Z życia spółek

Skonsolidowane wyniki finansowe MLP Group S.A.

DCIM100MEDIADJI_0024.JPG

fot.: materiały prasowe

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Jak wynika z raportu finansowego, Grupa osiągnęła 27,7 mln zł przychodów. Stanowi to wynik o 19,4% lepszy, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Grupa wypracowała jednocześnie 4,3 mln zł zysku netto wobec straty poniesionej przed rokiem. Wielkość wynajętej powierzchni magazynowej w ujęciu rok do roku wzrosła o 25% –  ponad 0,5 mln metrów kw.

Na tak dobry wynik finansowy wpływ miała m.in. zmiana wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku ich wartość wzrosła o blisko 4 mln euro i na koniec marca 2018 roku wyniosła 281,4 mln euro.

Nasza działalność rozwija się bardzo dobrze. Dynamicznie zwiększamy skalę działania rozbudowując posiadane parki logistyczne i rozpoczynając nowe projekty. W tym roku w naszych wynikach pojawiają się już przychody z zagranicznej działalności na rynku niemieckim, a wkrótce także rumuńskim. Ekspansja w Niemczech jest dla nas priorytetowa i będzie miała coraz większy wpływ na wyniki kolejnych okresów” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.