Spory popyt na biurowe nieruchomości komercyjne w regionach

floriane-vita-88722-unsplash
W drugim kwartale regionalny rynek biurowy powiększył się o 68,3 tys. m kw., a najwięcej biur oddano do użytku w stolicy Małopolski. Kwartalny wolumen transakcji wyniósł blisko 190 tys. m kw. i był o prawie jedną czwartą większy niż w okresie od stycznia do końca marca br. Autorzy cyklicznego opracowania z międzynarodowej firmy doradczej BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę na bolączki, które podobnie jak w stolicy, trapią również biura w regionach – coraz bardziej uwidaczniającą się lukę podażową, wzrost kosztów pracy, rosnące koszty materiałów i usług, a także coraz droższe koszty prowadzenia biznesu.

Z końcem drugiego kwartału na ośmiu regionalnych rynkach biurowych było w sumie 6,34 mln m kw. powierzchni biurowej. Niezmiennie, na czele stawki jest rynek w Krakowie z ok. 1,67 mln m kw. biur, a za nim Wrocław z ok. 1,3 mln m kw. Trzecim pod względem wielkości regionalnym rynkiem jest Trójmiasto, któremu w drugim kwartale udało się przebić pułap 1 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
Od kwietnia do końca czerwca do użytku oddano 10 obiektów, których sumaryczna powierzchnia wyniosła 68,3 tys. m kw. Najwięcej nowych biur pojawiło się w Krakowie (26,3 tys. m kw.), a dalej w Trójmieście (18,7 tys. m kw.) i Łodzi (18,7 tys. m kw.). Również w Krakowie debiut zaliczył największy spośród regionalnych biurowców oddanych do użytku w ostatnim kwartale (11,7 tys. m kw.) – pierwszy budynek z kompleksu The Park Kraków, wybudowany przez White Star Real Estate. Docelowo kompleks będzie się składać z ośmiu biurowców o łącznej powierzchni około 100 tys. m kw.

O tym, że największe rynki biurowe w regionach cieszą się popularnością świadczy łączny wolumen transakcji najmu. W drugim kwartale popyt sięgnął blisko 190 tys. m kw. i był o 24 % wyższy niż w pierwszym kwartale i 12 % wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pod względem popytu kwartalnym liderem okazał się Kraków, w którym wynajęto 73,9 tys. m kw. Prawie trzykrotnie mniej chętnych na biura znalazł Wrocław (25,6 tys. m kw. popytu) i Gdańsk (25,1 tys. m kw.).
 

Drugi kwartał to przede wszystkim nowe umowy z uwzględnieniem umów przednajmu oraz zabezpieczenia powierzchni na własne potrzeby właścicieli budynków. W strukturze popytu zajęły one 57%. Na renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów przypadło 35 % natomiast ekspansje zakończyły kwartał z 8 %. udziałem. Widzimy, że coraz szybszymi krokami zbliża się regionalna luka podażowa, a najemcy szukają różnych opcji, żeby zabezpieczyć powierzchnię. Wyhamowanie nowej podaży w wielu firmach przełoży się na zmianę strategii wynajmu powierzchni przesuwając punkt ciężkości na długofalowe planowanie

mówi Michał Karolkiewicz, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych.

Kraków okazał się również niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o wielkość zawartych transakcji. Trzy największe umowy kwartału zostały podpisane pod Wawelem. Obejmowały one: umowę przednajmu Capgemini w budynku Fabryczna Office Park B5 (13,8 tys. m kw.), odnowienie umowy przez Cisco Systems Poland w kompleksie Enterprise Park C (12,5 tys. m kw.), a także przedłużenie najmu przez Hitachi Energy Poland w budynku High5ive 1 (8,4 tys. m kw.).

Na koniec drugiego kwartału wolumen powierzchni niewynajętej na głównych rynkach regionach wyniósł 961 tys. m kw. powierzchni, co odpowiada stopie pustostanów na poziomie 15,2 proc. To o 0,3 p.p. mniej niż w pierwszym kwartale i o 1,8 p.p. więcej niż w drugim kwartale przed rokiem. Pomimo zwiększonego zapotrzebowania na powierzchnię, spadek aktywności najemców zanotowała Łódź, w której współczynnik wolnych powierzchni wzrósł o 0,2 p.p. sięgając 18,6 proc. Na drugim krańcu skali znajduje się Szczecin, gdzie najemcy mogą wybierać jedynie z 4,9 proc. dostępnych biur. Pomimo tego, że Szczecin zanotował najniższy współczynnik pustostanów, to w drugim kwartale odnotował najwyższą zmianę współczynnika kw. /kw. (+ 1,9 p.p.).
Autorzy raportu zwracają uwagę, że w regionach rozpędza się rynek biur elastycznych. Biur typu flex przybywa praktycznie we wszystkich miastach regionalnych. Trend poszukiwania możliwości dopasowania powierzchni biurowej do dynamicznie zmieniających się potrzeb pracy hybrydowej i zdalnej starają się wykorzystać i najemcy i operatorzy, a także właściciele biurowców. Istotnym wydarzeniem w kwartale był debiut nowej marki biur elastycznych – Loftmill – powstałej na fundamentach krakowskiego operatora biur serwisowanych, Rise.pl. Loftmill zapowiedział otwarcia w kilku nowych lokalizacjach, w tym m.in. w katowickim kompleksie .KTW II i w krakowskim Brain Parku. Nowa sieć będzie też wkrótce dostępna dla najemców w Warszawie.

Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland.

Podsumowanie pierwszej połowy 2022 roku w nieruchomości komercyjnej – Galerii Rumia

GR1
Pierwsza połowa 2022 roku była bardzo dobrym okresem dla Galerii Rumia. W obiekcie skrupulatnie realizowana jest strategia nakreślona przez nowego właściciela – firmę GT, która powstała w wyniku współpracy spółek PKB Inwest Budowa oraz Master Development Poland.

Nowy właściciel postawił na całkowitą metamorfozę obiektu, zaczynając od zmian architektonicznych – unowocześnienia i odświeżenia wnętrza Galerii, poprzez nową identyfikację wizualną, na zmianach w strukturze najemców kończąc. Wszystkie procesy przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogram, a mieszkańcy Rumii już teraz mogą korzystać z rozszerzonej i ciągle powiększającej się oferty Galerii Rumia.

W marcu 2022 roku właściciele zapowiedzieli kolejne umowy ze znaczącymi na rynku markami. Zgodnie z zapowiedziami już pod koniec kwietnia w Galerii Rumia otworzył się jeden sklep marki Sinsay. Dwupiętrowy salon zajął powierzchnię ponad 1700 mkw.
W maju 2022 roku do grona najemców Galerii dołączył Action.

Galeria Rumia to nowoczesny obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. 

Wyzwania rynku nieruchomości komercyjnych: Adaptacja przestrzeni biurowej to kluczowe wyzwanie dla modelu pracy hybrydowej

Szkólski

Biznes w Polsce dostrzega, że przyszłość należy do pracy w modelu hybrydowym. Pracownicy doceniają dziś możliwość wykonywania części obowiązków w domu, choć mają jednocześnie świadomość, jak istotną rolę odgrywa biuro. 72% polskich firm zakończyło już etap przymusowej pracy zdalnej, a największym motywatorem (50%) do powrotu okazała się wola samych pracowników1. Nowa normalność w obszarze zarządzania nieruchomościami wymaga odpowiedniej adaptacji. Przemyślana rekonfiguracja biura i uwolnienie przestrzeni z zalegającej dokumentacji umożliwiają wzrost produktywnej powierzchni o blisko 10% i nawet 10-krotny zwrot z inwestycji2.

Spis treści:
Rola biura przyszłości
Optymalizacja powierzchni to odpowiedź na rosnące koszty

Rola biura przyszłości

Polskie firmy nie planują rezygnować z własnych biur, ale mają świadomość tego, że ich rola ulegnie zmianie, służąc przede wszystkim integracji, bezpośredniej komunikacji i kształtowaniu więzi zarówno między pracownikami, jak i z klientami. Do modyfikacji dochodzi również w biurowej aranżacji. Przed pandemią dążono do tego, aby zmaksymalizować liczbę stanowisk na danej powierzchni. Obecnie obserwuje się odwrotny trend. Badania rynkowe wskazują, że 61% pracodawców zadbało już o odpowiednie wyposażenie sal do prowadzenia spotkań hybrydowych, a 58% skoncentrowało się na reorganizacji przestrzeni biurowej3. 8% pracowników, którzy mają dostęp do najlepiej ocenianych przestrzeni, deklaruje chęć pracy zdalnej częściej niż dwa razy w tygodniu. Odsetek wzrasta do 51% w przypadku biur o średniej jakości i aż do 72% przy przestrzeniach zaprojektowanych w najgorszy sposób4. Zakres korzystania z home office jest zatem silnie skorelowany z jakością biurowej przestrzeni.

Biuro przyszłości powinno być wolne od wszelkiego rodzaju zbędnych przedmiotów, takich jak niedziałające lub przestarzałe sprzęty biurowe i urządzenia IT, zalegająca papierowa dokumentacja czy też dawno zdezaktualizowane materiały reklamowe, których biznes wciąż gromadzi całe mnóstwo. To miejsce, w którym powinniśmy móc skupić się wyłącznie na pracy. Powinniśmy tam pracować ekologicznie i ekonomicznie, korzystając z dokumentów w formie elektronicznej, unikając generowania niepotrzebnej makulatury. Na tym polu biznes ma jeszcze dużo do zrobienia. Aż 62% organizacji posiada harmonogramy przechowywania dokumentów, które wymagają większej przejrzystości i uproszczenia interpretacji, a 51% pragnie ich ujednolicenia we wszystkich swoich jednostkach biznesowych. Dążenie do stworzenia idealnej dla pracowników przestrzeni wymaga pracy u podstaw – mówi Krzysztof Szkólski, Business Development Executive w Iron Mountain.

Optymalizacja powierzchni to odpowiedź na rosnące koszty

Na reorganizację biura w najbliższym czasie planuje zdecydować się 12% firm, dołączając tym samym do ponad połowy przebadanych organizacji, które już to zrobiły lub są w trakcie zmiany aranżacji5. Jest to przede wszystkim odpowiedź na nowe oczekiwania pracowników wobec firmowej siedziby. Umożliwia ona jednocześnie przeciwdziałanie rosnącym kosztom bieżącej działalności, które według 68% osób stanowią aktualnie największe wyzwanie biznesowe6. W styczniu ubiegłego roku na taki problem wskazywało zaledwie 44% ankietowanych. Koszt utrzymania biura stają się coraz bardziej znaczącą pozycją w strukturze firmowych wydatków, m.in. ze względu na podwyżki cen gazu czy energii. W przypadku wielu firm (szczególnie reprezentujących sektor MŚP) wspomniane koszty prowadzą nawet do poważnych problemów z rentownością.

Koszty utrzymania obiektu nie maleją proporcjonalnie do liczby pracowników obecnych w biurze. Dlatego też reorganizacja powierzchni wymaga dokładnego opracowania i wdrożenia przemyślanej strategii zarządzania nieruchomościami. Dzięki usłudze Clean Start jesteśmy w stanie odzyskać nawet 10% produktywnej powierzchni wyłącznie poprzez zewnętrzne przechowywanie, digitalizację lub archiwizację zalegających w siedzibie dokumentów. Przeprowadzenie kompleksowego audytu w biurze organizacji pozwala nam dodatkowo znacząco zwiększyć ten procent, oferując przy tym nawet 10-krotny zwrot z inwestycji w reorganizację biura. Z mojego doświadczenia wynika, że taka rekonfiguracja to najlepsze rozwiązanie dla firm, które są zmuszone do optymalizacji kosztów – nie mogąc czekać na rozwój sytuacji rynkowej lub dla których mimo nowej, przystosowanej do tego powierzchni biurowej, wdrożenie zmian kultury organizacyjnej jest utrudnione – mówi Krzysztof Szkólski, Business Development Executive w Iron Mountain.

Funkcjonowanie w modelu hybrydowym stanowi kompromis, który jest obecnie atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W obliczu tego trendu, a także rosnących kosztów utrzymania nieruchomości konieczna okazuje się reorganizacja przestrzeni biurowej. Podchodząc do tematu w sposób racjonalny, biznes może nie tylko odpowiedzieć na oczekiwania członków zespołu, ale także uwolnić cenną powierzchnię, osiągając szybki zwrot z inwestycji w rekonfigurację swojej siedziby.

1 https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/05/ey-pandemia-praca-zdalna
2 Dane własne Iron Mountain
3 https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/05/ey-pandemia-praca-zdalna
4 Poradnik: W biurze. Nowa Normalność, 2022
5 Badanie EY: W czasie pandemii polskie firmy niechętnie przechodziły na tryb pracy zdalnej | EY Polska
6 https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/05/ey_pandemia_polskie_firmy_dwa_lata

Źródło: Iron Mountain Polska.

Sektor powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce wg PINK

1ea7d24ef156b87eb0135ee9d78c6fb7
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za czwarty kwartał 2021 roku.

Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

  • Na koniec czwartego kwartału 2021 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 038 800 m kw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 617 600 m kw.), Wrocław (1 253 100 m kw.) oraz Trójmiasto (963 300 m kw.).
  • W 2021 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 226 300 m kw., z czego najwięcej w Trójmieście (ok. 73 200 m kw.), Krakowie (60 700 m kw.) oraz Poznaniu (37 500 m kw.). W czwartym kwartale 2021 roku deweloperzy dostarczyli siedem projektów o łącznej powierzchni ponad 79 000 m kw., wśród nich największy to 3T Office Park (38 200 m kw.) wybudowany przez 3T Office Park w Gdyni.
  • Na koniec czwartego kwartału 2021 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 853 650 m kw. powierzchni biurowej, czego wynikiem jest stopa pustostanu na poziomie 14,1% (wzrost o 0,6p.p. kw./kw. oraz wzrost o 1,4 p.p. w porównaniu do końca 2020 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano we Wrocławiu – 16,7%, najniższy w Szczecinie – 5,3%.
  • Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w 2021 roku wyniósł 594 500 m kw., co jest wartością o 2,1% większą niż przed rokiem. Natomiast w samym czwartym kwartale 2021 roku wynajęto o 63% więcej powierzchni niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2021 roku najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (156 000 m kw.) i Wrocławiu (135 400 m kw.).
  • W 2021 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 49% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 43% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 8%. W samym czwartym kwartale 2021 roku największy udział stanowiły odnowienia umów – 48%, natomiast na nowe umowy (wliczając umowy przednajmu oraz na potrzeby własne) oraz ekspansje przypadło odpowiednio 41% i 11%.
  • Wśród największych transakcji zawartych w 2021 roku należy wymienić umowę odnowienia poufnego najemcy z sektora IT w kompleksie biurowym Green Horizon w Łodzi (24 100 m kw.), umowę odnowienia oraz ekspansji Rockwell Automation w budynku A4 Business Park III we Wrocławiu (19 500 m kw.), odnowienie umowy poufnego klienta z sektora finansowego w kompleksie Business Garden Poznań (17 400 m kw.), odnowienie umowy poufnego klienta z sektora finansowego w obiekcie Kapelanka 42a w Krakowie (15 600 m kw.), transakcję odnowienia poufnego klienta z sektora usługowego w biurowcu Kazimierz Office Center w Krakowie (12 800 m kw.) oraz przednajem 3M Service Center EMEA w biurowcu MidPoint71 we Wrocławiu (12 300 m kw.).

MLP Group zawarło transakcję finansowania projektu w Unna o wartości 41,25 mln euro z bankiem BayernLB

MLP_Unna_uj02_001

Firma MLP Group (MLP Logistic Park Germany I) zawarła umowę kredytową z bankiem BayernLB (Bayerische Landesbank).

Bank BayernLB jest jedną z największych instytucji finansowych w Niemczech. Strony podpisały umowę kredytową, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny na poziomie 41,25 mln euro (około 188 mln zł). Pozyskane w ten sposób środki pieniężne zostaną wykorzystane na finansowanie projektu parku logistycznego MLP Logistics Park Unna. Współpraca z bankiem wzmocni stabilność finansową MLP Group.

– Podpisaliśmy ważną transakcję zapewniającą finansowanie jednego z kluczowych projektów MLP Group realizowanego na rynku niemieckim. Przy dynamicznym rozwoju naszej działalności w tym kraju współpraca z lokalnymi instytucjami finansowymi  jest dla nas bardzo ważna. Nawiązanie współpracy z BayernLB– jedną z wiodących niemieckich instytucji finansowych wzmocni naszą pozycję finansową poprzez pozyskanie źródła finansowania dla realizowanego projektu w parku logistycznego MLP Logistics Park Unna, a także jest otwarciem na dalszą współpracę przy nowych projektach. podkreśliła Monika Dobosz Dyrektor Finansowy w MLP Group S.A.

– Cieszymy się, że dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie finansowania możemy wspierać MLP Group w realizacji tak atrakcyjnego projektu. Centrum logistyczne MLP Logistics Park Unna będzie wyposażone w nowoczesne funkcjonalności i objęte certyfikacją w standardzie DGNB Gold, co pozytywnie wpisuje się w naszą strategię finansowania rozwoju i zrównoważonych rozwiązań. MLP Group od lat udowadnia swoją siłę w pozyskiwaniu doskonałych lokalizacji pod realizację inwestycji logistycznych w Polsce, a ostatnio także w Niemczech. BayernLB z dumą wita doświadczonego gracza z długoletnim stażem na rynku logistycznym w gronie międzynarodowych klientów Banku – powiedział Robert Hetzner z BayernLB.

Wybudują nową fabrykę Konsberg Automotive w Brześciu Kujawskim

DSC00860

Już w czerwcu ruszy budowa nowej fabryki Kongsberg Automotive w Brześciu Kujawskim.  Jak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej, Dyrektor Generalny Kongsberg Automotive Pruszków Krzysztof Hauk, pierwsze komponenty do foteli samochodowych zostaną wyprodukowane w czwartym kwartale 2017 r. Szacowny obrót roczny zakładu to ok. 80 mln euro.

W piątek 19 maja, w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy nowej fabryki Kongsberg Automotive w Brześciu Kujawskim.

Na spotkaniu została zaprezentowana wizualizacja nowej fabryki norweskiego koncernu. Zakład Kongsberg Automotive w Brześciu Kujawskim będzie wyposażony w najnowsze technologie potrzebne do produkcji systemów podgrzewania foteli w samochodach osobowych.

Jak poinformował Krzysztof Hauk, koncern podjął decyzję o zlokalizowaniu nowej inwestycji w Brzeskiej Strefie Gospodarczej głównie ze względu na atrakcyjną infrastrukturę komunikacyjną. Dla norweskiej spółki istotna jest tutaj obecność autostrady A1 oraz nieduża odległość do istniejących już zakładów w Pruszkowie oraz Koluszkach. Nowa fabryka stanie na obszarze ok. 6 ha, budowa rozpocznie się w czerwcu, a ukończenie prac przy tej inwestycji przewidywane jest na czwarty kwartał 2017 roku. Szacowna jej wartość to ok. 150 mln złotych.

W Brześciu Kujawskim powstanie już drugi zakład Kongsberg Automotive w Polsce, przynależący do dywizji Interior. Docelowo po jego otwarciu, fabryka w Pruszkowie będzie odpowiadała za produkcję systemów pneumatycznych, natomiast systemy podgrzewania do foteli samochodowych będą wytwarzane już w nowej lokalizacji. Szacowany obrót tego zakładu to ok. 80 mln euro rocznie – mówi Krzysztof Hauk, Dyrektor Generalny Kongsberg Automotive Pruszków.

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, stopa bezrobocia w powiecie włocławskim od początku 2017 r. utrzymuje się na poziomie 21-22 procent1. Pojawienie się nowej fabryki Kongsberg Automotive w tym regionie będzie szansą na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych. Docelowo zatrudnienie w nowopowstającym zakładzie znajdzie ponad 1000 pracowników.

Warsaw Financial Center z nowymi najemcami

wfc1Łącznie 930 mkw. objęły nowe transakcje najmu w biurowcu Warsaw Financial Center. Firmy PAI Properties oraz CMC Markets UK wynajęły biura , a Cartesian Management Polska i Mid Europa Partners przedłużyły dotychczasowe umowy.

PAI Properties Sp. z o.o. jest częścią PAI Investment Group, świadczącej usługi w sektorach: nieruchomości, energii odnawialnej oraz finansów. CMC Markets UK plc oferuje usługi z zakresu internetowego handlu instrumentami finansowymi.