Informacje dnia

Wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz aktualizacja dotycząca działalności w miarę luzowania obostrzeń związanych z COVID

Barzilai
Atrium European Real Estate Limited (“VSE”); Atrium European Real Estate Limited (giełdowa nazwa spółki na VSE/ Euronext: ATRS) („Spółka”, a wraz z podmiotami zależnymi – „Grupa Atrium” lub „Grupa”), będąca wiodącym właścicielem i operatorem nieruchomości usługowo-handlowych, a także uznanym inwestorem na rynku centrów handlowych i innych obiektów usługowo-handlowych w Europie Środkowej, ogłasza wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i aktualizację dotyczącą działalności handlowej w świetle pandemii COVID-19.

Aktualizacja dotycząca pandemii COVID-19

W miarę luzowania obostrzeń rusza ożywienie handlu

 • Na chwilę obecną 92% powierzchni najmu brutto (GLA) Grupy, biorąc pod uwagę przychody netto z najmu, jest otwarta – licząc rynki: polski, czeski i słowacki, zaś po uwzględnieniu naszych centrów handlowych w Rosji otwarta* powierzchnia GLA Grupy wynosi 87%.
 • Wraz z trwającym od maja łagodzeniem ograniczeń oraz wzrostem zaufania konsumentów do podjętych środków ochrony zdrowia, nasze centra stopniowo zmierzają w kierunku przywrócenia poziomu obrotu sprzed pandemii COVID-19.
 • Rosja zaczęła łagodzić ograniczenia nieco później. Sześć naszych centrów w Rosji otworzyło się w czerwcu i lipcu, a obecnie tylko jedno pozostaje zamknięte.
 • W pierwszym tygodniu lipca liczba odwiedzających wyniosła 73%[1] wartości osiągniętej w analogicznym tygodniu w 2019 roku, natomiast już w czerwcu obroty stanowiły 77% tych z ubiegłego roku. 1 W lipcu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa.

Stabilny wskaźnik komercjalizacji na poziomie 95,4% osiągnięty dzięki proaktywnemu podejściu do współpracy z  najemcami

 • Krótkoterminowe wsparcie dla najemców w zamian za przedłużenie najmów i wprowadzenie w warunkach najmu innych korzystnych dla najemców zmian.
 • Na koniec czerwca wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 95,4%, zaś średni okres najmu wyniósł 5,3 lat. Oczekuje się, że średni okres najmu wydłuży się po zakończeniu negocjacji z najemcami.

Szybko wdrożone działania w zakresie ochrony środków pieniężnych pozwoliły utrzymać korzystny bilans

 • Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku o 15 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR i kosztów administracyjnych o 2 mln EUR.
 • Przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 60 mln EUR.
 • Pomyślnie przeprowadzono wykup obligacji Spółki o wartości 217,8 mln EUR, przewidzianych do wykupu w 2022 roku i puli 200 mln EUR obligacji przypadających do wykupu w 2025 roku, w efekcie czego średni okres spłaty zobowiązań Grupy wydłużył się do pięciu lat, a koszt finansowania wyniósł 2,9%. Kolejny termin spłaty zadłużenia przypada w październiku 2022 roku.
 • Wprowadzono dobrowolny wybór rodzaju dywidendy – w akcjach lub w gotówce (scrip dividend) – dla wypłat z tytułu dywidendy w II. kwartale, III. kwartale i IV. kwartale 2020 roku, dzięki czemu już w II. kwartale zachowano 9.9 mln EUR, przy 38,9% udziału akcjonariatu.
 • Sytuacja Spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej pozostaje dobra, przy stanie gotówki na dzień dzisiejszy na poziomie 95 mln EUR i 200 mln EUR niewykorzystanej linii kredytowej oraz niskim poziomie dźwigni finansowej w wysokości 36,1%. Ocena BBB (sytuacja stabilna) przyznana Spółce przez agencję Fitch została utrzymana, natomiast agencja Moody’s przyznała Spółce ocenę Baa3, zmieniając rating z podlegającego obserwacji z możliwością obniżenia na negatywny.

[1] z wyłączeniem Rosji, gdzie centra otworzono później i gdzie jedno centrum nadal pozostaje zamknięte.

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział:

„Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87% obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji.

Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach – w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal – pomimo globalnego kryzysu – są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów”.

mat.pras.