Z życia spółek

Zarząd MLP Group wyemituje obligacje o wartości 20 mln EUR

_EGE8534X
MLP Group przeprowadzi kolejną emisję obligacji o wartości 20 mln EUR. Papiery dłużne zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku.

Wykup papierów dłużnych nastąpi w dniu 17 maja 2024 r. Zarząd MLP Group podjął uchwałę o emisji 20.000 niezabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 EUR za jedną obligację. Oferta zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku po cenie emisyjnej 1000 EUR za jedną obligację. Dzięki tej emisji MLP Group pozyska kwotę 20 mln EUR.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy cykl spotkań z inwestorami, którzy potwierdzili zainteresowanie objęcia emitowanych przez nas obligacji i finansowania rozwoju MLP Group. Jesteśmy również zadowoleni z uzyskanych warunków oprocentowania kuponu odsetkowego, który aktualnie kształtuje się w okolicach 1,70% – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group S.A.