Inwestycje: połączenie gazowe od Gaz-Systemu

221Gaz-System uważa, że jeszcze pod koniec 2014 roku Komisja Europejska zdradzi, czy będzie dofinansowywać budowę łącznika gazowego. Miałby on prowadzić od Polski do Litwy.

Inwestycja zakłada zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego tych krajów. Ponadto kraje bałtyckie zostałyby zintegrowane z unijnym rynkiem gazowym. Likwidacji uległyby również wyspy energetyczne.

Projekt zakłada budowę łącznika o długości 534 km. Około 360 km znajdowałoby się po polskiej stronie, natomiast 170 po stronie litewskiej.

Koszt projektu to około 600 milionów euro. Gaz-System liczy, że Komisja Europejska przyznałaby na inwestycję 75% pokrycia łącznej kwoty. Budowa takiego połączenia zajęłaby około 6 lat.

LOT otrzyma pomoc publiczną – zgoda KE

195Komisja Europejska uznała, że LOT-owi można udzielić pomocy publicznej zgodnie z zapisami prawa. LOT otrzyma w związku z tym 200 milionów euro na restrukturyzację.

Dzięki pomocy ze środków Unii Europejskiej Polskie Linie Lotnicze LOT będą miały szansę na odzyskanie rentowności. Wsparcie finansowe umożliwi również uruchomienie nowych połączeń od 2015 roku.

Do pogorszenia sytuacji finansowej LOT-u przyczyniła się decyzja komisji, gdyż zgodnie z nią LOT był zmuszony do zamknięcia wszystkich zagranicznych połączeń, jakie do tej pory wychodziły z polskich, regionalnych lotnisk.

KE chce walczyć z nadużyciami finansowymi

127Komisja Europejska chce zwalczyć nadużycia finansowe związane z funduszami unijnymi. W tym celu wezwała państwa należące do Unii Europejskiej, by te rozpoczęły walkę z tymi nadużyciami.

Co powinny zatem zrobić państwa członkowskie? Przede wszystkich powinny przejrzeć swoje systemy kontroli i upewnić się, że są one ukierunkowane w sposób prawidłowy oraz oparte na analizie ryzyka.

Analiza dotycząca ochrony interesów finansowych wskazuje, że oszustwa te dotyczą zaledwie 0,2 procent środków finansowych. Mimo to Komisja Europejska chce wyeliminować te straty z pomocą wszystkich państw członkowskich.

 

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału

97Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. KE wystosowała pozew w związku z niedopełnieniem przez nasz kraj obowiązku wdrożenia dyrektywy odnośnie efektywności energetycznej budynków.

Polska powinna bowiem określić i zastosować minimalne wymagania odnoszące się do charakterystyki energetycznej budynków. Celem ów przepisów jest bowiem ograniczenie zużycia energii w budynkach.

Polska miała czas na wprowadzenie dyrektywy do dnia 9 lipca 2012 roku. Po tym czasie KE dwukrotnie upominała nas, informując o przekroczeniu terminu. W związku z brakiem reakcji Polska została pozwana do Trybunału UE. Grozi nam kara finansowa w wysokości około 96 tysięcy euro dziennie.

Rząd próbuje odzyskać 895 milionów złotych

178Rząd stara się w ostatnim czasie odzyskać nadpłatę od znanej autostradowej spółki – Autostrada Wielkopolska (AWSA). Jednym z jej udziałowców jest znany przedsiębiorca i milioner, Jan Kulczyk, który posiada 23,8 proc. akcji w spółce.

Sprawa rozgrywa się o kwotę aż 895 milionów złotych, które w czasie od września 2005 r. do czerwca 2011 r. rząd mógł nadpłacić.

Komisja Europejska rozważa, czy spółka nie otrzymała przypadkiem zbyt wysokich rekompensat za zwolnienie ciężarówek z opłat na odcinku autostrady A2.

Ponad miliard euro kary dla firmy Intel

197W latach od 2002 do 2007 Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie w sprawie giganta na rynku procesorów, firmy Intel. W 2009 roku KE nałożyła na Intel grzywnę w wysokości aż 1,06 miliarda euro. Firma odwołała się od tej decyzji do sądu pierwszej instancji w Luksenburgu.

Kara, jaką KE wymierzyła Intelowi dotyczyła nieuczciwych praktyk, za pomocą których koncern miał zapewnić sobie monopol na rynku

Okazało się jednak, że sąd podtrzymał pierwotny wyrok, więc koncern będzie musiał zapłacić karę.

Ukraina otrzyma wsparcie od Unii Europejskiej

135Komisja Europejska poinformowała, że Ukraina dostanie dalsze wsparcie. Unia Europejska przekaże jej drugą część transzy stanowiącej finansowe wsparcie. Kwota, jaką 17 czerwca 2014 roku otrzyma Ukraina, ma wynieść 500 milionów euro.

W sumie Ukraina otrzyma wsparcie finansowe od Unii Europejskiej w wysokości aż 1,6 miliarda euro.

Dzięki finansowemu wsparciu Ukraina ma za zadanie ustabilizować swój budżet i spłacić największe i najważniejsze zadłużenia. Jednym z nich jest opłata za zaległe faktury za gaz, który Ukraina pobierała z Gazpromu. W tej kwestii w dalszym ciągu toczy się jednak debata z Rosją na temat cen dostarczanego gazu. Dopiero, gdy obie strony dojdą do porozumienia, faktury zostaną uregulowane.

Microsoft zmodyfikuje przeglądarkę

Wielki koncern Microsoft, odpowiadając na zarzuty o praktyki monopolowe, jednak dostosuje Internet Explorera do wymagań Komisji Europejskiej. Jak zapewnił Joaquin Almunia, komisarz UE ds. konkurencji, największy na świecie producent oprogramowania pójdzie na pełną współpracę z Komisją Europejską, jeśli chodzi o sprawę wyboru domyślnej przeglądarki internetowej. Firma ta podporządkuje się zaleceniom natychmiast, niezależnie od wyniku śledztwa antymonopolowego.

Miliard do podziału

Niestety, resort rozwoju regionalnego ściął o 30% pulę planowaną na wsparcie wynalazków. Pieniądze mają pójść na innowację.  Nie ma jednak powodów do obaw,  Komisja Europejska (KE) zdecydowała dać Polsce dodatkowe pieniądze w ramach tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. dostosowania technicznego.
Dodatkowo KE wydała zgodę na poprawki w największym unijnym programie wspierającym nowatorskie rozwiązania w firmach, czyli Innowacyjnej Gospodarce (POIG). Dzięki temu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) dostało do rozdania dodatkowy miliard złotych.

Źródło: Puls Biznesu