Z życia spółek

GTC prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

rawpixel-670711-unsplash

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości, który swoje działania koncentruje na rynku w Polsce oraz trzech stolicach Europy Wschodniej. 

Grupa GTC opublikowała raport finansowy.
Kluczowe dane z raportu za I kwartał 2018 r. przedstawiają się następująco:
– Marża brutto z wynajmu wzrosła o 23% do 27 mln euro (22 mln euro w I kw. 2017 r.);
– Wskaźnik FFO I wzrósł o 27% do 15 mln euro (12 mln euro w I kw. 2017 r.), a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro;
– Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro;
– Przychody z wynajmu wzrosły o 3% do 114 mln euro w skali rocznej (110 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.)’
– EPRA NAV wzrosła o 3% do 1.101 mln euro (1.073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro na dzień 31 grudnia 2017 r.);
– Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r.;
– Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x;
– Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).