Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – czy będzie możliwe?

biznesman1Jacek Kosiński, partner zarządzający w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, przygotował raport nt możliwości przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Obecnie trwają prace legislacyjne, które mają na celu uporządkowanie kwestii możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność.
Zgodnie z projektem ustawy przekształcenie ma obejmować wyłącznie te nieruchomości, które w przeważającej mierze zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe.
Jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe tylko w związku z udziałem w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Użytkowanie wieczyste pod znakiem zapytania?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Niebezpieczny precedens rodzi pytanie o dalsze funkcjonowanie użytkowania wieczystego w Polsce. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie między Global Partners Investment Fund, które jest zaangażowane w projekt nieruchomościowy na  terenach Skry, a miastem. Sąd stwierdził, że gmina nie ma obowiązku przedłużać użytkowania wieczystego terenu, który jest zarządzany przez Skrę.

To precedens, który zagraża wszystkim posiadaczom użytkowania wieczystego w Polsce. Zdaniem MIchaela Hollanda, przedstawiciela konsorcjum Skra – takie orzeczenie oznacza, że posiadacze nieruchomości nie mogą być pewni potwierdzenia im użytkowania wieczystego ze strony właściciela gruntu.

Jest to sytuacja wysoce niekomfortowa dla wszystkich posiadaczy nieruchomości w kraju i rodzi duży poziom niepewności. Precedensowe orzeczenie może skutkować kolejnymi podobnymi posunięciami w przyszłości.

Konsorcjum Skra odwołało się od decyzji do Sądu Najwyższego. Jego wyrok zaważy na dalszym funkcjonowaniu użytkowania wieczystego w Polsce.

Przypomnijmy, że na mocy obecnie funkcjonujących przepisów – użytkowanie wieczyste dotyczy gruntów publicznych, jest  przyznawane na okres od 40 do 99 lat. Po wygaśnięciu, właściciel ma prawo do przedłużenia go na kolejny okres od 40 do 99 lat.

Na terenach Skry w Warszawie Fundusz Global Partners Investment chce wybudować wieżowce biurowo-mieszkaniowe.

Użytkowanie wieczyste, czyli czego gminy nie chcą oddać

64Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią ważne źródło dochodu dla gmin. Mieszkańcom coraz częściej opłaty te sprawiają problemu. Mają oni poczucie, że dwukrotnie opłacają swoje mieszkania. Pierwsza opłata to cała cena za nabycie praw do wieczystego użytkowania od osoby trzeciej. Kolejną opłatę uiszcza się corocznie gminie.

Stowarzyszenie Interesu Społecznego Wieczyste postanowiło przygotować projekt obywatelski ustawy odnośnie zmniejszenia opłat wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności. Projekt jest obecnie rozpatrywany.

Lepiej mieć użytkowanie wieczyste nieruchomości

Jak się okazuje, nawet 30% nieruchomości inwestycyjnych powstaje na ziemi użytkowanej wieczyście. Inwestorzy jednak są zdania, że powinno zostać to zmienione ponieważ takie prawo jest przeżytkiem kulturowym. Od dawna mówi się, że prawo użytkowania wieczystego powinno zostać zlikwidowane i zastąpione prawem własności.

Źródło: Puls Biznesu