Wyniki finansowe GK Redan za 2017 r.

rawpixel-com-603645-unsplashRedan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych, takich jak: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM.

Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży.
Firma poddała analizie osiągnięte w 2017 roku wyniki finansowe.

Grupa Redan w 2017 roku uzyskała 626,8 milionów złotych skonsolidowanych przychodów. Oznacza to spadek o 0,3% w ujęciu rok do roku Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -21,2 mln zł, względem 0,3 milionów złotych w 2016 roku.