Colliers: Oczy zwrócone w stronę półprzewodników – czy Polska jest na nie gotowa?

Delezynski Filip_Colliers

Delikatna równowaga, którą charakteryzował się rynek półprzewodników została zachwiana w 2020 r. – olbrzymi popyt na umożliwiające pracę zdalną urządzenia (takie, jak laptopy, pecety i telefony komórkowe), których podstawową składową są półprzewodniki, spowodował olbrzymie braki tych półproduktów. Efektem tego było zahamowanie rozwoju innych branż, np. motoryzacyjnej, gdzie w 2021 r. powstała jedynie część zakładanej pierwotnie produkcji.

Spis treści:
Podstawowy warunek – technologiczne wyrafinowanie miejsca produkcji
Polska i jej szanse
Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej
Zielona transformacja i ESG

Wyzwania, jakie postawiła przed światem pandemia, sprawiły, że Stany Zjednoczne i Unia Europejska musiały uważnie przyjrzeć się swoim zależnościom od produkowanych w większości w Azji półprzewodników oraz opartych na nich układów scalonych. Skutkiem tego jest niedawne uchwalenie aktów prawnych, mających na celu uniezależnienie się od produkcji na drugim końcu świata kluczowego dla współczesnej gospodarki komponentu – CHIPS and Science Act w Stanach oraz European Chips Act (Akt w Sprawie Czipów) w Unii Europejskiej. Bezpośrednio odnoszące się do Polski europejskie rozporządzenie ukierunkowane jest również na wzmocnienie konkurencyjności Europy w technologiach i aplikacjach opartych na półprzewodnikach oraz wsparcie cyfrowej i zielonej transformacji.

Podstawowy warunek – technologiczne wyrafinowanie miejsca produkcji

Fabryki półprzewodników i układów scalonych oraz sam proces produkcji należą do najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie. Podstawowym warunkiem jest zatem dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inyżnierów oraz kadry zarządzającej produkcją. Drugą kwestią jest samo miejsce produkcji, które musi spełnić wyśrubowane standardy pozwalajace na uzyskanie powtarzalnych serii produktów w skali mikro (m.in. chodzi o stałe warunki temperatury i wilgotności powietrza oraz niemal sterylna czystość, uzyskiwane m.in. poprzez obecność śluz i kombinezonów). Olbrzymie znaczenie mają również ogólne doświadczenie w zakresie budowania złożonych technologicznie produkcji czy bliskość odbiorców półprzewodników/układow scalonych.

Pierwsze przykłady zmieniającej się sytuacji widać już teraz – w maju 2022 tajwańska spółka TSMC (produkcja układów scalonych dla m.in, Apple czy AMD) ogłosiła ulokowanie nowej fabryki w Arizonie. Co więcej, pierwotne założenia produkcyjne zostały w grudniu zwiększone ponad trzykrotnie.

Polska i jej szanse

Z każdym rokiem przybywa w Polsce fabryk, w których odbywają się złożone technologicznie procesy produkcji. Do najbardziej znanych należą duże fabryki baterii elektrycznych do samochodów, np. LG Chem we Wrocławiu czy SK Innovation w Dąbrowie Górniczej. Ale warto zwrócić uwagę także na mniejsze inwestycje, w których również wytwarzane są technologie z najwyższej półki – przykładem może być inny projekt z branży elektromobilności – fabryka BTS postawiona dla Phoenix Contact E-Mobility w Rzeszowie.

Stopień zaawansowania produkcji, jakie powstały w ostatnim czasie, pozwala przypuszczać, że Polska jest gotowa na ulokowanie fabryki półprzewodników. Niestety, wydaje się to raczej mało prawdopodobne, przede wszystkim ze względu na położenie na wschodniej granicy UE. Niemniej jednak produkcja układów scalonych w sąsiadujących krajach (przede wszystkim w Niemczech) może okazać się szansą dla działających w Polsce poddostawców. Przykładem może być tutaj uruchomienie fabryki Tesli pod Berlinem, co pociągnęło za sobą powstanie szeregu inwestycji w pobliżu zachodniej granicy (w województwach lubuskim i wielkopolskim).

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Warunkiem przyciągania najbardziej opłacalnych z punktu widzenia kraju inwestycji jest konkurencyjność na tle innych rozważanych lokalizacji. Jednym z argumentów może być pomoc publiczna dla firm, która w najprostszym ujęciu jest uzależniona od relacji PKB generowanego przez dany region w stosunku do średniej unijnej. Z tego płynie prosty wniosek, że jako kraj będziemy pod tym względem bardziej atrakcyjni niż np. Niemcy, ale podobnie konkurencyjni jak większość krajów, z którymi sąsiadujemy. Pomoc ta jest regulowana przepisami unijnymi określającymi m.in. maksymalną wielkość inwestycji, dla której można uzyskać taką pomoc. Dla przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, a w praktyce dla inwestycji o olbrzymim rozmachu, możliwe jest również ustalenie wielkości zachęt bezpośrednio między inwestorem a rządem danego kraju. Przykładem firm, które skorzystały z takiej możliwości w Polsce, są m.in. Daimler, LG, SK Innovation, Volkswagen czy Toyota.

Pomoc publiczna to jednak jedynie jeden z wielu elementów decydujących o lokowaniu inwestycji w danym kraju. Wśród innych, bezwzględnie koniecznych czynników są dostęp do wykwalifikowanych pracowników, bliskość odbiorcy produktu, łatwość transportu (dobra komunikacja drogowa, port), zaangażowanie lokalnych władz czy stabilność prawna. Co więcej, bez doskonałej znajomości tych parametrów i umiejętności poruszania się w tym środowisku oszacowanie opłacalności inwestycji i sprawne jej wykonanie jest niemożliwe. Colliers od lat doradza w tym obszarze inwestorom i może pochwalić się licznymi zrealizowanymi projektami, świadczącymi zarówno o naszym doświadczeniu jak i wysokim poziomie inwestycji technologicznych w Polsce.

Zielona transformacja i ESG

Rozporządzenie European Chips Act (Akt w Sprawie Czipów) zwraca uwagę również na kwestie zielonej (i cyfrowej) transformacji. Choć Polska charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością gazu i prądu (z czego skorzystali LG i SK Innovation), to w coraz większym stopniu znaczenia nabiera również sposób ich pozyskiwania.

Obowiązująca od stycznia 2023 r. dyrektywa dotyczące ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) nakłada obowiązek składania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Choć firmy mają na to jeszcze trochę czasu (do dwóch lat w zależności od wielkości firmy), zbieranie danych musi rozpocząć się już teraz. Można spodziewać się, że taka sprawozdawczość przyczyni się do bliższego przyjrzenia się procesom i ich optymalizacji pod kątem ochrony środowiska. Dodatkowym motywatorem są oczywiście stale rosnące ceny prądu i gazu, spowodowane m.in. wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami.

Przykładowo, inwestorzy coraz częściej decydują się na pokrycie dachów obiektów przemysłowych panelami fotowoltaicznymi. Zakłada się, że każde 10 tys. mkw. pokrycia dachowego, zabezpiecza około 0,8 MW dodatkowej energii. Oczywiście taki „dodatek” to zwiększenie wyjściowego kosztu obiektu oraz konieczność zaplanowania odpowiedniego udźwigu konstrukcji dachu, ale opłacalne w dłuższej perspektywie.

Źródło: Colliers.

Cushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych

wspolpracaCushman & Wakefield rozwija się na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Firma poszerza zakres usług ESG i wzmacnia zespół.
Działania z obszaru ESG stają się jednym z kluczowych obszarów strategii biznesowych większości organizacji. Firma doradcza Cushman & Wakefield od lat aktywnie uczestniczy w podnoszeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie możliwości zmian w prowadzeniu biznesu w zgodzie ze zrównoważonymi celami, jak również realizuje projekty wspierające te cele. Cushman & Wakefield posiada szerokie doświadczenie w obszarze certyfikacji wielokryterialnych. Wiele udanych procesów certyfikacji konsultanci i asesorzy Cushman & Wakefield przeprowadzili w systemach BREEAM, LEED, WELL i Fitwel.

W ślad za postępującym rozwojem legislacji ESG w Unii Europejskiej, Cushman & Wakefield strukturyzuje i rozbudowuje ofertę usług zrównoważonego rozwoju w Polsce. Prace powołanego zespołu ds. ESG, obejmującego ekspertów z różnych linii biznesowych, koordynuje Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, przy współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG.

Naszą siłą jest możliwość połączenia wiedzy i doświadczenia z różnych działów, aby dostarczyć klientowi całościowe rozwiązania wspierające zrównoważoną transformację. W ramach powołanego zespołu ESG Hub szerzej wykorzystamy multidyscyplinarny charakter usług Cushman & Wakefield. Pracujemy nad poszerzeniem oferty dla inwestorów i najemców m.in. w obszarach związanych z oceną zgodności planowanych działań z przepisami UE czy analizą ryzyk – powiedziała Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa i analiz rynkowych, ESG Lead w Cushman & Wakefield w Polsce.

Kluczowymi członkami zespołu ESG Hub są także Zuzanna Paciorkiewicz i Paweł Klimczak.

Źródło: Cushman & Wakefield.

Skanska i ABSL przedłużają współpracę w obszarze ESG

umowaZwiązek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych, przedłuża współpracę ze spółką biurową Skanska. Partnerstwo programowe obejmuje tworzenie zrównoważonych miejsc pracy: zdrowych i bezpiecznych, ponadczasowych, zgodnych z zasadami ESG, które jak wynika z analiz ABSL, są kryteriami między innymi warunkującymi lokalizację nowych inwestycji.

Sektor usług biznesowych to jedna z najszybciej rozwijających się branż, która zatrudnia w Polsce ponad 400 000 osób w 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach. Polska utrzymuje pozycję lidera w Europie pod względem liczby miejsc pracy, utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
oraz zajmuje czołowe pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie, jak i na świecie. Centra usług biznesowych pozostają dominującym typem, zapewniając stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług.

Wg analiz ABSL, czynniki ESG zyskują na znaczeniu jako siła napędowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestorzy oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ABSL jest możliwy dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertów i partnerów. Dla wielu firm z naszego sektora działanie zgodne z zasadami ESG jest bardzo ważnym kryterium w doborze partnerów biznesowych, podobnie w przypadku inwestorów podejmujących decyzje o lokalizacji. Dlatego w kluczowym dla nas obszarze stawiamy na wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Grupy Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu, tym bardziej że ESG i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to priorytetowe elementy strategii coraz większej liczby firm, w tym naszych firm członkowskich. Efekty naszego partnerstwa będą stanowiły dodatkową wartość dla organizacji zgromadzonych wokół ABSL mówi Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.

– W Grupie Skanska od wielu lat tworzymy zrównoważone miejsca, które powstają i funkcjonują zgodnie z zasadami etyki, z troską o ludzi i środowisko naturalne. Naszą bazę wiedzy w tym zakresie budowaliśmy we współpracy z innymi organizacjami – najemcami, inwestorami, dostawcami, stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi – i chcemy ją dalej rozwijać, dzieląc się tym, co już wiemy z innymi i ucząc się od nich. Partnerstwo tematyczne z ABSL w obszarze ESG w 2022 roku dało nam ku temu wiele wartościowych okazji. W 2023 roku zdecydowaliśmy się kontynuować tę współpracę, licząc na dalsze ciekawe interakcje z firmami z sektora nowoczesnym usług biznesowych zrzeszonymi w ABSL. Jest to obecnie jeden z najbardziej interesujących sektorów, jeśli chodzi o trendy dotyczące szeroko pojętego miejsca pracy mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

materiał prasowy

Znaczenie ESG w magazynach okiem eksperta Knight Frank

Michał Kozdrój Knight FrankSektor budownictwa jest odpowiedzialny za około 40% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Obejmuje to zarówno materiały budowalne, z których powstają budynki, jak również działalność operacyjną istniejących nieruchomości. Przed sektorem stoi zatem szereg wyzwań, których rozwiązanie jest oczekiwane społecznie. Idąc śladem naukowców, coraz więcej instytucji zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, wprowadza przepisy i regulacje, które mają ten proces przyspieszyć. Dyrektywy unijne, ustawy krajowe oraz wytyczne niezależnych instytutów mają na celu wymuszenie na sektorze przemysłowym reakcji i wdrożenia rozwiązań. Rewolucja ESG nabiera dzięki temu tempa. Jesteśmy obecnie z fazie przejściowej i cały czas pozostaje wiele do zrobienia, ale zmiany są już nieuniknione.

Spis treści:
Fotowoltaika
Cieplej w magazynach
Modernizacja floty
Oświetlenie
OZE
BMS
Ograniczenie zużycia wody
Bioróżnorodność
Materiały budowlane

Fotowoltaika

ESG określa wykorzystanie czynników środowiskowych, społecznych i aspektów zarządzania do oceny firmy/inwestycji. Określa się w ten sposób w jakim stopniu realizowane są strategie zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej. Strategie te stają się obecnie podstawą działalności inwestorów, deweloperów i najemców, również w sektorze magazynowym. W Polsce jest ponad 28 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej klasy A. Niecała połowa to magazyny starsze, o gorszej specyfikacji technicznej. W nowobudowanych obiektach dużo prościej wprowadza się innowacyjne rozwiązania, ponieważ obiekt można zaprojektować już z myślą o danym rozwiązaniu. W nowych obiektach konstrukcja dachów jest projektowana tak, żeby mogła przenieść dodatkowe obciążenia od instalacji fotowoltaicznej (PV). Spora część magazynów nie była projektowana i realizowana z myślą o panelach PV na dachach, więc deweloperom pozostaje stosowanie alternatywnych rozwiązań. W efekcie panele są montowane na terenach zielonych, na elewacjach lub na wiatach. Opcją są też powłoki grafenowe, które przy niewielkim ciężarze będą mogły produkować prąd. W związku z faktem, że energooszczędne budynki nie mają dużego zapotrzebowania na prąd, można się spodziewać, że wraz z instalacjami PV będą instalowane banki energii, które zasilą budynek w godzinach nocnych.

Cieplej w magazynach

Przepisy budowlane z roku na rok adaptują się do trendów środowiskowych. Warunki techniczne regularnie od 2014 roku do 2021 roku zaostrzały parametry współczynników przenikania ciepła. W uproszczeniu oznacza to konieczność stosowania grubszych izolacji termicznych ścian i dachów, lepszej stolarki okiennej oraz drzwiowej, czy szczelniejszych obiektów z wentylacją mechaniczną. Pozwala to przedsiębiorstwom zredukować ilość czynnika grzewczego zużywanego do ogrzewania obiektów. Dodatkowe wentylatory podstropowe tzw. destryfikatory, których zadaniem jest „spychanie” ciepłego powietrza w kierunku posadzki, również mają duży wpływ na ograniczenie zużycia mediów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. W starszych obiektach właściciele rozważają również montaż pomp ciepła w celu zmiany nośnika energii do ogrzewania powierzchni biurowej. W zestawie z panelami fotowoltaicznymi spowodują obniżenie opłat za prąd na obiekcie.

Modernizacja floty

Wiele firm logistycznych rozważa modernizację swojej floty ciężarówek, czy busów i wymianę na samochody elektryczne. W nowych obiektach jest prościej zaimplementować takie rozwiązania. Poczynając od większych transformatorów, współpracującej instalacji fotowoltaicznej kończąc na infrastrukturze kablowej i samych ładowarkach na parkingach.

Oświetlenie

W istniejących starszych obiektach, prostym rozwiązaniem zmierzającym w stronę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko jest wymiana oświetlenia na LED-owe. Obecnie jest to standard w budynkach klasy A. Dodatkowo montowane są moduły, regulujące natężenie światła w zależności od ilości światła dziennego wpadającego do magazynu oraz czujki ruchu lub obecności.

OZE

Wskaźnik zmiany klimatu skupiają się na emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zużyciu energii. Przedsiębiorstwa wdrażające strategie ESG, w głównej mierze skupiają się na tym, żeby energia wykorzystywana w ich procesach pochodziła ze źródeł odnawialnych, dlatego też najemcy oczekują, że nowe powierzchnie będą wyposażone w urządzenia OZE. Nacisk na wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł powoduje sięganie po coraz to bardziej niespotykane rozwiązania w magazynach. Deweloperzy rozważają nawet montaż turbin wiatrowych, które co prawda, mają zdecydowanie mniejsza sprawność niż instalacja PV, ale mogą być dobrym uzupełnieniem całego systemu.

BMS

Przy wdrażaniu strategii ESG w ramach wskaźnika zmian klimatu nie można zapomnieć o systemach monitorujących zużycie energii. Wszelkiego rodzaju BMS, czy to formie uproszczonej (smart meteringu), czy pełnej są instalowane na obiektach, nie tylko pomagają i ułatwiają rozliczenia z najemcami, ale potrafią wskazać, przewidywać i planować przyszłe zużycie.

Ograniczenie zużycia wody

Ze względu na charakter swoich działalności przedsiębiorstwa mogą mieć znaczący wpływ na zużywanie zasobów naturalnych. Raportowanie ESG w tym aspekcie koncentruje się przede wszystkim na zasobach wodnych oraz wpływie na bioróżnorodność. Tutaj należy zwrócić uwagę na wszelkie rozwiązania instalacyjne w obiekcie, które mają związek z wodą, zarówno pitną jak i deszczową. Jednym z flagowych rozwiązań, które pozwala wynieść budynki ku wyższej oceny w certyfikacji zielonej jest zastosowanie automatycznych systemów nawadniania wykorzystujących przy tym wodę deszczową. Kolejnym rozwiązanie mającym na celu ograniczenie zużywanej wody jest tzw. instalacja wody szarej. Jej głównym zdaniem jest ponowne wykorzystanie wody deszczowej lub wody po myciu rąk, do spłukiwania toalet. Takie rozwiązania w znacznym stopniu ograniczają ilość ścieków wprowadzanych do obiegu.

Bioróżnorodność

Wskaźnik bioróżnorodności w parkach magazynowych realizowany jest poprzez sadzenie łąk kwietnych zamiast trawników. Łąki są niezbędnym środowiskiem dla owadów, tzw. zapylaczy, dla pszczół, biedronek, motyli i innych, a największą ich zaletą jest redukcja dwutlenku węgla ze środowiska oraz ochrona gleby przed erozją. W parkach magazynowych możemy zobaczyć również ule i hotele dla owadów, które również wpisują się w strategię ESG właścicieli magazynów i mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Ule w zestawie z łąkami kwietnymi, tworzą ekosystem dla owadów, co ma swoje odzwierciedlenie w budowaniu świadomości społecznej i ekologicznej firm.

Odpady

Zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami w głównej mierze przerzucone zostaje na najemców obiektów magazynowych. Zazwyczaj umowy leasingowe jasno wskazują, że najemcy są odpowiedzialni za utylizację swoich odpadów i zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości i deweloperzy wspierają jednak najemców chociażby w procesie segregacji śmieci udostępniając na terenie praso-kontenery do makulatury, albo pojemniki na plastik i szkło.

Materiały budowlane

Zmniejszanie śladu węglowego skupia się przede wszystkim na okres użytkowania obiektu. Zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, oświetlenie LED, instalacje wody szarej mają wpływ na redukcję emisji gazów, zużycia energii, wody, a także wody deszczowej. Jednakże wysiłki na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko sektora budowlanego skupiają się również na wdrażaniu innowacyjnych technologii budowlanych. Prowadzone są między innymi badania nad modyfikacjami betonu o obniżonej emisji dwutlenku węgla, żeby wprowadzić go do powszechnej produkcji. Obecnie, betonu, z którego powstają główne elementy konstrukcji powstaje z cementu. Ten z kolei powstaje wyniku procesów wypalania składników mineralnych w temperaturze 1450 stopni C. Procesy chemiczne i termiczne zachodzące w jego produkcji odpowiadają za 8% światowej emisji CO2. Natomiast produkcja stali, również wykorzystywanej szeroko w budownictwie odpowiada za 7% globalnej emisji CO2. Dlatego też, w niedługiej przyszłości powinniśmy spodziewać się ewolucji materiałów budowlanych zainspirowanych ESG. Nowe, innowacyjne materiały oraz nanotechnologie, będą miały wpływ nie tylko na budynki, ale na cały system szkolenia nowej kadry inżynierów i projektantów. Elementy drewniane, zeroemisyjna stal i nowe rozwiązania konstrukcyjne w magazynach mogą w końcu sprawić, że budynki magazynowe nie będą postrzegane jako zwykłe hale, ale jako dzieła architektury.

 

Autor: Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency, Knight Frank.

W jaki sposób zbudować zeroemisyjny świat?

Olbryk
Pierwsza edycja PlayFair odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, którego wybór był silnie skorelowany z główną ideą inicjatywy. Rola środowisk artystycznych w kreowaniu ekologicznych postaw w gronie odbiorców muzyki czy sztuki pozostaje niekwestionowana od lat, a organizowanie niskoemisyjnych wydarzeń uwzględnia uniwersalne zasady, z których mogą czerpać również przedstawiciele innych gałęzi biznesu, a także uczestnicy eventów. W najnowszym raporcie PlayFair przedstawiono m.in. wyniki badania śladu węglowego wygenerowanego podczas Soundedit oraz ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, na podstawie których opracowano praktyczne i uniwersalne rekomendacje.

Spis treści:
Rola danych i opomiarowania wydarzeń
Czynniki wpływające na ślad węglowy wydarzeń

Główną ideą PlayFair było pobudzenie dyskusji na temat organizowania wydarzeń zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i maksymalnym ograniczeniem środowiskowych kosztów eventów. Mając świadomość, że dążenie do założeń less waste w ekosystemie muzycznym wymaga zaangażowania wielu sektorów, do debaty zaproszono również przedstawicieli branży IT, deweloperskiej, spożywczej i retail, a także naukowców oraz specjalistów związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską. Fundamentem dla dalszych analiz stały się dane zgromadzone w ramach badania śladu węglowego zrealizowanego przez ekspertów ABB i Politechniki Łódzkiej podczas Soundedit.

Eksperyment, który przeprowadziliśmy, stanowił bardzo istotny element całego projektu PlayFair. Mieliśmy świadomość, że dane są nam niezbędne do wypracowania wartościowych rekomendacji dla organizatorów eventów. Opomiarowanie procesów jest również nieodłącznym elementem koncepcji ESG – liczby wskazują nam kierunek dla strategii, umożliwiają ocenę realizacji założeń i bieżące monitorowanie efektywności. Raport PlayFair stanowi kompleksowe podsumowanie debat, wywiadów z ekspertami, wniosków na przyszłość dla wielu branż, wyniki badań ABB i Politechniki Łódzkiej, a także poradnik dla organizatorów eventów czy nawet wydarzeń firmowych. To kolejny efekt współpracy międzysektorowej zainicjowanej przez nas w listopadzie, po uruchomieniu Ubraniomatu na osiedlu Archicom wraz z markami 4F i Ubrania do Oddania. Nie mam wątpliwości, że już wkrótce pojawią się kolejne innowacyjne projekty w wykonaniu partnerów PlayFair – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom.

Rola danych i opomiarowania wydarzeń

Powołując się na dane GUS w 2021 r. zorganizowano w Polsce 3 tysiące imprez masowych. Zgromadziły one łącznie blisko 11 milionów uczestników, którzy musieli dotrzeć na event, wrócić do domu, jeść, pić czy też kupować produkty ulubionych artystów, generując przy tym odpady i zużywając energię. Należy mieć świadomość, że wszystko to przekłada się na ślad węglowy. Do jego selektywnej analizy podczas Soundedit wykorzystano dane zebrane poprzez pomiar energii elektrycznej zużywanej podczas koncertów, a także ankietę umożliwiająca ustalenie, w jaki sposób uczestnicy dotarli na wydarzenie, a także jakie nawyki towarzyszą im na co dzień. Na wstępie przyjęto założenia, że czteroosobowe gospodarstwo domowe przy aktualnym miksie energetycznym w Polsce zużywa w ciągu roku średnio 2200-2500 kWh energii, co odpowiada emisji ekwiwalentu 1400-1600 kg CO2.

Przystępując do projektu PlayFair zakładaliśmy, że jednym z kluczowych elementów śladu węglowego wydarzenia będzie energia elektryczna. Nie do końca okazało się to trafne. To, co odkryliśmy w trakcie, sprawiło, że w kolejnym roku skupimy się na innych kwestiach, np. na jedzeniu czy transporcie, gdyż w tych obszarach można najbardziej zminimalizować wpływ na środowisko. PlayFair jest namacalnym dowodem, że opomiarowanie wydarzeń klarownie pokazuje nam najefektywniejsze punkty przyłożenia nakładu pracy i zasobów oraz pozwala opracowywać rozwiązania na przyszłość i wskazywać elementy, w które warto oraz w które nie warto inwestować – mówi Przemysław Zakrzewski, Head of Corporate Technology Center, Vice President ABB E-mobility Sp. z o.o.

Czynniki wpływające na ślad węglowy wydarzeń

Wyniki opublikowane w raporcie PlayFair potwierdzają, że pobór energii urządzeń scenicznych i oświetlenia w dniu kulminacyjnego koncertu odpowiada za niewielki odsetek całkowitej wartości wyemitowanego CO2­. Energia pobrana przez infrastrukturą wyniosła 120 kWh przekładających się na 81 kg CO2, czyli zaledwie 0,5% ogólnych emisji towarzyszących Soundedit. Analogiczny ślad węglowy wygenerował przejazd 450 km samochodem jednego uczestnika eventu, co pokazuje, gdzie należy kierować swój wzrok, szukając optymalizacji w tym zakresie.

Obszar transportu, a więc podróże artystów, publiczności czy obsługi, a także ich zakwaterowanie odpowiadają nawet za 50% ogólnego śladu węglowego wydarzenia. Podczas Soundedit jego wartość osiągnęła poziom blisko 20 tysięcy kg CO2. Ze zrealizowanych ankiet wynika, że najpopularniejszym środkiem komunikacji był samochód, którym do Łodzi dotarło 57% uczestników. Przebyli oni łącznie 10 535 km. Jednocześnie samochód odnotował niemal najgorszy, poza samolotem, współczynnik całkowitej liczby wyemitowanego CO2 w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika – ponad 18 kg. Natomiast najkorzystniejszy stosunek komfortu, ceny i emisyjności oferuje pociąg.

Na około 30% śladu węglowego wpływają czynniki na miejscu wydarzenia takie jak zużycie z sieci energetycznej i odnawialnych źródeł energii, wytworzone odpady, a także zużycie wody i przetwarzanie ścieków. Natomiast za kolejne 20% odpowiadają usługi, a więc oferowana żywność i napoje, produkcja biletów, programów czy plakatów, a także merchandise. Badacze doszli również do wniosku, że istotnym obszarem do zagospodarowania jest codzienna dieta uczestników. Szacuje się, że dieta wegetariańska pozwala oszczędzić prawie 50% emisji CO­­­2 względem jadłospisu uwzględniającego mięso, którego produkcja generuje duży ślad węglowy. W ankietach przepytano uczestników na temat ich nawyków żywieniowych. Na tej podstawie wyliczono, że podczas jednego dnia festiwalu publiczność wyemitowała ekwiwalent CO2 na poziomie 7561 kg wyłącznie na podstawie spożywanych posiłków. Wegański lub wegetariański catering podczas eventu to jedno z rozwiązań, które nie tylko zmniejszy ślad węglowy wydarzenia, ale także być może przyczyni się do długofalowej zmiany sposobu żywienia społeczności.

Źródło: Archicom.

Grupa Reesco o nieruchomościach inwestycyjnych: „Czas przebudów i modernizacji w duchu ESG”

Gaspol_Biuro (1) (1)
Grupa Reesco, która projektuje, nadzoruje i wykonuje przebudowy powierzchni oraz budynków komercyjnych, podsumowuje 2022 rok. W ramach trzech spółek działających w sektorach: office, retail oraz hospitality zamyka rok z pięćdziesięcioma czterema zrealizowanymi projektami. W minionych dwunastu miesiącach zespoły Grupy dostarczyły ponad 165 tys. m kw. powierzchni dla dwudziestu jeden nowych i trzydziestu trzech stałych lub powracających klientów.

Spis treści:
Sektor Office
Sektor Retail
Sektor Hospitality

Sektor Office

Rok 2022 nie był łatwy dla rynku biurowego, który jest wrażliwy na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Na rosnące ceny najmu i koszty eksploatacyjne nałożyły się długotrwałe skutki pandemii – zmiany trybu pracy, a co za tym idzie mniejsze obłożenia biur. Właściciele obiektów stanęli z kolei przed wyzwaniem podniesienia ich atrakcyjności i dostosowania do nowych standardów ESG. Pracodawcy, pragnąc zachęcić swoje zespoły do powrotu do biur, rearanżowali powierzchnie tak, aby spełniały nowe potrzeby i oczekiwania najemców i pracowników.

Rok 2022 upłynął pod znakiem przebudów i modernizacji budynków biurowych, co ma swoje odzwierciedlenie w naszym portfolio. Przykładem może być rewitalizacja warszawskiego, postmodernistycznego biurowca z lat 90 – HOP dla Syrena Real Estate, czy wrocławskiego biurowca L’UNI z 1866 roku dla JP Weber – komentuje Artur Winnicki, stojący na czele Grupy Reesco.

W minionym roku zespół Reesco zmieniał także powierzchnie biurowe, dostosowując je do nowych modeli pracy. Przykładem może być odmienione biuro firmy Gaspol, która powierzyła spółce zadanie przebudowy ponad 1400 m kw. i zmianę funkcjonującego dotychczas układu gabinetowego na elastyczną przestrzeń sprzyjającą integracji i pracy zespołowej. Reesco realizowało także nagradzane, najbardziej designerskie biura roku, m.in. dla Bacardi, Codelab czy Pyszne.pl.

Projekty te pokazują, że potrafimy wprowadzić w życie nawet najbardziej nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania. W 2022 roku zrealizowaliśmy łącznie ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowej w ramach trzydziestu siedmiu projektów. Cieszy nas, że ponad połowa to nasi stali i powracający Klienci, co świadczy o jakości, jaką oferujemy i zaufaniu, jakim jesteśmy obdarzani – podsumowuje Artur Winnicki.

Sektor Retail

2022 był rokiem zmieniających się trendów i preferencji konsumenckich, związanych z rozwojem nowych technologii. Pojęcie atrakcyjności centrum handlowego jest redefiniowane na naszych oczach. Cały sektor zmagał się także ze skutkami pandemii i wojny w Ukrainie. Inne wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się właściciele, zarządcy, a także najemcy w dobie inflacji to konieczność poprawy funkcjonalności obiektów handlowych, ale także zwiększenie ich efektywności energetycznej. Obecnie istotnym aspektem każdej modernizacji jest nie tylko uczynienie przestrzeni bardziej nowoczesną i funkcjonalną, ale także optymalną kosztowo i energetycznie oraz funkcjonującą zgodnie z założeniami ESG.

Powołanie do życia spółki Reesco Retail niemal dwa lata temu było wyjściem naprzeciw potrzebom właścicieli, zarządców i najemców. Stworzyliśmy zespół specjalizujący w przebudowach, modernizacjach i wykończalniach powierzchni handlowych. Duży nacisk kładziemy na dokładne analizowanie możliwości przebudowy i proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania w ramach procesu projektowania, wyceny oraz realizacji prac budowlanych – podkreśla Lucyna Śliż, współzałożycielka i członkini zarządu Reesco Retail.

W minionym roku polski sektor retail rozwijał się przede wszystkim w mniejszych miastach, a najpopularniejszym formatem stały się parki handlowe. W trzecim kwartale 2022 najwięcej, bo niemal 50%, nowych budów zainicjowano w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Do użytku oddano łącznie prawie 120 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej w ramach ośmiu nowych obiektów, z czego aż pięć to parki handlowe*.

Jako Reesco Retail realizujemy projekty w całej Polsce. O naszej elastyczności i szerokim terytorialnym zakresie działania świadczy portfolio i zlecenia zrealizowane w wielu miastach na terenie całej Polski. Od momentu powstania pracowaliśmy dla największych właścicieli, takich jak Nepi Rockcastle, Unibail Rodamco, Westfield, EPP, LCP Properties, Mayland, jak również dla znanych sieci handlowych: Netto, Action czy Kaufland – podkreśla Lucyna Śliż.

Zespół Reesco Retail przebudował łącznie ponad 25 tys. m2 i zaaranżował 8,5 tys. m2 powierzchni. Sukces w realizacji skomplikowanych przebudów zaowocował rozwojem spółki i powierzeniem zespołowi kompleksowej budowy hali logistyczno-magazynowej w Kielcach przez Strategic Logistics Polska.

Sektor Hospitality

Rok 2022 na rynku mieszkaniowym stał pod znakiem deficytu mieszkań. Wysokie koszty materiałów budowlanych, ograniczony dostęp do kredytów, napływ uchodźców z Ukrainy zmieniły polski rynek – liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się, a popyt znacznie wzrósł, co spowodowało ogromne skoki czynszów – nawet o 45%*. Rozwijający się w Polsce od 2014 roku sektor PRS może być w dłuższej perspektywie jednym z rozwiązań trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Powołanie do życia spółki Reesco Hospitality niemal dwa lata temu było wyjściem naprzeciw potrzebom inwestorów instytucjonalnych, a początek jej działalności przypadł właśnie na czas dynamicznego wzrostu sektora PRS.

Dowodem na to, że odpowiadamy na potrzeby rynku, jest realizowanie obecnie ponad tysiąc mieszkań, w inwestycjach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Szczególnie ważne są dla nas inwestycje, w których etap wykonawczy fit-outu, realizowany przez Reesco Hospitality, jest płynną kontynuacją części kreatywno-projektowej, za którą odpowiedzialne było studio wchodzące w skład Grupy – Iliard Architecture & Interior Design. W ramach Grupy Reesco „obietnicę projektową” dopełniamy na etapie wykonawstwa. Przykładami są inwestycje PRS w Krakowie przy ul. Dajwór – dla AFI Europe, czy w Warszawie – 132 mieszkania w inwestycji La Praga dla Van der Vorm Vastgoed – komentuje Wojciech Witek, współzałożyciel i członek zarządu Reesco Hospitality oraz Iliard.

Sektorem PRS interesują się również duzi deweloperzy działający na rynku mieszkaniowym upatrując w tego typu inwestycjach alternatywy – jako rozwiązania na zastój na rynku mieszkaniowym spowodowanym kryzysem w udzielaniu kredytów hipotecznych. Eksperci Reesco Hospitality prognozują, że w 2023 roku wzrośnie znaczenie jakości projektowania w tym segmencie oraz podejście do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Również na rynku hotelowym widać zwrot w kierunku ESG.

Cieszy mnie, że inwestorzy zaczynają rozumieć, że ekologiczne podejście nie zawszy znaczy drogo i potrafią dostrzegać stopę zwrotu z tego rodzaju postawy. Jako Reesco Hospitality posiadamy wiedzę, jak prowadzić modernizację hoteli z poszanowaniem interesu środowiska czy lokalnej społeczności. Jest to znacznie bardziej ekologiczna i często mniej kosztowna alternatywa dla budowy nowego obiektu. W ramach projektów Iliard Architecture & Interior Design i realizacji Reesco Hospitality już teraz proponujemy naszym klientom rozwiązania w duchu gospodarki cyrkularnej, pozwalające na maksymalne wykorzystanie tego, co zastane: poprzez recykling i adaptację – podkreśla Wojciech Witek.

* Dane: Cushman & Wakefield

Źródło: Grupa Reesco.

Firma Green Holding opublikowała swój pierwszy raport ESG za 2021 rok

Green Holding_3

Firma Green Holding opublikowała swój pierwszy raport ESG za 2021 rok.

Od 2024 roku, zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, wszystkie największe firmy zobowiązane będą raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Green Holding, jeden z liderów produkcji świeżych warzyw zielonych w Polsce, już w tym roku opublikował swój pierwszy raport ESG. Grupa Kapitałowa, składająca się z pięciu spółek jasno określiła swoje cele do 2025 i 2030 roku. Planuje m.in. wykorzystywanie w procesach produkcyjnych 20% tzw. zielonej energii pochodzącej z własnych źródeł, a także redukcję o 30% emisji gazów cieplarnianych.

Rodzinne DNA firmy zapewniło solidne fundamenty, na których obecnie opiera się nasza działalność. Mając świadomość wpływu naszego biznesu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę wdrożyliśmy strategię ESG, która wyznacza kierunki naszych działań w czterech głównych obszarach: dbania o planetę, produkt, partnerstwo oraz ludzi. Chcemy pokazać jak ważne są dla nas kwestie ESG, dlatego już w tym roku – chociaż nie jest to jeszcze obligatoryjne – dzielimy się raportem ESG za 2021 rok. Postawiliśmy sobie konkretne cele do 2025 i 2030 roku, które dotyczą obszaru ESG. Wypełniając je, chcemy realnie przyczynić się do zmiany świata na lepsze – wyjaśnia Przemysław Januszko, Chief Operating Officer i członek zarządu Green Holding.

Newmark Polska: ESG to nowy czynnik w kreowaniu wartości firmy i nieruchomości

ESG_photo-1
Trzy filary ESG (Environmental, Social, Governance), odnoszące się do działań na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, stwarzają istotne wyzwania i szanse w dzisiejszych czasach. Z uwagi na wpływ ESG na kreowanie wartości inwestorzy coraz częściej uwzględniają czynniki związane z ESG w analizach przyszłych zagrożeń i perspektyw wzrostu.

Spis treści:
Szersza perspektywa
Jakie firmy okażą się zwycięzcami?
Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?
Polska perspektywa

„Obecnie wiele przedsiębiorstw dąży do realizacji ambitnych celów związanych z przekształcaniem modeli biznesowych w duchu zrównoważonego rozwoju. Rewidują sposoby pozyskiwania i wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych, a także podejście do pracowników. Z tego względu nieruchomości komercyjne muszą ewoluować, aby nadal mogły przyciągać firmy jako najemców, nabywców czy klientów” – mówi Michael Kürschner, Dyrektor zarządzający ds. Doradztwa Globalnego i Workplace Strategy, Global Corporate Services w Newmark.

Dostosowanie standardów etycznych prowadzenia biznesu do wymogów ESG może mieć korzystny wpływ na działalność firmy w dłuższej perspektywie – pozwoli zwiększyć atrakcyjność w oczach inwestorów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przyciągnąć klientów zainteresowanych ekologicznymi produktami oraz zatrzymać pracowników oczekujących możliwości realizacji kariery zgodnie z zasadami etyki.

„Podjęcie działań w zakresie ESG w celu kreowania wartości to zadanie dla kadry kierowniczej mające dalekosiężne konsekwencje poprzez wpływ nie tylko na nieruchomości, lecz także na prowadzoną działalność biznesową. Podejmowanie decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju umożliwia zmiany długofalowe, wpływając na wzrost przychodów, możliwość przyciągania pracowników, redukcję kosztów i zwiększenie poczucia zaufania wśród konsumentów, a nie tylko na maksymalizację zysków w krótkiej perspektywie” – mówi Michael Hall, Dyrektor zarządzający ds. Ochrony Środowiska i BHP, Global Corporate Services w Newmark.

Szersza perspektywa

Politycy uczestniczący w ONZ-owskich konferencjach klimatycznych w Paryżu i Glasgow zobowiązali się do wdrożenia działań regulacyjnych i naprawczych mających na celu ograniczenie wpływu zmian klimatu. Niemniej jednak:

  1. Zmiany klimatu to nie jedyny problem. Stanowią one zagrożenie dla planety. Głównym celem ochrony środowiska jest powstrzymanie lub spowolnienie tempa zmian klimatu. Za priorytetowe należy uznać także dodatkowe aspekty związane z filarem „E”, takie jak „przejście do gospodarki cyrkularnej” w ramach przeciwdziałania marnotrawstwu i zanieczyszczeniu środowiska. Ponadto w ramach holistycznego podejścia do kwestii środowiskowych należy również wziąć pod uwagę kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.
  2. Same działania regulacyjne nie wystarczą. Wprowadzane zmiany mogą spotkać się z chłodnym przyjęciem, wrogością, a nawet odrzuceniem. Na pierwszy rzut oka wdrożenie rozwiązań regulacyjnych wydaje się prostym rozwiązaniem, ale są one trudne w realizacji, czego dowodzą różne konferencje klimatyczne. Regulacje prawne mogą zachęcać firmy do wypracowywania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych, ale zadania z tym związane charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i niekiedy wymagają bardziej rygorystycznego podejścia niż w przypadku programów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie firmy okażą się zwycięzcami?

76 proc. konsumentów deklaruje, że zaniecha dokonywania zakupów od firm, które niewłaściwie traktują środowisko, pracowników czy lokalne społeczności.

Liderzy branży zmieniają swoje oczekiwania i w oparciu o kryteria ESG aktywnie starają się poznać zagrożenia w różnych obszarach, m.in. ryzyko dla reputacji firmy, kapitału ludzkiego, rozwoju biznesu, kondycji finansowej czy zgodności z przepisami i regulacjami. 80 proc. największych firm świata wskazuje na ryzyko fizyczne lub przejścia związane ze zmianami klimatycznymi.

Sukces odniosą firmy, które będą otwarcie komunikowały interesariuszom zagrożenia związane z ESG oraz dysponowały odpowiednimi planami działania w tym zakresie. W przeciwnym razie mogą utracić konkurencyjność czy też zniknąć z rynku.

Nowe i powstające firmy wyznaczają kierunek już istniejącym, opracowując modele biznesowe w duchu zrównoważonego rozwoju już na samym początku działalności. Za przykład mogą posłużyć m.in. Patagonia oraz Allbirds, które produkują przyjazne dla planety ubrania, obuwie i akcesoria. Z kolei w branży kosmetycznej na ekologię stawia Ringana – od naturalnych produktów i wegańskich opakowań bez mikroplastiku, wyprodukowanych z całkowicie odnawialnych i naturalnych surowców, po wybór menu w kantynie i model biznesowy współpracy z kontrahentami. Te firmy zorientowane na zrównoważony rozwój podjęły decyzje dobrowolnie i przyciągają klientów poszukujących produktów ekologicznych.

Dzięki zrównoważonemu finansowaniu w Europie czy też inwestycjom zaangażowanym społecznie w skali globalnej zrównoważone firmy mają ułatwiony dostęp do kapitału, a w szczególności w branży nieruchomości spełniających wymogi ESG, w której konkurencja jest niewielka, a popyt rośnie stopniowo.

Jak uwolnić prawdziwą wartość ESG w branży nieruchomości?

Zarówno właściciele ekologicznych budynków, jak i firmy, którym przyznano zielone certyfikaty, już od wielu lat są zaangażowani w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak w celu spełnienia kryteriów ESG, w tym całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w ramach prowadzonej działalności i w całym łańcuchu dostaw, niezbędne jest podjęcie kolejnych działań.

Osiągnięcie ambitnych celów środowiskowych, takich jak ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia, wymaga zrewolucjonizowania całej branży budowlanej poprzez wdrażanie strategii zrównoważonych, w tym radykalnego zmniejszenia zużycia surowców i energii do budowy obiektów. Obecnie aż 50 proc. wydobywanych surowców na świecie wykorzystuje się do budowy budynków, a istniejące obiekty odpowiadają za 32 proc. globalnego zużycia energii, nie wspominając już o emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji i obróbki materiałów budowlanych.

Mniej nowych budynków, częstsze rewitalizacje i zmienianie przeznaczenia istniejących nieruchomości to tylko częściowe rozwiązanie. Budynek powinien być postrzegany jako „kopalnia” surowców wtórnych. Ponowne wykorzystywanie surowców zamiast poddawania ich recyklingowi czy nawet downcyklingowi również pozwala oszczędzać wodę. Nowe technologie, takie jak digital twin czy modelowanie informacji o budowaniu, także mogą być pomocne we wspieraniu cyrkularnej gospodarki surowcami. Nie ulega wątpliwości, że ramowe regulacje prawne powinny umożliwiać ponowne wykorzystywanie materiałów.

Każdy podmiot uczestniczący w cyklu życia nieruchomości również może mieć wpływ na aspekty środowiskowe. Wśród potencjalnych rozwiązań można wymienić tworzenie zielonych dachów i fasad, które ograniczają nagrzewanie się budynków w centrach miast i jednocześnie zapewniają schronienie owadom, ptakom i niewielkim zwierzętom. Nowoczesne strategie dotyczące organizacji miejsca pracy i korzystanie z powierzchni elastycznych także mają wpływ na emisję dwutlenku węgla poprzez ograniczenie częstotliwości dojazdów pracowników do pracy.

Etyczne drzewo decyzyjne to wartościowe narzędzie, które firmy mogą w pełni uwzględnić na każdym etapie podejmowania decyzji, w tym dotyczących oceny nieruchomości i inwestycji pod kątem spełniania wymogów ESG.

Częstsze podejmowanie decyzji w zgodzie ze standardami etycznymi w każdym aspekcie prowadzonej działalności przełoży się między innymi na wzrost cen akcji, a także przyczyni się do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. ESG może być źródłem nowych pomysłów w biznesie.

Polska perspektywa

„Wraz z rosnącą świadomością ESG wśród wszystkich uczestników rynku nieruchomości komercyjnych, posiadanie strategii oraz sukcesywne wdrażanie rozwiązań w zakresie jej poszczególnych filarów stają się kluczowymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej. W 2026 roku prawie 5000 podmiotów obecnych w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania niefinansowego, a w najbliższych czterech latach obowiązkiem opracowania strategii ESG zostaną objęci kontrahenci i poddostawcy dużych firm działających na terenie Unii Europejskiej” – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Newmark Polska.

„W przypadku nieruchomości komercyjnych ESG stopniowo staje się nową miarą ich wartości. Nieruchomości, w których funkcjonują lub wdrażane są rozwiązania z zakresu ESG, już teraz cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno najemców, jak i inwestorów. Zrównoważona strategia ESG to konkretne działania mające na celu zarówno ochronę otaczającego nas środowiska, jak i tworzenie mikrolokalizacji, w których lepiej nam się pracuje i uwzględniane są potrzeby pracowników” – dodaje ekspertka Newmark Polska.

 

*Źródła:

  • PWC: 2021 Consumer Intelligence Series Survey on ESG – Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG
  • S&P Global – October 1, 2019: Accounting for Climate: The Next Frontier in ESG
  • IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 °C Strengthening and implementing the global response.

Źródło: Newmark Polska.

Wolf Theiss: ESG podzieli rynek na firmy dwóch prędkości

Zuzanna Nowak-Wróbel

Kolejna dyrektywa unijna związana z ESG zwiększy znacząco zasięg firm, które będą musiały spełniać ostre kryteria działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Trzeba liczyć się z tym, że już w przyszłym roku firmy uczestniczące nawet w dalekim łańcuchu dostaw będą musiały wykazać się realizacją wymogów związanych ze zrównoważonym rozwojem. To znacząco sprofesjonalizuje rynek, ale i dokona swoistego podziału na pierwszą i drugą ligę firm wskazuje Zuzanna Nowak-Wróbel, Associate w warszawskim zespole IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Raportowanie pozafinansowe ESG – czyli związane z działalnością na rzecz środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego – w tej chwili dotyczy przede wszystkim spółek giełdowych i firm z sektora finansowego. Regulacje unijne od 2023 roku nakładają obowiązek raportowania pozafinansowego związanego z ESG na wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Kolejne przepisy unijne znacząco poszerzają zasięg firm objętych ESG, co wynika z roboczego na razie tekstu dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), który został opublikowany 30 czerwca 2022 r. jako uzgodniony wspólnie przez Radę i Parlament Europejski. Zgodnie z dyrektywą od 2024 roku prawie 4 tysiące firm w Polsce będzie musiało raportować, co robi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kolejną grupę firm czeka rewolucja, i to w znacznie większym stopniu, niż o tym myślimy teraz. Chodzi już nie tylko o duże przedsiębiorstwa, ale i sektor MŚP, szczególnie tam, gdzie biorą one udział w łańcuchu dostaw. Do zmian prawnych, ale i takich, których oczekują inwestorzy, czy które wymuszą duże firmy i procedury przetargowe – małe przedsiębiorstwa muszą zacząć się przygotowywać już dziś, jeśli nie chcą stracić znaczenia na rynku – dodaje Kinga Kluszczyńska, członek warszawskiego zespołu IP & TMT kancelarii Wolf Theiss.

Implementacja unijnej dyrektywy, obecnie wprowadza szereg zmian w przepisach krajowych poszczególnych sektorów, wymuszając choćby na bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych nie tylko raportowanie, ale i stosowanie kryteriów ESG w praktyce finansowej. Przykładowo od sierpnia 2022 r. istnieje obowiązek sprawdzania preferencji klientów dotyczących inwestycji w „zielone produkty”. Innymi słowy, nie można oferować klientowi aktywów niezgodnych z jego preferencjami.

Wejście w życie dyrektywy CSRD poszerzy ten zakres jeszcze bardziej i od 2024 roku wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe, oraz spółki giełdowe zostaną objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego, znacznie bardziej szczegółowo określonego.

Kluczowe stają się w tym przypadku wyśrubowane kryteria raportowania, które dotyczyć będą trzech obszarów. Po pierwsze, samego przedsiębiorstwa, czyli tego, jakie generuje emisje, co produkuje, ale i jakie normy spełnia budynek, w którym firma się znajduje. Po drugie, co dane przedsiębiorstwo kupuje, czyli np. paliwo i energię. Po trzecie – i to jest największe wyzwanie – chodzi o cały łańcuch dostaw, emisje generowane przez dostawców czy producentów w łańcuchu całego cyklu produkcyjnego. Na tym polega rewolucyjność tych zmian, które znacząco wpłyną na rynek, dzieląc go na dwie grupy firm: pierwszej i drugiej ligi czy prędkości – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Regulacje prawne zmieniły także nawyki inwestorów. Firmy zobowiązane prawem do raportowania coraz większej liczby danych, także tych pozafinansowych, znacznie łatwiej zweryfikować pod kątem inwestycyjnym.

Dzięki raportowaniu ESG inwestorzy mogą skuteczniej weryfikować firmę, sprawdzając, jaką działalność prowadzi nie tylko na rzecz środowiska, o którym w tym roku było najgłośniej w kontekście ESG, ale i co dana firma robi na rzecz niwelowania nierówności płacowych, w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn czy obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obserwując ten trend, możemy zakładać, że już na przestrzeni kilku najbliższych lat firmy nieposiadające strategii i raportów ESG nie będą w ogóle brane pod uwagę przez tych inwestorów w zakresie współpracy. Dlatego zrównoważony rozwój stał się elementem strategii biznesowej każdej chcącej liczyć się na rynku spółki komentuje Kinga Kluszczyńska.

Dlatego – zdaniem prawników i ekspertów – biorąc pod uwagę zarówno presję regulacyjną, oraz oczekiwania partnerów biznesowych, inwestorów czy klientów indywidualnych, do ESG powinni przygotować się niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Mówiąc brutalnie, bez pokazania mierzalnych procesów i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele firm może wypaść z rynku. Nie chodzi już tylko o posiadanie strategii środowiskowej, ale o porządnie poukładane i opisane procedury dotyczące polityki zatrudnienia, ochrony danych osobowych, czyli RODO, compliance czy przeciwdziałania nierównościom. Wydaje się, że regulacje unijne będą zmierzały także w tym kierunku, żeby zwiększać transparentność raportów ESG. Słychać głosy, że potrzeba bardziej precyzyjnych wytycznych, bo na przykład w przypadku danych dotyczących spraw społecznych (związanych choćby z inkluzyjnością i likwidowaniem nierówności) problemem nie jest ilość danych, ale ich jakość i kontekst użycia. Z pewnością jednak to jedne z tych danych, których – w odróżnieniu od trudno policzalnego śladu węglowego – nie da się zmanipulować. Na rynku inwestycyjnym widać, że polityki w obszarach spaw społecznych i ładu korporacyjnego stają coraz bardziej znaczące – wyjaśnia Zuzanna Nowak-Wróbel.

Obecnie raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe dla tzw. jednostek interesu publicznego, czyli m.in. banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych itd. Przed ogłoszeniem projektu nowej dyrektywy CSRD, harmonogram zakładał, że od 2023 roku obowiązek obejmie duże firmy oraz spółki notowane na giełdzie, które osiągają przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadają roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) o wysokości 85 mln zł. Trzy lata później, czyli od 2026 roku raportowanie ESG miało dotyczyć już wszystkich spółek. Projekt nowej dyrektywy znacząco poszerza zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania informacji nt. zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże jednostki, bez względu na to czy są notowane czy nie. Dodatkowo w świetle nowych propozycji trzy lata później niż duże jednostki takie obowiązkowe raportowanie miałyby rozpocząć małe i średnie podmioty.

Źródło: Wolf Theiss.

W dobie kryzysu klimatycznego klienci chcą wcielać w życie koncepcję ESG

Osiedle Symbioza wizualizacja

W dobie kryzysu klimatycznego klienci coraz częściej chcieliby, żeby przedsiębiorstwa prowadziły interesy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ESG, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, przychodzi w sukurs tym oczekiwaniom. To już nie tylko dobra praktyka, ale dla wielu firm również wymóg formalny. 

Spis treści:
Konieczne są zmiany
Od ESG nie ma odwrotu
Transformacja zatoczy szerokie kręgi
Nie tylko środowisko

Konieczne są zmiany

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. IPCC), który od 32 lat gromadzi i ocenia dostępną wiedzę naukową dotyczącą warunków klimatycznych, uważa, że do 2030 roku każdy sektor rynku jest w stanie zredukować swoją negatywną emisję o co najmniej 50 proc., względem dotychczasowej. Naukowcy podkreślają, że konieczne są radykalne zmiany, takie jak znaczące zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych, wdrożenie powszechnej elektryfikacji, lepszej efektywności energetycznej oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii, takich jak wodór. ESG może realne przyczynić sie do tych zmian i nie jest to sztucznie wytworzona fanaberia, a realna potrzeba podjęcia działań w całym biznesowym świecie. O tym jak bardzo temat ten rozgrzewa branżę nieruchomości świadczy fakt, że podczas 12 edycji konferencji Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie poświęcono mu aż dwa panele. Prelegenci zastanawiali się, co będzie dla inwestorów, deweloperów oraz banków największym wyzwaniem w związku z wdrożeniem ESG. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że dobiegł już końca czas pytania, czy to się opłaca, w tym momencie najważniejszy jest to, w jaki sposób wprowadzić ESG do własnej organizacji, gdyż stanowi ono naturalny element rozwoju. Paradoksalnie katalizatorem zmian mogą okazać się rosnące ceny materiałów budowlanych oraz energii, ponieważ efektem tego będzie wzrost znaczenia źródeł odnawialnych czy też użycia materiałów z odzysku.

Od ESG nie ma odwrotu

Włączanie kryteriów ESG w ramy swojego biznesu to kierunek, którym podąża świat. Za sprawą dyrektywy unijnej wprowadzonej w 2014 r. oraz nowelizacji krajowej ustawy o rachunkowości, duże polskie spółki giełdowe już od 2017 r. zobowiązane zostały do ujawniania w swoich sprawozdaniach działalności niefinansowych. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy, która ma zastąpić dotychczasową. Ma ona zacząć obowiązywać od 2023 r. i rozszerza grupę firm objętych obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych o wszystkie duże jednostki oraz spółki notowane na giełdach w Unii Europejskiej. Z unijnych dokumentów wynika, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju raportowałoby wtedy około 49 tys. unijnych firm – obecnie jest ich niespełna 12 tys. Można powiedzieć, że od ESG w zasadzie nie ma już odwrotu, bo konieczność sporządzania zestawień rocznych na ten temat wkrótce rozciągnie się na jeszcze więcej podmiotów rynkowych, niż dotychczas. – Wejście pojęcia ESG do „mainstreamu” jest skutkiem zwrócenia uwagi gospodarek i rządów światowych na rosnącą potrzebę zadbania o nasze otoczenie. W powstanie tej koncepcji zaangażowały się bardzo poważne instytucje, więc ESG nie jest branżową  nowinką, ale ważną innowacją w kontekście funkcjonowania wielu firm. Innowacją, która niesie za sobą konieczność zmian, dostosowania się do pewnych reguł i gotowość na ocenę przez wyznaczonych do tego regulatorów. Każdy podmiot działający powinien zwracać na to uwagę i zacząć traktować poważnie jako całość – mówi Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Quelle Locum, realizującej inwestycję Park Leśny Bronowice.

Transformacja zatoczy szerokie kręgi

Choć obecnie prawo dotyczy wprost tylko banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych, to pośrednio obejmuje także inne współpracujące z nimi firmy. Instytucje finansowe mają obowiązek publikowania wskaźników niefinansowych dotyczących portfela swoich klientów. W związku z tym wybrane fundusze już teraz mają odgórny zakaz inwestycji w podmioty niespełniające wybranych norm. Kwestią czasu jest też rozszerzenie obowiązku raportowania danych ESG na inne sektory gospodarki – w tym rynek nieruchomości. – Moim zdaniem obecne dziesięciolecie będzie zdominowane właśnie wyzwaniami zielonej transformacji i związanymi z nią zagadnieniami z zakresu nowych technologii, optymalizacji zasobów i angażowania pracowników, a także odpowiedzialnego projektowania środowiska pracy. ESG zaczyna być przez to stałym elementem działalności wielu przedsiębiorstw, a znaczenie zrównoważonego rozwoju dla inwestorów, również tych obecnych na rynku nieruchomości, rośnie. Klienci również zdają sobie sprawę z faktu, że nieruchomości mogą wywierać znaczący wpływ na lokalną – i nie tylko – społeczność – twierdzi Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza.

Nie tylko środowisko

Cele ESG to nie tylko zagadnienia związane z ochroną naszej planety, ale również odnoszące się do odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania organizacją. To właśnie w tym obszarze rośnie w siłę pojęcie różnorodności i równości w biznesie. Ważną cegiełkę do rozwoju tej koncepcji mogą dołożyć również konsumenci, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy firma, z której usług planują skorzystać, działa zgodnie z przyjętymi współcześnie standardami, jest etyczna i przyczynia się do promowania pozytywnych wzorców. – ESG pozwala poniekąd ocenić, na ile firma jest skupiona sama na sobie, a na ile rozumie otoczenie, w którym przyszło jej działać. Koncepcja ta może niekoniecznie wpłynie bezpośrednio na wycenę danego przedsiębiorstwa – bo dla inwestorów wciąż kluczowe będą wyniki stricto finansowe – ale może odcisnąć zdecydowane piętno na popycie i decyzyjności wśród klientów oraz pracowników. W końcu ESG to nie tylko troska o planetę, ale również właśnie o najbliższe otoczenie, z wszystkimi interesariuszami włącznie – mówi Krystian Bielas, CEO & Head of Business Development w firmie Besim Group.

Jednego można być pewnym – ESG jest przyszłością biznesu i perspektywą na zmiany z korzyścią dla nas wszystkich. Co więcej, w zamierzeniach raportowanie to ma być kompleksowe, rozległe i wnikliwe, toteż firmy będą wkrótce potrzebować grona specjalistów – m.in. wykwalifikowanych kadr zarządczych, prawników, ekonomistów, czy inżynierów, znających się na planowaniu działań w tym kontekście. Dobrze zaprojektowana współpraca nauki z biznesem przynosi korzyści obu stronom oraz całej gospodarce, a ESG tworzy ku temu całkowicie nowe możliwości.

materiał prasowy