MLP Group S.A. podsumowuje działalność inwestycyjną

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 33% do poziomu ponad 2,4 mld PLN (498,5 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła również o 33% do ponad 4,5 mld PLN (958,2 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 35% i wyniosły 196,8 mln PLN (41,9 mln EUR). To efekt zarówno  zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 30% do 145,6 mln PLN (31 mln EUR). Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 164% do 750,1 mln PLN (160,0 mln EUR). MLP Group przez trzy pierwsze kwartały roku br. wypracowało 526,1 mln PLN (112,2 mln EUR) zysku netto, co jest wynikiem ponad 2,6 razy lepszym niż wykazanym rok wcześniej.

– Zanotowaliśmy kolejny bardzo udany okres działalności. Pomimo wymagającego otoczenia osiągnęliśmy świetne wyniki finansowe oraz leasingowe. Sytuacja w branży magazynowej pozostaje stabilna. Obserwujemy cały czas wysoki popyt na powierzchnie magazynową. Najemcy starają się zabezpieczać swoje łańcuchy dostaw poprzez operacje typu nearshoring / friend shoring, a także poprzez utrzymywanie wyższych poziomów zapasów w pobliżu obsługiwanych rynków. To wzmacnia zapotrzebowanie na nowe powierzchnie. W ramach Grupy utrzymujemy dużą stabilność portfela. Mamy praktycznie 100% wynajętej powierzchni, bardzo dobrą dywersyfikację najemców, zarówno geograficzną, jak i branżową. Poziom pustostanów w ramach oddanych do użytkowania inwestycji pozostaje na bardzo niskim poziomie bliskim 0%. Pojawiające się okazyjnie wolne przestrzenie są z reguły bardzo szybko przejmowane przez nowych najemców. To daje nam przestrzeń do dalszego, dynamicznego rozwoju, także poprzez realizację inwestycji częściowo w charakterze spekulacyjnym. W tym celu mamy zabezpieczony atrakcyjny bank ziemi oraz zawartych wiele umów rezerwacyjnych na nowe grunty inwestycyjne, zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group obecnie rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Cała powierzchnia wynajęta na koniec września br. wyniosła ponad 1 mln mkw. i od początku roku zwiększyła się o ponad 125 tys. mkw. Potencjał zabudowy w ramach posiadanego portfela inwestycji przekracza poziom 1,6 mln mkw. Grupa obsługuje aktualnie 22 parki logistyczne w Polsce i za granicą. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej.

– Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed różnego rodzaju ryzykiem, w tym dotyczącym notowanego aktualnie wysokiego wzrostu cen. Uzyskiwane przez nas stawki czynszów za najem powierzchni komercyjnej są zgodnie z zawartymi z najemcami umowami automatycznie indeksowane o wskaźnik inflacji HICP. Ponieważ czynsze są jednocześnie denominowane w EUR jesteśmy odporni również na ryzyko walutowe. Dodatkowo praktycznie wszystkie posiadane przez nas zobowiązania kredytowe są zabezpieczone IRS na okres kolejnych 5 lat, dzięki czemu nie obawiamy również zmienności stóp procentowych. To powoduje, że czujemy się bardzo bezpieczni w tych zmiennych czasach – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Grupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

rawpixel-670711-unsplashGrupa Develia z wynikiem 50,5 mln zł zysku netto w trzech kwartałach 2022 r.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 320,3 mln zł. Sprzeda w ubiegłym roku wyniosła z kolei 596,3 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 50,5 mln zł wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– W trzecim kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze osłabienie sytuacji rynkowej w branży nieruchomości, w tym kontekście wyniki sprzedaży Develii postrzegamy jako dobre. Dzięki zdywersyfikowanej ofercie, dostosowanej do oczekiwań klientów szukających mieszkań dla siebie i inwestorów, osiągnięcie celu sprzedażowego na 2022 r. jest realne, spodziewamy się wyniku około 1600 mieszkań. Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali, dlatego wyniki finansowe za IV kw. tego roku powinny być bardzo dobre. Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne  otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym realizujemy założenia strategii. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę joint venture z Hillwood, która jest elementem dezinwestycji gruntu w Malinie. Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r.

Lokum_PORTO

Lokum Deweloper z raportem finansowym po III kwartale 2022 r. 

Lokum Deweloper od początku stycznia do końca września 2022 roku podpisał 280 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 47% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Na koniec III kwartału zawartych było także 28 umów rezerwacyjnych (-71% r/r). Od początku roku klientom przekazano 274 lokale (-28% r/r).
W samym III kwartale 2022 roku umowami deweloperskimi i przedwstępnymi objęte zostały 103 lokale: 78 w inwestycjach wrocławskich oraz 25 na osiedlach krakowskich. Jest to wynik o 29% mniejszy r/r, natomiast porównywalny do rezultatu za II kwartał br., w którym Lokum Deweloper zakontraktował o 1 lokal więcej. Od lipca do września Grupa przekazała łącznie 183 mieszkania, co stanowi wzrost o 147% r/r. Lokale te pochodziły głównie z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, w której zakończyła się realizacja etapów I-III. Sprzedaż w trzech kwartałach br. obejmowała 280 lokali: 188 we Wrocławiu i 92 w Krakowie.

III kwartał br. to kolejny trudny okres dla osób marzących o własnym lokum, a także dla całej branży deweloperskiej. Podwyższone koszty kredytu, oraz przede wszystkim wciąż utrzymana rekomendacja KNF, która przy aktualnych wysokich stopach procentowych nakazuje bankom podczas badania zdolności kredytowej doliczać dodatkowe 5 pkt proc., odcięły nabywców od głównego źródła finansowania nieruchomości. Pomimo niesłabnącego zainteresowania zakupem mieszkań, naszym klientom brakuje środków na sfinalizowanie transakcji. Przez to wiele osób, które jeszcze w zeszłym roku stać było na kupno mieszkania, dziś zmuszonych jest realizować swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu. Spadek sprzedaży, którego główną część stanowią obecnie zakupy gotówkowe, poskutkował ograniczeniem podaży. Deweloperzy niejako zmuszeni zostali do ograniczenia produkcji. Niestety ta sytuacja prowadzi do pogłębiania i tak już bardzo dużej luki mieszkaniowej w Polsce – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych

ALDI

ALDI podsumowuje 2021 rok i zapowiada dalszą ekspansję na rynku nieruchomości komercyjnych.

W 2021 roku firma ALDI odnotowała wzrost obrotów ze sprzedaży o 20% w porównaniu do roku 2020. Koszty zatrudnienia były większe o 40 milionów złotych. Firma zapłaciła 16,7 milionów złotych podatku handlowego, 670 tysięcy podatku cukrowego, i przeznaczyła 560 milionów nakładów na inwestycje. Na rynku nieruchomości pojawiło się 39 nowych sklepów. Zwiększony został nakład na reklamę o 65 %.

– Za nami kolejny pandemiczny rok pełen wyzwań dla branży retail. Mamy świadomość ogromu pracy, jaka jest wciąż przed nami oraz silnej konkurencji. Będziemy kontynuować obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w perspektywie trzech lat. – mówi Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Deweloper Develia sprzedał 1225 lokali od początku 2022 r.

g-crescoli-365895-unsplashDeweloper Develia poinformował o sprzedaży 1225 lokali od początku 2022 roku. 

Deweloper Develia zrobił podsumowanie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Develia na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedała 1225 lokali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r., wobec 1500 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik ten oznacza spadek o 18%. W samym III kwartale br. deweloper sprzedał 261 lokali wobec 438 w III kwartale 2021 r.

– Biorąc pod uwagę sytuację rynkową wynik za trzy kwartały tego roku jest dla nas zadowalający. Sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień była o 18% niższa w porównaniu do bardzo dobrego, analogicznego okresu w 2021 r. – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Kumulacja podwyżek stóp procentowych w II kwartale wpłynęła na mniejsze zainteresowanie klientów szukających mieszkania na własne potrzeby, a to przełożyło się na wynik w III kwartale. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowywaliśmy więcej kontaktów ze strony klientów i obecnie ich poziom jest zbliżony do ubiegłorocznego. Jednak wielu klientów wstrzymuje się z decyzjami, pomimo, że ich potrzeby mieszkaniowe nie zmieniły się. Możemy spodziewać się, że za jakiś czas będziemy obserwować odroczony popyt, analogicznie jak to miało miejsce w I półroczu 2021 r. Prawdopodobnie złoży się to z mniejszą dostępnością mieszkań ze względu na to, że obecnie wielu deweloperów mocno ogranicza nowe inwestycje – podsumowuje Andrzej Oślizło.

Deweloper Victoria Dom ustabilizował sprzedaż nieruchomości

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Deweloper Victoria Dom w trzecim kwartale br. zakontraktował sprzedaż 445 lokali.

Powyższy wynik oznacza 19% wzrost liczby zawartych umów, względem tego samego okresu poprzedniego roku. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały tego roku zakontraktowanych zostało łącznie 970 mieszkań. To o 25% mniej niż przez pierwszych dziewięć miesięcy zeszłego roku, kiedy zawarto 1291 umów z nabywcami.
Victoria Dom posiada rozbudowany bank ziemi systematycznie uruchamiając nowe inwestycje i kolejne etapy popularnych osiedli. W Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej.

Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży zrealizowanej w trzecim kwartale br. i z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spadki kontraktacji z jakimi mieliśmy do czynienia od trzeciego kwartału zeszłego roku powoli wyhamowują. Generalnie na rynku widać oznaki stabilizacji, choć na niższym poziomie wolumetrycznym. Liczba osób pojawiających się ostatnio w naszych biurach jest podobna jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach tego roku – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Wyniki finansowe Unidevelopment za pierwsze półrocze 2022 roku

Bez tytułu

Po rekordowych wynikach w I kw. br., w II kw. 2022 r. spółka zamknęła I pół. 230,8% wzrostem rdr. Dało to wynik 190,1 mln zł przychodów. W omawianym okresie Grupa Unidevelopment realizowała kolejne projekty w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu. Całkowita liczba wydanych lokali mieszkalnych wyniosła 336 tj. 37,7% wzrostu rdr.
Marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosła 33,5% wobec 15,5% w analogicznym okresie 2021 r. EBITDA grupy wyniosła 50,1 mln zł wobec 4,8 mln zł w 2021 r. Skonsolidowany EBIT rdr wzrósł ponad dziesięciokrotnie i osiągnął poziom 48,6 mln zł. Marża EBIT wyniosła 25,5%, tj. wzrost o 18,1 pkt. proc. rdr. Zysk netto Grupy wzrósł do 40,0 mln zł, tj. 371,1% wzrostu rdr. Koszty Grupy w omawianym okresie pozostały pod kontrolą, co także wpłynęło na wzrost rentowności.

W I pół. br. spółka dyskontowała w wynikach finansowych sprzedaż mieszkań z 2021 r., co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów i osiągnięte dwucyfrowe marże. Pomimo słabszej koniunktury w branży – widzimy obecnie zainteresowanie naszą ofertą i realizujemy projekty zgodnie z planami, podsumowuje Zbigniew Gościcki, Prezes Unidevelopment SA. Wyniki finansowe Unidevelopment pokazują, że spółka jest dobrze przygotowana na bieżącą sytuację w branży. Obecna wielkość i struktura oferty jest dostosowana do realiów rynku, a posiadany bank ziemi pozwala na dalszy organiczny rozwój w kolejnych latach, dodaje Prezes Gościcki.

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld zł

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group osięgnęła poziom 4,2 mld złotych.

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za I półrocze 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 26% do poziomu 2,3 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25% do ponad 4,2 mld zł. Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 26% i wyniosły 123,2 mln zł. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 22% do 90,4 mln zł. Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 181% do 577,2 mln zł. MLP Group w I półroczu br. wypracowało 433,9 mln zł zysku netto poprawiając ponad 2,5 krotnie (+161%) osiągniecia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Mamy za sobą bardzo udaną I połowę br. pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i politycznego. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. W tym okresie zawarliśmy umowy najmu na 214 tys. mkw., czyli o 91% więcej niż w I połowie 2021 roku. To był nasz rekordowy wynik w wynajmie. Obserwujemy rosnący popyt na nowe i istniejące powierzchnie magazynowe MLP Group w całej Europie, ponieważ firmy coraz częściej poszukują opłacalnych sposobów zwiększania odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoring, czyli przenoszenie produkcji z Azji do Europy. Utrzymująca się ograniczona podaż wysokiej jakości aktywów przemysłowych przekładała się również na wzrost stawek najmu. Wyniósł on ok. 24% i był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy, co także wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

olloweb-solutions-520914-unsplash
Spółka Echo Investment prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Deweloper cieszy się stabilną sytuacją finansową. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 62 mln zł i był ponad 30% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Spółka utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł.

– Zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30%, w porównaniu do 42% rok wcześniej. Jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. Grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent – także 593 lokali na wynajem.

 

Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2022 r. na rynku nieruchomości inwestycyjnych

7f66cf6ab6b3684c5d113b8a4c0e9ab7

Archicom podsumowuje pierwsze półrocze 2022 r. na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Archicom utrzymuje pierwsze miejsce wśród deweloperów na rynku wrocławskim. Udział w sprzedaży w 2022 r. we Wrocławiu wynosi obecnie 17,6%, z odnotowanym zyskiem netto na poziomie 50,2 mln zł, przy marży na poziomie 35,1% brutto. Wynik ten jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii, która stawia potrzeby klientów na pierwszym miejscu, przedkładając jakość oferowanych produktów nad ich liczbę.

W Archicom wdrożyliśmy nowy status inwestycji polegający na pełnej gotowości do wprowadzenia mieszkań do sprzedaży. Bacznie obserwujemy rynek i gdy tylko dostrzeżemy potrzebę u potencjalnych nabywców, sprawnie wzbogacimy naszą ofertę o konkretne nieruchomości, bez podejmowania jakichkolwiek pochopnych decyzji. Co więcej, mamy do dyspozycji szeroki bank gruntów, pozwalający na wprowadzenie na rynek około 3,5 tys. lokali. Działamy zgodnie z wyważonym modelem biznesowym oraz wieloletnią polityką finansową, co przekłada się na wypracowany wysoki poziom gotówki. Jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo finansowe naszym klientom, inwestorom, kontrahentom, a także samej spółce. Ponadto, w perspektywie drugiego półrocza 2022 nie mamy zapadających żadnych kluczowych zobowiązań finansowych, przez co nasza sytuacja jest stabilna i komfortowa. Status gotowości projektów, stabilna sytuacja finansowa oraz szeroki bank gruntów pozwolą nam być przygotowanym na moment, gdy koniunktura będzie korzystniejsza – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Deweloper mieszkaniowy ROBYG publikuje pierwszy raport ESG za 2021 rok

Eyal Keltsh_ROBYG
Deweloper mieszkaniowy ROBYG publikuje pierwszy raport ESG za 2021 rok.

ROBYG opublikował raport ESG za 2021 rok. 54% energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Natomiast 80% osiedli ROBYG zgodnych z ideą 15-minutowego miasta, 100% podwykonawców z Polski, a kobiety mają 58% udziału w kadrze kierowniczej. Jest to tylko kilka wniosków z raportu przygotowanego według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), stanowiących wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

– Z satysfakcją prezentujemy pierwszy raport ESG Grupy Kapitałowej ROBYG pokazujący nasze cele, założenia oraz aktywności w obszarach związanych ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym. Budownictwo to dla nas część procesu tworzenia nowych społeczności, w który jesteśmy zaangażowani już od 20 lat. Naszą ambicją jest bycie deweloperem mile widzianym i cenionym przez sąsiadów oraz lokalne społeczności, a przy tym pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wierzymy, że działając w sposób zrównoważony, jednocześnie spełniamy oczekiwania naszych partnerów, łącząc sukces finansowy z aktywnościami na rzecz mieszkańców i ich otoczenia – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

KONCEPT-04-V5

Grupa INPRO dokonała podsumowania wyników finansowych za I półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa INPRO uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 106,7 mln zł oraz wypracowała 13,3 mln zł zysku netto. Zdecydowana większość obrotów Grupy przypadać będzie na II półrocze. W całym 2022 roku planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie 932 gotowych lokali (+34% w ujęciu r./r.) oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie 1333 mieszkania. W 2022 roku Grupa INPRO planuje ukończyć jeszcze 8 inwestycji

Firma ID Logistics podsumowuje wyniki finansowe za I półrocze 2022

ID Logistics_magazyn_2Firma ID Logistics dokonała podsumowania wyników finansowych za I półrocze 2022 roku.

ID Logistics zakończył pierwszą połowę roku z przychodami na poziomie 1,18 mld euro i wzrostem o 32,2%. Wyniki te obejmują efekt przejęcia GVT w krajach Beneluksu, Colisweb we Francji i Kane Logistics w USA, a także korzystnego wpływu kursów walut. Po wyłączeniu tych pozycji, półroczny wzrost przychodów utrzymuje się na wysokim poziomie, o 15,3% w ujęciu like-for like.
Grupa ID Logistics poprawiła rentowność operacyjną, przy czym podstawowy dochód operacyjny zwiększył się o 52,7% do poziomu 42,3 mln euro (w pierwszej połowie 2021 r. wynosił 27,7 mln euro).
Zysk netto za I półrocze 2022 r. obejmuje koszty akwizycji w wysokości 2,2 mln euro w kosztach trwałych oraz wzrost kosztów finansowych o 4,7 mln euro, związanych z finansowaniem ostatnich przejęć i inwestycji operacyjnych wynikających z uruchomienia nowych magazynów.
Ogólnie, udział Grupy w zysku netto za pierwsze półrocze wyniósł 18,3 mln EUR, o 41,9% więcej niż w I półroczu ub.r.

 

MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu

MLP Poznań West DJI_0042 logo_m

MLP Group bije kolejne rekordy najmu i zwiększa czynsze. MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu.

W pierwszym półroczu 2022 roku okresie deweloper nowoczesnych obiektów logistycznych wynajął około 214 tys. m2 powierzchni, czyli niemal dwukrotnie więcej w ujęciu r./r. Największy boom inwestycyjny widoczny jest w parku MLP Poznań West.
MLP Group utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu. W I półroczu br. Grupa rozwijająca działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim osiągnęła rekordowe wyniki leasingu. W tym okresie skomercjalizowała łącznie 213,7 tys. m2 powierzchni w ramach nowo realizowanych inwestycji, ekspansji i renegocjacji, czyli zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych klientów oraz przedłużenia okresu najmu.
Wynajęta w I połowie tego roku powierzchnia była o 91% wyższa niż w analogicznym czasie poprzedniego roku, kiedy podpisano umowy na około 112,4 tys. m2.

„Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra. Widzimy bardzo duże zainteresowanie najemców nowoczesnymi powierzchniami. Głównym motorem napędowym jest przede wszystkim rozwój sektora e-commerce, a także potrzeba skracania łańcucha dostaw i przenoszenia działalności do krajów europejskich. Pandemia, wojna w Ukrainie czy globalne problemy z łańcuchami dostaw dodatkowo wzmocniły potrzebę zabezpieczenia większych powierzchni magazynowych. Rekordowe wyniki leasingu osiągnięte w pierwszej połowie br. potwierdzają, że jesteśmy beneficjentem sytuacji na rynku globalnym. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się dalszego bardzo dynamicznego wzrostu oferowanych nowoczesnych powierzchni magazynowych. W tym zakresie koncentrujemy się w dużym stopniu na przygotowywaniu obiektów w ramach tzw. logistyki miejskiej z niewielkimi modułami magazynowymi oraz nowoczesnymi powierzchniami biurowymi, które są zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji. Na tego typu budynki widzimy obecnie największe zapotrzebowanie. Zapewniają one nam jednocześnie wyższe zwroty z kapitału” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

 

Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł

Michał Ćwierzyk_prezes spółki Vela Poland
Spółka Vela Poland w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln złotych.

Spółka Vela Poland jest właścicielem biura nieruchomości i platformy Tripinvest z ofertami nieruchomości w zagranicznych kurortach. Spółka w pierwszym półroczu osiągnęła sprzedaż nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 50 mln zł. Jednocześnie Vela Poland rozbudowuje swoją bazę klientów, których potrzeby zakupowe wynoszą ponad 570 mln zł. Spółka kontynuuje kampanię crowdinvestingową, której jednym z celów jest wejście na rynki klientów z Belgii i Niderlandów, a w perspektywie 2 lat planuje debiut na NewConnect.

W pierwszej połowie 2022 r. odnotowaliśmy rekordową sprzedaż nieruchomości w zagranicznych kurortach wakacyjnych, przede wszystkim w Hiszpanii. Praktycznie od początku roku zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie nabywców, które przybrało na sile w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Analizując kolejne miesiące, nadal widzimy znacznie większy popyt na nieruchomości wakacyjne niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecnie w naszej bazie znajdują się klienci, którzy chcą kupić nieruchomości za ponad 570 mln zł – podkreśla Michał Ćwierzyk Prezes Zarządu Vela Poland S.A.

Międzynarodowa grupa CA Immo z wysokim wzrostem zysku w I połowie 2022 r.

adeolu-eletu-38649-unsplash
Grupa CA Immo odnotowała stabilny przychód z najmu (+1,0% do 121,1 mln euro), który odzwierciedla powiększenie w ostatnim czasie portfela nieruchomości i wzrost organiczny grupy CA Immo, pomimo sprzedaży niektórych aktywów.

Grupa CA Immo odnotowała konsolidowany zysk netto grupy osiągnął poziom 220,1 mln euro, czyli o 28,5% więcej r/r. Wzrost wartości aktywów netto od początku roku: IFRS NAV o 7,2% (14,9% z uwzględnieniem dywidendy) do 35,04 euro/1 akcję oraz EPRA NTA o 5,7% (12.0% z uwzględnieniem dywidendy) do 42,35 euro/1 akcję. Grupa odnotowała stałe przychody (w ramach FFO I) wzrosły r/r o 7,9% do 73,9 mln euro, a cel roczny na 2022 r. to stałe przychody (FFO I) na poziomie ponad 125 mln euro.
Spółka CA Immo w Polsce podpisała w I połowie 2022 r. 24 umowy najmu na 13,9 tys. mkw. z 36% udziałem nowych transakcji (wliczając ekspansje). Od maja br. do teraz spółka zawarła dziewięć „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.

Grupa CDRL notuje wzrost marży na sprzedaży w I półroczu

Grupa CDRL_Zarząd

Grupa CDRL w I półroczu 2022 roku zwiększyła marżę na sprzedaży, która wyniosła 51,4 procent i jest wyższa względem analogicznego okresu o 1,1 pkt. proc. W omawianym czasie Grupa osiągnęła 188 mln zł przychodów – jest to wynik wyższy 2,1 proc. r/r. Spółka konsekwentnie rozwija segment e-commerce zwiększając dotarcie do konsumentów oraz funkcjonalność platformy.

W II kwartale, spółka odnotowała o 2,3 proc. wyższe jednostkowe przychody r/r., które wyniosły 67,2 mln zł. W tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży w sklepach stacjonarnych, które wyniosły 37,7 mln zł i były o 21 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Polski sklep internetowy wygenerował 10,9 mln przychodów, czyli na porównywalnym poziomie jak w II kwartale 2021 r.

– I półrocze był to czas pełen wyzwań nie tylko dla Grupy CDRL, ale dla całej branży handlowej. Choć trwająca wojna w Ukrainie nadal wpływa na nastoje konsumenckie, to liczymy na unormowanie sytuacji w kolejnych kwartałach. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem dostępności naszych produktów w Internecie. W pierwszym półroczu uruchomiliśmy nowy kanał sprzedaży na Amazon.de, a także wprowadziliśmy produkty marki Lemon na Allegro. Została również wdrożona usługa click and collect oraz zwroty online – offline – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu

VD_Nova Viva Garden

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. zakontraktował 525 lokali i liczy na poprawę w drugim półroczu.

Uwzględniając zeszłoroczną wysoką bazę porównawczą sprzedaż była mniejsza w ujęciu r./r. o 43%. Spadek liczby zawieranych nowych umów dotknął całej branży i wynikał głównie z rosnących kosztów kredytu, a tym samym ograniczenia zdolności kredytowej klientów. Zarząd Victoria Dom liczy na odbicie sprzedaży w drugiej połowie roku, w czym ma pomóc planowane zawarcie umów z funduszami PRS inwestującymi w mieszkaniowy wynajem instytucjonalny.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim, podpisał w drugim kwartale br. 214 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy tego roku zakontraktowanych zostało 525 mieszkań, co jest wynikiem o 43% słabszym niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, kiedy zawarto 918 umów z nabywcami.

– Na tegoroczną słabszą sprzedaż przełożył się przede wszystkim wzrost kosztów kredytu, a tym samym ograniczenie zdolności kredytowej klientów. Dostępność do zewnętrznego finansowania jest ważna dla naszych nabywców, bo jako deweloper specjalizujemy się w budowie osiedli adresując je do osób, które z reguły dokonują zakupu swojego pierwszego mieszkania. Spadek popytu odczuło natomiast większość deweloperów na rynku, także my jako jeden z wiodących podmiotów w branży. W samym drugim kwartale zeszłego roku osiągnęliśmy jednocześnie rekordowe wyniki sprzedaży co spowodowało, że teraz mieliśmy do czynienia również z wysoką bazą. Porównując naszą sprzedaż z drugiego kwartału tego roku z tym samym, ale już normalnym okresem sprzed dwóch lat, spadek wyniósł jedynie 16% – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

 

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2022 w działalności

olbryk
Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze swojej działalności w 2022 roku.

Archicom przez 35 lat swojej działalności, która od zawsze jest skoncentrowana na potrzebach mieszkańców, wielokrotnie potwierdzał, że doskonale sprawdza się w roli wiarygodnego partnera, co ma szczególne znaczenie w niepewnych czasach.
W pierwszej połowie 2022 r. Archicom sprzedał 532 lokale i dokonał 382 przekazań. Wrocławski deweloper wprowadził do sprzedaży również 841 mieszkań na czterech inwestycjach – River Point, Browary Wrocławskie, Olimpia Port oraz Planty Racławickie.
W samym drugim kwartale 2022 r. Archicom sprzedał 198 lokali i przekazał klientom klucze do 100 mieszkań.

W pierwszej połowie 2022 r. sprzedaliśmy 532 lokale, wprowadzając przy tym do oferty 841. Okresowy spadek sprzedaży nie jest dla nas zaskoczeniem i w żaden sposób nie wpływa na dalszą realizację naszej strategii. Warto wspomnieć, że nie obserwujemy aktualnie braku zainteresowania zakupem naszych mieszkań wśród potencjalnych nabywców. Dostrzegamy jednak zmiany w popycie efektywnym, który jest wyrażany fizyczną możliwością zakupu. Z pewnością należy docenić fakt, że w obliczu aktualnych wyzwań na rynku nieruchomości udało nam się zrealizować założony plan, co potwierdza, że w niepewnych czasach klienci nadal stawiają na sprawdzonego partnera. Transparentność finansowa, wieloletnia obecność na rynku oraz GPW, a także szereg działań gwarantujących wsparcie i kompleksowe doradztwo naszym klientom pozwalają nam budować trwałe, partnerskie relacje z mieszkańcami. W nadchodzącym kwartale niezmiennie będziemy koncentrować się na jakości budowanych przez nas osiedli, utrzymaniu bezpieczeństwa dla organizacji, a także obronie marży wypracowanej w minionym roku – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Wyniki finansowe Grupy Agora S.A. w II kwartale 2022 r.

GrupaAgora_2kw2022_grafika_PL

W II kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 261,8 mln zł, co jest wynikiem wyższym o niemal 30% niż rok wcześniej. 

Grupa Agora zamknęła II kwartał br. z wyraźną poprawą wyników operacyjnych, którą zapewniły o 1/3 wyższe przychody odnotowane w niemal wszystkich biznesach. Dla intensywnie odbudowującej się po pandemii działalności kinowej był to najlepszy pod względem wpływów 2. kwartał w historii firmy. Przychody reklamowe Grupy Agora rosły szybciej niż rynkowe wydatki na promocję produktów i usług, zwłaszcza w wyprzedzających rynek segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio.

­– Przez ostatnich kilka miesięcy dobrze wykorzystaliśmy brak obostrzeń w działalności gospodarczej do pracy nad odbudową wyników Grupy Agora. Wpływy Heliosa powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii, a nasze przychody reklamowe, czyli największe źródło przychodów Grupy, kolejny kwartał z rzędu rosły szybciej niż na rynku. Cały czas zwiększamy też wpływy z e-commerce, zwłaszcza z subskrypcji treści – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Wyzwaniami na nadchodzące miesiące będą na pewno pogorszająca się koniunktura gospodarcza oraz lawinowy wzrost kosztów i – oby nie – kolejna fala pandemii. Naszym priorytetem pozostają jak najskuteczniejsze mierzenie się z nimi i dalsza odbudowa rezultatów finansowych.

Lokum Deweloper z wynikami sprzedaży po II kwartale 2022 r.

markus-spiske-484245-unsplash

Lokum Deweloper zaprezentował wyniki sprzedaży po II kwartale 2022 r. 

Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 roku podpisał 177 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 53% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wg stanu na koniec czerwca br. Grupa miała także zawarte 73 umowy rezerwacyjne (wzrost o 11% r/r). W pierwszej połowie roku klientom przekazano 91 lokali (-70% r/r).
Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi we Wrocławiu i Krakowie, o łącznej powierzchni około 84 ha, co pozwala na realizację blisko 16 tys. lokali.
W II kwartale br. Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 341 lokali, poszerzając ofertę o kolejne etapy inwestycji Lokum Verde i Lokum Porto we Wrocławiu oraz Lokum Salsa w Krakowie. Na koniec czerwca 2022 roku w ofercie Lokum Deweloper znajdowały się 724 lokale, w tym 108 mieszkań zrealizowanych i gotowych do odbioru, 264 lokale, których budowa zakończy się w 2022 roku oraz 352 lokale, których oddanie zaplanowane jest po 2022 roku. Z końcem drugiego kwartału br. Grupa prowadziła budowy obejmujące 1655 lokali.

Sytuacja osób pragnących zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe jest dziś nie do pozazdroszczenia. Duży wzrost stóp procentowych i odnowiona, rygorystyczna rekomendacja KNF dotycząca badania zdolności kredytowej uniemożliwiają zakup mieszkań na kredyt. Pozostaje najem, który w tych okolicznościach intensywnie drożeje. Na rynku pierwotnym zakupów dokonują dziś w zasadzie tylko osoby o wysokich zarobkach lub dysponujące gotówką. W części są to zakupy inwestycyjne, a z uwagi na rosnące stawki najmu i ceny mieszkań grupa ta może liczyć na dobry zwrot zainwestowanych środków. Jednocześnie wysokie koszty materiałów, wynagrodzeń, gruntów pod zabudowę czy finansowania inwestycji uniemożliwiają deweloperom osiągnięcie sensownej rentowności nowych projektów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm nie decyduje się na ich uruchomienie. Spodziewam się, że w perspektywie trzech-czterech kwartałów obniży to wielkość oferty do na tyle niskiego poziomu, by dać impuls do wzrostu cen mieszkań, który umożliwi uruchomienie zamrożonych projektów – przewiduje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Portfolio nieruchomości inwestycyjnych European Logistics Investment przekroczyło 1,2 mln mkw w pierwszym półroczu

ELI Gdańsk – newly completed asset (79k sqm)_digital

Portfolio nieruchomości inwestycyjnych firmy European Logistics Investment przekroczyło 1,2 mln metrów kw. w pierwszym półroczu 2022 roku.

Firma osiąga dobre wyniki i kontynuuje swoje cele. European Logistics Investment (ELI), szybko rozwijająca się na polskim rynku platforma logistyczna, zakończyła I półrocze 2022 r. z portfelem projektów ukończonych, w fazie budowy oraz zabezpieczonych pod nowe inwestycje o łącznej powierzchni przekraczającej 1,2 mln mkw. W tym okresie ELI powiększyło swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA. Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację nowych projektów logistycznych o łącznej powierzchni 97 tys. mkw. GLA.

 

– ELI aktywnie monitoruje nisze rynkowe i uczestniczy w rozwoju perspektywicznych hubów logistycznych, które notują zwiększające się zainteresowanie inwestorów i najemców. Nasze inwestycje w Krakowie, Lublinie i Toruniu zlokalizowane są wzdłuż nowych lub planowanych korytarzy tranzytowych, które pobudzają aktywność gospodarczą w regionach. Nowe projekty wpisują się w naszą strategią inwestowania w wysokiej klasy aktywa logistyczne na rynkach wschodzących charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu – mówi Łukasz Troczek, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

 

– Silny rozwój portfolio ELI odzwierciedla dynamiczną sytuację na polskim rynku logistycznym. Zdecydowana większość nowej powierzchni, która została ukończona w ostatnich miesiącach, została zaabsorbowana przez rynek, a wskaźnik dostępnej powierzchni znajduje się blisko historycznego minimum (tj. 5%). W dalszym ciągu widzimy potencjał do dalszego wzrostu naszego portfela i pozostajemy aktywni inwestycyjnie na krajowym rynku logistycznym – mówi Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Aktywność Prologis w drugim kwartale 2022 roku

analiza
Prologis podsumował swoją aktywność w drugim kwartale 2022 roku.

W drugim kwartale Prologis rozpoczął realizację 10 nowych inwestycji. Dwie inwestycje build-to-suit o łącznej powierzchni 61 050 m2 we Włoszech i Belgii. Z kolei osiem inwestycji spekulacyjnych o łącznej powierzchni 225 368 m2 w Belgii, na Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Polsce i Wielkiej Brytanii.
Mocne czynniki fundamentalne  i rosnące koszty spowodowały wzrost czynszów o 4,7% w drugim kwartale 2022 roku, co stanowi najwyższy wzrost kwartalny w historii.
Wskaźnik zajętości w II kwartale wyniósł 96,3 proc. Wielkość wynajmu w II kwartale wyniosła 443 800 m2.

Echo Investment podsumowało udany początek 2022 roku

notes
Echo Investment podsumowało udany początek bieżącego roku.

51 mln zł zysku netto, wzrost wartości biurowców w budowie oraz 399 mieszkań przekazanych klientom – to podsumowanie pierwszego kwartału 2022 r. w grupie Echo Investment. Deweloper opublikował również swój drugi raport zrównoważonego rozwoju, w którym zebrał zeszłoroczne osiągnięcia i wyniki w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Echo-Archicom sprzedała 704 mieszkania. Najwięcej transakcji dotyczyło projektów Archicomu – Olimpia Port i Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz Echo Investment – Bonarka Living II w Krakowie oraz Rytm w Warszawie. Do marca tego roku Grupa rozpoczęła budowę 981 mieszkań, a do końca roku planuje start kolejnych 2,4 tys.

Łącznie w segmencie mieszkaniowym pracujemy nad projektami Echo, Archicomu i Resi4Rent, w których znajdzie się ponad 21 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem. Standaryzacja i pakietowanie prac budowlanych umożliwia nam rozpoczynanie nowych projektów po najlepszych cenach. Początek roku był dla nas udany także w sektorze biurowym. Uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie dla budynków React I i Fuzja CD w Łodzi, a także MidPoint 71 we Wrocławiu. Cieszymy się z wysokiego poziomu najmu naszych projektów oraz tego, że wprowadzają się już do nich najemcy – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

 

Firma Vela Poland ruszyła z kampanią crowdinvestingową i planuje wejść na giełdę

Michał Ćwierzyk_prezes spółki Vela Poland

Spółka Vela Poland, właściciel marki Tripinvest oferującej kompleksową obsługę nieruchomości w kurortach wakacyjnych, wystartowała z kampanią crowdinvestingową.

W ramach emisji akcji serii E planowane jest pozyskanie 962 tys. zł, które zostaną przeznaczone m.in. na skalowanie biznesu w Belgii Niderlandach. Od stycznia do kwietnia 2022 r. działania Vela Poland doprowadziły do podpisania kilkudziesięciu umów rezerwacyjnych na nieruchomości w Hiszpanii. Część z nich bezpośrednio przekuły się na przychody na poziomie 227tys. zł w pierwszym kwartale. Spółka w 2022 prognozuje ok. 1,6mln zł przychodu oraz blisko 500tys. zysku EBITDA w 2022 zł. Docelowo w perspektywie 2 lat spółka planuje debiut na rynku NewConnect.
– Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie nieruchomościami w najbardziej słonecznych częściach Europy. Od czterech lat sukcesywnie budujemy naszą markę Tripinvest w Polsce i obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych, jak też indywidualnych. Dzięki wykorzystaniu unikalnych kompetencji w tworzeniu platform e-commerce rozwijamy naszą stronę z ofertami tripinvest.pl. Szczególnie na przestrzeni ostatniego roku zauważyliśmy ponad 760 – procentowy wzrost wyświetleń naszych ofert osiągając wynik ponad do 50 tys. wyświetleń serwisu tygodniowo. Prowadzimy obecnie rozmowy z klientami, którzy są zainteresowani nieruchomościami o łącznej wartości 55 mln euro. Środki z emisji crowdinvestingowej zapewnią nam przede wszystkim dotarcie z ofertą do klientów w Belgii i Niderlandach. Rynki te są kilkukrotnie większe od polskiego i zapewniają możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju – komentuje Michał Ćwierzyk Prezes Zarządu Vela Poland S.A.

W ramach emisji akcji serii E Spółka planuje pozyskać od inwestorów 962 tys. zł z przeznaczeniem na realizację kluczowych celów inwestycyjnych.

Działalność CA Immo na rynku nieruchomości komercyjnych: wysoka rentowność i rekordowy zysk netto za 2021 rok

Warsaw Towers

Wysoka rentowność CA Immo – firmy działające na rynku nieruchomości komercyjnych – i rekordowy zysk netto za 2021 rok. Jest to bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

Firma odnotowała wzrost wyników sprzedaży oraz wyników osiąganych z aktualizacji wycen, zrealizowany roczny cel w zakresie środków z działalności operacyjnej (FFO I), korzystny bilans. Ponadto CA Immo odnotowało stałe przychody (w ramach FFO I) na poziomie 128,3 mln EUR (1,31 EUR na akcję): realizacja rocznego celu co najmniej 128 mln EUR. Kwota jest o 4% niższa, niż wartość osiągnięta w ubiegłym roku.
Przychody czynszowe na nieznacznie niższym poziomie – 229,1 mln EUR, głównie ze względu na rotację kapitału (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 235,6 mln EUR)
Wynik operacyjny (EBITDA) osiągnął wysokość 210,1 mln EUR, 7% wyższą niż wynik z roku ubiegłego, który wyniósł 195,6 mln EUR.
Firma szacuje, że dodatni wynik bilansowy za rok obrotowy 2021 zostanie przeniesiony na kolejny rok.

Echo Investment publikuje wyniki finansowe za 2021 r. na rynku nieruchomości inwestycyjnych

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
Echo Investment publikuje wyniki na rynku nieruchomości inwestycyjnych. Są to wyniki finansowe za ubiegły rok.

Echo Investment ma za sobą udany rok. Spółka wypracowała 189 mln zł zysku netto, co było głównie rezultatem przekazania klientom 1 622 mieszkań Echo Investment, 1 128 mieszkań Archicomu, wzrostu wartości biurowców i lepszych wyników działania centrum handlowego Libero.
Realizując strategiczny cel osiągnięcia pozycji ogólnopolskiego lidera w sektorze mieszkaniowym, Echo Investment przejęło pakiet 66% akcji wrocławskiej firmy deweloperskiej Archicom w kwietniu 2021 r. Po transakcji grupa Echo-Archicom-Resi4Rent jest jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, biorąc pod uwagę łączny wynik sprzedaży 4,5 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem. Sprzedawcy Echo Investment i Archicomu sprzedali w ubiegłym roku blisko 3 tys. mieszkań. Ponadto Echo Investment zakontraktowało i rozpoczęło budowę blisko 1,5 tys. lokali dla Resi4Rent, największej w Polsce firmy z mieszkaniami na wynajem.
– Realizujemy nasze bieżące projekty zgodnie z założonym harmonogramem. Nieustająco obserwujemy zmiany cen najmu i sprzedaży, a także monitorujemy zmiany kosztów na rynku budowlanym, tak by rozpoczęcie kolejnej budowy wypadało w najkorzystniejszym momencie. Składamy mniejsze zamówienia i wybieramy pakietowanie prac budowlanych, co umożliwia utrzymanie kosztów na rozsądnym poziomie. Obecnie bank ziemi należący do całej Grupy pozwala na wybudowanie w nadchodzących latach ponad 14 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem. Jest to wyjątkowo dobra sytuacja na dzisiejszym gorącym rynku gruntów – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Sukcesy na rynku nieruchomości inwestycyjnych: Grupa Develia osiągnęła 153,9 mln zł zysku netto w 2021 r.

ben-rosett-10614-unsplash

Sukcesy na rynku nieruchomości inwestycyjnych odniosła Grupa Develia.

W 2021 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 911,9 mln zł. Jest to wynik o 76,4% wyższy niż rok wcześniej.
Zysk netto grupy wyniósł 153,9 mln zł wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r.
W minionym roku Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1361 rok wcześniej.
W 2021 r. deweloper przekazał 1903 lokale wobec 1153 w 2020 r.
Na koniec grudnia 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.
W minionym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. W marcu br. spółka sfinalizowała umowę sprzedaży projektu Sky Tower za 82,4 mln euro.

Mamy za sobą bardzo dobry rok, co potwierdzają wyniki finansowe i wyniki sprzedaży. Zrealizowaliśmy cele, które postawiliśmy sobie na początku ubiegłego roku, część z nich z nawiązką. Przekroczyliśmy zarówno plan sprzedaży, jak i plan przekazań mieszkań. Na swoim koncie mamy także sukcesy w zakresie realizacji dezinwestycji aktywów komercyjnych. Przede wszystkim sfinalizowaliśmy sprzedaż Sky Tower, ale podpisaliśmy też istotne listy intencyjne, które przybliżają nas do realizacji kolejnych strategicznych celów. Pozyskane ze sprzedaży środki będziemy reinwestować w dającą wyższe zwroty działalność deweloperską i PRS, którą również stopniowo rozwijamy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W ostatnich miesiącach mierzymy się z niepewnością makroekonomiczną i geopolityczną, co nie pozostaje bez wpływu na rynek deweloperski. Możemy spodziewać się przede wszystkim zmian w strukturze popytu – m.in. na skutek napływu imigrantów i rosnących stóp procentowych, coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się mieszkania na wynajem. Mamy szeroki i różnorodny bank gruntów, uważnie obserwujemy rynek i preferencje klientów, dlatego jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – dodaje Andrzej Oślizlo.

Archicom S.A. podsumowuje 2021 rok na rynku nieruchomości inwestycyjnych: 596 mln przychodów i 112 mln zysku netto w 2021 r.

DeathtoStock_Meticulous-09

Archicom S.A. podsumowuje 2021 rok na rynku nieruchomości inwestycyjnych. Przychody Grupy wyniosły 596 mln a marża brutto ze sprzedaży 34,5%.
Grupa osiągnęła wysoki zysk netto – 112,5 mln zł. Dokładnie 1.351 – tyle lokali zostało przekazanych aktami notarialnymi, w tym 1.266 we Wrocławiu. Grupa Archicom S.A. osiągnęła ~12% udział w sprzedaży na rynku wrocławskim, największy udział na rynku wrocławskim pod kątem podaży.
Rok 2021 był dla nas rokiem absolutnie udanym. Z nawiązką zrealizowaliśmy plany sprzedaży i przekazań aktami notarialnymi. Wyniki finansowe potwierdzają, że dostarczamy wrocławianom projekty, odpowiadające na ich oczekiwania co do jakości i funkcjonalności. Dzięki zaufaniu klientów, które budujemy konsekwentnie od 35 lat oraz wysokiej rozpoznawalności marki na rynku nieruchomości, nieprzerwanie utrzymujemy we Wrocławiu pozycję lidera. Po prostu tworzymy miejsca dobre do życia. – mówi Waldemar Olbryk – prezes Archicom SA.

Lokum Deweloper podsumowuje działalność na rynku nieruchomości w 2021 roku

ben-rosett-10614-unsplash
Lokum Deweloper podsumował swoją działalność na rynku nieruchomości w poprzednim roku.

W 2021 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 309,8 mln zł przychodów oraz 60,1 mln zł zysku. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 36,4%, Z kolei a marża netto wyniosła 19,4%. Wyniki poprzedniego roku zostały rozpoznane z 569 lokali.
Miniony rok kończymy z dobrym wynikiem, zarówno pod kątem liczby sprzedanych mieszkań, jak i lokali wydanych naszym klientom. W zeszłym roku przekazaliśmy 569 lokali, a zakontraktowaliśmy – 744. Wielkość sprzedaży jest rezultatem odpowiedniego zarządzania ofertą oraz konsekwentnie prowadzonej polityki cenowej, która pozwoliła nam osiągnąć satysfakcjonujące rentowności prowadzonych inwestycji. Pomimo dużej presji kosztowej, obserwowanej zwłaszcza w drugiej połowie minionego roku, wypracowaliśmy wysoki zysk i zwiększyliśmy marże względem 2020 roku – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.