Warszawska nieruchomość inwestycyjna Upper One w europejskiej czołówce praktyk ESG

image_processing20240410-8-x1t5tp
Warszawska nieruchomość inwestycyjna Upper One w europejskiej czołówce praktyk ESG.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield poddała projekt Upper One, przygotowany w linii z polityką proklimatyczną STRABAG, analizie pod kątem zgodności z taksonomią UE oraz aspektami ESG.
W niezależnej ekspertyzie ESG warszawski kompleks, realizowany przez STRABAG Real Estate, otrzymał ocenę „Best Market Practice”.

Projekt biurowca Upper One osiągnął poziom „Best Market Practice” według niezależnej ekspertyzy ESG przeprowadzonej przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield. Analizie poddano 10 kluczowych kryteriów związanych z wpływem środowiskowym, społecznym i ładem korporacyjnym. W ogólnej klasyfikacji inwestycja STRABAG Real Estate otrzymała wynik, który plasuje Upper One w europejskiej czołówce najlepszych zrównoważonych praktyk.

materiał prasowy

SwipBox Polska: E-commerce kształtuje obszary ESG

Ł. Łukasiewicz_Mat. prasowy
Jak wynika z raportu „Odpowiedzialny e-commerce”, ponad połowa kupujących online, wybierając sklep internetowy, bierze pod uwagę to, czy ma do czynienia z firmą odpowiedzialną społecznie. E-konsumenci chętniej też kupują w sposób „zielony” – dla 71% Polaków ma znaczenie, czy przesyłka, jaką otrzymują, jest zapakowana w sposób ekologiczny, a 49% dopłaciłoby za takie rozwiązanie. Dobre praktyki liderów rodzimego rynku e-commerce z zakresu ESG obejmują między innymi odpowiedzialną produkcję, troskę o czyste powietrze i środowisko naturalne, racjonalne używanie zasobów czy dbałość o wygląd miast.

E-commerce ma ogromną moc kształtowania rzeczywistości we wszystkich obszarach ESG (ang. environmental, social, governance). Firmy stają obecnie przed koniecznością jasnego określenia priorytetów etycznych w procesie budowania wartości ekonomicznej organizacji. Zyskują wówczas realny mandat do tego, aby brać odpowiedzialność za kształtowanie postaw konsumenckich, rozwijając produkty i usługi z myślą o potrzebach klientów, sukcesie swoich organizacji i zrównoważonym rozwoju.

Inwestycje w innowacje

Kluczowe wartości w kontekście ESG uwzględniają na przykład inwestycje w innowacje w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dbałość o różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy, współpracę z lokalnymi społecznościami na rzecz integracji i edukacji czy ciągłe podnoszenie standardów ładu korporacyjnego. Jednym z wiodących elementów strategii globalnych liderów e-commerce jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dążenie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w swojej działalności dla wszystkich sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej od lat jest codzienną praktyką.

Kolejnym aspektem społecznej odpowiedzialności biznesu są inwestycje w rozwiązania optymalizujące transport oraz opakowania, w celu redukcji śladu węglowego podczas realizacji zamówień. Od momentu, gdy klient zakupi towar, do chwili, gdy paczka dotrze do jego domu, proces dostawy musi być możliwie najbardziej zrównoważony. Dynamicznym krokiem naprzód jest elektryfikacja floty dostawczej, czyli elektryczne ciężarówki, skutery lub rowery.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność

Świadomość odpowiedzialności za środowisko wśród polskich konsumentów rośnie z roku na rok. W wyborze e-sklepu i produktów w nim sprzedawanych coraz większą rolę odgrywają czynniki związane z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Coraz bardziej odpowiedzialne zakupy, to zrównoważony rozwój w e-commerce. Badanie „Odpowiedzialny e-commerce” wskazuje, że skutecznym sposobem na budowanie wizerunku odpowiedzialnej firmy jest też edukowanie konsumentów o swoich działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju. Polscy konsumenci są otwarci na pogłębianie wiedzy w tym obszarze, wyrażają także aprobatę dla wprowadzania różnych eko-rozwiązań, ale tylko jeśli będą one dostępne od razu podczas zakupów.

Do udziału w badaniu zostali również zaproszeni przedsiębiorcy. Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że odnosi korzyści ze stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju i CSR. Przede wszystkim są to korzyści wizerunkowe – wskazało je 9 na 10 przedstawicieli firm z branży e-commerce, wobec 70% w roku ubiegłym – choć strategiczne i rozwojowe dla marki, a także ekonomiczne również otrzymały sporo wskazań – odpowiednio 77% i 65%.

Działania ESG nie tylko wpływają korzystnie na wizerunek firmy, ale również przynoszą realne korzyści biznesowe, wspierają zarządzanie ryzykiem i mogą prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników finansowych. Firmy, które nie uwzględniają aspektów ESG w swojej strategii, mogą z kolei spotkać się z wyzwaniami rynkowymi i tracić konkurencyjność w coraz bardziej świadomym otoczeniu.

Autor: Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager, SwipBox Polska.

Rynek nieruchomości komercyjnych: Odbudowa segmentu hotelowego w Polsce stała

thought-catalog-164630-unsplash
Rynek nieruchomości komercyjnych: Odbudowa segmentu hotelowego w Polsce stała. Jak wynika z najnowszego raportu Trends Radar „Nieruchomości na fali zmian” przygotowanego przez zespół międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield, rynek hotelowy w Polsce notuje konsekwentny wzrost popytu i kluczowych wskaźników dotyczących wyników hoteli. Tak pozytywna sytuacja powinna mieć swoją kontynuację również w 2024 roku, kiedy spodziewana jest między innymi odbudowa liczby noclegów udzielonych gościom zagranicznym. Długoterminowo rynek mocniej skoncentruje się na modernizacjach istniejących obiektów hotelowych, wdrażaniu w nich nowoczesnych rozwiązań technologicznych i tych związanych z ESG.

Na rynku widać wzrost popytu

Jak podaje Trends Radar, na rynku hotelowym w Polsce możemy obserwować konsekwentny wzrost popytu. Dla przykładu, w 2022 roku sektor zanotował 23-procentowy wzrost r/r liczby noclegów, a prognozy na zamknięcie 2023 roku mówią o spodziewanych 5% na plusie r/r.

Tak pozytywne tendencje są przede wszystkim rezultatem wzmocnienia popytu krajowego, natomiast odbudowa liczby noclegów udzielanych gościom zagranicznym jest spodziewana w 2024 roku. Według prognoz, w przyszłym roku liczba noclegów w polskich hotelach ma szansę przekroczyć o 7% poziom zanotowany w 2019 roku,

tłumaczy Maciej Prończuk, ekspert ds. rynku hotelowego Cushman & Wakefield.

Dalsze ożywienie na polskim rynku hotelowym będzie w dużej mierze zależało również od wzrostu liczby podróży biznesowych. Podczas gdy Oxford Economics prognozuje powrót do przedpandemicznego poziomu popytu w segmencie biznesowym w Polsce w 2027 roku, wiele wskazuje na to, że może to nastąpić znacznie wcześniej.
 

Warszawskie hotele już odnotowują wzrost popytu generowanego ze strony firm. Na koniec III kwartału tego roku liczba noclegów oraz przychody związane z popytem biznesowym stanowiły odpowiednio 81% i 98% poziomów odnotowanych w 2019 roku. Z kolei popyt konferencyjny w warszawskich hotelach wzrósł w tym czasie o prawie 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i choć był o 25% niższy od poziomu z 2019, to warto zauważyć, że jednocześnie wygenerował przychody o zaledwie 5% mniejsze niż w tym samym okresie w 2019 roku,

dodaje Maciej Prończuk.

Na większą liczbę gości mogą też liczyć hotele zlokalizowane przy polskich lotniskach. Dane pokazują, że liczba pasażerów linii lotniczych na polskich lotniskach powróciła do poziomów sprzed pandemii, a nawet je przekroczyła – w pierwszej połowie 2023 była wyższa o 4% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019. Według prognoz ten korzystny trend utrzyma się w najbliższych miesiącach.

Wzrosty notują też kluczowe wskaźniki efektywności

Jak podaje Trends Radar, wskaźnik przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR) w polskich hotelach w okresie od stycznia do października 2023 wzrósł o ponad 19% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku a dodatkowo był o 23% wyższy od poziomu odnotowanego w tym samym okresie w roku 2019.

Trend ten może utrzymać się w 2024 roku, ale musimy mieć też na uwadze, że spodziewane tempo wzrostu spowolni. Wskaźniki obłożenia już teraz są zbliżone do poziomów sprzed pandemii, a możliwości podnoszenia średnich stawek dziennych (ADR) będą ograniczone, na co wpływ będzie mieć między innymi inflacja. Po okresie dynamicznego ożywienia rynek hotelowy w Polsce stabilizuje się, co oznacza bardziej umiarkowany wzrost wyników,

dodaje Maciej Prończuk.

Warto podkreślić, że mimo iż hotelarze borykają się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z między innymi inflacji, wzrostu kosztów wynagrodzeń i mediów, hotele pozostają rentowne. Na przykład, według danych HotStats, całkowite koszty od początku bieżącego roku do września w hotelach w Warszawie wzrosły o 25%-30%1. Jednocześnie jednak dzięki silnemu wzrostowi przychodów zysk operacyjny brutto na jeden zajęty pokój wzrósł w warszawskich hotelach od 7% do nawet 17% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.
Jednakże, pomimo coraz lepszych wyników hoteli w Polsce, na rynku nie ma wielu nowych inwestycji hotelowych w budowie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, skumulowany średni roczny wskaźnik wzrostu liczby pokoi hotelowych w latach 2015-2023 wyniósł 3%. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy średni przyrost bazy hotelowej w Polsce. Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield „Hotel Operator Beat H1 2023”, pomimo znacznej aktywności deweloperskiej w regionie CEE, realizacja ok. 17% projektów opóźnia się, a kolejnych 11% zostało wstrzymanych. Jest to spowodowane przede wszystkim wysokimi kosztami budowy i trudnościami związanymi z pozyskaniem finansowania dłużnego, na co zwraca uwagę odpowiednio 65% i 35% ankietowanych operatorów. Według 40% respondentów, opóźnienia w realizacji inwestycji hotelowych najczęściej wynoszą od 6 do 12 miesięcy.

Przyszłość rynku pod znakiem modernizacji i ESG

Rosnące oczekiwania gości hotelowych, coraz wyższe koszty operacyjne, a także konieczność sprostania kryteriom ESG sprawia, że coraz więcej inwestorów działających na rynku hotelowym decyduje się na modernizację istniejących instalacji, systemów i procedur oraz inwestowanie w nowe technologie.

Warto podkreślić, że jak wynika z raportu Cushman & Wakefield oraz CMS „Hotel Investment Scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate”, Warszawa znalazła się w pierwszej dziesiątce największych rynków europejskich pod względem udziału hoteli posiadających uznane certyfikaty ekologiczne, który w stolicy sięga niemal 10%. Co więcej, pomimo niższego poziomu certyfikacji w porównaniu z sektorem nieruchomości biurowych, Polska jest liderem wśród sześciu państw CEE pod względem liczby hoteli, które posiadają certyfikat BREEAM czy LEED. Mimo to operatorzy wciąż mają dużo do zrobienia, aby ograniczyć ślad węglowy hoteli,

dodaje Maciej Prończuk.

Aspekty związane z ESG stanowią wyzwanie, ale jednocześnie i szansę, ponieważ realizacja polityki zrównoważonego rozwoju może mieć pozytywny wpływ na wysokość przychodów oraz umożliwić obniżenie kosztów operacyjnych.

ESG staje się również istotnymi kryterium w procesach decyzyjnych operatorów oraz instytucji udzielających finansowania dłużnego. Z badania Cushman & Wakefield „Hotel Operator Beat H1 2023”, wynika, że 42% ankietowanych operatorów jest skłonnych zaoferować wyższy czynsz, a 30% – zaproponować właścicielom wyższy depozyt zabezpieczający (key money) w przypadku hoteli spełniających najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG,

podsumowuje Maciej Prończuk.

1 W przeliczeniu na jeden zajęty pokój w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku.

Źródło: Cushman & Wakefield.

SAVILLS: Podsumowanie 2023 roku i prognozy na 2024 rok

Kamil Kowa_Savills
Firma doradcza Savills wstępnie podsumowała 2023 rok i nakreśliła prognozy najważniejszych trendów. W najbliższym czasie branża nieruchomości komercyjnych w Polsce stanie przed wyzwaniem powrotu do wysokiej aktywności inwestycyjnej, deweloperskiej i na rynku najmu, w obliczu wciąż odczuwalnej globalnej niestabilności i kryzysu klimatycznego.

Jak podają eksperci Savills, czynniki geopolityczne, gospodarcze oraz rozchwianie na rynkach finansowych, nadal mają istotny wpływ na krajobraz rynku nieruchomości i będą decydować o jego kształcie również w najbliższej przyszłości.

Pandemia oraz sytuacja geopolityczna w ostatnich latach wywołała znaczne turbulencje w światowej gospodarce, co przełożyło się na silny wzrost inflacji. W ramach przeciwdziałania spadkowi wartości pieniądza banki centralne systematycznie podnosiły stopy procentowe, które stały się głównym czynnikiem hamujących aktywność inwestycyjną i deweloperską na rynku nieruchomości komercyjnych. Wraz ze spadkiem kosztów finansowania spodziewamy się zmniejszenia polaryzacji pomiędzy oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających i stopniowego wzrostu wolumenu inwestycji” – komentuje Kamil Kowa, członek zarządu Savills w Polsce.

Według Savills mniejsza płynność rynku była potęgowana przez specyfikę polskiego rynku nieruchomości polegającą na dominacji kapitału zagranicznego. Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce w okresie od stycznia do września 2023 r. był o około 65% niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kapitał zagraniczny oczekuje na stabilizację gospodarczą, która przełożyłaby się na zmniejszenie ryzyka transakcyjnego.

W pierwszej połowie 2024 r. na celowniku inwestorów pozostaną nieruchomości o wartości poniżej 100 mln euro, z długim horyzontem czasowym lokaty kapitału oraz nieruchomości typu value-add, czyli z potencjałem podniesienia wartości poprzez aktywne zarządzanie zarówno w obszarze najmu, jak i modernizacji, przebudowy, wykorzystania potencjału deweloperskiego czy też zmiany funkcji użytkowej.

W spektrum zainteresowania inwestorów pozostaną nowoczesne i dobrze skomunikowane wielkopowierzchniowe obiekty logistyczne oraz magazyny miejskie. Ponadto w dalszym ciągu obserwować będziemy zainteresowanie zakupem aktywów z alternatywnych sektorów, czyli najmem instytucjonalnym (tzw. PRS) i prywatnymi akademikami. Jeśli popyt na tradycyjnym rynku mieszkaniowym utrzyma się na wysokim poziomie i deweloperzy nie będą zainteresowani sprzedażą projektów do operatorów PRS, to inwestorzy z tego sektora zaczną kierować swoją uwagę na bardziej przystępne cenowo działki i nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym, gdzie mogą powstawać obiekty zbiorowego zamieszkania.

Według wstępnych szacunków Savills całkowite zasoby biurowe w Polsce na koniec roku zwiększą się do ponad 12,8 mln m kw. Tym samym 2023 rok zostanie zapamiętany jako najniższy pod względem nowej podaży na rynku w Warszawie (ok. 67 000 m kw., co oznacza spadek o ok. 70% względem całego 2022 r.) i drugi najniższy w ostatnim dziesięcioleciu w miastach regionalnych (ok. 328 000 m kw.). Większej liczby inwestycji deweloperskich możemy się spodziewać dopiero w 2025 roku.

W ocenie Savills, zmiany modelu pracy, zainicjowane jako zabieg prewencyjny w okresie pandemii, zapoczątkowały głębszą transformację biur i sposobu kształtowania środowiska pracy. Istotnie wpłynęło to w 2023 r. również na popyt na powierzchnie biurowe.

Po prawie trzech latach łączenia pracy zdalnej i stacjonarnej, pracodawcy są obecnie w stanie lepiej oszacować to, ile przestrzeni faktycznie potrzebują. Coraz częściej firmy zmniejszają wielkość zajmowanej powierzchni. Średnia powierzchnia nowo wynajmowanego biura w Warszawie spada systematycznie od trzech lat, od ponad 1000 m kw. przed pandemią, do około 800 m kw. w 2023 roku. W zamian za to najemcy niekiedy decydują się na wyższy standard lub lepszą lokalizację. Wobec ograniczonej podaży firmy poszukujące biura mogą obecnie korzystać z często bardzo okazyjnych ofert podnajmu oraz wciąż rozwijającej się oferty biur coworkingowych– komentuje Jarosław Pilch, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy w Savills w Polsce.

Na rynku powierzchni przemysłowo-magazynowych w Polsce pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł rekordową nową podaż powierzchni, która osiągnęła 1,9 mln m kw. Był to efekt oddawania do użytku projektów, które rozpoczęły się jeszcze w sprzyjających warunkach ekonomicznych i na fali rekordowo wysokiego popytu na powierzchnie magazynowe. Kolejne miesiące widocznie wyhamowały tempo uruchomiania nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych na zasadach spekulacyjnych.

Według szacunków Savills całkowita podaż nowych projektów magazynowych wyniesie w 2023 r. około 3,7 mln m kw., co byłoby wynikiem istotnie niższym, niż w rekordowym 2022 r., ale nadal drugim najwyższym w historii rynku magazynowego w Polsce. Podaż nowych obiektów w 2024 r. będzie najprawdopodobniej już niższa, na co wskazuje ilość powierzchni w budowie oraz spadek popytu.

Wraz ze zwiększającą się dostępnością powierzchni w obiektach już istniejących, w 2024 roku spodziewamy się większej liczby renegocjacji oraz relokacji do obiektów, które z powodzeniem już funkcjonują na rynku i cechują się odpowiednią jakością oraz dobrą lokalizacją. Rozwijać się będą centra danych, które mają kluczowe znaczenie dla obsługi zwiększonego zapotrzebowania na usługi w chmurze. Rozwój sztucznej inteligencji, popularyzacja pojazdów elektrycznych oraz automatyzacja produkcji powodują gwałtowny wzrost popytu na półprzewodniki, który zgodnie z European Chips Act zakłada ponad dwukrotne zwiększenie udziału krajów UE w globalnej produkcji półprzewodników do 2030 roku. Centralne położenie Polski oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że nasza kandydatura jest poważnie rozpatrywana przez producentów półprzewodników z Europy, w ramach strategii nearshoringu” – komentuje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka Industrial Services Hub w Savills w Polsce.

Branża nieruchomości w nadchodzących latach będzie musiała nadrobić zaległości technologiczne. Kluczowa infrastruktura znacznej części organizacji i budynków opiera się na systemach wymagających modernizacji. Na rynku pojawią się nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). Będą one musiały jednak zaadresować rosnące obawy, m.in. dotyczące poufności danych i niezawodności nowych technologii z obszaru PropTech.

W 2024 roku nadal będzie się dużo mówiło o ESG, ale według Savills może to być też rok, kiedy za słowami pójdą również czyny i będziemy obserwować większą liczbę wdrożeń na rynku nieruchomości. Celem nadrzędnym pozostanie dekarbonizacja oraz redukcja zużycia energii i śladu węglowego. Należy spodziewać się, że zarówno inwestorzy, jak i banki finansujące nowe budowy będą podchodzić bardzo drobiazgowo do kwestii związanych z ESG, a waga tego elementu przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości będzie rosła.

Po okresie skupionym na planowaniu i edukacji z zakresu ESG, przyszedł czas na wdrażanie rozwiązań zadeklarowanych w utworzonych do tej pory strategiach. 2024 rok będzie więc czasem, kiedy w kwestii ESG branża nieruchomości powie: sprawdzam! Z pewnością zaobserwujemy zmianę paradygmatu w obszarze S, poprzez odejście od przypadkowych inicjatyw społecznych i zwrot w kierunku przemyślanego tworzenia wartości społecznej i raportowania w tym zakresie. W aspekcie G w ESG, konieczne będzie wdrożenie zestawu polityk i procesów dotyczących zrównoważonych dostaw oraz praw człowieka. To powinien być również rok walki z greenwashingiem, czyli wykorzystywania ESG jedynie w komunikacji, niepopartego realnymi działaniami” – komentuje Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ESG i zrównoważonego rozwoju w Savills w Polsce.

W ocenie Savills coraz większą uwagę zwraca się obecnie na funkcję, jakie powinny spełniać nieruchomości, ze względu na wpływ sposobu korzystania z budynków zarówno na środowisko naturalne, jak i na społeczeństwo. We współczesnym świecie i ekonomii zachodzą istotne zmiany, a wraz z nimi zmieniają się nasze oczekiwania co do nieruchomości. To z kolei stwarza istotne wyzwania, ale i szanse dla całej branży, nakładając na uczestników rynku dużą odpowiedzialność.

Źródło: Savills w Polsce.

Radosław Jodko: Czy inwestorzy zwracają uwagę na kulturę organizacji?

jodko
W ocenie inwestorów kultura organizacyjna zaczyna odgrywać coraz większą rolę, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi związane z raportowaniem ESG. – Ważne stają się elementy z zakresy ładu korporacyjnego. Nierzadko to jeden z kluczowych wyznaczników w przypadku oceny spółek mniej dojrzałych czy start-upów – ocenia ekspert ds. inwestycji Radosław Jodko. 

Rzadko kiedy rynek obserwował tak zawrotne zwroty akcji, jak w przypadku zmian w zarządzie  OpenAI (twórca ChatGPT). W piątek, 17 listopada CEO spółki Sam Altman został nagle zwolniony, a w tle miał być konflikt z głównym naukowcem i współtwórcą organizacji. Już w niedzielę miał negocjować powrót, zaś w poniedziałek rano świat obiegła wiadomość, że Altman przechodzi do Microsoft z kilkoma największymi talentami OpenAI i ma odpowiadać za budowę nowego laboratorium.
Kolejnego dnia okazało się, że zespół OpenAI grozi w całości odejściem z firmy, jeśli dotychczasowy zarząd i rada nadzorcza nie podadzą się do dymisji. Na koniec okazało się, że Altman wraca do firmy na stanowisko prezesa. Odeszła natomiast część rady nadzorczej.

Z wywołanego zamieszania zwycięsko z pewnością wychodzi i Sam Altman, i Microsoft. Pierwszy ma obecnie za sobą zarząd, który popiera w większym stopniu jego agresywniejszą wizję rozwoju sztucznej inteligencji, zakładającą szybsze wdrożenie i komercjalizację narzędzi AI. Zaś Microsoft zyskał większą kontrolę nad firmą, w którą już zainwestował miliardy.

Czego jednak ta sytuacja uczy inwestorów w podobnych nowych organizacjach?
– Patrząc na OpenAI, wydaje się, że spółka ostatecznie wybrała najmniejsze zło z punktu widzenia ryzyka związanego z utratą reputacji. Wygląda także na to, że nie przygotowała i nie miała odpowiedniego planu komunikacyjnego i operacyjnego związanego z decyzją o zwolnieniu Sama Altmana albo nie doceniła jego pozycji nie tylko w branży, ale i w zespole. Ostatecznie jednak powiedziałbym, że procedury zadziałały i być może już w najbliższych dniach będziemy słyszeć jedynie o OpenAI w kontekście nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju. Udziałowcy, zespół są zadowoleni. Jednak to z pewnością pokazuje, jak duże znacznie zaczyna odrywać kultura organizacji, komunikacyjne zarządzanie oraz to, co zwykliśmy określać jako ład korporacyjny – ocenia ekspert ds. inwestycji Radosław Jodko z RRJ Group.

Źródło: RRJ Group, fragment raportu autorstwa Radosława Jodko.

Nieruchomość handlowa Korona we Wrocławiu w duchu ESG

Centrum Korona_2023
Nieruchomość handlowa Korona we Wrocławiu w duchu ESG. 

Od 1999 roku Centrum Handlowe Korona stanowi nieodłączny element wrocławskiego krajobrazu miejskiego. Jest nie tylko wygodnym centrum do robienia zakupów, ale również miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz przestrzenią do promocji inicjatyw w duchu CSR i ESG. Strategia zrównoważonego rozwoju CH Korona opiera się na kluczowych aspektach odpowiedzialnego biznesu takich jak: środowisko naturalne oraz społeczna odpowiedzialność.

Właściciel Centrum Korona zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia ochrony środowiska. Centrum systematycznie inwestuje w modernizacje systemów oświetleniowych (wykorzystanie oświetlenia LED, czujki zmierzchu, czujki ruchu, ograniczenie oświetlenia o 30% wewnątrz i na parkingu). Dzięki temu ogranicza zużycie energii elektrycznej, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Korona podejmuje także działania mające na celu ograniczenie zużycia wody, dzięki czemu w 2022 roku udało się osiągnąć oszczędność zużycia wody na poziomie aż 24% w porównaniu do 2019 roku.

Korona zachęca też swoich najemców do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. W nowo podpisywanych umowach najmu pojawiają się tzw. „zielone klauzule”, poświęcone kwestiom ekologicznym.

Coraz więcej Polaków przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Podejmowanie działań proekologicznych ma kluczowe znaczenie także dla właściciela i zarządcy CH Korona. Możemy w ten sposób nie tylko spełniać oczekiwania naszych klientów, ale również wnieść istotny wkład w ochronę środowiska i przyczynić się do lepszego i bardziej zrównoważonego świata. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów proekologicznych jest przyznanie centrum certyfikatu ekologicznego BREEAM-In-Use z oceną excellent zarówno w kategorii Asset Rating (Ekologiczna charakterystyka budynku), jak i w kategorii Building Management (Zarządzanie obiektem)” mówi Justyna Podpora, Asset Manager, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Korona.

mat.pras.

Grupa Selena: ESG w budownictwie – to nie koszt, tylko dźwignia rentowności firmy

Ewa_Kosmala_Grupa_Selena
Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG) mają znaczący wpływ na prowadzenie biznesu i stają się coraz bardziej namacalne. Mają też istotne znaczenie w sektorze budownictwa. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej budownictwo odpowiada za 40 proc. globalnych (bezpośrednich i pośrednich) emisji CO2. Dlatego tak ważne jest ograniczenie emisyjności budownictwa.

Przed całą branżą budowlaną, a więc także przed producentami wyrobów budowlanych, stoją dwa wyzwania: zdekarbonizować siebie jako firmę i zdekarbonizować swoje produkty. Pojawia się tu pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić budynek rzeczywiście zero carbon. Dziś jeszcze nie, przynajmniej nie we wszystkich aspektach. Ale dostarczanie na rynek budowlany wyrobów o obniżonym śladzie węglowym jest nie tylko wprowadzeniem do branży innowacji, ale także absolutną koniecznością, jeśli mówimy o realnym zaangażowaniu w dekarbonizację. Należy bowiem pamiętać, że na końcu łańcucha w branży budowlanej stoi budynek.

Do tej pory cały czas mówiliśmy tylko o śladzie węglowym operacyjnym, na który składają się ogrzewanie, chłodzenie, wyposażenie domu itd. Ale nikt nie mówił, że aby faktycznie dojść do dekarbonizacji budownictwa, to musimy mówić o całkowitym śladzie węglowym, a więc także o śladzie węglowym wbudowanym. Aby ten ślad węglowy wbudowany policzyć, a przede wszystkim go zmniejszyć, trzeba mieć produkty budowlane o obniżonym śladzie węglowym, które właśnie obniżają ślad węglowy wbudowany w budynek. Drogą do osiągnięcia tego celu jest skupienie się na product zero carbon czy embodied carbon building. Dlatego rola budownictwa w tej kwestii jest tak olbrzymia.

Z tego też względu należy pozytywnie podchodzić do dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ponieważ z jednej strony porządkuje ona przepisy w tym zakresie, a z drugiej staje się motywacją do realnego działania. Ewa Kosmala zaakcentowała, że małe i średnie przedsiębiorstwa niepotrzebnie bardzo boją się dyrektywy. Najwięcej negatywnych opinii dotyczących zagadnień ESG i dyrektywy CSRD wynika z niezrozumienia. To, w czym teraz bierzemy udział, to jest zmiana paradygmatu biznesu. Tylko sektor MŚP powinien odejść od obecnego myślenia, że jest zbyt mały, żeby coś z tym faktem zrobić. Lepiej przestawić się na takie podejście, że jest się w łańcuchu dostaw z większymi partnerami, którzy nie zostawią swojego dostawcy bez opieki. To wsparcie jest logicznym postępowaniem w odpowiedzialnym biznesie. Żaden producent nie zostawi swojego dostawcy, ponieważ np. przestawienie linii na nowego partnera byłoby zbyt kosztowne i nieopłacalne. Oczywiście zakładając w tym partnerskie podejście, zaufanie. Dyrektywa CSRD to jest nareszcie rozpoczęcie pracy zespołowej w biznesie, pracy w łańcuchu. Chodzi o wspólne przejście na inny model biznesu niż z pozycji siły dużej firmy.

Wiele obaw, niezrozumienia wynika z braku świadomości, wiedzy na temat wskaźników, wpływu, zakresu zrównoważonego rozwoju. Dlatego należy pamiętać, że w zakresie ESG i CSRD kluczowa jest edukacja. Trzeba zejść do samego dołu organizacji, żeby każdy pracownik dowiedział się i zrozumiał, dlaczego firma działa tak, a nie inaczej, jak chce się pozycjonować i co komunikować do rynku. W Selenie wytłumaczyliśmy to dzięki strategii IFEEC – części strategii biznesowej Grupy Selena. Składają się na nią: zrównoważone budownictwo (nazwa obszaru: Investors), odpowiedzialne przywództwo (Finance), dobrobyt społeczny (Employees), ergonomia pracy (End Users) i redukcja śladu środowiskowego (Climate).

Dlaczego to jest takie ważne? Z badania IBM Institute For Business Value wynika, że 55% proc. dyrektorów generalnych z 30 krajów ma wynagrodzenia powiązane z KPI dot. zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. to było tylko 15%. To świadczy o tym, jak dużą rolę w organizacji ma odgrywać ESG, skoro od tego zależy premia zarządu.

ESG naprawdę porządkuje firmę. Bardzo cenne jest podejście, że na początku jest strategia, a na końcu raportowanie. Przy odwrotnej kolejności nie uda się osiągnąć zakładanego efektu. W momencie przygotowania się do strategii, należy zebrać dokładne dane wyjściowe i zidentyfikować istniejące problemy.

Możemy pozwolić sobie na analogię: przy stanie zero – jego mierzeniu, interpretacji – firma jest jak durszlak. – Mamy pełno dziurek, które dopiero zaczynamy powoli zaklejać. I to łatanie tych otworów powoduje, że nagle widzimy rentowność naszych działań. ESG nie jest więc kosztem, jest czymś, co podnosi rentowność firmy.

Komentarz dr inż. Ewy Kosmali – Global Sustainability Director w Grupie Selena.

ESG kształtuje nieruchomości na rynku biurowym w Warszawie

anna_szymanska_newmark_polska
ESG kształtuje nieruchomości na rynku biurowym w Warszawie.  Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w Warszawie” najemcy na warszawskim rynku biurowym nadal dokładnie analizują swoje potrzeby, w tym lokalizacje przyszłych biur, a wynajmujący aktywnie dostosowują standard powierzchni biurowej do zgłaszanego popytu. Nowe umowy, w tym przednajmu, stanowiły w trzecim kwartale ponad połowę zawartych transakcji, renegocjacje jednak wciąż mają duży udział w strukturze popytu. Jednocześnie obserwujemy niezmiennie wysokie zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu ESG oraz działaniami mającymi na celu ich wdrażanie.

 

Od początku roku aktywność najemców utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 165 000 mkw. kwartalnie (średnia).W okresie od stycznia do września najemcy wynajęli prawie 496 600 mkw. Trzeci kwartał był najlepszym kwartałem tego roku w stolicy pod względem popytu, który wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5,4% i sięgnął 174 000 mkw. (to jednocześnie 35% całkowitego wolumenu transakcji od początku roku). Największym zainteresowaniem najemców niezmiennie cieszą się centralne lokalizacje biurowe, w szczególności podstrefa Zachodnie Centrum.

Zarówno utrzymujące się wysokie koszty wykończenia powierzchni biurowej, jak i ograniczona dostępność biur w budynkach ukończonych po 2013 r. (zaledwie 5,6% z ponad 2,5 mln mkw.) sprawiają, że renegocjacje nadal mają duży udział w strukturze popytu. W trzecim kwartale 2023 roku stanowiły one 42,8% całkowitego wolumenu w porównaniu ze średnią dla pierwszych trzech kwartałów na poziomie 38,0%. Na pozostałe 57,2% złożyły się nowe umowy (41,4%), umowy przednajmu (11,4%), ekspansje i transakcje na potrzeby własne (po 2,2%). Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w okresie od stycznia do końca września 2023 r. były firmy z sektora usług dla biznesu (19,4%), produkcji (11,5%) oraz IT (11,2%).

Niezmiennie obserwujemy rosnące zainteresowanie firm wynajmem biur oferujących rozwiązania technologiczne i środowiskowe, które umożliwiają osiągnięcie efektywności energetycznej i optymalizację kosztów oraz wspierają realizację celów ESG. Z kolei wynajmujący coraz częściej decydują się na modernizację biurowców, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom najemców – mówi Anna Szymańska, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Newmark Polska.

Na koniec września 2023 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 10,6%, co stanowi spadek o 0,8 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 1,5 p.p. w ujęciu rok do roku. W ostatnich trzech kwartałach wolumen powierzchni dostępnej w centralnych lokalizacjach zmniejszył się o prawie 42 500 mkw., a w lokalizacjach poza centrum o ponad 26 000 mkw.

Miesięczne stawki czynszu w najlepszych biurowcach utrzymują się na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wynoszą 22-26 euro za mkw. w centrum oraz 16-18 euro za mkw. w lokalizacjach poza centrum. Jednak rosnące wymagania wynikające ze stosowania w budynkach rozwiązań z zakresu ESG, szczególnie związanych z kwestiami środowiskowymi, mogą wpłynąć na wzrost czynszów w przyszłości.

Źródło: Newmark Polska.

SAVILLS: Warszawa w pierwszej piątce europejskich miast pod względem popytu na elastyczne biura

hgf
Z najnowszego raportu opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Savills i ekspertów z należącej do firmy platformy z ofertami elastycznych biur
Workthere wynika, że najbardziej aktywnym rynkiem elastycznych powierzchni biurowych w Europie pozostaje Londyn, gdzie transakcje zawarte w tym segmencie odpowiadały za 13% całkowitego popytu na biura zarejestrowanego w pierwszej połowie 2023 roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się Praga (8%), Amsterdam (6%), Madryt (5%) i Warszawa (4%).

Jak podaje Savills, w pierwszym półroczu udział elastycznych biur w całkowitym popycie na powierzchnie biurowe w Europie sięgnął 4%.

W całej Europie widać ożywienie w sektorze elastycznych biur po okresie pandemii, ponieważ firmy, które nadal koncentrują się na odpowiednim zarządzaniu kosztami, starają się pozyskać jak najlepszą powierzchnię dostępną na rynku. Przewidujemy, że wraz ze wzrostem wskaźnika obłożenia do poziomu 85% udział operatorów elastycznych biur w europejskim rynku zwiększy się w 2024 roku do ok. 5-8%” – mówi Ed Bouterse, dyrektor Worthere Europe oraz działu zarządzania portfelem elastycznych biur w regionie EMEA.

W wyniku stabilnego popytu i wyższego wskaźnika obłożenia koszty wynajęcia stanowiska pracy na elastycznej powierzchni biurowej w Londynie, Amsterdamie i Warszawie wzrosły w ujęciu rocznym o 10%. Obserwujemy, że z tych samych powodów rosną one także na innych rynkach w Europie” – dodaje Ed Bouterse.

Zważywszy na widoczne w ostatnich trzech-sześciu miesiącach ograniczanie przez pracodawców planów zatrudniania nowych osób, wzrost obłożenia na rynku elastycznych biur będzie napędzany przez firmy, które są zainteresowane elastycznym najmem i optymalizacją zajmowanej powierzchni biurowej” – komentuje Mike Barnes, Associate Director, dział badań w Europie, Savills.

Ponadto obserwujemy wzrost popytu na najlepsze w swojej klasie elastyczne powierzchnie biurowe z powodów związanych zarówno z ESG, jak i z koniecznością pozyskania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych specjalistów, a to często wiąże się z zapewnieniem im jak najlepszej oferty udogodnień” – dodaje Mike Barnes.

W Warszawie firmy poszukują najbardziej atrakcyjnych lokalizacji i najlepszej w swojej klasie powierzchni, które umożliwiłyby im pozyskiwanie talentów i zagwarantowanie im lepszych warunków pracy. Zachęcaniem pracowników do obecności w biurze i budową odpowiedniej kultury zainteresowani są zwłaszcza debiutanci na rynku. Kluczowe znaczenie mają tu także oferowane udogodnienia” – komentuje Thomas Jodar, Associate Director, lider projektu Workthere w Polsce.

Źródło: Savills.

Cushman & Wakefield kontynuuje poszerzanie swojej oferty o kolejne elementy związane z ESG

katarzyna_lipka
Cushman & Wakefield kontynuuje poszerzanie swojej oferty o kolejne elementy związane z ESG.

Międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield kontynuuje poszerzanie swojej kompleksowej oferty o kolejne elementy związane ze zrównoważoną transformacją. W Polsce firma stworzyła właśnie Dział Doradztwa Strategicznego i ESG, na czele którego stanęła Katarzyna Lipka. Jednocześnie na stanowisko Dyrektorki Działu Badań i Analiz rynkowych awansowała Ewa Derlatka-Chilewicz.

Od początku roku w Cushman & Wakefield działa multidyscyplinarny zespół ESG Hub, obejmujący ekspertów z różnych linii biznesowych, koordynowany właśnie przez Katarzynę Lipkę we współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG. Zespół ESG Hub jest zaangażowany w świadczenie i rozwijanie portfela usług dla klientów Cushman & Wakefield, jednocześnie blisko współpracując z międzynarodową siecią specjalistów z obszaru Sustainability. Teraz dodatkowo firma dokonała zmian w strukturze, aby nowo wydzielone zespoły mogły skoncentrować się na swoich priorytetach biznesowych.

Nikt już dziś nie kwestionuje strategicznej roli ESG w modelach działania firm. Cały rynek nieruchomości jest natomiast w momencie głębokiej transformacji, bo działania legislacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem wciąż trwają, a to wymaga szczególnej uważności, pogłębiania wiedzy i inteligentnego łączenia celów biznesowych z celami środowiskowymi czy społecznymi.  My w tych kwestiach także wspieramy naszych Klientów. Jednocześnie jako firma doradcza, nasze rekomendacje w dużym stopniu budujemy na rzetelnej i wielowymiarowej analizie danych rynkowych. Stąd decyzja o podzieleniu dotychczasowego działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych oraz powierzenia kierowania nowo powstałymi zespołami dwóm ekspertkom – Katarzynie Lipce i Ewie Derlatce-Chilewicz – mówi Krzysztof Misiak, Dyrektor Zarządzający Cushman & Wakefield w Polsce.

Katarzyna Lipka, dotychczas kierująca Działem Doradztwa i Analiz Rynkowych, a także stojąca na czele ESG Hub w Cushman & Wakefield, ma ponad 17-letnie doświadczenie w tych obszarach, między innymi w zakresie analiz najlepszego sposobu zagospodarowania nieruchomości i strategiach repozycjonowania oraz zmiany funkcji. Oprócz wymienionych obszarów, teraz jej działania skoncentrowane są również na budowie zintegrowanych strategii uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju i proponowaniu klientom rozwiązań i narzędzi wspierających ich realizację.

Źródło: Cushman & Wakefield.

Działania oparte na strategii ESG w Galerii Przymorze

Galeria Przymorze

Działania oparte na strategii ESG w Galerii Przymorze. Coraz więcej Polaków świadomie wybiera firmy, które prezentują etyczne i odpowiedzialne podejście do biznesu. Przykładem miejsca, dla którego ESG – czyli Environmental, Social, Governance – stanowi niezwykle istotny element strategii biznesowej, jest Galeria Przymorze w Gdańsku. Zarządca centrum, firma Apsys Polska, podejmuje działania oparte na zasadach ESG, które pozytywnie wpływają na zarówno na środowisko naturalne, jak i lokalną społeczność.

Odpowiedzialność ekologiczna: Galeria Przymorze na zielono

Ważnym elementem strategii Galerii Przymorze jest dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby. Zarządca centrum regularnie podejmuje działania mające na celu redukcję zużycia mediów. Do najważniejszych inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wody należą wymiana oświetlenia na energooszczędne na pasażach galerii, na parkingu podziemnym i terenach wokół obiektu oraz wymiana kranów w toaletach na bezdotykowe modele z fotokomórkami. Pozytywny wpływ na bilans energetyczny ma także wymóg wyłączania przez najemców szyldów i witryn sklepowych na noc. W rezultacie, udało się osiągnąć oszczędność na energii na poziomie 20% w porównaniu do okresu 2015-2017, a zużycie wody spadło o 37% w porównaniu do okresu 2016-2017.

Ważną kwestią jest także recykling i segregacja odpadów. Zarządca Galeria prowadzi programy recyklingu, zapewniając odpowiednie pojemniki do segregacji odpadów dla klientów oraz najemców. Od lat Galeria Przymorze współpracuje także z lokalną firmą recyklingową w celu efektywnego przetwarzania odpadów makulaturowych. Także najemcy strefy restauracyjnej w Galerii Przymorze, mając dużą świadomość ekologiczną, zastąpili plastikowe naczynia czy sztućce asortymentem biodegradowalnym.

Centrum promuje mobilność zrównoważoną. Klienci mają możliwość skorzystania z ładowarek pojazdów elektrycznych oraz wypożyczenia auta od firm carsharingowych Traficar lub Panek. Na terenie centrum znajdują się także liczne miejsca parkingowe dla rowerów. Zarządca obiektu zachęca również do korzystania z dobrze rozwiniętej wokół centrum komunikacji miejskiej, a także używania hulajnóg elektrycznych. Podejmowane działania mają na celu zmniejszenie emisji CO2 związanej z transportem.

Galeria Przymorze angażuje się w ochronę bioróżnorodności. Galeria zapewnia domki dla jeży, hotele dla owadów, domki dla ptaków i nietoperzy w parku, tworząc siedliska dla różnorodnych gatunków. Zarządca centrum zdaje sobie sprawę, że tereny zielone odgrywają znaczącą rolę w miejskim ekosystemie, dlatego powierzchnia terenów zagospodarowanych zielenią wynosi blisko 30% całej powierzchni centrum. Istotnym wyróżnikiem Galerii Przymorze jest z pewnością park należący do galerii. Zarządca przeprowadził audyt drzewostanu, a co roku specjaliści od drzew weryfikują stan drzew, tak aby były w dobrej kondycji. W efekcie, park jest miejscem zadbanym, w którym klienci galerii lubią spędzać czas wolny. Co więcej, w trosce o tereny zielone, zarządca centrum nie używa pestycydów i środków ochrony roślin.

Inicjatywy proekologiczne zajmują równie ważne miejsce w strategii Galerii Przymorze. Zarządca centrum podjął współpracę z Fundacją Ecotextil, w wyniku której na terenie galerii stanął specjalny kontener na odzież, obuwie, zabawki i tekstylia. Zebrane artykuły trafiają do drugiego obiegu lub są poddawane recyklingowi, a zyski z przerobu odzieży trafiają na konto fundacji, umożliwiając zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a następnie bezpłatne wypożyczenie go potrzebującym. Podobny cel wspierany jest także przez udział w projekcie „Ubrania do oddania” czy prowadzoną na terenie centrum zbiórkę nakrętek, które następnie są przekazywane do Gdańskiej Fundacji Korczaka i stanowią źródło pozyskiwania środków na jej działania.

„Aspekt środowiskowy jest niezwykle ważny dla Galerii Przymorze. Troska o ekologię to troska o dobrobyt naszych pracowników, klientów oraz społeczności, w której funkcjonujemy. Doceniamy jednak również inne korzyści, jakie niesie za sobą odpowiedzialność ekologiczna – wzmacnianie reputacji, przyciąganie świadomych klientów czy generowanie oszczędności energetycznych. To strategiczny krok dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności na rynku. Wierzymy w harmonijne łączenie wartości ludzkich, korzyści finansowych oraz pozytywnego wizerunku w dążeniu do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju” – mówi Agnieszka Wojtaszczyk, Dyrektor Galerii Przymorze.

Odpowiedzialność społeczna: Galeria Przymorze dobrym sąsiadem

Ważnym aspektem działalności centrum jest również budowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną. Odbywa się to poprzez wspieranie lub organizację inicjatyw prozdrowotnych, społecznych czy kulturalnych. Galeria chętnie promuje w swoich przestrzeniach kulturę i sztukę, czego przykładem jest chociażby wystawa organizowana przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego prezentująca życie studenckie w latach 70-tych i 80-tych. Na terenie galerii znajduje się również wystawa stała ze archiwalnymi zdjęciami dzielnicy Przymorze. Zarządca obiektu wspiera też akcje prozdrowotne. Oprócz zbiórek krwi, na terenie Galerii odbyła się też dwukrotnie akcja „Miasteczko zdrowia” – wydarzenie prozdrowotne z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi i konsultacjami dla lokalnej społeczności. Wydarzenie to było szczególnie ważne w post-covidowym czasie, kiedy wiele osób miało zaległości w zakresie diagnostyki i badań.

Galeria wspiera również zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki organizowane przez Bank Żywności czy kiermasze prac dzieci i młodzieży z autyzmem ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Po wybuchu wojny w Ukrainie w Galerii Przymorze odbyła się także zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy, której organizatorem był hipermarket E.Leclerc.

Wśród CSR-owych inicjatyw Galerii Przymorze warto również wspomnieć o akcjach ukierunkowanych na dobro zwierząt. Galeria jest otwarta dla zwierząt, o czym komunikowała w specjalnej kampanii poświęconej możliwości wejścia do centrum z pupilem. Ostatnio centrum wraz z hipermarketem E.Leclerc zaangażowało się także w zbiórkę karmy dla psów na linii frontu w Ukrainie. Partnerem akcji była Fundacja Igora Tracza. Chętnie podejmowana jest też współpraca z WWF Polska.

Ład korporacyjny: Wartości ESG w biznesie i strategia Galerii Przymorze dla zrównoważonej przyszłości

Zarządca Galerii Przymorze prowadzi działalność w oparciu o przejrzyste zasady zarządzania, które zapewniają uczciwość w działaniu i pozwalają uniknąć konfliktu interesów. Zarządca dba o transparentność w relacjach z interesariuszami, takimi jak klienci, najemcy, dostawcy i pracownicy. Apsys podejmuje aktywne działania w zakresie różnorodności i inkluzji, etycznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz wspierania zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla tworzenia zdrowej i zrównoważonej organizacji.

Społecznie uczciwe, ekologicznie zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe wzmacniają reputację, zwiększają atrakcyjność galerii dla klientów, redukują koszty operacyjne oraz wspierają pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami. Apsys jest zdania, że biznes oraz zrównoważony rozwój mogą i powinny iść w parze. Działając w oparciu o zasady ESG, galeria wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności, zdając sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko naturalne i społeczność to inwestycja w przyszłość, która przynosi realne korzyści nie tylko teraz, ale również dla kolejnych pokoleń.

Źródło: APSYS.

Zielone nieruchomości inwestycyjne w Polsce – galerie handlowe a wdrożenia ESG

adeolu-eletu-38649-unsplash
Zielone nieruchomości inwestycyjne w Polsce, czyli galerie handlowe a wdrożenia ESG. Zgodnie z raportem CBRE już co trzeci inwestor zwraca uwagę na to, czy przyszłe aktywa są zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Ponad połowa największych graczy gotowa jest zapłacić nawet do 20 proc. więcej za zasoby uwzględniające rozwiązania ESG[1]. Postawę proekologiczną doceniają również klienci. W Polsce aż 59 proc. kupujących byłaby skłonna zmienić centrum handlowe, gdyby konkurencja zaczęła wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju i dbać o środowisko[2]. Polityka ESG w branży retail przestała być tylko obowiązkiem legislacyjnym, a stała się poważną przewagą konkurencyjną. Jak wygląda wdrożenie ESG na polskim rynku?

Wraz z przyjęciem w 2019 roku strategii Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska wdraża regulacje zmierzające do pełnej neutralności klimatycznej. Kolejnym krokiem na tej drodze jest dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) opublikowana w grudniu 2022 roku. Nakłada ona na państwa członkowskie i biznes systemowe rozwiązania zarządcze z zakresu ESG. Obecnie unijne prawodawstwo dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmuje 150 firm w Polsce, ale od 2024 roku ta liczba będzie rosła do ponad 3500 przedsiębiorstw[3], wśród nich znajdują się również podmioty z branży retail.

– Dojrzałe wdrożenie wymogów ESG i obowiązujących regulacji unijnych w obiektach handlowych będzie jednym z istotniejszych wyzwań kształtujących branżę retail w najbliższych latach. Zielona galeria to nie tylko przestrzeń optymalna energetycznie, niskoemisyjna i proekologiczna. To przede wszystkim obiekt, który wdraża założenia środowiskowe, społeczne i zarządcze na poziomie strategicznym, jako element swojej długoterminowej polityki infrastrukturalnej, organizacyjnej, logistycznej i marketingowej. To również zadbanie o to, aby centrum handlowe było dobrym sąsiadem, wpisującym się w potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, kreującym nowe możliwości i szanse dla okolicznych mieszkańców i całego regionu – podkreśla Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding i wiceprezes PRCH.

W przypadku nieruchomości komercyjnych realizacja założeń zrównoważonego rozwoju dotyczy całego łańcucha wartości. Zmiana obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację budynków tak, aby ograniczyć emisję CO2 oraz wprowadzić zasilanie obiektu za pomocą alternatywnych źródeł energii. W przypadku galerii handlowej istotne jest również zadbanie o racjonalną gospodarkę odpadami, w tym ich skuteczną segregację. Ważnym aspektem jest także odpowiedzialny łańcuch dostaw towarów do poszczególnych sklepów i punktów usługowych.

– Chcąc skutecznie wdrożyć założenia ESG, potrzebujemy działać w tzw. złotym trójkącie, czyli zapraszać do partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno najemców, jak i klientów centrum handlowego. Obowiązkiem zarządcy jest oczywiście zadbać o wszystkie niezbędne certyfikaty i modernizacje. Jednak prawdziwą synergię potencjałów daje wspólne wypracowanie z partnerami biznesowymi standardów codziennego zarządzania przestrzenią i procesami w galerii oraz otwartość odwiedzających nas osób na kampanie proekologiczne, a także zmiany przyzwyczajeń, jak chociażby ograniczanie wykorzystania plastiku czy wyrzucanie śmieci zgodnie z oznaczeniami pojemników – dodaje Anna Malcharek.

Jak pokazują raporty, najemcy i klienci popierają ewolucję galerii w stronę obiektów proekologicznych. Zgodnie z raportem PRCH 57% właścicieli i zarządców obiektów handlowych potwierdza, że najemcy w ich centrach handlowych są w mniejszym lub większym stopniu zainteresowani kwestiami ESG. Z tym, że galerie powinny zadbać o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgadza się aż 85 proc. badanych klientów, a około 60 proc. z nich jest gotowa dopłacić złotówkę do każdego zakupu tak, aby korzystać tylko z papierowych toreb. Co więcej, 63 proc. dopłaciłoby 1 zł do nabywanego w centrum posiłku, aby pokryć koszty segregacji i recyclingu odpadów[4].

Wraz z kolejną fazą wdrożeń ESG polskie centra handlowe czekają daleko idące zmiany. Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że w Polsce działa obecnie ok. 560 centrów i parków handlowych o powierzchni powyżej 5000 m kw. Większość z nich zbliża się lub niebawem przekroczy 20 lat funkcjonowania. Dlatego też wielu właścicieli tych nieruchomości stoi przed istotną decyzją dotyczącą koniecznych modernizacji, przebudowy lub rozbudowy tak, aby rozszerzyć ich funkcje, jak również dopasować obiekty do panujących trendów i oczekiwań.

Przykładem  udanej przemiany w obszarze ESG jest, kończąca w tym roku 13 lat, galeria Gemini Park Tarnów. Zarządzający obiektem od lat stawiają na nowoczesne rozwiązania techniczne. Choć są to elementy infrastruktury najmniej zauważalne dla klientów, Gemini Park Tarnów już 8 lat temu rozpoczął kompleksową wymianę źródeł światła na energooszczędne typu LED, która ostatecznie zakończyła się w 2020 roku. Dzięki temu procesowi zarządcy udało się uzyskać z tytułu osiągnięcia efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty. Dodatkowo, od początku funkcjonowania obiektu i w miarę modernizacji poszczególnych obszarów budynku krakowski inwestor cyklicznie wprowadza zmiany w algorytmach sterujących instalacją HVAC w celu podniesienia komfortu termicznego klientów oraz optymalizacji zużycia energii.

– Rozwój strategii ESG, a także dostosowanie się do unijnych dyrektyw, dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, to eko-priorytety dla Gemini Holding na najbliższe lata, czego potwierdzeniem są wciąż prowadzone zmiany, a także szkolenia pracowników i uzyskiwane bądź rok rocznie odnawiane certyfikaty. Dynamika ostatnich lat sprawia, że decyzje te muszą nieraz zostać podjęte szybko i nie zawsze w sprzyjających okolicznościach rynkowych. Galeria handlowa to dziś bardzo złożony ekosystem łączący różnorodność funkcji i interesów. Przewagę konkurencyjną uzyskają te podmioty, które zwinnie reagują na zmieniające się okoliczności – podsumowuje dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

 

[1] CBRE Research January 2023, European Investor Intentions Survey 2023.
[2] Raport PRCH, ESG w branży nieruchomości handlowych.
[3] Dyrektywa CSRD – jakie zmiany wprowadza w raportowaniu ESG? | PwC Polska.
[4] Raport PRCH, ESG w branży nieruchomości handlowych.

Źródło: Gemini Holding.

Szkolenie dot. raportowania ESG w świetle wiodących standardów i nowych regulacji

okulary

Szkolenie online pt. „Wdrożenie raportowania ESG” odbędzie się już 18 lipca 2023 rok.

Szkolenie odbędzie się w formule online. Będzie ono dotyczyć m.in. raportowania ESG w świetle wiodących standardów i nowych regulacji.
Tematy, jakie zostaną poruszone podczas wydarzenia, to:
– Obowiązki dla spółki wynikające z nowych regulacji;
– Zasady stosowania standardu ESRS;
– Przykłady wskaźników, jakie będą musiały raportować firmy dla priorytetowych tematów;
– Program wdrożenia dyrektywy CSRD w spółce.

Organizatorem wydarzenia jest TOR Konferencje od ZDG TOR Sp. z o.o.

MVGM i warszawska nieruchomość inwestycyjna Gdański Business Center pokazują, jak skutecznie wdrażać praktyki ESG

edf4772368d1b4d375340b449576bc2e

MVGM i warszawska nieruchomość inwestycyjna Gdański Business Center pokazują, jak skutecznie wdrażać praktyki ESG.

Rosnące oczekiwania inwestorów, instytucji finansujących i najemców stawiają przed właścicielami obiektów nowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. W jaki sposób im sprostać i jak skutecznie przekładać strategie na działania odpowiadające potrzebom interesariuszy pokazuje przykład kompleksu biurowego Gdański Business Center, w którym MVGM, jeden z wiodących zarządców nieruchomości komercyjnych w kraju, z powodzeniem opracował plan i wdrożył szereg dedykowanych działań ESG.

„MVGM posiada międzynarodowe doświadczenie i know-how w zakresie wdrażania praktyk ESG. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed właścicielami budynków, którymi zarządzamy, poszerzyliśmy portfolio naszych usług na polskim rynku o m.in. działania optymalizujące koszty eksploatacyjne, zielone certyfikacje, doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, wsparcie w opracowaniu efektywnych strategii raportowania. Widzimy, że takie kompleksowe podejście do zarzadzania nieruchomościami jest dziś bardzo potrzebne, a pozytywne wyniki jakie udało się nam osiągnąć w kompleksie Gdański Business Center są tego dobrym przykładem”, 

potwierdza Leszek Sybura, Dyrektor Operacyjny, MVGM.

Nieruchomość komercyjna Gdański Business Center to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i największych warszawskich parków biurowych, wchodzący w skład portfolio Savills Investment Management. Obejmuje powierzchnię 101 000 mkw., a wśród jego najemców znajdują się takie firmy jak m.in. KPMG, Euronet, Philip Morris, Dell Technologies, Nielsen, Allianz.

mat.pras.

Ekologiczne budownictwo – Grupa Liebrecht & wooD kontynuuje rozwój w duchu zrównoważonego rozwoju

Centrum Praskie Koneser to starannie zrewitalizowana przestrzeń mixed-use

Ekologiczne budownictwo – Grupa Liebrecht & wooD kontynuuje rozwój w duchu zrównoważonego rozwoju.

Tworzenie budynków i miejsc odpornych na zmiany klimatu oraz wyzwania przyszłości, inspirowanie do realizacji inwestycji wspierających zdrowie i dobrostan użytkowników, a także wdrażanie struktur oraz procedur ESG do ładu korporacyjnego. To trzy filary Polityki ESG opublikowanej właśnie przez Liebrecht & wooD. Dokument konsoliduje dotychczasowe praktyki firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza kierunki na przyszłość.

Grupa Liebrecht & wooD już od ponad 30 lat działa na rynku nieruchomości. W tym czasie zrealizowała kilkadziesiąt zrównoważonych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce i Rumunii – mixed-use, biurowych, mieszkaniowych, handlowych i magazynowych. Zaangażowanie firmy w rozwój, z poszanowaniem historii tworzonych miejsc i środowiska naturalnego oraz w trosce o dobrostan użytkowników, potwierdzane jest w zaawansowanych procesach certyfikacyjnych, począwszy od oddanego do użytku w 2013 wielofunkcyjnego Placu Unii. Aż ponad 70% projektów Grupy Liebrecht & wooD posiada certyfikat ekologiczny BREEAM. Warto przy tym zaznaczyć, że najnowsza realizacja – Drucianka Campus – została wyróżniona na najwyższym możliwym poziomie BREEAM „Outstanding”.

– Tworzenie zrównoważonych, prospołecznych i innowacyjnych projektów jest priorytetem Liebrecht & wooD. W połączeniu z działaniami placemakingowym na najwyższym poziomie, a także przestrzeganiem wewnętrznych, transparentnych zasad funkcjonowania i dbałością o wysokie standardy ekologiczne naszych budynków, wyznaczamy trendy na rynku. Doskonałym przykładem takiego projektu jest Centrum Praskie Koneser. Rewitalizując opustoszałe i niszczejące zabudowania pofabryczne nie tylko przywróciliśmy życie pięknej architekturze i w kluczowy sposób przyczyniliśmy do ożywienia dzielnicy w duchu zrównoważonego, policentrycznego rozwoju miast, ale również – organizując samodzielnie i we współpracy z innymi setki wydarzeń dla społeczności Warszawy oraz dla turystów – spotęgowaliśmy miastotwórcze i prospołeczne korzyści działalności deweloperskiej. To nasza wielka duma i wielka odpowiedzialność mówi Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht & wooD w Polsce.

Wszystkie dotychczasowe modele funkcjonowania Liebrecht & wooD, wpisujące się w działania w zakresie dbałości o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny, zostały zebrane w dokumencie ESG Policy (Polityka ESG). Wyznacza on kierunki postępowania Grupy w kolejnych latach i będzie stanowił podwaliny do jej dalszego zaangażowania na rynku nieruchomości w nurcie zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zostały wyróżnione trzy główne obszary:

  • tworzenie budynków i miejsc odpornych na zmiany klimatu i wyzwania przyszłości,

  • inspirowanie do realizacji inwestycji wspierających zdrowie i dobrostan użytkowników,

  • wdrażanie struktur i procedur ESG do ładu korporacyjnego.

Źródło: Grupa Liebrecht & wooD.

Colliers: Oczy zwrócone w stronę półprzewodników – czy Polska jest na nie gotowa?

Delezynski Filip_Colliers

Delikatna równowaga, którą charakteryzował się rynek półprzewodników została zachwiana w 2020 r. – olbrzymi popyt na umożliwiające pracę zdalną urządzenia (takie, jak laptopy, pecety i telefony komórkowe), których podstawową składową są półprzewodniki, spowodował olbrzymie braki tych półproduktów. Efektem tego było zahamowanie rozwoju innych branż, np. motoryzacyjnej, gdzie w 2021 r. powstała jedynie część zakładanej pierwotnie produkcji.

Spis treści:
Podstawowy warunek – technologiczne wyrafinowanie miejsca produkcji
Polska i jej szanse
Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej
Zielona transformacja i ESG

Wyzwania, jakie postawiła przed światem pandemia, sprawiły, że Stany Zjednoczne i Unia Europejska musiały uważnie przyjrzeć się swoim zależnościom od produkowanych w większości w Azji półprzewodników oraz opartych na nich układów scalonych. Skutkiem tego jest niedawne uchwalenie aktów prawnych, mających na celu uniezależnienie się od produkcji na drugim końcu świata kluczowego dla współczesnej gospodarki komponentu – CHIPS and Science Act w Stanach oraz European Chips Act (Akt w Sprawie Czipów) w Unii Europejskiej. Bezpośrednio odnoszące się do Polski europejskie rozporządzenie ukierunkowane jest również na wzmocnienie konkurencyjności Europy w technologiach i aplikacjach opartych na półprzewodnikach oraz wsparcie cyfrowej i zielonej transformacji.

Podstawowy warunek – technologiczne wyrafinowanie miejsca produkcji

Fabryki półprzewodników i układów scalonych oraz sam proces produkcji należą do najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie. Podstawowym warunkiem jest zatem dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inyżnierów oraz kadry zarządzającej produkcją. Drugą kwestią jest samo miejsce produkcji, które musi spełnić wyśrubowane standardy pozwalajace na uzyskanie powtarzalnych serii produktów w skali mikro (m.in. chodzi o stałe warunki temperatury i wilgotności powietrza oraz niemal sterylna czystość, uzyskiwane m.in. poprzez obecność śluz i kombinezonów). Olbrzymie znaczenie mają również ogólne doświadczenie w zakresie budowania złożonych technologicznie produkcji czy bliskość odbiorców półprzewodników/układow scalonych.

Pierwsze przykłady zmieniającej się sytuacji widać już teraz – w maju 2022 tajwańska spółka TSMC (produkcja układów scalonych dla m.in, Apple czy AMD) ogłosiła ulokowanie nowej fabryki w Arizonie. Co więcej, pierwotne założenia produkcyjne zostały w grudniu zwiększone ponad trzykrotnie.

Polska i jej szanse

Z każdym rokiem przybywa w Polsce fabryk, w których odbywają się złożone technologicznie procesy produkcji. Do najbardziej znanych należą duże fabryki baterii elektrycznych do samochodów, np. LG Chem we Wrocławiu czy SK Innovation w Dąbrowie Górniczej. Ale warto zwrócić uwagę także na mniejsze inwestycje, w których również wytwarzane są technologie z najwyższej półki – przykładem może być inny projekt z branży elektromobilności – fabryka BTS postawiona dla Phoenix Contact E-Mobility w Rzeszowie.

Stopień zaawansowania produkcji, jakie powstały w ostatnim czasie, pozwala przypuszczać, że Polska jest gotowa na ulokowanie fabryki półprzewodników. Niestety, wydaje się to raczej mało prawdopodobne, przede wszystkim ze względu na położenie na wschodniej granicy UE. Niemniej jednak produkcja układów scalonych w sąsiadujących krajach (przede wszystkim w Niemczech) może okazać się szansą dla działających w Polsce poddostawców. Przykładem może być tutaj uruchomienie fabryki Tesli pod Berlinem, co pociągnęło za sobą powstanie szeregu inwestycji w pobliżu zachodniej granicy (w województwach lubuskim i wielkopolskim).

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Warunkiem przyciągania najbardziej opłacalnych z punktu widzenia kraju inwestycji jest konkurencyjność na tle innych rozważanych lokalizacji. Jednym z argumentów może być pomoc publiczna dla firm, która w najprostszym ujęciu jest uzależniona od relacji PKB generowanego przez dany region w stosunku do średniej unijnej. Z tego płynie prosty wniosek, że jako kraj będziemy pod tym względem bardziej atrakcyjni niż np. Niemcy, ale podobnie konkurencyjni jak większość krajów, z którymi sąsiadujemy. Pomoc ta jest regulowana przepisami unijnymi określającymi m.in. maksymalną wielkość inwestycji, dla której można uzyskać taką pomoc. Dla przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, a w praktyce dla inwestycji o olbrzymim rozmachu, możliwe jest również ustalenie wielkości zachęt bezpośrednio między inwestorem a rządem danego kraju. Przykładem firm, które skorzystały z takiej możliwości w Polsce, są m.in. Daimler, LG, SK Innovation, Volkswagen czy Toyota.

Pomoc publiczna to jednak jedynie jeden z wielu elementów decydujących o lokowaniu inwestycji w danym kraju. Wśród innych, bezwzględnie koniecznych czynników są dostęp do wykwalifikowanych pracowników, bliskość odbiorcy produktu, łatwość transportu (dobra komunikacja drogowa, port), zaangażowanie lokalnych władz czy stabilność prawna. Co więcej, bez doskonałej znajomości tych parametrów i umiejętności poruszania się w tym środowisku oszacowanie opłacalności inwestycji i sprawne jej wykonanie jest niemożliwe. Colliers od lat doradza w tym obszarze inwestorom i może pochwalić się licznymi zrealizowanymi projektami, świadczącymi zarówno o naszym doświadczeniu jak i wysokim poziomie inwestycji technologicznych w Polsce.

Zielona transformacja i ESG

Rozporządzenie European Chips Act (Akt w Sprawie Czipów) zwraca uwagę również na kwestie zielonej (i cyfrowej) transformacji. Choć Polska charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością gazu i prądu (z czego skorzystali LG i SK Innovation), to w coraz większym stopniu znaczenia nabiera również sposób ich pozyskiwania.

Obowiązująca od stycznia 2023 r. dyrektywa dotyczące ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) nakłada obowiązek składania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Choć firmy mają na to jeszcze trochę czasu (do dwóch lat w zależności od wielkości firmy), zbieranie danych musi rozpocząć się już teraz. Można spodziewać się, że taka sprawozdawczość przyczyni się do bliższego przyjrzenia się procesom i ich optymalizacji pod kątem ochrony środowiska. Dodatkowym motywatorem są oczywiście stale rosnące ceny prądu i gazu, spowodowane m.in. wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami.

Przykładowo, inwestorzy coraz częściej decydują się na pokrycie dachów obiektów przemysłowych panelami fotowoltaicznymi. Zakłada się, że każde 10 tys. mkw. pokrycia dachowego, zabezpiecza około 0,8 MW dodatkowej energii. Oczywiście taki „dodatek” to zwiększenie wyjściowego kosztu obiektu oraz konieczność zaplanowania odpowiedniego udźwigu konstrukcji dachu, ale opłacalne w dłuższej perspektywie.

Źródło: Colliers.

Cushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych

wspolpracaCushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Firma poszerza zakres usług ESG i wzmacnia zespół.
Działania z obszaru ESG stają się jednym z kluczowych obszarów strategii biznesowych większości organizacji. Firma doradcza Cushman & Wakefield od lat aktywnie uczestniczy w podnoszeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie możliwości zmian w prowadzeniu biznesu w zgodzie ze zrównoważonymi celami, jak również realizuje projekty wspierające te cele. Cushman & Wakefield posiada szerokie doświadczenie w obszarze certyfikacji wielokryterialnych. Wiele udanych procesów certyfikacji konsultanci i asesorzy Cushman & Wakefield przeprowadzili w systemach BREEAM, LEED, WELL i Fitwel.

W ślad za postępującym rozwojem legislacji ESG w Unii Europejskiej, Cushman & Wakefield strukturyzuje i rozbudowuje ofertę usług zrównoważonego rozwoju w Polsce. Prace powołanego zespołu ds. ESG, obejmującego ekspertów z różnych linii biznesowych, koordynuje Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, przy współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG.

Naszą siłą jest możliwość połączenia wiedzy i doświadczenia z różnych działów, aby dostarczyć klientowi całościowe rozwiązania wspierające zrównoważoną transformację. W ramach powołanego zespołu ESG Hub szerzej wykorzystamy multidyscyplinarny charakter usług Cushman & Wakefield. Pracujemy nad poszerzeniem oferty dla inwestorów i najemców m.in. w obszarach związanych z oceną zgodności planowanych działań z przepisami UE czy analizą ryzyk – powiedziała Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa i analiz rynkowych, ESG Lead w Cushman & Wakefield w Polsce.

Kluczowymi członkami zespołu ESG Hub są także Zuzanna Paciorkiewicz i Paweł Klimczak.

Źródło: Cushman & Wakefield.

Skanska i ABSL przedłużają współpracę w obszarze ESG

umowaZwiązek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych, przedłuża współpracę ze spółką biurową Skanska. Partnerstwo programowe obejmuje tworzenie zrównoważonych miejsc pracy: zdrowych i bezpiecznych, ponadczasowych, zgodnych z zasadami ESG, które jak wynika z analiz ABSL, są kryteriami między innymi warunkującymi lokalizację nowych inwestycji.

Sektor usług biznesowych to jedna z najszybciej rozwijających się branż, która zatrudnia w Polsce ponad 400 000 osób w 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach. Polska utrzymuje pozycję lidera w Europie pod względem liczby miejsc pracy, utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
oraz zajmuje czołowe pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie, jak i na świecie. Centra usług biznesowych pozostają dominującym typem, zapewniając stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług.

Wg analiz ABSL, czynniki ESG zyskują na znaczeniu jako siła napędowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestorzy oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ABSL jest możliwy dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertów i partnerów. Dla wielu firm z naszego sektora działanie zgodne z zasadami ESG jest bardzo ważnym kryterium w doborze partnerów biznesowych, podobnie w przypadku inwestorów podejmujących decyzje o lokalizacji. Dlatego w kluczowym dla nas obszarze stawiamy na wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Grupy Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu, tym bardziej że ESG i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to priorytetowe elementy strategii coraz większej liczby firm, w tym naszych firm członkowskich. Efekty naszego partnerstwa będą stanowiły dodatkową wartość dla organizacji zgromadzonych wokół ABSL mówi Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.

– W Grupie Skanska od wielu lat tworzymy zrównoważone miejsca, które powstają i funkcjonują zgodnie z zasadami etyki, z troską o ludzi i środowisko naturalne. Naszą bazę wiedzy w tym zakresie budowaliśmy we współpracy z innymi organizacjami – najemcami, inwestorami, dostawcami, stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi – i chcemy ją dalej rozwijać, dzieląc się tym, co już wiemy z innymi i ucząc się od nich. Partnerstwo tematyczne z ABSL w obszarze ESG w 2022 roku dało nam ku temu wiele wartościowych okazji. W 2023 roku zdecydowaliśmy się kontynuować tę współpracę, licząc na dalsze ciekawe interakcje z firmami z sektora nowoczesnym usług biznesowych zrzeszonymi w ABSL. Jest to obecnie jeden z najbardziej interesujących sektorów, jeśli chodzi o trendy dotyczące szeroko pojętego miejsca pracy mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

materiał prasowy

Znaczenie ESG w magazynach okiem eksperta Knight Frank

Michał Kozdrój Knight FrankSektor budownictwa jest odpowiedzialny za około 40% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Obejmuje to zarówno materiały budowalne, z których powstają budynki, jak również działalność operacyjną istniejących nieruchomości. Przed sektorem stoi zatem szereg wyzwań, których rozwiązanie jest oczekiwane społecznie. Idąc śladem naukowców, coraz więcej instytucji zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, wprowadza przepisy i regulacje, które mają ten proces przyspieszyć. Dyrektywy unijne, ustawy krajowe oraz wytyczne niezależnych instytutów mają na celu wymuszenie na sektorze przemysłowym reakcji i wdrożenia rozwiązań. Rewolucja ESG nabiera dzięki temu tempa. Jesteśmy obecnie z fazie przejściowej i cały czas pozostaje wiele do zrobienia, ale zmiany są już nieuniknione.

Spis treści:
Fotowoltaika
Cieplej w magazynach
Modernizacja floty
Oświetlenie
OZE
BMS
Ograniczenie zużycia wody
Bioróżnorodność
Materiały budowlane

Fotowoltaika

ESG określa wykorzystanie czynników środowiskowych, społecznych i aspektów zarządzania do oceny firmy/inwestycji. Określa się w ten sposób w jakim stopniu realizowane są strategie zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej. Strategie te stają się obecnie podstawą działalności inwestorów, deweloperów i najemców, również w sektorze magazynowym. W Polsce jest ponad 28 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej klasy A. Niecała połowa to magazyny starsze, o gorszej specyfikacji technicznej. W nowobudowanych obiektach dużo prościej wprowadza się innowacyjne rozwiązania, ponieważ obiekt można zaprojektować już z myślą o danym rozwiązaniu. W nowych obiektach konstrukcja dachów jest projektowana tak, żeby mogła przenieść dodatkowe obciążenia od instalacji fotowoltaicznej (PV). Spora część magazynów nie była projektowana i realizowana z myślą o panelach PV na dachach, więc deweloperom pozostaje stosowanie alternatywnych rozwiązań. W efekcie panele są montowane na terenach zielonych, na elewacjach lub na wiatach. Opcją są też powłoki grafenowe, które przy niewielkim ciężarze będą mogły produkować prąd. W związku z faktem, że energooszczędne budynki nie mają dużego zapotrzebowania na prąd, można się spodziewać, że wraz z instalacjami PV będą instalowane banki energii, które zasilą budynek w godzinach nocnych.

Cieplej w magazynach

Przepisy budowlane z roku na rok adaptują się do trendów środowiskowych. Warunki techniczne regularnie od 2014 roku do 2021 roku zaostrzały parametry współczynników przenikania ciepła. W uproszczeniu oznacza to konieczność stosowania grubszych izolacji termicznych ścian i dachów, lepszej stolarki okiennej oraz drzwiowej, czy szczelniejszych obiektów z wentylacją mechaniczną. Pozwala to przedsiębiorstwom zredukować ilość czynnika grzewczego zużywanego do ogrzewania obiektów. Dodatkowe wentylatory podstropowe tzw. destryfikatory, których zadaniem jest „spychanie” ciepłego powietrza w kierunku posadzki, również mają duży wpływ na ograniczenie zużycia mediów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. W starszych obiektach właściciele rozważają również montaż pomp ciepła w celu zmiany nośnika energii do ogrzewania powierzchni biurowej. W zestawie z panelami fotowoltaicznymi spowodują obniżenie opłat za prąd na obiekcie.

Modernizacja floty

Wiele firm logistycznych rozważa modernizację swojej floty ciężarówek, czy busów i wymianę na samochody elektryczne. W nowych obiektach jest prościej zaimplementować takie rozwiązania. Poczynając od większych transformatorów, współpracującej instalacji fotowoltaicznej kończąc na infrastrukturze kablowej i samych ładowarkach na parkingach.

Oświetlenie

W istniejących starszych obiektach, prostym rozwiązaniem zmierzającym w stronę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest wymiana oświetlenia na LED-owe. Obecnie jest to standard w budynkach klasy A. Dodatkowo montowane są moduły, regulujące natężenie światła w zależności od ilości światła dziennego wpadającego do magazynu oraz czujki ruchu lub obecności.

OZE

Wskaźnik zmiany klimatu skupiają się na emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zużyciu energii. Przedsiębiorstwa wdrażające strategie ESG, w głównej mierze skupiają się na tym, żeby energia wykorzystywana w ich procesach pochodziła ze źródeł odnawialnych, dlatego też najemcy oczekują, że nowe powierzchnie będą wyposażone w urządzenia OZE. Nacisk na wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł powoduje sięganie po coraz to bardziej niespotykane rozwiązania w magazynach. Deweloperzy rozważają nawet montaż turbin wiatrowych, które co prawda, mają zdecydowanie mniejsza sprawność niż instalacja PV, ale mogą być dobrym uzupełnieniem całego systemu.

BMS

Przy wdrażaniu strategii ESG w ramach wskaźnika zmian klimatu nie można zapomnieć o systemach monitorujących zużycie energii. Wszelkiego rodzaju BMS, czy to formie uproszczonej (smart meteringu), czy pełnej są instalowane na obiektach, nie tylko pomagają i ułatwiają rozliczenia z najemcami, ale potrafią wskazać, przewidywać i planować przyszłe zużycie.

Ograniczenie zużycia wody

Ze względu na charakter swoich działalności przedsiębiorstwa mogą mieć znaczący wpływ na zużywanie zasobów naturalnych. Raportowanie ESG w tym aspekcie koncentruje się przede wszystkim na zasobach wodnych oraz wpływie na bioróżnorodność. Tutaj należy zwrócić uwagę na wszelkie rozwiązania instalacyjne w obiekcie, które mają związek z wodą, zarówno pitną jak i deszczową. Jednym z flagowych rozwiązań, które pozwala wynieść budynki ku wyższej oceny w certyfikacji zielonej jest zastosowanie automatycznych systemów nawadniania wykorzystujących przy tym wodę deszczową. Kolejnym rozwiązanie mającym na celu ograniczenie zużywanej wody jest tzw. instalacja wody szarej. Jej głównym zdaniem jest ponowne wykorzystanie wody deszczowej lub wody po myciu rąk, do spłukiwania toalet. Takie rozwiązania w znacznym stopniu ograniczają ilość ścieków wprowadzanych do obiegu.

Bioróżnorodność

Wskaźnik bioróżnorodności w parkach magazynowych realizowany jest poprzez sadzenie łąk kwietnych zamiast trawników. Łąki są niezbędnym środowiskiem dla owadów, tzw. zapylaczy, dla pszczół, biedronek, motyli i innych, a największą ich zaletą jest redukcja dwutlenku węgla ze środowiska oraz ochrona gleby przed erozją. W parkach magazynowych możemy zobaczyć również ule i hotele dla owadów, które również wpisują się w strategię ESG właścicieli magazynów i mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Ule w zestawie z łąkami kwietnymi, tworzą ekosystem dla owadów, co ma swoje odzwierciedlenie w budowaniu świadomości społecznej i ekologicznej firm.

Odpady

Zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami w głównej mierze przerzucone zostaje na najemców obiektów magazynowych. Zazwyczaj umowy leasingowe jasno wskazują, że najemcy są odpowiedzialni za utylizację swoich odpadów i zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości i deweloperzy wspierają jednak najemców chociażby w procesie segregacji śmieci udostępniając na terenie praso-kontenery do makulatury, albo pojemniki na plastik i szkło.

Materiały budowlane

Zmniejszanie śladu węglowego skupia się przede wszystkim na okres użytkowania obiektu. Zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, oświetlenie LED, instalacje wody szarej mają wpływ na redukcję emisji gazów, zużycia energii, wody, a także wody deszczowej. Jednakże wysiłki na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko sektora budowlanego skupiają się również na wdrażaniu innowacyjnych technologii budowlanych. Prowadzone są między innymi badania nad modyfikacjami betonu o obniżonej emisji dwutlenku węgla, żeby wprowadzić go do powszechnej produkcji. Obecnie, betonu, z którego powstają główne elementy konstrukcji powstaje z cementu. Ten z kolei powstaje wyniku procesów wypalania składników mineralnych w temperaturze 1450 stopni C. Procesy chemiczne i termiczne zachodzące w jego produkcji odpowiadają za 8% światowej emisji CO2. Natomiast produkcja stali, również wykorzystywanej szeroko w budownictwie odpowiada za 7% globalnej emisji CO2. Dlatego też, w niedługiej przyszłości powinniśmy spodziewać się ewolucji materiałów budowlanych zainspirowanych ESG. Nowe, innowacyjne materiały oraz nanotechnologie, będą miały wpływ nie tylko na budynki, ale na cały system szkolenia nowej kadry inżynierów i projektantów. Elementy drewniane, zeroemisyjna stal i nowe rozwiązania konstrukcyjne w magazynach mogą w końcu sprawić, że budynki magazynowe nie będą postrzegane jako zwykłe hale, ale jako dzieła architektury.

 

Autor: Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency, Knight Frank.

W jaki sposób zbudować zeroemisyjny świat?

Olbryk
Pierwsza edycja PlayFair odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, którego wybór był silnie skorelowany z główną ideą inicjatywy. Rola środowisk artystycznych w kreowaniu ekologicznych postaw w gronie odbiorców muzyki czy sztuki pozostaje niekwestionowana od lat, a organizowanie niskoemisyjnych wydarzeń uwzględnia uniwersalne zasady, z których mogą czerpać również przedstawiciele innych gałęzi biznesu, a także uczestnicy eventów. W najnowszym raporcie PlayFair przedstawiono m.in. wyniki badania śladu węglowego wygenerowanego podczas Soundedit oraz ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, na podstawie których opracowano praktyczne i uniwersalne rekomendacje.

Spis treści:
Rola danych i opomiarowania wydarzeń
Czynniki wpływające na ślad węglowy wydarzeń

Główną ideą PlayFair było pobudzenie dyskusji na temat organizowania wydarzeń zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i maksymalnym ograniczeniem środowiskowych kosztów eventów. Mając świadomość, że dążenie do założeń less waste w ekosystemie muzycznym wymaga zaangażowania wielu sektorów, do debaty zaproszono również przedstawicieli branży IT, deweloperskiej, spożywczej i retail, a także naukowców oraz specjalistów związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską. Fundamentem dla dalszych analiz stały się dane zgromadzone w ramach badania śladu węglowego zrealizowanego przez ekspertów ABB i Politechniki Łódzkiej podczas Soundedit.

Eksperyment, który przeprowadziliśmy, stanowił bardzo istotny element całego projektu PlayFair. Mieliśmy świadomość, że dane są nam niezbędne do wypracowania wartościowych rekomendacji dla organizatorów eventów. Opomiarowanie procesów jest również nieodłącznym elementem koncepcji ESG – liczby wskazują nam kierunek dla strategii, umożliwiają ocenę realizacji założeń i bieżące monitorowanie efektywności. Raport PlayFair stanowi kompleksowe podsumowanie debat, wywiadów z ekspertami, wniosków na przyszłość dla wielu branż, wyniki badań ABB i Politechniki Łódzkiej, a także poradnik dla organizatorów eventów czy nawet wydarzeń firmowych. To kolejny efekt współpracy międzysektorowej zainicjowanej przez nas w listopadzie, po uruchomieniu Ubraniomatu na osiedlu Archicom wraz z markami 4F i Ubrania do Oddania. Nie mam wątpliwości, że już wkrótce pojawią się kolejne innowacyjne projekty w wykonaniu partnerów PlayFair – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom.

Rola danych i opomiarowania wydarzeń

Powołując się na dane GUS w 2021 r. zorganizowano w Polsce 3 tysiące imprez masowych. Zgromadziły one łącznie blisko 11 milionów uczestników, którzy musieli dotrzeć na event, wrócić do domu, jeść, pić czy też kupować produkty ulubionych artystów, generując przy tym odpady i zużywając energię. Należy mieć świadomość, że wszystko to przekłada się na ślad węglowy. Do jego selektywnej analizy podczas Soundedit wykorzystano dane zebrane poprzez pomiar energii elektrycznej zużywanej podczas koncertów, a także ankietę umożliwiająca ustalenie, w jaki sposób uczestnicy dotarli na wydarzenie, a także jakie nawyki towarzyszą im na co dzień. Na wstępie przyjęto założenia, że czteroosobowe gospodarstwo domowe przy aktualnym miksie energetycznym w Polsce zużywa w ciągu roku średnio 2200-2500 kWh energii, co odpowiada emisji ekwiwalentu 1400-1600 kg CO2.

Przystępując do projektu PlayFair zakładaliśmy, że jednym z kluczowych elementów śladu węglowego wydarzenia będzie energia elektryczna. Nie do końca okazało się to trafne. To, co odkryliśmy w trakcie, sprawiło, że w kolejnym roku skupimy się na innych kwestiach, np. na jedzeniu czy transporcie, gdyż w tych obszarach można najbardziej zminimalizować wpływ na środowisko. PlayFair jest namacalnym dowodem, że opomiarowanie wydarzeń klarownie pokazuje nam najefektywniejsze punkty przyłożenia nakładu pracy i zasobów oraz pozwala opracowywać rozwiązania na przyszłość i wskazywać elementy, w które warto oraz w które nie warto inwestować – mówi Przemysław Zakrzewski, Head of Corporate Technology Center, Vice President ABB E-mobility Sp. z o.o.

Czynniki wpływające na ślad węglowy wydarzeń

Wyniki opublikowane w raporcie PlayFair potwierdzają, że pobór energii urządzeń scenicznych i oświetlenia w dniu kulminacyjnego koncertu odpowiada za niewielki odsetek całkowitej wartości wyemitowanego CO2­. Energia pobrana przez infrastrukturą wyniosła 120 kWh przekładających się na 81 kg CO2, czyli zaledwie 0,5% ogólnych emisji towarzyszących Soundedit. Analogiczny ślad węglowy wygenerował przejazd 450 km samochodem jednego uczestnika eventu, co pokazuje, gdzie należy kierować swój wzrok, szukając optymalizacji w tym zakresie.

Obszar transportu, a więc podróże artystów, publiczności czy obsługi, a także ich zakwaterowanie odpowiadają nawet za 50% ogólnego śladu węglowego wydarzenia. Podczas Soundedit jego wartość osiągnęła poziom blisko 20 tysięcy kg CO2. Ze zrealizowanych ankiet wynika, że najpopularniejszym środkiem komunikacji był samochód, którym do Łodzi dotarło 57% uczestników. Przebyli oni łącznie 10 535 km. Jednocześnie samochód odnotował niemal najgorszy, poza samolotem, współczynnik całkowitej liczby wyemitowanego CO2 w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika – ponad 18 kg. Natomiast najkorzystniejszy stosunek komfortu, ceny i emisyjności oferuje pociąg.

Na około 30% śladu węglowego wpływają czynniki na miejscu wydarzenia takie jak zużycie z sieci energetycznej i odnawialnych źródeł energii, wytworzone odpady, a także zużycie wody i przetwarzanie ścieków. Natomiast za kolejne 20% odpowiadają usługi, a więc oferowana żywność i napoje, produkcja biletów, programów czy plakatów, a także merchandise. Badacze doszli również do wniosku, że istotnym obszarem do zagospodarowania jest codzienna dieta uczestników. Szacuje się, że dieta wegetariańska pozwala oszczędzić prawie 50% emisji CO­­­2 względem jadłospisu uwzględniającego mięso, którego produkcja generuje duży ślad węglowy. W ankietach przepytano uczestników na temat ich nawyków żywieniowych. Na tej podstawie wyliczono, że podczas jednego dnia festiwalu publiczność wyemitowała ekwiwalent CO2 na poziomie 7561 kg wyłącznie na podstawie spożywanych posiłków. Wegański lub wegetariański catering podczas eventu to jedno z rozwiązań, które nie tylko zmniejszy ślad węglowy wydarzenia, ale także być może przyczyni się do długofalowej zmiany sposobu żywienia społeczności.

Źródło: Archicom.

Grupa Reesco o nieruchomościach inwestycyjnych: „Czas przebudów i modernizacji w duchu ESG”

Gaspol_Biuro (1) (1)
Grupa Reesco, która projektuje, nadzoruje i wykonuje przebudowy powierzchni oraz budynków komercyjnych, podsumowuje 2022 rok. W ramach trzech spółek działających w sektorach: office, retail oraz hospitality zamyka rok z pięćdziesięcioma czterema zrealizowanymi projektami. W minionych dwunastu miesiącach zespoły Grupy dostarczyły ponad 165 tys. m kw. powierzchni dla dwudziestu jeden nowych i trzydziestu trzech stałych lub powracających klientów.

Spis treści:
Sektor Office
Sektor Retail
Sektor Hospitality

Sektor Office

Rok 2022 nie był łatwy dla rynku biurowego, który jest wrażliwy na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Na rosnące ceny najmu i koszty eksploatacyjne nałożyły się długotrwałe skutki pandemii – zmiany trybu pracy, a co za tym idzie mniejsze obłożenia biur. Właściciele obiektów stanęli z kolei przed wyzwaniem podniesienia ich atrakcyjności i dostosowania do nowych standardów ESG. Pracodawcy, pragnąc zachęcić swoje zespoły do powrotu do biur, rearanżowali powierzchnie tak, aby spełniały nowe potrzeby i oczekiwania najemców i pracowników.

Rok 2022 upłynął pod znakiem przebudów i modernizacji budynków biurowych, co ma swoje odzwierciedlenie w naszym portfolio. Przykładem może być rewitalizacja warszawskiego, postmodernistycznego biurowca z lat 90 – HOP dla Syrena Real Estate, czy wrocławskiego biurowca L’UNI z 1866 roku dla JP Weber – komentuje Artur Winnicki, stojący na czele Grupy Reesco.

W minionym roku zespół Reesco zmieniał także powierzchnie biurowe, dostosowując je do nowych modeli pracy. Przykładem może być odmienione biuro firmy Gaspol, która powierzyła spółce zadanie przebudowy ponad 1400 m kw. i zmianę funkcjonującego dotychczas układu gabinetowego na elastyczną przestrzeń sprzyjającą integracji i pracy zespołowej. Reesco realizowało także nagradzane, najbardziej designerskie biura roku, m.in. dla Bacardi, Codelab czy Pyszne.pl.

Projekty te pokazują, że potrafimy wprowadzić w życie nawet najbardziej nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania. W 2022 roku zrealizowaliśmy łącznie ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowej w ramach trzydziestu siedmiu projektów. Cieszy nas, że ponad połowa to nasi stali i powracający Klienci, co świadczy o jakości, jaką oferujemy i zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani – podsumowuje Artur Winnicki.

Sektor Retail

2022 był rokiem zmieniających się trendów i preferencji konsumenckich, związanych z rozwojem nowych technologii. Pojęcie atrakcyjności centrum handlowego jest redefiniowane na naszych oczach. Cały sektor zmagał się także ze skutkami pandemii i wojny w Ukrainie. Inne wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się właściciele, zarządcy, a także najemcy w dobie inflacji to konieczność poprawy funkcjonalności obiektów handlowych, ale także zwiększenie ich efektywności energetycznej. Obecnie istotnym aspektem każdej modernizacji jest nie tylko uczynienie przestrzeni bardziej nowoczesną i funkcjonalną, ale także optymalną kosztowo i energetycznie oraz funkcjonującą zgodnie z założeniami ESG.

Powołanie do życia spółki Reesco Retail niemal dwa lata temu było wyjściem naprzeciw potrzebom właścicieli, zarządców i najemców. Stworzyliśmy zespół specjalizujący w przebudowach, modernizacjach i wykończalniach powierzchni handlowych. Duży nacisk kładziemy na dokładne analizowanie możliwości przebudowy i proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania w ramach procesu projektowania, wyceny oraz realizacji prac budowlanych – podkreśla Lucyna Śliż, współzałożycielka i członkini zarządu Reesco Retail.

W minionym roku polski sektor retail rozwijał się przede wszystkim w mniejszych miastach, a najpopularniejszym formatem stały się parki handlowe. W trzecim kwartale 2022 najwięcej, bo niemal 50%, nowych budów zainicjowano w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Do użytku oddano łącznie prawie 120 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej w ramach ośmiu nowych obiektów, z czego aż pięć to parki handlowe*.

Jako Reesco Retail realizujemy projekty w całej Polsce. O naszej elastyczności i szerokim terytorialnym zakresie działania świadczy portfolio i zlecenia zrealizowane w wielu miastach na terenie całej Polski. Od momentu powstania pracowaliśmy dla największych właścicieli, takich jak Nepi Rockcastle, Unibail Rodamco, Westfield, EPP, LCP Properties, Mayland, jak również dla znanych sieci handlowych: Netto, Action czy Kaufland – podkreśla Lucyna Śliż.

Zespół Reesco Retail przebudował łącznie ponad 25 tys. m2 i zaaranżował 8,5 tys. m2 powierzchni. Sukces w realizacji skomplikowanych przebudów zaowocował rozwojem spółki i powierzeniem zespołowi kompleksowej budowy hali logistyczno-magazynowej w Kielcach przez Strategic Logistics Polska.

Sektor Hospitality

Rok 2022 na rynku mieszkaniowym stał pod znakiem deficytu mieszkań. Wysokie koszty materiałów budowlanych, ograniczony dostęp do kredytów, napływ uchodźców z Ukrainy zmieniły polski rynek – liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się, a popyt znacznie wzrósł, co spowodowało ogromne skoki czynszów – nawet o 45%*. Rozwijający się w Polsce od 2014 roku sektor PRS może być w dłuższej perspektywie jednym z rozwiązań trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Powołanie do życia spółki Reesco Hospitality niemal dwa lata temu było wyjściem naprzeciw potrzebom inwestorów instytucjonalnych, a początek jej działalności przypadł właśnie na czas dynamicznego wzrostu sektora PRS.

Dowodem na to, że odpowiadamy na potrzeby rynku, jest realizowanie obecnie ponad tysiąc mieszkań, w inwestycjach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Szczególnie ważne są dla nas inwestycje, w których etap wykonawczy fit-outu, realizowany przez Reesco Hospitality, jest płynną kontynuacją części kreatywno-projektowej, za którą odpowiedzialne było studio wchodzące w skład Grupy – Iliard Architecture & Interior Design. W ramach Grupy Reesco „obietnicę projektową” dopełniamy na etapie wykonawstwa. Przykładami są inwestycje PRS w Krakowie przy ul. Dajwór – dla AFI Europe, czy w Warszawie – 132 mieszkania w inwestycji La Praga dla Van der Vorm Vastgoed – komentuje Wojciech Witek, współzałożyciel i członek zarządu Reesco Hospitality oraz Iliard.

Sektorem PRS interesują się również duzi deweloperzy działający na rynku mieszkaniowym upatrując w tego typu inwestycjach alternatywy – jako rozwiązania na zastój na rynku mieszkaniowym spowodowanym kryzysem w udzielaniu kredytów hipotecznych. Eksperci Reesco Hospitality prognozują, że w 2023 roku wzrośnie znaczenie jakości projektowania w tym segmencie oraz podejście do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Również na rynku hotelowym widać zwrot w kierunku ESG.

Cieszy mnie, że inwestorzy zaczynają rozumieć, że ekologiczne podejście nie zawszy znaczy drogo i potrafią dostrzegać stopę zwrotu z tego rodzaju postawy. Jako Reesco Hospitality posiadamy wiedzę, jak prowadzić modernizację hoteli z poszanowaniem interesu środowiska czy lokalnej społeczności. Jest to znacznie bardziej ekologiczna i często mniej kosztowna alternatywa dla budowy nowego obiektu. W ramach projektów Iliard Architecture & Interior Design i realizacji Reesco Hospitality już teraz proponujemy naszym klientom rozwiązania w duchu gospodarki cyrkularnej, pozwalające na maksymalne wykorzystanie tego, co zastane: poprzez recykling i adaptację – podkreśla Wojciech Witek.

* Dane: Cushman & Wakefield

Źródło: Grupa Reesco.

Firma Green Holding opublikowała swój pierwszy raport ESG za 2021 rok

Green Holding_3

Firma Green Holding opublikowała swój pierwszy raport ESG za 2021 rok.

Od 2024 roku, zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, wszystkie największe firmy zobowiązane będą raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Green Holding, jeden z liderów produkcji świeżych warzyw zielonych w Polsce, już w tym roku opublikował swój pierwszy raport ESG. Grupa Kapitałowa, składająca się z pięciu spółek jasno określiła swoje cele do 2025 i 2030 roku. Planuje m.in. wykorzystywanie w procesach produkcyjnych 20% tzw. zielonej energii pochodzącej z własnych źródeł, a także redukcję o 30% emisji gazów cieplarnianych.

Rodzinne DNA firmy zapewniło solidne fundamenty, na których obecnie opiera się nasza działalność. Mając świadomość wpływu naszego biznesu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę wdrożyliśmy strategię ESG, która wyznacza kierunki naszych działań w czterech głównych obszarach: dbania o planetę, produkt, partnerstwo oraz ludzi. Chcemy pokazać jak ważne są dla nas kwestie ESG, dlatego już w tym roku – chociaż nie jest to jeszcze obligatoryjne – dzielimy się raportem ESG za 2021 rok. Postawiliśmy sobie konkretne cele do 2025 i 2030 roku, które dotyczą obszaru ESG. Wypełniając je, chcemy realnie przyczynić się do zmiany świata na lepsze – wyjaśnia Przemysław Januszko, Chief Operating Officer i członek zarządu Green Holding.

Newmark Polska: ESG to nowy czynnik w kreowaniu wartości firmy i nieruchomości

ESG_photo-1
Trzy filary ESG (Environmental, Social, Governance), odnoszące się do działań na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, stwarzają istotne wyzwania i szanse w dzisiejszych czasach. Z uwagi na wpływ ESG na kreowanie wartości inwestorzy coraz częściej uwzględniają czynniki związane z ESG w analizach przyszłych zagrożeń i perspektyw wzrostu.

Spis treści:
Szersza perspektywa
Jakie firmy okażą się zwycięzcami?
Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?
Polska perspektywa

„Obecnie wiele przedsiębiorstw dąży do realizacji ambitnych celów związanych z przekształcaniem modeli biznesowych w duchu zrównoważonego rozwoju. Rewidują sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, a także podejście do pracowników. Z tego względu nieruchomości komercyjne muszą ewoluować, aby nadal mogły przyciągać firmy jako najemców, nabywców czy klientów” – mówi Michael Kürschner, Dyrektor zarządzający ds. Doradztwa Globalnego i Workplace Strategy, Global Corporate Services w Newmark.

Dostosowanie standardów etycznych prowadzenia biznesu do wymogów ESG może mieć korzystny wpływ na działalność firmy w dłuższej perspektywie – pozwoli zwiększyć atrakcyjność w oczach inwestorów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyciągnąć klientów zainteresowanych ekologicznymi produktami oraz zatrzymać pracowników oczekujących możliwości realizacji kariery zgodnie z zasadami etyki.

„Podjęcie działań w zakresie ESG w celu kreowania wartości to zadanie dla kadry kierowniczej mające dalekosiężne konsekwencje poprzez wpływ nie tylko na nieruchomości, lecz także na prowadzoną działalność biznesową. Podejmowanie decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju umożliwia zmiany długofalowe, wpływając na wzrost przychodów, możliwość przyciągania pracowników, redukcję kosztów i zwiększenie poczucia zaufania wśród konsumentów, a nie tylko na maksymalizację zysków w krótkiej perspektywie” – mówi Michael Hall, Dyrektor zarządzający ds. Ochrony Środowiska i BHP, Global Corporate Services w Newmark.

Szersza perspektywa

Politycy uczestniczący w ONZ-owskich konferencjach klimatycznych w Paryżu i Glasgow zobowiązali się do wdrożenia działań regulacyjnych i naprawczych mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatu. Niemniej jednak:

  1. Zmiany klimatu to nie jedyny problem. Stanowią one zagrożenie dla planety. Głównym celem ochrony środowiska jest powstrzymanie lub spowolnienie tempa zmian klimatu. Za priorytetowe należy uznać także dodatkowe aspekty związane z filarem „E”, takie jak „przejście do gospodarki cyrkularnej” w ramach przeciwdziałania marnotrawstwu i zanieczyszczeniu środowiska. Ponadto w ramach holistycznego podejścia do kwestii środowiskowych należy również wziąć pod uwagę kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.
  2. Same działania regulacyjne nie wystarczą. Wprowadzane zmiany mogą spotkać się z chłodnym przyjęciem, wrogością, a nawet odrzuceniem. Na pierwszy rzut oka wdrożenie rozwiązań regulacyjnych wydaje się prostym rozwiązaniem, ale są one trudne w realizacji, czego dowodzą różne konferencje klimatyczne. Regulacje prawne mogą zachęcać firmy do wypracowywania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, ale zadania z tym związane charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i niekiedy wymagają bardziej rygorystycznego podejścia niż w przypadku programów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie firmy okażą się zwycięzcami?

76 proc. konsumentów deklaruje, że zaniecha dokonywania zakupów od firm, które niewłaściwie traktują środowisko, pracowników czy lokalne społeczności.

Liderzy branży zmieniają swoje oczekiwania i w oparciu o kryteria ESG aktywnie starają się poznać zagrożenia w różnych obszarach, m.in. ryzyko dla reputacji firmy, kapitału ludzkiego, rozwoju biznesu, kondycji finansowej czy zgodności z przepisami i regulacjami. 80 proc. największych firm świata wskazuje na ryzyko fizyczne lub przejścia związane ze zmianami klimatycznymi.

Sukces odniosą firmy, które będą otwarcie komunikowały interesariuszom zagrożenia związane z ESG oraz dysponowały odpowiednimi planami działania w tym zakresie. W przeciwnym razie mogą utracić konkurencyjność czy też zniknąć z rynku.

Nowe i powstające firmy wyznaczają kierunek już istniejącym, opracowując modele biznesowe w duchu zrównoważonego rozwoju już na samym początku działalności. Za przykład mogą posłużyć m.in. Patagonia oraz Allbirds, które produkują przyjazne dla planety ubrania, obuwie i akcesoria. Z kolei w branży kosmetycznej na ekologię stawia Ringana – od naturalnych produktów i wegańskich opakowań bez mikroplastiku, wyprodukowanych z całkowicie odnawialnych i naturalnych surowców, po wybór menu w kantynie i model biznesowy współpracy z kontrahentami. Te firmy zorientowane na zrównoważony rozwój podjęły decyzje dobrowolnie i przyciągają klientów poszukujących produktów ekologicznych.

Dzięki zrównoważonemu finansowaniu w Europie czy też inwestycjom zaangażowanym społecznie w skali globalnej zrównoważone firmy mają ułatwiony dostęp do kapitału, a w szczególności w branży nieruchomości spełniających wymogi ESG, w której konkurencja jest niewielka, a popyt rośnie stopniowo.

Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?

Zarówno właściciele ekologicznych budynków, jak i firmy, którym przyznano zielone certyfikaty, już od wielu lat są zaangażowani w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w celu spełnienia kryteriów ESG, w tym całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach prowadzonej działalności i w całym łańcuchu dostaw, niezbędne jest podjęcie kolejnych działań.

Osiągnięcie ambitnych celów środowiskowych, takich jak ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, wymaga zrewolucjonizowania całej branży budowlanej poprzez wdrażanie strategii zrównoważonych, w tym radykalnego zmniejszenia zużycia surowców i energii do budowy obiektów. Obecnie aż 50 proc. wydobywanych surowców na świecie wykorzystuje się do budowy budynków, a istniejące obiekty odpowiadają za 32 proc. globalnego zużycia energii, nie wspominając już o emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji i obróbki materiałów budowlanych.

Mniej nowych budynków, częstsze rewitalizacje i zmienianie przeznaczenia istniejących nieruchomości to tylko częściowe rozwiązanie. Budynek powinien być postrzegany jako „kopalnia” surowców wtórnych. Ponowne wykorzystywanie surowców zamiast poddawania ich recyklingowi czy nawet downcyklingowi również pozwala oszczędzać wodę. Nowe technologie, takie jak digital twin czy modelowanie informacji o budowaniu, także mogą być pomocne we wspieraniu cyrkularnej gospodarki surowcami. Nie ulega wątpliwości, że ramowe regulacje prawne powinny umożliwiać ponowne wykorzystywanie materiałów.

Każdy podmiot uczestniczący w cyklu życia nieruchomości również może mieć wpływ na aspekty środowiskowe. Wśród potencjalnych rozwiązań można wymienić tworzenie zielonych dachów i fasad, które ograniczają nagrzewanie się budynków w centrach miast i jednocześnie zapewniają schronienie owadom, ptakom i niewielkim zwierzętom. Nowoczesne strategie dotyczące organizacji miejsca pracy i korzystanie z powierzchni elastycznych także mają wpływ na emisję dwutlenku węgla poprzez ograniczenie częstotliwości dojazdów pracowników do pracy.

Etyczne drzewo decyzyjne to wartościowe narzędzie, które firmy mogą w pełni uwzględnić na każdym etapie podejmowania decyzji, w tym dotyczących oceny nieruchomości i inwestycji pod kątem spełniania wymogów ESG.

Częstsze podejmowanie decyzji w zgodzie ze standardami etycznymi w każdym aspekcie prowadzonej działalności przełoży się między innymi na wzrost cen akcji, a także przyczyni się do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. ESG może być źródłem nowych pomysłów w biznesie.

Polska perspektywa

„Wraz z rosnącą świadomością ESG wśród wszystkich uczestników rynku nieruchomości komercyjnych, posiadanie strategii oraz sukcesywne wdrażanie rozwiązań w zakresie jej poszczególnych filarów stają się kluczowymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej. W 2026 roku prawie 5000 podmiotów obecnych w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania niefinansowego, a w najbliższych czterech latach obowiązkiem opracowania strategii ESG zostaną objęci kontrahenci i poddostawcy dużych firm działających na terenie Unii Europejskiej” – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

„W przypadku nieruchomości komercyjnych ESG stopniowo staje się nową miarą ich wartości. Nieruchomości, w których funkcjonują lub wdrażane są rozwiązania z zakresu ESG, już teraz cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. Zrównoważona strategia ESG to konkretne działania mające na celu zarówno ochronę otaczającego nas środowiska, jak i tworzenie mikrolokalizacji, w których lepiej nam się pracuje i uwzględniane są potrzeby pracowników” – dodaje ekspertka Newmark Polska.

 

*Źródła:

  • PWC: 2021 Consumer Intelligence Series Survey on ESG – Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG
  • S&P Global – October 1, 2019: Accounting for Climate: The Next Frontier in ESG
  • IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 °C Strengthening and implementing the global response.

Źródło: Newmark Polska.

Wolf Theiss: ESG podzieli rynek na firmy dwóch prędkości

Zuzanna Nowak-Wróbel

Kolejna dyrektywa unijna związana z ESG zwiększy znacząco zasięg firm, które będą musiały spełniać ostre kryteria działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Trzeba liczyć się z tym, że już w przyszłym roku firmy uczestniczące nawet w dalekim łańcuchu dostaw będą musiały wykazać się realizacją wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem. To znacząco sprofesjonalizuje rynek, ale i dokona swoistego podziału na pierwszą i drugą ligę firm wskazuje Zuzanna Nowak-Wróbel, Associate w warszawskim zespole IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Raportowanie pozafinansowe ESG – czyli związane z działalnością na rzecz środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego – w tej chwili dotyczy przede wszystkim spółek giełdowych i firm z sektora finansowego. Regulacje unijne od 2023 roku nakładają obowiązek raportowania pozafinansowego związanego z ESG na wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Kolejne przepisy unijne znacząco poszerzają zasięg firm objętych ESG, co wynika z roboczego na razie tekstu dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), który został opublikowany 30 czerwca 2022 r. jako uzgodniony wspólnie przez Radę i Parlament Europejski. Zgodnie z dyrektywą od 2024 roku prawie 4 tysiące firm w Polsce będzie musiało raportować, co robi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kolejną grupę firm czeka rewolucja, i to w znacznie większym stopniu, niż o tym myślimy teraz. Chodzi już nie tylko o duże przedsiębiorstwa, ale i sektor MŚP, szczególnie tam, gdzie biorą one udział w łańcuchu dostaw. Do zmian prawnych, ale i takich, których oczekują inwestorzy, czy które wymuszą duże firmy i procedury przetargowe – małe przedsiębiorstwa muszą zacząć się przygotowywać już dziś, jeśli nie chcą stracić znaczenia na rynku – dodaje Kinga Kluszczyńska, członek warszawskiego zespołu IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Implementacja unijnej dyrektywy, obecnie wprowadza szereg zmian w przepisach krajowych poszczególnych sektorów, wymuszając choćby na bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych nie tylko raportowanie, ale i stosowanie kryteriów ESG w praktyce finansowej. Przykładowo od sierpnia 2022 r. istnieje obowiązek sprawdzania preferencji klientów dotyczących inwestycji w „zielone produkty”. Innymi słowy, nie można oferować klientowi aktywów niezgodnych z jego preferencjami.

Wejście w życie dyrektywy CSRD poszerzy ten zakres jeszcze bardziej i od 2024 roku wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe, oraz spółki giełdowe zostaną objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego, znacznie bardziej szczegółowo określonego.

Kluczowe stają się w tym przypadku wyśrubowane kryteria raportowania, które dotyczyć będą trzech obszarów. Po pierwsze, samego przedsiębiorstwa, czyli tego, jakie generuje emisje, co produkuje, ale i jakie normy spełnia budynek, w którym firma się znajduje. Po drugie, co dane przedsiębiorstwo kupuje, czyli np. paliwo i energię. Po trzecie – i to jest największe wyzwanie – chodzi o cały łańcuch dostaw, emisje generowane przez dostawców czy producentów w łańcuchu całego cyklu produkcyjnego. Na tym polega rewolucyjność tych zmian, które znacząco wpłyną na rynek, dzieląc go na dwie grupy firm: pierwszej i drugiej ligi czy prędkości – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Regulacje prawne zmieniły także nawyki inwestorów. Firmy zobowiązane prawem do raportowania coraz większej liczby danych, także tych pozafinansowych, znacznie łatwiej zweryfikować pod kątem inwestycyjnym.

Dzięki raportowaniu ESG inwestorzy mogą skuteczniej weryfikować firmę, sprawdzając, jaką działalność prowadzi nie tylko na rzecz środowiska, o którym w tym roku było najgłośniej w kontekście ESG, ale i co dana firma robi na rzecz niwelowania nierówności płacowych, w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn czy obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obserwując ten trend, możemy zakładać, że już na przestrzeni kilku najbliższych lat firmy nieposiadające strategii i raportów ESG nie będą w ogóle brane pod uwagę przez tych inwestorów w zakresie współpracy. Dlatego zrównoważony rozwój stał się elementem strategii biznesowej każdej chcącej liczyć się na rynku spółki komentuje Kinga Kluszczyńska.

Dlatego – zdaniem prawników i ekspertów – biorąc pod uwagę zarówno presję regulacyjną, oraz oczekiwania partnerów biznesowych, inwestorów czy klientów indywidualnych, do ESG powinni przygotować się niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Mówiąc brutalnie, bez pokazania mierzalnych procesów i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele firm może wypaść z rynku. Nie chodzi już tylko o posiadanie strategii środowiskowej, ale o porządnie poukładane i opisane procedury dotyczące polityki zatrudnienia, ochrony danych osobowych, czyli RODO, compliance czy przeciwdziałania nierównościom. Wydaje się, że regulacje unijne będą zmierzały także w tym kierunku, żeby zwiększać transparentność raportów ESG. Słychać głosy, że potrzeba bardziej precyzyjnych wytycznych, bo na przykład w przypadku danych dotyczących spraw społecznych (związanych choćby z inkluzyjnością i likwidowaniem nierówności) problemem nie jest ilość danych, ale ich jakość i kontekst użycia. Z pewnością jednak to jedne z tych danych, których – w odróżnieniu od trudno policzalnego śladu węglowego – nie da się zmanipulować. Na rynku inwestycyjnym widać, że polityki w obszarach spaw społecznych i ładu korporacyjnego stają coraz bardziej znaczące – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Obecnie raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe dla tzw. jednostek interesu publicznego, czyli m.in. banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych itd. Przed ogłoszeniem projektu nowej dyrektywy CSRD, harmonogram zakładał, że od 2023 roku obowiązek obejmie duże firmy oraz spółki notowane na giełdzie, które osiągają przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) o wysokości 85 mln zł. Trzy lata później, czyli od 2026 roku raportowanie ESG miało dotyczyć już wszystkich spółek. Projekt nowej dyrektywy znacząco poszerza zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania informacji nt. zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże jednostki, bez względu na to czy są notowane czy nie. Dodatkowo w świetle nowych propozycji trzy lata później niż duże jednostki takie obowiązkowe raportowanie miałyby rozpocząć małe i średnie podmioty.

Źródło: Wolf Theiss.

W dobie kryzysu klimatycznego klienci chcą wcielać w życie koncepcję ESG

Osiedle Symbioza wizualizacja

W dobie kryzysu klimatycznego klienci coraz częściej chcieliby, żeby przedsiębiorstwa prowadziły interesy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ESG, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, przychodzi w sukurs tym oczekiwaniom. To już nie tylko dobra praktyka, ale dla wielu firm również wymóg formalny. 

Spis treści:
Konieczne są zmiany
Od ESG nie ma odwrotu
Transformacja zatoczy szerokie kręgi
Nie tylko środowisko

Konieczne są zmiany

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. IPCC), który od 32 lat gromadzi i ocenia dostępną wiedzę naukową dotyczącą warunków klimatycznych, uważa, że do 2030 roku każdy sektor rynku jest w stanie zredukować swoją negatywną emisję o co najmniej 50 proc., względem dotychczasowej. Naukowcy podkreślają, że konieczne są radykalne zmiany, takie jak znaczące zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych, wdrożenie powszechnej elektryfikacji, lepszej efektywności energetycznej oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii, takich jak wodór. ESG może realne przyczynić sie do tych zmian i nie jest to sztucznie wytworzona fanaberia, a realna potrzeba podjęcia działań w całym biznesowym świecie. O tym jak bardzo temat ten rozgrzewa branżę nieruchomości świadczy fakt, że podczas 12 edycji konferencji Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie poświęcono mu aż dwa panele. Prelegenci zastanawiali się, co będzie dla inwestorów, deweloperów oraz banków największym wyzwaniem w związku z wdrożeniem ESG. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że dobiegł już końca czas pytania, czy to się opłaca, w tym momencie najważniejszy jest to, w jaki sposób wprowadzić ESG do własnej organizacji, gdyż stanowi ono naturalny element rozwoju. Paradoksalnie katalizatorem zmian mogą okazać się rosnące ceny materiałów budowlanych oraz energii, ponieważ efektem tego będzie wzrost znaczenia źródeł odnawialnych czy też użycia materiałów z odzysku.

Od ESG nie ma odwrotu

Włączanie kryteriów ESG w ramy swojego biznesu to kierunek, którym podąża świat. Za sprawą dyrektywy unijnej wprowadzonej w 2014 r. oraz nowelizacji krajowej ustawy o rachunkowości, duże polskie spółki giełdowe już od 2017 r. zobowiązane zostały do ujawniania w swoich sprawozdaniach działalności niefinansowych. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy, która ma zastąpić dotychczasową. Ma ona zacząć obowiązywać od 2023 r. i rozszerza grupę firm objętych obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych o wszystkie duże jednostki oraz spółki notowane na giełdach w Unii Europejskiej. Z unijnych dokumentów wynika, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju raportowałoby wtedy około 49 tys. unijnych firm – obecnie jest ich niespełna 12 tys. Można powiedzieć, że od ESG w zasadzie nie ma już odwrotu, bo konieczność sporządzania zestawień rocznych na ten temat wkrótce rozciągnie się na jeszcze więcej podmiotów rynkowych, niż dotychczas. – Wejście pojęcia ESG do „mainstreamu” jest skutkiem zwrócenia uwagi gospodarek i rządów światowych na rosnącą potrzebę zadbania o nasze otoczenie. W powstanie tej koncepcji zaangażowały się bardzo poważne instytucje, więc ESG nie jest branżową  nowinką, ale ważną innowacją w kontekście funkcjonowania wielu firm. Innowacją, która niesie za sobą konieczność zmian, dostosowania się do pewnych reguł i gotowość na ocenę przez wyznaczonych do tego regulatorów. Każdy podmiot działający powinien zwracać na to uwagę i zacząć traktować poważnie jako całość – mówi Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Quelle Locum, realizującej inwestycję Park Leśny Bronowice.

Transformacja zatoczy szerokie kręgi

Choć obecnie prawo dotyczy wprost tylko banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych, to pośrednio obejmuje także inne współpracujące z nimi firmy. Instytucje finansowe mają obowiązek publikowania wskaźników niefinansowych dotyczących portfela swoich klientów. W związku z tym wybrane fundusze już teraz mają odgórny zakaz inwestycji w podmioty niespełniające wybranych norm. Kwestią czasu jest też rozszerzenie obowiązku raportowania danych ESG na inne sektory gospodarki – w tym rynek nieruchomości. – Moim zdaniem obecne dziesięciolecie będzie zdominowane właśnie wyzwaniami zielonej transformacji i związanymi z nią zagadnieniami z zakresu nowych technologii, optymalizacji zasobów i angażowania pracowników, a także odpowiedzialnego projektowania środowiska pracy. ESG zaczyna być przez to stałym elementem działalności wielu przedsiębiorstw, a znaczenie zrównoważonego rozwoju dla inwestorów, również tych obecnych na rynku nieruchomości, rośnie. Klienci również zdają sobie sprawę z faktu, że nieruchomości mogą wywierać znaczący wpływ na lokalną – i nie tylko – społeczność – twierdzi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Nie tylko środowisko

Cele ESG to nie tylko zagadnienia związane z ochroną naszej planety, ale również odnoszące się do odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania organizacją. To właśnie w tym obszarze rośnie w siłę pojęcie różnorodności i równości w biznesie. Ważną cegiełkę do rozwoju tej koncepcji mogą dołożyć również konsumenci, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy firma, z której usług planują skorzystać, działa zgodnie z przyjętymi współcześnie standardami, jest etyczna i przyczynia się do promowania pozytywnych wzorców. – ESG pozwala poniekąd ocenić, na ile firma jest skupiona sama na sobie, a na ile rozumie otoczenie, w którym przyszło jej działać. Koncepcja ta może niekoniecznie wpłynie bezpośrednio na wycenę danego przedsiębiorstwa – bo dla inwestorów wciąż kluczowe będą wyniki stricto finansowe – ale może odcisnąć zdecydowane piętno na popycie i decyzyjności wśród klientów oraz pracowników. W końcu ESG to nie tylko troska o planetę, ale również właśnie o najbliższe otoczenie, z wszystkimi interesariuszami włącznie – mówi Krystian Bielas, CEO & Head of Business Development w firmie Besim Group.

Jednego można być pewnym – ESG jest przyszłością biznesu i perspektywą na zmiany z korzyścią dla nas wszystkich. Co więcej, w zamierzeniach raportowanie to ma być kompleksowe, rozległe i wnikliwe, toteż firmy będą wkrótce potrzebować grona specjalistów – m.in. wykwalifikowanych kadr zarządczych, prawników, ekonomistów, czy inżynierów, znających się na planowaniu działań w tym kontekście. Dobrze zaprojektowana współpraca nauki z biznesem przynosi korzyści obu stronom oraz całej gospodarce, a ESG tworzy ku temu całkowicie nowe możliwości.

materiał prasowy