Z życia spółek

GK MIRBUD z dobrymi perspektywami na 2018 rok – wyniki finansowe

volkan-olmez-73767-unsplash
Przychód Grupy MIRBUD wzrósł o 17,7% rok do roku. Perspektywy na 2018 rok są dobrze rokujące.

Na koniec I kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa MIRBUD uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 142 mln zł. Stanowi to wynik o 17,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa zwiększyła zysk netto o 12,6% w stosunku do wyniku IQ 2017 r.
Kluczowe fakty w odniesieniu do wyników w analogicznym okresie ub.r.
• Wyższy przychód w I kwartale br. o 20 mln zł
• Wzrost zysku ze sprzedaży netto Grupy na koniec marca 2018 r. o 12,6%
• Dobra rentowność brutto na sprzedaży segmentu usług budowlano-montażowych 12,1%
• Znaczny, bo o blisko 4 p.p. wzrost rentowności segmentu deweloperskiego
• Obniżenie zadłużenia krótkoterminowego o prawie 7%.

„Na początku bieżącego roku podpisaliśmy kolejne umowy z dwoma dużymi deweloperami powierzchni magazynowych na budowę obiektów o łącznej wartości ponad 145 mln zł netto. A zakontraktowane przez nas w 2017 r. inwestycje do zrealizowania w 2018 rok uwzględniały już wzrost cen materiałów i usług podwykonawców”. – ocenia Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.