Ogólnopolski deweloper Archicom z nawiązką zrealizował ogłoszone na 2020 rok prognozy

Browary-wroclawskie-Jednosci-dzień

Grupa Archicom, ogólnopolski deweloper i lider rynku wrocławskiego, z nawiązką zrealizował ogłoszone na 2020 rok prognozy – 1.219 sprzedanych lokali i 1.549 podpisanych aktów notarialnych. Za spółką naprawdę dobry rok.

W samym IV kwartale 2020 roku aż 366 lokali Archicomu znalazło nowych nabywców, co oznacza kolejny kwartał wzrostów i najlepszy okres od września 2019 roku. W tym samym okresie liczba mieszkań przekazanych klientom aktami notarialnymi wyniosła 564 sztuki. Oba wskaźniki wykazały poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (odpowiednio sprzedaż 295 sztuk i przekazania aktami 205).

– Bardzo dobre wyniki na zamknięcie tak trudnego roku mają dla nas szczególne znaczenie. Z konsekwencją zrealizowaliśmy plan, wykorzystaliśmy zarówno okres lockdownu, jak i wyraźnego ożywienia w drugiej połowie roku. Kończymy rok rekordowym wynikiem aktów notarialnych, przekraczając po raz pierwszy barierę 1.500 sztuk. Również sprzedaż ponad 1.200 lokali jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Wypełniliśmy złożone deklaracje – podsumowuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu Grupy Archicom.

Największą popularnością wśród klientów we Wrocławiu cieszyło się w IV kwartale br. zaprojektowane z dbałością o zieleń osiedle Planty Racławickie (54 lokale). W całym roku liderem sprzedaży była flagowa inwestycja Archicomu – Olimpia Port (203 lokale) oraz zaprojektowany w duchu idei mixed-use kompleks Browarów Wrocławskich (180 lokali). Poznaniacy kolejny kwartał z rzędu chętnie wybierali Poleskie Ogrody (47 sprzedanych mieszkań).

Cały czas obserwujemy nastroje konsumenckie, zwłaszcza w obliczu pandemii, co pozwala elastycznie reagować na potrzeby klientów. Uruchomiony przy pierwszym lockdownie program tarczy ochronnej spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem wśród naszych klientów. Już w najbliższych dniach zaproponujemy kolejny program szyty na miarę potrzeb naszych przyszłych mieszkańców – dodaje Tomasz Ślęzak.

Archicom w całym 2020 roku konsekwentnie realizował założone cele. Uzupełnił ofertę o ponad 700 mieszkań, sfinalizował transakcję sprzedaży biurowca City One oraz zakupił grunty pozwalające na realizację ok. 750 lokali. Oferta dewelopera na koniec 2020 roku wynosiła ponad 1.600 mieszkań.

Źródło: Grupa Archicom.

Spółka J.W. Construction podsumowuje III kwartał 2020 roku

rawpixel-com-594763-unsplashW III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 55 mln zł, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 8 mln zł oraz wykazała stratę netto na poziomie 9,5 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 14,6 proc.

Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.:
Wykazane wyniki, istotnie gorsze niż przed rokiem, są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych, co jest ściśle związane z cyklem realizacji inwestycji. Specyfiką działania branży deweloperskiej jest cykliczność, a wykazywany wynik jest zawsze skorelowany z liczbą przekazanych lokali na zakończonych inwestycjach. Trzeci kwartał upłynął pod znakiem realizacji wcześniej rozpoczętych inwestycji. Na etapie prac budowlanych było ponad 2 500 lokali. Przede wszystkim dotyczy to Hanzy Tower, najwyższego budynku w Szczecinie, w którym znajduje się 509 lokali, Osiedla Nowe Tysiąclecie etap III w Katowicach z 345 lokalami i Willi Wiślanej na warszawskim Tarchominie na 141 lokali oraz 54 domów w Osiedlu Villa Campina koło Ożarowa Mazowieckiego. Lokale z kończących się wkrótce inwestycji, zostaną rozpoznane w wynikach w najbliższych okresach, tym bardziej, że są prawie całkowicie sprzedane.

Ponadto kontynuowana była budowa ostatniego etapu flagowej inwestycji Spółki, osiedla Bliska Wola etap D w Warszawie. Bliska Wola Tower, z 27 kondygnacjami naziemnymi, to prawie 1 500 lokali o łącznej powierzchni blisko 62 tys. m kw. Efekty przekazania tych lokali będą widoczne również w wynikach roku 2021.

Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali.

Istotnym elementem strategii Spółki jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej, w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu. Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to wstęp do produkcji wielorodzinnych domów w technologii prefabrykowanej, szkieletowej, eko-budownictwa, dopracowanego do perfekcji przez Skandynawów, trwałego i doskonale sprawdzającego się w naszych warunkach klimatycznych.

 

Źródło: J.W. Construction Holding S.A.

Deweloper ATAL prezentuje wyniki finansowe za I – III kw. 2020 r.

slaska12_02
ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września bieżącego roku, po wydaniu 1 783 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 671,1 mln zł, co oznacza wzrost o 60% rok do roku. W tym samym okresie sprawozdawczym spółka wypracowała 82,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do września 2020 r. wyniosła 19,7%, natomiast marża netto w tym okresie to 12,3%. W samym III kwartale b.r. marża ze sprzedaży wzrosła do 22,5%, a marża netto do 14,5%.

Bardzo satysfakcjonujący – zważywszy na sytuację, jaką mamy obecnie – wynik sprzedaży oraz wysoka liczba przekazań sprawiają, że spółka notuje wysokie przychody. Ponadto osiągnięta kontraktacja mieszkań pozwala nam zabezpieczyć odpowiedni poziom przekazań w nadchodzących okresach sprawozdawczych. Skupiamy się aktualnie na utrzymywaniu ciągłości realizacji wszystkich projektów deweloperskich, co pozwoli nam na niezakłócone działanie także w przyszłych okresach – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Spółka od stycznia do września 2020 roku przekazała 1 783 lokale, czyli o blisko 63% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ATAL od stycznia do września 2020 roku zawarł  2083 umowy deweloperskie i przedwstępne.  W samym tylko III kwartale Spółka zawarła 801 umów deweloperskich i przedwstępnych. To o 16% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Co istotne, odnotowana w III kw. kontraktacja wzrosła aż o 49% w porównaniu z II kw. roku. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.

Od początku 2020 roku ATAL wprowadził do sprzedaży w sumie 10 projektów – Nowe Miasto Jagodno III i ATAL City Square we Wrocławiu, kolejna faza ATAL Aleja Pokoju oraz Apartamentów Przybyszewskiego 64 w Krakowie, ATAL Bosmańska, Przystań Letnica II i Śląska 12 w Trójmieście, Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi oraz drugi etap gliwickiej inwestycji Apartamenty Karolinki. Na koniec września br. oferta dewelopera to 4 447 lokali.

ATAL rozszerza portfolio produktowe. Spółka rozwija kompetencje na rynku komercyjnym, wprowadzając do oferty kolejne biurowce. Pierwszy nowy obiekt – o powierzchni ok. 13,5 tys.  PUM – powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Aleja Pokoju 81 to kolejny kompleks biurowy, który powstaje na krakowskich Czyżynach i zaoferuje 8,4 tys. mkw.  nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Oba biurowce zdobyły certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.

Źródło: ATAL.

Grupa Archicom osiągnęła 272 mln przychodów i ponad 73 mln zysku netto w pierwszym półroczu 2020 r.

Archicom_Olimpia_Port
Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. 
Przychody Grupy wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%. 690 przekazanych i 513 sprzedanych lokali, 788 mieszkań w ofercie i 6.800 w banku ziemi.

Pierwsze półrocze zamykamy z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Pomimo niższej liczby przekazań wypracowany wynik EBIT już na półmetku roku zbliżył się do tego osiągniętego w całym 2019 roku. Dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt sukcesów w działalności w segmencie biurowym – sprzedaży biurowca City One oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie City2 co wpłynęło na przeszacowanie wartości tej nieruchomości. Równie obiecujące są bieżące dane sprzedażowe: w lipcu i sierpniu nabywców znalazło już dobrze ponad 200 mieszkań Archicomu, czyli tyle, co w całym drugim kwartale! – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom – Sytuacja na rynku mieszkaniowym po lockdownie ustabilizowała się. Przekonaliśmy się, że w czasie zawirowań gospodarczych nasza mocna oferta nie straciła nic na atrakcyjności, a klienci chętniej inwestują w lokale od doświadczonego i stabilnego dewelopera. Dysponujemy dużym bankiem interesujących gruntów na ok. 6.800 lokali, a na początek jesieni planujemy uzupełnienie oferty o nową lokalizację i kolejne etapy naszych sztandarowych inwestycji – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe:

Opis I pół. 2020 I pół. 2019 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)  
Sprzedaż mieszkań 513 755 -32%
Przekazania 690 887 -22%
Dane finansowe (mln zł)      
Przychody 272,4 295,5 -7,8%
EBITDA 107,8 80,6 34%
EBIT 106,5

 

79,2 34%
Zysk netto 73,0

 

61,2 19,3%
Wskaźniki      
Marża brutto ze sprzedaży 28,5% 29,3% -0,8 pkt%
Marża EBITDA 39,6% 27,3% 12,4 pkt%
Marża netto 26,8% 20,7% 6,1 pkt%

 

Grupa Archicom wypracowała w pierwszym półroczu tego roku 272,4 mln zł przychodów, czyli o 7,8% mniej od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r 295,5 mln zł.  W pierwszym półroczu deweloper przekazał 690 mieszkań wobec 887 lokali przekazanych rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zmalała o 0,8 % pkt% r/r do 28,5%. Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 73,0 mln zł wobec 61,2 mln zł z pierwszego półrocza 2019 r.

Źródło: Grupa Archicom.

Wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz aktualizacja dotycząca działalności w miarę luzowania obostrzeń związanych z COVID

Barzilai
Atrium European Real Estate Limited (“VSE”); Atrium European Real Estate Limited (giełdowa nazwa spółki na VSE/ Euronext: ATRS) („Spółka”, a wraz z podmiotami zależnymi – „Grupa Atrium” lub „Grupa”), będąca wiodącym właścicielem i operatorem nieruchomości usługowo-handlowych, a także uznanym inwestorem na rynku centrów handlowych i innych obiektów usługowo-handlowych w Europie Środkowej, ogłasza wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i aktualizację dotyczącą działalności handlowej w świetle pandemii COVID-19.

Aktualizacja dotycząca pandemii COVID-19

W miarę luzowania obostrzeń rusza ożywienie handlu

 • Na chwilę obecną 92% powierzchni najmu brutto (GLA) Grupy, biorąc pod uwagę przychody netto z najmu, jest otwarta – licząc rynki: polski, czeski i słowacki, zaś po uwzględnieniu naszych centrów handlowych w Rosji otwarta* powierzchnia GLA Grupy wynosi 87%.
 • Wraz z trwającym od maja łagodzeniem ograniczeń oraz wzrostem zaufania konsumentów do podjętych środków ochrony zdrowia, nasze centra stopniowo zmierzają w kierunku przywrócenia poziomu obrotu sprzed pandemii COVID-19.
 • Rosja zaczęła łagodzić ograniczenia nieco później. Sześć naszych centrów w Rosji otworzyło się w czerwcu i lipcu, a obecnie tylko jedno pozostaje zamknięte.
 • W pierwszym tygodniu lipca liczba odwiedzających wyniosła 73%[1] wartości osiągniętej w analogicznym tygodniu w 2019 roku, natomiast już w czerwcu obroty stanowiły 77% tych z ubiegłego roku. 1 W lipcu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa.

Stabilny wskaźnik komercjalizacji na poziomie 95,4% osiągnięty dzięki proaktywnemu podejściu do współpracy z  najemcami

 • Krótkoterminowe wsparcie dla najemców w zamian za przedłużenie najmów i wprowadzenie w warunkach najmu innych korzystnych dla najemców zmian.
 • Na koniec czerwca wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 95,4%, zaś średni okres najmu wyniósł 5,3 lat. Oczekuje się, że średni okres najmu wydłuży się po zakończeniu negocjacji z najemcami.

Szybko wdrożone działania w zakresie ochrony środków pieniężnych pozwoliły utrzymać korzystny bilans

 • Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku o 15 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR i kosztów administracyjnych o 2 mln EUR.
 • Przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 60 mln EUR.
 • Pomyślnie przeprowadzono wykup obligacji Spółki o wartości 217,8 mln EUR, przewidzianych do wykupu w 2022 roku i puli 200 mln EUR obligacji przypadających do wykupu w 2025 roku, w efekcie czego średni okres spłaty zobowiązań Grupy wydłużył się do pięciu lat, a koszt finansowania wyniósł 2,9%. Kolejny termin spłaty zadłużenia przypada w październiku 2022 roku.
 • Wprowadzono dobrowolny wybór rodzaju dywidendy – w akcjach lub w gotówce (scrip dividend) – dla wypłat z tytułu dywidendy w II. kwartale, III. kwartale i IV. kwartale 2020 roku, dzięki czemu już w II. kwartale zachowano 9.9 mln EUR, przy 38,9% udziału akcjonariatu.
 • Sytuacja Spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej pozostaje dobra, przy stanie gotówki na dzień dzisiejszy na poziomie 95 mln EUR i 200 mln EUR niewykorzystanej linii kredytowej oraz niskim poziomie dźwigni finansowej w wysokości 36,1%. Ocena BBB (sytuacja stabilna) przyznana Spółce przez agencję Fitch została utrzymana, natomiast agencja Moody’s przyznała Spółce ocenę Baa3, zmieniając rating z podlegającego obserwacji z możliwością obniżenia na negatywny.

[1] z wyłączeniem Rosji, gdzie centra otworzono później i gdzie jedno centrum nadal pozostaje zamknięte.

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział:

„Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87% obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji.

Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach – w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal – pomimo globalnego kryzysu – są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów”.

mat.pras.

Grupa CDRL umacnia kanał e-commerce. Spółka podsumowuje sprzedaż w II kwartale 2020 r.

notes
Grupa CDRL umacnia kanał e-commerce. Spółka podsumowuje sprzedaż w II kwartale 2020 r. Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w II kwartale br. wygenerowała 85,22 mln zł przychodów w obu markach, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowuje rekordowe zainteresowanie kanałem e-commerce. W omawianym okresie wpływy z tytułu sprzedaży w polskim sklepie internetowym wzrosły o 165 proc. r/r.

– Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i społeczną, w jakiej przyszło nam prowadzić biznes zarówno w kraju jak i na świecie, jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z osiągniętych rezultatów w II kwartale 2020 r. Wpływ na wyniki z ostatnich miesięcy miało ograniczenie działalności galerii handlowych – w marcu i kwietniu większość polskich sklepów stacjonarnych nie funkcjonowała, a po ich otwarciu obserwujemy istotnie mniejszy ruch. Na znaczeniu cały czas zyskuje kanał e-commerce – przewidujemy, że tendencja wzrostowa sprzedaży w Internecie będzie utrzymywać się w kolejnych miesiącach. – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Polskie sklepy stacjonarne w II kwartale 2020 roku osiągnęły przychody na poziomie 24,4 mln zł. Jest to wynik o 37 proc. niższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2019 roku. Sieć sklepów stacjonarnych Buslik w omawianym okresie wygenerował 34,34 mln zł przychodów – jest to o 31 proc. mniej niż II kwartale ubiegłego roku.

W minionym kwartale rekordową popularnością wśród klientów cieszył się kanał e-commerce. Polski sklep internetowy wygenerował 12,1 mln zł przychodów i jest to wynik wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 165 proc. W tym czasie sklep internetowy sieci Buslik osiągnął przychody na poziomie 3,73 mln zł, co oznacza wzrost względem II kwartału 2019 roku o 144,7 proc.

Narastająco, od stycznia do końca czerwca Grupa CDRL wygenerowała 181,3 mln zł przychodów. Jest to wynik niższy od ubiegłorocznego o 15,8 proc.

mat.pras.

Dynamiczny wzrost sprzedaży Top Secret w lipcu

rawpixel-670711-unsplash
O 26% do 23 mln zł wzrosła w lipcu br. sprzedaż Top Secret w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

To efekt aktywnej polityki handlowej, lepszego niż przed rokiem zaopatrzenia sklepów, skutecznego zarządzania zapasem oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej. Cała Grupa Redan, uwzględniająca zarówno wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w lipcu obroty na poziomie 49 mln zł.

W segmencie modowym uzyskaliśmy w lipcu dynamiczny wzrost sprzedaży. To efekt lepszego niż przed rokiem, zaopatrzenia sklepów towarem letnim dopasowanym do sezonowych potrzeb klientów. Prowadziliśmy jednocześnie aktywną politykę handlową zorientowaną na utrzymaniu atrakcyjnych cen, skupiając się na zapewnieniu maksymalnej kompletności rozmiarowej poszczególnych modeli. Zanotowaliśmy również wzrost sprzedaży zagranicznej, w tym częściowo wynikającej z wyprzedaży stoków, co ograniczyło nieco poziom wypracowanej marży. Osiągnięte wyniki w pełni potwierdzają kontynuację prawidłowego rozwoju działalności Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

IT Kontrakt rozbudowuje oddział w Warszawie

IT Kontrakt 01

IT Kontrakt, lider na rynku usług IT w Polsce, konsekwentnie realizuje plan zwiększania skali działalności. Jednym z etapów planowanego wzrostu są zmiany przeprowadzone w oddziale warszawskim oraz przeniesienie do nowego biura w budynku PROXIMO II.

Globalny rozwój, jaki jest naszym celem, nie jest możliwy bez rozbudowy oddziału w stolicy, skąd pracują m.in. Członkowie Zarządu. Wciąż zwiększamy znaczenie i prestiż warszawskiego biura. Unikalne kompetencje i doświadczenie pracowników oraz lokalizacja w centrum stolicy sprawiają, że jesteśmy blisko konkurencji i naszych klientów” – mówi Tomasz Pyrak, prezes IT Kontrakt.

Warszawski oddział IT Kontrakt jest jednym z najszybciej rozwijających się lokalizacji spółki i obecnie zatrudnia 390 osób. Przychody Grupy IT Kontrakt za rok 2018 prognozowane są na poziomie 300 mln i przewiduje się, że ⅓ tej sumy będzie wygenerowana właśnie przez jednostkę warszawską. Także w tym oddziale pracuje największy odsetek wszystkich pracowników firmy. Obsługują przede wszystkim klientów z branży finansowej i telekomunikacyjnej, a przeważającą liczbę specjalistów stanowią developerzy Java oraz rozwiązań ETL.

Raport finansowy GK Redan po I kwartale 2018 r.

DeathtoStock_Wired3
Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.

Jak czytamy na wstępie raportu GK Redan, sieć modowa Top Secret utrzymuje trend szybszego wzrostu marży handlowej niż ponoszonych kosztów. W efekcie w pierwszym kwartale br. wynik przed opodatkowaniem tego segmentu był o 1,5 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Top Secret ma potencjał do dalszego wzrostu marży. Planuje jednocześnie zwiększyć powierzchnię handlową w tym roku o 8%.

Z kolei sieć dyskontowa TXM, będąca drugim segmentem wchodzącym w skład Grupy Redan zdołała w pierwszym kwartale br. powstrzymać spadek sprzedaży, podwyższyć marżę oraz zdyscyplinować obszar kosztów. Kwietniowe wyniki TXM potwierdzają z kolei, że strategia wdrażana przez nowy zarząd przynosi już spodziewane efekty. Zakładana poprawa w obu segmentach przełoży się na dużo lepsze wyniki Grupy Redan w tym roku.

Grupa Kapitałowa PHN ze wzrostem zysku netto

okulary

W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk netto w wysokości 12,7 mln PLN wobec straty w wysokości 2,5 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju.

Dzięki konsekwentnej intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem najemców, Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła kolejny rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej, uzyskując na koniec pierwszego kwartału br. poziom 11,4% (na koniec kwietnia br. poziom 10,1%) dla nieruchomości pozostających w portfelu. Dla nieruchomości klasy A Grupy Kapitałowej PHN utrzymywany jest poziom pustostanów równy 0%, podczas gdy średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi obecnie ok. 10,8% (wg danych CBRE za I kwartał 2018 r.).

 

14 maja br. Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie kwoty 12,6 mln PLN zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12,9 mln PLN zysku na kapitał zapasowy.