Ostatnie dni zapisów na obligacje Cavatina Holding S.A.

analizaTo już ostatnie dni zapisów na obligacje Cavatina Holding S.A.

Do 18 września włącznie można składać zapisy na 3,5 letnie obligacje Cavatina Holding S.A. serii P2023C o wartości do 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni po raz kolejny Michael/Ström Dom Maklerski.

Zapisy trwają od 5 września i zostaną zamknięte 18 września 2023 r. Oferującym po raz kolejny jest Michael/Ström Dom Maklerski, w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą także: Noble Securities i Dom Maklerski BDM.
Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 50 000 obligacji serii P2023C o nominalnej wartości 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 1 września 2023 r., który wyniósł 6,47% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 12,47%. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 26 września 2023 r. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 26 marca 2027 r.

Źródło: Cavatina Holding S.A. 

Cavatina Holding S.A. zebrała blisko 4,4 mln euro

analiza
Cavatina Holding S.A. zebrała blisko 4,4 mln euro i uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2023B_EUR.

„Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy w ramach zakończonej 17 lipca emisji publicznej. Rynek dobrze ocenia uzyskiwane przez nas rezultaty i konsekwencję w budowie wysokiej jakości portfolio projektów biurowych. Pozyskane środki wykorzystamy na finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup gruntów i dalszą budowę naszych wieloetapowych, wysokiej klasy inwestycji biurowych na rynkach regionalnych. Po serii udanych emisji obligacji w rodzimej walucie, tym razem zdecydowaliśmy się na emisję długu w euro, co pozwala Spółce optymalizować koszt finansowania dłużnego bez ponoszenia ryzyka walutowego, gdyż przepływy z posiadanych przez nią nieruchomości inwestycyjnych również odnotowywane są w euro, a inwestorom stwarza bardzo ciekawą alternatywę lokowania środków” – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2023B_EUR obligacje o wartości nominalnej 100 EUR i oprocentowaniu bazującym na EURIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Wstępny przydział objął 186 inwestorów. Kupon będzie wypłacany co pół roku.
Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 26 lipca 2023 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst prawdopodobnie także w lipcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 26 stycznia 2027 r.
Funkcję organizatora emisji pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Źródło: Cavatina Holding S.A. 

Cavatina Holding S.A. rozpoczyna emisję 3,5 letnich obligacji serii P2023A o wartości do 25 mln zł

g-crescoli-365895-unsplash

Cavatina Holding S.A. rozpoczyna emisję 3,5 letnich obligacji serii P2023A o wartości do 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12 do 26 maja 2023 r. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski.

„Kontynuujemy realizację naszych założeń biznesowych konsekwentnie oddając do użytku kolejne projekty biurowe na sześciu perspektywicznych rynkach w Polsce. W minionym roku z powodzeniem pozyskaliśmy finansowanie emitując obligacje o wartości ponad 124 mln zł. Zrealizowaliśmy też jedną z największych transakcji w regionach w 2022 r., sprzedając pakiet trzech budynków za ponad 139 mln euro. W lutym br. ustanowiliśmy kolejny program emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł i w jego ramach zaoferujemy inwestorom możliwość nabycia obligacji serii P2023A,”

mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 25 000 obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 26 kwietnia 2023 r., który wyniósł 6,95% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 12,95%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-26 maja 2023 r. na stronie oferującego, którym ponownie jest Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 5 czerwca 2023 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst także w czerwcu bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 5 grudnia 2026 r.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Źródło: Cavatina Holding S.A.

Gdzie bezpiecznie lokować zgromadzone pieniądze?

jodko-600x463
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo inwestycyjne, powtarzam, że kluczowe są: dywersyfikacja oraz płynność finansowa, poza oczywiście kalkulacją ryzyka. Warto zawsze mieć jakąś część gotówki dostępną od zaraz, tak więc nie pozbywałbym się pieniędzy z kont bankowych.

Powiedziałbym też, że biorąc pod uwagę turbulencje oraz dużą niepewność na rynkach, nie jest dobry moment ani do lokowania oszczędności w euro czy dolarach. Za to warto rozważyć kryptowaluty – oczywiście mówimy tylko o głównych bitcoinach i rzecz jasna, trzeba uwzględnić, że to lokata na długi czas. Pewnie wymaga nieco rozeznania, jak funkcjonuje ten rynek. Zdaję sobie sprawę, że wielu nie inwestuje w krypto, bo ich nie rozumie.

 Wciąż bardzo dobrą lokatą pieniędzy jest ziemia, ale także nieruchomości, które określa się jako lokalizacje premium: nadmorskie czy szalenie w tej chwili popularne nieruchomości czy działki na Mazurach. Lokując pieniądze, warto się zastanowić, czy na pewno nie będziemy ich potrzebowali za rok czy za dwa? Nie jest oczywiste, czy akurat da się tak łatwo wówczas sprzedać działkę, kiedy akurat poczujemy się przyparci do muru.

Dlatego zwracam w tej chwili uwagę przede wszystkim na płynność. Obligacje? Tak, to wciąż najbezpieczniejszy mechanizm. Inwestorom rozważającym duże inwestycje radzę  poczekać jeszcze chwilę na rozwój sytuacji inflacyjnej. Nie wiem, co przyniesie presja rządów i banków centralnych, żeby chronić sektor bankowy zgodnie z panującym przekonaniem, że kryzys bankowy jest najgorszym scenariuszem, który może spotkać gospodarkę. Walka o stabilność sektora bankowego znacznie utrudnia walkę z inflacją. Najbliższe dane inflacyjne będą pokazywały, w jakim kierunku zmierzamy i czy nieco to zamieszanie (także emocjonalne) się kończy.

Autor: Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji z RRJ Group. 

KNF zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln zł.

ibrahim-rifath-789914-unsplash

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln złotych.

KNF zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obligacji o wartości do 150 mln zł. Obligacje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.
Obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone, a warunki emisji kolejnych serii będą ustalane indywidualnie. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski.
Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– Zatwierdzenie publicznego programu emisji obligacji przez KNF pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania. Do kredytów bankowych oraz obligacji dla instytucji, które aktualnie ze względu na sytuację rynkową nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodajemy komponent obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych. Możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania postrzegamy jako pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne projekty. Jednocześnie sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra, a sprzedaż nieruchomości komercyjnych, jak Arkady Wrocławskie i Wola Retro, do której aktualnie dążymy, dodatkowo poprawi płynność Develii – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Pierwszą emisję w ramach publicznego programu chcielibyśmy przeprowadzić w najbliższych miesiącach – dodaje Paweł Ruszczak.

Firma Matexi Polska wyemitowała drugą serię obligacji w ramach programu o łącznej wartości 100 mln PLN

Zofia Szymońska (1)
Firma Matexi Polska Holding & Finance sp. z o.o. informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wyemitowała drugą serię obligacji o wartości 50 mln PLN w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty w wysokości 100 mln PLN. Emisja pierwszej serii o tej samej wartości została przeprowadzona w grudniu zeszłego roku.

Obligacje emitowane w ramach programu zostały w całości objęte przez jednego obligatariusza z grupy PZU. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój projektów deweloperskich, w tym w szczególności rozbudowę banku ziemi i stymulację dalszego dynamicznego rozwoju firmy w Polsce.

Dokonana emisja jest kontynuacją współpracy z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zapoczątkowanej w 2020 roku przy emisji obligacji o wartości 75 mln PLN.

Za przeprowadzenie emisji po stronie Matexi odpowiedzialna była Zofia Szymońska, Dyrektorka Finansowa Matexi Polska. Warto dodać, że opisana wyżej emisja obligacji to jej kolejny sukces w ostatnim czasie. Łączna kwota pozyskanych przez nią środków poprzez emisję obligacji wynosi 175 mln PLN. W październiku 2021 roku Zofia Szymońska była odpowiedzialna za proces pozyskania finansowania o wartości 75 mln PLN przeprowadzony wtedy we współpracy z Bankiem BNP Paribas.

Doradcą prawnym spółek z grupy Matexi w ramach wyżej opisanych transakcji finansowania była kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Spółka 3T Office Park wyemitowała obligacje o wartości 105 mln złotych

3T Office Park widok elewacje

3T Office Park Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o wartości 105 mln złotych.
Całość emisji została objęta przez inwestorów instytucjonalnych.

Emisja obligacji stanowi kolejny krok w realizacji największego projektu biurowego w historii Gdyni. Obligacje z blisko 3,5-letnim terminem zapadalności oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR3M, powiększoną o marżę.
Wyłącznym organizatorem i agentem emisji był Michael / Ström Dom Maklerski. Rolę doradcy prawnego w transakcji pełniła kancelaria DJM Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy.

Warto zauważyć, że obligacje w całości objęły renomowane fundusze inwestycyjne, co świadczy o jakości naszego projektu, największego spośród realizowanych w historii Gdyni i bez wątpienia jednego z najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych w Trójmieście. Należy podkreślić sprawny przebieg transakcji, wynikający przede wszystkim z profesjonalizmu i zaangażowania domu maklerskiego – mówi Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu w 3T Office Park Sp. z o.o.

 

 

Źródło: 3T Office Park Sp. z o.o.

Victoria Dom z sukcesem zakończyła prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych

MNS_E1_05-1-1

Victoria Dom jest deweloperem z 23-letnim doświadczeniem. 

Deweloper zakończył już prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii S2. Z emocji tej Victoria Dom pozyskała 25 mln zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących projektów. Z pozyskanych środków deweloper planuje ponadto zakup gruntów pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Obligacje serii S2 będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Po sukcesie przeprowadzonej emisji obligacji na 50 mln zł, którą zakończyliśmy zaledwie dwa tygodnie temu udało nam się uplasować kolejną, tym razem o wartości 25 mln zł. Bardzo się cieszymy, że udało nam się poszerzyć grono inwestorów finansowych, którzy zaufali naszej Spółce. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na realizację projektów deweloperskich na rynku warszawskim i krakowskim. Victora Dom dynamicznie się rozwija i ten trend chcemy utrzymać w kolejnych okresach. W I półroczu 2021 roku sprzedaliśmy blisko 1000 mieszkań, na koniec bieżącego roku zakładamy osiągniecie pułapu 2000 zakontraktowanych lokali” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

Spółka SGI planuje emisję obligacji na ok. 70 mln zł

24052021_Robert Stachowiak_Prezes SGI
Spółka deweloperska SGI, specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań, apartamentów i domów, w związku z dynamicznym rozwoje biznesu, planuje emisję trzyletnich obligacji. Deweloper rozważa jej rozpoczęcie jeszcze w tym roku, na łączną kwotę ok. 50-70 mln zł.

W latach 2018-2020, SGI przeprowadziło proces dywestycji, sprzedając posiadane działki oraz nieruchomości komercyjne w miastach regionalnych. Obecnie cały portfel, bank ziemi oraz plany spółki obejmują stolicę i to właśnie na tym rynku firma zamierza dalej się rozwijać. Deweloper finansuje swoje działania ze środków własnych oraz z dywestycji gruntów poza Warszawą. Może także liczyć na spółkę inwestycyjną Willet – właściciela SGI – której kapitał własny wynosi ok. 450 mln zł. Sytuacja finansowa spółki SGI również jest na bardzo dobrym poziomie. Firma posiada 220 mln zł kapitałów własnych oraz nie jest zadłużona.

– Dywestycja, rozbudowywanie banku ziemi, decyzja o ekspansji i skupieniu się na warszawskim rynku nieruchomości – to tylko niektóre z naszych działań, jakie udało się zrealizować w ostatnich miesiącach. Teraz przyszedł czas na kolejny krok, który pozwoli nam wejść w nowy obszar. Jeszcze w tym roku chcemy wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 50-70 mln złotych. W pierwszym etapie, naszym głównym celem będzie przede wszystkim zaprezentowanie potencjalnym inwestorom naszych możliwości – wyjaśnia Robert Stachowiak, prezes spółki SGI. – Dodatkowo, w ramach procesu dywestycji, spółka Willet uruchomiła działalność inwestycyjną, która zakłada m.in. udzielanie finansowania innym deweloperom i realizację inwestycji magazynowych, nie tylko w Warszawie. Tym samym pokazujemy, że jako deweloper jesteśmy w naprawdę dobrej kondycji i chcemy dalej rozwijać nasz biznes – dodaje Robert Stachowiak.

Źródło: SGI.

Ogólnopolski deweloper wyemitował dwuletnie obligacje serii AX na kwotę 120 mln zł

atal_modern tower (1)

W dniu 21 kwietnia 2021 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie obligacje serii AX na kwotę 120 mln zł. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 21 kwietnia 2023 roku. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie w ramach rynku Catalyst. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Oferta dewelopera skierowana do inwestorów instytucjonalnych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, dwukrotnie przekraczającym liczbę oferowanych przez ATAL obligacji. Czynności związane z organizacją procesu emisji z powodzeniem prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zaproponowaliśmy obligatariuszom dwuletnie obligacje serii AX o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR6M i marży wynoszącej 215 pb. To kolejna udana emisja obligacji, co potwierdza atrakcyjności oferowanych walorów, ale także jest jasnym sygnałem, że model biznesowy ATAL spotyka się z pozytywnymi reakcjami inwestorów. Regularnie decydujemy się na korzystanie z finansowania pochodzącego z papierów dłużnych, dzięki czemu zbudowaliśmy zaufanie i jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że mimo wpływu, jaki na sytuację gospodarczą wywiera globalna pandemia, ATAL może się pochwalić bardzo dobrą sytuacją finansową i zmniejszenie długu netto w relacji do kapitału własnego

– mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL S.A.

ATAL w pierwszym kwartale 2021 roku przekazał 794 lokale, co oznacza wzrost o 67,9% rok do roku (473). Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (281), Łodzi (167) i Katowicach (140). Od stycznia do końca marca 2021 roku ATAL zakontraktował 848 lokali, czyli o 14,28 proc. więcej niż przed rokiem. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż plasowała się na poziomie 742 lokali. Tylko w marcu podpisanych zostało 400 umów deweloperskich – to rekordowy miesięczny wynik w historii spółki.

ATAL jest spółką dywidendową. W tym roku Zarząd rekomenduję wypłatę dywidendy w wysokości 3,03 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 117,3 mln zł. Natomiast pozostałą część wypracowanego zysku w kwocie blisko 28,4 mln zł planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

mat.pras.

Obligacje White Stone zadebiutowały na Catalyst

suchodolska
Deweloper z Grupy White Stone, prowadzący inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od kilku lat z powodzeniem emituje kolejne serie obligacji. Teraz, zgodnie z planem, wprowadził serię D na rynek Catalyst, uruchomił nową emisję i zapowiada kolejne związane z finansowaniem projektów.

W drugim półroczu ubiegłego roku obserwować mogliśmy ożywienie na rynku obligacji deweloperskich, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów. W sierpniu 2020 r. firma White Stone Development pozyskała 25 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Była to czwarta seria obligacji dewelopera, który łącznie w drodze emisji pozyskał od 2015 r. 56 mln zł. Trzyletnie obligacje serii D oprocentowane są na poziomie 6 proc. w skali roku (oprocentowanie stałe).
We wtorek, 26 stycznia br. obligacje spółki zadebiutowały na rynku ASO Catalyst.

Transparentnie komunikujemy dane finansowe Grupy i mamy bardzo pozytywne doświadczenia z dotychczasowych emisji i spotkań z inwestorami. Realizujemy nasze założenia biznesowe, a także planujemy uruchomienie sprzedaży nowych projektów mieszkaniowych na posiadanych już gruntach w Józefosławiu i na warszawskim Mokotowie. To dobry moment, aby przed kolejnymi emisjami zadebiutować na rynku regulowanym. Starannie dobieramy nasze działania dywersyfikując portfel pomiędzy obiekty komercyjne i mieszkaniowe, nowo budowane oraz rewitalizowane. Kryzys światowy wywołany przez epidemię COVID-19 nie powstrzymał realizacji założonych przez nas projektów. To dzięki prowadzonej zrównoważonej polityce zarządzania ryzykiem, relatywnie niskiemu zadłużeniu, posiadanym zabezpieczeniom oraz odpowiedzialnemu doborowi projektów, możemy spokojnie urzeczywistniać nasze plany i pracować nad zwiększaniem wartości Grupy White Stone.

Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development

Nowa emisja obligacji

Równolegle z debiutem na Catalyst, spółka uruchomiła kolejną emisję obligacji korporacyjnych, po raz pierwszy w jej historii niezabezpieczonych. White Stone chce pozyskać do 11 mln zł, oferując obligacje o wartości nominalnej 1 tys. zł, oprocentowaniu stałym na poziomie 6,6% i terminie wykupu 2 lata i 9 miesięcy. Zapisy na serię E trwają do 5 lutego br. Organizatorem emisji jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
White Stone Development działa jako deweloper od 2012 r., a od 2015 r. jest spółką dominującą w utworzonej Grupie Kapitałowej. Grupa ta koncentruje swoje działania na rynku warszawskim i szczecińskim realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne. Do tej pory White Stone sprzedał przeszło 1321 lokali mieszkalnych realizowanych w ramach 5 pięciu wieloetapowych projektów. W 2020 r. White Stone podpisał 295 umów sprzedaży, podczas gdy w całym 2019 r. sprzedał ponad 283 mieszkań.
W swoim portfolio firma posiada aktualnie dwa projekty biurowe (kompleks HOL 7.7 oraz budynek Celebro) i 1 biurowo-komercyjny (Fort Mokotów) o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 32 tys. mkw. Zarówno w zakupionym w 2019 r. kompleksie przy ul. Cybernetyki 7 i 7a, jak i w historycznym warszawskim obiekcie Fort Mokotów trwa proces rekomrecjalizacji.
W skład Grupy wchodzi także SPS Construction, generalny wykonawca dla budownictwa kubaturowego oraz MAAT4, spółka zajmująca się generalnym wykonawstwem instalacji elektroenergetycznych.

Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przyczyniła się do wzrostu sumy bilansowej Grupy Kapitałowej White Stone w pierwszym półroczu 2020 r. o 7 proc. do poziomu przeszło 536 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost przychodów we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności do poziomu niemal 140 mln zł oraz stabilną sprzedaż lokali mieszkaniowych pomimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19.

Pomimo dobrej sprzedaży, niezachwianej realizacji projektów budowlanych i technologicznych oraz przygotowania nowych, dobrze przemyślanych inwestycji, przedłużające się kwestie administracyjne spowodowały przesunięcie realizacji przychodów z części inwestycji na ostatnie kwartały tego roku. Przede wszystkim w związku z przesunięciem sprzedaży notarialnej inwestycji mieszkaniowej w Szczecinie grupa odnotowała spadek EBITDA o ok. 8 proc. z 8,25 mln zł w połowie 2019 r. do 7,57 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Źródło: White Stone.

Echo Investment wypuszcza obligacje serii D

Firma Echo Investment poinformowała o emisji kolejnej transzy obligacji przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych.Chodzi o pół miliona trzyipółletnich obligacji. Wartość każdej z nich to 100 zł.
Obsługą transakcji zajmuje się Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie. Obligacje serii D są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,15 proc.

 Jest to czwarta seria obligacji. Od czerwca do września spółka wyemitowała już papiery o wartości 150 mln zł.

 

Obligacje Echo Investment mają wzięcie

W ciągu tygodnia wyprzedały się obligacje ostatniej serii C, firmy Echo Investment. Papiery miały wartość nominalną 75 mln zł. Spółka, z powodu dużego zainteresowania skróciła czas przyjmowania zapisów na papiery do 11 września, mimo, że pierwotnie okres ten miał być dłuższy o 3 tygodnie. W ramach emisji ukazało się 750 tysięcy obligacji na 3,5 roku, ze stawką WIBOR 6M i marżą 3,15 proc.
Wcześniejsze emisje – z czerwca i lipca tego roku również zakończyły się sukcesem. Sprzedano wtedy papiery o wartości 75 mln zł.

 

PKP wypuści obligacje

Do 2,2 mld zł – taka będzie wartość obligacji, które wypuści na rynek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisały w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Będzie to – jak do tej pory – największa transakcja zrealizowana przez BGK w ramach programu „Inwestycje Polskie”. Dla kolei pieniądze z tytuły sprzedanych obligacji zapewnią bezpieczne źródło finansowania inwestycji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.inwestują obecnie w największy program modernizacyjny w historii. Chodzi o projekty dotyczące remontów i budów ponad 3200 km torów.

Obligacje kolei mają się pojawić na rynku jeszcze w III kwartale bieżącego roku.

Obligacje warte 30 mln euro

7HB Reavis to znany deweloper zajmujący się nieruchomościami komercyjnymi zarówno w Europie Środkowej, jak i Wschodniej.

Nieruchomościowy gigant zamknął już swój debiut w emisji obligacji na rynku Słoweńskim. Z jakim wynikiem? HB Reavis poinformowało, że wyemitowało obligacje warte w sumie 30 milionów euro.

Taki wynik oznacza, że w sumie od listopada ubiegłego, 2013 roku, spółce udało się pozyskać w sumie około 63 milionów euro na rynkach kapitałowych.

Spółki inwestują dzięki obligacjom

Giełdowe spółki dzięki obligacjom mogą inwestować.  Zamiast oferować równego rodzaju akcje, duże firmy wybierają finansowanie z emisji papierów dłużnych. Wartość emisji papierów dłużnych przeprowadzona przez spółki giełdowe jest jak się okazuje ponad 3-krotnie wyższa od wartości emisji akcji. Tylko w tym roku, jak wynika z  wyliczeń i danych Fitch Polska, spółki notowane na giełdzie wypuściły obligacje o wartości 5,8 mld zł. Wartość emisji akcji to 1,7 mld zł.