Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

ben-rosett-10614-unsplash
Firma Redan opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 r. Redan poprawia efektywność biznesu i stawia na logistykę.

W pierwszym półroczu tego roku Redan wypracował wyniki, w ujęciu rok do roku, które uległy znaczącej poprawie praktycznie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wynik na sprzedaży zwiększył się o ponad 1,8 mln zł. Spółka zamierza dalej rozwijać obszar świadczenia usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. Działalność ta będzie miała coraz większy udział w sprzedaży, szczególnie po planowanym przejęciu obsługi realizacji zamówień także dla marki „Monnari”.

Redan w I półroczu 2023 r. uzyskał 32,9 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (głównie w związku z mniejszą powierzchnią obsługiwanej sieci sprzedaży), przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 3%. Dzięki utrzymaniu zbliżonego poziomu marży oraz obniżeniu kosztów działalności (o 21% r./r.), spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości jedynie 0,6 mln zł, wobec 2,5 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Wynik netto poprawił się natomiast aż o 15,2 mln zł. Od stycznia do czerwca br. Redan poniósł 0,5 mln zł straty netto względem 15,7 zł straty netto rok wcześniej.

– W minionym okresie konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu dalszą poprawę rentowności. Naszym priorytetem pozostaje rozwój usług logistycznych świadczonych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. W przypadku sfinalizowania sprzedaży biznesu marki „Top Secret”, której operacje logistyczne Redan będzie jednak nadal obsługiwał oraz po planowanym przejęciu realizacji zamówień e-commerce marki „Monnari”, usługi logistyczne stanowić będą podstawę działalności Spółki oraz zapewnią jej stabilną działalność i rozwój. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Źródło: Redan.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

DeathtoStock_Wired4
Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. Grupa Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnęła 56,5 mln zł przychodu i 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Strata netto Grupy wyniosła 14,8 mln zł. Od początku roku w wyniku rozpoznanych zostało 91 mieszkań.

– Wynik I półrocza jest pochodną niewielkiej liczby wydanych w tym czasie mieszkań, co wiąże się z harmonogramem realizacji inwestycji. Zakończenie trzech dużych projektów mieszkaniowych zaplanowaliśmy na drugą połowę tego roku. Już w III kwartale rozpoczniemy przekazywanie mieszkań z wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, a następnie w IV kwartale nasi klienci otrzymają klucze do lokali z inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, a także kolejnego etapu osiedla Lokum Vista w Krakowie. Znaczna część mieszkań z tych inwestycji została zakontraktowana i zostanie ujęta w wyniku całego 2022 roku. Nie sposób także nie zwrócić uwagi na fakt, że wynik jest mocno obciążony przez radykalny wzrost kosztów finansowych względem zeszłego roku, będący następstwem podwyżek stóp procentowych przez RPP. Z taką sytuacją niestety borykać się będziemy także w kolejnych kwartałach – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper z wynikami sprzedaży po II kwartale 2022 r.

markus-spiske-484245-unsplash

Lokum Deweloper zaprezentował wyniki sprzedaży po II kwartale 2022 r. 

Lokum Deweloper w pierwszym półroczu 2022 roku podpisał 177 umów deweloperskich i przedwstępnych, odnotowując spadek o 53% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wg stanu na koniec czerwca br. Grupa miała także zawarte 73 umowy rezerwacyjne (wzrost o 11% r/r). W pierwszej połowie roku klientom przekazano 91 lokali (-70% r/r).
Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi we Wrocławiu i Krakowie, o łącznej powierzchni około 84 ha, co pozwala na realizację blisko 16 tys. lokali.
W II kwartale br. Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 341 lokali, poszerzając ofertę o kolejne etapy inwestycji Lokum Verde i Lokum Porto we Wrocławiu oraz Lokum Salsa w Krakowie. Na koniec czerwca 2022 roku w ofercie Lokum Deweloper znajdowały się 724 lokale, w tym 108 mieszkań zrealizowanych i gotowych do odbioru, 264 lokale, których budowa zakończy się w 2022 roku oraz 352 lokale, których oddanie zaplanowane jest po 2022 roku. Z końcem drugiego kwartału br. Grupa prowadziła budowy obejmujące 1655 lokali.

Sytuacja osób pragnących zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe jest dziś nie do pozazdroszczenia. Duży wzrost stóp procentowych i odnowiona, rygorystyczna rekomendacja KNF dotycząca badania zdolności kredytowej uniemożliwiają zakup mieszkań na kredyt. Pozostaje najem, który w tych okolicznościach intensywnie drożeje. Na rynku pierwotnym zakupów dokonują dziś w zasadzie tylko osoby o wysokich zarobkach lub dysponujące gotówką. W części są to zakupy inwestycyjne, a z uwagi na rosnące stawki najmu i ceny mieszkań grupa ta może liczyć na dobry zwrot zainwestowanych środków. Jednocześnie wysokie koszty materiałów, wynagrodzeń, gruntów pod zabudowę czy finansowania inwestycji uniemożliwiają deweloperom osiągnięcie sensownej rentowności nowych projektów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm nie decyduje się na ich uruchomienie. Spodziewam się, że w perspektywie trzech-czterech kwartałów obniży to wielkość oferty do na tyle niskiego poziomu, by dać impuls do wzrostu cen mieszkań, który umożliwi uruchomienie zamrożonych projektów – przewiduje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Grupa Empik z dynamicznymi wzrostami w 2021 r. do poziomu 2,4 mld złotych

g-crescoli-365895-unsplash
Inwestycje w omnichannel zmieniły pozycję Empiku na rynku. Grupa Empik z dynamicznymi wzrostami w 2021 r. do poziomu 2,4 mld złotych.

W 2021 roku obroty Grupy Empik urosły o 21% – do poziomu 2,4 mld zł. Prawie połowa przychodu została wypracowana przez e-commerce, w tym marketplace (EmpikPlace). Grupa zakończyła rok z zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln PLN, poprawiając wynik o 85 mln PLN r/r. Inwestycje ostatnich lat sprawiły, że firma stoi dziś na dwóch silnych filarach: e-commerce i sieci zróżnicowanych sklepów tradycyjnych, oba wzmacniając strategicznymi inwestycjami technologicznymi.

– Po okresie obostrzeń, w miarę odmrażania gospodarki, następowała stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej i wzrost popytu. W 2021 roku, w którym salony Empik działały już bez znaczących ograniczeń, obserwowaliśmy powrót klientów do zakupów stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale zaczęła się szybko odbudowywać, przy równoległym dalszym wzroście przychodów e-commerce. Jednocześnie był to czas dynamicznego wzrostu spółek z Grupy działających w segmencie wydawniczym, produkcji i dystrybucji cyfrowego contentu, a także sprzedaży hurtowej. Dzięki realizowanym inwestycjom w obszarze sprzedaży wielokanałowej, elastycznemu podejściu i szybkiej reakcji na wyzwania wymagającego otoczenia biznesowego, umocniliśmy pozycję czołowego gracza omnichannelowego na polskim rynku – komentuje Ewa Szmidt-Belcarz, Prezeska Grupy Empik.

Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe w 2021 roku

Jacek_Michalak_Selena
Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe w 2021 roku.

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zakończył rok z zyskiem netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w historii jego działalności. Mimo niestabilnej sytuacji surowcowej oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw, spółka umocniła pozycję rynkową i wypracowała dobre wyniki finansowe, notując przychody ze sprzedaży na poziomie 1,73 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. r/r. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Selena wyniósł natomiast 92,7 mln zł.

Dobre wyniki, jakimi zamknęliśmy miniony rok, to potwierdzenie skuteczności obranej przez nas elastycznej strategii działania na poszczególnych rynkach. Stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, ponieważ nadal musieliśmy mierzyć się z niepewnością dotyczącą kierunku rozwoju pandemii oraz niestabilnością cen i dostaw surowców na światowych rynkach na niespotykaną wcześniej skalę. Dla ustabilizowania sytuacji, zdecydowaliśmy o rozbudowaniu i zróżnicowaniu łańcuchów dostaw oraz zwiększeniu kapitału obrotowego – wskazuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena i podkreśla, że 2021 rok został bardzo dobrze wykorzystany dla zbudowania podwalin pod dalszy rozwój i planowane rozszerzenie działalności.

konsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły wartość 321,4 mln zł

INPRO - Ostoja - Rumia

Grupa INPRO w 2021 roku umocniła pozycję na rynku nieruchomości inwestycyjnych.

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2021 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 321,4 mln zł, a zysk netto był na poziomie 46,9 mln zł. Od stycznia do grudnia 2021 r. Grupa sprzedała łącznie 728 mieszkań i domów jednorodzinnych netto, czyli o 15% więcej w ujęciu r./r. oraz przekazała nabywcom 720 lokali. Na bazie posiadanego banku gruntów Grupa może w tym roku wprowadzić do oferty ponad 1300 mieszkań.

Grupa MLP Group opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

photo: Dariusz Iwanski

Grupa MLP Group opublikowała swoje skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

W I kwartale MLP Group osiągnęło przychody w wysokości 49,9 mln zł (+17% r./r.). Natomiast wrtość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwsze trzy miesiące roku o 2% do poziomu 1,23 mld zł. Jeśli zaś chodzi o wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto, to zwiększyła się ona o 6% do 2,48 mld zł. Zysk netto wyniósł 16,1 mln zł wobec 112,6 mln zł w 2020 roku.

– Początek roku był dla kolejnym udanym okresem. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego zauważalnego wpływu kolejnych fal pandemii koronawirusa na sytuację finansową Grupy. Wręcz przeciwnie, osiągnęliśmy znaczący wzrost przychodów w związku z przekazywaniem najemcom kolejnych nowoczesnych powierzchni magazynowych. Cały czas utrzymujemy bardzo wysoki wskaźnik wynajęcia w naszych obiektach, a poziom pustostanów pozostaje na poziomie zaledwie kilku procent. Wszystkie projekty deweloperskie na obsługiwanych rynkach prowadzimy zgodnie z planem – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Spółka TXM konsekwentnie odbudowuje wyniki

DeathtoStock_Wired6

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. Pomimo znacznie dłuższych niż rok wcześniej ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią, wynik na sprzedaży w tym okresie poprawił się o prawie 9,1 mln zł w ujęciu r./r.

„W pierwszym kwartale br. mieliśmy do czynienia z kolejną falą globalnej pandemii COVID-19. Wprowadzone w tym okresie prawne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, obejmujące także branżę sprzedaży odzieży, miały bezpośredni wpływ na spadek przychodów. Pomimo niższych obrotów pozytywne efekty, w postaci wzrostu marży handlowej oraz przyspieszonej rotacji zapasu, zapewniła konsekwentnie wdrażana strategia asortymentowa oraz zmiana polityki cenowej. Osiągnięta znaczna poprawa wyników potwierdza słuszności obranej drogi szczególnie w obszarze dopasowania oferowanych produktów do oczekiwań klientów” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

TXM w I kwartale 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 27,5 mln zł, czyli o 14% niższe niż rok wcześniej, przy wzroście wolumenu marży handlowej aż o 20% do 10,6 mln zł. Jednocześnie przy zmniejszeniu powierzchni handlowej o 15%, spowodowanej zamknięciem nierentownych z powodu pandemii placówek, koszty działalności operacyjnej zostały zredukowane aż o 29%. W efekcie wynik na sprzedaży był o 9,1 mln zł lepszy niż przed rokiem, choć spółka poniosła stratę na poziomie -7,2 mln zł.
Sytuacja w poszczególnych kanałach dystrybucji była odmienna. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych TXM spadła z powodu zmniejszenia powierzchni sieci łącznie o 17%. Z kolei obroty w kanale e-commerce wzrosły o 29% do ponad 2,2 mln zł.

„Cały czas w naszej sieci notujemy spadki wejść klientów do sklepów, jednak udało nam się znacząco poprawić parametry konwersji oraz szerokości koszyka. Dodatkowo zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży oraz wysokości marży handlowej. Kluczowe znaczenie miało terminowe wprowadzanie oferty do sklepów oraz elastyczne zarządzanie dostawami zamawianymi i produkowanymi w kraju. Zróżnicowaliśmy również asortyment proponując zarówno artykuły droższe przy jednoczesnym utrzymaniu najniższych cen na wybrane kategorie. Postawiliśmy także na wyroby wysokomarżowe najczęściej kupowane przez klientów” – podkreśliła Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A.

„Na kolejne okresy patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Rosnące wskaźniki sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni handlowej oraz systematyczny wzrost marży handlowej potwierdzają, że pozytywne efekty wdrożonych zmian w ofercie mają charakter długoterminowy” – dodał Marcin Łużniak.
W kwietniu br. Zarząd TXM złożył wniosek o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm realizowane przez PFR o wartości 14,1 mln zł. Potencjalnie uzyskane wsparcie byłoby pierwszym dofinansowaniem jakie TXM otrzymałoby od Państwa w ramach walki ze skutkami pandemii dla podmiotów dotkniętych pandemią COVID-19, do których TXM niewątpliwie się zalicza.

Źródło: TXM S.A.

Echo Investment publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

g-crescoli-365895-unsplash

Finalizacja transakcji zakupu pakietu kontrolnego Archicomu, sprzedaż 463 mieszkań i przekazanie klientom 154, start wynajmu w dwóch nowych projektach Resi4Rent w Warszawie, utrzymanie średniego poziomu najmu we wszystkich ukończonych budynkach Resi4Rent na poziomie przekraczającym 95%, a także sprzedaż budynku Biura przy Willi w Browarach Warszawskich – to podsumowanie działalności operacyjnej Echo Investment w pierwszym kwartale 2021 r. Grupa wypracowała w tym czasie 24,5 mln zł zysku netto.

Pierwszy kwartał 2021 r. był dla Echo Investment udany. Grupa cieszy się stabilną sytuacją finansową i utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to ponad 668 mln zł. O stabilnym rozwoju świadczy także blisko 15-procentowy wzrost wartości aktywów w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Obecnie ich wartość to 5,8 mld zł.

Od początku roku do końca marca 2021 r. Echo Investment sprzedało 463 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16%. Firma stale rozbudowuje ofertę i tylko w 2021 r. jako grupa Echo-Archicom rozpocznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż oraz na wynajem.

– Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość w której działamy, trendy społeczne i zmieniające się preferencje konsumenckie, coraz bardziej koncentrujemy się na sektorze mieszkaniowym. Jesteśmy doskonale przygotowani do wprowadzenie tego planu w życie. W ostatnich latach skupialiśmy się na zakupach dużych działek, na których mogą powstać kompleksowe, doskonale zaprojektowane i atrakcyjne fragmenty miasta z dominującą funkcją mieszkaniową. Ponadto w kwietniu tego roku sfinalizowaliśmy zakup pakietu 66% akcji wrocławskiej spółki deweloperskiej Archicom, w konsekwencji czego grupa Echo-Archicom stała się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Deweloper konsekwentnie rozwija Resi4Rent – największą firmę z mieszkaniami na wynajem w Polsce. Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. do Resi4Rent należało 40% gotowych lokali zarządzanych przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Do końca roku firma będzie miała w ofercie 2,3 tys. mieszkań i ponad 3 tys. lokali w budowie.
Obecnie Echo Investment ma w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. mkw., a kolejne 206 tys. mkw. jest w fazie planowania. W pierwszym kwartale rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie. W marcu 2021 r. firma sprzedała budynek Biura przy Willi w kompleksie Browarów Warszawskich.

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy o sprzedaży kolejnych budynków, które już wkrótce powinny zaowocować podpisanymi umowami sprzedaży. Z doskonałą lokalizacją, dobrą architekturą i indywidualnym podejściem do klientów, nasze biurowce są stabilną, długoterminową inwestycją dla funduszy i instytucji finansowych. W pierwszym kwartale zaobserwowaliśmy także wzrost zainteresowania wśród najemców, co zaowocowało umowami podpisanymi na 40 tys. mkw. Jesteśmy również w trakcie wielu negocjacji, co świadczy o tym, że ludzie wracają do biur – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

W segmencie nieruchomości handlowych w pierwszym kwartale 2021 r. Echo może się pochwalić m.in. dwoma znaczącymi umowami najmu. Firma wynajęła sieci Kaufland 8,5 tys. mkw. powierzchni handlowej w centrum handlowym Pasaż Opieńskiego w Poznaniu, natomiast w łódzkiej Fuzji podpisała umowę z siecią Netto. Natomiast w Browarach Warszawskich, po trudnym czasie lockdownu, otwarte zostały pierwsze restauracje, kawiarnie i punkty usługowe, co codziennie przyciąga rzesze warszawiaków.

Źródło: Echo Investment.

Focus Mall Piotrków Trybunalski podsumowuje I półrocze 2018 r.

Focus_Mall_Piotrków_Trybunalski_akcja_prosprzedażowa (1)
Centrum handlowe Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim zakończyło pierwsze półrocze 2018 roku wyraźnym wzrostem footfallu i sprzedaży.

Tylko w ciągu sześciu pierwszych miesięcy, galerię odwiedziło ponad 2 mln. 241 tys. osób. To blisko 20 tys. klientów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku, centrum handlowe Focus Mall odnotowało wzrost obrotów najemców i wyników footfall, pomimo spadkowych tendencji ogólnopolskich spowodowanych zakazem handlu w wybrane niedziele. W tym okresie, najemcy centrum zanotowali wzrost sprzedaży nawet o 60 proc. Najwyższe wzrosty obrotów osiągnęły sieci z branży wyposażenia wnętrz i usług. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, rekomercjalizacji, skutecznych działań marketingowych oraz efektywnego zarządzania.

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku

joshua-sortino-215039-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wyników finansowych instytucji kultury w 2017 roku.

Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2017 r. ukształtowały się na poziomie 16 195,4 mln zł i były o 5,8% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem były wyższe o 5,2% od uzyskanych w 2016 r.
Aktywa trwałe instytucji kultury wyniosły 14 976,6 mln zł (o 5,4% więcej niż na koniec 2016 r.). W strukturze tych aktywów bez zmian w stosunku rocznym pozostał udział rzeczowych aktywów trwałych (98,2%) oraz wartości niematerialnych i prawnych (1,2%) – czytamy w raporcie GUS.

Firma EPP zakończyła I kwartał 2018 r. z zyskiem

rawpixel-670711-unsplash
Firma EPP zakończyła I kwartał 2018 r. z zyskiem do podziału na poziomie 23,7 mln euro (wzrost o 48%).

W I kwartale br. EPP sfinalizowało przejęcie pierwszej transzy portfolio M1, która obejmowała cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 194 000 metrów kw., dzięki czemu zwiększyło wartość swojego portfela do ponad 2 mld euro.

Wzrost naszych wyników spowodowany jest w głównej mierze dobrymi rezultatami działalności operacyjnej, wspieranej aktywnym zarządzaniem nieruchomościami i korzystnymi warunkami makroekonomicznymi w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na współczynniku LTV, stale pracujemy nad jego obniżeniem do docelowych poziomów” – powiedział Hadley Dean, prezes zarządu EPP.

Wyniki Wola Park za pierwsze półrocze 2018 r.

mall galeria
Wola Park podsumowuje swoje wyniki za pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku.

W galerii Wola Park otwartych zostało w tym roku 12 nowych salonów na ponad 1500 metrach kw. powierzchni. Planowane jest również otwarcie kolejnych 7 salonów. Wśród nowych najemców znaleźli się m.in. Homla, Giacomo Conti, Kazar, TOUS, Foot Locker, OVS Kids, Ania Kruk i Orlińscy Salony Optyczne.

Wiemy, jak ważna jest dla Klientów możliwość wyboru. Dlatego też stale poszerzamy naszą ofertę. Do grona najemców Wola Parku w ostatnim czasie dołączyły międzynarodowe marki zarówno z sektora premium, jak i oferujące produkty w przystępnych cenach.” – mówi Dagmara Pozowska, Dyrektor Centrum Handlowego Wola Park.

GK MIRBUD z dobrymi perspektywami na 2018 rok – wyniki finansowe

volkan-olmez-73767-unsplash
Przychód Grupy MIRBUD wzrósł o 17,7% rok do roku. Perspektywy na 2018 rok są dobrze rokujące.

Na koniec I kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa MIRBUD uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 142 mln zł. Stanowi to wynik o 17,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa zwiększyła zysk netto o 12,6% w stosunku do wyniku IQ 2017 r.
Kluczowe fakty w odniesieniu do wyników w analogicznym okresie ub.r.
• Wyższy przychód w I kwartale br. o 20 mln zł
• Wzrost zysku ze sprzedaży netto Grupy na koniec marca 2018 r. o 12,6%
• Dobra rentowność brutto na sprzedaży segmentu usług budowlano-montażowych 12,1%
• Znaczny, bo o blisko 4 p.p. wzrost rentowności segmentu deweloperskiego
• Obniżenie zadłużenia krótkoterminowego o prawie 7%.

„Na początku bieżącego roku podpisaliśmy kolejne umowy z dwoma dużymi deweloperami powierzchni magazynowych na budowę obiektów o łącznej wartości ponad 145 mln zł netto. A zakontraktowane przez nas w 2017 r. inwestycje do zrealizowania w 2018 rok uwzględniały już wzrost cen materiałów i usług podwykonawców”. – ocenia Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Grupa Dekpol umacnia pozycję na rynku

Osiedle Foresta Dekpol_

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 r. Wynika z niego, że   skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 161 mln zł, a zysk netto był na poziomie 9 mln zł.

To ponad dwukrotnie lepsze wyniki niż uzyskane w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarząd Dekpol nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej osiągnięcia w tym roku 710 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Początek roku był dla nas bardzo udany we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W każdym sektorze uzyskaliśmy znaczące wzrosty obrotów. To potwierdza, że strategia zorientowana na wzroście skali działania i poprawie marży przynosi spodziewane efekty” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec I kwartału 2018 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartość ponad 424 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie prowadzonych jest ponad 40% projektów.

 

GTC prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

rawpixel-670711-unsplash

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości, który swoje działania koncentruje na rynku w Polsce oraz trzech stolicach Europy Wschodniej. 

Grupa GTC opublikowała raport finansowy.
Kluczowe dane z raportu za I kwartał 2018 r. przedstawiają się następująco:
– Marża brutto z wynajmu wzrosła o 23% do 27 mln euro (22 mln euro w I kw. 2017 r.);
– Wskaźnik FFO I wzrósł o 27% do 15 mln euro (12 mln euro w I kw. 2017 r.), a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro;
– Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro;
– Przychody z wynajmu wzrosły o 3% do 114 mln euro w skali rocznej (110 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.)’
– EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.101 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.;
– Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x;
– Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).

BIK opublikowało wyniki za I kwartał br.

BIK_hala magazynowa

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku.

W pierwszym kwartale br. Grupa osiągnęła 4,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. Zarząd BIK zakłada dalszy wzrost skali działania, co ma zawdzięczać trwającej w tym roku rozbudowie Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowie nowego Centrum Logistycznego Kraków III w Targowisku pod Krakowem.

Biuro Inwestycji Kapitałowych zwiększyło ponadto wartość kapitałów własnych do prawie 95 mln zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się natomiast w tym okresie o 3% do 198,5 mln zł. Grupa cały czas bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpiecznego finansowania nowych projektów.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe MLP Group S.A.

DCIM100MEDIADJI_0024.JPG

fot.: materiały prasowe

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Jak wynika z raportu finansowego, Grupa osiągnęła 27,7 mln zł przychodów. Stanowi to wynik o 19,4% lepszy, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa wypracowała jednocześnie 4,3 mln zł zysku netto wobec straty poniesionej przed rokiem. Wielkość wynajętej powierzchni magazynowej w ujęciu rok do roku wzrosła o 25% –  ponad 0,5 mln metrów kw.

Na tak dobry wynik finansowy wpływ miała m.in. zmiana wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku ich wartość wzrosła o blisko 4 mln euro i na koniec marca 2018 roku wyniosła 281,4 mln euro.

Nasza działalność rozwija się bardzo dobrze. Dynamicznie zwiększamy skalę działania rozbudowując posiadane parki logistyczne i rozpoczynając nowe projekty. W tym roku w naszych wynikach pojawiają się już przychody z zagranicznej działalności na rynku niemieckim, a wkrótce także rumuńskim. Ekspansja w Niemczech jest dla nas priorytetowa i będzie miała coraz większy wpływ na wyniki kolejnych okresów” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Wynik finansowy Grupy PKP 653 mln złotych netto na plusie

rawpixel-552396-unsplash
Członek zarządu PKP SA Andrzej Olszewski podał ostateczne wyniki finansowe całej Grupy PKP za 2017 rok – informuje portal Rynek Kolejowy. Raport pokazuje, że Grupa PKP zakończyła rok na plusie.

Grupa PKP SA zakończyła 2017 rok wynikiem 653 mln złotych netto na plusie.
Prezes Olszewski dodał przy tym, że wyniki jednostkowy samej spółki PKP SA za 2017 rok wyniósł 192 mln złotych netto. Podkreślił on ponadto, że wynik Grupy PKP jest ponad czterokrotnie większy, niż w 2016 roku.

Wyniki finansowe spółki zostały zaprezentowane podczas dyskusji nt finansowania inwestycji.

PKP Cargo z dobrą prognozą

gabriel-sanchez-550169-unsplash
PKP Cargo opublikowało szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2018  roku. Ogółem Grupa przewiozła 29,427 mln ton towarów, a zysk netto wyniósł 35,6 mln złotych.

Zarząd spółki PKP Cargo zwraca uwagę, że oszacowane w raporcie wyniki mają charakter przybliżony i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 25 maja br. Niemniej zgodnie ze wstępnym raportem, przychody ze sprzedaży PKP Cargo wyniosły 1,2159 miliarda złotych, wynik EBIT – 63,3 mln zł, zysk netto – 35,6 mln zł, a EBITDA – 200,3 mln zł.

Nakłady inwestycyjne, które mają w tym roku wynieść miliard złotych, w pierwszym kwartale wyniosły 132,5 mln zł. Grupa PKP Cargo przewiozła 29,427 mln ton towarów.

 

GUS: Wyniki finansowe OFE i PTE

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt wyników finansowych otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).

Jak wynika z raportu, wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł w 2016 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2017 r. wyniosły 180,0 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 26,1 mld zł (17,0%) w ciągu roku.

Aktywa ogółem OFE zwiększyły się o 17,0% w relacji rok do roku.
Aktywa ogółem PTE zwiększyły się o 10,6% w relacji rok do roku.

Wynik finansowy ogółem OFE w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł.
Wynik finansowy netto PTE wyniósł 464,8 mld zł w 2017 r.

Dekpol S.A. publikuje raport finansowy – wyniki w górę

Grano Residence
Dekpol zakłada, że wyniki finansowe spółki będą coraz lepsze.

Z raportu finansowego za 2017 rok, opublikowanego przez Dekpol S.A. wynika, że skonsolidowane przychody wyniosły 579 mln złotych.  Zysk netto natomiast wyniósł 33 mln złotych. Oznacza to o 124% i 44% lepszy wynik niż w poprzednim roku. Tym sposobem Grupa zrealizowała podwyższoną prognozę finansową. Zarząd Dekpol zakłada dalszy dynamiczny wzrost wyników.

Miniony rok był dla nas udany we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. Przewagę konkurencyjną budowaliśmy bazując na świadczeniu usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla inwestorów. W zakresie segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych prowadziliśmy działania mające na celu zwiększenia portfolio klientów oraz zajęcia wiodącej pozycji w produkcji osprzętów na rynku europejskim. W efekcie zwiększyliśmy wartość przychodów również w tym segmencie działalności. Cały czas mamy możliwość dalszego dynamicznego rozwoju tej części biznesu” – podsumował Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

 

Wyniki finansowe GK Redan za 2017 r.

rawpixel-com-603645-unsplashRedan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych, takich jak: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM.

Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.
Firma poddała analizie osiągnięte w 2017 roku wyniki finansowe.

Grupa Redan w 2017 roku uzyskała 626,8 milionów złotych skonsolidowanych przychodów. Oznacza to spadek o 0,3% w ujęciu rok do roku Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -21,2 mln zł, względem 0,3 milionów złotych w 2016 roku.

Penta Investments publikuje wyniki finansowe za 2017 rok

Łukasz Waszak_zdjęciePenta Investments to środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, która od ponad dekady działa w Polsce.

Grupa Penta podsumowała swoją działalność i wyniki finansowe za 2017 rok.
Jak wynika z raportu, wzrosły wyniki finansowe spółek portfelowych (sprzedaż, EBITDA), dzięki czemu zwiększyła się wartość całej grupy. Bardzo dobre wyniki polskich spółek przekładają się na wzrost udziału polskich aktywów w łącznej wartości aktywów grupy Penta.

Zysk netto Penta Investments wyniósł w 2017 roku 236 milionów euro. W roku ubiegłym wyniki ten wynosił 251 milionów euro.
Łączna suma aktywów spółek portfelowych Penty wzrosła do 9 mld euro. w porównaniu do tego, w 2016 roku wynik był na poziomie 8,5 miliardów euro.
W 2017 roku grupa Penta zainwestowała łącznie 544,5 milionów euro zarówno w akwizycje, jak również rozwój organiczny spółek portfelowych. Największe nakłady zostały przeznaczone na inwestycje w sektorach handlu detalicznego, nieruchomości, ochrony zdrowia i produkcji.

 

McDonald’s odnotował gorsze wyniki w Niemczech

,kjmhgMcDonald’s osiągnął znacznie niższe wyniki finansowe w ubiegłym roku, niż oczekiwał. Wyraźny spadek obrotów fast-foodowy gigant zaobserwował zwłaszcza w Niemczech. Ponoć wynik finansowy jest tam najgorszy od czasów, kiedy w Niemczech powstała pierwsza restauracja.

Obroty w Niemczech spadły o 5 procent. To oznacza około 150 milionów euro mniejszego obrotu.

Zarząd sieci restauracji rozpoczął działania logistyczne, które wpłyną na poprawę sprzedaży, a tym samym wzrost przychodów firmy.