Firma Redan wypracowała lekki wzrost marży handlowej

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe okres od stycznia do września 2022 roku.

W tym okresie spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Redan przez pierwsze trzy kwartały br. uzyskał ponad 68,5 mln zł przychodów, powtarzając w tym zakresie osiągnięcia sprzed roku. Spółka poprawiła natomiast o 3% marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł. Największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie.

– Pomimo wymagającej sytuacji na rynku osiągnęliśmy lekką poprawę w zakresie działalności operacyjnej.  Przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. W takich warunkach zdołaliśmy jednak osiągnąć nieco wyższą marżę handlową. Poza kontynuacją obsługi kanałów dystrybucji marki „Top Secret”, co pozostaje naszym głównym obszarem biznesu, największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Ostateczne pogorszenie wyniku na poziomie netto wynikało głównie z ujemnego salda na działalności finansowej. Wpływ na to miała przede wszystkim dokonana wycena należności oraz ryzyk finansowych. W celu dalszej poprawy rentowności operacyjnej cały czas dążymy do dywersyfikacji działalności i wykorzystania naszego potencjału w zakresie logistyki – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

 

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus.

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zaprezentował wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Wobec niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, trudności na rynkach surowców oraz w łańcuchach dostaw Grupa Selena z powodzeniem kontynuowała strategię elastycznego reagowania. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. r/r. Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. oraz zysk netto większy o 34,3 proc., w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.
Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow. Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań – obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów podkreśla Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Grupa Selena od wielu lat mocno wspiera zrównoważone budownictwo w kilku ważnych aspektach, m.in. poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska i użytkowników, ale także podnoszących efektywność energetyczną budynków.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system WINS – innowacyjny standard montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym aż o 30 proc. dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek (na początek w Polsce) system dociepleń ETICS Thermo Pro Tytan Professional, z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. Oprócz skutecznych i łatwych w aplikacji produktów sygnowanych marką Selena, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowychwymienia Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.

Grupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

rawpixel-670711-unsplashGrupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 320,3 mln zł. Sprzeda w ubiegłym roku wyniosła z kolei 596,3 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 50,5 mln zł wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– W trzecim kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze osłabienie sytuacji rynkowej w branży nieruchomości, w tym kontekście wyniki sprzedaży Develii postrzegamy jako dobre. Dzięki zdywersyfikowanej ofercie, dostosowanej do oczekiwań klientów szukających mieszkań dla siebie i inwestorów, osiągnięcie celu sprzedażowego na 2022 r. jest realne, spodziewamy się wyniku około 1600 mieszkań. Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali, dlatego wyniki finansowe za IV kw. tego roku powinny być bardzo dobre. Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne  otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym realizujemy założenia strategii. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę joint venture z Hillwood, która jest elementem dezinwestycji gruntu w Malinie. Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Lokum Deweloper z wynikami finansowymi po III kwartałach 2022 r.

2286-133-Enhanced

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2022 r. 

Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 143,2 mln zł przychodu i 5,6 mln zł zysku netto, generując marżę netto w wysokości 3,9%
Od początku roku w wyniku rozpoznane zostały 274 lokale
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54,3 mln zł, EBIT – 37,9 mln zł. Pomimo utrzymania marży brutto ze sprzedaży na standardowym dla spółki poziomie, marża netto spadła do niskiego pułapu 3,9% (spadek o 16 p.p. r/r). Dodatkowo, na zakończenie III kw. 2022 r. Grupa miała zawartych 28 umów rezerwacyjnych.

– Wynik finansowy, który wypracowaliśmy po 3 kwartałach br. pochodzi głównie z inwestycji Lokum Porto, Lokum Monte i Lokum Salsa. Budowę tych projektów rozpoczęliśmy około 2 lata temu, natomiast grunty pod osiedla nabyliśmy kilka lat wcześniej w bardzo atrakcyjnych, dziś nieosiągalnych cenach. Niestety, pomimo tych historycznie niskich nakładów, obecne wysokie koszty finansowania projektów deweloperskich, będące pochodną podnoszenia stóp procentowych, znacząco obciążyły nasz bieżący wynik oraz marżę netto. Wysokie koszty kredytowania inwestycji, coraz wyższe ceny gruntów, finansowanie gminnej infrastruktury drogowej i społecznej oraz stale rosnące koszty pracy i materiałów będą nam towarzyszyć także w kolejnych kwartałach, wymuszając niezbędne podwyżki cen mieszkań. Ze względu na tak niekorzystne otoczenie rynkowe oraz drastyczne ograniczenie dostępności kredytów dla klientów indywidualnych, cała branża, w tym i nasza spółka, wstrzymuje uruchamianie nowych inwestycji. Niestety zmniejszanie podaży będzie miało szerokie konsekwencje. Odbije się nie tylko na dużo niższym PKB generowanym przez branżę i w konsekwencji niższych dochodach budżetu Państwa, redukcją zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu powiązanych z budownictwem, ale co najistotniejsze dla klientów – spowoduje, że oferta deweloperów będzie niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe – komentuje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r.

Lokum_PORTO

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r. 

Lokum Deweloper od początku stycznia do końca września 2022 roku podpisał 280 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 47% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Na koniec III kwartału zawartych było także 28 umów rezerwacyjnych (-71% r/r). Od początku roku klientom przekazano 274 lokale (-28% r/r).
W samym III kwartale 2022 roku umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęte zostały 103 lokale: 78 w inwestycjach wrocławskich oraz 25 na osiedlach krakowskich. Jest to wynik o 29% mniejszy r/r, natomiast porównywalny do rezultatu za II kwartał br., w którym Lokum Deweloper zakontraktował o 1 lokal więcej. Od lipca do września Grupa przekazała łącznie 183 mieszkania, co stanowi wzrost o 147% r/r. Lokale te pochodziły głównie z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, w której zakończyła się realizacja etapów I-III. Sprzedaż w trzech kwartałach br. obejmowała 280 lokali: 188 we Wrocławiu i 92 w Krakowie.

III kwartał br. to kolejny trudny okres dla osób marzących o własnym lokum, a także dla całej branży deweloperskiej. Podwyższone koszty kredytu, oraz przede wszystkim wciąż utrzymana rekomendacja KNF, która przy aktualnych wysokich stopach procentowych nakazuje bankom podczas badania zdolności kredytowej doliczać dodatkowe 5 pkt proc., odcięły nabywców od głównego źródła finansowania nieruchomości. Pomimo niesłabnącego zainteresowania zakupem mieszkań, naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji. Przez to wiele osób, które jeszcze w zeszłym roku stać było na kupno mieszkania, dziś zmuszonych jest realizować swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu. Spadek sprzedaży, którego główną część stanowią obecnie zakupy gotówkowe, poskutkował ograniczeniem podaży. Deweloperzy niejako zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji. Niestety ta sytuacja prowadzi do pogłębiania i tak już bardzo dużej luki mieszkaniowej w Polsce – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych

ALDI

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych.

W 2021 roku firma ALDI odnotowała wzrost obrotów ze sprzedaży o 20% w porównaniu do roku 2020. Koszty zatrudnienia były większe o 40 milionów złotych. Firma zapłaciła 16,7 milionów złotych podatku handlowego, 670 tysięcy podatku cukrowego, i przeznaczyła 560 milionów nakładów na inwestycje. Na rynku nieruchomości pojawiło się 39 nowych sklepów. Zwiększony został nakład na reklamę o 65 %.

– Za nami kolejny pandemiczny rok pełen wyzwań dla branży retail. Mamy świadomość ogromu pracy, jaka jest wciąż przed nami oraz silnej konkurencji. Będziemy kontynuować obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat. – mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Deweloper Develia sprzedał 1225 lokali od początku 2022 r.

g-crescoli-365895-unsplashDeweloper Develia poinformował o sprzedaży 1225 lokali od początku 2022 roku. 

Deweloper Develia zrobił podsumowanie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Develia na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedała 1225 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r., wobec 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten oznacza spadek o 18%. W samym III kwartale br. deweloper sprzedał 261 lokali wobec 438 w III kwartale 2021 r.

– Biorąc pod uwagę sytuację rynkową wynik za trzy kwartały tego roku jest dla nas zadowalający. Sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień była o 18% niższa w porównaniu do bardzo dobrego, analogicznego okresu w 2021 r. – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Kumulacja podwyżek stóp procentowych w II kwartale wpłynęła na mniejsze zainteresowanie klientów szukających mieszkania na własne potrzeby, a to przełożyło się na wynik w III kwartale. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowywaliśmy więcej kontaktów ze strony klientów i obecnie ich poziom jest zbliżony do ubiegłorocznego. Jednak wielu klientów wstrzymuje się z decyzjami, pomimo, że ich potrzeby mieszkaniowe nie zmieniły się. Możemy spodziewać się, że za jakiś czas będziemy obserwować odroczony popyt, analogicznie jak to miało miejsce w I półroczu 2021 r. Prawdopodobnie złoży się to z mniejszą dostępnością mieszkań ze względu na to, że obecnie wielu deweloperów mocno ogranicza nowe inwestycje – podsumowuje Andrzej Oślizło.

Deweloper Victoria Dom ustabilizował sprzedaż nieruchomości

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Deweloper Victoria Dom w trzecim kwartale br. zakontraktował sprzedaż 445 lokali.

Powyższy wynik oznacza 19% wzrost liczby zawartych umów, względem tego samego okresu poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało łącznie 970 mieszkań. To o 25% mniej niż przez pierwszych dziewięć miesięcy zeszłego roku, kiedy zawarto 1291 umów z nabywcami.
Victoria Dom posiada rozbudowany bank ziemi systematycznie uruchamiając nowe inwestycje i kolejne etapy popularnych osiedli. W Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej.

Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży zrealizowanej w trzecim kwartale br. i z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spadki kontraktacji z jakimi mieliśmy do czynienia od trzeciego kwartału zeszłego roku powoli wyhamowują. Generalnie na rynku widać oznaki stabilizacji, choć na niższym poziomie wolumetrycznym. Liczba osób pojawiających się ostatnio w naszych biurach jest podobna jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach tego roku – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Wyniki finansowe Unidevelopment za pierwsze półrocze 2022 roku

Bez tytułu

Po rekordowych wynikach w I kw. br., w II kw. 2022 r. spółka zamknęła I pół. 230,8% wzrostem rdr. Dało to wynik 190,1 mln zł przychodów. W omawianym okresie Grupa Unidevelopment realizowała kolejne projekty w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu. Całkowita liczba wydanych lokali mieszkalnych wyniosła 336 tj. 37,7% wzrostu rdr.
Marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosła 33,5% wobec 15,5% w analogicznym okresie 2021 r. EBITDA grupy wyniosła 50,1 mln zł wobec 4,8 mln zł w 2021 r. Skonsolidowany EBIT rdr wzrósł ponad dziesięciokrotnie i osiągnął poziom 48,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 25,5%, tj. wzrost o 18,1 pkt. proc. rdr. Zysk netto Grupy wzrósł do 40,0 mln zł, tj. 371,1% wzrostu rdr. Koszty Grupy w omawianym okresie pozostały pod kontrolą, co także wpłynęło na wzrost rentowności.

W I pół. br. spółka dyskontowała w wynikach finansowych sprzedaż mieszkań z 2021 r., co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów i osiągnięte dwucyfrowe marże. Pomimo słabszej koniunktury w branży – widzimy obecnie zainteresowanie naszą ofertą i realizujemy projekty zgodnie z planami, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA. Wyniki finansowe Unidevelopment pokazują, że spółka jest dobrze przygotowana na bieżącą sytuację w branży. Obecna wielkość i struktura oferty jest dostosowana do realiów rynku, a posiadany bank ziemi pozwala na dalszy organiczny rozwój w kolejnych latach, dodaje Prezes Gościcki.

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld zł

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld złotych.

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za I półrocze 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 26% do poziomu 2,3 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25% do ponad 4,2 mld zł. Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 26% i wyniosły 123,2 mln zł. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 22% do 90,4 mln zł. Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 181% do 577,2 mln zł. MLP Group w I półroczu br. wypracowało 433,9 mln zł zysku netto poprawiając ponad 2,5 krotnie (+161%) osiągniecia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Mamy za sobą bardzo udaną I połowę br. pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i politycznego. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. W tym okresie zawarliśmy umowy najmu na 214 tys. mkw., czyli o 91% więcej niż w I połowie 2021 roku. To był nasz rekordowy wynik w wynajmie. Obserwujemy rosnący popyt na nowe i istniejące powierzchnie magazynowe MLP Group w całej Europie, ponieważ firmy coraz częściej poszukują opłacalnych sposobów zwiększania odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoring, czyli przenoszenie produkcji z Azji do Europy. Utrzymująca się ograniczona podaż wysokiej jakości aktywów przemysłowych przekładała się również na wzrost stawek najmu. Wyniósł on ok. 24% i był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy, co także wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

olloweb-solutions-520914-unsplash
Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Deweloper cieszy się stabilną sytuacją finansową. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 62 mln zł i był ponad 30% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Spółka utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł.

– Zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30%, w porównaniu do 42% rok wcześniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. Grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent – także 593 lokali na wynajem.

 

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu r./r. o 7% do 45,6 mln zł. Spółka zanotowała również niższą stratę na poziomie wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego oraz EBITDA. Wynik netto został jednak obciążony dodatkowymi odpisami zawiązanymi w związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości.

– W pierwszym półroczu br., w przeciwieństwie do 2 poprzednich lat, nie mieliśmy bezpośrednich ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19, co zapowiadało znaczne wzrosty w poziomach sprzedaży r./r. Jednak przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej, ograniczyły poziomy sprzedaży w sklepach detalicznych na rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo trudnej sytuacji w branży osiągnęliśmy nieco lepsze wyniki na działalności operacyjnej niż rok wcześniej. Wynik netto został natomiast obciążony odpisami, jakie musieliśmy zawiązać w konsekwencji złożenia przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości. Z operacyjnego punktu widzenia upadłość tej spółki jednak nic nie zmienia. Wszystkie sklepy stacjonarne pod tą marką, jak również sklep internetowy działają bez żadnych zakłóceń. Zapewnia to możliwość kontynuowania działalności również przez Redan – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

KONCEPT-04-V5

Grupa INPRO dokonała podsumowania wyników finansowych za I półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa INPRO uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 106,7 mln zł oraz wypracowała 13,3 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów Grupy przypadać będzie na II półrocze. W całym 2022 roku planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie 932 gotowych lokali (+34% w ujęciu r./r.) oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 1333 mieszkania. W 2022 roku Grupa INPRO planuje ukończyć jeszcze 8 inwestycji

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

DeathtoStock_Wired4
Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Grupa Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła 56,5 mln zł przychodu i 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Strata netto Grupy wyniosła 14,8 mln zł. Od początku roku w wyniku rozpoznanych zostało 91 mieszkań.

– Wynik I półrocza jest pochodną niewielkiej liczby wydanych w tym czasie mieszkań, co wiąże się z harmonogramem realizacji inwestycji. Zakończenie trzech dużych projektów mieszkaniowych zaplanowaliśmy na drugą połowę tego roku. Już w III kwartale rozpoczniemy przekazywanie mieszkań z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, a następnie w IV kwartale nasi klienci otrzymają klucze do lokali z inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, a także kolejnego etapu osiedla Lokum Vista w Krakowie. Znaczna część mieszkań z tych inwestycji została zakontraktowana i zostanie ujęta w wyniku całego 2022 roku. Nie sposób także nie zwrócić uwagi na fakt, że wynik jest mocno obciążony przez radykalny wzrost kosztów finansowych względem zeszłego roku, będący następstwem podwyżek stóp procentowych przez RPP. Z taką sytuacją niestety borykać się będziemy także w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu

MLP Poznań West DJI_0042 logo_m

MLP Group bije kolejne rekordy najmu i zwiększa czynsze. MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu.

W pierwszym półroczu 2022 roku okresie deweloper nowoczesnych obiektów logistycznych wynajął około 214 tys. m2 powierzchni, czyli niemal dwukrotnie więcej w ujęciu r./r. Największy boom inwestycyjny widoczny jest w parku MLP Poznań West.
MLP Group utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu. W I półroczu br. Grupa rozwijająca działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim osiągnęła rekordowe wyniki leasingu. W tym okresie skomercjalizowała łącznie 213,7 tys. m2 powierzchni w ramach nowo realizowanych inwestycji, ekspansji i renegocjacji, czyli zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych klientów oraz przedłużenia okresu najmu.
Wynajęta w I połowie tego roku powierzchnia była o 91% wyższa niż w analogicznym czasie poprzedniego roku, kiedy podpisano umowy na około 112,4 tys. m2.

„Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra. Widzimy bardzo duże zainteresowanie najemców nowoczesnymi powierzchniami. Głównym motorem napędowym jest przede wszystkim rozwój sektora e-commerce, a także potrzeba skracania łańcucha dostaw i przenoszenia działalności do krajów europejskich. Pandemia, wojna w Ukrainie czy globalne problemy z łańcuchami dostaw dodatkowo wzmocniły potrzebę zabezpieczenia większych powierzchni magazynowych. Rekordowe wyniki leasingu osiągnięte w pierwszej połowie br. potwierdzają, że jesteśmy beneficjentem sytuacji na rynku globalnym. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się dalszego bardzo dynamicznego wzrostu oferowanych nowoczesnych powierzchni magazynowych. W tym zakresie koncentrujemy się w dużym stopniu na przygotowywaniu obiektów w ramach tzw. logistyki miejskiej z niewielkimi modułami magazynowymi oraz nowoczesnymi powierzchniami biurowymi, które są zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji. Na tego typu budynki widzimy obecnie największe zapotrzebowanie. Zapewniają one nam jednocześnie wyższe zwroty z kapitału” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

 

Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł

Michał Ćwierzyk_prezes spółki Vela Poland
Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln złotych.

Spółka Vela Poland jest właścicielem biura nieruchomości i platformy Tripinvest z ofertami nieruchomości w zagranicznych kurortach. Spółka w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł. Jednocześnie Vela Poland rozbudowuje swoją bazę klientów, których potrzeby zakupowe wynoszą ponad 570 mln zł. Spółka kontynuuje kampanię crowdinvestingową, której jednym z celów jest wejście na rynki klientów z Belgii i Niderlandów, a w perspektywie 2 lat planuje debiut na NewConnect.

W pierwszej połowie 2022 r. odnotowaliśmy rekordową sprzedaż nieruchomości w zagranicznych kurortach wakacyjnych, przede wszystkim w Hiszpanii. Praktycznie od początku roku zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie nabywców, które przybrało na sile w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Analizując kolejne miesiące, nadal widzimy znacznie większy popyt na nieruchomości wakacyjne niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecnie w naszej bazie znajdują się klienci, którzy chcą kupić nieruchomości za ponad 570 mln zł – podkreśla Michał Ćwierzyk Prezes Zarządu Vela Poland S.A.

Międzynarodowa grupa CA Immo z wysokim wzrostem zysku w I połowie 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash
Grupa CA Immo odnotowała stabilny przychód z najmu (+1,0% do 121,1 mln euro), który odzwierciedla powiększenie w ostatnim czasie portfela nieruchomości i wzrost organiczny grupy CA Immo, pomimo sprzedaży niektórych aktywów.

Grupa CA Immo odnotowała konsolidowany zysk netto grupy osiągnął poziom 220,1 mln euro, czyli o 28,5% więcej r/r. Wzrost wartości aktywów netto od początku roku: IFRS NAV o 7,2% (14,9% z uwzględnieniem dywidendy) do 35,04 euro/1 akcję oraz EPRA NTA o 5,7% (12.0% z uwzględnieniem dywidendy) do 42,35 euro/1 akcję. Grupa odnotowała stałe przychody (w ramach FFO I) wzrosły r/r o 7,9% do 73,9 mln euro, a cel roczny na 2022 r. to stałe przychody (FFO I) na poziomie ponad 125 mln euro.
Spółka CA Immo w Polsce podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na 13,9 tys. mkw. z 36% udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje). Od maja br. do teraz spółka zawarła dziewięć „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki za II kwartał i I półrocze 2022

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki za II kwartał i I półrocze 2022 roku.

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje przychody za II kwartał i I półrocze br.
Przychody w II kwartale 2022 r. wyniosły 641,6 mln euro, co oznacza wzrost o 40,3%. Firma odnotowała stabilny rozwój we Francji: 218,7 mln euro, wzrost o 11,6%. Nastąpiła duża dynamika wzrostu na rynkach międzynarodowych: 422,9 mln euro, co oznacza wzrost o 61,7%. Przychody za I półrocze wyniosły 1,18 mld euro, co oznacza wzrost o 32,2%.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Drugi kwartał potwierdził utrzymanie dobrego tempa rozwoju, zapoczątkowanego przez nas na początku 2022 roku. Skupiliśmy się na integracji ostatnich przejęć, jednocześnie utrzymując wzrost organiczny. Naszym celem jest teraz wykorzystanie efektu synergii z nowymi, generującymi wzrost klientami. Efekty działalności prowadzonej po drugiej stronie Atlantyku dziś potwierdzają trafność naszej strategii”.

 

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu

VD_Nova Viva Garden

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu.

Uwzględniając zeszłoroczną wysoką bazę porównawczą sprzedaż była mniejsza w ujęciu r./r. o 43%. Spadek liczby zawieranych nowych umów dotknął całej branży i wynikał głównie z rosnących kosztów kredytu, a tym samym ograniczenia zdolności kredytowej klientów. Zarząd Victoria Dom liczy na odbicie sprzedaży w drugiej połowie roku, w czym ma pomóc planowane zawarcie umów z funduszami PRS inwestującymi w mieszkaniowy wynajem instytucjonalny.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, podpisał w drugim kwartale br. 214 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy tego roku zakontraktowanych zostało 525 mieszkań, co jest wynikiem o 43% słabszym niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, kiedy zawarto 918 umów z nabywcami.

– Na tegoroczną słabszą sprzedaż przełożył się przede wszystkim wzrost kosztów kredytu, a tym samym ograniczenie zdolności kredytowej klientów. Dostępność do zewnętrznego finansowania jest ważna dla naszych nabywców, bo jako deweloper specjalizujemy się w budowie osiedli adresując je do osób, które z reguły dokonują zakupu swojego pierwszego mieszkania. Spadek popytu odczuło natomiast większość deweloperów na rynku, także my jako jeden z wiodących podmiotów w branży. W samym drugim kwartale zeszłego roku osiągnęliśmy jednocześnie rekordowe wyniki sprzedaży co spowodowało, że teraz mieliśmy do czynienia również z wysoką bazą. Porównując naszą sprzedaż z drugiego kwartału tego roku z tym samym, ale już normalnym okresem sprzed dwóch lat, spadek wyniósł jedynie 16% – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

 

Peakside zamyka swój fundusz na rynku CEE ze stopą zwrotu 20%

volkan-olmez-73767-unsplash

Peakside Capital Advisors jest niezależnym inwestorem oraz zarządcą inwestycji i funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Firma w imieniu inwestorów instytucjonalnych zarządza aktywami o wartości ok. 1,4 mld EUR.

Firma Peakside Capital Advisors zakończyła sprzedaż portfela nieruchomości
o powierzchni 240 000 mkw. Pakiet nieruchomości należał do funduszu inwestycyjnego realizującego strategię typu „value-add” na rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Łączne przychody ze sprzedaży przekroczyły ponad 160 milionów euro. Pozwoliło to  wygenerować dla inwestorów Peakside wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 20% oraz mnożnik kapitału (MoC) powyżej 1,7x.

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2022 w działalności

olbryk
Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze swojej działalności w 2022 roku.

Archicom przez 35 lat swojej działalności, która od zawsze jest skoncentrowana na potrzebach mieszkańców, wielokrotnie potwierdzał, że doskonale sprawdza się w roli wiarygodnego partnera, co ma szczególne znaczenie w niepewnych czasach.
W pierwszej połowie 2022 r. Archicom sprzedał 532 lokale i dokonał 382 przekazań. Wrocławski deweloper wprowadził do sprzedaży również 841 mieszkań na czterech inwestycjach – River Point, Browary Wrocławskie, Olimpia Port oraz Planty Racławickie.
W samym drugim kwartale 2022 r. Archicom sprzedał 198 lokali i przekazał klientom klucze do 100 mieszkań.

W pierwszej połowie 2022 r. sprzedaliśmy 532 lokale, wprowadzając przy tym do oferty 841. Okresowy spadek sprzedaży nie jest dla nas zaskoczeniem i w żaden sposób nie wpływa na dalszą realizację naszej strategii. Warto wspomnieć, że nie obserwujemy aktualnie braku zainteresowania zakupem naszych mieszkań wśród potencjalnych nabywców. Dostrzegamy jednak zmiany w popycie efektywnym, który jest wyrażany fizyczną możliwością zakupu. Z pewnością należy docenić fakt, że w obliczu aktualnych wyzwań na rynku nieruchomości udało nam się zrealizować założony plan, co potwierdza, że w niepewnych czasach klienci nadal stawiają na sprawdzonego partnera. Transparentność finansowa, wieloletnia obecność na rynku oraz GPW, a także szereg działań gwarantujących wsparcie i kompleksowe doradztwo naszym klientom pozwalają nam budować trwałe, partnerskie relacje z mieszkańcami. W nadchodzącym kwartale niezmiennie będziemy koncentrować się na jakości budowanych przez nas osiedli, utrzymaniu bezpieczeństwa dla organizacji, a także obronie marży wypracowanej w minionym roku – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Wyniki finansowe Grupy Agora S.A. w II kwartale 2022 r.

GrupaAgora_2kw2022_grafika_PL

W II kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 261,8 mln zł, co jest wynikiem wyższym o niemal 30% niż rok wcześniej. 

Grupa Agora zamknęła II kwartał br. z wyraźną poprawą wyników operacyjnych, którą zapewniły o 1/3 wyższe przychody odnotowane w niemal wszystkich biznesach. Dla intensywnie odbudowującej się po pandemii działalności kinowej był to najlepszy pod względem wpływów 2. kwartał w historii firmy. Przychody reklamowe Grupy Agora rosły szybciej niż rynkowe wydatki na promocję produktów i usług, zwłaszcza w wyprzedzających rynek segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio.

­– Przez ostatnich kilka miesięcy dobrze wykorzystaliśmy brak obostrzeń w działalności gospodarczej do pracy nad odbudową wyników Grupy Agora. Wpływy Heliosa powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii, a nasze przychody reklamowe, czyli największe źródło przychodów Grupy, kolejny kwartał z rzędu rosły szybciej niż na rynku. Cały czas zwiększamy też wpływy z e-commerce, zwłaszcza z subskrypcji treści – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Wyzwaniami na nadchodzące miesiące będą na pewno pogorszająca się koniunktura gospodarcza oraz lawinowy wzrost kosztów i – oby nie – kolejna fala pandemii. Naszym priorytetem pozostają jak najskuteczniejsze mierzenie się z nimi i dalsza odbudowa rezultatów finansowych.

Grupa Empik z dynamicznymi wzrostami w 2021 r. do poziomu 2,4 mld złotych

g-crescoli-365895-unsplash
Inwestycje w omnichannel zmieniły pozycję Empiku na rynku. Grupa Empik z dynamicznymi wzrostami w 2021 r. do poziomu 2,4 mld złotych.

W 2021 roku obroty Grupy Empik urosły o 21% – do poziomu 2,4 mld zł. Prawie połowa przychodu została wypracowana przez e-commerce, w tym marketplace (EmpikPlace). Grupa zakończyła rok z zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln PLN, poprawiając wynik o 85 mln PLN r/r. Inwestycje ostatnich lat sprawiły, że firma stoi dziś na dwóch silnych filarach: e-commerce i sieci zróżnicowanych sklepów tradycyjnych, oba wzmacniając strategicznymi inwestycjami technologicznymi.

– Po okresie obostrzeń, w miarę odmrażania gospodarki, następowała stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej i wzrost popytu. W 2021 roku, w którym salony Empik działały już bez znaczących ograniczeń, obserwowaliśmy powrót klientów do zakupów stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale zaczęła się szybko odbudowywać, przy równoległym dalszym wzroście przychodów e-commerce. Jednocześnie był to czas dynamicznego wzrostu spółek z Grupy działających w segmencie wydawniczym, produkcji i dystrybucji cyfrowego contentu, a także sprzedaży hurtowej. Dzięki realizowanym inwestycjom w obszarze sprzedaży wielokanałowej, elastycznemu podejściu i szybkiej reakcji na wyzwania wymagającego otoczenia biznesowego, umocniliśmy pozycję czołowego gracza omnichannelowego na polskim rynku – komentuje Ewa Szmidt-Belcarz, Prezeska Grupy Empik.

Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe za ubiegły rok

DeathtoStock_Wired6
Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe w 2021 roku. 

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zakończył rok z zyskiem netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w historii jego działalności. Mimo niestabilnej sytuacji surowcowej oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw, spółka umocniła pozycję rynkową i wypracowała dobre wyniki finansowe, notując przychody ze sprzedaży na poziomie 1,73 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. r/r. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Selena wyniósł natomiast 92,7 mln zł.

– Dobre wyniki, jakimi zamknęliśmy miniony rok, to potwierdzenie skuteczności obranej przez nas elastycznej strategii działania na poszczególnych rynkach. Stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, ponieważ nadal musieliśmy mierzyć się z niepewnością dotyczącą kierunku rozwoju pandemii oraz niestabilnością cen i dostaw surowców na światowych rynkach na niespotykaną wcześniej skalę. Dla ustabilizowania sytuacji, zdecydowaliśmyo rozbudowaniu i zróżnicowaniu łańcuchów dostaw oraz zwiększeniu kapitału obrotowego – wskazuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena i podkreśla, że 2021 rok został bardzo dobrze wykorzystany dla zbudowania podwalin pod dalszy rozwój i planowane rozszerzenie działalności.

 

Deweloper Develia sprzedał 603 lokale w I kwartale 2022 r.

biznesman
Deweloper Develia sprzedał 603 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 580 mieszkań w 2021 r. Oznacza to wzrost o 4% rok do roku.

Spółka przekazała 186 mieszkań w porównaniu do 393 lokali rok wcześniej.
Deweloper zawarł 94 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec I kwartału 2021 r. było ich 157. W I kwartale br. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w Warszawie i Centralna Park w Krakowie.

Poziom sprzedaży mieszkań w I kwartale jest porównywalny z początkiem ubiegłego roku, który był dla deweloperów rekordowy. Mimo tego, że obecne warunki rynkowe są bardziej wymagające i dodatkowo sytuacja geopolityczna jest niepewna, osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Wpływ na to miała przede wszystkim szeroka oferta, którą znacznie zwiększyliśmy na przełomie roku. Tylko w I kwartale tego roku wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 1200 mieszkań. Obecnie klienci mogą wybierać spośród blisko 2200 lokali dostępnych w ofercie Develii, co jest naszym wyróżnikiem w sytuacji, gdy wielu deweloperów ma problemy z podażą mieszkań – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Mocna ekspansja Action – już 190 sklepów w Polsce i 42% wzrostu sprzedaży

ben-rosett-10614-unsplash
Sieć dyskontów niespożywczych Action prezentuje dobre wyniki skonsolidowane za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022, odnotowując 42% wzrost sprzedaży, w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Od początku 2022 r. Action otworzył 15 sklepów w Polsce i ma w planach kolejne.
Od stycznia Action otworzył w Polsce 15 sklepów oraz centrum dystrybucyjne w Bieruniu. Na początku maja firma uruchomiła kolejne trzy markety: w Żaganiu, Jaśle oraz Rumi – najbardziej wysuniętą na północ placówkę w kraju. Łącznie Action otworzył w Polsce już 190 sklepów i planuje kolejne. Firma zatrudnia w Polsce obecnie ponad 2500 osób i z każdym nowym sklepem liczba ta rośnie.

– Model biznesowy Action odnosi sukcesy dzięki kulturze organizacyjnej, związanej głęboko z naszymi podstawowymi wartościami. Jako zespół, pracownicy Action dążą do codziennego doskonalenia, usuwania zbędnych kosztów i zapewniania wydajności, koncentrując się na prostocie i standaryzacji procesów. Zawsze mamy na uwadze naszych klientów i dążymy do zapewnienia im jak najatrakcyjniejszych warunków zakupów oraz oferty produktów przyjaznych dla środowiska. Te nieustanne wysiłki umożliwiają nam dalszy rozwój, pomimo skomplikowanej sytuacji gospodarczej w Europie – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

W pierwszym kwartale 2022 roku Action osiągnął w Europie skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 1,8 mld euro, o 42% wyższą niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Wzrost sprzedaży według danych porównywalnych (LFL) wyniósł 27,7%, co odzwierciedla mniejszy wpływ pandemii w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Grupa Develia z zyskiem netto 13,1 mln zł w I kwartale 2022 r.

DeathtoStock_Wired6
Grupa Develia podsumowała pierwszy kwartał swojej działalności. W I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 97,6 mln zł w porównaniu do 176,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań, co jest zgodne z harmonogramem realizacji projektów. Zysk netto grupy wyniósł 13,1 mln zł wobec 34,6 mln zł zysku netto w I kwartale 2021 r. W okresie styczeń – marzec 2022 r. deweloper sprzedał 603 lokale wobec 580 w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. oraz przekazał 186 mieszkań wobec 393 rok wcześniej.
W pierwszym kwartale 2022 r. odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży, porównywalne do analogicznego okresu ubiegłego roku, umacniając pozycję Develii na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem, który przyczynił się do tego w dużym stopniu, było zwiększenie oferty o atrakcyjne projekty na przełomie roku – w momencie, w którym problem z uzupełnieniem podaży wciąż był dla wielu deweloperów aktualny. Jednocześnie obserwujemy, że obecnie na rynek silnie oddziałują czynniki, takie jak wojna za wschodnią granicą i wysoki poziom stóp procentowych z perspektywą kolejnych podwyżek, które negatywnie wpływają na popyt na mieszkania. Dostrzegamy zmianę struktury popytu na rzecz klientów inwestycyjnych oraz funduszy PRS i spodziewamy się kontynuacji tego trendu w następnych miesiącach –  mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W I kwartale br. z powodzeniem realizowaliśmy kolejne cele naszej strategii nakierowanej na rozwój działalności deweloperskiej i dezinwestycje portfela komercyjnego. Finalizacja umowy sprzedaży Sky Tower, zwiększenie komercjalizacji budynku Wola Retro oraz podpisanie listów intencyjnych dotyczących sprzedaży Arkad Wrocławskich i wspólnej realizacji inwestycji magazynowej w Malinie to istotne sukcesy naszego zespołu w minionym kwartale – dodaje Andrzej Oślizlo.

Raport finansowy: Redan wypracował dodatni wynik EBITDA

adeolu-eletu-38649-unsplash
Firma Redan opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. W tym okresie spółka poprawiła w ujęciu r./r. marżę handlowej na sprzedaży o 29% do 4,5 mln zł.

Przy wzroście kosztów tylko o 6% pozwoliło to na przekroczenie progu rentowności na poziomie wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA). Spółka podejmuje starania zmierzające do zmniejszenia zależności od biznesu marki Top Secret, choć cały czas pozostaje on podstawowym zakresem działalności.
Redan w I kwartale br. osiągnął 23,1 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu r./r.
Wartość osiągniętego przez Redan wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się w pierwszych trzech miesiącach br. o 29% w ujęciu r./r. do 4,5 mln zł.

Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej konsekwentnie poprawiamy efektywność operacyjną. W pierwszym kwartale br. nie było wprawdzie bezpośrednich, formalnych zakazów prowadzenia handlu w galeriach handlowych. Obawy klientów o zachorowanie na Covid-19, na pewno również się zmniejszyły, lecz nie zniknęły w całości. Wystąpiły jednak silnie nowe czynniki, które miały negatywny wpływ na decyzje zakupowe, w tym m.in: rosnąca inflacja oraz coraz wyższe stopy procentowe przekładające się na wzrost obciążenia budżetów domowych spłatami kredytów. Dużą dozę niepewności wśród konsumentów wprowadził też wybuch wojny w Ukrainie. W takich warunkach znacząco poprawiliśmy marżę handlową przekraczając próg rentowności na poziomie EBITDA – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Spółka Redan z 96,6 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r.

rawpixel-670711-unsplashWyniki Redan w 2021 roku uległy wyraźnej poprawie. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży wzrosła o 36% w ujęciu r./r.

Przy wzroście kosztów o 14% zaowocowało to poprawą wyniku na sprzedaży o 1,3 mln zł, choć nadal był on ujemny. W minionym roku Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego dla operacji związanych z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka zamierza rozwijać skalę działania w tym zakresie i pozyskiwać kolejnych klientów. W kolejnych latach ich znaczenie będzie szybko i znacząco rosnąć.
Redan w 2021 r. osiągnął 96,6 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r.

W minionym roku systematycznie poprawialiśmy efektywność operacyjną mimo nadal utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej. Mieliśmy do czynienia z dwoma ograniczeniami handlu w styczniu i na przełomie marca oraz kwietnia, a także jesienią z kolejną falą zachorowań na COVID-19. Jednak w porównaniu do roku poprzedniego wyraźnie zmieniło się nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno online, jak i w działających sklepach nie objętych zakazem handlu. Dzięki temu, a także w rezultacie zmian wprowadzonych do zasad współpracy z grupą kapitałową Top Secret wyniki Redan uległy wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Wyniki finansowe Grupy Agora w IV kwartale 2021 r.

Grafika 4Q_2022_PL

W ostatnim kwartale 2021 r. Grupa Agora intensywnie odbudowywała wyniki swoich biznesów.

­- 2021 był kolejnym rokiem bezprecedensowych wyzwań. Dzięki elastyczności i zaangażowaniu naszego zespołu systematycznie odbudowywaliśmy wyniki finansowe Grupy Agora, które w 4. kwartale były zbliżone do tych sprzed wybuchu pandemii. Pomimo radykalnego ograniczenia inwestycji rozwijaliśmy też kluczowe dla nas projekty cyfrowe – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Całkowite przychody Grupy Agora wzrosły w 4. kwartale 2021 r. aż o blisko 57,0% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. i stanowiły 351,7 mln zł.
Dzięki wzrostowi we wszystkich segmentach operacyjnych zwiększyły się przychody Grupy Agora ze sprzedaży usług reklamowych – o niemal 16,0% do 174,9 mln zł.
Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw zwiększyła się o ponad 9,0% r/r, przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora oraz dostępu do cyfrowych treści Wyborcza.pl, które kompensowały spadki ze sprzedaży wydań papierowych dziennika.
Zysk netto Grupy Agora w 4. kwartale 2021 r. sięgnął 24,2 mln zł4.
Na podstawie dostępnych danych rynkowych Agora szacuje, że wartość rynku reklamy w Polsce w 2022 r. zwiększy się w porównaniu z 2021 r. o około 4,5%-6,5%.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 2021 r.