Dompress: Czy ceny za mieszkania na sprzedaż pójdą w górę?

Lokum Deweloper
Dompress: Czy ceny za mieszkania na sprzedaż pójdą w górę? Czy wraz ze spadkiem inflacji ceny nowych mieszkań przestały rosnąć? Czy w tym roku możemy spodziewać się dalszych podwyżek? Jakich? Jakie czynniki o tym zdecydują? 

Czy mieszkania będą droższe

Czy wraz ze spadkiem inflacji ceny nowych mieszkań przestały rosnąć? Czy w tym roku możemy spodziewać się dalszych podwyżek? Jakich? Jakie czynniki o tym zdecydują? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W 2024 roku obserwujemy wzrosty cen mieszkań, choć mają one łagodniejszy charakter niż w ciągu minionych 12 miesięcy. Przyczyną jest w dużym stopniu wąska oferta dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową, które także cały czas drożeją. Po okresie pewnej stabilizacji cen generalnego wykonawstwa tu także mamy do czynienia z podwyżkami, co jest związane z uwolnieniem funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wzrostu popytu na usługi budowlane.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal 

Oczekujemy, że w tym roku ceny mieszkań będą dość stabilne, a pod koniec roku można się spodziewać większego ruchu, w związku z nowym programem kredytów, czy wzrostem kosztów wykonawstwa i materiałów po tym, jak zaczną ruszać pierwsze inwestycje finansowane z odblokowanego KPO. W takim scenariuszu można zakładać umiarkowaną, kilkuprocentową podwyżkę cen mieszkań w skali całego 2024 roku.

W tym roku spodziewamy się kontynuacji trendów rynkowych zapoczątkowanych w 2023 roku. Widzimy, że kwestie administracyjne oraz biurokratyczne będą dalej miały wpływ na podaż na rynku pierwotnym. Będą jednym z kluczowym czynników wpływających na rosnące koszty działalności, co finalnie przekłada się na wyższy koszt końcowy zakupu mieszkania.

Największe spółki deweloperskie będą poprawiały swoją konkurencyjność za sprawą możliwość zakupu dużych gruntów, pozwalających na powstanie wieloetapowych inwestycji. Będą też miały dostęp do atrakcyjnego finansowania swoich przedsięwzięć.  Dodatkowymi czynnikami stymulującymi mogą okazać się zarówno obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku, jak również uruchomienie nowego rządowego wsparcia dla kupujących mieszkania.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Ani wzrost, ani spadek inflacji nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu cen mieszkań. Oczywistym jest, że ceny wykonawstwa energii, transportu i materiałów mają znaczący wpływ na wzrost cen mieszkań, ale nie są to jedyne czynniki cenotwórcze w przypadku mieszkań. Na tym rynku zasadnicze znaczenie ma relacja podaży do popytu efektywnego, czyli nie zainteresowania mieszkaniami, ale realnych możliwości nabywczych.

Podaż ze względu na niedobór gruntów i ciągnące się latami procedury formalne, kurczy się z roku na rok a przy stymulowanym programami rządowymi popycie, to gotowy przepis na kolejny wzrost cen.

Szacujemy, że do połowy roku ceny będą rosły w tempie 1-2 proc. miesięcznie. Znaczące odbicie cen przewidujemy w drugiej połowie roku.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Ceny mieszkań rosną i niestety tego procesu nie zatrzyma sama spadająca inflacja. Wpływ na cenę nieruchomości ma wiele innych czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami gruntów, których dostępność maleje, w związku z tym ich zakup wiąże się z coraz wyższymi kosztami.

Kolejna rzecz to wciąż wysokie koszty realizacji inwestycji, także poprzez rosnące wynagrodzenia pracowników czy nowe regulacje prawno-techniczne.  Wszystkie rozciągające się w czasie formalności i procesy administracyjne związane z budową to także kolejny koszt. To wszystko składa się na końcową cenę m2.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Wyhamowanie inflacji to na pewno dobry prognostyk ustabilizowania cen mieszkań, jednak zmiany jakie zachodzą w zakresie przepisów dotyczących warunków technicznych mogą przynieść kolejne fale podwyżek. Wymagania, jakie stawiane są przed deweloperami w związku z tymi zmianami przełożą się na jakość budowanych mieszkań, ale należy się spodziewać, że ta podwyższona jakość spowoduje dalszy wzrost cen.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Ceny mieszkań są przede wszystkim warunkowane cenami materiałów budowlanych oraz niską podażą, która jest wynikiem zbyt wolnych procedur administracyjnych. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę obecnie trwa około 1,5 roku – 2 lata, a kiedyś było to 6-9 miesięcy. Ograniczony dostęp do gruntów, a także mała liczba wydawanych pozwoleń na budowę znacznie spowalnia proces realizacji projektów, a także wpływa na systematyczny wzrost cen mieszkań. Dlatego administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie ułatwiać procedury, tak aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Rynek nieruchomości podlega zmianom cenowym. Należy jednak pamiętać, że wartość nieruchomości kształtuje wiele czynników, a wskaźnik inflacji jest tylko jednym z nich. Przede wszystkim, na cenę nieruchomości ma wpływ nabycie gruntów, a obecnie brak dostępnych działek z odpowiednimi pozwoleniami na budowę lub objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powoduje wzrost cen ziemi. Długotrwałe procedury administracyjne i uzyskanie pozwolenia na budowę wydłużają czas wprowadzenia inwestycji na rynek. Do tego należy dodać ogólny wzrost kosztów realizacji inwestycji. To wszystko powoduje, że może nastąpić dalszy wzrost wartości nieruchomości. Przewiduje się jednak, że tempo wzrostu będzie niższe od tego, które miało miejsce w ostatnich miesiącach, a spodziewany wzrost cen do końca 2024 roku będzie jednocyfrowy.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Ceny nowych mieszkań wciąż utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie. Obecnie sytuacja cenowa na rynku nieruchomości w dużej mierze zależy od daty wprowadzenia nowego programu dopłaty do kredytów mieszkaniowych oraz jego warunków. Warto jednak wiedzieć, że na ceny mieszkań wpływa wiele różnych czynników, m.in. poziom stóp procentowych, dostępność kredytów hipotecznych, demografia, migracje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców, czy ceny materiałów budowlanych.

W 2024 roku na rynku pojawiły się lokale, których budowę rozpoczęto w 2022 r., a był to okres, gdy liczba rozpoczętych budów była mniejsza niemal o 20 proc. niż średnia z lat 2019-2021, co skutkuje niedopasowaniem popytu i podaży. Dlatego w tym roku prognozowany jest dalszy wzrost cen. Eksperci szacują nominalny wzrost cen mieszkań o 10-15 proc.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Według danych rynkowych dynamika wzrostu cen mieszkań w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła około 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród deweloperów, z której wynika, że podwyżki cen z ich perspektywy sięgnęły około 15 proc. Ponadto, branża prognozuje, że w 2024 roku wzrost będzie mniejszy, ale nadal utrzyma się na dwucyfrowym poziomie. W związku z tym, nie należy spodziewać się spadku cen mieszkań, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty zakupu materiałów budowlanych oraz gruntów, których dostępność jest coraz bardziej ograniczona.

Źródło: Dompress.pl

Czy ekologiczne mieszkania na sprzedaż przyciągają Polaków?

Greendustry Zabłocie, Q3D Group
Czy ekologiczne mieszkania na sprzedaż przyciągają Polaków? Zwiększa się nasza świadomość na temat ekologii, jednak kwestie dotyczące eko-budownictwa to dla wielu wciąż sprawa drugorzędna. Głównym problemem są nie tylko wysokie koszty takich inwestycji, ale też brak wiedzy na temat długoterminowych korzyści.

Dysonans między potrzebą a kosztem

Z jednej strony rozwiązania proekologiczne w budownictwie są dla nas ważne, z drugiej jednak – na tyle kosztowne, że rzadko kiedy decydujemy się na ich wprowadzenie we własnym zakresie. Ten specyficzny dysonans dobrze obrazują dwa badania przeprowadzone przez UCE Research i Studio4Space. Pierwszy sondaż ich autorstwa wskazuje, że aż 50,2 proc. Polaków popiera wprowadzenie przepisów zobowiązujących deweloperów do wykorzystywania materiałów ekologicznych, w tym recyklingowych. Wyniki drugiego z nich są jednak w pewnym sensie sprzeczne – tylko niespełna 16 proc. z nas szuka materiałów ekologicznych w trakcie kupowania artykułów budowlanych do remontu lub budowy. Ci, którzy tego nie robią, najczęściej twierdzą, że są one zbyt drogie, przez co nieopłacalne – Wysokie ceny paneli słonecznych, systemów grzewczych opartych na energii odnawialnej i materiałów budowlanych o niskim wpływie na środowisko sprawiają, że dla wielu z nas ekologiczność staje się poniekąd luksusem, na który nie możemy sobie pozwolić. Takie trudności powodują, że ludzie rezygnują z wyboru bardziej zrównoważonych opcji na rzecz tych, które są przystępniejsze cenowo – mówi architekt Paweł Koperski, członek zarządu Q3D Concept.

Unijne wyzwania dla branży

Wysokie koszty budowy odbijają się na kieszeniach wszystkich uczestników rynku, stąd też może brać się pewna nieufność klientów odnośnie materiałów ekologicznych. Przy obecnych, wysokich cenach rynkowych, spowodowanych m.in.  programem „Bezpieczny kredyt 2%”, skupiamy się głównie na tym, by koszt metra kwadratowego był dla nas względnie akceptowalny. Od ekologicznych rozwiązań w nowych inwestycjach nie ma jednak ucieczki, gdyż nie jest to już wcale rynkowy wyróżnik, czy przewaga konkurencyjna, a praktycznie konieczność, nakładana przez regularnie wprowadzane rozporządzenia Unii  Europejskiej. W marcu doszło do ostatecznego przegłosowania przez Parlament Europejski nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej (EPBD). W praktyce oznacza to przełomowe zmiany dla budownictwa w całej UE. Od 2030 r. wszyscy inwestorzy będą zobowiązani do budowy wyłącznie zeroemisyjnych budynków. – To rozporządzenie stawia nowe wyzwania przed całą branżą, ale otwiera też nowe możliwości. Wprowadzenie standardów budynków zeroemisyjnych wymagać będzie innowacji technologicznych, nowych rozwiązań architektonicznych i zastosowania bardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Jednocześnie konieczne będzie zaangażowanie ze strony rządów krajowych, które będą musiały dostosować swoje przepisy budowlane i stworzyć odpowiednie ramy wsparcia dla sektora budowlanego w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości – mówi architekt Paweł Koperski, członek zarządu Q3D Concept.

Powolna zmiana?

Ewolucja świadomości ekologicznej wśród nabywców mieszkań to nieustanny proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Wraz z coraz większą dostępnością informacji na temat zmian klimatycznych oraz wpływu naszych działań na środowisko, ludzie stają się coraz bardziej świadomi konieczności podejmowania zrównoważonych decyzji, również w zakresie wyboru miejsca zamieszkania. Jednakże zmiana nawyków i preferencji konsumenckich nie następuje z dnia na dzień. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz skupienie się na ekologicznych aspektach w codziennym użytkowaniu mieszkań jest jednak kluczowe, aby kontynuować tę ewolucję.

Pomimo znacznego rozwoju trendu ekologicznego w naszym kraju, odnoszę wrażenie, że w praktyce w branży mieszkaniowej ekologia to wciąż sprawa drugorzędna. Rzadko zdarza się, że ktoś w biurze sprzedaży pyta, jakie ekologiczne rozwiązania zostały zastosowane w danej inwestycji, nadal to cena i lokalizacja są dla nabywców najważniejsze – mówi architekt Paweł Koperski. – Dlatego  budowanie ekologicznych mieszkań to nie tylko kwestia stosowania innowacyjnych technologii czy materiałów o mniejszym wpływie na środowisko, ale też edukowanie nabywców na temat korzyści płynących z takich rozwiązań oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesie budowy bardziej zrównoważonej społeczności. Nie zapominajmy również o roli, jaką powinno pełnić Państwo w całym tym procesie. Przy obecnych bardzo wysokich cenach gruntów i wszystkich innych składowych, które mają wpływ na ostateczny koszt wytworzenia nowych mieszkań, konieczne jest strategiczne wsparcie Państwa, aby przy tak wysokich cenach rozwiązań ekologicznych, możliwe było ich stosowanie. Póki co pojęcie zeroemisyjności jest wciąż tylko ideą polityczna, a cały ciężar realizacji tego pomysłu w budownictwie spoczywa na coraz mniejszej grupie społecznej, czyli właśnie klientach – dodaje.

Źródło: Prime Time PR.

Grupa Murapol z kwietniową promocją na nowe mieszkania na sprzedaż

Gdańsk-Murapol Portovo
Grupa Murapol z kwietniową promocją na nowe mieszkania na sprzedaż z rynku pierwotnego.

224 tys. zł w Gdańsku, 187 tys. zł we Wrocławiu i 166 tys. zł w Krakowie – to przykładowe wartości bonusów, jakie Grupa Murapol oferuje klientom w ramach nowej, kwietniowej promocji. To atrakcyjna okazja dla osób szukających lokali na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Deweloper objął kwietniową promocją 330 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych z pakietami bonusów w miastach, w których aktualnie posiada ofertę. Co kryją w sobie pakiety dołączone do lokali?

Kwietniowa pula to nowa szansa na zakup mieszkania lub upolowanie godnej uwagi okazji inwestycyjnej. Lokale z pakietami bonusów dostępne są w 21 inwestycjach z aktualnej oferty dewelopera, zarówno w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław czy Gdańsk, jak i w mniejszych miejscowościach regionalnych: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chorzowie, Gliwicach, Lublinie, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu i Tychach. W promocyjnej cenie mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego z pakietem bonusów można zyskać m.in. rabat, nawet dwa miejsca postojowe naziemne lub w podziemnych halach garażowych, smart home w wersji premium oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu lub pobytu w szpitalu. Zakup lokalu w kwietniowej promocji pozwoli cieszyć się oszczędnościami w wysokości nawet 224 tys. zł!

Klienci, którzy zdecydują się na zakup mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego z nowej puli promocyjnej mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne bonusy. Z analiz rynkowych wynika, że osoby poszukujące lokali w inwestycjach deweloperskich wybierają mieszkania kompaktowe, funkcjonalne i z nowoczesnymi eko udogodnieniami. Zróżnicowane metraże i układy naszych lokali zachęcają nabywców zainteresowanych zakupami na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Istotną rolę odgrywa też lokalizacja nieruchomości, bo klienci kładą duży nacisk na dobre skomunikowanie z centrum i dostęp do infrastruktury miejskiej. To wszystko bezpośrednio wpływa na ich decyzje zakupowe, dlatego inwestycje Grupy Murapol cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Jeśli dołożymy do tego promocyjne pakiety bonusów o wartości nawet 224 tys. zł, to mamy gwarantowany przepis na udaną transakcję – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Źródło: Grupa Murapol.

Deweloper Develia przekazuje mieszkania w ramach II etapu inwestycji Malta Point w Poznaniu

Malta_Point
Twa przekazywanie lokali mieszkalnych nabywcom w II etapie osiedla Malta Point, które firma deweloperska Develia realizuje w Poznaniu. Niemal wszystkie znalazły już nowych właścicieli – w ofercie pozostało tylko 6 z wybudowanych 155 mieszkań.

Osiedle Malta Point to funkcjonalna, wieloetapowa inwestycja powstająca przy ul. Brneńskiej w Poznaniu w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Budowa II etapu została ukończona 3 miesiące przed planowanym terminem dzięki sprawnej pracy spółki Develia Construction. Autorem projektu jest Biuro Architektoniczne Archikwadrat z Poznania. Ukończenie tego etapu planowane jest na drugi kwartał 2025 r.

– Develia Construction zarządzała procesem budowy II etapu projektu Malta Point, który uzyskał pozwolenie na użytkownie już po 17 miesiącach od rozpoczęcia robót. Sprawna organizacja pod okiem doświadczonej kadry technicznej, znajomość lokalnego rynku budowlanego oraz współpraca ze sprawdzonymi podwykonawcami pozwoliły na skrócenie harmonogramu przy jednoczesnym dochowaniu wysokiej jakości prac i staranności wykonania – mówi Rafał Winkiel, członek zarządu Develia Construction.

Źródło: Develia.

YIT rozpoczyna realizację nowej nieruchomości inwestycyjnej Portowa Zabłocie w Krakowie

YIT_Portowa_Zabłocie_1
Firma YIT rozpoczyna realizację nowej nieruchomości inwestycyjnej Portowa Zabłocie w Krakowie.

YIT rozpoczyna realizację swojej nowej inwestycji Portowa Zabłocie. Jest to pierwszy projekt fińskiego dewelopera w stolicy Małopolski. Powstający przy ul. Portowej budynek poszerzy krakowską ofertę mieszkaniową o blisko 160 mieszkań. Zakończenie prac, realizowanych przez generalnego wykonawcę – Erbud, planowane jest na IV kwartał 2025 r. Wraz z rozpoczęciem budowy ruszyła sprzedaż mieszkań.

– Rozpoczęcie realizacji naszej pierwszej inwestycji w Krakowie to niezwykle ważny krok w rozwoju YIT w Polsce. Cieszymy się, że zaczynamy od tak znakomitej lokalizacji i zarazem mocno wierzymy w to, że klienci docenią nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także naszą kulturę, fińskie korzenie oraz wartości, którymi kierujemy się podczas projektowania i budowy naszych projektów mieszkaniowych – mówi Tomasz Konarski, prezes YIT w Polsce.

Portowa Zabłocie powstaje w jednym etapie, w ramach którego wybudowanych zostanie 156 mieszkań na 8 kondygnacjach naziemnych. W parterze przewidziano lokale usługowe. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji także miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu podziemnym. Dokładny adres inwestycji to ul. Portowa 45, tuż obok planowanej szkoły podstawowej.
Autorem projektu jest krakowska pracownia architektoniczna UCESS.

Źródło: YIT.

Co obecnie jest najważniejsze dla osób kupujących lokale mieszkalne?

Naturalnie Aluzyjna_JW Construction
Jakie czynniki decydują o wyborze mieszkań? Co jest kluczowe dla nabywców? Jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane są w nowych inwestycjach? Które są najwyżej punktowane przez kupujących? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.       

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Dziś – chyba bardziej niż kiedykolwiek – dla kupujących najbardziej liczy się cena mieszkania. Dlatego nasze lokale projektujemy w taki sposób, aby były jak najbardziej funkcjonalne, bez zbędnych ciągów komunikacyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, rozkłady mieszkań umożliwiają ich ewentualną rearanżację, jak na przykład wydzielenie dodatkowej, niewielkiej sypialni lub miejsca do pracy w dużych kawalerkach czy mieszkaniach dwupokojowych. Kupujący mają zagwarantowaną dodatkową powierzchnię zewnętrzną w postaci tarasu lub balkonu, a w przypadku kondygnacji parterowych – ogródka. Staramy się dobierać lokalizacje naszych inwestycji tak, by powstawały w okolicy o rozwiniętej infrastrukturze usługowej i edukacyjnej, w sąsiedztwie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Dla kupujących kluczowymi parametrami wyboru jest zwykle cena, lokalizacja oraz jakość budownictwa, w tym zastosowane rozwiązania projektowe i funkcjonalne. Bywa, że te czynniki mają dla poszczególnych klientów różną wagę, jednakże większość kupujących zwraca uwagę na skomunikowanie, estetykę wykończenia, zagospodarowanie terenów zewnętrznych i udogodnienia, a także bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych.

Coraz powszechniej klienci oczekują rozwiązań ekologicznych, ograniczających zużycie energii w częściach wspólnych, gdyż przekłada się to na ograniczenie kosztów. Dlatego montujemy w naszych inwestycjach panele fotowoltaiczne czy stosujemy retencję wody.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o zakupie mieszkania, jest lokalizacja. Klienci bardzo często zwracają uwagę na fakt, jak daleko będą musieli dojeżdżać do pracy, czy dzieci będą mogły chodzić pieszo do szkoły, a także, czy w pobliżu znajduje się odpowiednia infrastruktura i przystanki komunikacji miejskiej. Oczywiście lokalizacja wymarzona przez klientów nie zawsze jest lokalizacją, w której finalnie decydują się kupić mieszkanie. Powodem są tu ograniczenia finansowe, dlatego jeżeli już wybiorą dzielnicę, w której znajdują się inwestycje podobne cenowo, to wybiorą tę, która posiada pożądane przez nich atuty, takie jak odpowiednio nasłonecznione i widne mieszkania, funkcjonalne rozkłady, duże balkony, miejsca postojowe, rowerownie i komórki lokatorskie, rozwiązania ekologiczne czy estetycznie zaprojektowane części wspólne oraz zadbany i dobrze zagospodarowany teren bezpośrednio przy inwestycji.

W kwestii ekologicznych rozwiązań liczą się przede wszystkim te, które wpływają na oszczędność energii, a w dalszej perspektywie na obniżenie rachunków. Z tego powodu pod koniec 2023 roku wprowadziliśmy do nowych inwestycji system automatyki mieszkaniowej Appartme. Zwiększa on bezpieczeństwo lokalu, a także pozwala oszczędzać energię.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Najważniejsze dla klientów cechy inwestycji są częściowo zależne od segmentu rynku. W segmencie popularnym kluczowym czynnikiem jest cena. Kolejna cecha to ilość pokoi w stosunku do powierzchni. Pozostałe kwestie to dostępność komórek lokatorskich i miejsc postojowych, wykończenie część wspólnych i zagospodarowanie terenu. Klienci cenią zielone patia z placami zabaw, pozbawione ruchu samochodowego. Istotną zaletą jest również balkon, zwłaszcza w przypadku większych mieszkań, im większy tym lepiej.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Coraz częściej pada pytanie o czynsz oraz o ogólne koszty utrzymania nieruchomości, jako że obserwujemy w ostatnich latach ich stały wzrost. Przykładowo, z początkiem tego roku wzrosło minimalne wynagrodzenie, które dotyczy służb utrzymania nieruchomości, np. ochrony, firm sprzątających czy pielęgnujących zieleń. Przełoży się to na wzrosty czynszów.

Staramy się spoglądać na rynek w długofalowej perspektywie, dlatego też przewidzieliśmy ten trend już wcześniej. Zgodnie z naszą strategią, inwestujemy w ostatnim czasie w technologie szkieletowe i budownictwo bazujące na prefabrykatach z drewna wraz z dodatkowymi, ekologicznymi rozwiązaniami, jak fotowoltaika, pompy ciepła czy rekuperacja. Realizowane przez nas w tym duchu efektywne energetycznie inwestycje, jak Naturalnie Aluzyjna i ECOBerensona w Warszawie czy Apartamenty na Wzgórzach w podkrakowskiej Zawadzie są, nie tylko przyjazne dla środowiska, ale wyróżniać  się będą również niskimi kosztami utrzymania nieruchomości.

Dorota Gdaniec, specjalista ds. sprzedaży gruntów w Alter Investment

Dzisiejszy rynek mieszkaniowy jest bardzo rozwinięty i zróżnicowany pod względem udogodnień. Nabywcy z pewnością cenią sobie dostęp do komunikacji oraz infrastruktury handlowo-usługowej. Niemniej jednak, sam projekt musi cechować się udogodnieniami, bardzo istotna jest ilość miejsc parkingowych oraz winda. Jeden z naszych projektów przewiduje wyprowadzenie szybu windy aż na dach budynku, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z usytuowanego tam terenu rekreacyjnego, zapewniającego widok na panoramę Gdańska.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Dzisiejszy klient rozglądający się za mieszkaniem od dewelopera jest świadomy i dobrze wyedukowany. Szuka nie tylko wygodnego lokalu, ale komfortowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia. Mieszkańcy ekologicznego osiedla Miasteczko Jutrzenki chwalą udogodnienia, które zapewniają im relaks i wypoczynek tuż obok miejsca zamieszkania, tj. edukacyjne place zabaw dla dzieci, zielone dachy, restauracje i kawiarnie, sklepy, lokale usługowe, paczkomaty czy miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy doceniają prywatną przestrzeń Aurec Active, w której mogą uprawiać sport o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności przemieszczania się do odległych centrów sportowych.

Wszystkie osiedla projektujemy zgodnie z ideą 15 -to minutowego miasta, aby najpotrzebniejsze sprawy załatwić tuż koło domu w czasie nie dłuższym niż kwadrans pieszo lub jazdy rowerem. Projekty realizujemy zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i idei smart home. Instalujemy w budynkach elementy oszczędzające energię, m.in.: panele fotowoltaiczne, wentylację mechaniczną czy gruntowne wymienniki ciepła.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Klienci przywiązują dużą wagę do metrażu i układu funkcjonalnego pomieszczeń, a także powierzchni dodatkowych, takich jak garderoby, tarasy czy ogródki. Przyszli mieszkańcy szukają dobrych lokalizacji, które zapewniają szybkie i wygodne dotarcie do szkoły, pracy, na uczelnię. Nasze inwestycje znajdują się w centrum lub w jego sąsiedztwie, co ułatwia swobodne korzystanie z dogodnej komunikacji, infrastruktury miejskiej czy oferty edukacyjnej.

Nabywcy zwracają uwagę także na najbliższe otoczenie mieszkania, doceniając atrakcyjnie zaaranżowane, zielone części wspólne. Cenią sobie udogodnienia takie jak parkingi, place zabaw, siłownie terenowe czy lokale handlowo-usługowe znajdujące się na terenach realizowanych przez nas osiedli. Kupujący coraz częściej poszukują także korzystnej oferty wykończenia lokum pod klucz. Klienci zwracają uwagę również na elementy gwarantujące wzrost wartości nieruchomości w perspektywie czasu, doceniając tym samym podwyższony standard naszych inwestycji. Charakteryzuje je ponadczasowa architektura i wysokiej jakości materiały wykończeniowe budynków. Stylowa mała architektura, fontanny, oczka wodne, kwietne pergole dopełniają estetykę osiedli. Decyzja zakupowa jest coraz częściej powiązana z rozwiązaniami energooszczędnymi obecnymi na osiedlach. Projekty naszych inwestycji uwzględniają duże okna, maksymalnie doświetlające przestrzeń naturalnym światłem, szklenia trzyszybowe, a także oświetlenie led, czujniki ruchu oraz stanowiska do ładowania aut elektrycznych, parkingi i stacje napraw dla rowerów. Nabywcy doceniają także zastosowanie rozwiązań ekologicznych w postaci licznych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, łąk kwietnych oraz zielonych dachów i ścian, które zapobiegają przegrzewaniu budynków i tworzeniu miejskich wysp ciepła. Na terenach naszych osiedli zapewniamy minimum 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej. W projektach uwzględniamy także ogrody deszczowe, mające retencjonować wody opadowe oraz zbiorniki z deszczówką do podlewania zieleni.

Monika Szostek, Marketing Manager w Okam Capital

Atrakcyjna lokalizacja, wysoka jakość wykończenia, a także udogodnienia bezpośrednio na terenie osiedla lub w jego bliskim sąsiedztwie to najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci w segmentach medium plus i premium. Nasze inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane są w strategicznych lokalizacjach. Charakteryzuje je rozbudowana okoliczna infrastruktura, łatwy dostęp do ważnych punktów w mieście. Od 2018 roku rozwijamy Nową Politykę Jakości, która obejmuje proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania, podnoszące komfort życia, a także wpływające pozytywnie na środowisko naturalne. Stawiamy na rozwiązania smart, umożliwiające zdalne zarządzanie mieszkaniem.

Tworzymy przestrzenie wspólne, Strefy mieszkańca z bilardem, siłownią, sauną czy miejscem do co-workingu, a także zielone tereny do odpoczynku czy aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Klienci szukający mieszkania są świadomi swoich potrzeb i mają dobre rozeznanie rynku. Dlatego zawsze zwracają uwagę na standard mieszkań. Kupujący oczekują bardzo zaawansowanej oferty technologicznej i eko, a także rozwiązań niskoemisyjnych, jak światłowodów, oświetlenia LED, systemów SMART HOUSE w cenie, trzyszybowych okien, systemu monitoringu i bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zagospodarowania terenu: zieleni, parków, placów zabaw, elementów antysmogowych, ładowarek do samochodów elektrycznych czy ławek solarnych oraz infrastruktury rowerowej. Takie elementy wdrażamy na każdym osiedlu. Dodatkowo balkony, ogródki i loggie są zawsze ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji.

Karolina Bronszewska, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

W procesie wyboru mieszkania czy domu, klienci konsekwentnie przywiązują wagę do trzech kluczowych elementów. Są to lokalizacja, wielkość mieszkania i cena. Coraz większe znaczenie odgrywa również standard inwestycji i zastosowane rozwiązania ekologiczne. Klienci zaczynają myśleć o zakupie mieszkania długoterminowo również w kontekście przyszłych kosztów jego utrzymania.

Dlatego konsekwentnie kładziemy nacisk na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, wprowadzając innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Działania skierowane są na ograniczenie zużycia wody i energii, zwłaszcza w obszarze obsługi części wspólnych nieruchomości. W inwestycjach wielorodzinnych stosujemy zbiorniki retencyjne, panele fotowoltaiczne, systemy rekuperacji oraz oświetlenie LED w częściach wspólnych budynków. Z kolei, w naszych domach jednorodzinnych, takich jak w projekcie Nova Królikarnia, wykorzystujemy hybrydowe systemy grzewcze, łączące pompę ciepła, rekuperację oraz piec gazowy, co zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie o około 50 proc. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia energetycznego systemu grzewczego panelami fotowoltaicznymi.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Dla dzisiejszych kupujących mieszkań istotne jest przede wszystkim położenie inwestycji, jakość wykończenia, infrastruktura w okolicy oraz dostępność komunikacji publicznej. Nabywcy najczęściej pytają o plany zagospodarowania przestrzennego w okolicy, dostępność sklepów, placów zabaw, szkół i przedszkoli. W naszych projektach staramy się uwzględnić nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne zarządzanie budynkiem, monitoring, czy możliwość korzystania z rozwiązań ekologicznych.

Dawid Wrona, członek zarządu, dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom

Aspekt ceny niezmiennie pozostaje dla nabywców mieszkań istotny, ale coraz częściej są skłonni zapłacić więcej za atrakcyjną lokalizację czy wysoki standard. Do najistotniejszych elementów inwestycji należy dziś rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, a także handlowo-usługowa, dostępność miejsc parkingowych w garażach i na zewnętrznych parkingach, a przede wszystkim tereny zielone, sprzyjające relaksowi, integracji sąsiedzkiej oraz rekreacji. Kluczową rolę odgrywają również rozwiązania technologiczne.

W przypadku naszych inwestycji mieszkańcy doceniają udogodnienia Life Service, takie jak mobilny dostęp do części wspólnych, punkt odbioru paczek, stacja ładowania pojazdów elektrycznych czy rowerownie. Jednocześnie nasi klienci komunikują potrzeby związane z usprawnieniem całego procesu zakupowego. Wobec tego oferujemy także usługi komplementarne, jak pakiety wykończenia wnętrz, inteligentne systemy do zarządzania mieszkaniami lub wsparcie w uzyskaniu finansowania czy ubezpieczenia.

Źródło: dompress.pl

Archicom z nową nieruchomością inwestycyjną we Wrocławiu

Archicom_Przystan_Reymonta_1
Mieszkania blisko centrum miasta, z widokiem na główną rzekę Wrocławia oraz tereny zielone – to najnowsza propozycja Archicomu. Przystań Reymonta będzie nowym kwartałem dolnośląskiej stolicy, który dostarczy w pierwszym budynku niemal 200 mieszkań oraz przestrzenie handlowo-usługowe. Ogłoszenie inwestycji jest jednocześnie startem przedsprzedaży czyli możliwości rezerwacji lokali, które będą gotowe w pierwszym kwartale 2026 roku.

Archicom oferuje w przedsprzedaży możliwość rezerwacji 197 mieszkań w wyjątkowej lokalizacji z tzw. waterfrontem, który nada okolicy nowej energii. Mieszkania powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter, z przykuwającym uwagę już od momentu wejścia do środka reprezentacyjnym lobby. Poszukujący własnej przystani do życia mogą wybierać spośród lokali posiadających od jednego do pięciu pokoi. Do każdego z nich będzie przypisana dodatkowa powierzchnia typu loggia, balkon, taras lub ogródek, którą można zaaranżować w dowolny sposób np. jako przestrzeń do odpoczynku lub domową enklawę zieleni. Przystań Reymonta zaprojektowano przy wałach nadodrzańskich, z widokiem na rozległą roślinność i dostępem do bulwaru spacerowego nad kanałem miejskim. To wielofunkcyjna przestrzeń blisko centrum dolnośląskiej stolicy kreująca nową miejską perspektywę do komfortowego życia i gwarantująca przemianę zaniedbanego wcześniej terenu w atrakcyjny kwartał blisko wody, parków, beach barów oraz licznych ścieżek rowerowych i infrastruktury do rekreacji.

Budujemy wyjątkową przystań, która stanie się kluczem do wyjątkowego życia. W Archicom wierzymy, że każdy na pewnym etapie swojego rozwoju zawodowego i prywatnego potrzebuje stabilizacji gwarantującej komfort zamieszkania, odpoczynku po ciężkim tygodniu pracy oraz możliwość spędzania czasu wolnego z rodziną w zielonym otoczeniu. W naszej miastotwórczej inwestycji pobliski nurt Odry doda energii, a zaprojektowane w każdym detalu przestrzenie będą zgodne ze zdrowym stylem życia. Mieszkając w Przystani Reymonta w kwadrans załatwi się wszystko co sprawi, że życie będzie harmonią, a dojazd autem, tramwajem, autobusem i rowerem do szkoły, pracy lub na wrocławski Rynek można potraktować w kategoriach kilkuminutowego wypadu, a nie długotrwałej i uciążliwej rutyny dnia codziennego. Uruchomiliśmy przedsprzedaż mieszkań z większego budynku, a już wkrótce ogłosimy start przedsprzedaży lokali z mniejszego obiektu. Warto więc na bieżąco śledzić nasze kanały komunikacji.- mówi Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Deweloper Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu mieszkań w ramach inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku

Szmaragdowy Park_II
Deweloper Develia rozpoczyna sprzedaż II etapu mieszkań w ramach inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku.

Firma deweloperska Develia uruchomiła sprzedaż II etapu osiedla Szmaragdowy Park w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. W inwestycji przy ul. Topazowej powstanie 41 mieszkań. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 7 900 zł brutto.
Szmaragdowy Park to kameralne osiedle powstające bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”. W II etapie inwestycji, w niskim, 3-piętrowych budynku powstanie 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 m kw.

– Orunia Górna to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rejonów Gdańska w ostatnich latach. Jest to idealna lokalizacja dla tych, którzy cenią ciszę i spokój, ale nie chcą rezygnować z wygód, jakie oferuje miejska infrastruktura. Rozległe tereny zielone idealnie nadają się do spacerów i rowerowych wycieczek. Konsekwentnie rozbudowywana jest też infrastruktura lokalna i drogowa – podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Źródło: Develia S.A.

Archicom z dobrą przedsprzedażą apartamentów z krakowskiego projektu WITA

ARC_VIL_01_03Archicom z dobrą przedsprzedażą apartamentów z krakowskiego projektu WITA.

Wyjątkowa lokalizacja, a na niej przedsięwzięcie gwarantujące atrakcyjną i inspirującą przestrzeń zarówno dla lokalnej społeczności jak i inwestorów oraz turystów. Taki będzie projekt WITA czyli krakowski debiut Archicomu formatu destinations. Mikrodzielnica zapewni komfortowe mieszkania oraz strefę handlowo-usługową, gastronomiczną oraz biurową. A wszystko to w promieniu 15-minutowego spaceru lub rowerowej przejażdżki od zabytkowego Rynku. Archicom prowadzi od niedawna przedsprzedaż niemal 100 apartamentów a klucze do nich będą wydawane w listopadzie przyszłego roku.
Inwestycję w formule 15-minutowego miasta zaprojektowano w krakowskiej pracowni MOFO Architekci.

Oficjalny start przedsprzedaży ogłosiliśmy na początku marca i od tego czasu nasi klienci mogą dokonywać rezerwacji mieszkań, które oddamy do użytku w budynku D. Zainteresowanie lokalami jest bardzo duże. W pierwszych dwóch tygodniach przedsprzedaży dużym powodzeniem cieszyły się kawalerki, których do tej pory mamy zarezerwowanych najwięcej – informuje Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Nowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera Develia rośnie w Krakowie

Centralna Vita
Nowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera Develia rośnie w Krakowie.

Deweloper Develia wprowadza do sprzedaży nowoczesny kompleks mieszkaniowy na krakowskich Czyżynach. Pierwszy etap, oferujący 371 lokali, właśnie trafił do oferty. Inwestycja, zlokalizowana zaledwie 5 km od Rynku Głównego, doskonale wpisuje się w koncepcję miasta 15-minutowego. Architektura projektu, opracowana przez pracownię SARAN Architekci, ma aspiracyjny charakter oraz prostą i elegancką formę.

Do sprzedaży został wprowadzony I etap inwestycji, w ramach którego powstanie 371 lokali o powierzchniach od 33 do 95 m kw. Rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze w I kwartale br., a ukończenie – na koniec 2025 roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 11 400 zł brutto za metr kw.

– Centralna Vita to nowe otwarcie wśród naszych krakowskich inwestycji. Oferujemy szeroki wybór rozkładów i metraży, począwszy od kawalerek, aż po przestronne
4-pokojowe apartamenty rodzinne. Atrakcyjnie zaprojektowane przestrzenie zewnętrzne w postaci dziedzińców oraz terenów zielonych zapewnią miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Dodatkowo na parterach budynków znajdą się sklepy i punkty usługowe, co podniesie komfort codziennego życia. Ze względu na atrakcyjne ceny polecamy ten projekt szczególnie osobom, które są na etapie wyboru pierwszego mieszkania – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develii.

Źródło: Develia.

Mieszkania na sprzedaż z segmentu premium – ile kosztują?

Develia_Grzegorzecka 77
Mieszkania na sprzedaż z segmentu premium – ile kosztują? Jakie mieszkania realizowane w wyższym standardzie znajdziemy w ofercie deweloperów? W których inwestycjach je kupimy? Jaką mają powierzchnię? Jakie udogodnienia zapewniają projekty?  Sondaż przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.    

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Jednym z najbardziej luksusowych mieszkań w naszej ofercie jest czteropokojowy apartament o powierzchni ponad 111 mkw., zlokalizowany w krakowskim projekcie Grzegórzecka 77. Na uwagę zasługuje przestronny, blisko 43-metrowy, ustawny salon z aneksem kuchennym. Do mieszkania przypisany jest też ponad 10-metrowy balkon. Dzięki licznym przeszkleniom i wysokim oknom mieszkanie jest doskonale nasłonecznione. Całość kosztuje około 2 mln zł.

Grzegórzecka 77 to inwestycja o podwyższonym standardzie, którą realizujemy na krakowskich Grzegórzkach, tylko 2 km od staromiejskiego Rynku Głównego i 200 metrów od Bulwarów Wiślanych. Osiedle powstaje w okolicy o bogatej infrastrukturze lokalnej, zgodnie z ideą miasta 15-minutowego. Mieszkańcy będą mogli zaspokoić większość codziennych potrzeb bez korzystania z auta. Zadbaliśmy również o bezpośrednie otoczenie projektu. Przestrzenie wspólne na osiedlu urozmaicają alejki spacerowe, fontanna i plac zabaw, a wewnętrzny dziedziniec jest obsadzony zróżnicowaną paletą ozdobnych roślin.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Aktualnie w ofercie firmy najbardziej luksusowymi i najdroższymi z dostępnych apartamentów są te, które powstają w katowickich wysokościowcach. W inwestycji Atal Olimpijska w Katowicach dostępne jest 120-metrowe mieszkanie usytuowane na 29. piętrze, które można nabyć za 1 722 000 zł.

Atal Olimpijska będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na Górnym Śląsku. Ten 35-piętrowy, śląski drapacz chmur mierzyć będzie 128,66 m.

Spektakularnym zwieńczeniem obiektu będzie umiejscowiony na dachu taras widokowy, który pozwoli cieszyć oko imponującym widokiem na panoramę Katowic, a nawet góry. Budynek zaoferuje najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne, jak m.in.: aluminiowa fasada z dużymi przeszkleniami, wentylowana elewacja i balustrady ze szklanym wypełnieniem.

Zaplanowano w nim liczne udogodnienia, jak rowerownię, pomieszczenia na akcesoria oraz strefę wypoczynku z zielenią i małą architekturą. Na parterze budynku znajdzie się recepcja. W apartamentach tej klasy zastosujemy klimakonwektory podłogowe, które umożliwiają odzysk ciepła oraz efektywne ogrzewanie, chłodzenie i wentylację. Dodatkowo zastosowana powłoka na szybach okien pozwoli obniżyć zużycie energii.

Apartament o powierzchni 161 mkw., położony na 33. piętrze oferujemy natomiast w inwestycji Atal Sky+ w Katowicach. Cena mieszkania to 1 935 000 zł. Apartament znajdzie się w stanowiącym dominantę inwestycji budynku A, liczącym 36 kondygnacji naziemnych. Będzie to, obok budynku Atal Olimpijska, jeden z najwyższych obiektów mieszkalnych na Śląsku. Teren rekreacyjno-usługowy zlokalizowany zostanie na dwóch kondygnacjach. Na terenie inwestycji powstanie ogromny, nowoczesny plac zabaw z zabawkami edukacyjnymi oraz ścieżkami sensorycznymi, a także części relaksacyjne: pole do jogi, kino plenerowe, strefy sąsiedzkie z osiedlowymi biblioteczkami, ogródki sąsiedzkie, obserwatorium przyrody i hotele dla owadów.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Obecnie najbardziej luksusowe mieszkania dostępne w naszej ofercie zlokalizowane są w inwestycji Nad Odrą w Szczecinie. To lokale o metrażu od 56 mkw. do 126 mkw. w bardzo modnej Łasztowni, z widokiem na rzekę, które oferujemy w cenie 17 600 zł/mkw. Mamy też w ofercie piękne, widokowe apartamenty na ostatnich piętrach inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku. Mówimy tu o metrażach od 45 mkw. do 72 mkw. w cenie od 18 500 zł/mkw. do 20 000 zł/mkw.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Jednym z najbardziej prestiżowych projektów jest kompleks apartamentowy Royal Residence w warszawskim Wilanowie. Zespół kameralnych budynków jest malowniczo zlokalizowany w wyjątkowo atrakcyjnej części Wilanowa. Łącznie powstaje tu blisko 1200 lokali w otulinie zieleni parkowej z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym. Wszystkie apartamenty są wyposażone w Smart House. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków zachowana jest w dużym stopniu naturalna zieleń parkowa, bez absolutnie żadnej ingerencji dewelopera. To projekt realizowany z ukłonem w stronę ESG. Znajdują się tu wszystkie najnowsze elementy eco w standardzie. Ponadto, inwestujemy w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Ceny w tej inwestycji mogą osiągać wysokie pułapy, przykładowo apartament na parterze, o powierzchni 96 mkw. wraz z dużym ogródkiem o metrażu 50 mkw. mamy w cenie 1,76 mln zł.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest       

Najbardziej luksusowe mieszkania w naszej ofercie czekają na klientów obecnie w projekcie Apartamenty Oszmiańska II na warszawskim Targówku Mieszkaniowym oraz w inwestycji Enklawa Ursynów, zlokalizowanej przy ulicy Kłobuckiej na pograniczu Ursynowa i Mokotowa. Mieszkania mają powierzchnię od 81 mkw. do 112 mkw. Ceny zaczynają się od 1 251 000 zł brutto. Inwestycje oferują niezbędne udogodnienia dla najbardziej wymagających klientów.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Z naszej oferty warte uwagi są przede wszystkim dwa czteropokojowe apartamenty w poznańskiej inwestycji Lune de Malta o powierzchni 112 mkw. i 117 mkw., z przestronnymi salonami z aneksem kuchennym oraz dwoma łazienkami. Każde z mieszkań jest doskonale doświetlone, ma wysokość 3 m i posiada rolety zewnętrzne w oknach. Ogromnym atutem są tutaj balkony i tarasy dachowe o powierzchni 68 mkw. i 38 mkw.

Na uwagę zasługuje także samo osiedle, w którym zlokalizowane są oba apartamenty. Na terenie inwestycji znajduje się zielona strefa relaksu z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w piłkę, plac zabaw i ścieżki spacerowe. Dodatkowo, zadbaliśmy o infrastrukturę przyjazną rodzinom z dziećmi i zaprojektowaliśmy wózkownie oraz stojaki na rowery. Na terenie osiedla znajduje się także ładowarka do samochodów elektrycznych, a całość inwestycji jest monitorowana. Z ekologicznych rozwiązań zastosujemy również zielone dachy i logotermy, a części wspólne budynków zostaną wykonane w podwyższonym standardzie.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Jedną z naszych najbardziej prestiżowych propozycji są Apartamenty przy Kwitnącej Wiśni w ramach inwestycji Modern Mokotów w Warszawie. Budynek mieści 40 lokali, spośród których na specjalne wyróżnienie zasługują apartamenty o powierzchni ponad 140 mkw. Ponadstandardowa wysokość zwiększy dostępną przestrzeń mieszkalną, a duże, szklane portfenetry i okna narożne zapewnią doskonałe doświetlenie oraz wyjątkowe widoki. Na parterze znajdzie się funkcjonalna i reprezentacyjna strefa lounge. Budynek apartamentowy wyróżni się unikalną, rubinową kolorystyką, tarasowym układem i przyciągającą wzrok fasadą. Wpisuje się w nowoczesną tkankę miejską, gwarantując jednocześnie dostęp do zieleni.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Zauważamy, że mieszkania z wyższej półki z ekologicznego osiedla Miasteczko Jutrzenki są na celowniku coraz większej liczby kupujących. Ekskluzywne lokale mieszkalne w dogodnej lokalizacji stanowią doskonałą propozycję dla turystów, którzy w okresie wakacyjnym poszukują przestronnego mieszkania w wysokim standardzie, skoncentrowanego na komfort i wygodę. Dlatego lokale luksusowe w tym projekcie są przestronne, z dużymi tarasami i nierzadko z widokiem na piękna warszawską panoramę.

Wiele do zaoferowania ma także przestrzeń osiedlowa, tj. liczne tereny zielone, solarne ławki, oczko wodne, edukacyjny plac zabaw dla dzieci i strefa relaksu zlokalizowana na dachach budynków mieszkalnych. Szczególnym miejscem jest także Aurec Active, czyli prywatna przestrzeń do relaksu i ćwiczeń udostępniona tylko dla mieszkańców, w której mogą bezpłatnie trenować w stacjonarnych i plenerowych siłowniach lub dowolnie korzystać z sal fitness i pilates.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Najbardziej prestiżowe apartamenty oferujemy na wrocławskim osiedlu Lokum Porto położonym na Starym Mieście, skąd w zaledwie kilka minut można dostać się spacerem do Rynku, a pełna infrastruktura miejska jest dostępna na wyciągnięcie ręki.

Największy apartament o imponującym metrażu 150 mkw.  zajmuje całe piętro budynku, zapewniając maksimum prywatności przyszłym mieszkańcom. Przynależą do niego dwa tarasy o powierzchniach 18 mkw. i aż 38 mkw.  oraz cztery balkony. Apartament wyposażony jest też w klimatyzację. Ten wyjątkowy lokal składa się z trzech bardzo ustawnych pokoi, gabinetu oraz bardzo przestronnego salonu z aneksem kuchennym. Znajdują się w nim dwie łazienki, osobna toaleta, a także garderoba. Nieruchomość zorientowana jest na cztery strony świata, co obecnie jest rzadko spotykane, a widok rozpościerający się z okien obejmuje tereny zielone biegnące wzdłuż Odry oraz centrum Wrocławia. Niewątpliwym atutem apartamentu są liczne okna, które sprawiają, że do wnętrz wpada bardzo duża ilość naturalnego światła.

W ofercie osiedla Lokum Porto jest dostępnych jeszcze kilka wyjątkowych apartamentów o standardzie premium. Budynki, w których się znajdują wyróżnia mała liczba lokali, co nadaje im kameralny charakter. Otacza je zielone patio, gdzie ruch kołowy ograniczony jest do minimum. Elegancką architekturę podkreślają części wspólne ze starannie wyselekcjonowaną zielenią oraz oczkami wodnymi. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje siłownia terenowa, plac zabaw a także stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Monika Szostek, Marketing Manager w Okam Capital

Nasza oferta mieszkaniowa w całości odpowiada na oczekiwania wymagających klientów, szukających apartamentów z wyższej półki. We prowadzonych obecnie projektach mamy dostępne duże mieszkania z metrażu powyżej 100 metrów, które obejmują po kilka pokoi i przylegające do nich przestrzenie zewnętrzne, tj. tarasy, ogródki, balkony czy loggie. Przykładem może być rewitalizowany, kameralny budynek Warzelnia by Bohema na warszawskiej Pradze Północ, który jest wyjątkowy z uwagi na historię i architekturę. Powstanie w nim 67 apartamentów o charakterze loftów o powierzchni od 28 mkw. do 104 mkw.

Wyjątkową inwestycją z uwagi na lokalizację bezpośrednio w Dolinie Trzech Stawów jest Inspire w Katowicach. Nowe mieszkania z niczym nieprzesłoniętym widokiem na zieleń i wodę weszły do sprzedaży wraz z uruchomionym ostatnim etapem inwestycji.

Mocną stronę osiedla Cityflow na stołecznej Woli stanowią, nie tylko mieszkania, ale też rozległe tereny zielone. Mieszkania mają tu metraże nawet ponad 150 mkw. Projekt cechują rozwiązania przyjazne środowisku, a wśród nich układ automatycznego nawadniania terenów zielonych wodą deszczową, przestrzenie do relaksu, w tym zaciszna oaza z leżakami i hamakami, amfiteatr, plac z mgłą wodną i ogródek warzywny. Każde mieszkanie zostanie wyposażone w system inteligentnego domu, podnoszący komfort życia i wpływający na bezpieczeństwo.

Karolina Bronszewska, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

W ramach naszej oferty wyróżnić możemy osiedle domów Nova Królikarnia. To projekt kameralnych willi, zlokalizowanych na Dolnym Mokotowie w Warszawie. Osiedle cechuje kameralna, niska zabudowa czy otaczająca budynki zieleń. Projekt ten nawiązuje do ponad stuletniej idei Miasto Ogród, gdzie ponad 60 proc. powierzchni stanowi obszar biologicznie czynny.

Osiedle zostało zaprojektowane jako oaza w sercu miasta, otoczona zielonym parkiem o powierzchni ponad 5 tys. mkw. Domy jednorodzinne w tej inwestycji mają własne jezioro, plac zabaw i ścieżki do biegania. Każdy z budynków wyróżnia się ponadstandardową wysokością pomieszczeń. Strefa dzienna na parterze to 3 metry, natomiast strefy prywatne na piętrach są wysokie na 2,8 metra.

Estetyka budynków inspirowana jest stylem Skandynawii i Szwajcarii. Dlatego zieleń, światło czy widoki są integralną częścią wnętrz, a ogród jest funkcjonalnym przedłużeniem salonu. Wykończenie domów zostanie zrealizowane z użyciem najwyższej jakości materiałów, takich jak drewno, szkło czy ozdobna cegła elewacyjna, które podkreślą nowoczesny, lekki i elegancki charakter domów.  Wizerunek ten dopełniają także tarasy dachowe z wejściem przez szklane drzwi typu skydoor, które dodatkowo doświetlają klatkę schodową.

W ramach projektu Nova Królikarnia dbamy także o obecność zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z kluczowych elementów jest nowoczesny system ogrzewania oparty na hybrydowej pompie ciepła, połączonej z kotłem gazowym, który automatycznie uruchamia się przy temperaturze poniżej 5°C. Inwestycja uwzględnia również rozwój elektromobilności, oferując gniazda do ładowania pojazdów elektrycznych w garażach. Aby zapewnić zdrowe środowisko wewnętrzne, w każdym domu zastosowaliśmy system filtracji powietrza, który eliminuje alergeny i zanieczyszczenia dzięki zastosowaniu rekuperacji. Działamy również na rzecz ochrony środowiska poprzez wtórne wykorzystanie wód opadowych i zastosowanie skrzynek rozsączających na terenie ogrodów z pompą głębinową, zbierającą deszczówkę z dachów czy możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Wybrane budynki wyróżniają się także zielonymi dachami, które pełnią funkcję dodatkowej izolacji termicznej.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Obecnie tworzymy wyjątkowy projekt nad jeziorem Ławki pod Jezioranami. To idealnie zlokalizowane domy na ponad 5,6 ha gruntu. Dojazd do Jezioran, zarówno z Warszawy, jak i Trójmiasta jest komfortowy, dzięki czemu idealnie wpisuje się w potrzeby weekendowego odpoczynku od zatłoczonych miast. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddane ponad 1,5 ha części wspólnych, które będę sprzyjać aktywnościom sportowym oraz integracji sąsiedzkiej. Cały grunt przylega do jeziora. Domy posiadać będą cztery pokoje. Salon w każdym z domów został zaprojektowany w sposób nowatorski, zacierający granicę pomiędzy domem a atrakcyjnym tarasem na długie letnie wieczory.

Źródło: dompress.pl

Nowa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie

Bouygues Immobilier Polska_Avenir 2
Francuski deweloper Bouygues Immobilier Polska z nową inwestycją w warszawskiej dzielnicy Włochy. Osiedle Avenir (z jęz. francuskiego „Przyszłość”) powstanie niedaleko centrum handlowego Blue City. Mieszkania są już w sprzedaży.

Inwestycja Avenir powstanie przy ul. Wschodu Słońca – na pograniczu Włoch i Ochoty, w okolicy z dobrym zapleczem infrastrukturalnym i w pobliżu terenów zielonych.

 

W ramach Avenir powstanie 86 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od 26 aż do 139 mkw., od kawalerek po pięciopokojowe mieszkania. Budynek ozdobi elewacja łącząca minimalistyczny styl wzbogacony o eleganckie dodatki m.in. wstawki z lamelami na parterze i przy oknach, ciekawie wyglądająca przeszklona klatka schodowa i duże okna.

Źródło: Bouygues Immoblier Polska.

Dompress.pl: Czy nowe przepisy budowlane wpłyną na ceny mieszkań na polskim rynku nieruchomości?

Flow_Archicom
Dompress.pl: Czy nowe przepisy budowlane wpłyną na ceny mieszkań na polskim rynku nieruchomości? Czy przepisy zawarte w znowelizowanej specustawie mieszkaniowej, nakazujące budowę 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie wpłyną na ceny lokali? Jak nowe regulacje budowlane, które mają obowiązywać od 1. kwietnia br., przełożą się na koszt inwestycji? O ile mieszkania oferowane w nowych projektach mogą być z tego powodu droższe? Sondaż przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.       

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W naszej opinii nakaz budowy 1,5 miejsca parkingowego na każde mieszkanie będzie szkodliwy dla rynku i klientów. Obecnie rzadko można spotkać osiedla, gdzie wskaźnik ten jest niższy niż 1 stanowisko postojowe na 1 lokal. W typowej inwestycji deweloperskiej lokale 1-2 pokojowe stanowią połowę oferty, a ich nabywcy często rezygnują z zakupu miejsca parkingowego. Dotyczy to zwłaszcza projektów zlokalizowanych w centrach aglomeracji.

Dlatego też podnoszenie tego wskaźnika jest bezcelowe i niepotrzebnie spowoduje dalszy wzrost cen mieszkań. Warto pamiętać, że koszt wybudowania 1 stanowiska postojowego to około 100 tys. zł, gdzie ich cena sprzedaży oscyluje średnio w okolicy 35 tys. zł. Różnicę tę deweloperzy muszą wkalkulować w cenę wszystkich lokali.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Wprowadzenie nakazu budowy 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie z pewnością wpłynie na koszty inwestycji deweloperskich. W niektórych przypadkach wymusi to konieczność budowy nie jednej, lecz na przykład dwóch kondygnacji garaży podziemnych, co może generować dodatkowe koszty w wysokości od 5 do 10 proc. w skali inwestycji.

Ponadto, ograniczenia związane z powierzchnią działki mogą utrudniać wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na miejsca parkingowe. W rezultacie deweloperzy, zgodnie z przepisami prawa, mogą być zmuszeni do zmniejszenia liczby budowanych mieszkań w danym projekcie.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Patrząc na obecne trendy i odchodzenie społeczeństwa od samochodów wymóg budowy większej ilości miejsc jest pomysłem  chybionym. Miejsca w hali garażowej często sprzedawane są poniżej kosztów wytworzenia, a w związku z tym cena mieszkania musi być odpowiednio wyższa, aby projekt ostatecznie był rentowny.

Koszt budowy miejsc parkingowych, a szczególnie hal garażowych, zawsze wpływa na cenę metra kwadratowego mieszkania, więc ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztu budowy mieszkania. W konsekwencji zmiana ta, w mojej ocenie, będzie negatywna.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Nasza spółka realizuje również inwestycje w Niemczech. Mamy więc porównanie z regulacjami na tamtejszym, o wiele bardziej rozwiniętym rynku. Jesteśmy zdania, że zamiast wprowadzać tego rodzaju normy parkingowe, a także inne, wpływające na koszt wytworzenia, o wiele lepiej by było zaczerpnąć od sąsiadów rozwiązania, które funkcjonują od lat i się sprawdzają.

To zresztą częsta praktyka także w innych krajach Europy. Tam deweloper i przedstawiciele władz lokalnych siadają do stołu i rozmawiają o możliwości zabudowy działki na cele mieszkaniowe. Spisują na tę okoliczność umowę urbanistyczną, określają priorytety, prezentują oczekiwania wobec dewelopera, np. zrealizowanie jakiegoś elementu inwestycji służącej społeczności. W ten sposób obydwie strony są usatysfakcjonowane. To myślenie nakierowane na realizację realnych potrzeb, a nie traktowanie en bloc wszystkich inwestycji pod dany przepis.

Z doświadczenia wiemy, że liczba realnie potrzebnych miejsc parkingowych różni się w zależności od inwestycji. Inna będzie w ścisłym centrum, inna w lokalizacji podmiejskiej. Najbardziej kosztowna jest budowa podziemnych hal garażowych, co ma wpływ na cenę wytworzenia metra mieszkania.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Lokatorzy nowoczesnych osiedli mają dość zabetonowanych przestrzeni i hałasu, marzą o zieleni, ciszy i wypoczynku na łonie natury. Z drugiej strony jednak, codzienne poszukiwanie miejsca parkingowego przyprawia ich o ból głowy. Deweloperzy muszą pogodzić oba te aspekty, aby dopasować ofertę do oczekiwań współczesnych nabywców. Kompromis w tej kwestii w 2023 roku próbowali znaleźć rządzący.

Niestety pomysł odgórnego nakazu zapewnienia minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie w danej inwestycji może odbić się na cenach mieszkań. Warto wiedzieć, że ceny miejsc parkingowych w garażach podziemnych są zwykle nawet o połowę niższe od kosztów poniesionych na ich budowę. Koszt budowy miejsca postojowego to ok. 70 tys. zł, a stanowiska sprzedawane są za 30-40 tys. zł. Różnica ta, czyli pozostałe koszty wraz z doliczoną wartością rynkową miejsca postojowego rozkładane są zatem na wszystkich kupujących, niezależnie od tego, czy korzystają z garażu podziemnego, czy nie, a więc automatycznie rośnie cena za każdy lokal.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Na koszt budowy miejsc parkingowych wpływa wiele czynników. Budowa zewnętrznego parkingu naziemnego nie jest aż tak kosztochłonna jak hale garażowe, ale budując parking na gruncie tracimy tzw. PUM, czyli liczbę mieszkań na danej działce, a to już przekłada się na koszt inwestycji, gdyż cena gruntu w m2 mieszkania rośnie. Wpływa więc to finalnie na cenę mieszkania.

Budowa parkingów podziemnych jest bardzo droga, hala garażowa może być sytuowana na kondygnacji minus jeden, ale może mieć też kilka kondygnacji podziemnych. Wspomniany  koszt budowy zależy więc też od liczby kondygnacji, ale też od jakości gruntu, na jakim realizujemy budowę. Można budować też hale z parkliframi, a te konstrukcje również dodatkowo kosztują nawet kilka tys. euro za sztukę.

Podsumowując, wspomniany wymóg ze specustawy zdecydowanie wpłynie na wzrost kosztów realizacji  projektu i finalnie na samą cenę mieszkania. Choć warto wspomnieć, że już dzisiaj niektóre projekty przewidują po 1,5 a nawet 2 miejsca na 1 lokal.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

Trzeba zdawać sobie sprawę, że już dziś są w realizacji inwestycje, które posiadają 1,5, a nawet 2 miejsca parkingowe na jedno mieszkanie. Nie jest to więc sytuacja niespotykana, ważne jednak, żeby zrozumieć, że takie rozwiązanie kosztuje i te koszty ponosi przede wszystkim deweloper. Najbardziej czasochłonnym i kosztochłonnym etapem budowy są bowiem prace w ziemi.

Jeżeli nowe przepisy dotyczące zwiększenia współczynnika miejsc parkingowych wejdą w życie, będziemy musieli zrealizować więcej miejsc postojowych w halach garażowych, a to będzie mogło oznaczać, że zamiast dwóch poziomów takiego garażu podziemnego, będzie trzeba wybudować trzy. Konsekwencją tego mogą być podwyżki cen mieszkań, gdyż koszty budowy całej inwestycji wzrosną.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Nie przewidujemy wpływu zmiany tych przepisów na wzrost cen mieszkań. Obserwujemy niedobór miejsc postojowych, a nie ich nadmiar więc nie upatrujemy tej zmiany jako problemu.

Jakub Serek, dyrektor ds. Planowania Kosztów Realizacji w Archicom

Biorąc pod uwagę ograniczoną podaż działek pod zabudowę wielorodzinną w dużych miastach, zwiększona liczba miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie spowoduje konieczność budowania większych garaży podziemnych. Bezpośrednio przełoży się to na wzrost średnich kosztów realizacji inwestycji o kilkanaście procent. W przypadku niesprzyjających warunków gruntowo-wodnych i braku możliwości wykonania kolejnych kondygnacji podziemnych może to spowodować zmniejszenie liczby mieszkań w ramach projektu. W związku z tym należy spodziewać się wzrostu cen gruntów w przeliczeniu na PUM, co w efekcie przełoży się na wyższy koszt lokalu dla klienta końcowego.

Marek Starzyński, dyrektor ds. sprzedaży w Okam

Nakład finansowy na budowę hali garażowej stanowi znaczną część całościowych kosztów realizacji inwestycji. Tym samym przyjęcie zapisów zwiększających współczynnik postojowy w naturalny sposób wpłynie na wzrost kosztów realizacji projektów mieszkaniowych z uwagi na konieczność powiększenia parkingu czy budowy jego kolejnych kondygnacji.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Trudno odnieść się do tego projektu, nie sądzę jednak, aby miał on wpływ na bieżące funkcjonowanie rynku mieszkaniowego. Od lat spełniamy najbardziej wymagające wytyczne dotyczące budownictwa mieszkaniowego i nowe przepisy nie wpłyną na naszą działalność.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Zgodnie ze znowelizowaną specustawą mieszkaniową i jej wymogiem co do liczby miejsc parkingowych, cena mieszkań może wzrosnąć. Trudno jednak w tej chwili dokładnie określić o ile procent. To zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, koszty budowy parkingów, konkurencja na rynku, czy polityka cenowa dewelopera. Można jednak spodziewać się, że nowe regulacje z pewnością wpłyną na podwyżki cen w nowych projektach.

Źródło: dompress.pl

Deweloper Develia rusza ze sprzedażą mieszkań w inwestycji Legnicka Vita

Legnicka_Vita
Deweloper Develia rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji Legnicka Vita. Projekt realizowany jest na wrocławskich Popowicach.

W dwubryłowym budynku liczącym 15 i 17 pięter powstanie 290 lokali. Z mieszkań położonych na najwyższych kondygnacjach będzie rozciągać się spektakularny widok na panoramę miasta. Duży wybór mieszkań 3- i 4-pokojowych sprawia, że jest to interesująca propozycja dla rodzin z dziećmi. Single ceniący szybki dojazd do centrum miasta mogą wybierać spośród bogatej oferty kompaktowych mieszkań liczących około 41 m kw. Nie brakuje także propozycji dla inwestorów planujących zakup z przeznaczeniem na wynajem. Każde z nich będzie posiadało przestronny balkon. Na parterze budynku zaplanowano lokale usługowe.
Termin zakończenia budowy zaplanowano na II kwartał 2026 r.

Legnicka Vita to zupełnie nowa jakość na mieszkaniowej mapie Wrocławia. Blisko 300 zróżnicowanych, komfortowych mieszkań to nasza odpowiedź na szybko kurczącą się we Wrocławiu ofertę lokalową. Tętniące życiem Popowice oferują bogatą infrastrukturę społeczną z placówkami oświatowymi, zdrowia czy obiektami sportowymi. Jesteśmy przekonani, że ten projekt spotka się z dużym zainteresowaniem kupujących – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

– Na elewacjach zaprojektowaliśmy wysokiej jakości dekoracyjne okładziny. W parterze rozcięliśmy bryłę, tworząc przejście bramowe pod budynkiem zapraszające użytkowników do wejścia, a zarazem łączące dwie jego strony. Inwestycja odda do użytku mieszkańcom fragment miasta, który dotychczas był dla nich trudno dostępny – podkreśla Jakub Świerczyński z pracowni architektonicznej SRDK Architekci Studio Śródka, projektant inwestycji.

Źródło: Develia S.A.

Dompress.pl: Ile czasu trwa wydawanie pozwoleń na budowę mieszkań?

Niepolomicka_Vita
Jak długo deweloperzy oczekują teraz na pozwolenia na budowę mieszkań? Czy proces ten wydłużył się od czasu pandemii? Czy okres oczekiwania różni się w zależności od miasta czy dzielnicy? Gdzie trwa najdłużej?
Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Wydawanie pozwoleń na budowę to niestety wieloletni proces i póki co, nie odczuwamy w tym temacie usprawnień. Temat wydłużających się procesów administracyjnych to zresztą jedna z największych zmor dla przedstawicieli naszej branży. Na pozwolenie na budowę najdłużej czeka się w największych ośrodkach, jak Warszawa czy Kraków. Z naszego doświadczenia wynika, że mniejsze miasta procedują jednak szybciej. Uzyskanie pozwolenia na budowę przebiegało dość sprawnie w Szczecinie czy w Chorzowie, gdzie mamy nasze inwestycje.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Na pewno najważniejszą kwestią jest dołożenie wszelkich starań, aby przyspieszyć procedury administracyjne. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę obecnie trwa około 1,5 roku -2 lata, a kiedyś było to 6 – 9 miesięcy. Ze względu na ograniczony dostęp do gruntów, a także z powodu małej liczby wydawanych pozwoleń na budowę proces realizacji projektów jest znacznie spowolniony, co wpływa na systematyczny wzrost cen mieszkań. Dlatego administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie usprawnić procedury. Tak, aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Obecnie uzyskanie pozwoleń na budowę jest procesem czasochłonnym. Z czterech aglomeracji, w których działamy najszybciej proces ten przebiega w Szczecinie oraz Poznaniu. Nieco gorzej jest we Wrocławiu. Najdłużej na pozwolenie na budowę deweloperzy muszą natomiast czekać w stolicy. Mimo ustawowego limitu 65 dni, w warunkach warszawskich, proces uzyskiwania pozwoleń trwa nawet od trzech do pięciu lat. Od 2019 roku daje się zauważyć wydłużanie się tego procesu, z nadzieją ze strony deweloperów na poprawę w kolejnych latach. Niestety, od 2021 roku przewlekłość procedur, szczególnie w Warszawie, osiągnęła niepokojące poziomy.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Proces uzyskania pozwolenia na budowę sukcesywnie się przedłuża, a szczególnie ma to miejsce w dużych miastach. Wynika to często z braku jednolitej praktyki w zakresie interpretacji skomplikowanych i często zmieniających się przepisów, a nieraz także z powodu braku odpowiedniej komunikacji pomiędzy różnymi działami tych samych urzędów. Mniejsze gminy działają z reguły szybciej, jednak może to wynikać także z tego, że w takich miejscach jest mniej uczestników rynku zainteresowanych inwestowaniem.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Obecnie procedura administracyjnego przygotowania inwestycji, której zwieńczeniem jest uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę trwa około dwóch lat. Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe obserwujemy pewne spowolnienie pracy urzędów niezależnie od lokalizacji. Od lat stoimy na stanowisku, że duży poziom komplikacji prawnych oraz powolna praca urzędów to jedne z głównych barier w działalności deweloperskiej oraz istotne czynniki cenotwórcze, ograniczające podaż nowych nieruchomości mieszkaniowych.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Każde miasto działa według własnych interpretacji przepisów. Odnosimy wrażenie, że z roku na rok proces się wydłuża w każdym mieście. Nie sprzyja to wprowadzaniu nowych inwestycji, a z pewnością wpływa na koszt wytworzenia mieszkania. Generalizując, z jednej strony borykamy się w kraju z deficytem i wysokimi kosztami wytworzenia, a z drugiej strony odnosimy wrażenie, że administracja nie widzi korelacji.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Niestety, wciąż jednym z największych problemów deweloperów są długie i czasochłonne procedury administracyjne. W związku z wydłużającym się czasem uzyskiwania pozwoleń na budowę inwestorzy muszą czekać kilkanaście miesięcy na rozpoczęcie prac. Najgorzej sytuacja wygląda w największych miastach, jak Warszawa, Kraków, czy Gdańsk, gdzie te procedury trwają latami. W wielu instytucjach często proste sprawy przeciągane są miesiącami bez merytorycznej konieczności. Opóźnienia w wydawaniu zgód i decyzji, a tym samym duża niepewność w aspekcie administracyjnym, bezpośrednio przekładają się na poziom oferty deweloperskiej, koszty prowadzenia inwestycji oraz zdolność do sprawnego uruchamiania nowych projektów i oddawania mieszkań w ręce nabywców.

Obecnie uzyskanie pozwolenia na budowę trwa około dwóch lat. Warto wiedzieć, że nawet na działce z pozwoleniem na budowę nie sposób z dnia na dzień ruszyć z nową inwestycją, co oznacza, że na odbiór gotowego mieszkania trzeba czekać średnio kolejne dwa lata.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Szacujemy, że czas potrzebny obecnie do uzyskania pozwolenia na budowę to 2-3 miesiące. Nie zmieniło się to od okresu pandemii.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Czas oczekiwania na wydawanie pozwoleń na budowę może różnić się w zależności od regionu, miasta, czy rodzaju inwestycji. Przed rokiem 2020 proces ten był zazwyczaj krótszy niż obecnie, ale zależy to od wielu czynników. W miastach o większym obłożeniu deweloperzy mogą napotykać na dłuższe opóźnienia. Ostateczny czas oczekiwania może być uzależniony od wielu czynników administracyjnych, takich jak procedury i dostępność zasobów.

Marek Starzyński, dyrektor ds. sprzedaży w Okam

Duży wpływ na długość procesu wydawania pozwoleń ma lokalizacja, miasto, dzielnica oraz funkcjonowanie poszczególnych urzędów i liczba rozpatrywanych w danym momencie wniosków, a także oczywiście specyfika samych projektów. Obecnie procedury administracyjne przebiegają sprawniej niż w trakcie pandemii, kiedy to przepisy były zaostrzone, a część urzędów pracowała w trybie zdalnym lub hybrydowym, co wpływało na wydłużenie okresu uzyskania decyzji nawet o kilka miesięcy.

Źródło: dompress.pl

Yareal kontynuuje sprzedaż mieszkań w ramach warszawskiej inwestycji SOHO by Yareal

YAREAL Soho 12 widok od strony parku
Yareal kontynuuje sprzedaż mieszkań w ramach warszawskiej inwestycji SOHO by Yareal.

Yareal rusza ze sprzedażą 180 mieszkań w kolejnym budynku powstającym w ramach projektu mixed-use SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku. Budynek SOHO 12 domknie pierzeję od ulicy Żupniczej i architektonicznie nawiązywać będzie do sąsiednich budynków – SOHO 10 oraz zrealizowanych ostatnio SOHO 14 i SOHO 16. Rozpoczęcie budowy tego etapu inwestycji planowane jest na wiosnę tego roku.

Budynek SOHO 12 będzie ostatnim z budynków uzupełniających nową, wielkomiejską pierzeję w północnej części kompleksu przy ulicy Żupniczej. Powstanie pomiędzy budynkami SOHO 10 a SOHO 14, kontynuując ich architektoniczny styl nawiązujący do postindustrialnej historii tego terenu. Od strony ulicy elewacja będzie wykonana z białego tynku z namalowanym na niej charakterystycznym dekorem, natomiast od strony parku linearnego zaprojektowano wykończenie ceglanymi płytkami. Z kolei elewacja na parterze powstanie z użyciem efektownego cortenu, który był już wykorzystany przy budowie sąsiednich budynków, nadając im unikalny wygląd dzięki efektowi stali pokrytej charakterystyczną patyną w kolorze rdzy.

To, co szczególnie wyróżnia SOHO 12 to ciekawa, zróżnicowana elewacja spójna z koncepcją całego SOHO by Yareal oraz bogata oferta mieszkań – od jedno- do pięciopokojowych penthouse’ów, o powierzchni od 30 mkw. do 130 mkw. Budynek będzie miał od sześciu do ośmiu pięter, a dzięki jego zróżnicowanej wysokości wiele mieszkań będzie dysponowało atrakcyjnymi tarasami. Podobnie jak sąsiadujące budynki, SOHO 12 będzie kaskadowo schodził w stronę parku tworząc wewnętrzne zielone dziedzińce. Wysokiej jakości wykończenie terenów wspólnych i otwartego niedawno parku linearnego już teraz dopełnia urbanistykę projektu, jego urozmaiconą architekturę i wielofunkcyjny charakter SOHO by Yareal” – wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

Źródło: Yareal Polska.

Kolejna pula mieszkań w ramach nieruchomości inwestycyjnej Osiedle Kościuszki w sprzedaży

Osiedle Kościuszki Chorzów_3
Kolejna pula mieszkań w ramach nieruchomości inwestycyjnej Osiedle Kościuszki w sprzedaży.

Grupa J.W. Construction uruchomiła sprzedaż mieszkań w kolejnym budynku należącym do Osiedla Kościuszki w Chorzowie. To kameralna inwestycja wyróżniająca się m.in. ze względu na atrakcyjną lokalizację w samym centrum miasta, tuż przy Parku Śląskim, a także wysoki standard wykończenia. W nowej puli dostępne są różnorodne mieszkania o powierzchni od 31 do 80 m2.

Budowa Osiedla Kościuszki została oficjalnie zakończona w połowie 2023 roku. Od tego momentu chorzowska inwestycja, w skład której wchodzi 6 budynków o zróżnicowanej wysokości, powoli zaczyna zapełniać się nowymi mieszkańcami.

J.W. Construction wprowadziło właśnie do sprzedaży kolejny budynek liczący 89 mieszkań o podwyższonym standardzie. Potencjalni inwestorzy mają do wyboru zarówno kompaktowe kawalerki, jak i 2- oraz 3- pokojowe mieszkania idealne dla młodych par lub rodzin z dzieckiem, a także przestronne 4-pokojowe mieszkania o powierzchni do 80 m2. Do mieszkań przynależą duże balkony oraz tarasy mieszczące się na ostatniej kondygnacji.

– Osiedle Kościuszki jest kameralną, przemyślaną i jakościową inwestycją stanowiącą bezpieczną, spokojną oazę w gąszczu kilkumilionowej Aglomeracji Śląskiej. Współpracujący z nami lokalni architekci zadbali o to, by Osiedle spełniało oczekiwania osób prowadzących przeróżne style życia – mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Sprzedaży i Marketingu w J.W. Construction.

Źródło: J.W. Construction.

Matexi Polska wybrała Chemobudowa-Kraków na generalnego wykonawcę nieruchomości inwestycyjnej Apartamenty Portowa w Krakowie

mtexi_krakow_portowa(2) (1)
Firma Matexi Polska wybrała Chemobudowa-Kraków na generalnego wykonawcę nieruchomości inwestycyjnej Apartamenty Portowa w Krakowie.

Matexi Polska zawarła z przedsiębiorstwem Chemobudowa-Kraków umowę o generalne wykonawstwo inwestycji „Apartamenty Portowa” przy ulicy Portowej na Zabłociu w Krakowie i przekazała mu teren budowy.
Teren budowy to działka o powierzchni 33 arów na której powstanie 7-piętrowy budynek mieszkalny. Znajdzie się w nim 99 mieszkań o różnych metrażach, lokale usługowe w części parterowej, 2-poziomowy parking podziemny oraz naziemne punkty ładowania samochodów elektrycznych. Wszystkie mieszkania posiadać będą balkony, loggie lub własne ogródki.

„Wybraliśmy przedsiębiorstwo Chemobudowa Kraków ze względu na jego wieloletnie doświadczenie na krakowskim rynku nieruchomości i kompetencje budowlane. Szukaliśmy doświadczonego partnera, który sprosta realizacji naszej wizji – wysokiej jakości, nowoczesnego budynku mieszkalnego, w którym zastosowane rozwiązania ekologiczne spełnią wymagania mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, oszczędności na eksploatacji budynku oraz ich potrzebę podwyższonej jakości życia.  Połączenie doświadczenia inwestycyjnego Matexi Polska z kompetencjami budowlano-technicznymi Chemobudowa Kraków zagwarantuje budowę inwestycji z zachowaniem najwyższych standardów realizowanych prac i dbałością o środowisko. Jestem przekonany, że „Apartamety Portowa” nawiązujące projektem do przemysłowego charakteru dzielnicy Zabłocie, staną się ważnym elementem krajobrazu krakowskich Bulwarów Wiślanych” – skomentował wybór generalnego wykonawcy Łukasz Lewicki, Project Engineer w Matexi Polska.

 

Budowa inwestycji rozpocznie się na początku marca 2024 i potrwa około 2 lat. Inwestycja trafiła do sprzedaży na początku lutego br.

Źródło: Matexi Polska.

Deweloper Develia przekazuje mieszkania w III etapie Osiedla Latarników w Gdańsku

Photo by Arkadiusz Burcon (www.facebook.pl/arekburconfotografia)

Photo by Arkadiusz Burcon 

Deweloper Develia przekazuje mieszkania w III etapie Osiedla Latarników w Gdańsku.

III etap Osiedla Latarników w Gdańsku został ukończony i rozpoczęły się przekazania mieszkań nabywcom. W 7-piętrowym budynku powstało 158 lokali o metrażach od 40 do 96 metrów kwadratowych.

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia K&L Smart Design sp. z o.o., a generalnym wykonawcą była firma Mota Engil Central Europe S.A. Ceny dostępnych lokali zaczynają się od 10 499 zł za metr kwadratowy.

Osiedle Latarników to nie jedyna inwestycja Develii w Gdańsku. W sprzedaży znajdują się również inne projekty dewelopera w tym mieście: Ujeścisko Vita, Przemyska Vita oraz Niepołomicka na Ujeścisku, Szmaragdowy Park w Oruni Górnej, Via Flora na Chełmie oraz Południe Vita w dzielnicy Gdańsk-Południe.

Źródło: Develia.

Czy rządowy program „Mieszkanie na start” ma wpływ na obecną sprzedaż mieszkań

develia-warszawa-aleje-praskie-wizualizacja
Czy rządowy program „Mieszkanie na start” ma wpływ na obecną sprzedaż mieszkań?Czy klienci wstrzymują się z zakupem mieszkań w oczekiwaniu na wejście w życie kredytu Mieszkanie na start? Jaką ofertę mają deweloperzy dla osób chcących skorzystać z nowego, rządowego wsparcia? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.       

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Na ten moment nie widzimy takiej taktyki ze strony kupujących, aby wstrzymywali się z decyzją o zakupie ze względu na planowany nowy program kredytowy. Ogłoszone wstępne jego założenia nie są ostateczne i wielu klientów woli w takiej sytuacji nie ryzykować. Czekanie na uruchomienie nowego programu, szczególnie w sytuacji kiedy inflacja jest wyższa niż oprocentowanie kredytów, może się nie opłacać. Zwłaszcza, gdy w sytuacji ograniczonej podaży mieszkań, może dojść do wzrostu cen.

Nasi klienci mają możliwość krótkoterminowej rezerwacji mieszkania, a w następnym kroku zawarcia umowy rezerwacyjnej.

Aktualnie w ofercie mamy ok. 4000 mieszkań i każdy ma możliwość znaleźć odpowiednie dla siebie lokum, także rodziny wielodzietne, z myślą o których projektujemy lokale cztero i pięciopokojowe w różnych inwestycjach. Liczebnie mieszkania te stanowią mniejszość z uwagi na największą popularność dwójek i trójek.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immoblier Polska

W obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym klienci nie czekają zbyt długo z podpisaniem umowy, gdyż widzą, że oferta mieszkań z rynku pierwotnego kurczy się z każdym dniem. Osoby, które decydują się na zakup mieszkania, bardzo często szybko finalizują transakcję. Wiedzą, że wydłużony okres oczekiwania, może spowodować, że liczba dostępnych mieszkań jeszcze się zmniejszy. Co więcej, w ostatnich miesiącach oferta deweloperów została mocno uszczuplona w wyniku zwiększonego popytu spowodowanego startem programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Osoby korzystające z niego było zainteresowane przede wszystkim mieszkaniami do 700 tys. zł, dlatego też obecnie mieszkań 2 i 3-pokojowych w tej puli cenowej o kompaktowych rozkładach jest najmniej. Jednocześnie są to nadal mieszkania najbardziej poszukiwane przez klientów. Nowy program Mieszkanie Plus sprzyja przede wszystkim rodzinom, które myślą o inwestycji w duże mieszkanie. Takie lokale mamy w ofercie i są to komfortowe apartamenty z balkonami i tarasami dachowymi. Oczywiście ich ilość jest ograniczona, więc osoby decydujące się na taki lokal, nie powinny również długo zwlekać z decyzją o zakupie.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Po wstrzymaniu przez banki przyjmowania wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. zaczęły pojawiać się pytania o ofertę w ramach nowego programu wsparcia. Jednak dopóki szczegóły tego rozwiązania nie będą znane, nie będziemy mogli rozmawiać o nich z klientami. Przewidujemy, że nabywcy nauczeni doświadczeniem z minionych miesięcy nie będą czekać z decyzją o zakupie. Dużo osób obawia się jeszcze większego wyczerpania oferty i dalszych wzrostów cen, które w 2023 roku wzrosły w dużych polskich miastach średnio o 18 proc. Dodatkowo należy zaznaczyć, że udział klientów, którzy nabyli od nas mieszkanie za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2 proc. wynosił około 25 proc., a dominującą formą finansowania był zakup gotówkowy.

W aktualnej ofercie posiadamy około 2 tysiące dostępnych mieszkań, a w całym 2024 roku planujemy wprowadzić na rynek dodatkowe 3,5 tys. – 3,7 tys. lokali. Warto zaznaczyć, że w nowym programie rządowego wsparcia zrezygnowano z kryterium cenowego, skupiając się jedynie na minimalnych dochodach kredytobiorców. To powinno ułatwić zakup nieruchomości mieszkalnych, zwłaszcza osobom o niższych dochodach oraz rodzinom wieloosobowym.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Widzimy obecnie mniejsze zainteresowanie ze strony klientów na rynku. Część z potencjalnych nabywców wstrzymuje się z decyzjami o zakupie, oczekując ewentualnego następcy programu Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Warto jednak zaznaczyć, że  rynek mieszkaniowy cały czas funkcjonuje, oferując możliwości również dla tych klientów, którzy nie mogą skorzystać z preferencyjnych programów finansowania. Mówimy tutaj także o klientach korzystających z tradycyjnych kredytów hipotecznych oraz inwestorach planujących zakup mieszkania pod wynajem.

Zbudowaliśmy plan sprzedażowy na 2024 rok niezależnie od tego, czy rząd wprowadzi kolejny program pomocowy. Stawiamy na stabilność i spójność działań, niezależnie od ewentualnych zmian politycznych.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

Program mieszkanie na start, tak jak wszystkie programy przewidujące dopłaty do kredytów, przyczynia się w znaczący sposób do wzrostu zainteresowania zakupem mieszkania. W związku z tym, że najwięcej zyskają rodziny z dziećmi, może to wpłynąć w korzystny sposób na strukturę sprzedawanych lokali. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawsze najmniejsze mieszkania o najniższej kwocie globalnej w związku z tym ceny tych mieszkań rosły najbardziej. Rodzina z 2 czy 3 dzieci będzie potrzebowała 3 lub 4 pokojowego mieszkania, ale ze względu na mniejsze zainteresowanie dużymi mieszkaniami oraz ich dość duża podaż może to nie wpłynąć tak znacząco na wzrost cen, jak program BK2.

Niemniej jednak nowy program nie rozwiązuje podstawowego problemu – niskiej podaży mieszkań. Każde zwiększenie popytu bez proporcjonalnego wzrostu podaży nieuchronnie prowadzi zaś do wzrostu cen.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Wzmożone zainteresowanie mieszkaniami od dewelopera nie maleje. Codziennie do naszego biura sprzedaży przychodzą nowi, potencjalni klienci zainteresowani kupnem mieszkania z rynku pierwotnego. Co prawda, program Bezpieczny Kredyt 2 proc. wydrenował z rynku znaczną cześć lokali, ale oddajemy w ręce klientów lokale z kolejnego etapu budowy osiedla Miasteczko Jutrzenki. Zainteresowanie jest duże, pomimo że nowy program Mieszkanie na start jest jeszcze w konsultacjach. Klienci pytają o lokale spełniające kryteria programu, warunki kredytowania, część osób decyduje się na rezerwacje lokali.

Prawdą jest, że na nowym rządowym dofinansowaniu najbardziej skorzystają rodziny wielodzietne 2+3, które według założeń będą zwolnione z obowiązku nieposiadania nieruchomości, co umożliwi im np. sprzedaż obecnego mieszkania i zakup większego. Tylko ta grupa będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw kredytu 0 proc. i otrzyma najwyższe limity kredytu z dopłatą. W ofercie mamy różnorodne lokale, od ustawnych kawalerek, przez kompaktowe dwójki i małe trójki, aż po przestronne lokale czteropokojowe. Dla dużych rodzin mamy przygotowane specjalne mieszkania o powierzchni powyżej 60 mkw., z przestronnymi pokojami, dużymi balkonami i słoneczną widną kuchnia z pomieszczeniem gospodarczym.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Co do kredytu Mieszkanie na start i jego wpływu na decyzje klientów, na chwilę obecną widzimy pewne zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców, którzy oczekują na wejście w życie tego programu. Jednak większość naszych klientów nadal jest zainteresowana zakupem mieszkań, niezależnie od preferencyjnego finansowania. Nasza firma stara się być elastyczna i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Proces rezerwacji u nas jest przejrzysty i obejmuje konkretny wybór mieszkania, a następnie zawarcie umowy deweloperskiej. Obecnie, w kontekście kredytu Mieszkanie na start, staramy się dostarczyć mieszkania, które spełniają założenia tego programu, ale jednocześnie mamy w ofercie wiele różnych lokali dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów klientów. W związku z tym, ilość mieszkań w naszej ofercie dostępnych w ramach tego kredytu jest zróżnicowana. Dla zamożnych, wielodzietnych rodzin mamy w ofercie również większe mieszkania, a także planujemy budowę domów w Warszawie, które mogą być atrakcyjne w kontekście tego programu.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Klienci mają świadomość kurczącej się oferty i wiedzą, że uzupełnianie jej przez deweloperów zajmie długie miesiące, a nawet lata. Nie obserwujemy na tę chwilę specjalnego spowolnienia sprzedaży, zwłaszcza w przypadku projektów, w których budowa jest już zaawansowana, jak Stacja Centrum w Pruszkowie i dostępnych mieszkań jest już coraz mniej. Jedynie w najnowszych projektach, w których budowa i sprzedaż dopiero wystartowały i wybór lokali jest duży, część naszych klientów monitoruje sytuację i oczekuje na finalne warunki preferencyjnych kredytów. Pamiętajmy jednak, że nowy program mieszkaniowy będzie obowiązywał prawdopodobnie tylko  przez 1,5 roku, a łączna pula przyznanych środków jest stosunkowo niewielka. Klienci gotówkowi, jak i tacy którzy nie kwalifikują się do preferencyjnego kredytu, wiedzą że taniej już nie będzie, a deweloperom ciężko będzie nadgonić podaż. Póki co, pierwsza połowa roku zapowiada się równie aktywnie pod kątem sprzedaży.

Dawid Wrona, dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom

Bezpośrednio po wygaszeniu programu Bezpieczny kredyt 2 proc., który obowiązywał w pierwotnym kształcie do końca 2023 roku, odnotowaliśmy okresowy spadek zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Wiemy obecnie, że w drugiej połowie bieżącego roku uruchomiony zostanie nowy koncept rządowy Mieszkanie na start, zapewniający dodatkowe korzyści dla kredytobiorców. Choć szczegółowe założenia programu nie są jeszcze znane, postanowiliśmy już dziś wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferując autorskie rozwinięcie rządowej koncepcji.

Nasz program Mieszkanie na start z extra bonusem zakłada zwrot 100 proc. wpłaconych środków lub zamianę mieszkania, jeśli nabywca ostatecznie nie zostanie beneficjentem programu, a także odroczoną płatność – wkład własny wynosi zaledwie 10 proc. wartości nieruchomości. Ponadto, oferujemy jeden z dwóch bonusów – gwarancję najlepszej ceny, czyli zwrot różnicy w przypadku obniżenia ceny mieszkań w przyszłości lub dopłatę do kredytu 0 proc. niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Nasza propozycja od momentu jej ogłoszenia cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, które przekłada się już na pierwsze umowy rezerwacyjne. Nie mamy wątpliwości, że aktualna popularność oferty wynika z dużej dostępności mieszkań, która z czasem będzie się zmniejszać.

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Jako deweloper gruntowy odnotowujemy wzmożone zainteresowanie deweloperów zakupem gruntów pod kolejne projekty deweloperskie, najlepiej takie, które mają uzyskane pozwolenie na budowę. Można zakładać, że wynika to z niezaspokojonego aktualnego popytu na mieszkania, mimo zmian w programach rządowych wprowadzonych i ogłoszonych w ostatnim czasie.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Widzimy spory popyt na mieszkania i notujemy wysoką dynamikę sprzedaży od początku 2024 roku – zatem klienci raczej nie wstrzymują swoich decyzji. Zakładamy, że w naszej ofercie będzie bardzo duży wybór mieszkań spełniających kryteria rządowego programu wsparcia. Rząd powinien maksymalnie ułatwiać obywatelom nabycie swojego pierwszego mieszkania – to element niezbędny dla poczucia bezpieczeństwa, wspierania przyrostu naturalnego i wzrostu gospodarczego. Dlatego wszelkie programy, obejmujące również łatwo dostępne i nisko oprocentowane kredyty, powinny być stałym elementem wspierania obywateli i programów rządowych.

Marek Starzyński, dyrektor ds. sprzedaży w Okam Capital

Jako, że program Mieszkanie na start został zapowiedziany w styczniu br. nie obserwujemy wzrostu zapytań z nim związanych. Spodziewamy się, że na przestrzeni kolejnych miesięcy sytuacja będzie się zmieniać. Aktualnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych popyt wciąż przewyższa podaż, a nasze inwestycje, także ze względu na swój wysoki standard, cieszą się dużym zainteresowaniem już na etapie przedsprzedaży.

Źródło: dompress.pl

Inwestycja WIMA Widzewska Manufaktura w Łodzi z wizualizacjami nowych budynków

Cavatina_WIMA_budynek_B
Inwestycja WIMA Widzewska Manufaktura w Łodzi od Cavatina Holding z wizualizacjami nowych budynków.

Prace w należącym do Cavatina Holding kompleksie WIMA Widzewska Manufaktura w Łodzi idą pełną parą. Deweloper zaprezentował niedawno nowe wizualizacje dwóch budynków mieszkalnych B i C, a także zapowiada stworzenie klimatycznych apartamentów w największym, imponującym budynku pofabrycznym A. WIMA Widzewska Manufaktura to miejsce w bezpośredni sposób nawiązujące do industrialnego rodowodu miasta, które połączy loftowe lokale mieszkaniowe o wysokim standardzie z funkcją usługową oraz ogólnodostępnymi terenami zieleni, w tym rewitalizowanym parkiem o powierzchni 9 tys. mkw. Obiekt ten stanie się ogólnodostępnym miejscem spotkań, kameralnych wydarzeń kulturalnych i rekreacji.

Deweloper zakłada, że trzy budynki kompleksu WIMA Widzewska Manufaktura dostarczą na łódzki rynek pierwotny w sumie 750 mieszkań. W parterach Cavatina przewidziała także miejsce na powierzchnie usługowe – między innymi dla gastronomii. W oddanym już do użytku budynku WIMA D od strony al. Piłsudskiego działa znana sieć siłowni FitFabric.

„Dzięki swojej wyjątkowej architekturze oraz położeniu przy strategicznej dla Łodzi arterii, umożliwiającej łatwy dostęp zarówno do centrum miasta, jak i autostrady A1 – WIMA jest idealnym miejscem do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do życia. W ramach wieloetapowej inwestycji, w sprzedaży są już doskonale doświetlone mieszkania, dostępne w metrażach od 26 do 77 mkw. w budynkach B i C. A niebawem zaproponujemy także spektakularną odsłonę budynku A, w którym znajdą się także apartamenty oraz jasne patio. Naszą główną misją jest stworzenie przyjaznego mieszkańcom miejsca, z poszanowaniem jego historycznego dziedzictwa, a jednocześnie wyróżniającego się nowoczesnością i walorami funkcjonalnymi na najwyższym poziomie. Zadbaliśmy również o tereny zieleni – jednym z kluczowych elementów WIMY będzie rewitalizowany, ponad 100-letni park o powierzchni 9 tys. mkw.”. – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu w Cavatina Holding.

Źródło: Cavatina Holding.

Finałowy etap inwestycji mieszkaniowej Ursus Vita w Warszawie już w sprzedaży

Dantex_Ursus Vita_2
Finałowy etap inwestycji mieszkaniowej Ursus Vita w Warszawie już w sprzedaży.

Firma Dantex wprowadziła do oferty finałowy etap inwestycji Ursus Vita. Dzielnica znana z bezpieczeństwa, zielonych przestrzeni i atrakcyjnych kosztów życia przyciąga zwłaszcza rodziny ceniące spokojną atmosferę. Nowa oferta dewelopera obejmuje 231 mieszkań o powierzchniach od 40 do 100 mkw, tym samym zapewniając zróżnicowany wybór mieszkańcom.

W ostatnim etapie inwestycji Ursus Vita powstanie 231 mieszkań z balkonami lub ogródkami do dyspozycji mieszkańców. Deweloper proponuje przemyślaną ofertę, dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów. Dantex udostępnia mieszkania o zróżnicowanym metrażu, jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe, w tym 120 mieszkań dwupokojowych i 86 mieszkań trzypokojowych. Wysokość mieszkań wynosi od 279 do nawet 320 cm. Ponadto inwestycja obejmuje również komórki lokatorskie, wózkownię i miejsca parkingowe. Kładąc nacisk na aspekt budowania relacji między mieszkańcami, na osiedlu przewidziano atrakcyjne przestrzenie wspólne, m.in. ogród społecznościowy – miejsce do wypoczynku i integracji z sąsiadami.

Zakończenie budowy ostatniego etapu osiedla Ursus Vita planujemy na I kwartał 2026 roku. Zgodnie z naszym harmonogramem prac proces odbiorów mieszkań przez nowych właścicieli rozpocznie się w II kwartale 2026 roku – mówi Grzegorz Choromański, Kierownik Sprzedaży projektu Ursus Vita.

Źródło: Dantex.

Czy mieszkania na sprzedaż będą tanieć?

chastity-cortijo-604616-unsplash
Czy jest szansa na to, że mieszkania na sprzedaż będą tanieć?

Po wybuchu pandemii ceny lokali mieszkalnych zaczęły iść w górę. W ubiegłym roku odbiło się to negatywnie na sprzedaży w tym sektorze rynku nieruchomości. Nabywcy wstrzymywali się z decyzją o zakupie nieruchomości z nadzieją, że ceny za M. pójdą w dół. Czy rzeczywiście można na to liczyć? Niestety nic nie zapowiada, aby mieszkania na sprzedaż miały wyraźnie tanieć.

Nowy Port w Gdańsku z atrakcyjną ofertą mieszkań na sprzedaż

Zdjęcie numer 1
Nowy Port w Gdańsku z atrakcyjną ofertą mieszkań na sprzedaż. Nowy Port w Gdańsku to dzielnica, która prężnie się rozwija. Obecnie liczy około 9 000 mieszkańców, a na skutek powstałych i powstających osiedli ta liczba powinna w najbliższej przyszłości przekroczyć 10 000 gdańszczan. Jeśli zatem ktoś szuka w Trójmieście przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do życia warto, aby rozważył tę lokalizację.

Już teraz pracuje się nad wieloma pomysłami na rozwój tej wyjątkowej dzielnicy. Na terenie Nowego Portu ma pojawić się obszar inwestycyjny o łącznym obszarze ponad 13 ha, w tym 8 ha przeznaczonych na cele komercyjne, co przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy. Szczególny nacisk został położony na tworzenie stref o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym – rozważana jest bowiem budowa basenu (rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego) oraz parku z elementami o znaczeniu historycznym (teren dawnego Szańca Zachodniego). Dodatkowo, z myślą o komforcie mieszkańców, planuje się poprawę infrastruktury dla ruchu pieszego i samochodowego (ulice Wyzwolenia, Władysława IV, Oliwska i Na Zaspę) poprzez nowe nasadzenia drzew oraz renowację lokalnego deptaka. W dalszych etapach rozwoju priorytet stanowi wybudowanie publicznego żłobka, co z pewnością usprawni życie rodziców.

Dla rozwoju Nowego Portu niezwykle istotny jest także głos jego mieszkańców. To oni najlepiej znają potrzeby swoje, swoich bliskich i sąsiadów. Miasto zaprasza do zgłaszania swoich uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Gdańska w ramach konsultacji społecznych.

PORTO i FARO otwarte na nowych mieszkańców

ROBYG prowadzi obecnie sprzedaż 2 inwestycji o wysokim standardzie zlokalizowanych w obszarze Nowego Portu: FARO oraz PORTO. Obecnie w ofercie dostępnych jest ponad 200 lokali.

FARO to kameralne osiedle na pograniczu Brzeźna i Nowego Portu z niskimi, pięciopiętrowymi apartamentowcami. Zróżnicowane metraże (od 31 m2 do 91 m2) odpowiadają zarówno singlom, jak i rodzinom. Położony przy ul. Letnickiej, blisko Zatoki Gdańskiej obiekt, łączy miejską wygodę z naturą. FARO to nie tylko przestronne mieszkania z panoramicznymi oknami, ale także dbałość o otoczenie, nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa i zieloną infrastrukturę, w tym panele fotowoltaiczne.

Źródło: Robyg.

Czy reforma planowania przestrzennego przyniesie więcej inwestycji w segmencie mieszkaniowym na polskim rynku nieruchomości?

Krzemieniecka_Vita (1)
Czy reforma planowania przestrzennego przyniesie więcej inwestycji w segmencie mieszkaniowym na polskim rynku nieruchomości? Czy wydłużenie terminu uchwalenia przez gminy planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego o dwa lata jest, zdaniem deweloperów, dobrym pomysłem? Jaki wpływ na rynek mieszkaniowy będzie miało objęcie nim gruntów gminnych? Czy przełoży się na przyspieszenie realizacji nowych inwestycji? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu Atal

Konsekwentnie wskazujemy, że o ile same założenia reformy planistycznej oceniamy pozytywnie, o tyle problemem jest czas, jaki ustawodawca założył na wprowadzenie tak szerokiej reformy oraz realia, w jakich operuje samorząd gminny, związany z wymogami budżetowymi czy zamówieniami publicznymi.

Z uwagi chociażby na ograniczoną dostępność profesjonalistów, którzy mogą przygotować miejscowe plany ogólne dla wszystkich polskich gmin, wydłużenie terminów na uchwalenie planów ogólnych wydaje się dobrym posunięciem. Jednocześnie należy wskazać, że reforma planowania przestrzennego może w istotny sposób wpłynąć na prowadzenie działalności deweloperskiej z uwagi na fakt, że ma ona kluczowe znaczenie dla dostępności gruntów przeznaczonych lub mogących zostać przeznaczonymi pod budownictwo wielorodzinne.

Dlatego sprawne i przemyślane uchwalenie planu ogólnego w poszczególnych gminach z pewnością przełoży się na efektywne przyspieszenie procesu planowania nowych inwestycji mieszkaniowych.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Wprowadzenie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego przez gminy ma swoje konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wydłużenie terminu uchwalenia tych planów jest potrzebne, aby uwzględnić czasochłonne prace nad aktem planistycznym oraz ograniczenia związane z dostępnością kadr urbanistów. Z drugiej strony wprowadzenie planów ogólnych może jeszcze bardziej ograniczyć już dziś niską podaż gruntów inwestycyjnych. Wywołałoby to dalsze podwyżki ich cen, a tym samym budowanych na nich mieszkań.

Ważne jest też, aby gminy miały możliwość elastycznego podejścia do planowania przestrzennego, uwzględniając lokalne potrzeby i specyfikę terenu. Sztywne stosowanie ustawowych wzorców może nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom mieszkańców i rynku nieruchomości. Widzimy tu duże pole do współpracy w procesie planistycznym na linii gminy- deweloperzy. Otwarty dialog pomiędzy obiema stronami może przyczynić się do tworzenia planów zagospodarowania, które będą bardziej funkcjonalne i dostosowane do aktualnych potrzeb.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Plany są koniecznie i oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby zostały wprowadzone jak najszybciej, jednak rozumiemy, że terminy muszą być realne, gminy muszą mieć czas na wdrożenie nowych regulacji. Liczymy na to, że zmiany wpłyną na usprawnienie niebywale rozciągających się w czasie procedur prawno-administracyjnych poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę. Nie rozwiąże to jednak problemu w całości. Kwestia planów zagospodarowania przestrzennego to nie jedyny czynnik, który ma wpływ na długi proces przygotowawczy do startu budowy.

Eyal Keltsh, prezes zarządu Grupy Robyg i Vantage

Trudno odnieść się do tego projektu, jednak nie sądzimy, aby miał on wpływ na bieżące funkcjonowanie rynku mieszkaniowego. Na pewno najważniejszą kwestią jest dołożenie wszelkich starań, aby przyspieszyć procedury administracyjne. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę obecnie trwa ok. 1,5 roku -2 lata, a kiedyś było to 6-9 miesięcy. Ograniczony dostęp do gruntów, a także mała liczba wydawanych pozwoleń na budowę znacznie spowalnia proces realizacji projektów, a także wpływa na systematyczny wzrost cen mieszkań. Dlatego administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie uprościć procedury, tak, aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona.

Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor Działu Sprzedaży Ronson Development

Zaproponowany w sejmie projekt zakładający wydłużenie terminu na uchwalenie planów ogólnych do końca 2027 roku to dobra inicjatywa. Warto zauważyć, że pierwotnie podany termin do końca 2025 roku mógł być niewystarczający do przeprowadzenia dokładnej analizy urbanistycznej przez gminy. Przesunięcie terminu pozwoli na dokładniejsze i bardziej precyzyjne przygotowanie planów ogólnych.

Sama idea uchwalenia planu ogólnego ma istotny wpływ na rynek mieszkaniowy. Jeśli taka reforma zostanie przeprowadzona efektywnie, może przynieść liczne korzyści, takie jak uproszczenie procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę. To z kolei może przyspieszyć proces realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

W ramach nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono do systemu wiele korzystnych rozwiązań. Mam tu na myśli zintegrowane plany inwestycyjne, rejestr urbanistyczny, tryb uproszczony uchwalania planów miejscowych czy zmiany w zakresie konsultacji społecznych. Planowane zmiany mają uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne tak, by plany miejscowe były wdrażane sprawniej, a procedura planistyczna mogła zamknąć się w okresie kilku miesięcy, a nie lat. Pozwolą one także w sposób stopniowy urealnić istniejącą w planach miejscowych nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane.

Remedium na te problemy miał być właśnie plan ogólny, który jak się okazuje, ich nie rozwiąże. Co więcej, spowoduje zahamowanie nowych inwestycji. Dlaczego? Projekt nie uwzględnia zmiany wszystkich niezbędnych terminów. Chodzi przede wszystkim o datę, do której będzie można wnioskować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie obowiązująca data 31 grudnia 2025 roku oznacza chwilę, w której one wygasają, o ile w danej gminie wcześniej nie zostanie uchwalony plan ogólny. Brak planu ogólnego, w sytuacji wygaśnięcia studium, oznaczał będzie, że w danej gminie nie będzie można korzystać z żadnych narzędzi planistycznych. Niemożliwe będzie uchwalanie planów miejscowych, w tym ZPI, czy wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, co znacznie utrudni deweloperom uruchomienie nowych inwestycji.

Dorota Gdaniec, specjalista ds. sprzedaży gruntów Alter Investment

Sejmowy projekt zakładający wydłużenie terminu uchwalenia przez gminy planów ogólnych o dwa lata ma kluczowy wpływ na ład przestrzenny w gminach oraz możliwość usprawnienia procedur przy realizacji inwestycji deweloperskich. Zbyt krótki okres na tak istotną zmianę w gospodarce przestrzennej, mógłby przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, ponieważ samorządy nie byłyby w stanie przygotować się merytorycznie oraz organizacyjnie do przedsięwzięcia o tej skali. Wiele obszarów mogłoby też zostać pominiętych, a co za tym idzie nie byłoby możliwości realizacji żadnej zabudowy na takim terenie. Już teraz podaż gruntów nadających się do zabudowy ze względu na różne uwarunkowania jest mocno ograniczona.

Jeśli gminy będą dysponować odpowiednim zasobem czasu i w sposób bardzo precyzyjny podejdą do ustanawiania planów ogólnych, procedury uzyskiwania dokumentacji do PnB powinny być bardziej przejrzyste i postępować sprawniej.

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest

Zaproponowany projekt ustawy wydłużający termin uchwalania planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego o dwa lata może być korzystny dla gmin, umożliwiając im bardziej kompleksowe planowanie przestrzenne. Jednakże może to spowodować opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych i zwiększyć niepewność dla inwestorów. Natomiast uchwalenie planu ogólnego będzie miało wpływ na rynek mieszkaniowy, określając dostępność gruntów, rodzaj zabudowy i standardy infrastrukturalne, a jego wprowadzenie przez gminy może przyspieszyć proces realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w zależności od efektywności działań gminy.

Anna Bieńko, dyrektor Sprzedaży w Wawel Service

Zaproponowany w sejmie projekt zapewne może pomóc gminom uniknąć presji czasowej, co zazwyczaj towarzyszy procesowi planistycznemu. Dłuższy termin umożliwi bardziej dogłębną analizę i konsultacje społeczne, co przyczyni się do lepszej jakości przygotowywanych dokumentów. Dla nas natomiast dłuższe terminy uchwalania planów ogólnych mogą skutkować opóźnieniami w procesie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Brak jasnych ram czasowych może wprowadzić również niepewność rynkową. Inwestorzy mogą być mniej skłonni do podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach braku klarownych planów zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast już samo uchwalenie planu ogólnego zapewnia wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, co przyczynia się do stabilizacji inwestycji. Deweloperzy mogą łatwiej planować i realizować swoje projekty, mając pewność co do warunków zabudowy. Na pewno kluczowe jest znalezienie odpowiedniego punktu równowagi, aby uniknąć zarówno chaosu planistycznego, jak i opóźnień w procesie inwestycyjnym.

Źródło: Dompress.pl

Matexi Polska wybrała generalnego wykonawcę dla swojej nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie

XYZ-3
Matexi Polska wybrała generalnego wykonawcę dla swojej nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie.

Firma Matexi Polska zawarła z FineTech Construction umowę o generalne wykonawstwo pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej „XYZ Place” przy ulicy Komitetu Obrony Robotników  w Warszawie i przekazała jej teren budowy.

To drugi, po inwestycji przy ul. Okrzei, projekt Matexi Polska realizowany we współpracy ze spółką FineTech Construction.

Wybraliśmy firmę FineTech Construction ze względu na jej wieloletnie doświadczenie w inwestycjach mieszkaniowych i kompetencje techniczno-budowlane. Jest to nasz sprawdzony i zaufany partner, któremu w styczniu 2023 r. powierzyliśmy generalne wykonawstwo inwestycji „Na Okrzei” na warszawskiej Pradze-Północ. Cenimy naszą dotychczasową współpracę dlatego jesteśmy przekonani, że i tym razem FTC zagwarantuje wysoki standard realizacji robót i bardzo dobrą jakoś naszej kolejnej inwestycji” – komentuje wybór generalnego wykonawcy Agata Czarnowicz, Project Manager w Matexi Polska.

 

Rozpoczęcie sprzedaży pierwszego etapu inwestycji Matexi Polska zaplanowała na marzec 2024 roku.

mat.pras.

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach IV etapu nieruchomości inwestycyjnej City Vibe w Krakowie

develia-krakow-city-vibe-wizualizacja-bud-d_-5-1395x785
Rozpoczęły się prace budowlane w IV etapie osiedla City Vibe, które Develia realizuje na krakowskim Płaszowie.

W ramach inwestycji powstaną dwa budynki obejmujące 274 mieszkania. Rolę generalnego wykonawcy powierzono firmie TK Bud. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na II kwartał 2025 r.
Nieruchomość inwestycyjna City Vibe to funkcjonalny, wieloetapowy projekt mieszkaniowy powstający w Krakowie przy ul. Myśliwskiej 68. Aktualnie rozpoczęła się realizacja IV etapu inwestycji. Wybudowane zostaną dwa 5-piętrowe budynki. W każdym z nich powstanie po 137 mieszkań w najbardziej poszukiwanych przez klientów metrażach – od 30 do 80 m kw. – z ogródkami, loggiami lub balkonami.

– City Vibe to kompleks mający charakter samodzielnego „miasta w mieście”. Położenie blisko ścisłego centrum Krakowa, w otoczeniu zieleni i terenów rekreacyjnych sprawia, że cieszy się dużą popularnością. W IV etapie w ramach dwumiesięcznej przedsprzedaży znaleźliśmy nabywców na ponad 30 proc. lokali. Wkrótce do naszej oferty wprowadzimy kolejną pulę mieszkań, co w połączeniu z innymi aktywnymi projektami zapewni naszym klientom szeroki wybór dostępnych mieszkań na terenie aglomeracji krakowskiej. – podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

 

Źródło: Develia S.A. 

Archicom kilka tygodni po starcie II etapu inwestycji uruchamia sprzedaż kolejnej fazy Zenitu w Łodzi

Zenit III etap_2_
Osiedle na wschodzie aglomeracji powstaje według strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi. Komfortowe mieszkania, pakiet technologii umożliwiającej bezdotykowe korzystanie z części wspólnych i wszechobecna zieleń na zewnątrz to rewolucyjna zmiana na terenie zajmowanym latami przez jedną z sieci handlowych. Archicom uruchamia w puli sprzedażowej kolejny etap miastotwórczej inwestycji. Tym razem na nabywców czeka 159 mieszkań.

Powstaną one w budynku o charakterze zabudowy kaskadowej posiadającym od czterech do ośmiu pięter i dwa parterowe przejścia bramowe. Każdy z lokali o powierzchniach od 27 do 83 mkw. będzie wyposażony w balkon, taras, loggię lub przydomowy ogródek wydzielony żywopłotem.

Trzeci etap to atrakcyjne przestrzenie mieszkalne z jednym, dwoma, trzema oraz czterema pokojami. Budynek zaplanowaliśmy przy wjeździe na teren Zenitu od strony ulicy Widzewskiej, vis-à-vis osiedlowego huba elektromobilności Echo Share, który wkrótce przeniesiemy w to miejsce z obecnej lokalizacji przy Biurze Sprzedaży. Mieszkańcy będą więc mogli nie tylko przy pomocy aplikacji, ale także wyglądając przez okno lub stojąc na balkonie, sprawdzać jaki ekologiczny pojazd z floty – hulajnoga, rower, samochód – jest dostępny w danym momencie do wyłącznej dyspozycji lokatorów naszej inwestycji – mówi Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Źródło: Archicom.

Deweloper Develia otwiera dwa nowe biura sprzedaży w Warszawie

next-ursus
Deweloper Develia otwiera dwa nowe biura sprzedaży w Warszawie.

Develia otworzyła nowe biura sprzedaży dla swoich dwóch warszawskich inwestycji – Oliwska Vita na Targówku i Krakowska Vita na pograniczu Włoch i Ochoty. Obecnie na stołeczną ofertę dewelopera składa się 615 mieszkań oferowanych w dziesięciu projektach po obu stronach Wisły.

W nowych biurach sprzedaży pracownicy Develii są dostępni od poniedziałku do soboty. Zainteresowane osoby mogą omówić szczegóły dotyczące realizowanych projektów, a także zapoznać się z planowanym kształtem inwestycji dzięki makietom i wizualizacjom 3D czy podpisać umowę rezerwacyjną. Po wcześniejszym umówieniu spotkania eksperci ds. kredytów służą pomocą w doborze optymalnej oferty i wspierają w procesie składania dokumentów w banku.

– Poszukiwanie mieszkania rozpoczynamy zazwyczaj w Internecie, nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem dewelopera i wizyty w biurze sprzedaży na terenie inwestycji. Na miejscu możemy zapoznać się z planami inwestycji w najdrobniejszych detalach, ale również spróbować negocjacji cenowych i podpisać umowę rezerwacyjną. Dobrym pomysłem jest również krótki spacer po okolicy, dzięki któremu dowiemy się więcej o bezpośrednim otoczeniu projektu i jego uwarunkowaniach przestrzennych – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

 

Źródło: Develia.

Na czym polega obietnica współczesnego dewelopera?

olbryk
Deweloperzy są dziś odpowiedzialni nie tylko za realizację inwestycji mieszkaniowych, ale coraz częściej kreują trendy dotyczące stylu życia mieszkańców. Współpracują z architektami, urbanistami i innymi ekspertami, aby tworzyć miejsca, które poza funkcją mieszkaniową ułatwiają budowanie prozdrowotnych i prośrodowiskowych nawyków, dopełniając aktualną tkankę miejską. Idąc o krok dalej, branża deweloperska wspiera nabywców mieszkań od początku procesu zakupowego, przez wykończenie wymarzonego „M”, kończąc na wieloletnim partnerstwie również po przekazaniu kluczy.

Na czym polega idea tworzenia miejsc od „od A do Życia”?

Wieloletnie partnerstwo

Wraz z dynamicznym postępem urbanizacyjnym redefinicji ulega także rola deweloperów. Dziś nie wystarczy jedynie budowanie czterech ścian. Firmy deweloperskie muszą jednocześnie kształtować tkankę miejską, biorąc pod uwagę jej trwały wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności. Tradycyjne podejście do projektowania osiedli opierało się dotąd głównie na zagospodarowaniu przestrzennym i estetyce architektonicznej. Jednak współcześni deweloperzy coraz częściej zauważają, że miasto to coś więcej, niż tylko zbiór budynków. Nowa wizja zakłada tworzenie zrównoważonych, przyjaznych dla ludzi i środowiska osiedli, gdzie mieszkańcy mają łatwy dostęp do terenów zielonych, miejsc rekreacyjnych i wszelkich niezbędnych usług.

Obietnica tworzenia miejsc „od A do Życia” to podejście, które wyznacza nową normę w obszarze praktyk deweloperskich i długofalowej obsługi klienta. Nie jest to jedynie zobowiązanie do dostarczenia jakościowego produktu, ale pełne zaangażowanie w satysfakcję inwestora na każdym etapie procesu. Rola dewelopera jednak nie kończy się na przekazaniu kluczy – jest to zaledwie początek długotrwałego partnerstwa – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Kompleksowe wsparcie

Obecnie deweloper powinien być swoistym doradcą, m.in. w obszarze aranżacji wnętrz i nowoczesnych rozwiązań smart home. Wiodące na rynku firmy wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie wykończenia mieszkania. Zależy im zarówno na wygodzie, jak i szybkości procesu.

Podczas projektowania całych osiedli, jak i poszczególnych wnętrz, zwracamy uwagę na potrzeby i upodobania mieszkańców – to oni będą ostatecznym beneficjentem efektów naszej pracy. Tworzymy prawdziwą wartość i oferujemy udogodnienia, dzięki którym wyznaczamy najwyższy standard zamieszkiwania w odpowiedzi na ponadczasowe trendy. Budując nasze osiedla, kierujemy się koncepcją „trzeciego miejsca”, czyli kompleksowej przestrzeni do odpoczynku od życia codziennego w domu i w pracy. Ma ona stanowić strefę neutralną, w której mieszkańcy mogą pielęgnować życie społeczne czy aktywnie spędzać swój wolny czas – wyjaśnia Waldemar Olbryk.

Tkanka miejska odgrywa kluczową rolę w jakości życia mieszkańców. Deweloperzy starają się tworzyć miejsca, które są dostępne, bezpieczne i ekologiczne. To nie tylko kwestia lokalizacji, ale także całej infrastruktury i zrównoważonych rozwiązań urbanistycznych. Ta swoista struktura kształtuje codzienność jej mieszkańców, wpływa na ich zdrowie, mobilność, a także definiuje zarówno poczucie przynależności do danej społeczności, jak i styl życia. Choć współczesne miasta stają przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, szybkim tempem wzrostu populacji czy ewoluującymi potrzebami społecznymi, odpowiedzialna branża deweloperska znajduje sposoby, by stawiać im czoła.

Źródło: Archicom.