Rynek nieruchomości inwestycyjnych: CPI Property Group zwiększyła swoje udziały w IMMOFINANZ do ponad 48%

CPI_fot

Dzieje się na rynku nieruchomości inwestycyjnych – CPI Property Group zwiększyła swoje udziały w IMMOFINANZ do ponad 48%.

CPI Property Group (CPIPG) i CEE Immobilien GmbH, spółka należąca w całości do S IMMO AG, podpisały 31 stycznia br. umowę nabycia 17 543 937 akcji IMMOFINANZ AG, odpowiadających udziałowi w wysokości ok. 12,69% w kapitale zakładowym IMMOFINANZ. Ponadto zawarta umowa obejmuje również nabycie przez CPIPG dodatkowych akcji, zaoferowanych w ramach częściowej oferty przejęcia IMMOFINANZ ogłoszonej przez CEE Immobilien GmbH w dniu 23 grudnia 2021 r. Cena nabycia jednej akcji wynosi 23 EUR razem z dywidendą.

Na dzień 31 stycznia 2022 r. CPIPG posiada zatem (bezpośrednio i pośrednio) łącznie 26 621 030 akcji IMMOFINANZ, co odpowiada udziałowi wynoszącemu około 19,25%. oraz dalsze 39 986 345 akcji IMMOFINANZ (około 28,92%) na podstawie umów warunkowych. Powyższe stanowi łącznie 66 607 375 akcji, co odpowiada udziałowi w wysokości ok. 48,18% w kapitale zakładowym IMMOFINANZ.

Inwestowanie w nieruchomości potrzebne. Victoria Dom pozyskała 70 mln zł z emisji obligacji

Olchowy_park_E_B_02b
Spółka Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii T. Sprzedane zostały wszystkie oferowane papiery o wartości 70 mln zł.

Pozyskane środki finansowe Victoria Dom planuje przeznaczyć na finansowanie bieżących projektów. Spółka chce ponadto zakupić grunty pod nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i Krakowie. Obligacje serii T będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

„W ramach emisji sprzedaliśmy wszystkie oferowane papiery. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia kolejnych podmiotów finansowych do grupy współpracujących z nami inwestorów. Z każdą kolejną ofertą grupa instytucji jest coraz większa. Cieszymy się z okazanego zaufania i zaangażowania w zakresie finansowania naszej działalności. Inwestorzy cały czas bardzo chętnie inwestują w papiery korporacyjne podmiotów o silnym standingu finansowym. Pozyskane środki posłużą zabezpieczeniu finansowania projektów realizowanych na terenie aglomeracji warszawskiej oraz krakowskiej. Duży zainteresowanie objęciem oferowanych przez nas papierów korporacyjnych zachęca nas do dalszego korzystania z tej formy finansowania. W związku ze wzrostem skali działalności będziemy w miarę potrzeb organizowali kolejne emisje obligacji” – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Victoria Dom S.A.

2 grudnia rusza IPO Simple Day o wartości do 10 mln zł

Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day
Po trzech kwartałach 2021 roku spółka Simple Day odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 14 mln zł.

Spółka Simple Day to firma działająca w branży e-commerce, właściciel marki Twój Cel To. Firma rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji, w ramach której oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent ustalił maksymalną cenę akcji na 16 zł za jedną akcję. Już dzisiaj, tj. 16 listopada rozpoczyna się proces budowy księgi popytu, który potrwa do 30 listopada. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona 1 grudnia. Zapisy na akcje będę prowadzone od 2 do 9 grudnia.

Wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszego miliona sprzedanych produktów. Nasza strategia zakłada dalszy organiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy, zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy odbiorców. Naszą przewagą jest kilkuletnie doświadczenie na rynku e-commerce oraz nowoczesne podejście do sprzedaży, realizowanej za pośrednictwem własnych kanałów. Model biznesowy Simple Day jest bardzo zoptymalizowany. To wszystko pozwala nam na bezpośredni kontakt z klientami i szybką reakcję na ich potrzeby, przy zachowaniu wysokiej marży – mówi Michał Karewicz, prezes zarządu i akcjonariusz Simple Day.

Zarząd MLP Group wyemituje obligacje o wartości 20 mln EUR

_EGE8534X
MLP Group przeprowadzi kolejną emisję obligacji o wartości 20 mln EUR. Papiery dłużne zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku.

Wykup papierów dłużnych nastąpi w dniu 17 maja 2024 r. Zarząd MLP Group podjął uchwałę o emisji 20.000 niezabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 EUR za jedną obligację. Oferta zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku po cenie emisyjnej 1000 EUR za jedną obligację. Dzięki tej emisji MLP Group pozyska kwotę 20 mln EUR.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy cykl spotkań z inwestorami, którzy potwierdzili zainteresowanie objęcia emitowanych przez nas obligacji i finansowania rozwoju MLP Group. Jesteśmy również zadowoleni z uzyskanych warunków oprocentowania kuponu odsetkowego, który aktualnie kształtuje się w okolicach 1,70% – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group S.A.

Spółka SUNEX planuje przeprowadzić emisję akcji

R.Kalyciok
Zarząd SUNEX S.A. zamierza przeprowadzić emisję akcji w oparciu o Memorandum Informacyjne. Pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnych technologii. Celem jest także zwiększenie płynności i otwarcie Spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Decyzje w sprawie emisji akcji będą podejmowane przez akcjonariuszy na ZWZA zwołanym na 27 maja br.

Zarząd SUNEX S.A. w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadził punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem Zarządu SUNEX jest, aby emisja nastąpiła w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów, na podstawie Memorandum Informacyjnego – maksymalna wartość oferty może wynieść 2,5 mln Euro. Decyzja w sprawie emisji akcji zapadnie na najbliższym ZWZA zaplanowanym na 27 maja br.

Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania, które umożliwi przyspieszenie realizacji strategicznych planów Spółki w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

– Mamy dużą liczbę zamówień, chcemy się dalej dynamicznie rozwijać. Branża odnawialnych źródeł energii jest bardzo perspektywiczna. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, przy wsparciu rządowych programów pomocowych, powoduje dynamiczny wzrost popytu na systemy bazujące na OZE. Realizacja projektów obejmujących zwiększenie mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych technologii m.in. w zakresie automatyzacji produkcji, pozwoli wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną i wykorzystać rynkową koniunkturę. Celem przeprowadzenia oferty akcji jest również zwiększenie płynności akcji oraz otwarcie Spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Na potrzeby finansowania rozwoju i uruchamiania innowacyjnych technologii SUNEX ubiega się o dofinansowanie ze środków programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Źródło: SUNEX S.A.

Oferta IPO CTP z wyceną 14 euro za akcję, kapitalizacja rynkowa spółki na poziomie 5,6 mld euro

CTPark_Opole_1

CTP B.V. („CTP” lub „Spółka” lub, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”), wiodący zintegrowany europejski właściciel i deweloper nieruchomości logistycznych, ogłasza dziś ofertę („Oferta”) jego akcji („Akcje”) z udaną wyceną 14 euro za jedną akcję („Cena Oferty”). Notowanie i handel Akcjami na giełdzie Euronext Amsterdam na zasadzie „as-if-and-when-issued” rozpocznie się dzisiaj, w czwartek 25 marca 2021 r. o godz. 9:00 CET.

Remon Vos, CEO CTP powiedział: „Debiut CTP na giełdzie Euronext Amsterdam to kolejny etap w niesamowitej podróży. Jestem dumny, że mogę świętować ten dzień wraz z moim zespołem. Od ponad dwóch dekad jesteśmy pasjonatami nieruchomości przemysłowych i logistycznych. Od niskich kosztów po zaawansowane technologie, napędzamy rozwój e-commerce, umożliwiając przeładunek bezpośredni typu cross-dock i ostatniej mili. Zaczynaliśmy jako start-up, a dziś jesteśmy w pierwszej piątce graczy posiadających nieruchomości klasy A, zatrudniającym ponad 400 pracowników.
Jesteśmy wierni naszej wizji ”Parkmakers”; posiadamy certyfikację BREEAM i jesteśmy neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dokonaliśmy tego dzięki naszej wspaniałej sieci, miastom, w które zainwestowaliśmy i ponad 700 klientom, którzy pomogli nam uczyć się biznesu i rozwijać tę fantastyczną firmę. Ale przede wszystkim, dzięki pracy zespołowej i wszystkim utalentowanym, pracowitym i ambitnym ludziom w CTP.

Nadszedł czas na imponujący wzrost. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć, zwiększyć naszą obecność w Europie i jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 10 milionów mkw. powierzchni najmu brutto do 2023 roku. Region Europy Środkowo-Wschodniej, ze swoją atrakcyjną bazą kosztową, dobrą infrastrukturą i strategiczną lokalizacją, oferuje ogromny potencjał do rozwoju. Dzięki naszemu przedsiębiorczemu, innowacyjnemu i kreatywnemu nastawieniu możemy rozszerzyć działalność także w innych regionach, wspierani przez naszą silną bazę klientów, dodatkowy kapitał i wielką chęć kontynuowania naszej podróży”.

Richard Wilkinson, CFO w CTP stwierdził: „Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym dla firmy. Po naszym zeszłorocznym wejściu na rynki kapitału dłużnego z serią zielonych obligacji, dziś zrealizowaliśmy największe IPO w europejskiej branży nieruchomości od 2014 roku. Stanowi to rzeczywiste uznanie dla wysokiej jakości zrównoważonych lokalizacji, których jesteśmy właścicielem i operatorem, a także dla solidnych perspektyw naszej działalności.
Pozytywna reakcja, jaką otrzymaliśmy od inwestorów, utwierdza nas w przekonaniu, że wizja “Parkmakers” CTP doskonale wpisuje się w przyszłe trendy w globalnym sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Bycie spółką publiczną daje nam elastyczność finansową, dzięki której możemy kontynuować naszą udaną strategię w przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na naszych nowych akcjonariuszy, którzy dołączają do nas w naszej podróży.”

mat.pras.

Cena akcji Answear.com w IPO ustalona na 25,00 zł

analiza

Oferta publiczna akcji Answear.com spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Cena jednej akcji w Ofercie została ustalona na 25 zł. Oznacza to, że wartość oferty minimalnie przekroczy 80 mln zł. Przy uwzględnieniu ceny akcji w Ofercie, kapitalizacja Spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie wartość prawie 430 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Answear.com pozyska ok 45 mln zł.

Answear.com to działający od  2011 r. wiodący e-commerce sprzedający modę w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie Spółka prowadzi działalność w 7 krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.

– Cieszę się z bardzo dużego zainteresowania ofertą Answear.com wśród inwestorów detalicznych do których trafi 20 proc. oferowanych akcji. Liczę na to, że będzie wśród nich wielu nowych klientów naszego sklepu. Cieszymy się również z możliwości pozyskania nowych inwestorów instytucjonalych. Ostatnie dni były dla nas niezwykle intensywne i pracowite. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i co najważniejsze dostrzegają dalszy potencjał do wzrostu skali działalności i budowy wartości firmy. Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego rozwoju Answear.com. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Oferta Answear.com obejmuje 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1.380.645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03 proc. rozwodnionego kapitału Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również liczbę akcji w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644.330 walorów, stanowiących 20 proc. sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2.577.315 akcji. Intencją Answear.com i MCI jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji i praw do akcji składające się na Ofertę Publiczną Answear.com, a także pozostałych walorów należących do Forum X i MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, Forum X i MCI zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest na około 8 stycznia 2021 r.

– W opinii MCI cena 25zł nie oddaje w pełni potencjału Answear.com, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu Spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów. – komentuje Krzysztof Konopinski, Senior Advisor MCI.
– Chciałbym podkreślić, że jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidulanych m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Źródło: Answear.com

Vectra: 5,41 zł za akcję Netii

172Wraz z początkiem lipca 2014 roku Vectra ogłosiła wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż 33 procent kapitału spółki Netia. Kwota ta przełożyła się na 114,81 milionów akcji.

Koszt jednej akcji miał wynieść 5,31 zł. Vectra poinformowała jednak o zmianie ceny w wezwaniu na akcje Netii.

Od dnia 23 lipca do 29 lipca 2014 roku cena jednej akcji wyniesie 5,41 zł. Po tym czasie, a więc od 30 lipca do 5 sierpnia 2014 roku cena ta spadnie do 5,11 zł za akcję spółki.