Z życia spółek

Europejski lider logistyki kontraktowej ID Logistics, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok

ID Logistics
Europejski lider logistyki kontraktowej ID Logistics, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok. W naszym kraju zarządza 39 centrami dystrybucyjnymi.

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje:Ostatni kwartał roku finansowego 2023 charakteryzował się przyspieszeniem wzrostu przychodów w ID Logistics, stymulowanym uruchomieniem znaczących projektów w kilku, kluczowych krajach w Europie i po drugiej stronie Atlantyku. Grupa jest doskonale przygotowana do kontynuacji dynamicznego rozwoju w roku 2024„.

W IV kwartale 2023 r. przychody ID Logistics wzrosły o 14,5% do 776,2 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o efekt zmian w zakresie konsolidacji a także o ogólnie niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 11,9%, w porównaniu z IV kwartałem 2022 r.
W IV kwartale ID Logistics odpowiadał na kolejne zapytania ofertowe i przystąpił do wielu przetargów.

Źródło: ID Logistics.