniowo.

Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?

Zarówno właściciele ekologicznych budynków, jak i firmy, którym przyznano zielone certyfikaty, już od wielu lat są zaangażowani w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w celu spełnienia kryteriów ESG, w tym całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach prowadzonej działalności i w całym łańcuchu dostaw, niezbędne jest podjęcie kolejnych działań.

Osiągnięcie ambitnych celów środowiskowych, takich jak ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, wymaga zrewolucjonizowania całej branży budowlanej poprzez wdrażanie strategii zrównoważonych, w tym radykalnego zmniejszenia zużycia surowców i energii do budowy obiektów. Obecnie aż 50 proc. wydobywanych surowców na świecie wykorzystuje się do budowy budynków, a istniejące obiekty odpowiadają za 32 proc. globalnego zużycia energii, nie wspominając już o emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji i obróbki materiałów budowlanych.

Mniej nowych budynków, częstsze rewitalizacje i zmienianie przeznaczenia istniejących nieruchomości to tylko częściowe rozwiązanie. Budynek powinien być postrzegany jako „kopalnia” surowców wtórnych. Ponowne wykorzystywanie surowców zamiast poddawania ich recyklingowi czy nawet downcyklingowi również pozwala oszczędzać wodę. Nowe technologie, takie jak digital twin czy modelowanie informacji o budowaniu, także mogą być pomocne we wspieraniu cyrkularnej gospodarki surowcami. Nie ulega wątpliwości, że ramowe regulacje prawne powinny umożliwiać ponowne wykorzystywanie materiałów.

Każdy podmiot uczestniczący w cyklu życia nieruchomości również może mieć wpływ na aspekty środowiskowe. Wśród potencjalnych rozwiązań można wymienić tworzenie zielonych dachów i fasad, które ograniczają nagrzewanie się budynków w centrach miast i jednocześnie zapewniają schronienie owadom, ptakom i niewielkim zwierzętom. Nowoczesne strategie dotyczące organizacji miejsca pracy i korzystanie z powierzchni elastycznych także mają wpływ na emisję dwutlenku węgla poprzez ograniczenie częstotliwości dojazdów pracowników do pracy.

Etyczne drzewo decyzyjne to wartościowe narzędzie, które firmy mogą w pełni uwzględnić na każdym etapie podejmowania decyzji, w tym dotyczących oceny nieruchomości i inwestycji pod kątem spełniania wymogów ESG.

Częstsze podejmowanie decyzji w zgodzie ze standardami etycznymi w każdym aspekcie prowadzonej działalności przełoży się między innymi na wzrost cen akcji, a także przyczyni się do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. ESG może być źródłem nowych pomysłów w biznesie.

Polska perspektywa

„Wraz z rosnącą świadomością ESG wśród wszystkich uczestników rynku nieruchomości komercyjnych, posiadanie strategii oraz sukcesywne wdrażanie rozwiązań w zakresie jej poszczególnych filarów stają się kluczowymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej. W 2026 roku prawie 5000 podmiotów obecnych w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania niefinansowego, a w najbliższych czterech latach obowiązkiem opracowania strategii ESG zostaną objęci kontrahenci i poddostawcy dużych firm działających na terenie Unii Europejskiej” – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

„W przypadku nieruchomości komercyjnych ESG stopniowo staje się nową miarą ich wartości. Nieruchomości, w których funkcjonują lub wdrażane są rozwiązania z zakresu ESG, już teraz cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. Zrównoważona strategia ESG to konkretne działania mające na celu zarówno ochronę otaczającego nas środowiska, jak i tworzenie mikrolokalizacji, w których lepiej nam się pracuje i uwzględniane są potrzeby pracowników” – dodaje ekspertka Newmark Polska.

 

*Źródła:

  • PWC: 2021 Consumer Intelligence Series Survey on ESG – Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG
  • S&P Global – October 1, 2019: Accounting for Climate: The Next Frontier in ESG
  • IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 °C Strengthening and implementing the global response.

Źródło: Newmark Polska.

Wolf Theiss: ESG podzieli rynek na firmy dwóch prędkości

Zuzanna Nowak-Wróbel

Kolejna dyrektywa unijna związana z ESG zwiększy znacząco zasięg firm, które będą musiały spełniać ostre kryteria działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Trzeba liczyć się z tym, że już w przyszłym roku firmy uczestniczące nawet w dalekim łańcuchu dostaw będą musiały wykazać się realizacją wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem. To znacząco sprofesjonalizuje rynek, ale i dokona swoistego podziału na pierwszą i drugą ligę firm wskazuje Zuzanna Nowak-Wróbel, Associate w warszawskim zespole IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Raportowanie pozafinansowe ESG – czyli związane z działalnością na rzecz środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego – w tej chwili dotyczy przede wszystkim spółek giełdowych i firm z sektora finansowego. Regulacje unijne od 2023 roku nakładają obowiązek raportowania pozafinansowego związanego z ESG na wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Kolejne przepisy unijne znacząco poszerzają zasięg firm objętych ESG, co wynika z roboczego na razie tekstu dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), który został opublikowany 30 czerwca 2022 r. jako uzgodniony wspólnie przez Radę i Parlament Europejski. Zgodnie z dyrektywą od 2024 roku prawie 4 tysiące firm w Polsce będzie musiało raportować, co robi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kolejną grupę firm czeka rewolucja, i to w znacznie większym stopniu, niż o tym myślimy teraz. Chodzi już nie tylko o duże przedsiębiorstwa, ale i sektor MŚP, szczególnie tam, gdzie biorą one udział w łańcuchu dostaw. Do zmian prawnych, ale i takich, których oczekują inwestorzy, czy które wymuszą duże firmy i procedury przetargowe – małe przedsiębiorstwa muszą zacząć się przygotowywać już dziś, jeśli nie chcą stracić znaczenia na rynku – dodaje Kinga Kluszczyńska, członek warszawskiego zespołu IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Implementacja unijnej dyrektywy, obecnie wprowadza szereg zmian w przepisach krajowych poszczególnych sektorów, wymuszając choćby na bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych nie tylko raportowanie, ale i stosowanie kryteriów ESG w praktyce finansowej. Przykładowo od sierpnia 2022 r. istnieje obowiązek sprawdzania preferencji klientów dotyczących inwestycji w „zielone produkty”. Innymi słowy, nie można oferować klientowi aktywów niezgodnych z jego preferencjami.

Wejście w życie dyrektywy CSRD poszerzy ten zakres jeszcze bardziej i od 2024 roku wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe, oraz spółki giełdowe zostaną objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego, znacznie bardziej szczegółowo określonego.

Kluczowe stają się w tym przypadku wyśrubowane kryteria raportowania, które dotyczyć będą trzech obszarów. Po pierwsze, samego przedsiębiorstwa, czyli tego, jakie generuje emisje, co produkuje, ale i jakie normy spełnia budynek, w którym firma się znajduje. Po drugie, co dane przedsiębiorstwo kupuje, czyli np. paliwo i energię. Po trzecie – i to jest największe wyzwanie – chodzi o cały łańcuch dostaw, emisje generowane przez dostawców czy producentów w łańcuchu całego cyklu produkcyjnego. Na tym polega rewolucyjność tych zmian, które znacząco wpłyną na rynek, dzieląc go na dwie grupy firm: pierwszej i drugiej ligi czy prędkości – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Regulacje prawne zmieniły także nawyki inwestorów. Firmy zobowiązane prawem do raportowania coraz większej liczby danych, także tych pozafinansowych, znacznie łatwiej zweryfikować pod kątem inwestycyjnym.

Dzięki raportowaniu ESG inwestorzy mogą skuteczniej weryfikować firmę, sprawdzając, jaką działalność prowadzi nie tylko na rzecz środowiska, o którym w tym roku było najgłośniej w kontekście ESG, ale i co dana firma robi na rzecz niwelowania nierówności płacowych, w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn czy obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obserwując ten trend, możemy zakładać, że już na przestrzeni kilku najbliższych lat firmy nieposiadające strategii i raportów ESG nie będą w ogóle brane pod uwagę przez tych inwestorów w zakresie współpracy. Dlatego zrównoważony rozwój stał się elementem strategii biznesowej każdej chcącej liczyć się na rynku spółki komentuje Kinga Kluszczyńska.

Dlatego – zdaniem prawników i ekspertów – biorąc pod uwagę zarówno presję regulacyjną, oraz oczekiwania partnerów biznesowych, inwestorów czy klientów indywidualnych, do ESG powinni przygotować się niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Mówiąc brutalnie, bez pokazania mierzalnych procesów i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele firm może wypaść z rynku. Nie chodzi już tylko o posiadanie strategii środowiskowej, ale o porządnie poukładane i opisane procedury dotyczące polityki zatrudnienia, ochrony danych osobowych, czyli RODO, compliance czy przeciwdziałania nierównościom. Wydaje się, że regulacje unijne będą zmierzały także w tym kierunku, żeby zwiększać transparentność raportów ESG. Słychać głosy, że potrzeba bardziej precyzyjnych wytycznych, bo na przykład w przypadku danych dotyczących spraw społecznych (związanych choćby z inkluzyjnością i likwidowaniem nierówności) problemem nie jest ilość danych, ale ich jakość i kontekst użycia. Z pewnością jednak to jedne z tych danych, których – w odróżnieniu od trudno policzalnego śladu węglowego – nie da się zmanipulować. Na rynku inwestycyjnym widać, że polityki w obszarach spaw społecznych i ładu korporacyjnego stają coraz bardziej znaczące – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Obecnie raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe dla tzw. jednostek interesu publicznego, czyli m.in. banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych itd. Przed ogłoszeniem projektu nowej dyrektywy CSRD, harmonogram zakładał, że od 2023 roku obowiązek obejmie duże firmy oraz spółki notowane na giełdzie, które osiągają przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) o wysokości 85 mln zł. Trzy lata później, czyli od 2026 roku raportowanie ESG miało dotyczyć już wszystkich spółek. Projekt nowej dyrektywy znacząco poszerza zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania informacji nt. zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże jednostki, bez względu na to czy są notowane czy nie. Dodatkowo w świetle nowych propozycji trzy lata później niż duże jednostki takie obowiązkowe raportowanie miałyby rozpocząć małe i średnie podmioty.

Źródło: Wolf Theiss.

MLP Group ze strategią w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju

DJI_0254_edited2_breeam

MLP Group – Green Industrial Developer – należący do liderów w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, opublikował strategię w zakresie ESG. Deweloper zamierza wyznaczać najwyższe ekologiczne standardy w branży nieruchomości logistyczno-przemysłowych. Szacunek dla przyrody i troska o środowisko naturalne jest podstawą działalności Grupy rozwijającej sieć nowoczesnych parków logistycznych i miejskich na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Celem MLP Group jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 r. 

MLP Group buduje obiekty, które są nie tylko przyjazne środowisku, ale także zapewniają komfort jego użytkownikom. Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków eko-rozwiązania. Wyrazem jak dużą wagę przykłada Zarząd MLP Group do zrównoważonego rozwoju jest zaprezentowana strategia działania w zakresie ESG.  

 „W naszych obiektach stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne przyczyniając się do ochrony naszej planety. Oddawane najemcom do użytkowania parki logistyczne to środowisko pracy dla setek, a nawet tysięcy pracowników. Dlatego bardzo zależy nam, aby było to środowisko przyjazne, także dzięki stosowaniu rozwiązań ekologicznych oraz dbaniu o naturę. Chętnie sadzimy i pielęgnujemy drzewa na terenie naszych parków logistycznych, a znaczny procent powierzchni przeznaczamy na tereny zielone. W opublikowanej strategii ESG zawarliśmy wszystkie kluczowe kierunki działania i główne zadania do realizacji, dzięki którym chcemy zrealizować zerową emisyjność. Koncentrujemy się na naszym celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku. To bardzo ważne również dla naszych najemców, dla których ochrona środowiska często też jest istotnym wyzwaniem, a jednocześnie m.in. dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej osiągają oni realne korzyści finansowe” – powiedział Tomasz Zabost, Członek Zarządu MLP Group S.A.

ENVIRONMENTAL (środowiska) 

Głównym celem MLP Group jest ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku. Zadania, które mają doprowadzić firmę do tego celu, obejmują przede wszystkim: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz stopniowy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach MLP Group. W efekcie zostanie ograniczona emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Firma kładzie nacisk na stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska i ulegających biodegradacji.

Strategicznym zadaniem MLP Group jest rozwój instalacji fotowoltaicznych. W 2021 roku MLP Group rozpoczęła budowę instalacji PV w swoich parkach logistycznych. MLP Group zrealizuje instalacje PV o mocy ok. 9 MW. Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii o ok. 9 000 MWh/rok oraz redukcja emisji CO2 o 6 380 t/rok. We wszystkich parkach logistycznych zlokalizowanych w Polsce, począwszy od 2022 roku, cała zakupiona energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii, które są poświadczone gwarancjami pochodzenia. Polityka zakupu zielonej energii będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a na rynku niemieckim i austriackim certyfikatem DGNB Gold lub Platinum. W ten sposób analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów. Celem jest, aby w przyszłości całe portfolio nieruchomości było objęte certyfikacją.

Budynki wyposażane są w urządzenia, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody. Instalowane są zbiorniki na wodę deszczową. MLP Group prowadzi działania w zakresie bioróżnorodności poprzez m.in. sadzenie drzew, tworzenie łąk kwietnych, stawianie budek dla owadów, tworzenie terenów zielonych. Zachęca również do jazdy rowerami budując wiaty rowerowe. W planie jest sortowanie i recykling odpadów we wszystkich parkach logistycznych poprzez uruchomienie programu „zero waste”.

SOCIAL RESPONSIBILITY (odpowiedzialność społeczna) 

MLP Group chce podnosić świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnych. Dawać przykład w obszarze ESG, który będzie naśladowany przez innych. Wśród prowadzonych działań jest m.in. wolontariat. Grupa angażuje się w program Szlachetna Paczka, wspiera fundację Poland Business Run, bierze udział w różnych akcjach charytatywnych.

MLP Group przestrzega polityki równych szans, która zapewnia równe szanse w zakresie procesu rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami zawartymi w tej polityce, zatrudnianie, ocena i awansowanie pracowników firmy może odbywać się wyłącznie na podstawie takich kryteriów, jak: indywidualne kompetencje, doświadczenie i efektywność.

CORPORATE GOVERNANCE (ład korporacyjny) 

„Naszym głównym celem jest spełnienie oczekiwań klientów. Oferujemy nowoczesną, wysokiej jakości powierzchnię magazynową, w pełni dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych najemców. Współpracujemy z klientami na każdym etapie procesu tworzenia parku logistycznego, począwszy od decyzji lokalizacyjnej, poprzez prace projektowe, uzyskiwanie pozwoleń, budowę i komercjalizację, aż po zarządzanie nieruchomością. Działamy zgodnie z naszym kodeksem etycznym i zasadami ładu korporacyjnego, a podstawową wartością, na której się opieramy, jest partnerstwo” – podkreślił Tomasz Zabost. MLP Group wdrożyło również m.in. procedury zgłaszania naruszeń prawa, w tym mechanizm whistleblowingu.

Źródło: MLP Group.

Santander Bank Polska wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm

ben-rosett-10614-unsplash
Bank zajął drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który jest tworzony przez Koźmiński Business Hub. Ponadto, już po raz szósty, Santander Bank Polska otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez tygodnik Polityka konkursie Listki CSR.

W XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Santander Bank Polska zajął drugie miejsce zarówno w kategorii branżowej tj. „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” oraz ogólnej.

Na początku czerwca Santander Bank Polska został nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki jako jedna z dwudziestu jeden firm w Polsce. Do XI edycji konkursu wpłynęło 126 zgłoszeń. Złoty Listek CSR Polityki trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. Złotymi Listkami nagradzane są firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. Firmy, które opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania wśród czynników ESG jest całościowy system zarządzania etyką. Ważnym aspektem jest również cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych.

Strategia ESG jest dla Santander Bank Polska kluczowym drogowskazem dla wszystkich projektów i innowacji. Od lat działamy w sposób etyczny i odpowiedzialny, wspieramy naszych klientów oraz społeczności lokalne. Obecnie naszym największym wyzwaniem i zobowiązaniem jest spowolnienie zmian klimatycznych. Najbliższa dekada przyniesie bez wątpienia wzrost znaczenia kwestii związanych z zieloną transformacją, ale może być także decydująca dla powodzenia wszystkich przyszłych projektów biznesowych i dobrostanu nas wszystkich. Grupa Santander wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne, zakładając osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także udostępnienie 120 mld euro zielonego finansowania do roku 2025. Prestiżowe nagrody są dla nas potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku i motywują nas do podejmowania codziennych wysiłków w imię lepszego jutra – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

Globalnie 87% firm przygotowuje raporty niefinansowe

Marcin Drzewiecki
Według danych z raportu Economist Impact zrealizowanego na zlecenie Iron Mountain, dopiero po okresie pandemii odpowiedzialność społeczna i czynniki ESG (Environmental, Social, Governance) trafiły na listę pięciu najważniejszych priorytetów biznesu1. Aktualnie koncentruje się na nich blisko 29% firm, a wzrost ich liczby ma związek m.in. z uwrażliwieniem interesariuszy na poszczególne obszary zrównoważonego rozwoju w minionych latach. Jednak kluczowym motywatorem do wdrażania strategii ESG jest dziś presja regulacyjna. Już wkrótce nowe przepisy będą zobowiązywać do raportowania niefinansowego znacznie więcej przedsiębiorstw, poszerzając jednocześnie jego zakres przedmiotowy.

Spis treści:
Presja regulacyjna a wdrażanie strategii ESG
Sukces projektu wymaga czasu

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych realiach biznesowych ograniczenie się do komunikowania o podejmowanych inicjatywach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest już wystarczające. Wzrost świadomości opinii publicznej sprawił, że wszelkie deklaracje firm są niezwykle szybko weryfikowane, a ewentualne nieścisłości mogą prowadzić do utraty reputacji lub innych dotkliwych konsekwencji. Dlatego też organizacje, które realnie wspierają realizację celów zrównoważonego rozwoju, coraz częściej wprowadzają standaryzację raportowania podejmowanych działań. Jednak nie mniejsze znaczenie w tym zakresie ma rosnąca presja regulacyjna.

Presja regulacyjna a wdrażanie strategii ESG

Dotychczas obowiązkiem raportowania niefinansowego było w Polsce obarczonych zaledwie kilkaset największych przedsiębiorstw, przed wszystkich z sektora finansowego i ubezpieczeniowego, a także spółki giełdowe. Jednak zapowiadane rozporządzenie dotyczące taksonomii UE, a także dyrektywa CSRD znacząco poszerzą zakres podmiotowy obowiązujących przepisów. Szacuje się, że od 2024 r. (prezentacja wyników za 2023 r.) do publikowania raportów niefinansowych będzie zobowiązanych już ponad 3500 organizacji, a w kolejnych latach dołączą do nich kolejne firmy, również z sektora MŚP, co potwierdza, że dbałość o aspekty ESG będzie wkrótce nieunikniona.

To właśnie wspomniane zmiany legislacyjne w głównej mierze motywują przedsiębiorstwa w naszym kraju do działania w ramach celów ESG, a także raportowania podjętych kroków i stopnia realizacji założonego planu. Blisko 32% prezesów polskich firm deklaruje, że reagowanie na presję ze strony samorządów, organów regulacyjnych oraz społeczeństwa stanowi główny motor napędowy dla strategii zrównoważonego rozwoju2.

Uwzględnienie w firmowej strategii czynników ESG to niekwestionowany trend w skali globalnej, który zadamawia się również w Polsce. Dane z raportu Economist Impact, w ramach którego przebadano ponad 600 organizacji z całego świata, wskazują, że jeszcze przed pandemią transparentne raportowanie niefinansowe realizowało 48% organizacji, a dziś ich odsetek wzrósł do 87%. Na podobnym poziomie kształtuje się liczba przedsiębiorstw korzystających aktualnie z nowoczesnych technologii wspierających śledzenie postępów w tym zakresie oraz narzędzi ułatwiających proces raportowania (90%), a także firm, które zaangażowały w inicjatywy ESG więcej zasobów (90%). Ogromne zaangażowanie światowego biznesu wynika z coraz większej świadomości dotyczącej wpływu funkcjonowania firm na otaczający świat, jednak nie bez znaczenia okazuje się kwestia wypracowania lepszych wyników operacyjnych. Globalnie firmy najczęściej deklarują, że wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku3. W Polsce natomiast najważniejszą motywacją pozostaje presja regulacyjna i obawy o niespełnienie oczekiwań interesariuszy, co udowadnia, że lokalnie wciąż rozwijamy się w tym obszarze – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.

Sukces projektu wymaga czasu

Zdecydowana większość firm, które w najbliższej przyszłości zostaną objęte wymogiem raportowania niefinansowego, ma do dyspozycji wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio się do tego przygotować. Okres 2 lat oferuje należyty komfort przy wdrażaniu zmian organizacyjnych, unikając kłopotliwej rewolucji. Jednocześnie badania rynkowe potwierdzają, że zdecydowanie jest nad czym pracować. Ponad 60% inwestorów ocenia, że polskie spółki giełdowe nie są odpowiednio przygotowane do dostarczania wymaganych przez rozporządzenie informacji w zakresie ESG4. Firmy, które dotychczas nie były do tego zobligowane, a niejednokrotnie nie miały nawet z tym aspektem do czynienia, staną przed jeszcze większym wyzwaniem.

Choć ustrukturyzowane i cykliczne raportowanie czynników niefinansowych w zgodzie z unijnymi standardami nie ma wiele wspólnego z chaotycznymi inicjatywami z obszaru CSR, uważam, że firmy, którym od zawsze przyświecają wartości związane ze zrównoważonym rozwojem, mają pewną przewagę. To szereg doświadczeń zgromadzonych w ramach dobrowolnej publikacji raportów niefinansowych, zbierania niezbędnych danych, identyfikacji głównych wyzwań, ale przede wszystkim szczera chęć zmieniania świata na lepsze. W opinii wielu polskich CEO najlepszym sposobem na pozyskiwanie kompetencji ESG są akwizycje5. Ja natomiast uważam, że warto je budować wewnątrz swojej organizacji, a najlepiej zacząć robić to możliwie jak najszybciej. Nawet jeśli za rogiem nie czeka widmo zmian legislacyjnych, które wkrótce nas do tego zobligują. Warto bez presji gromadzić wszelkie doświadczania, a także kształtować odporność organizacyjną, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Z analizy przeprowadzonej przez Economist Impact wynika, że business resilience pomaga przy realizacji celów ESG, co deklaruje blisko 36% firm zdolnych do sprawnej adaptacji – dodaje Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.

Raportowanie niefinansowe to aspekt działalności biznesowej, którego nie należy bagatelizować. Wynika to m.in. z rozporządzeń, do przestrzegania których będzie zobligowana coraz większa liczba firm, ale przede wszystkim z rosnącego znaczenia zobowiązań wobec środowiska, lokalnych społeczności i ładu korporacyjnego. W ich obliczu biznes musi podjąć konkretne działania, a także konsekwentnie je realizować i wywiązywać się z danych obietnic.

1 Resilience reimagined, Economist Impact & Iron Mountain, 2022
2 CEO Outlook Survey, EY, 2022
3 CEO Outlook Survey, EY, 2022
4 ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?, PwC, 2021

5 CEO Outlook Survey, EY, 2022

Źródło: Iron Mountain Polska.