Grupa INPRO z lepszymi wynikami w I półroczu 2023 r.

INPRO - Rytm Gdańsk
Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł (+46,5% r./r.) oraz wypracowała 21,8 mln zł zysku netto (+64,1% r./r.). Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 14% (+2 p.p.). W całym 2023 roku planuje zakończyć budowę 591 lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 625 mieszkań.

W I półroczu 2023 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 156,3 mln zł, czyli o 46,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto poprawił się o 64,1% i osiągnął poziom 21,8 mln zł.

GK INPRO przekazała w I półroczu br. łącznie 286 lokali i było to o 65% więcej niż rok wcześniej, kiedy to wydała 173 mieszkań. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla osiedla Leszczynowy Park budynek 2 (50 lokali), osiedla #Na Swoim budynek 1 (72 lokale) oraz budynku A biurowca Matarnia Office Park, wybudowanych przez spółkę DOMESTA.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 356 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 78% więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.

Większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na II połowę 2023 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2023 r. planowane jest zakończenie jeszcze 5 inwestycji. Łącznie w 2023 roku Grupa zakłada oddanie do użytkowania 591 lokali.

Aktualna sytuacja na rynku deweloperskim wydaje się zdecydowanie poprawiać, wzrasta zainteresowanie klientów kupnem mieszkania. Zauważalny jest także wzrost popytu na kredyty hipoteczne oraz zainteresowania klientów rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2%”, który wszedł w życie w lipcu br. Dodatkowo wyhamowaniu uległo tempo wzrostu cen materiałów i robocizny, co ułatwia tworzenie kosztorysów i budżetów projektów deweloperskich” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. INPRO SA wprowadziła do sprzedaży I etap osiedla Atut na Rotmance (94 lokale). Natomiast DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki 1 i 2 na osiedlu Nowe Południe (84 lokale) oraz budynki E, F, G na osiedlu Polana Kampinoska (48 lokali). W całym 2023 r. Grupa planuje wprowadzić do oferty łącznie 625 nowych mieszkań i domów.

Firma INPRO.

Deweloper Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2023 r.

olbryk
Deweloper Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2023 r.

Wyniki sprzedażowe Archicom pozostają na fali wznoszącej od III kwartału 2022 r., co jest efektem przede wszystkim utrzymującego się od początku roku wysokiego zapotrzebowania konsumenckiego na nieruchomości. W II kwartale bieżącego roku Archicom sprzedał 310 lokali, a łącznie w I półroczu – 568. Wypracowane wyniki sprzedażowe przy cenach gwarantujących wysoką marżę w kolejnych miesiącach przełożyły się na przychody rzędu 219,4 mln zł.

Jednym z kluczowych procesów w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego Grupy. W jego efekcie Archicom dołączył do grona deweloperów o zasięgu ogólnopolskim, oferując swoim klientom lokale w największych polskich aglomeracjach. Jednocześnie we Wrocławiu, gdzie w II kwartale br. sprzedano łącznie 1813 mieszkań z rynku pierwotnego, firma Archicom sprzedała aż 310 lokali i utrzymała w ten sposób pozycję niekwestionowanego lidera w rynku z udziałem wynoszącym blisko 17%.

Na koniec I półrocza spółka dysponowała 1414 lokalami w budowie, spośród których sprzedano dotychczas 60%. Konsekwentne rozwijanie i udoskonalanie oferty pozwoli firmie Archicom utrzymać pozycję lidera we Wrocławiu, ale także zaznaczyć swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach, dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Źródło: Archicom S.A.

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

ben-rosett-10614-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 r. Redan poprawia efektywność biznesu i stawia na logistykę.

W pierwszym półroczu tego roku Redan wypracował wyniki, w ujęciu rok do roku, które uległy znaczącej poprawie praktycznie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wynik na sprzedaży zwiększył się o ponad 1,8 mln zł. Spółka zamierza dalej rozwijać obszar świadczenia usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. Działalność ta będzie miała coraz większy udział w sprzedaży, szczególnie po planowanym przejęciu obsługi realizacji zamówień także dla marki „Monnari”.

Redan w I półroczu 2023 r. uzyskał 32,9 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (głównie w związku z mniejszą powierzchnią obsługiwanej sieci sprzedaży), przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 3%. Dzięki utrzymaniu zbliżonego poziomu marży oraz obniżeniu kosztów działalności (o 21% r./r.), spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości jedynie 0,6 mln zł, wobec 2,5 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Wynik netto poprawił się natomiast aż o 15,2 mln zł. Od stycznia do czerwca br. Redan poniósł 0,5 mln zł straty netto względem 15,7 zł straty netto rok wcześniej.

– W minionym okresie konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu dalszą poprawę rentowności. Naszym priorytetem pozostaje rozwój usług logistycznych świadczonych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. W przypadku sfinalizowania sprzedaży biznesu marki „Top Secret”, której operacje logistyczne Redan będzie jednak nadal obsługiwał oraz po planowanym przejęciu realizacji zamówień e-commerce marki „Monnari”, usługi logistyczne stanowić będą podstawę działalności Spółki oraz zapewnią jej stabilną działalność i rozwój. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Źródło: Redan.

ID Logistics po I półroczu 2023 ze wzrostem przychodów o 10,3%

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

ID Logistics po I półroczu 2023 ze wzrostem przychodów o 10,3%.

W II kwartale ID Logistics osiągnął przychody na poziomie 658,2 mln euro, co stanowi wzrost o 3,6% i 3,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu z II kwartałem ub.r., kiedy firma osiągnęła wzrost o 15,5% like-for-like.

ID Logistics zakończył I półrocze z przychodami na poziomie 1, 288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3%, i 4,3% w ujęciu like-for-like. Od początku roku ID Logistics rozpoczął wdrażanie 12 nowych projektów, i mimo przesunięcia realizacji niektórych z nich na drugą połowę roku, Grupa działa zgodnie z ustalonym planem na 2023 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje:W kontekście spowolnienia popytu konsumpcyjnego w Europie, nasza firma odnotowała organiczny wzrost dzięki dynamicznej strategii generowania przychodów i doskonałej pozycji na rynkach międzynarodowych. Podpisaliśmy też nowe umowy z międzynarodowymi klientami, których teraz będziemy wspierać w ich wdrażaniu. Dziś jesteśmy szczególnie pewni, że utrzymamy dynamikę naszego modelu wzrostu”.

Źródło: ID Logistics.

 

Firma CPI Property Group podsumowuje wyniki komercjalizacji w swoich obiektach handlowych w Polsce

thong-vo-2482-unsplash
Firma CPI Property Group podsumowuje wyniki komercjalizacji w swoich obiektach handlowych w Polsce w pierwszym półroczu 2023 roku.

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych
w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podsumował I. półrocze
w zakresie komercjalizacji zarządzanych na polskim rynku obiektów handlowych. Przybyło 19 nowych najemców, a 60 przedłużyło umowy i pozostało w dotychczasowych lokalizacjach.

CPI Property Group właścicielsko zarządza w Polsce 23 obiektami handlowymi – 6 centrami handlowymi (dwoma niezależnymi: CH Ogrody w Elblągu i Galeria Orkana w Lublinie, a także siecią Vivo! z portfela Immofinanz) oraz 17 retail parkami (sieć CityMarket – 6 lokalizacji oraz sieć STOP SHOP – 11 lokalizacji). Nieruchomości handlowe położone są w 20 regionalnych miastach całej Polski. Ich całkowita powierzchnia wynosi ponad 272 000 m kw., a wartość 437 mln EUR.

Osiągnięte wyniki dowodzą, że zróżnicowany pod względem formatów i lokalizacji portfel handlowy CPI Property Group doskonale sprawdza się na rynku i daje możliwość realizowania planów rozwojowych poszczególnym markom. Naszymi mocnymi stronami są również: skuteczne zarządzanie i perspektywa stabilnej współpracy. Jesteśmy nie tylko właścicielem, ale również asset i property managerem naszych nieruchomości handlowych. Stale budujemy ich wartość, zwiększając atrakcyjność dla najemców oraz klientów. Optymalizujemy też koszty funkcjonowania, na co pozwala nam efekt skali, a przede wszystkim stawiamy na długofalowe relacje z naszymi partnerami.” – komentuje Agnieszka Baczyńska, Head of Leasing Retail w CPI Property Group Polska.

Deweloper Victoria Dom zaczyna odbudowywać sprzedaż mieszkań na polskim rynku nieruchomości

Viva Piast 3

Deweloper Victoria Dom zaczyna odbudowywać sprzedaż mieszkań na polskim rynku nieruchomości.

Deweloper Victoria Dom w pierwszym kwartale br. sprzedała 366 mieszkań. To o 18% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarząd dewelopera podkreśla rosnące zainteresowanie zakupem lokali zarówno przez klientów inwestycyjnych jak i finalnych użytkowników mieszkań. Pomimo hamującej inflacji spodziewany jest wzrost kosztów budowy i cen mieszkań.
Victoria Dom, w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. podpisała 366 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Oznacza to zwiększenie sprzedaży o 18% względem tego samego okresu poprzedniego roku, kiedy zakontraktowanych zostało 311 lokali.

„Jesteśmy zadowoleni ze stopniowego odbudowywania się popytu. Obserwujemy duży ruch na rynku i rosnące zainteresowanie zakupem mieszkań zarówno przez klientów inwestycyjnych jak i finalnych użytkowników mieszkań. Od początku IV kwartału 2022 roku z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba transakcji, co napawa nas optymizmem w perspektywie kolejnych okresów” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

Wyniki finansowe Grupy INPRO w 1 kwartale 2023 r.

KONCEPT-02-V5

Wyniki finansowe Grupy INPRO w 1 kwartale 2023 roku.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 51,8 mln zł, a zysk netto był na poziomie 4,7 mln zł. Grupa przekazała nabywcom 94 lokale, które zostały wybudowane w poprzednich okresach. Od stycznia do marca br. sprzedała jednocześnie 167 mieszkań, co oznacza dwukrotny wzrost w ujęciu r./r.

W I kwartale br. Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 51,8 mln zł, czyli o 11% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Łączny poziom kosztów zarządu i sprzedaży wzrósł o 11% z uwagi na inflację. W efekcie rentowność netto wyniosła 9%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto spadł w ujęciu r./r. o 45% do poziomu 4,7 mln zł.

– W pierwszym kwartale br. widoczne było wyraźne ożywienie po stronie popytowej, prowadzące do wzrostu sprzedaży mieszkań. Potencjalni nabywcy, bojąc się prawdopodobnie możliwych podwyżek i ograniczenia oferty mieszkaniowej w związku z wejściem od lipca br. programu rządowego dopłat do odsetek, przyspieszyli swoje decyzje zakupowe. Pomimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych wzrosła także akcja kredytowa na rynku hipotecznym – podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Źródło: Grupa INPRO.

Echo Investment publikuje wyniki finansowe za 2022 r.

biznesmanGrupa Echo-Archicom z silną pozycją gotówkową i ambitnymi projektami w realizacji. Echo Investment publikuje wyniki finansowe za 2022 r.

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 r. z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro. W 2022 r. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 127 mln zł przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, co było głównie wynikiem przekazania klientom 2 168 mieszkań na sprzedaż i wynajem wybudowanych przez Echo Investment i Archicom, a także wzrostu wartości biurowców i mieszkań na wynajem.
Wartość aktywów Grupy Echo-Archicom na koniec 2022 r. to blisko 6,1 mld zł w tym wysoki stan gotówki – 942 mln zł.

Jak zawsze, jesteśmy skupieni na utrzymywaniu stabilnej pozycji finansowej naszej Grupy i prowadzimy ostrożną politykę finansową. Cieszymy się zaufaniem inwestorów, dzięki czemu nasza Grupa wyemitowała w ubiegłym roku obligacje o łącznej wartości 495 mln zł. Jednocześnie wykupiliśmy obligacje o wartości blisko 590 mln zł. Myśląc o przyszłości, pracujemy nad rozpoczynaniem kolejnych spektakularnych projektów. W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy projekt Towarowa 22 w Warszawie, który wybudujemy razem z naszym partnerem AFI Europe. Planujemy rozpocząć budowę pierwszego biurowca w tym projekcie jeszcze w 2023 r. – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

mat.pras.

Grupa Develia zamknęła I kwartał zyskiem 58,4 mln zł netto

notes

Grupa Develia zamknęła I kwartał zyskiem 58,4 mln zł netto.

W I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 257,2 mln zł, co oznacza wzrost o 164% w porównaniu do 97,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk netto grupy wyniósł 58,4 mln zł wobec 13,1 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 r., czyli 347% więcej.
W okresie styczeń – marzec 2023 r. deweloper sprzedał 533 lokale, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. oraz przekazał 441 mieszkań.
W kwietniu 2023 r. Develia sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie za kwotę 69,3 mln euro.
Na koniec marca 2023 r. Develia posiadała łącznie 686,1 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników za I kwartał 2023 r. i optymistycznie patrzymy na realizację celów, które postawiliśmy sobie na ten rok. Od początku roku obserwujemy kontynuację tendencji wzrostowej rynku, która rozpoczęła się już w IV kwartale ubiegłego roku. Widzimy w oddziałach, że ten trend utrzymuje się i chcemy go wykorzystać, by dalej zwiększać nasz udział w rynku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W szybszym rozwoju naszej podstawowej działalności w segmencie mieszkaniowym pomogą nam środki pozyskane ze sprzedaży obiektów komercyjnych. W kwietniu br. sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży biurowca Wola Retro, spełniając jeden z naszych strategicznych celów – dodaje Andrzej Oślizło.

Źródło: Develia.

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r.

helloquence-61189-unsplash

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r.

Od stycznia do marca 2023 roku spółka Redan wypracowała 50 tys. zł zysku netto. Oznacza to wzrost o 1,7 mln zł względem tego samego okresu poprzedniego, 2022 roku.  Źródłem poprawy był lepszy wynik na sprzedaży oraz korzystniejsze salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych.

– W pierwszym kwartale br. konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu stopniową poprawę rentowności. Pomimo spadku obrotów o 28% w ujęciu r./r., spowodowanego głównie zmniejszeniem obsługiwanej przez Redan powierzchni sieci sklepów „Top Secret”, poprawiliśmy wynik netto aż o 1,7 mln zł wychodząc na minimalny plus. Pozytywny wpływ miało podwyższenie poziomu marży o 2,5 p.p. do 21,9%, co przełożyło się na lepszy wynik na sprzedaży. Uzyskaliśmy jednocześnie korzystniejsze niż przed rokiem salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych. Cały czas naszym celem jest pozyskanie nowych klientów w obszarze logistyki kontraktowej. Zakładamy, że skala operacji w tym zakresie będzie stopniowo rosła, prowadząc do zmniejszenia uzależnienia naszego biznesu od marki „Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w I kwartale 2023 r. uzyskał 16,6 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 19%.

Źródło: Redan S.A.

Lider logistyki kontraktowej ID Logistics po I kwartale 2023 ze wzrostem o 18,3%

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

Lider logistyki kontraktowej ID Logistics po I kwartale 2023 ze wzrostem o 18,3%.

W I kwartale 2023 r. ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, osiągając poziom 630,4 mln euro, co przekłada się na wzrost o 18,3% (+5,4% w porównaniu do I kwartału 2022 r., kiedy firma zanotowała silny wzrost o 15,1% w porównaniu do poprzedniego roku).
Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, które wyniosły 430,4 mln euro (+30,9%). Wynik uwzględnia przychody Kane Logistics, spółki nabytej w Stanach Zjednoczonych, skonsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. Po skorygowaniu o ten efekt i po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów walut w ostatnim kwartale, wzrost wyniósł 10,1% w porównaniu do I kwartału 2022 r., w którym także odnotowano znaczący wzrost o 20,3%.
We Francji, rynku macierzystym Grupy, przychody spadły o 2,1% do 200 mln euro, wobec wysokiego poziomu osiągniętego w I kwartale ub.r. (+7,9%) oraz kontekstu społecznego, związanego z reformą emerytalną.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa ID Logistics rozpoczęła pięć nowych operacji.
Eric Hémar, przewodniczący i dyrektor generalny ID Logistics, skomentował: „Pierwszy kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem kontynuacji dynamicznej ekspansji. Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, co łączy się ze wzmocnieniem naszych operacji w Polsce przez przejęcie Spedimexu – wiodącego gracza logistyki kontraktowej, specjalizującego się w obsłudze branży modowej i e-commerce. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2023 roku”.

Źródło: Grupa ID Logistics.

Deweloper Victoria Dom dąży do 1 mld zł obrotów w 2023 roku

Miasteczko Nova Ochota

Deweloper Victoria Dom dąży do osiągniecia 1 mld zł obrotów w 2023 roku.

Victoria Dom przedstawiła zaudytowane dane finansowe za 2022 r. W trudnych warunkach rynkowych minionego roku spółka zwiększyła obroty w ujęciu r./r. o 5% do 540 mln zł. Wypracowała jednocześnie 75,2 mln zł zysku netto. W bieżącym roku deweloper planuje oddać do użytkowania około 1900 gotowych mieszkań i rozpoznać w wynikach około 1 mld złotych przychodów.

Victoria Dom opublikowała dane finansowe za rok obrotowy 2022. W tym okresie deweloper osiągnął rekordowe skonsolidowane obroty na poziomie 540,0 mln zł. To o blisko 5% więcej od poprzedniego, a jednocześnie historycznie dotychczas najlepszego 2021 roku, kiedy przychody wyniosły 515,1 mln zł. Według zaudytowanych danych spółka w minionym 2022 r. wypracowała jednocześnie 75,2 mln zł zysku netto, czyli o ok. 17% mniej niż w poprzednim roku, kiedy wykazała blisko 91,0 mln zł czystego zysku.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. W minionym roku mierzyliśmy się z trudnymi warunkami rynkowymi. Mieliśmy do czynienia z problemami w utrzymaniu łańcuchów dostaw w budownictwie oraz odpływem pracowników z Ukrainy. Spowodowało to w efekcie wydłużenie niektórych procesów inwestycyjnych i przesunięcie oddania kilku naszych projektów z 2022 na 2023.  Nieco niższa od zakładanej liczba przekazanych mieszkań oraz dodatkowo wzrost kosztów finansowych oraz kosztów generalnego wykonawstwa wpłynął jednocześnie na obniżenie zysku netto względem poprzedniego roku. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Źródło: Victoria Dom.

W 2022 roku Grupa INPRO poprawiła rentowność

INPRO - osiedle Atut

W 2022 roku Grupa INPRO poprawiła rentowność. Firma podsumowała wyniki finansowe za 2022 rok.

W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 357,7 mln zł, a zysk netto był na poziomie 64,1 mln zł. W efekcie rentowność netto wzrosła o 3 punkty procentowe do poziomu blisko 18%. Od stycznia do grudnia 2022 r. Grupa przekazała nabywcom 714 lokali, czyli niemal tyle samo co w poprzednim roku.
W poprzednim roku Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 357,7 mln zł, co stanowi 11% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Rentowność netto wyniosła blisko 18%, w odniesieniu do 15% rok wcześniej. Zysk netto za 2022 rok zwiększył się w ujęciu r./r. o 37% do poziomu 64,1 mln zł.

Miniony rok był jednym z trudniejszych okresów w naszej 35-letniej działalności. Patrząc na wyniki finansowe, które udało nam się wypracować, możemy być jednak w pełni zadowoleni z wysiłku i trudu, które włożyliśmy w naszą pracę Czynnikiem negatywnym, który w roku 2022 najsilniej ograniczał popyt na rynku deweloperskim, był wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF dotyczące badania zdolności kredytowej. W końcówce roku 2022 popyt na mieszkania występował głównie ze strony klientów, którzy posiadali nadwyżki finansowe i chcieli je ulokować w nieruchomości – podkreślił Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

Wyniki i działalność Prologis na rynku nieruchomości komercyjnych

notes

Firma Prologis podsumowała działalność operacyjną w Europie, w pierwszym kwartale 2023 roku. Zestawienie obejmuje najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane kluczowe osiągnięcia Prologis w tym regionie.

Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Europa Środkowa:
 • Całkowita wielkość portfolio w Europie Środkowej: 4,73 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Europie Środkowej w pierwszym kwartale: 328 225 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 43 469 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 191 176 metrów kwadratowych
Działalność operacyjna w pierwszym kwartale 2023 roku – Polska:
 • Całkowita wielkość portfolio w Polsce: 2,3 mln metrów kwadratowych*
 • Wynajęta powierzchnia w Polsce w czwartym kwartale: 157 562 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 33 000 metrów kwadratowych
  • przedłużone umowy najmu – 85 183 metrów kwadratowych
* Obejmuje działalność operacyjną, rozwojową, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).

Źródło: Prologis.

Grupa Santander Bank Polska ma silną pozycję kapitałową

analiza

Grupa Santander Bank Polska ma silną pozycję kapitałową.

Zysk należny akcjonariuszom Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2023 wyniósł 1 192 mln zł. Grupa ma silną pozycję kapitałową.

Prowadzimy nasz biznes opierając się na zdrowych fundamentach, co widać w wynikach za I kw. Zysk jest satysfakcjonujący, choć oczywiście wciąż pozostaje pod wpływem kosztów regulacyjnych i związanych z ryzykiem prawnym portfela hipotek. Mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i przestrzeń na dalszy wzrost.

 • Dochody ogółem wyniosły 3,7 mld zł;
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,1 mld zł;
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 662 mln zł;

Zwiększamy liczbę obsługiwanych klientów, w tym tych cyfrowych. Rośnie także ich aktywność w kanałach zdalnych, które systematycznie poszerzamy o dodatkowe funkcje i procesy. Skutecznie realizujemy naszą strategię pomagania klientom w sukcesach. – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Źródło: Santander Bank Polska.

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

W 2022 roku spółka osiągnęła 0,7 mln zł zysku netto, poprawiając wynik w ujęciu r./r. aż o 7,1 mln zł. To głównie efekt zwiększenia marży przy obniżeniu kosztów działalności. Duży wpływ miało również rozwiązanie odpisów na należności oraz rezerwy. Spółka trzykrotnie powiększyła przychody z usług logistyki kontraktowej. Redan zamierza dalej rozwijać tą działalność. Zdaniem Zarządu będzie ona stopniowo miała coraz większy udział w sprzedaży oraz będzie zmniejszać uzależnienie od biznesu marki „Top Secret”.

„Pomimo wielu rynkowych wyzwań w minionym roku znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe. Rok 2022 ponownie był trudny dla handlu detalicznego. Po dwóch latach wyraźnie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2, wystąpiła przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dynamicznie rosnące koszty utrzymania zarówno dla klientów jak i przedsiębiorstw. Spowodowało to pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz spadek średnich realnych dochodów klientów. W samym 2022 roku nie spowodowało to jednak zmniejszenia sprzedaży odzieży w Polsce, choć widać było spadki dynamik wzrostu sprzedaży on-line, a większe zainteresowanie zakupami w sklepach tradycyjnych. W takich warunkach zwiększyliśmy rentowność sprzedaży, ograniczając jednocześnie koszty prowadzonej działalności. W efekcie przekroczyliśmy próg rentowność na poziomie netto” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w 2022 r. uzyskał 94,3 mln zł przychodów, co oznacza niewielki 2% spadek w porównaniu do poprzedniego roku. Poprawił jednocześnie marże handlową o 13%, tj. 1,8 mln zł, w ujęciu r./r. do poziomu 15,8 mln zł.

Źródło: Redan S.A.

Deweloper Develia wynikami sprzedaży za I kwartał 2023 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash

Deweloper Develia opublikował wyniki sprzedaży za I kwartał 2023 r.

Develia sprzedała 533 mieszkania w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. Spółka przekazała 441 mieszkań. Develia na koniec marca br. miała również zawarte 172 umowy rezerwacyjne, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec IV kwartału 2022 r. było ich 95.

W I kwartale br. deweloper sprzedał 533 mieszkania w porównaniu do 409 w IV kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 30%. Wobec rekordowego dla Develii I kwartału ubiegłego roku, w którym sprzedano 603 mieszkania, odnotowano spadek o 12%.

– Porównując wyniki za pierwszy kwartał br. z wynikami odpowiednio za trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku, widzimy wzrosty, co potwierdza, że początek 2023 r. to kontynuacja odbicia rynku, które obserwujemy od października. Ruch w naszych biurach sprzedaży jest większy i odnotowujemy więcej transakcji kredytowych. Z miesiąca na miesiąc widzimy również poprawę w wynikach sprzedażowych, co może być dobrym prognostykiem na kolejne kwartały – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Źródło: Develia.

Notowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy

analizaNotowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy.

Mex Polska to notowana na GPW spółka holdingowa, która zarządza pięcioma rozpoznawalnymi konceptami gastronomicznymi. Spółka podsumowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok.
Od okresie stycznia do grudnia 2022 roku Grupie Kapitałowej udało się odnotować prawie 9,8 mln zł zysku EBIT oraz 7,3 mln zł zysku netto. W raportowanym okresie przychody netto spodziewane są na poziomie prawie 82 mln zł.
W samym IV kwartale przychody liczyły 21,1 mln zł (wzrost rr o 29,3%), a skonsolidowany zysk netto w tym czasie osiągnął wartość prawie 1,2 mln zł.
Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa.
Głównym celem Zarządu Grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

Raport finansowy: MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. 

Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.

 

„W 2023 przygotowujemy nowe projekty w Niemczech, Austrii i Rumunii, nie zwalniamy naszego rozwoju w Polsce. Klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki byli największymi nabywcami naszej powierzchni w 2022 roku. Oczekujemy że ten trend zostanie utrzymany – klienci z sektora lekkiej produkcji i nearshoring będą głównym źródłem omów najmu w 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

 

Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii

Prezes Banku Pocztowego_web (002)Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii.

Rok 2022 był dla Banku Pocztowego przychylny. Bank Pocztowy wypracował w 2022 roku zysk netto na poziomie 105 mln złotych w porównaniu do 31 mln złotych w 2021 r. To najlepszy wynik zanotowany przez Bank w całej jego historii. Warto zauważyć, że wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) osiągnął poziom 30,66%. Obecnie Zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania Banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej Banku oraz opracowaniu nowej strategii Banku na lata 2023-2025, która umożliwi Bankowi dalszy rozwój.

– Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników – wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank,  ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku – komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku

ID Logistics_centrum dystrybucjiFirma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku.

Firma osiągnęła przychody w 2022 roku na poziomie 2,509 mld euro, + 31,3% (+11,3% like-for-like). Przychody IV kwartał ubiegłego roku wyniosły 686,3 mln euro, + 24,9% (+4,7% like-for-like). Wzrost we Francji uplasował się na poziomie 222,3 mln euro, + 6.8% (+2,5% like-for-like). Utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu na rynkach międzynarodowych: 464 mln euro, +35,9% (+5,9% like-for-like). Firma zakończyła działalność w Rosji, która stanowiła ok. 1% przychodów Grupy w 2022 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Rok 2022 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju naszej Grupy, z silnym wzrostem aktywności i rozmieszczeniem geograficznym po obu stronach Atlantyku, z przejęciem Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie działalności we Włoszech wzmocniło także naszą obecność w Europie. Grupa ugruntowała już swoją pozycję we Francji, Europie i Ameryce, co pozwala nam na rozpoczęcie 2023 roku z ambicją kontynuowania rozwoju naszego modelu rentownego wzrostu”.

GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku

s-1100-x
GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku. Rok 2022 zapisze się w historii GreenWay jako ten, w którym firma zdobyła kapitał inwestycyjny w wysokości 85 mln euro, rozbudowała publiczną sieć ładowania samochodów o ponad 170 obiektów, zrealizowała największy w Polsce projekt budowy infrastruktury ładowania dla biznesu oraz podwoiła zespół.

W ubiegłym roku GreenWay Polska dołożyła do krajowej infrastruktury ładowania samochodów 174 nowych stacji. Spółka ma już w Polsce 497 publicznych stacji, w tym 257 DC i 240 AC. Przeliczając to na liczbę złączy oznacza to 1099 punktów, w których można naładować samochód elektryczny. Rozwój punktów sieci GreenWay w 2022 roku wynikał między innymi z transakcji zakupu sieci Revnet, co pozwoliło na zwiększenie liczby stacji o 70 ładowarek AC. Obecnie wszystkie te stacje działają pod marką GreenWay.

Poza budową nowych obiektów, spółka skupiała się także na rozbudowie wybranych lokalizacji o dodatkowe stacje ładowania i podnoszeniu mocy ładowania infrastruktury już działającej – 43 ładowarki o mocy 50 kW wymieniono na urządzenia o mocy 150 kW lub 200 kW. Łącznie, w całej sieci GreenWay znajduje się 97 stacji ładowania o pomocy 100 kW i większej. Proces modernizacji infrastruktury będzie kontynuowany w tym roku.

Początek 2022 roku był dla GreenWay niezwykle istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju. Spółka pozyskała inwestorów, którzy zasilili jej działalność kapitałem w wysokości 85 mln euro. Była to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego tej branży w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

– Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku – mówił po uzyskaniu funduszy Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Wsparcie inwestorów w tym obszarze stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy.

Taki zastrzyk finansowania da możliwość zainwestowania przez GreenWay Polska w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania w Polsce w niecałe cztery lata.

 

 

Źródło: GreenWay Polska.

Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Metro Art
Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Deweloper Victoria Dom przedstawił wstępne dane skonsolidowane za 2022 r., zgodnie z którymi w tym okresie firma osiągnęła bardzo dobre wyniki. Grupa wypracowała 538,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego dotychczas najlepszego pod tym względem roku. Deweloper szacuje, że wypracował jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto. Ostateczne wartości na podstawie zaudytowanych danych zostaną zaprezentowane w połowie maja br.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2023 r.

Rok 2022 był okresem olbrzymich wyznań zarówno rynkowych jak i operacyjnych. Znaczne ochłodzenie popytu począwszy od 2 kwartału ubiegłego roku oraz problemy związane z dostępnością materiałów budowlanych i wysokich kosztów generalnego wykonawstwa stwarzały duże problemy. Wobec takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową, pozwalającą nam z optymizmem patrzyć w przyszłość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy w tym roku rozpocząć i systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne projekty na obsługiwanym już rynku warszawskim i krakowskim – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej

matthew-guay-148463-unsplash
Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej.

W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił aż pięć nowych, bezpośrednich międzynarodowych linii transportowych. Działania te pozwoliły firmie zagęścić i jeszcze bardziej zwiększyć efektywność siatki połączeń, jakimi dysponuje jednostka. Obecnie funkcjonują codzienne połączenia z Sosnowca do dziewiętnastu oddziałów DACHSER w ośmiu krajach europejskich. Pomiędzy oddziałami funkcjonują również dwa tzw. Eurohuby (w Ueberherrn i Bratysławie), które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego standardu jakości usług paneuropejskiej sieci logistycznej DACHSER.
W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił dwie linie do Holandii (Zevenaar, Waddinxveen), dwie do Niemiec (Memmingen, Kassel) oraz jedną linię do czeskiej Ostrawy. Wprowadzenie dodatkowych połączeń pozwoliło firmie skrócić czas dostaw i zwiększyć poziom bezpieczeństwa realizowanych transportów. Obecnie przesyłki na teren niemal całych Czech, Słowacji, Węgier oraz  Austrii są dostarczane w ciągu zaledwie 24 godzin. Dostawy do Niemiec, Danii, krajów Beneluksu i na północ Włoch są realizowane w ciągu 48 godzin. Ponadto dzięki rozbudowie siatki połączeń DACHSER jest w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne warunki współpracy.

Holandia, Niemcy i Czechy są teraz jeszcze bliżej Sosnowca. Dzięki uruchomieniu nowych, międzynarodowych linii, możemy znacznie skuteczniej reagować na potrzeby naszych klientów i silniej wspierać ich w ekspansji na rynki zagraniczne, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Z uwagi na swoje strategiczne położenie oddział DACHSER w Sosnowcu, pełni również rolę platformy przeładunkowej transportów realizowanych na południe Europy dla pozostałych oddziałów firmy w Polsce. Uruchomienie bezpośredniego połączenia z rumuńskim Aradem pozwoliło na wyeliminowanie przeładunków w Eurohubie i skrócenie czasu dostawy o 24 godziny. Tak zbudowana siatka połączeń gwarantuje optymalny czas tranzytu na główne rynki europejskie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług – powiedział Adrian Dziarmaga, Sales Manager European Logistics South Poland w DACHSER.

Wyniki finansowe Sescom za okres 2021/22 r.

66270053313d44fcdbb61b41d527864a
Firma Sescom opublikowała wyniki finansowe za okres 2021/2022 roku.

Sescom realizuje szeroki zakres usług Facility Management, dynamicznie reagując na potrzeby ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.
Analiza wyników sprzedaży zagranicznej przeprowadzona przez Sescom wskazuje na zdecydowane ożywienie w branży Facility Management poza granicami Polski. Nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększenie wolumenu prac dla dotychczasowych klientów wpłynął na wzrost wartości sprzedaży zagranicznej Sescom o 27% rok do roku.
Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej.

Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej – w tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covid-owego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty. Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

Deweloper przekazał klientom 1 650 mieszkań na sprzedaż i wynajem. Ponadto firma utrzymała 100% poziom najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent. Echo Investment odnotowało w tym okresie wzrost obrotów Libero w Katowicach i Galerii Młociny w Warszawie. Grupa wypracowała w tym czasie 125 mln zł zysku netto. Łączna wartość aktywów spółek Echo Investment i Archicom to 6,4 mld zł. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – na koniec września było to blisko 700 mln zł. 

Rynek mieszkaniowy przechodzi obecnie zmiany. Zdecydowanie dominującą grupą klientów stali się inwestorzy indywidualni, którzy kupują mieszkania traktując je jako bezpieczną lokatę kapitału. Doceniają jakość, doskonałe lokalizacje projektów, a także stabilność i reputację naszej Grupy. Dlatego wprowadzamy do sprzedaży takie projekty, które najlepiej odpowiedzą na oczekiwanie tych klientów. Bardzo silny popyt obserwujemy w sektorze mieszkań na wynajem, co utwierdza naszą wiarę w ten segment rynku. Jego doskonała kondycja ma swoje odzwierciedlenie w 100% poziomie komercjalizacji budynków Resi4Rent – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży

DeathtoStock_Wired3
Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w trzy kwartały ubiegłego roku.

Niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży szacuje Grupa Mex Polska po trzech kwartałach 2022 roku. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł prawie 6,1 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął ponad 8,3 mln zł, a zysk netto prawie 6,1 mln zł. W ocenie zarządu Mex Polska dobre wyniki finansowe Grupy są konsekwencją skutecznej strategii rozwoju sieci oraz odpowiedniej selekcji marek zasilających jej portfolio. Obecnie w Łodzi powstaje nowy lokal CHICAS & GORILLAS – najnowszy koncept Grupy, który od lutego 2022 obecny jest we Wrocławiu. Mex Polska jest także właścicielem kilku innych konceptów gastronomicznych – The Mexican, Pijalnia Wódki i Piwa, Pankejk, Prosty Temat.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, szalejącą inflację oraz skutki popandemiczne, cieszę się, że udało nam się po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotować satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Mex Polska. Konsekwentna praca sprawia, że powoli wracamy do stanu sprzed pandemii. Szacujemy, że narastająco odnotujemy zysk netto na poziomie blisko 6,1 mln zł. Jednocześnie od stycznia do września br. wypracowaliśmy prawie 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom osiągniętych przychodów jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast trzeba pamiętać, że jest to niemierzalne względem 2021 roku, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię w ub. roku przez ponad cztery miesiące sprzedaż mogła być realizowana tylko w formie „na wynos” – informuje Dariusz Kowalik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Mex Polska S.A.

Raport z działalności ID Logistics w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych

default

Firma ID Logistics zaprezentowała raport z działalności w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Przychody firmy w III kwartale 2022 r. wyniosły 641,8 mln euro, +37,1%. Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 1,82 mld euro, + 33,9%. Ogólnie, ID Logistics zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. z przychodami na poziomie ponad 1,82 mld euro, co oznacza wzrost o 33,9% (+13,9% like-for-like). W III kwartale Grupa uruchomiła 5 nowych centrów logistycznych, a 13 od początku roku, zgodnie z planem biznesowym.

Eric Hémar, prezes zarządu i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje:ID Logistics odnotował solidne wyniki finansowe w minionym kwartale, wykorzystując zarówno dobry wzrost organiczny jak i udaną integrację niedawnych przejęć. Ostatni kwartał, który, ze względu na akcje promocyjne, zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, powinien pozwolić nam na zakończenie kolejnego roku z dobrym wynikiem”.

 

Firma Redan wypracowała lekki wzrost marży handlowej

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe okres od stycznia do września 2022 roku.

W tym okresie spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Redan przez pierwsze trzy kwartały br. uzyskał ponad 68,5 mln zł przychodów, powtarzając w tym zakresie osiągnięcia sprzed roku. Spółka poprawiła natomiast o 3% marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł. Największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie.

– Pomimo wymagającej sytuacji na rynku osiągnęliśmy lekką poprawę w zakresie działalności operacyjnej.  Przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. W takich warunkach zdołaliśmy jednak osiągnąć nieco wyższą marżę handlową. Poza kontynuacją obsługi kanałów dystrybucji marki „Top Secret”, co pozostaje naszym głównym obszarem biznesu, największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Ostateczne pogorszenie wyniku na poziomie netto wynikało głównie z ujemnego salda na działalności finansowej. Wpływ na to miała przede wszystkim dokonana wycena należności oraz ryzyk finansowych. W celu dalszej poprawy rentowności operacyjnej cały czas dążymy do dywersyfikacji działalności i wykorzystania naszego potencjału w zakresie logistyki – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

 

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus.

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zaprezentował wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Wobec niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, trudności na rynkach surowców oraz w łańcuchach dostaw Grupa Selena z powodzeniem kontynuowała strategię elastycznego reagowania. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. r/r. Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. oraz zysk netto większy o 34,3 proc., w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.
Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow. Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań – obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów podkreśla Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Grupa Selena od wielu lat mocno wspiera zrównoważone budownictwo w kilku ważnych aspektach, m.in. poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska i użytkowników, ale także podnoszących efektywność energetyczną budynków.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system WINS – innowacyjny standard montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym aż o 30 proc. dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek (na początek w Polsce) system dociepleń ETICS Thermo Pro Tytan Professional, z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. Oprócz skutecznych i łatwych w aplikacji produktów sygnowanych marką Selena, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowychwymienia Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.