Archicom podsumowuje 2022 r. działalności na rynku nieruchomości

olbrykArchicom odnotował w 2022 r. satysfakcjonujące wyniki operacyjne, sprzedając 827 mieszkań, a także wypracowując zysk na poziomie 110 mln zł. Ubiegły rok wiązał się z wieloma wyzwaniami dla firm deweloperskich.

Pomimo niesprzyjających okoliczności Archicom utrzymał pozycję lidera na rynku wrocławskim, niezmiennie będąc dla nabywców godnym zaufania partnerem.
Biorąc pod uwagę procentowy udział Archicom w sprzedaży mieszkań na rynku wrocławskim, który wynosi 16%, firma niezmiennie znajduje się na czele stawki. Mimo ograniczonego popytu i średnich cen stabilizujących się na poziomie 11 tys. zł za metr kwadratowy, klucze do własnego M we Wrocławiu odebrało od Archicom 928 nabywców, co przełożyło się na prawie 500 mln przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia dla osiągniętych wyników okazują się tym samym renoma marki, portfolio inwestycji, które z biegiem lat pozostają atrakcyjnym miejscem do życia, a także niesłabnące zaangażowanie środowiskowe oraz społeczne. Wszystkie wspominane czynniki wskazują, że Archicom jest deweloperem, którego warto obdarzyć zaufaniem, aby nawiązać wieloletnie i owocne partnerstwo – zarówno jako potencjalny nabywca mieszkania, jak i inwestor. Było to szczególnie ważnym kryterium w okresie zawirowań gospodarczych i geopolitycznych.

Choć mijający rok był pewnego rodzaju niewiadomą, mieliśmy pełną świadomość cykliczności rynku mieszkaniowego. W związku z tym, bazując na wypracowanych solidnych fundamentach finansowych, niezmiennie realizowaliśmy naszą wieloletnią strategię stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom. Okres zmiennej sytuacji rynkowej wykorzystaliśmy na optymalizację procesów, a także doprowadzanie kolejnych inwestycji do statusu pełnej gotowości przed wprowadzeniem do sprzedaży. Odnotowaliśmy przy tym stabilne tempo sprzedaży, które pozwoliło nam zarówno na zabezpieczenie finansowe spółki, jak i konsekwentny, zrównoważony rozwój. W mojej ocenie możemy spodziewać się, że rozbudzenie rynku kredytowego już wkrótce doprowadzi do ponownego wzrostu zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi wśród nabywców. Zapewniam, że jesteśmy na ten moment doskonale przygotowani – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Notowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy

analizaNotowana na GPW spółka holdingowa GK Mex Polska prezentuje raport finansowy.

Mex Polska to notowana na GPW spółka holdingowa, która zarządza pięcioma rozpoznawalnymi konceptami gastronomicznymi. Spółka podsumowała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok.
Od okresie stycznia do grudnia 2022 roku Grupie Kapitałowej udało się odnotować prawie 9,8 mln zł zysku EBIT oraz 7,3 mln zł zysku netto. W raportowanym okresie przychody netto spodziewane są na poziomie prawie 82 mln zł.
W samym IV kwartale przychody liczyły 21,1 mln zł (wzrost rr o 29,3%), a skonsolidowany zysk netto w tym czasie osiągnął wartość prawie 1,2 mln zł.
Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa.
Głównym celem Zarządu Grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

Raport finansowy: MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. 

Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.

 

„W 2023 przygotowujemy nowe projekty w Niemczech, Austrii i Rumunii, nie zwalniamy naszego rozwoju w Polsce. Klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki byli największymi nabywcami naszej powierzchni w 2022 roku. Oczekujemy że ten trend zostanie utrzymany – klienci z sektora lekkiej produkcji i nearshoring będą głównym źródłem omów najmu w 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

 

Nieruchomość komercyjna Agora Bytom z szerszą ofertą i nowymi najemcami

Agora Bytom_5Nieruchomość handlowa Agora Bytom umacnia się na rynku retail i poszerza swoją ofertę o ciekawe marki.

W 2022 roku galeria handlowa podpisała umowy z LPP na powiększenie obecnych salonów. Do dotychczasowych najemców dołączyły też nowe sklepy odzieżowe oraz lokale w strefie food court. Rozbudowana została również strefa rekreacji.
W 2022 roku Agora Bytom podpisała umowy z LPP na przebudowę dotychczasowych salonów marek należących do odzieżowego producenta. W planach jest zwiększenie powierzchni Reserved – do 1500 mkw., Cropp – do 450 mkw. oraz House – do 400 mkw. Przebudowę przewidziano na II i III kwartał 2023 roku, a odświeżone lokale dołączą do otwartego niedawno salonu Sinsay (900 mkw.) oraz Mohito (200 mkw.) Ponadto do grona najemców nieruchomości dołączyły nowe marki.

Jednym z priorytetów działania naszej galerii handlowej jest aktywny udział w życiu mieszkańców Bytomia. Rozwój naszej oferty idzie w stronę nowych przestrzeni rekreacyjnych, a także poszerzania strefy food court. Umacniamy też ofertę popularnych marek lubianych przez klientów i najemców, którzy oferują asortyment polskich producentów – mówi Hanna Petters, dyrektorka Agory Bytom.
– Nasza strategia to nie tylko powiększanie oferty Agory o nowych najemców, ale także pogłębianie współpracy z już obecnymi. LPP to dla nas ważny partner, czego dowodem jest obecność w naszej galerii wszystkich sklepów z portfolio tego producenta – podkreśla Hanna Petters.

Grupa HB Reavis na polskim rynku nieruchomości komercyjnych – podsumowanie działalności w 2022 r.

20ff5cc076c71d536eac331532374c2c
W ubiegłym roku Grupa HB Reavis prężnie działała na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

W 2022 roku Grupa HB Reavis z powodzeniem realizowała kolejne projekty inwestycyjne. Równocześnie skutecznie pozyskiwała nowych klientów. W budynkach firmy w całej Europie wynajęto łącznie ponad 85 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.
W 2022 roku największym zainteresowaniem wśród wszystkich projektów HB Reavis cieszył się zielony kampus biurowy Forest w Warszawie, gdzie wynajęto 35 tys. mkw. powierzchni. Łącznie, w Polsce firma wynajęła 53,8 tys. mkw., na Słowacji 24,4 tys. mkw., w Niemczech 4,3 tys. mkw., a w Wielkiej Brytanii 2,4 tys. mkw.
Szacowany łączny dochód HB Reavis z umów najmu podpisanych w 2022 roku wynosi 154 mln euro, zwiększając estymowaną wartość budynków, których te umowy dotyczą o 397 mln euro.

Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii

Prezes Banku Pocztowego_web (002)Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii.

Rok 2022 był dla Banku Pocztowego przychylny. Bank Pocztowy wypracował w 2022 roku zysk netto na poziomie 105 mln złotych w porównaniu do 31 mln złotych w 2021 r. To najlepszy wynik zanotowany przez Bank w całej jego historii. Warto zauważyć, że wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) osiągnął poziom 30,66%. Obecnie Zarząd Banku Pocztowego koncentruje się na dokończeniu procesu dokapitalizowania Banku, określeniu docelowej struktury właścicielskiej Banku oraz opracowaniu nowej strategii Banku na lata 2023-2025, która umożliwi Bankowi dalszy rozwój.

– Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników – wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank,  ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku – komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Firma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku

ID Logistics_centrum dystrybucjiFirma ID Logistics podsumowała wyniki z działalności za IV kwartał 2022 roku.

Firma osiągnęła przychody w 2022 roku na poziomie 2,509 mld euro, + 31,3% (+11,3% like-for-like). Przychody IV kwartał ubiegłego roku wyniosły 686,3 mln euro, + 24,9% (+4,7% like-for-like). Wzrost we Francji uplasował się na poziomie 222,3 mln euro, + 6.8% (+2,5% like-for-like). Utrzymanie dobrej dynamiki wzrostu na rynkach międzynarodowych: 464 mln euro, +35,9% (+5,9% like-for-like). Firma zakończyła działalność w Rosji, która stanowiła ok. 1% przychodów Grupy w 2022 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Rok 2022 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju naszej Grupy, z silnym wzrostem aktywności i rozmieszczeniem geograficznym po obu stronach Atlantyku, z przejęciem Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie działalności we Włoszech wzmocniło także naszą obecność w Europie. Grupa ugruntowała już swoją pozycję we Francji, Europie i Ameryce, co pozwala nam na rozpoczęcie 2023 roku z ambicją kontynuowania rozwoju naszego modelu rentownego wzrostu”.

Rozwój na rynku nieruchomości: Galeria Młociny w Warszawie działała dynamicznie w 2022 roku

dieter-de-vroomen-452887-unsplash
Tylko w minionym roku, należąca do EPP i Echo Investment, Galeria Młociny w Warszawie podpisała umowy z ponad 20 konceptami modowymi, gastronomicznymi i usługowymi, które zajęły łącznie 6000 mkw.

Ponadto na nowo zaaranżowano Halę Hutnik, wzbogacając i rozwijając w ten sposób społeczno-rozrywkową ofertę warszawskiego centrum. Z myślą o stałym angażowaniu klientów Galerii Młociny wdrożono aplikację lojalnościową, dostarczając jej użytkownikom możliwość korzystania z wielu ofert specjalnych oraz zdobywania atrakcyjnych nagród. Początek 2023 roku przyniósł kolejne zmiany. Odwiedzający mogą korzystać z propozycji Sinsay i Green Caffé Nero, do których niedługo dołączy GUDI Home, dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów off-price.

Galeria Młociny to najmłodsze centrum handlowe w stolicy, które na przestrzeni niecałych czterech lat zbudowało mocną pozycję na rynku. Jest to miejsce obfitujące w atrakcyjne koncepty sklepów i szeroką ofertę marek, a także liczne opcje na spędzanie wolnego czasu. To właśnie te elementy, wzbogacone o interesujące wydarzenia, przypadły do gustu klientom, doceniającym ofertę centrum i zachodzące w nim zmiany. Widać to w wynikach odwiedzalności i obrotach najemców.

– Rok 2022 kończymy z mocnymi wynikami – odwiedzalność w drugim półroczu 2022 roku wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, a obroty w tym okresie o ponad 33%. Centrum jest wynajęte w blisko 100%. Za nami duże debiuty w Galerii Młociny np. Sinsay czy Sports Direct oraz prezentacja Hali Hutnik w nowej odsłonie, pozwalającej cieszyć się nowoczesną i zaskakującą propozycją gastronomiczno-rozrywkową. A przed nami kolejne wzmocnienie tenant-mixu w postaci GUDI Home. Te zmiany już teraz spotykają się z pozytywną reakcją klientów, którzy doceniają bogactwo oferty i komfort robienia zakupów w Galerii Młociny. W tym roku jeszcze niejeden raz zaskoczymy ich nowościami – komentuje wyniki i zmiany Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

– Na sukces Galerii Młociny składa się wiele czynników oraz ciężka praca zgranego zespołu. Jednak jej największym wyróżnikiem jest fakt, że od samego początku zmienia się ona razem z potrzebami klientów. Centra handlowe ewoluowały i obecnie stanowią miejsca spotkań, gdzie oferta rozrywkowa i gastronomiczna jest równie ważna co handlowa. Jesteśmy tego świadomi dobierając odpowiednich najemców i planując aranżację ich przestrzeni. W 2023 roku skupimy się na komercjalizacji oraz dostarczaniu naszym klientom bezkonkurencyjnej na polskim rynku oferty – mówi Szymon Mińczuk, dyrektor regionalny ds. wynajmu w Echo Investment.

Firma KOMSA Polska z podsumowaniem działalności i planami na bieżący rok

biznesman
2022 rok dla rynku ICT był rokiem pełnym wyzwań. Galopująca inflacja czy wzrost kosztów operacyjnych to tylko część z nich. Zobaczmy, jak w czasach turbulencji gospodarczych oraz geopolitycznych odnalazł się jeden z czołowych dystrybutorów, czyli KOMSA Polska.

W 2022 roku ofercie dystrybutora ICT pojawiło się kilka globalnych brandów z segmentu PC i VR. Na znaczenie tego faktu dla działalności i rozwoju KOMSA Polska zwraca uwagę Paweł Sterniuk:

– Do wzmocnienia naszej pozycji na polskim rynku dystrybucji niewątpliwie przyczyniło się zawarcie nowych umów z vendorami o globalnej renomie. W tym kontekście mam na myśli takie marki jak MSI czy HTC VIVE. Dzięki temu oraz nowym polom współpracy
z dotychczasowymi partnerami jak Samsung czy Alcatel-Lucent mogliśmy rozbudować portfolio dla naszych klientów o nowe grupy produktów oraz poszerzyć swoje kompetencje. Choćby w tak perspektywicznych biznesowo obszarach jak rozwiązania Virtual Reality czy Digital Signage.

Inwestycje w automatyzację sprzedaży czy projekt DaaS to tylko niektóre z obszarów planowanej działalności KOMSA Polska w 2023 roku. Dystrubutor zapowiada ponadto skupienie się na dalszym zacieśnieniu relacji z klientami i vendorami. Chce to osiągnąć poprzez utrzymanie oczekiwanej gotowości i elastyczności zespołów wewnętrznych na ich potrzeby oraz cele.

Mieszkania od Develii wciąż przyciągają kupujących

Aleje Praskie
Poprzedni, 2022 rok był wymagający dla deweloperów. Na skutek serii podwyżek stóp procentowych i nowelizacji rekomendacji S o 70 proc. zmniejszyła się dostępność kredytów hipotecznych, a wraz z nią spadł popyt.

Według agencji doradczej JLL deweloperzy sprzedali średnio o 50 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Na tle konkurencji wyniki Develii, jednego z liderów branży, prezentują się korzystnie. Firma sprzedała w sumie 1634 lokale, co jest rezultatem tylko o 15 proc. niższym w porównaniu do 2021 roku. W przypadku najlepszych inwestycji liczba zawartych umów była podobna lub nawet wyższa niż 12 miesięcy wcześniej.
Develia w Alejach Praskich, flagowej inwestycji w Warszawie, sprzedała 250 mieszkań. Podobną liczbę lokali deweloper sprzedał również na krakowskim osiedlu Centralna Park, realizowanym w dzielnicy Czyżyny. 

– Choć miniony rok był niewątpliwie trudnym czasem dla całej branży, najlepsze inwestycje w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach utrzymały zainteresowanie klientów. Dobry produkt zawsze się obroni i choć rzeczywiście liczba klientów korzystających z finansowania bankowego istotnie się zmniejszyła, zastąpili ich klienci gotówkowi oraz inwestorzy indywidualni. Przy wysokiej, blisko 17-procentowej inflacji nieruchomości mieszkaniowe pozostają bezpieczną lokatą, pozwalającą ochronić środki finansowe przed utratą wartości – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develii.

Źródło: Develia.

Deweloper Develia opowiada o celach na 2023 rok

rawpixel-com-594763-unsplash
Deweloper Develia opowiada o celach na 2023 rok.

Develia ma w bieżącym roku w planach sprzedaż na poziomie 1450-1650 mieszkań, czyli porównywalną do ubiegłorocznej. Spółka będzie dążyć do przekazania 1900-2050 lokali, utrzymując poziom z 2022 roku. Develia zgodnie z realizowaną strategią będzie kontynuować dezinwestycję nieruchomości komercyjnych.
W 2023 roku spółka planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 1850-2050 mieszkań. Aktualny bank gruntów Develii to blisko 8 tys. lokali – taki poziom pozwoli spółce realizować kolejne projekty.

– W ubiegłym roku, pomimo istotnego pogorszenia się warunków rynkowych, osiągnęliśmy najważniejsze z założonych celów i jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Sprzedaliśmy 1636 mieszkań, zgodnie ze zaktualizowanym celem, oraz przekazaliśmy nabywcom klucze do 2016 lokali. Ważnym sukcesem naszego zespołu była także finalizacja transakcji sprzedaży budynku Sky Tower oraz przygotowanie przedwstępnej umowy sprzedaży biurowca Wola Retro i jej podpisanie na początku tego roku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W tym roku chcemy utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie jak w 2022 roku, pomimo spowolnienia na rynku i wysokiej bazy w I kwartale 2022 roku. Powinno to pozwolić na dalsze zwiększanie udziału Develii w rynku mieszkaniowym. Liczymy też, że ten rok, dzięki możliwej poprawie sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, przyniesie odbicie w segmencie najmu instytucjonalnego – w naszej ocenie jego perspektywy w Polsce pozostają bardzo dobre. Jednak wpływ na rozwój tego rynku będzie miała także stabilność legislacji – dodaje Andrzej Oślizło.

Nova Park podsumowuje działalność na rynku w 2022 roku

Nova Park podsumowuje rok 2022Nova Park podsumowuje działalność na rynku w 2022 roku. Rosnące wskaźniki, nowi najemcy i zacieśnianie relacji z otoczeniem – ubiegły rok był dla centrum handlowego NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim zdecydowanie korzystny.

W ciągu 10 lat swojego istnienia NoVa Park nie tylko zyskał status regionalnego lidera, ale również połączył swój rozwój z dbaniem o ekologię i wspieraniem lokalnej społeczności.
Liczby wyraźnie wskazują na to, że rok 2022 był dla NoVa Park rokiem wzrostu: wskaźnik odwiedzalności (FF) wzrósł o 31% w stosunku do 2021 roku, natomiast indeks obrotów (TO) zwiększył się o 33%. Dla porównania: w 2022 FF wzrósł o 6,7%, TO o 21%, a Basket AVG o 13,4% w stosunku do 2019 r. O niezaprzeczalnym rozwoju w ubiegłym roku świadczy także liczba nowych najemców – w ubiegłym roku było ich aż dwunastu, a łącznie wynajęli ponad 2200 m kw. powierzchni centrum. Do najemców, którzy w ubiegłym roku zdecydowali o zlokalizowaniu swoich sklepów i punktów usługowych w NoVa Park, należą: Fielmann, Olimp Store, Outhorn, Hebe, Kraina Serów, Change lingerie, Tous, Ispot, So Coffee, Careffour,Monnari bags&accesories FEMESTAGE oraz lokalna kawiarnia Górka i Kulka. Tym samym centrum znacznie poszerzyło ofertę handlową dla swoich klientów. Nastąpiły również 3 relokacje sklepów Home&You, Świat GSM oraz Top toys, którzy otworzyli lokale na większej powierzchni oraz w nowej aranżacji, ponadto 28 najemców zdecydowało się przedłużyć umowy na kolejny okres.

Ważnym aspektem działalności NoVa Park jest promowanie postaw ekologicznych i wdrażanie działań zakładających dbanie o planetę. Z tego powodu od początku swojej działalności stawiamy na bycie eko i zrównoważony rozwój. Dowodem na to, że NoVa Park jest obiektem sprzyjającym środowisku jest coroczne poddawanie się ocenie zgodności z kryteriami BREEAM In-Use, która od 9 lat za każdym razem jest pozytywna i potwierdza certyfikację obiektu. Dbaniu o zasoby naturalne sprzyja również zielone otoczenie naszego centrum, które łącznie zajmuje 7200 m2, czyli aż 17% całej powierzchni należącej do terenu NoVa Park. Na zewnętrznym patio budynku stworzono oczko wodne z rybkami, które jednocześnie pełni funkcję zbiornika retencyjno-opadowego, a otaczająca je zieleń wspiera bioróżnorodność – mówi Maciej Tatała, dyrektor CH Nova Park.

Firma KOMSA Polska podsumowuje działalność w 2022 rok i przedstawia plany na 2023 rok

KOMSA-Polska-Siedziba
Firma KOMSA Polska podsumowuje działalność w 2022 rok i przedstawia plany na 2023 rok.

Miniony rok dla rynku ICT był rokiem pełnym wyzwań. Galopująca inflacja czy wzrost kosztów operacyjnych to tylko część z nich.

W ocenie Pawła Sterniuka (Department Manager – Product Management Hardware w KOMSA Polska) rok 2022 przedstawiał się następująco:
– Dla KOMSA Polska był to stosunkowo dobry rok. Po pierwszym półroczu utrzymywaliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu. Końcówka roku cechowała się co prawda wyhamowaniem i mniejszą dynamiką, ale na ostateczne podsumowanie IV kwartału przyjdzie jeszcze czas. 2022 rok okazał się dla KOMSA Polska na pewno bardzo udany, jeśli chodzi o segment gamingu. Wolumen sprzedaży produktów gamingowych wzrósł bowiem o ok. 100% rok do roku.

A jak wyglądają plany KOMSA Polska na rok 2023? Jak podkreślają przedstawiciele firmy, jednym z głównych celów firmy na bieżący rok jest kontynuacja działań mających zapewnić jej lepszą widoczność na rynku w odniesieniu do vendorów i klientów. Kolejnym fundamentalnym zamierzeniem pozostaje ochrona rentowności spółki.

Paweł Sterniuk mówi wprost, na czym będą skupiać się działania firmy:

– Optymalny dobór vendorów do portfolio KOMSA Polska i kanałów sprzedaży to nasz priorytet na 2023 rok. Nie chcemy za wszelką ceną dążyć do odcięcia kolejnych kawałków rynkowego tortu. Zdecydowanie bardziej zależy nam na świadomym rozłożeniu zasobów oraz budowie lub rozbudowie wybranych kanałów. Chodzi przede wszystkim o takie kanały jak Commercial Resellers czy Sales Solutions. Powód jest w pełni uzasadniony. Cechują się one wyższą rentownością i mniejszą kapitałochłonnością, co jest obecnie kluczem do sukcesu, przy wzroście obciążeń kosztowych i operacyjnych dystrybutorów.

Źródło: KOMSA Polska.

Jak minął rok ROS Retail Outlet Shopping na rynku nieruchomości komercyjnych? Podsumowanie 2022 roku

DOW1
Jak minął rok ROS Retail Outlet Shopping na rynku nieruchomości komercyjnych? Oto podsumowanie 2022 roku.

Sprzedaż w polskich outletach zarządzanych przez ROS w 2022 r. była średnio o 32% wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. Znacznie wzrosła także odwiedzalność, która osiągnęła niemal 25% wzrost w tym samym okresie. A wszystko to, pomimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Ciekawe, pożądane marki, mocne debiuty i modernizowane salony wielu anchorów powodują dynamiczny wzrost zainteresowania klientów ofertą centrów Designer Outlet. To wynik skutecznej strategii, dopasowanej do zmieniających się oczekiwań konsumentów na polskim rynku. Miniony 2022 rok wyjątkowo wyraźnie pokazał w jakim kierunku zmierzają preferencje przeciętnego Kowalskiego, który częściej i chętniej niż dotychczas sięga po ofertę outletową.

– Znaczący w ostatnim roku wzrost odwiedzin i obrotów jest oczywiście w dużej mierze wynikiem bardzo świadomego kreowania przez nas rynku outletowego i oczekiwań jego uczestników: zarówno klientów, jak i najemców. A Ci ostatni obecnie bardzo przychylnie spoglądają na umowy z podmiotami takimi jak nasze. Jestem przekonany, że wprowadzając nowe marki na polski rynek lub w ogóle do handlu outletowego wyznaczyliśmy nowe standardy dla tego obszaru. Klienci oczekują jakości, a my ją dajemy. Tak w skrócie możemy podsumować rok 2022 – mówi Thomas Reichenauer Founder & Managing Director ROS Retail Outlet Shopping.

Wszystkie trzy polskie centra Designer Outlet w minionym roku obfitowały w nowe otwarcia i reotwarcia salonów znanych brandów. Łącznie zostało podpisanych aż 15 nowych umów najmu, przedłużono 20 kontraktów, a do większych lokali przeniosło się aż 13 marek. Średni wskaźnik wynajmowanej powierzchni, na koniec roku osiągnął poziom 97%.

Źródło: ROS Retail Outlet Shopping.

BPI Real Estate podsumowuje działalność na rynku nieruchomości w 2022 roku

CZS_U03_v3_m
Firma BPI Real Estate podsumowuje działalność na rynku nieruchomości w 2022 roku.

Deweloper optymistycznie patrzy w przyszłość wobec rosnącego rynku najmu. Deweloper, należący do belgijskiej grupy kapitałowej CFE, uruchomił w minionym roku 4 nowe inwestycje w Polsce. W ramach tych projektów wprowadził do sprzedaży ponad 800 mieszkań i apartamentów. Projekty Chmielna Duo w Warszawie, Czysta 4 we Wrocławiu, Panoramiqa w Poznaniu oraz Bernadovo w Gdyni dostarczą łącznie 43 tys. mkw PUM na polski rynek.

– Polska stanowi największy rynek w strukturze inwestycji deweloperskich w portfolio naszej grupy. Konsekwentnie realizujemy tu nasz plan biznesowy, który zakłada połączenie wskaźników finansowych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. W poprzednich latach skupiliśmy się na przygotowaniach do nowych inwestycji, dokonując zakupu doskonale zlokalizowanych działek w kluczowych miastach Polski. Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie, udało nam się uruchomić 4, bardzo ciekawe projekty – powiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

Polski rynek nieruchomości przechodzi obecnie zmianę od rynku kupowania mieszkań dla potrzeb własnych do zakupu ich w celach inwestycyjnych wobec rosnącego rynku najmu. Nasze projekty okazały się doskonale wpisać w ten trend, dlatego optymistycznie patrzymy w przyszłość i wierzymy w sukces ich realizacji – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Firma BPI Real Estate Poland jest obecna na polskim rynku od 2009 roku i w tym czasie zrealizowała 7 inwestycji oddając łącznie ponad 2 tys. mieszkań.

GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku

s-1100-x
GreenWay z kapitałem inwestycyjnyw w wysokości 85 mln euro w 2022 roku. Rok 2022 zapisze się w historii GreenWay jako ten, w którym firma zdobyła kapitał inwestycyjny w wysokości 85 mln euro, rozbudowała publiczną sieć ładowania samochodów o ponad 170 obiektów, zrealizowała największy w Polsce projekt budowy infrastruktury ładowania dla biznesu oraz podwoiła zespół.

W ubiegłym roku GreenWay Polska dołożyła do krajowej infrastruktury ładowania samochodów 174 nowych stacji. Spółka ma już w Polsce 497 publicznych stacji, w tym 257 DC i 240 AC. Przeliczając to na liczbę złączy oznacza to 1099 punktów, w których można naładować samochód elektryczny. Rozwój punktów sieci GreenWay w 2022 roku wynikał między innymi z transakcji zakupu sieci Revnet, co pozwoliło na zwiększenie liczby stacji o 70 ładowarek AC. Obecnie wszystkie te stacje działają pod marką GreenWay.

Poza budową nowych obiektów, spółka skupiała się także na rozbudowie wybranych lokalizacji o dodatkowe stacje ładowania i podnoszeniu mocy ładowania infrastruktury już działającej – 43 ładowarki o mocy 50 kW wymieniono na urządzenia o mocy 150 kW lub 200 kW. Łącznie, w całej sieci GreenWay znajduje się 97 stacji ładowania o pomocy 100 kW i większej. Proces modernizacji infrastruktury będzie kontynuowany w tym roku.

Początek 2022 roku był dla GreenWay niezwykle istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju. Spółka pozyskała inwestorów, którzy zasilili jej działalność kapitałem w wysokości 85 mln euro. Była to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego tej branży w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

– Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku – mówił po uzyskaniu funduszy Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Wsparcie inwestorów w tym obszarze stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy.

Taki zastrzyk finansowania da możliwość zainwestowania przez GreenWay Polska w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania w Polsce w niecałe cztery lata.

 

 

Źródło: GreenWay Polska.

FM – inwestycje w energooszczędność i szukanie oszczędności w 2022 roku

biznesman
W 2022 roku na rynku FM po początkowej niepewności spowodowanej wojną i istotnymi podwyżkami cen materiałów i energii, druga połowa roku przyniosła znaczne ożywienie. Najwięcej nowych zleceń było z obiektów logistycznych – ta część rynku nadal dynamicznie się rozwija i potrzebuje wysokiej jakości obsługi. Niestety obecny rok wg ekspertów może być znacznie trudniejszy. Nastroje są teraz gorsze niż rok temu o tej porze.

Spis treści:
W drugiej połowie 2022 roku rynek FM ożył
Dużo zleceń z obiektów logistycznych
ESG, dekarbonizacja i elektromobilność
2022 rok w SPIE

Największe zapotrzebowanie w 2022 r. było na usługi zmniejszające zużycie energii elektrycznej i gazu. Szczególnie ze strony zarządzających parkami logistycznymi, ale także biurami. Zamawiano zarówno same audyty jak i pełne realizacje.
SPIE Building Solutions zamknęło ubiegły rok ze wzrostem obsługiwanej powierzchni o 7%, wzrosło także zatrudnienie.
Sytuację w branży FM w 2022 roku komentuje Mariusz Kisiel Dyrektor Operacyjny TechFM w SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

W drugiej połowie 2022 roku rynek FM ożył
Rok 2022 w branży FM przebiegał podobnie jak w 2021 r. – w pierwszym półroczu odczuwaliśmy duży zastój, a zarządzający obiektami wstrzymywali decyzje o dużych zlecaniach, przeciągali finalizację kontraktów. W 2021 roku powodem był Covid i niepewność z tym związana, która w drugiej połowie 2021 roku ustąpiła, a co przyniosło większą liczbę zapytań i zleceń.
W 2022 roku było bardzo podobnie, przy czym za wiosenny zastój odpowiadał nie Covid, a wojna za naszą wschodnią granicą. Pod koniec 2022 roku obawy z tym związane były mniejsze, a liczba zleceń bardzo się zwiększyła. Generalnie nie obserwujemy bezpośredniego, wyraźnego, negatywnego wpływu wojny na funkcjonowanie rynku FM. Nie odnotowaliśmy przypadków przenoszenia biznesów z Ukrainy do Polski. Na dłuższą metę jednak, biorąc pod uwagę problemy z dostępem do mediów za naszą wschodnią granicą, takie przesuwanie biznesu może się pojawić. Oznaczałoby to nowe zlecenia dla FM, ale trudno ocenić ich perspektywę, mogą to być krótkoterminowe kontrakty.

Dużo zleceń z obiektów logistycznych
Najwięcej pracy w FM było w tym roku w obiektach logistycznych. Zapewne wynika to w dużej części z rozwoju rynku e-commerce, który potrzebuje nowych powierzchni, także w nowych lokalizacjach. Z moich obserwacji wynika, że szczególnie w centralnej, północnej i zachodniej Polsce powstawało wiele obiektów logistycznych m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, a także pod Warszawą.
Nowością na rynku logistycznym jest większa niż do tej pory liczba obiektów powstających nie pod wynajem dla różnych spółek, ale zlecanych, a potem w całości zajmowanych przez jedną firmę. Generalnie dla rynku logistycznego 2022 rok był dobry, także SPIE pozyskało w tym obszarze wiele kontraktów FM.
Coraz częściej pojawiają się zapytania o całe portfele nieruchomości (nawet kilkanaście lokalizacji) – nasza obecność lokalna zwiększa szanse w tych procesach przetargowych.
Wg JLL w 2022 oddano do użytku ponad 13,7 miliona m² nowej powierzchni logistycznej, co odpowiadało 25% wzrostowi względem 2021.

Ten rok będzie trudnym okresem dla każdej gałęzi gospodarki i prawdopodobnie tak samo będzie w obszarze logistyki. Wiele osób związanych z branżą logistyczną ma obawy co do tego jak na zainteresowanie najemców wpłynie sytuacja gospodarcza. Niekorzystnym czynnikiem może być przedłużająca się wojna, wzrost cen energii czy wysoka inflacja, które będą powodować presję cenową i konieczność poszukiwania różnych oszczędności.
Największe zapotrzebowanie na technologie zmniejszające zużycie energii i gazu
Od wiosny ubiegłego roku wiele firm intensywnie przygotowywało się na wzrost cen prądu i gazu. Klienci, którzy pierwotnie planowali rozłożyć inwestycje wspierające energooszczędność na kilka lat, teraz przy obecnych cenach energii znacznie przyspieszają ten proces. Wcześniej decyzje były podejmowanie w oparciu o realizację celów CSR i długofalowe transformacje, teraz doszedł do tego czysty i bieżący rachunek ekonomiczny. Zleceniodawcy wymagali precyzyjnych wyliczeń kosztów inwestycji i informacji jak szybko się ona zwróci. Ze względu na ceny benzyny czy prądu, takie szacunki musiały się opierać na pewnych założeniach.
Coraz większy udział w naszych obrotach to inwestycje w odnawialne źródła energii np. fotowoltaikę czy pompy ciepła, dzięki którym nasi klienci mogą posiadać niezależne źródła energii, tak istotne, gdy na rynku wciąż widnieje ryzyko 20 stopnia zasilania.

W ubiegłym roku wspólnym mianownikiem zadań i obsługi budynków były:
– lepsza kontrola zużycia mediów, np. poprzez elektroniczny zautomatyzowany odczyt,
– eliminacja strat ciepła czy energii, np. przez docieplenia czy lepsze zarządzanie zużyciem, wykorzystanie ciepła odpadowego,
– zastosowania własnych źródeł energii z OZE, które przyniosą długofalowo oszczędności, np. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła,
– wymianę urządzeń na bardziej oszczędne, np. silniki o wyższej klasie efektywności,
– zmianę procesów biznesowych, a nawet sposobu myślenia o oszczędnościach w zużyciu mediów.

ESG, dekarbonizacja i elektromobilność
Ważnym czynnikiem była też sama presja na wdrażanie ekologicznych rozwiązań. W SPIE poświęciliśmy dużo uwagi technologiom, które będą wspierać zeroemisyjność i będziemy rozwijać te projekty także w tym roku. Dla właścicieli parków biurowych czy logistycznych technologie z tym związane stają się coraz bardziej dostępne, a czas ich zwrotu krótszy. Wspólnie z jednostkami badawczymi pracujemy też nad budową magazynów energii – elektrochemicznych, mechanicznych, itd., a także ich efektywnym łączeniem.

Temat ESG jest na ustach ekspertów całego rynku nieruchomości i to jest też zadanie dla nas – proponować, wdrażać i ewaluować projekty oszczędnościowe, zielone, etc. Przykładem takiego działania (i zarazem naszym sukcesem) była pomoc w uzyskaniu certyfikatu BREEAM In-Use dla obiektu magazynowo-produkcyjno-biurowego.

Nowością są zapytania ofertowe dotyczące działań dekarbonizacyjnych, szczególnie dla przemysłu FMCG. Świadomi klienci przeznaczają część budżetów inwestycyjnych na rozwiązania ograniczające emisję CO2. To podejście jest nam bliskie, bo Grupa SPIE zobowiązała się do zmniejszenia jej śladu węglowego o 25% do 2025 r. w porównaniu z 2019 r. W tym obszarze znajduje się też elektromobilność, dynamicznie rozwijana w naszej firmie od ok. 6 lat. Widzimy znaczny wzrost zapytań o stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy dostosowanie infrastruktury budynkowej do przyszłych montaży tychże stacji. W dużej części ze strony biur i obiektów logistycznych.

2022 rok w SPIE
W 2022 roku SPIE Building Solutions zwiększyło obsługiwaną powierzchnię do 8,5 mln m2 z 7,9 mln m2 w 2021 roku. Największa część obsługiwanej powierzchni to obiekty logistyczne, w dalszej kolejności biura i obiekty przemysłowe i handlowe. Zachowanie stabilnego i zróżnicowanego portfela zleceń zarówno podczas pandemii, jak i w ubiegłym roku pozwoliło zwiększyć zatrudnienie o kilka procent rok do roku. Obok rozwoju technologii zmierzających do zeromoemisyjności bardzo ważna było dla nas dalsza digitalizacja procesów i automatyzacja, które są nieuniknione szczególnie w czasach wysokiej inflacji. Usługi FM stanowią nawet 40% wszystkich kosztów każdej organizacji, która wykorzystuje w swoim działaniu fizyczną przestrzeń.
Jesteśmy częścią dużej międzynarodowej organizacji, w której należymy do grupy TechFM na bieżąco omawiającej trendy, doświadczenia, wiedzę, ciekawe projekty i nowe technologie. Pozwala nam to poznać perspektywę innych rynków etc.

materiał prasowy

Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Metro Art
Deweloper Victoria Dom zaprezentował wstępne dane skonsolidowane za 2022 r.

Deweloper Victoria Dom przedstawił wstępne dane skonsolidowane za 2022 r., zgodnie z którymi w tym okresie firma osiągnęła bardzo dobre wyniki. Grupa wypracowała 538,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego dotychczas najlepszego pod tym względem roku. Deweloper szacuje, że wypracował jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto. Ostateczne wartości na podstawie zaudytowanych danych zostaną zaprezentowane w połowie maja br.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2023 r.

Rok 2022 był okresem olbrzymich wyznań zarówno rynkowych jak i operacyjnych. Znaczne ochłodzenie popytu począwszy od 2 kwartału ubiegłego roku oraz problemy związane z dostępnością materiałów budowlanych i wysokich kosztów generalnego wykonawstwa stwarzały duże problemy. Wobec takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową, pozwalającą nam z optymizmem patrzyć w przyszłość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy w tym roku rozpocząć i systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne projekty na obsługiwanym już rynku warszawskim i krakowskim – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Deweloper Prologis podsumowuje działalność w Europie i Europie Środkowej w 2022 roku

adeolu-eletu-38649-unsplash
Deweloper Prologis podsumowuje działalność w Europie i Europie Środkowej w 2022 roku.

Prologis Europe & Central Europe dokonał podsumowania działalności operacyjnej w czwartym kwartale i w całym roku 2022. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane sukcesy i kluczowe osiągnięcia.

Działalność w Europie Środkowej:
  • Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie Środkowej: 4,704,974 metrów kwadratowych
  • Wskaźnik zajętości w czwartym kwartale: 97,5%Wynajęta powierzchnia w CE w całym roku 2022 – 1 278 779 metrów kwadratowych w tym: nowe umowy najmu – 438 176 m2 przedłużone umowy najmu – 840 603 m2

Działalność w Polsce:

  • Całkowita wielkość portfolio Prologis w Polsce: 2 290 036 metrów kwadratowych
  • Wskaźnik zajętości w czwartym kwartale: 96,4%Wynajęta powierzchnia w czwartym kwartale – 86 848 metrów kwadratowych w tym: nowe umowy najmu – 23 907 m2 przedłużone umowy najmu – 62 941 m2.

Źródło: Prologis.

Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej

matthew-guay-148463-unsplash
Oddział DACHSER w Sosnowcu podsumowuje rok działalności biznesowej.

W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił aż pięć nowych, bezpośrednich międzynarodowych linii transportowych. Działania te pozwoliły firmie zagęścić i jeszcze bardziej zwiększyć efektywność siatki połączeń, jakimi dysponuje jednostka. Obecnie funkcjonują codzienne połączenia z Sosnowca do dziewiętnastu oddziałów DACHSER w ośmiu krajach europejskich. Pomiędzy oddziałami funkcjonują również dwa tzw. Eurohuby (w Ueberherrn i Bratysławie), które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego standardu jakości usług paneuropejskiej sieci logistycznej DACHSER.
W 2022 roku oddział DACHSER w Sosnowcu uruchomił dwie linie do Holandii (Zevenaar, Waddinxveen), dwie do Niemiec (Memmingen, Kassel) oraz jedną linię do czeskiej Ostrawy. Wprowadzenie dodatkowych połączeń pozwoliło firmie skrócić czas dostaw i zwiększyć poziom bezpieczeństwa realizowanych transportów. Obecnie przesyłki na teren niemal całych Czech, Słowacji, Węgier oraz  Austrii są dostarczane w ciągu zaledwie 24 godzin. Dostawy do Niemiec, Danii, krajów Beneluksu i na północ Włoch są realizowane w ciągu 48 godzin. Ponadto dzięki rozbudowie siatki połączeń DACHSER jest w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne warunki współpracy.

Holandia, Niemcy i Czechy są teraz jeszcze bliżej Sosnowca. Dzięki uruchomieniu nowych, międzynarodowych linii, możemy znacznie skuteczniej reagować na potrzeby naszych klientów i silniej wspierać ich w ekspansji na rynki zagraniczne, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Z uwagi na swoje strategiczne położenie oddział DACHSER w Sosnowcu, pełni również rolę platformy przeładunkowej transportów realizowanych na południe Europy dla pozostałych oddziałów firmy w Polsce. Uruchomienie bezpośredniego połączenia z rumuńskim Aradem pozwoliło na wyeliminowanie przeładunków w Eurohubie i skrócenie czasu dostawy o 24 godziny. Tak zbudowana siatka połączeń gwarantuje optymalny czas tranzytu na główne rynki europejskie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług – powiedział Adrian Dziarmaga, Sales Manager European Logistics South Poland w DACHSER.

Wyniki finansowe Sescom za okres 2021/22 r.

66270053313d44fcdbb61b41d527864a
Firma Sescom opublikowała wyniki finansowe za okres 2021/2022 roku.

Sescom realizuje szeroki zakres usług Facility Management, dynamicznie reagując na potrzeby ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.
Analiza wyników sprzedaży zagranicznej przeprowadzona przez Sescom wskazuje na zdecydowane ożywienie w branży Facility Management poza granicami Polski. Nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększenie wolumenu prac dla dotychczasowych klientów wpłynął na wzrost wartości sprzedaży zagranicznej Sescom o 27% rok do roku.
Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej.

Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej – w tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covid-owego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty. Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Trust Us podsumowuje rok działalności na rynku nieruchomości inwestycyjnych

hl-21223754701
Firma Trust Us podsumowuje rok działalności na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Jak podsumowuje Trus Us, trudna sytuacja geopolityczna nie wpłynęła znacząco na polski rynek mebli kontraktowych. Warszawska spółka zamknęła miniony rok pięcioma realizacjami wnętrz bardzo rozpoznawalnych obiektów komercyjnych w segmencie HoReCa.
Projekty zrealizowane przez Trust Us obejmowały zarówno stworzenie zupełnie nowych wnętrz jak i rewitalizacje już istniejących, tak aby zoptymalizować pełnione przez nie funkcje. Wśród najważniejszych realizacji minionego roku wymienić należy przede wszystkim wnętrza hotelu Hyatt Place Kraków, Sheraton Grand Kraków, gdańskiego Hotelu Grano oraz restauracji Mak’s w Hotelu Warszawianka.

Miniony rok bez wątpienia możemy zaliczyć do bardzo udanych – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us. Wprawdzie zrealizowaliśmy mniej kontraktów, jednak były to projekty dużo bardziej złożone i czasochłonne, a przy tym prestiżowe, czego najlepszym przykładem może być realizacja wnętrz hotelu Hyatt Place Kraków – największego projektu w historii Trust Us, którego wykonanie zajęło nam pół roku. W efekcie, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i związanymi z nią wahaniami cen materiałów, w minionym roku udało nam się osiągnąć przychód o 30% wyższy niż rok wcześniej. Ponadto, ogromnie cieszy powrót klientów z segmentu HoReCa, z którymi mieliśmy okazję współpracować w przeszłości. W tym roku Trust Us planuje kolejne realizacje dla czołowych marek oraz rozszerzenie oferty o nowe segmenty rynku, którymi nie zajmowaliśmy się do tej pory – podsumowuje.

Firma OKAM planuje dynamiczny rozwój w 2023 r. i plany na kolejne lata

Marcin Michalec_CEO OKAMFirma OKAM planuje dynamiczny rozwój w 2023 r. i plany na kolejne lata.

W 2022 roku deweloper OKAM, stawiając niezmiennie na wysoką jakość oraz atrakcyjne lokalizacje inwestycji, dynamicznie rozwijał się pomimo wyzwań, jakie w ostatnim roku stanęły przed sektorem nieruchomości. Firma rozpoczęła ważne projekty i kontynuowała realizację kolejnych etapów inwestycji mieszkaniowych prowadzonych w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Na warszawskim CENTRAL HOUSE na Mokotowie zawisła wiecha, na Woli OKAM ruszył z budową CITYFLOW a także zakończył realizację kolejnego etapu części mieszkaniowej BOHEMY na Pradze Północ. W Łodzi miało miejsce wbicie łopaty na I etapie Strefy PROGRESS, zaś w Katowicach realizowane były prace wokół kolejnych etapów INSPIRE.


To był dla nas niezwykle aktywny, obfitujący w ważne momenty rok. Choć nie należał do najłatwiejszych dla rynku nieruchomości z uwagi na rosnące ceny czy braki w dostępności materiałów budowlanych, a także trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez potencjalnych nabywców, w OKAM poszliśmy dynamicznie do przodu. Ostatnie 12 miesięcy pokazało nam, że wyznawana od początku filozofia: dostarczania konsumentom jak najlepszych standardów oraz dobór atrakcyjnych lokalizacji, jest doceniana i przekłada się na pozycję rynkową. W 2022 r. nie tylko nie wstrzymaliśmy rozpoczętych projektów, ale bez zwłoki przygotowywaliśmy czy rozpoczęliśmy następne, nie ustając w działaniu. Mamy nadzieję, że obecny rok będzie dla nas jeszcze lepszy, a dla branży zdecydowanie bardziej stabilny
zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

markus-spiske-484245-unsplash
Echo Investment opublikowało wyniki finansowe za III kwartały 2022 r.

Deweloper przekazał klientom 1 650 mieszkań na sprzedaż i wynajem. Ponadto firma utrzymała 100% poziom najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent. Echo Investment odnotowało w tym okresie wzrost obrotów Libero w Katowicach i Galerii Młociny w Warszawie. Grupa wypracowała w tym czasie 125 mln zł zysku netto. Łączna wartość aktywów spółek Echo Investment i Archicom to 6,4 mld zł. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – na koniec września było to blisko 700 mln zł. 

Rynek mieszkaniowy przechodzi obecnie zmiany. Zdecydowanie dominującą grupą klientów stali się inwestorzy indywidualni, którzy kupują mieszkania traktując je jako bezpieczną lokatę kapitału. Doceniają jakość, doskonałe lokalizacje projektów, a także stabilność i reputację naszej Grupy. Dlatego wprowadzamy do sprzedaży takie projekty, które najlepiej odpowiedzą na oczekiwanie tych klientów. Bardzo silny popyt obserwujemy w sektorze mieszkań na wynajem, co utwierdza naszą wiarę w ten segment rynku. Jego doskonała kondycja ma swoje odzwierciedlenie w 100% poziomie komercjalizacji budynków Resi4Rent – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Sescom – spółka działająca w branży Facility Management – aktualizuje strategię Wise Futurist

fb7ec042b9f95117c62a8caf3294c5ba
Sescom – spółka działająca w branży Facility Management – aktualizuje strategię Wise Futurist.

Spółka koncentruje się na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Firma Sescom zaktualizowała ogłoszoną w 2020 roku 10-letnią strategię „Wise Futurist 2030”. Nowym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie statusu dostawcy pierwszego wyboru usługi Technicznego Facility Management na głównych rynkach europejskich. Spółka podejmuje się realizacji szerokiego zakresu usług Facility Management: od wsparcia klientów w utrzymaniu technicznym rozproszonych obiektów handlowych, przez zapewnienie sprawności urządzeń HVAC i IT, po usługi optymalizacji energetycznej dzięki własnym systemom informatycznym.

Tworząc strategię, zaznaczaliśmy, że będzie ona aktualizowana. Część założeń strategicznych jest wciąż aktualna, jednak zmieniająca się sytuacja społeczna, geopolityczna i gospodarcza od 2020 roku nabrała wyjątkowego tempa i skłoniła nas do wprowadzenia aktualizacji. Kryzysy gospodarcze, pandemia, działania wojenne w Ukrainie – to tylko niektóre ze zjawisk, które miały i będą mieć wpływ na założenia strategiczne dla Grupy Sescom. Strategia „Wiste Futurist 2030” musi zwiększać zdolność Grupy Sescom do zaadaptowania się do dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian otoczenia. Jedną z głównych wytycznych strategicznych jest dążenie do zwiększania bezpieczeństwa biznesu Sescom. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez dywersyfikację geograficzną źródeł przychodów – z naciskiem na Europę Zachodnią jako stabilny obszar geopolityczny – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.

Deweloper biurowy Cavatina wynajął w miastach poza Warszawą w sumie ponad 50 tys. mkw.

f57fa86a700a54b4ca2da4f2c16da9be
Deweloper biurowy Cavatina wynajął w miastach poza Warszawą w sumie ponad 50 tys. mkw.

Jest to najlepszy wynik na rynkach regionalnych osiągnięty w 2022 roku. Deweloper Cavatina konsekwentnie realizuje zrównoważone inwestycje premium w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej. W 2022 roku deweloper oddał do użytku 3 obiekty o łącznej powierzchni ponad 83 tys. mkw., a w grudniu ogłosił start kolejnego projektu – Grundmanna Office Park w Katowicach.
Rok 2022 r. jest kolejnym, który Cavatina Holding może zaliczyć do udanych. Aktywność najemców na całym rynku biurowym w minionym roku była wyższa niż w 2021. Podsumowania kwartalne firm doradczych wskazują także na wyższe wyniki najmu w regionach od tych notowanych w 2019 r.

„Utrzymujemy szybkie tempo rozwoju naszego portfolio i coraz więcej wiemy o potrzebach najemców. Wysoka aktywność w miastach regionalnych w Polsce w połączeniu z wiedzą o tym, jak możemy wspierać firmy w kreowaniu środowiska pracy, przełożyły się na pozycję lidera wśród deweloperów biurowych poza Warszawą. W minionym roku najwięcej powierzchni wynajęły firmy w Krakowie i Katowicach, gdzie podpisaliśmy umowy na odpowiednio 17,8 tys. mkw. i 16,1 tys. mkw. Szybkie tempo komercjalizacji tak dużego obiektu jak Global Office Park w Katowicach, to potwierdzenie, że dobrze przewidzieliśmy oczekiwania i perspektywy nowego dla nas rynku” – mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży

DeathtoStock_Wired3
Firma GK Mex Polska uzyskała niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w trzy kwartały ubiegłego roku.

Niemal 60,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży szacuje Grupa Mex Polska po trzech kwartałach 2022 roku. W raportowanym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł prawie 6,1 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął ponad 8,3 mln zł, a zysk netto prawie 6,1 mln zł. W ocenie zarządu Mex Polska dobre wyniki finansowe Grupy są konsekwencją skutecznej strategii rozwoju sieci oraz odpowiedniej selekcji marek zasilających jej portfolio. Obecnie w Łodzi powstaje nowy lokal CHICAS & GORILLAS – najnowszy koncept Grupy, który od lutego 2022 obecny jest we Wrocławiu. Mex Polska jest także właścicielem kilku innych konceptów gastronomicznych – The Mexican, Pijalnia Wódki i Piwa, Pankejk, Prosty Temat.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, szalejącą inflację oraz skutki popandemiczne, cieszę się, że udało nam się po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotować satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Mex Polska. Konsekwentna praca sprawia, że powoli wracamy do stanu sprzed pandemii. Szacujemy, że narastająco odnotujemy zysk netto na poziomie blisko 6,1 mln zł. Jednocześnie od stycznia do września br. wypracowaliśmy prawie 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom osiągniętych przychodów jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast trzeba pamiętać, że jest to niemierzalne względem 2021 roku, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na pandemię w ub. roku przez ponad cztery miesiące sprzedaż mogła być realizowana tylko w formie „na wynos” – informuje Dariusz Kowalik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Mex Polska S.A.

Firma Scallier z sukcesami w 2022 roku na rynku nieruchomości

Scallier_dzień otwarcia parku handlowego w Turdzie w Rumunii
Firma Scallier w poprzednim, 2022 roku podwoiła zatrudnienie, przejęła w Polsce w zarządzanie obiekty handlowe o powierzchni wynajmowalnej 23 000 mkw., rozpoczęła prace nad projektem Ozimska Park w Opolu o powierzchni GLA 18 000 mkw., co obejmowało udział przy akwizycji oraz przygotowanie koncepcji komercjalizacji, a także nadzór nad komercjalizacją obiektu.

Ponadto firma podpisała nowe umowy zakładające komercjalizację ponad 36 000 mkw. powierzchni handlowej (GLA) w Polsce. W imieniu właścicieli, wybudowała, w pełni skomercjalizował i otworzył parki handlowe w Rumunii w Turdzie o powierzchni 9 000 mkw. GLA oraz w Timisoara o powierzchni GLA 11 000 mkw. Rozpoczęła ponadto budowę kolejnego handlowego parku w Mosnita o powierzchni wynajmowalnej 8 500 mkw. Ponad 50% powierzchni znajdującej się w budowanym aktualnie w Rumunii kolejnym obiekcie zostało już wynajętych. Scallier przygotowuje się do zwiększenia skali działania i planuje wdrożenie kolejnych projektów na przestrzeni nadchodzących kilkunastu miesięcy.

Dynamiczny rozwój spółki w obliczu rynkowych zawirowań pokazuje, że przygotowana przez nas strategia rozwoju firmy sprawdza się. Realizowane dla naszych inwestorów i klientów projekty powstają zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Również komercjalizacja powierzchni przebiega zgodnie z oczekiwaniami, co pokazuje, że sektor parków handlowych i innych mniejszych handlowych konceptów ciągle się rozwija, a spływające do nas zapytania dotyczące wynajmu powierzchni handlowych w coraz to nowych lokalizacjach, w których do tej chwili nowoczesnych nieruchomości nie było, pokazuje że sektor ten ciągle będzie rósł” – mówi Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na polskim rynku. 

W Rumunii zakończyliśmy 2022 rok realizacją naszego planu, który ogłosiliśmy jeszcze w 2020 debiutując na rumuńskim rynku powierzchni handlowych. W myśl strategicznego założenia do końca 2022 roku do użytku mieliśmy oddać obiekty o łącznej powierzchni 40 000 mkw. GLA i ten cel udało się osiągnąć, a rzeczone powierzchnie są w pełni wynajęte. Na rynku rumuńskim zbudowaliśmy silny zespół wysokiej klasy specjalistów, co pozwala nam na dalszą ekspansję i realizację kolejnych nieruchomości. Aktualnie trwa budowa obiektu handlowego w miejscowości Mosnita o powierzchni 8 500 mkw. To obiekt z wyjątkową strategią wynajmu. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i przygotowaliśmy projekt z wyjątkową ofertą dla lokalnych przedsiębiorców takich jak piekarnie, pralnie, salony kosmetyczne, fryzjerzy, przychodnie i inne, podobne działalności. Chcemy, aby był to prawdziwie sąsiedzki koncept, w którym konsumenci znajdą nie tylko ofertę dużych, międzynarodowych sieci handlowych, ale także punkty handlowe i usługowe lokalnych przedsiębiorców” – podkreśla Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na rynku w Rumunii. Wraz z budową parku handlowego w Mosnita nie kończymy naszego rozwoju na rumuńskim rynku. Trwają zaawansowane przygotowania do realizacji kolejnych nieruchomości – podsumowuje Wojciech Jurga.

Wyniki sprzedażowe Develii – 1634 lokali zostało sprzedanych

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
W poprzednim roku deweloper Develia, na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, sprzedał 1634 lokali.

W 2022 roku deweloper przekazał 2016 mieszkań wobec 1903 rok wcześniej. Oznacza to wzrost sprzedaży o 6%. W samym IV kwartale spółka sprzedała 409 lokali i przekazała 1390 lokali. Na koniec roku Develia miała zawarte 95 umów rezerwacyjnych, które po podjęciu przez klientów decyzji mogą przekształcić się w umowy deweloperskie w najbliższym okresie. Na koniec 2021 r. deweloper miał podpisane 173 takie umowy.

W minionym roku, pomimo wielu wyzwań rynkowych, znaleźliśmy nabywców na 1634 lokali. Tym samym wypełniliśmy cel zakładający sprzedaży minimum 1600 mieszkań. Co warto podkreślić, w IV kwartale, który historycznie jest słabszy pod względem sprzedaży, znaleźliśmy nabywców na 409 lokali, czyli o 56% więcej niż w III kw. 2022 r. i tylko 12 lokali mniej niż przed rokiem. Zgodne z zapowiedziami, ostatnie miesiące były też bardzo pracowite, jeśli chodzi o przekazania. Te w IV kw. wyniosły 1390 lokali, a w sumie 2016 w całym roku. Tym samym wypełniony został cel przekazań na 2022 r. mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Pomimo utrzymujących się wymagającej sytuacji rynkowej i wysokich stóp procentowych na 2023 r. patrzymy optymistycznie. Zdywersyfikowana oferta i stabilna pozycja finansowa sprawiają, że chcemy zwiększać udziały w rynku – dodaje Andrzej Oślizło.

DL Invest Group podsumowuje działalność na rynku nieruchomości inwestycyjnych

DL Tower_Korfantego 138_Katowice
Przedsiębiorstwo DL Invest Group to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm inwestycyjnych oraz deweloperskich.

Firma realizuje wysokiej jakości nieruchomości komercyjne w sektorach biurowym, handlowym i magazynowym, a następnie aktywnie nimi zarządza w ramach własnego portfela nieruchomości o wartości przekraczającej 2,2 mld zł. 

Rok 2022 był dla nas wyjątkowym i niezwykle intensywnym okresem. Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe w połączeniu z nadzwyczajnymi zdarzeniami takimi jak perturbacje w gospodarkach po pandemii oraz konflikt zbrojny za naszymi wschodnimi granicami spowodowały znaczne zmiany dla rynku oraz podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości. Również doświadczenia płynące z pandemii spowodowały reorganizację wielu firm będących naszymi klientami i partnerami. Wiele firm na skutek globalnych zawirowań zmienia strukturę łańcuchów dostaw oraz tworzy nową infrastrukturę magazynową oraz biurową w naszej części Europy. Zmiany obserwujemy także w sektorze powierzchni handlowych, w którym parki handlowe zdobywają coraz mocniejszą pozycję” – mówi Dominik Leszczyński, CEO i Założyciel DL Invest Group.

DL Invest Group w sektorze biurowym w 2022 roku oddała do użytku jeden z najbardziej spektakularnych projektów biurowych na Śląsku – zlokalizowany przy Korfantego 138 biurowiec DL Tower, który na śląski rynek dostarczył 17 000 mkw. nowoczesnych powierzchni klasy A. Poprzedni rok przyniósł także debiut DL Invest Group na rynku warszawskim oraz wrocławskim. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom najemców i nowej rzeczywistości po powrocie firm do biur rozwijamy także nasz koncept biur serwisowanych – DL Space. W każdym naszym nowym budynku biurowym przynajmniej kilkaset metrów powierzchni przeznaczamy na powierzchnię gabinetową, w pełni wykończoną i wyposażoną przestrzeń dostępną na elastycznych warunkach zarówno dla małych firm, jak i dużych podmiotów potrzebujących czasowo zwiększyć zajmowaną powierzchnię” – mówi Dominik Leszczyński. W ramach DL Space funkcjonują również sale konferencyjne dostępne zarówno dla naszych najemców, jak również innych zainteresowanych firm czy osób. Rok 2022 przyniósł także start naszej wewnętrznej platformy komunikacji dla najemców – DL Welcome. To narzędzie integrujące naszych najemców i obliczone na tworzenie wewnętrznej platformy komunikacji, na której najemcy mogą między innymi wymieniać się informacjami na temat dostarczanych przez siebie usług czy towarów” – podkreśla Dominik Leszczyński.

Minione dwanaście miesięcy to także dynamiczny rozwój DL Invest Group w sektorze magazynowym. W 2022 roku firma pracowała także nad rozbudową swojego portfolio nieruchomości handlowych.

W 2022 roku wdrożyliśmy również szereg inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem. Między innymi przyjęliśmy Green Finance Framework i polityki ESG, które zostały pozytywnie zopiniowane przez Sustainalytics, globalnego lidera w zakresie analiz ESG. Oceniane były między innymi wprowadzane przez DL Invest Group procedury i polityki związane z zielonym budownictwem, wykorzystaniem w energetycznym miksie energii z odnawialnych źródeł, efektywnością energetyczną budynków, zarządzaniem obiegiem wody i ekologicznym transportem. Wdrożenie tych procedur to ważny krok w kontekście uruchomienia finansowania w postaci zielonych obligacji i kredytów opartych o ekologiczne parametry inwestycji – podkreśla Dominik Leszczyński.