Notowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy

analizaNotowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy.

Mex Polska to notowana na GPW spółka holdingowa, która zarządza pięcioma rozpoznawalnymi konceptami gastronomicznymi. Spółka podsumowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok.
Od okresie stycznia do grudnia 2022 roku Grupie Kapitałowej udało się odnotować prawie 9,8 mln zł zysku EBIT oraz 7,3 mln zł zysku netto. W raportowanym okresie przychody netto spodziewane są na poziomie prawie 82 mln zł.
W samym IV kwartale przychody liczyły 21,1 mln zł (wzrost rr o 29,3%), a skonsolidowany zysk netto w tym czasie osiągnął wartość prawie 1,2 mln zł.
Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa.
Głównym celem Zarządu Grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

Raport finansowy: MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. 

Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.

 

„W 2023 przygotowujemy nowe projekty w Niemczech, Austrii i Rumunii, nie zwalniamy naszego rozwoju w Polsce. Klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki byli największymi nabywcami naszej powierzchni w 2022 roku. Oczekujemy że ten trend zostanie utrzymany – klienci z sektora lekkiej produkcji i nearshoring będą głównym źródłem omów najmu w 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

 

Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii

Prezes Banku Pocztowego_web (002)Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii.

Rok 2022 był dla Banku Pocztowego przychylny. Bank Pocztowy wypracował w 2022 roku zysk netto na poziomie 105 mln złotych w porównaniu do 31 mln złotych w 2021 r. To najlepszy wynik zanotowany przez Bank w całej jego historii. Warto zauważyć, że wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) osiągnął poziom 30,66%. Obecnie Zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania Banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej Banku oraz opracowaniu nowej strategii Banku na lata 2023-2025, która umożliwi Bankowi dalszy rozwój.

– Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników – wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank,  ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku – komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku

ID Logistics_centrum dystrybucjiFirma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku.

Firma osiągnęła przychody w 2022 roku na poziomie 2,509 mld euro, + 31,3% (+11,3% like-for-like). Przychody IV kwartał ubiegłego roku wyniosły 686,3 mln euro, + 24,9% (+4,7% like-for-like). Wzrost we Francji uplasował się na poziomie 222,3 mln euro, + 6.8% (+2,5% like-for-like). Utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu na rynkach międzynarodowych: 464 mln euro, +35,9% (+5,9% like-for-like). Firma zakończyła działalność w Rosji, która stanowiła ok. 1% przychodów Grupy w 2022 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Rok 2022 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju naszej Grupy, z silnym wzrostem aktywności i rozmieszczeniem geograficznym po obu stronach Atlantyku, z przejęciem Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie działalności we Włoszech wzmocniło także naszą obecność w Europie. Grupa ugruntowała już swoją pozycję we Francji, Europie i Ameryce, co pozwala nam na rozpoczęcie 2023 roku z ambicją kontynuowania rozwoju naszego modelu rentownego wzrostu”.

GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku

s-1100-x
GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku. Rok 2022 zapisze się w historii GreenWay jako ten, w którym firma zdobyła kapitał inwestycyjny w wysokości 85 mln euro, rozbudowała publiczną sieć ładowania samochodów o ponad 170 obiektów, zrealizowała największy w Polsce projekt budowy infrastruktury ładowania dla biznesu oraz podwoiła zespół.

W ubiegłym roku GreenWay Polska dołożyła do krajowej infrastruktury ładowania samochodów 174 nowych stacji. Spółka ma już w Polsce 497 publicznych stacji, w tym 257 DC i 240 AC. Przeliczając to na liczbę złączy oznacza to 1099 punktów, w których można naładować samochód elektryczny. Rozwój punktów sieci GreenWay w 2022 roku wynikał między innymi z transakcji zakupu sieci Revnet, co pozwoliło na zwiększenie liczby stacji o 70 ładowarek AC. Obecnie wszystkie te stacje działają pod marką GreenWay.

Poza budową nowych obiektów, spółka skupiała się także na rozbudowie wybranych lokalizacji o dodatkowe stacje ładowania i podnoszeniu mocy ładowania infrastruktury już działającej – 43 ładowarki o mocy 50 kW wymieniono na urządzenia o mocy 150 kW lub 200 kW. Łącznie, w całej sieci GreenWay znajduje się 97 stacji ładowania o pomocy 100 kW i większej. Proces modernizacji infrastruktury będzie kontynuowany w tym roku.

Początek 2022 roku był dla GreenWay niezwykle istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju. Spółka pozyskała inwestorów, którzy zasilili jej działalność kapitałem w wysokości 85 mln euro. Była to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego tej branży w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

– Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku – mówił po uzyskaniu funduszy Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Wsparcie inwestorów w tym obszarze stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy.

Taki zastrzyk finansowania da możliwość zainwestowania przez GreenWay Polska w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania w Polsce w niecałe cztery lata.

 

 

Źródło: GreenWay Polska.

Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Metro Art
Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Deweloper Victoria Dom przedstawił wstępne dane skonsolidowane za 2022 r., zgodnie z którymi w tym okresie firma osiągnęła bardzo dobre wyniki. Grupa wypracowała 538,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego dotychczas najlepszego pod tym względem roku. Deweloper szacuje, że wypracował jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto. Ostateczne wartości na podstawie zaudytowanych danych zostaną zaprezentowane w połowie maja br.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2023 r.

Rok 2022 był okresem olbrzymich wyznań zarówno rynkowych jak i operacyjnych. Znaczne ochłodzenie popytu począwszy od 2 kwartału ubiegłego roku oraz problemy związane z dostępnością materiałów budowlanych i wysokich kosztów generalnego wykonawstwa stwarzały duże problemy. Wobec takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową, pozwalającą nam z optymizmem patrzyć w przyszłość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy w tym roku rozpocząć i systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne projekty na obsługiwanym już rynku warszawskim i krakowskim – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej

matthew-guay-148463-unsplash
Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej.

W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił aż pięć nowych, bezpośrednich międzynarodowych linii transportowych. Działania te pozwoliły firmie zagęścić i jeszcze bardziej zwiększyć efektywność siatki połączeń, jakimi dysponuje jednostka. Obecnie funkcjonują codzienne połączenia z Sosnowca do dziewiętnastu oddziałów DACHSER w ośmiu krajach europejskich. Pomiędzy oddziałami funkcjonują również dwa tzw. Eurohuby (w Ueberherrn i Bratysławie), które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego standardu jakości usług paneuropejskiej sieci logistycznej DACHSER.
W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił dwie linie do Holandii (Zevenaar, Waddinxveen), dwie do Niemiec (Memmingen, Kassel) oraz jedną linię do czeskiej Ostrawy. Wprowadzenie dodatkowych połączeń pozwoliło firmie skrócić czas dostaw i zwiększyć poziom bezpieczeństwa realizowanych transportów. Obecnie przesyłki na teren niemal całych Czech, Słowacji, Węgier oraz  Austrii są dostarczane w ciągu zaledwie 24 godzin. Dostawy do Niemiec, Danii, krajów Beneluksu i na północ Włoch są realizowane w ciągu 48 godzin. Ponadto dzięki rozbudowie siatki połączeń DACHSER jest w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne warunki współpracy.

Holandia, Niemcy i Czechy są teraz jeszcze bliżej Sosnowca. Dzięki uruchomieniu nowych, międzynarodowych linii, możemy znacznie skuteczniej reagować na potrzeby naszych klientów i silniej wspierać ich w ekspansji na rynki zagraniczne, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Z uwagi na swoje strategiczne położenie oddział DACHSER w Sosnowcu, pełni również rolę platformy przeładunkowej transportów realizowanych na południe Europy dla pozostałych oddziałów firmy w Polsce. Uruchomienie bezpośredniego połączenia z rumuńskim Aradem pozwoliło na wyeliminowanie przeładunków w Eurohubie i skrócenie czasu dostawy o 24 godziny. Tak zbudowana siatka połączeń gwarantuje optymalny czas tranzytu na główne rynki europejskie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług – powiedział Adrian Dziarmaga, Sales Manager European Logistics South Poland w DACHSER.

Wyniki finansowe Sescom za okres 2021/22 r.

66270053313d44fcdbb61b41d527864a
Firma Sescom opublikowała wyniki finansowe za okres 2021/2022 roku.

Sescom realizuje szeroki zakres usług Facility Management, dynamicznie reagując na potrzeby ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.
Analiza wyników sprzedaży zagranicznej przeprowadzona przez Sescom wskazuje na zdecydowane ożywienie w branży Facility Management poza granicami Polski. Nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększenie wolumenu prac dla dotychczasowych klientów wpłynął na wzrost wartości sprzedaży zagranicznej Sescom o 27% rok do roku.
Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej.

Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej – w tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covid-owego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty. Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

Deweloper przekazał klientom 1 650 mieszkań na sprzedaż i wynajem. Ponadto firma utrzymała 100% poziom najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent. Echo Investment odnotowało w tym okresie wzrost obrotów Libero w Katowicach i Galerii Młociny w Warszawie. Grupa wypracowała w tym czasie 125 mln zł zysku netto. Łączna wartość aktywów spółek Echo Investment i Archicom to 6,4 mld zł. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – na koniec września było to blisko 700 mln zł. 

Rynek mieszkaniowy przechodzi obecnie zmiany. Zdecydowanie dominującą grupą klientów stali się inwestorzy indywidualni, którzy kupują mieszkania traktując je jako bezpieczną lokatę kapitału. Doceniają jakość, doskonałe lokalizacje projektów, a także stabilność i reputację naszej Grupy. Dlatego wprowadzamy do sprzedaży takie projekty, które najlepiej odpowiedzą na oczekiwanie tych klientów. Bardzo silny popyt obserwujemy w sektorze mieszkań na wynajem, co utwierdza naszą wiarę w ten segment rynku. Jego doskonała kondycja ma swoje odzwierciedlenie w 100% poziomie komercjalizacji budynków Resi4Rent – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży

DeathtoStock_Wired3
Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w trzy kwartały ubiegłego roku.

Niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży szacuje Grupa Mex Polska po trzech kwartałach 2022 roku. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł prawie 6,1 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął ponad 8,3 mln zł, a zysk netto prawie 6,1 mln zł. W ocenie zarządu Mex Polska dobre wyniki finansowe Grupy są konsekwencją skutecznej strategii rozwoju sieci oraz odpowiedniej selekcji marek zasilających jej portfolio. Obecnie w Łodzi powstaje nowy lokal CHICAS & GORILLAS – najnowszy koncept Grupy, który od lutego 2022 obecny jest we Wrocławiu. Mex Polska jest także właścicielem kilku innych konceptów gastronomicznych – The Mexican, Pijalnia Wódki i Piwa, Pankejk, Prosty Temat.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, szalejącą inflację oraz skutki popandemiczne, cieszę się, że udało nam się po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotować satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Mex Polska. Konsekwentna praca sprawia, że powoli wracamy do stanu sprzed pandemii. Szacujemy, że narastająco odnotujemy zysk netto na poziomie blisko 6,1 mln zł. Jednocześnie od stycznia do września br. wypracowaliśmy prawie 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom osiągniętych przychodów jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast trzeba pamiętać, że jest to niemierzalne względem 2021 roku, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię w ub. roku przez ponad cztery miesiące sprzedaż mogła być realizowana tylko w formie „na wynos” – informuje Dariusz Kowalik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Mex Polska S.A.

Raport z działalności ID Logistics w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych

default

Firma ID Logistics zaprezentowała raport z działalności w III kwartale 2022 na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Przychody firmy w III kwartale 2022 r. wyniosły 641,8 mln euro, +37,1%. Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosły 1,82 mld euro, + 33,9%. Ogólnie, ID Logistics zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. z przychodami na poziomie ponad 1,82 mld euro, co oznacza wzrost o 33,9% (+13,9% like-for-like). W III kwartale Grupa uruchomiła 5 nowych centrów logistycznych, a 13 od początku roku, zgodnie z planem biznesowym.

Eric Hémar, prezes zarządu i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje:ID Logistics odnotował solidne wyniki finansowe w minionym kwartale, wykorzystując zarówno dobry wzrost organiczny jak i udaną integrację niedawnych przejęć. Ostatni kwartał, który, ze względu na akcje promocyjne, zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, powinien pozwolić nam na zakończenie kolejnego roku z dobrym wynikiem”.

 

Firma Redan wypracowała lekki wzrost marży handlowej

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe okres od stycznia do września 2022 roku.

W tym okresie spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Redan przez pierwsze trzy kwartały br. uzyskał ponad 68,5 mln zł przychodów, powtarzając w tym zakresie osiągnięcia sprzed roku. Spółka poprawiła natomiast o 3% marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł. Największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie.

– Pomimo wymagającej sytuacji na rynku osiągnęliśmy lekką poprawę w zakresie działalności operacyjnej.  Przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. W takich warunkach zdołaliśmy jednak osiągnąć nieco wyższą marżę handlową. Poza kontynuacją obsługi kanałów dystrybucji marki „Top Secret”, co pozostaje naszym głównym obszarem biznesu, największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Ostateczne pogorszenie wyniku na poziomie netto wynikało głównie z ujemnego salda na działalności finansowej. Wpływ na to miała przede wszystkim dokonana wycena należności oraz ryzyk finansowych. W celu dalszej poprawy rentowności operacyjnej cały czas dążymy do dywersyfikacji działalności i wykorzystania naszego potencjału w zakresie logistyki – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

 

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus

Grupa Selena po trzech kwartałach 2022 roku wciąż z wynikami na plus.

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zaprezentował wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Wobec niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, trudności na rynkach surowców oraz w łańcuchach dostaw Grupa Selena z powodzeniem kontynuowała strategię elastycznego reagowania. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. r/r. Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. oraz zysk netto większy o 34,3 proc., w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.
Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow. Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań – obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów podkreśla Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Grupa Selena od wielu lat mocno wspiera zrównoważone budownictwo w kilku ważnych aspektach, m.in. poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska i użytkowników, ale także podnoszących efektywność energetyczną budynków.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system WINS – innowacyjny standard montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym aż o 30 proc. dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek (na początek w Polsce) system dociepleń ETICS Thermo Pro Tytan Professional, z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. Oprócz skutecznych i łatwych w aplikacji produktów sygnowanych marką Selena, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowychwymienia Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.

Grupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

rawpixel-670711-unsplashGrupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 320,3 mln zł. Sprzeda w ubiegłym roku wyniosła z kolei 596,3 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 50,5 mln zł wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– W trzecim kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze osłabienie sytuacji rynkowej w branży nieruchomości, w tym kontekście wyniki sprzedaży Develii postrzegamy jako dobre. Dzięki zdywersyfikowanej ofercie, dostosowanej do oczekiwań klientów szukających mieszkań dla siebie i inwestorów, osiągnięcie celu sprzedażowego na 2022 r. jest realne, spodziewamy się wyniku około 1600 mieszkań. Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali, dlatego wyniki finansowe za IV kw. tego roku powinny być bardzo dobre. Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne  otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym realizujemy założenia strategii. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę joint venture z Hillwood, która jest elementem dezinwestycji gruntu w Malinie. Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Lokum Deweloper z wynikami finansowymi po III kwartałach 2022 r.

2286-133-Enhanced

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2022 r. 

Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 143,2 mln zł przychodu i 5,6 mln zł zysku netto, generując marżę netto w wysokości 3,9%
Od początku roku w wyniku rozpoznane zostały 274 lokale
Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54,3 mln zł, EBIT – 37,9 mln zł. Pomimo utrzymania marży brutto ze sprzedaży na standardowym dla spółki poziomie, marża netto spadła do niskiego pułapu 3,9% (spadek o 16 p.p. r/r). Dodatkowo, na zakończenie III kw. 2022 r. Grupa miała zawartych 28 umów rezerwacyjnych.

– Wynik finansowy, który wypracowaliśmy po 3 kwartałach br. pochodzi głównie z inwestycji Lokum Porto, Lokum Monte i Lokum Salsa. Budowę tych projektów rozpoczęliśmy około 2 lata temu, natomiast grunty pod osiedla nabyliśmy kilka lat wcześniej w bardzo atrakcyjnych, dziś nieosiągalnych cenach. Niestety, pomimo tych historycznie niskich nakładów, obecne wysokie koszty finansowania projektów deweloperskich, będące pochodną podnoszenia stóp procentowych, znacząco obciążyły nasz bieżący wynik oraz marżę netto. Wysokie koszty kredytowania inwestycji, coraz wyższe ceny gruntów, finansowanie gminnej infrastruktury drogowej i społecznej oraz stale rosnące koszty pracy i materiałów będą nam towarzyszyć także w kolejnych kwartałach, wymuszając niezbędne podwyżki cen mieszkań. Ze względu na tak niekorzystne otoczenie rynkowe oraz drastyczne ograniczenie dostępności kredytów dla klientów indywidualnych, cała branża, w tym i nasza spółka, wstrzymuje uruchamianie nowych inwestycji. Niestety zmniejszanie podaży będzie miało szerokie konsekwencje. Odbije się nie tylko na dużo niższym PKB generowanym przez branżę i w konsekwencji niższych dochodach budżetu Państwa, redukcją zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu powiązanych z budownictwem, ale co najistotniejsze dla klientów – spowoduje, że oferta deweloperów będzie niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe – komentuje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r.

Lokum_PORTO

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r. 

Lokum Deweloper od początku stycznia do końca września 2022 roku podpisał 280 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 47% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Na koniec III kwartału zawartych było także 28 umów rezerwacyjnych (-71% r/r). Od początku roku klientom przekazano 274 lokale (-28% r/r).
W samym III kwartale 2022 roku umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęte zostały 103 lokale: 78 w inwestycjach wrocławskich oraz 25 na osiedlach krakowskich. Jest to wynik o 29% mniejszy r/r, natomiast porównywalny do rezultatu za II kwartał br., w którym Lokum Deweloper zakontraktował o 1 lokal więcej. Od lipca do września Grupa przekazała łącznie 183 mieszkania, co stanowi wzrost o 147% r/r. Lokale te pochodziły głównie z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, w której zakończyła się realizacja etapów I-III. Sprzedaż w trzech kwartałach br. obejmowała 280 lokali: 188 we Wrocławiu i 92 w Krakowie.

III kwartał br. to kolejny trudny okres dla osób marzących o własnym lokum, a także dla całej branży deweloperskiej. Podwyższone koszty kredytu, oraz przede wszystkim wciąż utrzymana rekomendacja KNF, która przy aktualnych wysokich stopach procentowych nakazuje bankom podczas badania zdolności kredytowej doliczać dodatkowe 5 pkt proc., odcięły nabywców od głównego źródła finansowania nieruchomości. Pomimo niesłabnącego zainteresowania zakupem mieszkań, naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji. Przez to wiele osób, które jeszcze w zeszłym roku stać było na kupno mieszkania, dziś zmuszonych jest realizować swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu. Spadek sprzedaży, którego główną część stanowią obecnie zakupy gotówkowe, poskutkował ograniczeniem podaży. Deweloperzy niejako zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji. Niestety ta sytuacja prowadzi do pogłębiania i tak już bardzo dużej luki mieszkaniowej w Polsce – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych

ALDI

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych.

W 2021 roku firma ALDI odnotowała wzrost obrotów ze sprzedaży o 20% w porównaniu do roku 2020. Koszty zatrudnienia były większe o 40 milionów złotych. Firma zapłaciła 16,7 milionów złotych podatku handlowego, 670 tysięcy podatku cukrowego, i przeznaczyła 560 milionów nakładów na inwestycje. Na rynku nieruchomości pojawiło się 39 nowych sklepów. Zwiększony został nakład na reklamę o 65 %.

– Za nami kolejny pandemiczny rok pełen wyzwań dla branży retail. Mamy świadomość ogromu pracy, jaka jest wciąż przed nami oraz silnej konkurencji. Będziemy kontynuować obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat. – mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Deweloper Develia sprzedał 1225 lokali od początku 2022 r.

g-crescoli-365895-unsplashDeweloper Develia poinformował o sprzedaży 1225 lokali od początku 2022 roku. 

Deweloper Develia zrobił podsumowanie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Develia na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedała 1225 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r., wobec 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten oznacza spadek o 18%. W samym III kwartale br. deweloper sprzedał 261 lokali wobec 438 w III kwartale 2021 r.

– Biorąc pod uwagę sytuację rynkową wynik za trzy kwartały tego roku jest dla nas zadowalający. Sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień była o 18% niższa w porównaniu do bardzo dobrego, analogicznego okresu w 2021 r. – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Kumulacja podwyżek stóp procentowych w II kwartale wpłynęła na mniejsze zainteresowanie klientów szukających mieszkania na własne potrzeby, a to przełożyło się na wynik w III kwartale. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowywaliśmy więcej kontaktów ze strony klientów i obecnie ich poziom jest zbliżony do ubiegłorocznego. Jednak wielu klientów wstrzymuje się z decyzjami, pomimo, że ich potrzeby mieszkaniowe nie zmieniły się. Możemy spodziewać się, że za jakiś czas będziemy obserwować odroczony popyt, analogicznie jak to miało miejsce w I półroczu 2021 r. Prawdopodobnie złoży się to z mniejszą dostępnością mieszkań ze względu na to, że obecnie wielu deweloperów mocno ogranicza nowe inwestycje – podsumowuje Andrzej Oślizło.

Deweloper Victoria Dom ustabilizował sprzedaż nieruchomości

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Deweloper Victoria Dom w trzecim kwartale br. zakontraktował sprzedaż 445 lokali.

Powyższy wynik oznacza 19% wzrost liczby zawartych umów, względem tego samego okresu poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało łącznie 970 mieszkań. To o 25% mniej niż przez pierwszych dziewięć miesięcy zeszłego roku, kiedy zawarto 1291 umów z nabywcami.
Victoria Dom posiada rozbudowany bank ziemi systematycznie uruchamiając nowe inwestycje i kolejne etapy popularnych osiedli. W Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej.

Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży zrealizowanej w trzecim kwartale br. i z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spadki kontraktacji z jakimi mieliśmy do czynienia od trzeciego kwartału zeszłego roku powoli wyhamowują. Generalnie na rynku widać oznaki stabilizacji, choć na niższym poziomie wolumetrycznym. Liczba osób pojawiających się ostatnio w naszych biurach jest podobna jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach tego roku – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Wyniki finansowe Unidevelopment za pierwsze półrocze 2022 roku

Bez tytułu

Po rekordowych wynikach w I kw. br., w II kw. 2022 r. spółka zamknęła I pół. 230,8% wzrostem rdr. Dało to wynik 190,1 mln zł przychodów. W omawianym okresie Grupa Unidevelopment realizowała kolejne projekty w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu. Całkowita liczba wydanych lokali mieszkalnych wyniosła 336 tj. 37,7% wzrostu rdr.
Marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosła 33,5% wobec 15,5% w analogicznym okresie 2021 r. EBITDA grupy wyniosła 50,1 mln zł wobec 4,8 mln zł w 2021 r. Skonsolidowany EBIT rdr wzrósł ponad dziesięciokrotnie i osiągnął poziom 48,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 25,5%, tj. wzrost o 18,1 pkt. proc. rdr. Zysk netto Grupy wzrósł do 40,0 mln zł, tj. 371,1% wzrostu rdr. Koszty Grupy w omawianym okresie pozostały pod kontrolą, co także wpłynęło na wzrost rentowności.

W I pół. br. spółka dyskontowała w wynikach finansowych sprzedaż mieszkań z 2021 r., co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów i osiągnięte dwucyfrowe marże. Pomimo słabszej koniunktury w branży – widzimy obecnie zainteresowanie naszą ofertą i realizujemy projekty zgodnie z planami, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA. Wyniki finansowe Unidevelopment pokazują, że spółka jest dobrze przygotowana na bieżącą sytuację w branży. Obecna wielkość i struktura oferty jest dostosowana do realiów rynku, a posiadany bank ziemi pozwala na dalszy organiczny rozwój w kolejnych latach, dodaje Prezes Gościcki.

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld zł

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld złotych.

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za I półrocze 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 26% do poziomu 2,3 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25% do ponad 4,2 mld zł. Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 26% i wyniosły 123,2 mln zł. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 22% do 90,4 mln zł. Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 181% do 577,2 mln zł. MLP Group w I półroczu br. wypracowało 433,9 mln zł zysku netto poprawiając ponad 2,5 krotnie (+161%) osiągniecia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Mamy za sobą bardzo udaną I połowę br. pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i politycznego. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. W tym okresie zawarliśmy umowy najmu na 214 tys. mkw., czyli o 91% więcej niż w I połowie 2021 roku. To był nasz rekordowy wynik w wynajmie. Obserwujemy rosnący popyt na nowe i istniejące powierzchnie magazynowe MLP Group w całej Europie, ponieważ firmy coraz częściej poszukują opłacalnych sposobów zwiększania odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoring, czyli przenoszenie produkcji z Azji do Europy. Utrzymująca się ograniczona podaż wysokiej jakości aktywów przemysłowych przekładała się również na wzrost stawek najmu. Wyniósł on ok. 24% i był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy, co także wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

olloweb-solutions-520914-unsplash
Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Deweloper cieszy się stabilną sytuacją finansową. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 62 mln zł i był ponad 30% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Spółka utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł.

– Zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30%, w porównaniu do 42% rok wcześniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. Grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent – także 593 lokali na wynajem.

 

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu r./r. o 7% do 45,6 mln zł. Spółka zanotowała również niższą stratę na poziomie wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego oraz EBITDA. Wynik netto został jednak obciążony dodatkowymi odpisami zawiązanymi w związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości.

– W pierwszym półroczu br., w przeciwieństwie do 2 poprzednich lat, nie mieliśmy bezpośrednich ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19, co zapowiadało znaczne wzrosty w poziomach sprzedaży r./r. Jednak przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej, ograniczyły poziomy sprzedaży w sklepach detalicznych na rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo trudnej sytuacji w branży osiągnęliśmy nieco lepsze wyniki na działalności operacyjnej niż rok wcześniej. Wynik netto został natomiast obciążony odpisami, jakie musieliśmy zawiązać w konsekwencji złożenia przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości. Z operacyjnego punktu widzenia upadłość tej spółki jednak nic nie zmienia. Wszystkie sklepy stacjonarne pod tą marką, jak również sklep internetowy działają bez żadnych zakłóceń. Zapewnia to możliwość kontynuowania działalności również przez Redan – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

KONCEPT-04-V5

Grupa INPRO dokonała podsumowania wyników finansowych za I półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa INPRO uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 106,7 mln zł oraz wypracowała 13,3 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów Grupy przypadać będzie na II półrocze. W całym 2022 roku planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie 932 gotowych lokali (+34% w ujęciu r./r.) oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 1333 mieszkania. W 2022 roku Grupa INPRO planuje ukończyć jeszcze 8 inwestycji

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

DeathtoStock_Wired4
Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Grupa Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła 56,5 mln zł przychodu i 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Strata netto Grupy wyniosła 14,8 mln zł. Od początku roku w wyniku rozpoznanych zostało 91 mieszkań.

– Wynik I półrocza jest pochodną niewielkiej liczby wydanych w tym czasie mieszkań, co wiąże się z harmonogramem realizacji inwestycji. Zakończenie trzech dużych projektów mieszkaniowych zaplanowaliśmy na drugą połowę tego roku. Już w III kwartale rozpoczniemy przekazywanie mieszkań z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, a następnie w IV kwartale nasi klienci otrzymają klucze do lokali z inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, a także kolejnego etapu osiedla Lokum Vista w Krakowie. Znaczna część mieszkań z tych inwestycji została zakontraktowana i zostanie ujęta w wyniku całego 2022 roku. Nie sposób także nie zwrócić uwagi na fakt, że wynik jest mocno obciążony przez radykalny wzrost kosztów finansowych względem zeszłego roku, będący następstwem podwyżek stóp procentowych przez RPP. Z taką sytuacją niestety borykać się będziemy także w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu

MLP Poznań West DJI_0042 logo_m

MLP Group bije kolejne rekordy najmu i zwiększa czynsze. MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu.

W pierwszym półroczu 2022 roku okresie deweloper nowoczesnych obiektów logistycznych wynajął około 214 tys. m2 powierzchni, czyli niemal dwukrotnie więcej w ujęciu r./r. Największy boom inwestycyjny widoczny jest w parku MLP Poznań West.
MLP Group utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu. W I półroczu br. Grupa rozwijająca działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim osiągnęła rekordowe wyniki leasingu. W tym okresie skomercjalizowała łącznie 213,7 tys. m2 powierzchni w ramach nowo realizowanych inwestycji, ekspansji i renegocjacji, czyli zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych klientów oraz przedłużenia okresu najmu.
Wynajęta w I połowie tego roku powierzchnia była o 91% wyższa niż w analogicznym czasie poprzedniego roku, kiedy podpisano umowy na około 112,4 tys. m2.

„Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra. Widzimy bardzo duże zainteresowanie najemców nowoczesnymi powierzchniami. Głównym motorem napędowym jest przede wszystkim rozwój sektora e-commerce, a także potrzeba skracania łańcucha dostaw i przenoszenia działalności do krajów europejskich. Pandemia, wojna w Ukrainie czy globalne problemy z łańcuchami dostaw dodatkowo wzmocniły potrzebę zabezpieczenia większych powierzchni magazynowych. Rekordowe wyniki leasingu osiągnięte w pierwszej połowie br. potwierdzają, że jesteśmy beneficjentem sytuacji na rynku globalnym. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się dalszego bardzo dynamicznego wzrostu oferowanych nowoczesnych powierzchni magazynowych. W tym zakresie koncentrujemy się w dużym stopniu na przygotowywaniu obiektów w ramach tzw. logistyki miejskiej z niewielkimi modułami magazynowymi oraz nowoczesnymi powierzchniami biurowymi, które są zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji. Na tego typu budynki widzimy obecnie największe zapotrzebowanie. Zapewniają one nam jednocześnie wyższe zwroty z kapitału” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

 

Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł

Michał Ćwierzyk_prezes spółki Vela Poland
Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln złotych.

Spółka Vela Poland jest właścicielem biura nieruchomości i platformy Tripinvest z ofertami nieruchomości w zagranicznych kurortach. Spółka w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł. Jednocześnie Vela Poland rozbudowuje swoją bazę klientów, których potrzeby zakupowe wynoszą ponad 570 mln zł. Spółka kontynuuje kampanię crowdinvestingową, której jednym z celów jest wejście na rynki klientów z Belgii i Niderlandów, a w perspektywie 2 lat planuje debiut na NewConnect.

W pierwszej połowie 2022 r. odnotowaliśmy rekordową sprzedaż nieruchomości w zagranicznych kurortach wakacyjnych, przede wszystkim w Hiszpanii. Praktycznie od początku roku zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie nabywców, które przybrało na sile w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Analizując kolejne miesiące, nadal widzimy znacznie większy popyt na nieruchomości wakacyjne niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecnie w naszej bazie znajdują się klienci, którzy chcą kupić nieruchomości za ponad 570 mln zł – podkreśla Michał Ćwierzyk Prezes Zarządu Vela Poland S.A.

Międzynarodowa grupa CA Immo z wysokim wzrostem zysku w I połowie 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash
Grupa CA Immo odnotowała stabilny przychód z najmu (+1,0% do 121,1 mln euro), który odzwierciedla powiększenie w ostatnim czasie portfela nieruchomości i wzrost organiczny grupy CA Immo, pomimo sprzedaży niektórych aktywów.

Grupa CA Immo odnotowała konsolidowany zysk netto grupy osiągnął poziom 220,1 mln euro, czyli o 28,5% więcej r/r. Wzrost wartości aktywów netto od początku roku: IFRS NAV o 7,2% (14,9% z uwzględnieniem dywidendy) do 35,04 euro/1 akcję oraz EPRA NTA o 5,7% (12.0% z uwzględnieniem dywidendy) do 42,35 euro/1 akcję. Grupa odnotowała stałe przychody (w ramach FFO I) wzrosły r/r o 7,9% do 73,9 mln euro, a cel roczny na 2022 r. to stałe przychody (FFO I) na poziomie ponad 125 mln euro.
Spółka CA Immo w Polsce podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na 13,9 tys. mkw. z 36% udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje). Od maja br. do teraz spółka zawarła dziewięć „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki za II kwartał i I półrocze 2022

ID LOGISTICS GARONS Entrepôt ID Logistics Garons

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki za II kwartał i I półrocze 2022 roku.

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje przychody za II kwartał i I półrocze br.
Przychody w II kwartale 2022 r. wyniosły 641,6 mln euro, co oznacza wzrost o 40,3%. Firma odnotowała stabilny rozwój we Francji: 218,7 mln euro, wzrost o 11,6%. Nastąpiła duża dynamika wzrostu na rynkach międzynarodowych: 422,9 mln euro, co oznacza wzrost o 61,7%. Przychody za I półrocze wyniosły 1,18 mld euro, co oznacza wzrost o 32,2%.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Drugi kwartał potwierdził utrzymanie dobrego tempa rozwoju, zapoczątkowanego przez nas na początku 2022 roku. Skupiliśmy się na integracji ostatnich przejęć, jednocześnie utrzymując wzrost organiczny. Naszym celem jest teraz wykorzystanie efektu synergii z nowymi, generującymi wzrost klientami. Efekty działalności prowadzonej po drugiej stronie Atlantyku dziś potwierdzają trafność naszej strategii”.

 

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu

VD_Nova Viva Garden

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu.

Uwzględniając zeszłoroczną wysoką bazę porównawczą sprzedaż była mniejsza w ujęciu r./r. o 43%. Spadek liczby zawieranych nowych umów dotknął całej branży i wynikał głównie z rosnących kosztów kredytu, a tym samym ograniczenia zdolności kredytowej klientów. Zarząd Victoria Dom liczy na odbicie sprzedaży w drugiej połowie roku, w czym ma pomóc planowane zawarcie umów z funduszami PRS inwestującymi w mieszkaniowy wynajem instytucjonalny.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, podpisał w drugim kwartale br. 214 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy tego roku zakontraktowanych zostało 525 mieszkań, co jest wynikiem o 43% słabszym niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, kiedy zawarto 918 umów z nabywcami.

– Na tegoroczną słabszą sprzedaż przełożył się przede wszystkim wzrost kosztów kredytu, a tym samym ograniczenie zdolności kredytowej klientów. Dostępność do zewnętrznego finansowania jest ważna dla naszych nabywców, bo jako deweloper specjalizujemy się w budowie osiedli adresując je do osób, które z reguły dokonują zakupu swojego pierwszego mieszkania. Spadek popytu odczuło natomiast większość deweloperów na rynku, także my jako jeden z wiodących podmiotów w branży. W samym drugim kwartale zeszłego roku osiągnęliśmy jednocześnie rekordowe wyniki sprzedaży co spowodowało, że teraz mieliśmy do czynienia również z wysoką bazą. Porównując naszą sprzedaż z drugiego kwartału tego roku z tym samym, ale już normalnym okresem sprzed dwóch lat, spadek wyniósł jedynie 16% – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.