Ochrona kapitału w przypadku sytuacji kryzysowych na rynkach finansowych

EWA KUMOREK
Inwazja Rosji na Ukrainę jest dramatem humanitarnym, budzącym troskę przede wszystkim o bezpieczeństwo i życie wielu ludzi. Nie jest jednak wydarzeniem bez precedensu, takie rzeczy jednak się dzieją i możemy być ich świadkami.

Spis treści:
Zawirowania na rynkach finansowych
Lokowanie pieniędzy w bezpieczne instrumenty
Portfel karalucha

Zawirowania na rynkach finansowych
Wystarczy wspomnieć choćby terrorystyczny atak na World Trade Center 11 września 2001 r, czy inne, bardziej odległe konflikty zbrojne, głównie o charakterze lokalnym. Niemal zawsze towarzyszą im silne zawirowania na rynkach finansowych, co może mieć bezpośrednie przełożenie na sytuację materialną wielu osób, nawet pozostających daleko poza obszarem bezpośredniego zagrożenia. Potężne spadki notowań akcji na niemal wszystkich światowych giełdach, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach dają pojęcie o skali ryzyka, na jakie narażone bywają nasze oszczędności i kapitał, często gromadzony przez lata. Natychmiast rodzą się więc pytania, co w takich momentach robić, jak chronić się przed stratami lub przynajmniej ograniczać ich skalę.

Lokowanie pieniędzy w bezpieczne instrumenty
Odpowiedzi należy szukać w dwóch przekrojach: działań doraźnych oraz długofalowego myślenia o swoich finansach. W tym pierwszym obszarze przede wszystkim narzucają się intuicyjnie pomysły najprostsze i najbardziej sprawdzone.
Trzeba lokować pieniądze w uznawanych za najbardziej bezpieczne instrumenty, którymi od dawna pozostają złoto, dolary, obligacje skarbowe państw o największej wiarygodności kredytowej oraz gotówka, której odpowiedni zapas należy trzymać nawet w przysłowiowej skarpecie. Oczywiście współczesny świat finansów daje znacznie więcej możliwości, ale trzeba też zdawać sobie sprawę że inwestowanie w nie zawsze wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Przy tym nie chodzi tylko o ryzyko spadku notowań i utraty wartości, ale także związane z ewentualnymi kwestiami technicznymi. Większość instrumentów finansowych ma postać niematerialną, a więc istnieje w postaci zapisów elektronicznych. Są one oczywiście odpowiednio zabezpieczone, ale nie można wykluczyć, że dojdzie do awarii lub cyberataku, w wyniku których dostęp do kapitału zostanie ograniczony. W wariancie bardziej przyziemnym, zawsze w obliczu zagrożenia ustawiamy się w kolejkach po zakup artykułów pierwszej potrzeby oraz do bankomatów. Tego typu działania najczęściej są nie w pełni skuteczne, bowiem na rynkach mamy z reguły do czynienia z przejawami paniki, a więc niedoborów towarów oraz gwałtowną przeceną akcji, czy bardziej wrażliwych walut. Sprzedaż akcji w trakcie największych spadków zwykle nie jest najlepszym pomysłem, ale mechanizmy psychologiczne często wymuszają tego typu zachowania. Oczywiście więc warto na tego typu dramatyczne okoliczności zabezpieczyć się zawczasu. Zagrożeń we współczesnym świecie nie brakuje, zarówno tych militarnych, ale także związanych ze zmianami klimatycznymi, czy z dominacją technologii cyfrowych i ich wrażliwością na nieprzewidywalne wydarzenia.

Portfel karalucha
Najlepszym sposobem zabezpieczenia kapitału przed różnego rodzaju zagrożeniami, jest podzielenie go na kilka części i ulokowanie każdej z nich w innej klasie aktywów, jak mawiają fachowcy, lub według obiegowej mądrości, stosowania zasady nie wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Co prawda czasem można napotkać na różnego rodzaju „bezcenne rady” mające mniej lub bardziej racjonalne podstawy. Wśród nich można nawet znaleźć przepis na „portfel karalucha”. Te nieprzyjemne insekty mają jednak wyjątkową zdolność do przetrwania w niekorzystnych warunkach i podobno jako gatunek, istnieją na świecie nieprzerwanie od 350 milionów lat. Koncepcja takiego portfela jest ani zbyt wyszukana, ani oryginalna, a nazwa moa na celu raczej przyciągnięcie uwagi odbiorców. Zakłada ona podzielenie posiadanego kapitału na cztery równe części i ulokowanie każdej z nich w akcje, obligacje skarbowe, w złocie oraz trzymanie jednej z nich w formie gotówki. W rzeczywistości jednej uniwersalnej zasady nie ma, a skład i proporcje składników każdego portfela zależą od indywidualnego podejścia każdego jego posiadacza, w zależności od tolerancji ryzyka, umiejętności, cech charakteru i przekonań. Portfel karalucha może jednak być traktowany jako pewien modelowy przykład sposobu myślenia o bezpiecznym lokowaniu kapitału.
Opracowanie:
Ewa Kumorek-Fedor
Prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych
Klub Inwestorek Indywidualnych

Rynek inwestycyjny: kobiety na rynku finansowym – stan obecny i przyszłość

Kumorek Fedor
Kobiety postrzegają inwestowanie jako dziedzinę wymagającą specjalistycznej wiedzy, dużego zaangażowania i czasu, a także opartą przede wszystkim na spekulacjach i zarezerwowaną dla mężczyzn. Taki stereotyp zamyka im dostęp do prostych narzędzi, które mogłyby zapewnić im oraz ich rodzinom bezpieczną przyszłość i niezależność finansową. Rozwiązaniem może być szersza edukacja finansowa i pokazywanie dobrych przykładów kobiet inwestorek – takie wnioski wynikają z debaty zainicjowanej przez Klub Inwestorek Indywidualnych, która odbyła się w grudniu 2021 r.

Debata online pt. „Inwestycje nie mają płci – kobiety na rynku finansowym, stan obecny i przyszłość” zainaugurowała działalność Klubu Inwestorek Indywidualnych, którego pomysłodawczynią i prezeską jest Ewa Kumorek-Fedor. – KII jest odpowiedzią na rosnące potrzeby aspiracje i kompetencje kobiet do uczestnictwa i większej obecności kobiet na rynku finansowym – mówi Ewa Kumorek-Fedor. – Wszystko wskazuje na to, że nadeszła era kobiet, które chcą się rozwijać, inspirować, angażować w pracę zawodową i być niezależnymi finansowo. W Klubie Inwestorek Indywidualnych będziemy im to ułatwiać, zwiększając dostęp do wiedzy, mentoringu, przykładów i narzędzi umożliwiających dostęp do rynków finansowych.

Podczas inauguracyjnej debaty uczestniczki i uczestnicy skupili się przede wszystkim na diagnozie obecnej sytuacji i możliwych receptach na jej zmianę. Udział w dyskusji wzięli członkowie Rady Ekspertów KII: Milena Olszewska-Miszuris (Co-Chair 30% Club Poland, prezeska zarządu WM Advisory Sp. z o.o.), prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH), Jarosław Grzywiński, ekspert Business Center Club, Grzegorz Łętocha, członek zarządu w Nationale-Nederlanden PTE S.A i doradca inwestycyjny, Maciej Samcik, bloger i dziennikarz finansowy, a także Ewa Kumorek -Fedor, prezes KIubu Inwestorek Indywidualnych, Dorota Sierakowska – analityczka Domu Maklerskiego BOŚ i przedsiębiorczyni. Debatę prowadził Andrzej Stec, redaktor naczelny „Parkietu” i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Z badań, przytoczonych m.in. w pierwszym raporcie KII pt. „Czas na kobiety w gospodarce”, opublikowanym w listopadzie 2021 r., wynika, że kobiety stanowią w Polsce od lat niespełna 10 proc. wśród inwestorów giełdowych i tylko 6 proc. na najwyższych stanowiskach zarządów spółek. Jednocześnie polskie kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni – stanowią aż 66% osób kończących uczelnie wyższe. Jakie są zatem przyczyny niskiej reprezentacji kobiet na rynkach finansowych?
Zdaniem Mileny Olszewskiej-Miszuris problem pojawia się już w momencie wyboru ścieżki kariery po studiach. – Mało jest przekazów o tym, jak atrakcyjna może to być dla kobiet praca: ciekawa, oferująca jasne, obiektywne zasady wynagrodzenia, rozwijająca, przynosząca cenne kontakty z ludźmi – podkreśliła Co-Chair 30% Club Poland. – W rezultacie wiele kobiet nawet nie rozważa takiej drogi, a dodatkowo brak przykładów kobiecych karier w finansach sprawia wrażenie, że to dziedzina zarezerwowana dla mężczyzn. W konsekwencji np. inwestorom instytucjonalnym brakuje często odpowiedniej liczby kandydatek do rad nadzorczych, a przez to później nominacji do zarządów i koło się zamyka.

Z tą diagnozą zgodziła się analityczka DM BOŚ, Dorota Sierakowska, która dodała: – Istotne wydaje się także to, że kobiety mając niższe zarobki, nie posiadają często wystarczającego kapitału na długoterminowe inwestycje, a ponadto zniechęca je brak wiedzy i przewaga mężczyzn. Z kolei praca w finansach postrzegana jest jako mniej elastyczna niż np. w IT, która również oferuje atrakcyjne wynagrodzenie.

Kobiety także inaczej podchodzą do inwestowania i mają odmienne potrzeby w tym zakresie od mężczyzn. – Kobiety są bardziej skłonne do ryzyka, kiedy są w związkach – mężczyźni natomiast inwestują agresywniej jako single – mówił prof. Krzysztof Borowski. – Ponadto kobiety są lepsze w inwestycjach długoterminowych i przykładają większą wagę do elementów ESG, a także do precyzyjnego określenia celów dla konkretnej inwestycji (np. na edukację, na dom, na emeryturę). Jednocześnie wolą kupić mniej droższych akcji niż więcej tańszych – preferują więc jakość, a nie ilość. To wszystko ma przełożenie na ofertę z zakresu asset management, która powinna być skrojona na miarę tych potrzeb.

Różnice te wynikają także z braku wiedzy. Jak wskazała Dorota Sierakowska, wiele kobiet uważa, że giełda oznacza spekulacje, agresywne, nieczyste zagrania, ciągłe napięcie. – Często są zdziwione, że istnieją inwestycje długoterminowe, fundusze typu ETF – mówiła analityczka.

Ten wątek rozwinął Maciej Samcik, podkreślając, że kobiety wciąż postrzegają inwestowanie jako trudne i czasochłonne. – Kobietom giełda kojarzy się z day traderami, wydaje im się, że spekulacji nie można uniknąć, jeśli chce się być inwestorką. Dlatego w rodzinach zwykle zajmują się zarządzaniem bieżącymi wydatkami, a kwestię większych pieniędzy zostawiają mężczyznom – argumentował bloger. – Uważają, że inwestycje wymagają ciągłego zaangażowania, dużej wiedzy – pieniądze nie są dla nich tego warte. Nie zdają sobie często sprawy z tego, że aby zbudować przyzwoity portfel na początek wystarczy smartfon, odpowiednia aplikacja i w dziesięć minut można zostać inwestorką.

Stąd tak istotny wpływ na obecną i przyszłą obecność kobiet w finansach ma edukacja, która jest jednym z głównych celów Klubu Inwestorek Indywidualnych. – W KII chcemy się mocno skupić na przekazywaniu kobietom takiej właśnie praktycznej wiedzy, przy okazji rozprawiając się ze stereotypem, według którego do inwestowania potrzebna jest żmudnie zdobywana latami wiedza, na którą kobiety, pochłonięte obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, zwyczajnie nie mają już czasu – podkreślała Ewa Kumorek-Fedor.

Maciej Samcik wskazywał jednocześnie na poruszany w wielu badaniach, w tym w przywoływanym już raporcie „Czas na kobiety w gospodarce”, problem połączenia kariery w finansach z życiem rodzinnym, który blokuje kobiecy rozwój. Jednak zdaniem Jarosława Grzywińskiego, eksperta BCC, przyczyny te muszą leżeć głębiej. – Spójrzmy na wymiar sprawiedliwości – tam również kobiety płacą taką samą cenę za karierę, a jednak dziedzina ta jest całkowicie przez nie zdominowana. Zgadzam się natomiast, że kobiety potrzebują skrojonego na miarę paradygmatu inwestowania: bardziej niż dla mężczyzn liczy się dla nich wiarygodność instrumentu, stopa zwrotu, etyka biznesu, analiza fundamentalna.

Dlatego też, przechodząc do recept na zwiększenie reprezentacji kobiet na rynkach finansowych uczestniczki i uczestnicy debaty zgodnie podkreślali konieczność pokonania stereotypów dotyczących inwestowania poprzez edukację i przykłady kobiecych sukcesów w finansach, a z drugiej dopasowania oferty instrumentów i usług pod kątem potrzeb kobiet. W szczegółach z kolei można było dostrzec różnice, np. dotyczące kwestii parytetów. Jestem przekonany, że kobiety sięgną w ciągu najbliższych lat po należne im miejsce w biznesie i finansach, bo po prostu tego pragną i potrzebują, rozwijają się w tym kierunku – podkreślał Grzegorz Łętocha. – Tak jak w przypadku innych zawodów do niedawna tradycyjnie męskich, tylko kwestią czasu jest większa obecność kobiet w finansach, bo mają do tego naturalne predyspozycje, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe, wymagające systematyczności, zachowania spokoju. Jednak być może parytety mogą tu pomóc, tak jak swego czasu istotną rolę w dostępie do awansu społecznego odegrały punkty za pochodzenie. Ważne, żeby w tych przemianach postawić na współpracę i kompromisy, a nie konfrontację. Dlatego bardzo wspieram inicjatywy takie jak KII.

– Uważam, że szalenie ważne jest aktywne działanie, mówienie o korzyściach z różnorodności, szerzenie wiedzy o kryteriach ESG. Bo dla kobiet ważne jest też to, że mogą zrobić coś dobrego dla świata, a to umożliwiają właśnie wysokie stanowiska. Siedzenie przy stole daje władzę. Wtedy kobiety będą mogły zmieniać świat, a tego nam wszystkim potrzeba – podsumowała Milena Olszewska-Miszuris.
Debata „Inwestycje nie mają płci – kobiety na rynku finansowym, stan obecny i przyszłość” zapoczątkowała działalność Klubu Inwestorek Indywidualnych. – Jestem przekonana, że przy wsparciu takiej Rady Ekspertów oraz kobiet, które do nas dołączą, zmienimy charakter i zakres obecności kobiet na rynku finansowym w Polsce – mówi Ewa Kumorek-Fedor. – Czeka na to polska gospodarka, a także same kobiety, dla których nareszcie nadchodzi czas na samorealizację i wykorzystanie szans płynących z ich wykształcenia i predyspozycji.

Źródło: Klub Inwestorek Indywidualnych.

Finanse: 22% Polek przechowywanie gotówki w domu uważa za bezpieczne

fabian-blank-78637-unsplash
Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zauważają rosnącą w Polsce inflację. Niestety, często walczą z nią nieodpowiednimi metodami.

Spis treści:
Jest chęć, brakuje wiedzy
Jak skutecznie chronić pieniądze przed inflacją?
Cechy dobrej inwestycji

Rekordowe poziomy inflacji nie umykają uwadze Polaków. Aż 4 na 5 czynnych zawodowo osób dostrzega wzrost cen, szczególnie benzyny i żywności – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych dla Aion Banku. Jak się okazuje, to kobiety częściej zauważają utratę wartości pieniądza. Szukając bezpieczeństwa dla swoich oszczędności, wybierają jednak nieefektywne sposoby, takie jak przechowywanie gotówki w domu czy na koncie bankowym.

Wzrost cen w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowało prawie 65 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn w Polsce – pokazało badanie przeprowadzone dla Aion Banku przez SW Research. W przypadku cen żywności różnica ta jest nieco większa – wynosi prawie 12 punktów procentowych.

– To zjawisko jest najpewniej wynikiem tego, że to właśnie kobiety są często odpowiedzialne za zarządzanie budżetem rodzinnym. W efekcie, to one częściej mierzą się z koniecznością dostosowania go do realiów silnej presji inflacyjnej – mówi Marta Zalewska, PR Owner Aion Banku.

Wyczulenie kobiet w Polsce na zjawisko utraty wartości pieniądza mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w szybkim reagowaniu na ten problem i ochronie oszczędności. Tym bardziej, że z badania wynika też, iż to właśnie kobiety częściej od mężczyzn deklarują postrzeganie finansów w perspektywie długoterminowej – i zdają sobie z tego sprawę: 57 proc. pań jest przekonanych, że to właśnie one poświęcają temu więcej uwagi niż panowie.

Problem w tym, że kobiety w temacie bezpiecznego i efektywnego lokowania oszczędności wyraźnie hołdują zakorzenionym przekonaniom, które niekoniecznie najlepiej realizują ich cele. To panie częściej niż mężczyźni wybierają mniejszy poziom ryzyka, preferując stabilne, ale niskie wzrosty z depozytów lub trzymanie środków na koncie bankowym lub w gotówce, w domu.

Jest chęć, brakuje wiedzy

Jak wynika z badania, formy oszczędzania, które dają kobietom wysokie poczucie bezpieczeństwa w obliczu wzrostu cen to przechowywanie gotówki w domu (22 proc.) czy na koncie bankowym (17 proc.). IKZE, czasowa lokata bankowa lub konto oszczędnościowe zaledwie przez 11 proc. respondentek są postrzegane jako bardzo bezpieczne w warunkach inflacji.

– Pieniądze przechowywane w gotówce lub na koncie bankowym tracą swoją wartość w efekcie wysokiej inflacji. Rozwiązaniem tego problemu jest pomnażanie swoich oszczędności na koncie oszczędnościowym lub poprzez inwestowanie. Tymczasem kobiety podchodzą strategicznie do kwestii planowania pod kątem finansowym, ale często mają wrażenie, że brakuje im odpowiedniej wiedzy, która pomogłaby w optymalizacji ich strategii – zauważa Marta Zalewska.

Kobiety zdają sobie z tego sprawę i oceniają swoją wiedzę z zakresu oszczędzania oraz inwestowania pieniędzy gorzej niż mężczyźni (o 9 punktów procentowych), pomimo bardziej przemyślanego podejścia do kwestii finansów. W odniesieniu do samego inwestowania różnice są jeszcze bardziej zauważalne – wynoszą aż 16 punktów procentowych. Czy widać szansę na zmianę tej sytuacji?

Jak skutecznie chronić pieniądze przed inflacją?

Prawie połowa kobiet (47 proc.) zdaje sobie sprawę z tego, że inwestowanie to dobra metoda walki z inflacją. Ponad połowa pań byłaby skłonna zainwestować w nieruchomości, a 4 na 10 w złoto. Obligacje (polskie lub najbardziej wiarygodnych krajów) i fundusze inwestycyjne szerokiego rynku są interesujące zaledwie dla około 11 proc. pań. Z kolei za najbardziej ryzykowne uważają kryptowaluty (42 proc.) i akcje pojedynczych spółek giełdowych (37 proc.).

Z psychologicznego punktu widzenia wydaje się, że do przełamania barier jest już niedaleko. Kobiety, choć same inwestują rzadziej, to częściej niż mężczyźni nie zgadzają się z twierdzeniem, że inwestycje są męską dziedziną.

– Ponad połowa kobiet jest otwarta na inwestowanie w przyszłości, ale często, błędnie łączą to z koniecznością posiadania wysokich środków finansowych. Tymczasem, aby zacząć inwestować na globalnych rynkach, wystarczy 20 euro i dostęp do mobilnej bankowości w Aion Banku – komentuje Marta Zalewska. – Klient określa tylko indywidualny poziom ryzyka i może zacząć pasywne inwestowanie.

Cechy dobrej inwestycji

Jakie powinny być cechy dobrej inwestycji zdaniem badanych kobiet? Przede wszystkim: przejrzystość i zrozumiałość (47 proc.), bezpieczeństwo i stabilny wzrost (42 proc.), możliwość wyjścia bez dodatkowych kosztów (34 proc.) oraz niskie prowizje i opłaty za zarządzanie – lub ich brak (21 proc.). To zrozumiałe oczekiwania, biorąc pod uwagę, że jedną z najczęściej wyrażanych przez badanych obaw jest strach przed poniesieniem straty, a dla wielu osób przeszkodą stojącą na drodze do rozpoczęcia inwestowania jest brak wystarczającej wiedzy na temat rynków finansowych. Spełnienie tych kryteriów gwarantuje popyt na dane rozwiązanie, które umożliwi pomnażanie pieniędzy. Przykładem jest platforma Aion Banku, w której – pomimo niskiego progu wejścia (20 EUR) – połowa klientów przeznaczyła ponad 1 000 EUR na inwestycje, podczas gdy średnia wartość portfela wynosi ponad 5 000 EUR.

Badanie dla Aion Banku zostało zrealizowane przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii na początku listopada 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków, którzy są aktywni zawodowo.

Źródło: Aion Bank.

„GPW Innovation Day” z sukcesem

GPW170418_048

Dnia 17 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja „GPW Innovation Day”.

W konferencji udział wzięło siedemnaście innowacyjnych spółek z takich sektorów jak gry komputerowe, biotechnologie czy IT. Konferencja dopisała pod względem frekwencji. W prezentacjach spółek uczestniczyło ponad 200 inwestorów indywidualnych. Obecni byli również liczni przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele blogsfery z dziedziny finansów.

W konferencji „GPW Innovation Day” udział wzięło blisko 60 przedstawicieli z niemal 40 instytucji finansowych z Polski i zagranicy. Łącznie wzięli oni udział w około 100 spotkaniach grupowych i indywidualnych.

Amazon kończy pierwszy etap rekrutacji pracowników

7Adecoo Poland, do którego należy Amazon, kończy właśnie pierwszy etap rekrutacji pracowników tymczasowych. W sumie zatrudnionych ma zostać około 5 tysięcy osób. Firma kończy również proces zatrudnienia około 1800 stałych pracowników.

Docelowo w Amazonie ma pracować dwukrotnie większa liczba pracowników.

Magazyny Amazona znajdują się w dwóch miastach w Polsce. Pierwszy magazyn zlokalizowany jest we Wrocławiu, natomiast drugi w Poznaniu.

Pracownicy tymczasowi mogą liczyć na wynagrodzenie w kwocie 13 złotych brutto za godzinę w Poznaniu, oraz 12,5 złotych brutto za godzinę we Wrocławiu. Do tego będą oni mogli otrzymać co miesiąc do 15 procent premii.

PKN Orlen leci w dół – finanse straty giganta

2PKN Orlen zanotował w drugim kwartale 2014 roku 5,39 miliardów złotych netto straty. Wynik ten znacząco odbiera od prognozowanych wyników, które zakładały raczej zysk na poziomie ponad 300 milionów złotych.

Za zły wynik w drugim kwartale odpowiedzialna jest sama spółka, która podjęła niekorzystne działania. Po pierwsze zmniejszyła wartość Orlen Lietuva o kwotę 4,2 miliardów złotych. Dodatkowo wartość Unipetrolu w Czechach również uległa obniżeniu o 0,7 miliarda złotych.

Działania te nie pozostały bez odpowiedzi i w konsekwencji negatywnie wpłynęły na wyniki PKN Orlen.

Inwestycje: połączenie gazowe od Gaz-Systemu

221Gaz-System uważa, że jeszcze pod koniec 2014 roku Komisja Europejska zdradzi, czy będzie dofinansowywać budowę łącznika gazowego. Miałby on prowadzić od Polski do Litwy.

Inwestycja zakłada zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego tych krajów. Ponadto kraje bałtyckie zostałyby zintegrowane z unijnym rynkiem gazowym. Likwidacji uległyby również wyspy energetyczne.

Projekt zakłada budowę łącznika o długości 534 km. Około 360 km znajdowałoby się po polskiej stronie, natomiast 170 po stronie litewskiej.

Koszt projektu to około 600 milionów euro. Gaz-System liczy, że Komisja Europejska przyznałaby na inwestycję 75% pokrycia łącznej kwoty. Budowa takiego połączenia zajęłaby około 6 lat.

Biedronka otworzy sklep internetowy?

145Sieć Biedronka planuje wejście na rynek e-commerce.

Ponoć w ostatnim czasie firma zatrudniła specjalistę, który będzie zajmował się zarządzaniem witrynami popularnego sklepu. Tym samym Biedronka przyznała, że planuje otworzyć sklep internetowy.

Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, nie chce póki co ujawnić, kogo zatrudnił na to stanowisko. Wiadomo jednak, że jest to osoba z zewnątrz firmy.

Sieć hoteli planuje dalsze inwestycje

223Gigant hotelowy – Orbis, nie wyklucza przejęć. Specjaliści analizują obecnie rynek nieruchomości pod kątem ciekawych i atrakcyjnych budynków.

Sieci Orbis zależy obecnie na jak największej rozbudowie. Prezes firmy informuje, że sieć planuje podtrzymać swój średniookresowy plan. Ten zakłada, że do 2016 roku w Polsce powstaną kolejne hotele Orbis. W sumie ma ich przybyć około 90.

Grupa Orbis rozwija się z roku na rok. W ubiegłym roku przychody sieci wynosiły 316,9 miliona złotych w pierwszym półroczu. W analogicznym okresie w roku bieżącym przychód ten wyniósł 326,8 miliona złotych.

Echo Investment z zyskiem netto 424,8 mln zł

18Grupa Kapitałowa Echo Investment zakończyła pierwszą połowę 2014 roku z zyskiem netto w kwocie 424,8 milionów złotych. Jest to wynik o ponad 40 procent wyższy, niż w analogicznym okresie w 2013 roku.

Przychody netto Grupy wyniosły nieco ponad 223,4 mln złotych. Jeśli natomiast chodzi o działalność operacyjną, to Echo Investment odnotowały w pierwszym półroczu przychód w wysokości 527,1 mln złotych.

Pod koniec pierwszego półrocza 2014 roku Grupa posiadała na swoim koncie 497,8 mln złotych.

Urzędy Skarbowe będą obsługiwały terminale płatnicze

120Urzędy Skarbowe coraz częściej starają się sprostać potrzebom i wymaganiom podatników.

W ramach proponowanej zmiany Ordynacji podatkowej, w urzędach ma zajść kilka istotnych zmian. Do jednej z nich zalicza się możliwość płacenia w urzędach kartą.

Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko ułatwienie podatnikom dokonywania płatności, ale również uproszczenie i przyspieszenie realizacji wielu procedur.

Podatnicy przyznają, że takie rozwiązanie przyniesie szereg korzyści i wyrażają się na jego temat w pozytywny sposób.

Zyski ze sprzedaży Emperii zadowalające

5Grupa Emperia Holding to dynamicznie rozwijająca się firma, która koncentruje się na segmencie detalicznym FMCG.

Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku grupa  Emperia Holding odnotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 981,8 milionów złotych.

Wynik ten pokrywa się niemal z tym, który grupa osiągnęła w 2013 roku w analogicznym okresie.

Mimo to, dzięki wyraźnemu wzrostowi marży handlowej w segmencie detalicznym, Emperia Holding odnotowała wyższy zysk ze sprzedaży. W pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł on nieco ponad 17,5 procent.

 

MLP Group z coraz lepszymi wynikami

175MLP Group S.A. zajmuje się budową oraz wynajmem magazynów oraz parków logistycznych. Ostatnio Grupa opublikowała skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku.

W pierwszej połowie roku aktywa netto MLP Group wzrosły rok do roku o 5 procent. Tym samym osiągnęły wynik 535,3 milionów złotych. Obroty grupy wzrosły natomiast o 6 procent, rok do roku osiągając poziom 48,2 milionów złotych.

Zarząd MLP Group S.A. poinformował również, że liczy na wyraźny wzrost dynamiki przychodów w drugiej połowie 2014 roku.

 

PIP przypomina, o czym należy pamiętać podczas pracy sezonowej

101PIP informuje, o czym powinny pamiętać osoby, które poszukują dorywczej, sezonowej pracy na wakacje.

Przede wszystkim należy sprawdzić firmę, w której chcemy podjąć zatrudnienie.

Państwowa Inspekcja Pracy uczula również na to, aby umowa pomiędzy stronami została sporządzona na piśmie. Umowa ta powinna zawierać dane obu stron oraz dokładną informację o zakresie czynności oraz wynagrodzeniu.

PIP ostrzega, że wiele osób pada ofiarą nadużyć, jeśli chodzi o prace sezonowe. Często pracodawcy zaniżają im wynagrodzenie, lub nie wypłacają go w ogóle. Wówczas, dysponując umową oraz poświadczeniem wykonania pracy, możemy skierować sprawę do sądu.

Polacy coraz chętniej kupują kosmetyki z kraju

125Polacy zaufali polskim firmom produkującym kosmetyki. Przeprowadzone badania wskazują, że zagraniczni sąsiedzi mają na swoich rynkach około 80 procent marek z innych krajów. U nas rodzime kosmetyki stanowią około 50 procent całego asortymentu na sklepowych półkach.

Polskie kosmetyki uznawane są przez konsumentów za produkty bardzo dobrej jakości. Część kupujących uważa, że są one znacznie lepsze od tych oferowanych przez zagranicznych producentów.

Jeszcze inni kupujący wskazują cenę, jako czynnik kluczowy przy wyborze produktu. Polskie kosmetyki są niejednokrotnie dużo tańsze od tych zagranicznych.

LOT otrzyma pomoc publiczną – zgoda KE

195Komisja Europejska uznała, że LOT-owi można udzielić pomocy publicznej zgodnie z zapisami prawa. LOT otrzyma w związku z tym 200 milionów euro na restrukturyzację.

Dzięki pomocy ze środków Unii Europejskiej Polskie Linie Lotnicze LOT będą miały szansę na odzyskanie rentowności. Wsparcie finansowe umożliwi również uruchomienie nowych połączeń od 2015 roku.

Do pogorszenia sytuacji finansowej LOT-u przyczyniła się decyzja komisji, gdyż zgodnie z nią LOT był zmuszony do zamknięcia wszystkich zagranicznych połączeń, jakie do tej pory wychodziły z polskich, regionalnych lotnisk.

Polacy nie płacą polis ubezpieczeniowych

8Jak informuje Rzeczpospolita, w zastraszającym tempie wzrasta liczba osób, którzy zalegają z płatnościami za składki.

Rejestr Dłużników ERIF przeprowadził badanie, z którego wynika, że w 2014 roku liczba zobowiązań konsumenckich w ramach ubezpieczeń zwiększyła się o około 70 procent, natomiast ich wartość prawie o 100 procent, w porównaniu do 2013 roku.

Średnio, zadłużenie ubezpieczeniowe przypadające na jedną osobę wynosi 1475 złotych wśród osób indywidualnych w 2013 roku. Jak to się ma w przypadku firm? Zobowiązania te są dużo wyższe, gdyż wynoszą około 2600 złotych na firmę w 2013 roku.

Fiskus zainteresował się sportowcami

166Ministerstwo Finansów wzięło na celownik polskich sportowców. Jeśli będą oni próbowali uniknąć zapłaty podatku, spotka ich kara ze strony fiskusa.

Obecnie Resort Finansów pracuje nad stworzeniem nowych przepisów. W szczególności chce, aby w ustawie znalazła się klauzula przeciwko obejściu prawa, które ma się pojawić w ordynacji podatkowej od 2016 roku.

W ten sposób Ministerstwo Finansów będzie miało możliwość zakazania sportowcom korzystania z popularnej metody optymalizacji podatkowej. Sportowcy przenoszą bowiem często prawa do swojego wizerunku na spółki, które są zakładane w krajach przyjaznych podatkowo i tam przesyłają swoje przychody.

Nowy najemca w Retail Park Bielsko

jq4heabadBudowa centrum handlowego Retail Park Bielsko nie została jeszcze ukończona, ale mimo to inwestorzy już aktywnie interesują się powierzchnią na wynajem.

W ostatnim czasie Retail Park Bielsko podpisał umowę najmu powierzchni handlowych z siecią aptek Ziko. Sieć wynajęła w sumie 150 metrów kwadratowych powierzchni.

Innymi najemcami, który podpisali już umowy, będą miedzy innymi Rossmann, Biedronka i Neonet.

W sumie centrum handlowe będzie liczyło mniej więcej 6,3 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Inwestycja ma zostać ukończona jeszcze w tym roku.

 

Koniec z tajemnicą bankową?

2Kraje należące do Unii Europejskiej będą musiały zrezygnować z tajemnicy bankowej. Od 2017 roku będą one bowiem miały obowiązek wymieniania się informacjami na temat rachunków osób fizycznych z dużej wartości.

Dane statystyczne uzyskane przez analityków wskazują, że średnio w depozytach bankowych przeciętny mieszkaniec Polski posiada niecałe 14,5 tysiąca złotych.

Zmniejszenie poziomu tajemnicy bankowej może być dla banków bardzo negatywne w skutkach. Niektórzy specjaliści są zdania, że część banków, które obsługują osoby fizyczne, może wręcz upaść.

Vectra: 5,41 zł za akcję Netii

172Wraz z początkiem lipca 2014 roku Vectra ogłosiła wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż 33 procent kapitału spółki Netia. Kwota ta przełożyła się na 114,81 milionów akcji.

Koszt jednej akcji miał wynieść 5,31 zł. Vectra poinformowała jednak o zmianie ceny w wezwaniu na akcje Netii.

Od dnia 23 lipca do 29 lipca 2014 roku cena jednej akcji wyniesie 5,41 zł. Po tym czasie, a więc od 30 lipca do 5 sierpnia 2014 roku cena ta spadnie do 5,11 zł za akcję spółki.

Rośnie liczba kredytów na fałszywy dowód

75W ciągu ostatniego roku wzrosła liczba wyłudzeń kredytów przy użyciu kradzionego dowodu. Szacuje się, że oszuści próbowali wyłudzić od banków około 8 tysięcy kredytów. Ich łączna wartość opiewałaby na niemal 0,5 miliarda złotych.

Tylko w drugim kwartale bieżącego roku Związek Banków Polskich naliczył niemal 33 tysiące zastrzeżonych dokumentów. Analitycy wskazują, że jest to wynik o około 15 procent wyższy, niż w 2013 roku, w analogicznym okresie czasu.

Średnia wysokość kredytu, jaką przestępcy starają się wyłudzić od banku, wynosi 23 tysiące złotych. Ważne wiec, abyśmy zgłaszali kradzież naszych dokumentów od razu po stwierdzeniu, że zaginęły.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

167W bieżącym, 2014 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 823,60 złotych brutto.To daje nam kwotę netto w wysokości 711,48 złotych. Jest to zasiłek podstawowy, który jest wypłacany w okresie pierwszych trzech miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania świadczeń.

Po okresie trzech miesięcy wysokość świadczenia dla osoby bezrobotnej spada do kwoty 646,70 złotych brutto, czyli 568,50 złotych „na rękę”.

Taka wysokość świadczenia wynika z waloryzacji, która została przeprowadzona 1 czerwca 2013 roku. Nowe stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku.

SKOK zniknie z rynku? Upadłość „Wspólnoty” możliwa

jkyhtgvrce4y5ujtkmtfdvPlacówki  SKOK-u borykają się z poważnymi problemami. Niedawno ich klienci zostali zaskoczeni, kiedy to okazało się, że placówki były zamknięte.

To efekt działań Komisji Nadzoru Finansowego. Podjęła ona decyzję o zawieszeniu działalności SKOK-ów oraz wstąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości „Wspólnoty”.

Na ten moment placówki spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej „Wspólnota” zostały na powrót uruchomione, ale można dokonywać w nich jedynie przelewy do urzędów skarbowych.

Klienci SKOK-ów nie kryją zaskoczenia. Ogłoszenie upadłości „Wspólnoty” jest pierwszym od 2001 roku, kiedy to bankructwo ogłosił Bank Spółdzielczy Włodowice.

KNF ostrzega przed kolejną firmą

197Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed kolejną firmą, w stosunku do której ma zastrzeżenia. Chodzi o Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. noszącą obecnie nazwę W & Associates J. Wójcik Sp. k.

Komisja Nadzoru Finansowego wpisał firmę na listę ostrzeżeń publicznych. Ostrzega, by inne firmy i prywatni inwestorzy mieli na nią oko.

Podmiot został ujęty w rubryce  „Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)”.

KE chce walczyć z nadużyciami finansowymi

127Komisja Europejska chce zwalczyć nadużycia finansowe związane z funduszami unijnymi. W tym celu wezwała państwa należące do Unii Europejskiej, by te rozpoczęły walkę z tymi nadużyciami.

Co powinny zatem zrobić państwa członkowskie? Przede wszystkich powinny przejrzeć swoje systemy kontroli i upewnić się, że są one ukierunkowane w sposób prawidłowy oraz oparte na analizie ryzyka.

Analiza dotycząca ochrony interesów finansowych wskazuje, że oszustwa te dotyczą zaledwie 0,2 procent środków finansowych. Mimo to Komisja Europejska chce wyeliminować te straty z pomocą wszystkich państw członkowskich.

 

Projekt janosikowego niebawem w Sejmie

165Już niebawem do Sejmu trafi projekt noweli ustawy o janosikowym. Jest to nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowela jest efektem wyroku zasądzonego przez Trybunał Konstytucyjny z marca 2014 roku. Uznał on, że niektóre przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niekonstytucyjne. Art. 25 i 31 ustawy nie gwarantowały bowiem, że województwo zachowa znaczącą część dochodów, potrzebnych na realizację swoich własnych celów i zadań.

Celem nowego projektu jest więc wprowadzenie zmian wymaganych przez Trybunał Konstytucyjny.

NIE dla ustawy o restrukturyzacji

205Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) są przeciwne nowej ustawie Prawa restrukturyzacyjnego. Kwestionują one potrzebę wprowadzania nowej ustawy.

Za ustawą opowiada się natomiast Resort Sprawiedliwości. Uważa on, że zarówno KNF jak i KRS nie rozumieją sensu zmian, jakie wprowadzono by za pomocą nowej ustawy. Ministerstwo jest wspierane przez Resort Gospodarki.

Nowa ustawa miałaby zmienić sposób uregulowań dotyczących stricte przedsiębiorstw, które mają duże trudności finansowe. Nowa ustawa miałaby ratować ów przedsiębiorstwa, a równocześnie zaspokajać potrzeby wierzycieli. Nie posiada ona jednak jeszcze końcowej treści.

Przedsiębiorstwa mają się coraz lepiej

124Sektor przedsiębiorstw powoli podnosi się z dołka. Sytuacja ekonomiczna firm jest tu coraz lepsza.

NBP opublikował raport, w którym prezentuje optymistyczne prognozy ma III kwartał 2014 roku. Wskaźnik bieżących ocen podskoczył do góry o 8,3 pkt proc. rok do roku. To sprawiło, że przekroczył on poziom dotychczasowej, długookresowej średniej.

Firmy były również proszone o ocenę swojej sytuacji na rynku. Za bardzo dobrą lub dobrą uznało ją aż ponad 75 procent firm. To wynik o około 2 procent lepszy, niż w poprzednim kwartale.

Zmiany w składkach zdrowotnych dla bezrobotnych

10W chwili obecnej trwają ostatnie ustalenia pomiędzy Ministerstwem Pracy a Ministerstwem Finansów odnośnie nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych.

Na posiedzeniu Rady Ministrów pojawiły się rozbieżności pomiędzy ministerstwami. Ostatecznie w projekcie nie dokonano jednak żadnych zmian, a jedynie doprecyzowano regulacje w nim zawarte.

Ministerstwo Finansów wyszło z propozycją, by doszacować szarą strefę. Chodzi tu o osoby, które posiadają umowę o dzieło, ale mimo wszystko nie osiągają przychodów wyższych niż połowa min. wynagrodzenia w Polsce.