Spowolnienie na regionalnych rynkach biurowych

Jadwiga Małek_Knight Frank
Nabierająca rozpędu już od pierwszego kwartału 2020 roku pandemia zmieniła plany wielu organizacji. Spowolnienie gospodarcze, które niektóre branże doprowadziło na krawędź bankructwa, mniej dotkliwie wpłynęło na rynek biurowy. Jednak uzasadniona ostrożność zarówno po stronie deweloperów, jak na najemców miała znaczenie na końcowe wyniki rynku.

Aktywność najemców na największych rynkach regionalnych w Polsce pozwoliła zakończyć rok 2020 podpisaniem umów na poziomie 580 000 m kw., co było wynikiem gorszym o ponad 100 000 m kw. w porównaniu do 2019 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że poprzednie 3 lata charakteryzowały się rekordową aktywnością najemców, a tegoroczny wynik zbliżony jest do popytu z 2016 roku.
Baczniej rynkowi przyglądali się również deweloperzy, którzy lekko wstrzymali oddech po czterech aktywnych latach działalności. Średnia wartość roczna wolumenu nowej podaży kształtowała się w poprzednich latach na poziomie około 0,5 mln m kw., a w 2020 roku ukończono niecałe 400 000 m kw.
Ostrożność najemców w połączeniu z nie w pełni skomercjalizowaną nową podażą wpłynęły na dalszy wzrost współczynnika pustostanów, który na koniec 2020 roku wyniósł 12,7% i był o ponad 3 pp. wyższy niż przed rokiem.

„Niepewna sytuacja rynkowa nie wpłynęła na rozpoczęte już inwestycje, które są realizowane zgodnie z harmonogramem. Czwarty kwartał 2020 roku na ośmiu największych rynkach regionalnych dostarczył 90 000 m kw. powierzchni w ramach 8 ukończonych inwestycji. Analizując cały rok, nie powinno nikogo zaskoczyć, że prym pod kątem wielkość nowej podaży wiedzie Kraków, który od lat jest liderem wśród regionalnych rynków biurowych. To tam w 2020 roku oddano do użytku 140 000 m kw. Tytuł wicelidera należy do stolicy Śląska, gdzie do użytku oddano ponad 60 000 m kw.,” – komentuje Jadwiga Małek, Konsultant w Dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Do największych realizacji ubiegłego roku w Krakowie należą: High5ive 4 o powierzchni 23 000 m kw. Zrealizowany przez Skanska Property Poland, czy drugi etap kompleksu Podium Park o powierzchni 16 400 m kw. należący do Globalworth. Zasoby rynku katowickiego znacząco powiększyły się w pierwszym i ostatnim kwartale, kiedy kolejno ukończono pierwszy i drugi etap kompleksu Face2Face, zrealizowany przez Echo Investment (łącznie 46 000 m kw.).

„Podium pod kątem oddanych do użytku inwestycji zamyka Trójmiasto, które w drugim i trzecim kwartale 2020 roku powiększyło się o 60 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej,” – dodaje Jadwiga Małek.

Dwa największe biurowce ukończone w Gdańsku to Olivia Prime B o powierzchni 25 000 m kw. oraz realizowany przez Skanska Property Poland pierwszy etap kompleksu Wave o powierzchni 23 600 m kw.

Widoczne spowolnienie pod względem nowej podaży odnotowały najmniejsze rynki biurowe w Polsce. W całym 2020 roku w Lublinie nie oddano do użytku ani jednego projektu, a w Szczecinie zaledwie jeden o powierzchni 3 400 m kw.

„Mimo niższego wolumenu popytu niż w ubiegłym roku, od stycznia do grudnia 2020 roku odnotowano 12 transakcji powyżej 10 000 m kw. Udany pierwszy kwartał ubiegłego roku przyniósł niższe, ale wciąż stabilne wyniki. W tym zakresie, w dalszym ciągu umów o największym wolumenie podpisano w Krakowie (158 000 m kw.), a na kolejnych pozycjach znalazły się Wrocław (128 000 m kw.) oraz Trójmiasto (88 000 m kw.),” – wyjaśnia Jadwiga Małek.

Sukcesem w postaci podpisania największej umowy w 2020 roku może pochwalić się Poznań. Chodzi o transakcję przednajmu na 26 000 m kw. podpisaną przez firmę Allegro w biurowcu Nowy Rynek D należącym do Skanska Property Poland.

Ostrożnościowe podejście najemców najbardziej było widoczne w stolicy Małopolski. Tamtejszy popyt był o 40% niższy w porównaniu z 2019 rokiem. W Szczecinie popyt spadł o 30%, a w Katowicach wynajęto o prawie 25% mniej powierzchni niż w 2019 roku.

„Nowa i nieskomercjalizowana w całości podaż oraz mniejsza aktywność najemców miały wpływ na wzrost współczynnika pustostanów powierzchni dostępnej na wynajem na większości regionalnych rynków. Wzrostu pustostanów nie odnotowano w Poznaniu, Szczecinie i Lublinie. Obecnie średni wskaźnik pustostanów w największych regionalnych ośrodkach biurowych wynosi 12,7%, czyli niewynajęte pozostaje 736 000 m kw. powierzchni biurowej,” – dodaje Jadwiga Małek.

Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi – 16,2% i jest to wzrost o 2,1 względem ubiegłego kwartału oraz 5 pp. w porównaniu do ostatniego kwartału 2020 roku. Drugim pod względem wysokości współczynnika pustostanów regionem jest Wrocław, gdzie wskaźnik wzrósł do 15% (wzrost 0,7 pp. kw./kw. i 2,3 pp. r/r). Na największym biurowym rynku regionalnym, w Krakowie, na wynajem było oferowane ponad 200 000 m kw. niewynajętej powierzchni, co stanowiło 14% całkowitych zasobów.

Ostatnie lata na rynkach biurowych przyzwyczaiły nas do kolejnych rekordów i regularnie dobrych wyników. Ostatni rok przyniósł spowolnienie, aczkolwiek jego skutki nie muszą mieć charakteru długotrwałego. W zależności od dalszych działań i restrykcji rządowych oraz zmieniających się preferencji najemców czy ich podejścia do pracy w biurze po pandemii sytuacja na rynku może się zmienić. Odpowiedź na te wątpliwości będzie zależała od aktywności uczestników rynku w 2021 roku.

Źródło: Knight Frank.

Niemcy i Europa Środkowo-Wschodnia liderami wzrostów we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych

Marek Paczuski_Savills_low res
Z najnowszego raportu „European Investment Spotlight” międzynarodowej firmy doradczej Savills wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku Niemcy i kraje Europy Środkowo-Wschodniej odnotowały wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych pomimo negatywnego wpływu pandemii Covid-19 w drugim kwartale.

Spis treści:
Nieruchomości wielorodzinne
Nieruchomości logistyczne
Nieruchomości handlowe
Nieruchomości biurowe

Dane opublikowane przez Savills pokazują, że Niemcy wykazały największą odporność na kryzys, odnotowując 31-procentowy wzrost transakcji inwestycyjnych w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2019 roku, co pod względem wolumenu przekłada się na dodatkowe 10 mld euro zainwestowanego kapitału. Wśród krajów, które również mogą pochwalić się wzrostem obrotów, znalazły się także Luksemburg (173,1%), Portugalia (42,2%), Czechy (11,2%), Polska (4,6%) i Rumunia (3,2%).

Natomiast największe spadki aktywności inwestycyjnej zaobserwowano w Irlandii (‑44,5%),  Norwegii (-38%) i we Włoszech (-29,5%).

Oli Fraser Looen, współdyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills, komentuje: „Zgodnie z przewidywaniami, z powodu obostrzeń związanych z lockdownem, zmniejszył się wolumen kapitału zagranicznego napływającego na europejski rynek nieruchomości. Niemniej jednak w ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy wzrost aktywności ze strony firm zarządzających inwestycjami oraz liczby akwizycji w ramach joint venture lub transakcji zakupu podmiotów, umożliwiających międzynarodowym funduszom inwestowanie poza granicami kraju. Ponadto, inwestorzy azjatyccy byli stosunkowo mało aktywni na rynku europejskim, natomiast nadal aktywnie działały fundusze amerykańskie”.

Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w Savills w Polsce powiedział: „W sytuacjach kryzysowych najwcześniej do zakupów ruszają fundusze oportunistyczne, szukające nieruchomości z potencjałem po obniżonych cenach. Tym razem widzimy jednak w Polsce wysoką aktywność również funduszy typu core, zainteresowanych nieruchomościami wynajętymi na długi okres podmiotom o bardzo dobrym standingu finansowym. Sektor magazynowy, ze względu na rekordowe zainteresowanie ze strony inwestorów, praktycznie nie doświadczył wzrostu stóp kapitalizacji, natomiast w sektorze biurowym w związku z pandemią transakcje w ostatnich miesiącach zamykały się zwykle na poziomach o ok. 5% niższych, niż dotychczas”.

Savills w raporcie wskazuje również najbardziej atrakcyjne sektory nieruchomości na pozostałe miesiące roku, między innymi:

Nieruchomości wielorodzinne

W pierwszej połowie bieżącego roku wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości wielorodzinnych wyniosła łącznie 20,2 mld euro, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z pierwszym półroczem rok wcześniej. Niemcy ponownie były największym rynkiem, na którym zainwestowano niemal 12,5 mld euro, co przełożyło się na 62-procentowy udział w całkowitym wolumenie transakcji. Sektor nieruchomości wielorodzinnych odpowiadał za 17% łącznego wolumenu na rynku europejskim w pierwszym półroczu i za 20% w drugim kwartale. Nieruchomości wielorodzinne to zabezpieczone aktywa długoterminowe, które generują przychód i oferują dywersyfikację, ponieważ na ich sytuację wpływają czynniki strukturalne. Savills przewiduje, że w najbliższych 12 miesiącach inwestorzy będą nadal zwiększać ilość kapitału przeznaczanego na inwestycje w tym sektorze.

Nieruchomości logistyczne

W pierwszym półroczu wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości logistycznych w Europie wyniósł 13,3 mld euro w porównaniu z 14,5 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli zmniejszył się w ujęciu rocznym o 8%. W czasie lockdownu ogromnie wzrosło znaczenie firm prowadzających działalność dystrybucyjną, na które pozytywnie wpłynął dynamiczny rozwój sprzedaży detalicznej w kanale online.

Nieruchomości handlowe

Wartość transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości handlowych wzrosła o 1% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku, osiągając poziom 18,3 mld euro. Udział tego sektora w łącznym wolumenie inwestycyjnym wyniósł 15% i był zbliżony do średniej pięcioletniej. Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze handlowym był szczególnie widoczny w Niemczech, Francji, Hiszpani i Szwecji. Największy udział w tym miały duże transakcje portfelowe, a przede wszystkim sprzedaż pięciu centrów handlowych we Francji należących do Unibail-Rodamco-Westfield za 1,1 mld euro. Segment spożywczy cieszył się największym zainteresowaniem inwestorów, ponieważ sieci działające w tej branży okazały się odporne na zawirowania związane z COVID-19.

Nieruchomości biurowe 

W pierwszej połowie 2020 roku wolumen transakcji inwestycyjnych w europejskim sektorze nieruchomości biurowych wyniósł 39,3 mld euro – o 15% mniej niż w pierwszym półroczu rok wcześniej. Sektor ten nadal stanowi dominującą klasę aktywów, odpowiadając za 33% całkowitego wolumenu w porównaniu z 39% w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Pomimo rosnących obaw związanych z tym sektorem z powodu pandemii COVID-19, podczas której z różnym powodzeniem powszechnie wdrażano model pracy z domu, z analiz przeprowadzonych przez Savills wynika, że zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe będzie raczej ewoluowało, niż zniknie.

Lydia Brissy, dyrektor w dziale badań rynków europejskich, dodaje: „Stopy kapitalizacji utrzymały się na stabilnym poziomie dla większości klas aktywów. W sektorze nieruchomości biurowych wynosiły w Europie średnio 3,73% (spadek o 15 pb w porównaniu z I kw. 2019 r.); stopy kapitalizacji dla nieruchomości wielorodzinnych również pozostały na stabilnym średnim poziomie 3,35% w ujęciu kwartalnym, a dla najbardziej atrakcyjnych obiektów magazynowych wyniosły 4,58% (-2 pb) i były niższe o 37 pb w stosunku do ubiegłorocznego poziomu. W najbliższych kilku miesiącach będziemy prawdopodobnie świadkami stabilizacji na większości rynków po okresie znacznych spadków stóp kapitalizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Pomimo rosnącego zainteresowania inwestorów sektorem nieruchomości, przewidujemy, że możliwe do osiągnięcia stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów pozostaną do końca roku na dotychczasowym poziomie z powodu prognozowanego nikłego wzrostu czynszów na większości rynków europejskich”.

Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w Savills w Polsce, dodaje: „W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, w przypadku sektora biurowego część inwestorów przyjęła postawę wyczekującą, zastanawiając się czy i w jakim stopniu zmieniony model pracy może spowodować spadek popytu na powierzchnię biurową. To czym Polska różni się od innych krajów, to duża zależność od kapitału z zewnątrz, co w sytuacjach dekoniunktury działa na naszą niekorzyść. Jednak rynek pracy w Polsce pozostaje bardzo atrakcyjny dla pracodawców na tle wielu innych krajów Unii Europejskiej, co może sprawić, że Polska stanie się większym beneficjentem ewentualnego przenoszenia usług do Europy, niż większość krajów zachodniej części kontynentu”.

Źródło: Savills.

Hub and club, czyli przyszłość biur w Polsce po pandemii

PivotSpace_tetris
Myśląc o dzisiejszych przestrzeniach biurowych stoimy przed wyzwaniem dopasowania ich do postpandemicznej normalności, czyli dystansu społecznego i wszechobecnych środków ostrożności. Obecnie, mimo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa, każde biuro można zagospodarować tak, by było ono wykorzystane nawet w 90 proc. W siedzibie JLL w Madrycie udało się to dzięki Pivot Space. Jak efektywnie adaptować się do nowych warunków i dlaczego biura będą teraz pracować w modelu „hub and club”? Na te i inne pytania odpowiada Danuta Barańska, Creative Director Tétris.

„Pivot” oznacza stały punkt wspierający coś, co się obraca lub równoważy tak, by zmienić kierunek. W branży real estate i fit out to model projektowania przestrzeni wspólnych w taki sposób, aby były wielofunkcyjne i łatwe do reorganizacji w każdej chwili. W dobie koronawirusa i konieczności zachowania dystansu społecznego przestrzeń tzw. rotująca sprawdza się najlepiej w projektowaniu dawnego biura „na nowo”.

Proponujemy naszym klientom, by ponownie przyjrzeli się swoim biurom i sprawnie dopasowali je do norm i oczekiwań, które pozostawił po sobie COVID-19. Re-imagine to filozofia mądrego i zwinnego dostosowania dostępnej przestrzeni do nowych warunków tak, by miejsce pracy było bezpieczne, ale też wydajne, elastyczne, nowoczesne i estetyczne. Zdalne wykonywanie obowiązków będzie coraz częściej łączone z obecnością w biurach. Te zaś przyjmują rolę „hub and club”, co oznacza stwarzanie takich środowisk pracy, które sprzyjają współpracy, spotkaniom biznesowym i towarzyskim, naradom oraz interakcji tak bardzo potrzebnej, by działać produktywnie i kreatywnie w biznesie.

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

Wracam do biura

Badania JLL pokazują, że 58 proc. respondentów tęskni za biurem. Szczególnie ten sentyment odczuwają przedstawiciele pokoleń milenijnych. Choć wiele mówi się o pracy zdalnej jako nowym trendzie, który wyznaczył koronawirus, to „odmrażanie” przestrzeni biurowych jest nieuniknione i nabiera tempa. Według danych z raportu Pracuj.pl, 90 proc. zapytanych osób chciałoby mieć możliwość łączenia pracy w biurze i w jakimś stopniu działań zdalnych.

To naturalna kolej rzeczy. W czasie restrykcji odnalezienie się w systemie „remote work” było priorytetem. Dzięki temu efektywność takiej pracy wydaje się zadowalająca. Jednak po kilku miesiącach działania z domu, pracownicy po prostu tęsknią za możliwością spotykania się w biurze, pracy w skupieniu w profesjonalnym środowisku biurowym i coworkingu. Takie obserwacje płyną między innymi z biura JLL w Madrycie, gdzie pracownicy wrócili do swoich obowiązków w przemodelowanej przestrzeni.

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

Dzięki zastosowaniu zasad aranżacji Pivot Space możliwość wykorzystania dotychczasowego miejsca pracy przy zachowaniu odpowiednich warunków ostrożności i wymaganego dystansu społecznego osiągnięto na poziomie 94 proc. Udało się zaaranżować 90 proc. stanowisk operacyjnych, zwiększyć liczbę miejsc przeznaczonych do bezpiecznych spotkań, a w strefie kawiarnianej zapewnić 60 proc. przestrzeni.

Re-aranżacja biura w Madrycie to duży sukces i przykład sprawnej organizacji miejsc do współpracy tak, by użyć tego, co dostępne w nowej aranżacji. Podstawą jest profesjonalna analiza i planowanie oraz projekt z wykorzystaniem mebli modułowych. Styl „remote” może być wygodnym uzupełnieniem modelu współpracy, ale nigdy nie zastąpi interakcji „face to face”, co podkreślają sami pracownicy, choćby z przykładowego biura JLL.

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

Europejskie standardy w Polsce

To, co warto wyróżnić w madryckim biurze JLL, to nadanie 2600 mkw. nowego wymiaru szytego na miarę postpandemicznej rzeczywistości. Pracownicy docenili między innymi „half-moon space”, elastyczną przestrzeń zapewniającą możliwość pracy w strefie chill out. Stworzono również tak zwane huddle rooms, czyli małe, prywatne sale konferencyjne czy też pokoje kominkowe, tj. przyjazne miejsca do kameralnych spotkań biznesowych. W strefach kawiarnianych, open space oraz obszarach wyznaczonych do pracy w skupieniu podstawą są bariery oddzielające stoliki – najlepiej naturalne, roślinne – oraz powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

W aranżacji typu Pivot Space to meble, najlepiej modułowe, wykorzystywane są do tego, by dosłownie nawigować ruch w biurze. Pomagają one w wyznaczeniu stref spotkań oraz miejsc do pracy indywidualnej. To model z powodzeniem stosowany w dużych firmach na całym świecie, wdrażany również w Polsce. Umożliwia wyznaczenie ruchu jednokierunkowego tak, aby minimalizować gromadzenie się osób w jednym miejscu oraz organizację przestrzeni do interakcji jeden na jeden lub pracy w zespołach, gdzie ustawienie stolików, wysokich krzeseł czy zabudowanych foteli ma kluczowe znaczenie. W ramach idei „hub and club” biuro ma łączyć ludzi zawodowo i towarzysko, a tzw. Pivot Spaces pozwalają to robić w sposób bezpieczny.

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

Pivot space opiera się na meblach

W takim biurze można wykorzystać m.in.:
  • jednoosobowe fotele z wysokimi oparciami;
  • biurka i stoliki modułowe, łączone i rozkładane w różnych ustawieniach;
  • fotele i kanapy składające się z modułów, które można łączyć na różne sposoby;
  • bariery oddzielające różne strefy pracy w formie roślin, ścianek, zasłon etc.;
  • meble niestandardowe, wykonane na zamówienie, dopasowane do wybranej przestrzeni.

Pivot spaces są coraz bardziej doceniane w Polsce. Sprawdzają się w obecnych warunkach re-aranżacji biur po koronawirusie. Nadal jako pracownicy i pracodawcy jesteśmy w ciągłej gotowości. Kryterium oceny biura zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Teraz bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu, dalej są nowoczesne technologie czy design, które powinny służyć także temu pierwszemu. Taki sposób postrzegania rzeczywistości i miejsca pracy zostanie z nami na dłużej. Jednak dzięki rozwiązaniom typu pivot od Tétris oraz wyobraźni i umiejętności dostosowania się do nowej normalności, rodzimi pracodawcy bardzo dobrze radzą sobie z reaktywacją swoich biur, reorganizacją biznesu i modelu pracy.

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

Biura jutra – co dalej?

Według ekspertów Tétris, w Pivot Spaces coraz śmielej będą implementowane rozwiązania IoT. W głównej mierze chodzi o tworzenie bezdotykowych miejsc pracy. Silna koncentracja na sterylności i higienie w biurach ma na celu zapewnienie poczucia komfortu pracownikom. Powszechne stanie się wykorzystanie technologii do kierowania natężeniem ruchu w biurze, rezerwowania sal konferencyjnych, wypełnianie elektronicznych kwestionariuszy zdrowotnych, a także screening i narzędzia biometryczne. Proces digitalizacji miejsc pracy wesprą oczywiście aplikacje mobilne oraz systemy BIM (Building Information Modelling), które dzięki IoT dostarczą informacji o dostępności sal, liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu czy czystości powietrza w danym obszarze.

Technologie smart w biurach to kierunek zmian bez biegu wstecznego. Jednak czas wykorzystywać je również w celach tworzenia miejsc przyjaznych środowisku. Zielone biura i zrównoważony rozwój firm oraz nowoczesne technologie nie są trendami, ze sobą rywalizującymi, tylko systemami ze sobą połączonymi, które mądrze zaprojektowane, dają świetne rezultaty. Przyszłość biur w Polsce to przestrzenie „hub and club” w stylu Pivot Spaces z wykorzystaniem narzędzi IT, które wspierają ekologię

Danuta Barańska, Creative Director w Tétris

 Źródło: Tétris.

IMMOFINANZ z umowami na ponad 16.000 m kw. w sektorze biurowym

adeolu-eletu-38649-unsplash
IMMOFINANZ z umowami na ponad 16.000 m kw. w sektorze biurowym. 
W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku, IMMOFINANZ – jeden z największych inwestorów na warszawskim rynku biurowym, podpisał umowy w ramach tego sektora na łącznie ponad 16.000 m kw. Większość z tych kontraktów to przedłużenia bieżących najmów, natomiast jedna czwarta z łącznej sumy, to umowy nowe. Co więcej,  umowy na ponad 5.000 m kw. zostały podpisane w miesiącach kwietniu i maju, które były zdominowane przez kryzys związany z COVID 19.   

Największy najemca IMMOFINANZ w polskim portfelu firmy, Grupa LUX MED podjęła decyzję o wynajęciu dodatkowej powierzchni w mokotowskim myhive Park Postępu i podpisała umowę na łącznie ponad 750 m kw.

W gronie aktualnych klientów IMMOFINANZ, którzy przedłużając swoją umowę najmu również zwiększyli zajmowaną przez siebie powierzchnię, jest jedna z firm reprezentująca sektor IT oraz business consulting. Najemca ten aktualnie zajmuje w zlokalizowanym bezpośrednio przy stacji metra Wilanowska myhive IO-1, ponad 3.600 m kw.

Bieżące prolongacje najmów podpisywane były w omawianym okresie w ramach całego stołecznego portfela IMMOFINANZ, w tym także w EMPARK Mokotów Business Park. Firma wdrażająca systemy SAP – SNP Poland, najemca budynku Taurus będącego częścią tego kompleksu, przedłużyła swój kontrakt na powierzchni niemal 400 m kw.

W miesiącach kwietniu i maju, które stanowiły duże wyzwanie w kontekście regularnego prowadzenia działalności, IMMOFINANZ nadal podpisywał umowy najmu, finalizując kontrakty na ponad 5.000 m kw., w tym pozyskując do portfela nowego najemcę – MVGM, firmę specjalizującą się w obszarze property managementu. MVGM wprowadzi się na powierzchnię niemal 950 m kw., w położonym przy metrze Rondo Daszyńskiego, myhive Crown Point.

„Po bardzo udanym dla nas roku 2019, z podobnym impetem wkroczyliśmy w 2020. Dowodem tego jest kolejne 16.000 m kw. podpisanych w naszych nieruchomościach. Dzięki naszym wysokiej jakości innowacyjnym rozwiązaniom biurowym odpowiadamy na potrzeby klientów również w trudnych czasach, oferując nowoczesne powierzchnie, społeczność biurową i atrakcyjny design”, skomentowała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ.

mat.pras.

City Forum ma kolejnego najemcę

cityforum

City Forum wkracza w ostatnią fazę realizacji i dynamicznie rozwija zaplecze usługowe kompleksu. Do grona najemców dołączyła sieć Connect Lunch Bar, podpisując umowę najmu na 350 metrów kw.

Najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cresa. Na pierwszym z biurowców, realizowanych przez spółkę Archicom, zawisła symboliczna wiecha, oznaczająca osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego.

Zawieszenie wiechy to krok milowy w realizacji procesu inwestycyjnego. Dzięki fachowości i zaangażowaniu wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie złożony proces inwestycyjny przebiega zgodnie z harmonogramem. Mamy nadzieję, że następne miesiące na placu budowy będą równie owocne. Jako inwestor i generalny wykonawca z optymizmem czekamy na termin oddania budynku do użytkowania w połowie 2019 r. City Forum to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych powierzchni biurowych we Wrocławiu. Naszą ofertę i zaangażowanie w jakość tego miejsca docenił kolejny najemca – Connect Lunch Bar. Budowanie atrakcyjnej oferty usługowej w City jest dla nas priorytetem” – mówiTomasz Sujak, członek zarządu Archicom

Pierwszy budynek City Forum wchodzi w finalną fazę realizacji, a zwieńczenie budowy wiechą zbiegło się z podpisaniem umowy z kolejnym najemcą. Connect Lunch Bar to prestiżowy operator kantyn w kompleksach biurowych, a podpisanie kontraktu realizuje zapewnienia inwestora o bogatym zapleczu dla pracowników i mieszkańców. Do tej pory sieć działała głównie w Warszawie. Obecnie silne rozwija się w miastach regionalnych, szczególnie we Wrocławiu, gdzie prowadzi rozmowy dotyczące najmu kolejnych powierzchni w najbardziej prestiżowych biurowcach w mieście.

 

Do budynku Argon wprowadził się nowy najemca

Alchemia, Gdańsk, na pierwszym planie Argon, III etap kompleksu

Spółka OIE Support wynajęła przestrzeń w budynku Argon w kompleksie Alchemia. Najemcy w procesie wyboru lokalizacji doradzała firma CBRE.

Firma OIE Support działa w Gdańsku od stycznia 2012 roku i jest spółką córką Laureate International Universities. Współpracuje z uniwersytetami na całym świecie oferując możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w trybie online.

Nowe biuro w budynku Argon pozwoli na optymalizację wykorzystania przestrzeni, a także podniesienie komfortu pracy. Dużym atutem z perspektywy pracowników jest także bezpośredni dostęp do szerokiej oferty usług towarzyszących w budynku oraz jego atrakcyjne usytuowanie” – podkreśliła Adriana Lemańczyk, Dyrektor HR w Laureate Online Education.

Cechą charakterystyczną na rynku biurowym w Trójmieście jest obecnie silny popyt wewnętrzny.

Większość obecnych najemców budynku Argon to firmy, które relokowały się w ramach Trójmiasta lub okolic. Odzwierciedla to obecną sytuację na lokalnym rynku i jego dynamiczny rozwój” – komentuje Marcin Piątkowski, dyr. ds. komercjalizacji w firmie Torus.

InPost najemcą budynku w Parku Logicor Łazy

Logicor Łazy_04

InPost wynajął cały budynek w Parku Logicor Łazy.

InPost, należący do amerykańskiego funduszu Advent International, podpisał umowę najmu całego budynku nr 2 w parku Logicor Łazy. Łączna powierzchnia najmu wyniesie 6,450 metrów kw. Jest to magazyn bez słupowy typu cross-dock, oferujący 5800 mkw. powierzchni magazynowej i ponad 650 mkw. powierzchni biurowej. Magazyn ten będzie pełnił funkcję jednego z centrów dystrybucji InPost w regionie stolicy.

Logicor jest jedną z największych w Europie firm nieruchomościowych w sektorze nowoczesnych nieruchomości logistyczno-dystrybucyjnych. Obecnie jest właścicielem 13,6 mln mkw. powierzchni w 17 krajach.

Nowoczesne biurowce – prestiż dla firmy

sandro-katalina-61692-unsplashPolska przeżywa rozkwit w segmencie biurowym. Na rynku przybywa nowoczesnych budynków, oferujących biura na wynajem i sprzedaż.

Nowoczesne budynki biurowe powstają niemal w każdym rejonie Polski. Najemcy uważają je za prestiżowe, stanowiące doskonałą wizytówkę ich przedsiębiorstw. Ponadto wraz z designerskim wyglądem oferują one nowoczesne rozwiązania technologiczne. Firmy mogą ponadto korzystać ze wspólnych przestrzeni typu open-space, stref relaksu, wydzielonych miejsc parkingowych dla swoich pracowników itp. Nie dziwi fakt, że wiele biurowców nie ma większych problemów z komercjalizacją swoich przestrzeni.

Edrone wynajęła powierzchnię biurową w kompleksie Prądnicka 65

Edrrone_lekarskaEdrone, firma specjalizująca się w branży IT podpisała umowę najmu 1 270 m kw. powierzchni biurowej w kompleksie Prądnicka 65 w Krakowie.

Lokalizację znalazł dla Edrone Knight Frank. Prądnicka 65 to kompleks trzech budynków mieszkalnych i niezależnej części biurowej.
Przy tak dużej podaży nowej powierzchni biurowej w Krakowie, okazało się, że niewiele jest projektów, które odpowiadałyby szczególnym potrzebom naszego Klienta, który nie widział się w typowym biurowcu. Pod tym względem Prądnicka 65, ze swoją unikalną architekturą oraz wyjątkową lokalizacją, okazała się trafiać w samo sedno.” – mówi Krzysztof Kaczorek, Negocjator w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych w krakowskim biurze Knight Frank.
Marketing internetowy i cały rynek e-commerce zmieniają się w dynamicznym tempie. Do tych zmian trzeba nie tyle przywyknąć, co stale dotrzymywać im tempa – a nawet je wyprzedzać. Nowe biuro pozwoli nam wyprzedzić galopujący rynek e-commerce i samemu kreować trendy na tym rynku.”– mówi Michał Blak, Prezes i Współzałożyciel Edrone.

Biurowce: PGNiG najemcą w Radom Office Park

wizualizacja ROPPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wynajęło 400 m kw. powierzchni biurowej w Radom Office Park. Będzie tam biuro obsługi klienta PGNiG. Biurowiec w Radomiu położony jest w ścisłym centrum miasta , na terenie Centrum Słonecznego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Radomskiej i Teatru Powszechnego. W dwóch, trzypiętrowych budynkach znajduje się w sumie 9700 m kw. powierzchni do wynajęcia. Biurowiec dysponuje 1100 miejscami parkingowymi.

Zmiany na rynku powierzchni biurowych

185Rynek powierzchni biurowych na wynajem stale się rozwija. Inwestorzy oferują coraz większą liczbę metrów kwadratowych na terenie całej Polski.

Nowe lokale biurowe muszą być jednak dostosowywane do oczekiwań najemców. Te bowiem znacznie się zmieniły.

Obecnie najemcy poszukują biura, które daje duże możliwości adaptacyjne. Najczęściej wybierane są biura typu open-space, umożliwiające umieszczenie większości pracowników na jednej, wspólnej powierzchni. Coraz rzadziej najemcy decydują się na biura cechujące się dużą liczbą osobnych pokoi czy gabinetów. Ważne również, aby biura były nowoczesne, oferowały szereg udogodnień, jak winda czy klimatyzacja.

Najemcy dużą wagę przywiązują również do ochrony obiektu oraz dostępnej ilości miejsc parkingowych.

Rynek powierzchni handlowych – kto dyktuje ceny?

175Rynek powierzchni handlowych rozwija się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Deweloperzy rozpoczynają coraz to większą liczbę nowych inwestycji.

Rynek szybko przepełnił się wolnymi lokalami handlowymi. Z tego też względu deweloperzy starają się przyciągnąć najemców do swoich inwestycji.

Tych zdaje się przyciągać zwłaszcza jedno – niska cena. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała sytuację na rynku i okazało się, że inwestorzy muszą dostosować się do wymagań najemców. A Ci chcą mniej płacić za najem powierzchni handlowych. Ceny zaczynają więc spadać w dół, chociaż jak wskazuje wielu analityków, póki co jest to nieznaczny spadek.

Transformacja krakowskiego Błękitka w K1

OLYMPUS DIGITAL CAMERACracovia Business Center, potocznie nazywana przez mieszkańców Krakowa Błękitkiem, otrzyma nową nazwę – K1. Wieżowiec ma przejść modernizację, która ma na celu unowocześnienie budynku i zwiększenie jego atrakcyjności.
Władze miasta liczą na to, że K1 stanie się najciekawszym budynkiem biurowym w całym Krakowie.

Cracovia Business Center ma 105 metrów wysokości i liczy 20 pięter. Budowa wieżowca rozpoczęła się w 1972 roku. Jego ostatnią modernizację przeprowadzono w latach 1996 – 1998 roku.

Po kolejnej modernizacji, która będzie miała miejsce, inwestor postanowił zmienić długą nazwę wieżowca i prostą i łatwą do zapamiętania – K1.