Biurowce z pionierskimi rozwiązaniami od dewelopera Torus

DOKI Office_wizualizacja_ mat. Torus

Firma deweloperska Torus wprowadza unikatowe w skali kraju rozwiązanie w swoich budynkach. Po wielomiesięcznych pracach wewnętrznego zespołu badawczo-rozwojowego Torusa oraz zewnętrznych ekspertów, m.in. z gdyńskiej firmy VBW Engineering, gruntownie przeprojektowano system central wentylacyjnych, które stanowią newralgiczny element budynków biurowych. Wdrożona modyfikacja podnosi jakość powietrza na powierzchniach najemców, ograniczając rozprzestrzenianie się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy.

– Kryzysy zawsze stanowią wyzwanie, a w przypadku pandemii są także społecznie dotkliwe. Niemniej mogą stymulować postęp w wielu sektorach gospodarki, co zresztą obserwujemy. W ostatnim roku skoncentrowaliśmy się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które odpowiedzą na współczesne potrzeby. Oczywiście kwestią kluczową stało się zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących w tworzonych przez nas przestrzeniach biurowych.. Sztuka ta udała nam się w zakresie systemów wentylacji. Komfort i bezpieczeństwo pracowników, które zawsze były dla nas ważne teraz zostały wyniesione na jeszcze wyższy poziom. Jednocześnie zastosowane rozwiązania nie wpłynęły na poziomu kosztów ponoszonych przez najemcę – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Zespół inżynierów z Torusa we współpracy z ekspertami VBW Engineering stworzył nowatorskie na rynku rozwiązanie w zakresie central wentylacyjnych, które jest już wdrażane w powstających budynkach (drugi etap Officyny czy Format) i będzie elementem nowego standardu w planowanych inwestycjach. Polega ono na modyfikacji konstrukcji central oraz wykorzystaniu lamp UV-C (przepływowe lampy UV-C wykorzystujące światło ultrafioletowe są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnych usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów), dzięki czemu eliminowane jest ryzyko przedostawania się jakichkolwiek patogenów z powietrza wywiewanego z powierzchni biurowej do nawiewanego. Jest to nowość na rynku nieruchomości komercyjnych.

– Prace nad modyfikacją systemów wentylacyjnych prowadziliśmy od dawna. Poszukiwaliśmy rozwiązań zwiększenia efektywności central, ale również zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest rotacyjny odzysk ciepła, jednak w wykonaniu klasycznym charakteryzuje się on pewnym przeciekiem powietrza, co w przypadku obecnych zagrożeń oznacza, że powracające powietrze może zawierać patogeny. Wprowadzona przez nas modyfikacja polega na tym, że wentylator części wywiewnej w centrali zamontowaliśmy w nietypowy sposób, dzięki czemu powstaje różnica ciśnień, która uniemożliwia przeciek powietrza. Ponadto w części wywiewnej zamontowaliśmy lampy UV-C , jako dodatkowe zabezpieczenie eliminujące wirusy i bakterie z obiegu wentylacyjnego – mówi Tomasz Mróz, rzeczoznawca i biegły sądowy, inspektor nadzoru na inwestycjach Torusa.

Rozwiązanie wypracowane zostało w drodze dialogu technicznego pomiędzy inwestorem (Torusem), dwoma biurami projektowymi (autorami projektu wykonawczego oraz podmiotem świadczącym branżowy nadzór budowlany) oraz firmą VBW Engineering (producentem central) i jej dostawcami.

– Poszczególne elementy, komponenty i technologie, które wykorzystaliśmy w naszym rozwiązaniu są oczywiście znane w Polsce i na świecie, ale zastosowanie ich w takiej formie i konfiguracji, w obliczu obecnych zagrożeń jest zdecydowanie innowacją na rynku biurowym. Pandemia jest wielkim wyzwaniem także dla branży sanitarnej. W zasadzie nikt jeszcze nie dopracował się 100% pewnych rozwiązań technicznych zapewniających w pełni skuteczną ochronę przed wirusem SARS-COV-2. Dzięki wysiłkowi wielu podmiotów i osób wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie znacznie zwiększające stopień ochrony przed transmisją patogenów na powierzchniach biurowych. Całość posiada stosowne certyfikaty TÜV Rheinland dla central klimatyzacyjnych – mówi Marek Sochacki, Kierownik Regionalny VBW Engineering Sp. z o.o.

Co istotne, wprowadzona zmiana konstrukcji central w połączeniu z zastosowaniem lamp UV-C odbywa się przy utrzymaniu sprawności odzysku ciepła i wilgoci na dotychczasowym poziomie. Rozwiązania te podnoszą więc poziom bezpieczeństwa w budynku, pozostają w zgodzie z ekologią, a w dodatku nie wpływają istotnie na zwiększenie późniejszych kosztów eksploatacyjnych (koszt wykonania jest w kategoriach tego rodzaju inwestycji symboliczny).

Oprócz wprowadzonej innowacji w zakresie central wentylacyjnych, Torus we wszystkich nowych budynkach (włącznie z istniejącym już pierwszym etapem OFFICYNY) podnosi docelowy standard. Obejmuje on m.in.: lampy UV-C dezynfekujące powietrze w windach, szatniach dla rowerzystów i sanitariatach; instalację powłoki tytanowej w częściach wspólnych (recepcja, windy, tripody, powierzchnie dotykowe w toaletach, panele, klamki, poręcze na klatkach schodowych); bezdotykowe czytniki temperatury w recepcji budynkowej; bezdotykowe dozowniki mydła, środków do dezynfekcji i podajniki papieru; bezdotykowe baterie w ogólnodostępnych węzłach sanitarnych.

Jako zespół wypracowaliśmy nowe standardy. Głęboko wierzymy, że rynek doceni nasze starania, a zaproponowane rozwiązania wejdą do powszechnego użycia – podsumowuje Marcin Piątkowski.

Przez blisko 20 lat działalności na rynku Torus wprowadził na trójmiejski rynek ponad 160 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu, zyskując reputację firmy bezkompromisowo stawiającej na jakość swoich inwestycji. Ma to swoje pokrycie w oferowanym od lat standardzie powierzchni, nowoczesnych technologiach stosowanych w budynkach czy certyfikacji w systemie LEED (budynki Alchemii uzyskiwały jedne z najlepszych wyników punktowych w kraju). Dowodem jest też sprzedaż budynków – do tej pory Torus zrealizował 7 transakcji sprzedaży swoich nieruchomości biurowych do 6 różnych funduszy inwestycyjnych, głównie zagranicznych, za łączną kwotę blisko 370 mln euro.

Wprowadzane obecnie zmiany w standardzie uzupełniają wypracowane prze lata rozwiązania architektoniczne, budowlane i technologiczne, obejmujące m.in. bezpieczeństwo energetyczne oparte o dwie niezależne linie energetyczne, a także UPS-y i generator prądotwórczy wysokiej mocy; wprowadzanie na powierzchnię 50m3 świeżego powietrza na osobę na godzinę (najwyższa wartość na trójmiejskim rynku, znacznie przewyższająca normy); zastosowanie bardzo dokładnych filtrów klasy ISO ePM2,5 70% / ISO ePM1 50% (w dawnej nomenklaturze F7) oczyszczających z zanieczyszczeń powietrze dostające się do budynku czy 3-metrową wysokość biura od podłogi do sufitu (tworzy to, nie tylko optycznie, dużą i komfortową przestrzeń pracy, w której jest więcej powietrza, niż w większości biur dostępnych na rynku).

Źródło: Torus.

Trend emergency office – w jaki sposób biura mogą reagować na kryzys?

piotr augustynPo miesiącach zawieszenia firmy ponownie otwierają swoje siedziby. Według badań Grafton Recruitment i CBRE aż 9 na 10 przedsiębiorstw pracujących zdalnie od pojawienia się COVID-19 planowało przynajmniej częściowy powrót do biur po wakacjach. Jednocześnie jednak ich modele pracy się redefiniują, a jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo oraz zachowanie ciągłości działań. Jak zauważają eksperci Chillispaces.com, w nowych okolicznościach na znaczeniu będzie zyskiwał trend emergency office – „ratunkowych” elastycznych biur, stanowiących błyskawiczne zabezpieczenie dla firm w nagłych wypadkach.

O czym piszemy?

  • Od ponad 50 do 90% firm planuje powroty do biur po wakacjach.
  • Priorytetem przy powrotach jest bezpieczeństwo i zachowanie ciągłości operacji.
  • Tzw. biura zapasowe budzą rosnące zainteresowanie najemców.
  • Emergency office to zjawisko dopasowane do specyfiki modelu flex office.
  • Biura zapasowe popularne są m.in. wśród firm IT, e-commerce i instytucji finansowych.

Biuro reagujące na kryzys

W ostatnim czasie na znaczeniu przybiera pojęcie elastycznego środowiska pracy. Według badania JLL „When home is the new office” 42% respondentów przed wybuchem COVID-19 albo w ogóle nie korzystało z home office, albo pracowało z domu zaledwie jeden dzień w miesiącu. Tymczasem zyskujący na znaczeniu hybrydowy model wykonywania obowiązków skłania firmy do opracowania nowych schematów działania. Jednym z kluczowych czynników jest przewidywanie zagrożeń i posiadanie gotowego do bezzwłocznego wdrożenia scenariusza działania.
W przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w firmie lub innego zdarzenia losowego jak pożar, zalanie bądź awaria zasilania fundamentalna jest możliwość szybkiej relokacji do zapasowych biur. Takie biuro powinno gwarantować natychmiastowy dostęp do sprzętu, infrastruktury IT oraz linii telefonicznej. Operatorzy elastycznych powierzchni serwisowanych obserwują coraz większe zainteresowanie tą formą usług. Jak zauważa Piotr Augustyn, Współwłaściciel Chillispaces.com – jednej z czołowych sieci flex office w Polsce – firma dostaje coraz więcej zapytań dotyczących możliwości wynajmu „zapasowych” przestrzeni od marek, które przed pandemią skupiały się na tradycyjnym wynajmie biur.

Ostatnie miesiące były sprawdzianem dla przedsiębiorstw. Kryzys zweryfikował przygotowanie technologiczne wielu podmiotów i zaburzył procesy biznesowe. Dziś zachowanie ciągłości działań jest kluczowe, nikt nie chce powtórzyć scenariusza z marca. Jednym ze sposobów na to jest zadbanie o zastępczą przestrzeń do pracy, dostępną w ciągu zaledwie kilku godzin. Model emergency office zyskuje na popularności między innymi wśród firm IT i instytucji świadczących usługi finansowe, a także branży e-commerce. Jego bezwzględną zaletą jest możliwość przeniesienia strategicznych pracowników do innego biura oferującego kompletne zaplecze infrastrukturalne i teleinformatyczne

– mówi Piotr Augustyn, Współwłaściciel Chillispaces.com i Rise.pl.

paugustyn.jpg

Zwinniejszy model zyskuje na znaczeniu

Możliwość zachowania zwinności w przydzielaniu powierzchni biurowej i doborze warunków najmu do faktycznych oczekiwań najemców charakteryzuje rynek flex office. Pandemia przyspiesza rozwój tego atrakcyjnego modelu najmu, dynamicznie rosnącego od kilku lat. Według raportu firmy JLL, w latach 2014-2019 rynek flex office na świecie urósł o 25%. Jak dodają badacze, elastyczne modele najmu mają do 2030 roku objąć aż 30% przestrzeni biurowej na świecie. To właśnie w przestrzeniach flex office tego typu firmy najczęściej szukają zapasowych biur. Emergency office stanowią zazwyczaj wydzielone przestrzenie w obiektach serwisowanych, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Oferują także całodobową obsługę operatorską. Dzięki temu firmy równolegle i bez zakłóceń mogą prowadzić działania biznesowe i usuwać skutki katastrof.

Należy pamiętać, że w przeszłości mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju kryzysami, zapewne czekają nas także kolejne nieoczekiwane wyzwania. To, w jaki sposób stawimy im czoła przełoży się na kondycję biznesu w ujęciu długoterminowym. Usługa biura zapasowego daje bufor bezpieczeństwa, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Klient nie płaci za utrzymanie własnej przestrzeni emergency office, specjalistów z zakresu IT czy sprzęt komputerowy. Co więcej, ten rodzaj oferty dostępny jest w opcji „na żądanie” i zapewnia wsparcie office managera, stabilne łącze internetowe oraz helpdesk IT. Tym samym pozwala wznowić działalność firmy w ciągu kilku godzin i uniknąć szkód zarówno finansowych, jak i wizerunkowych

– wyjaśnia Robert Jarząbek, Współwłaściciel Chillispaces.com i Rise.pl.

rj_foto.jpg

Powrót do nowej rzeczywistości

Rozwój sektora emergency office wiąże się także z pojęciem odpowiedzialności. Według analizy Deloitte „Workforce Strategies for Post-COVID Recovery” w wyniku pandemii COVID-19 aż 2,7 miliarda ludzi, czyli ponad czterech na pięciu pracowników na świecie, zostało dotkniętych lockdownem i zamknięciem w domu. Część z nich właśnie wraca do biur. Patrząc na polskie warunki, 32% przedsiębiorstw powróciło do stacjonarnego trybu pracy, a następne 26% planuje ten krok w ciągu najbliższych trzech miesięcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Hays Poland. Jeszcze odważniejsze prognozy przedstawiły Grafton Recruitment i CBRE – według ich analizy przynajmniej częściowy powrót do biur po wakacjach zapowiadało w sierpniu 9 na 10 firm. Włączenie lokalizacji zapasowych do strategii firmy z jednej strony pozwala na utrzymanie w gotowości wydzielonej przestrzeni biurowej, z drugiej umożliwia pracownikom bezpieczne wykonywanie obowiązków, pomimo wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Nowa mocna marka na rynku flex

Rosnąca rola elastycznych biur jest widoczna także po rosnącej liczbie dostępnych atrakcyjnych przestrzeni do wynajmu. W sierpniu br. rozpoczęcie działalności zapowiedziało Chillispaces.com – nowa marka stworzona przez Rise.pl, jednego z liderów rynku flex office w Polsce. Już na przełomie 2020/2021 dysponować będzie ona portfolio 11 lokalizacji w pięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 24 000 mkw. Obecnie firma oferuje klientom siedem nowocześnie zaaranżowanych, elastycznych biur w Krakowie. Po uruchomieniu planowanych lokalizacji przestrzeń biur oferowanych przez firmę wzrośnie o około 70%.
mat.pras.

The Warsaw HUB ze sportowym najemcą na pokładzie

The Warsaw HUB day
Do grona najemców The Warsaw HUB dołączył Zdrofit. Należąca do spółki Fit Invest ogólnopolska sieć otworzy we flagowej inwestycji Ghelamco nowoczesny klub fitness o powierzchni ponad 1500 metrów kw.

Zdrofit w The Warsaw HUB, zlokalizowany na pierwszy piętrze budynku „C”, będzie jednym z flagowych klubów tej sieci. Podpisana na okres 10 lat umowa przewiduje stworzenie nowoczesnego fitnessu zapewniającego pełen zakres zajęć zorganizowanych, pomoc trenerów, przestronną część do cross trainingu oraz strefę kardio i wolnych ciężarów. Nowy najemca należy do Fit Invest, spółki z grupy Benefit Systems. Najemcę reprezentowała firma CBRE, a właściciela firma JLL.

Cieszymy się, że Zdrofit wybrał naszą lokalizację na stworzenie swojego pierwszego klubu w obrębie Ronda Daszyńskiego. Nasz nowy projekt łączy wiele funkcji, od biurowych po hotelowe, dlatego nie mogło w nim zabraknąć rozpoznawalnej marki propagującej zdrowy, aktywny tryb życia” – powiedział Jarosław Zagórski, Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland.

The Warsaw HUB powstaje na warszawskiej Woli, w południowo-zachodniej części ronda Daszyńskiego. Podobnie jak stojący po przeciwległej stronie Warsaw Spire, budynek stanie się częścią nowego centrum biznesowego stolicy. Kompleks ma być odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania nowoczesnych korporacji i startupów.

Biurowiec City Forum otrzymał certyfikat LEED Gold

patrick-tomasso-89367-unsplash
Pierwszy budynek kompleksu City Forum w centrum Wrocławia otrzymał renomowany certyfikat LEED na poziomie Gold, potwierdzający komfortowe warunki do pracy oraz energooszczędność i przyjazność środowisku.

Złoty certyfikat zapewnia wysokie standardy biurowca przy zastosowaniu ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, co przełoży się na oszczędności dla przyszłych najemców.

City One to kolejny projekt biurowy Archicomu we Wrocławiu. O atrakcyjności biurowca, poza korzyściami wynikającymi z dostosowań go do wymagań LEED, świadczą atrakcyjna lokalizacja, szybka dostępność powierzchni i rozwojowy charakter inwestycji. W sąsiedztwie obiektu znajdują się tereny rekreacyjne, historyczny rynek oraz bogate zaplecze handlowo-usługowe. Te udogodnienia w połączeniu z wygodną komunikacją publiczną zapewnią pracownikom komfortowe warunki do zrównoważonego łączenia aktywności zawodowej z czasem wolnym.

Dobra ocena pierwszego budynku kompleksu City Forum to efekt wdrażania wielu ekologicznych rozwiązań oraz projektowania przestrzeni z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Kluczową rolę odgrywa również położenie w centrum Wrocławia, dzięki czemu biurowiec jest świetnie skomunikowany, łatwo do niego dotrzeć samochodem, tramwajem, autobusem i rowerem. Warte podkreślenia są również wysokie oceny w zakresie dostępności do światła dziennego, widoków za oknem pozwalających o regenerację oraz otwartości przestrzeń wokół budynku. Liczymy, że ostateczny certyfikat (Post Construction), będzie równie satysfakcjonujący” – komentuje Regina Gul, LEED AP, BREEAM Assessor, BREEAM In-Use Auditor.

Colliers International zarządcą ROBYG Business Center

Robyg Business Center

Colliers International, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, objęła w zarządzanie ROBYG Business Center, zlokalizowany w warszawskim Wilanowie. Pięciokondygnacyjny budynek oferuje 10 tys. metrów kw. nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.

ROBYG Business Center, którego deweloperem i właścicielem jest firma ROBYG, powstał w jednej z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy – Miasteczku Wilanów. W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się wiele punktów handlowo-usługowych oraz rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, która zapewnia łatwy dojazd transportem publicznym, rowerem i samochodem. W obrębie obiektu najemcy mają do swojej dyspozycji liczne udogodnienia, w tym supermarket Piotr i Paweł, przychodnię, aptekę, przedszkole oraz klub fitness sieci Zdrofit.

Dodatkowo, biurowiec posiada w ofercie atrakcyjną powierzchnię coworkingową pod marką Working Balance, dostępną nie tylko dla najemców, ale także dla zewnętrznych klientów. Na powierzchni 300 mkw. oferuje blisko 50 miejsc do pracy z pełną infrastrukturą biurową oraz sale konferencyjne. Ponadto użytkownicy profesjonalnie przygotowanego open space’a mają dostęp do otwartej kuchni oraz bezpłatnego wielopoziomowego parkingu. Oprócz nowoczesnego, funkcjonalnego wnętrza, Working Balance zapewnia swoim użytkownikom również możliwość udziału w ciekawych eventach oraz warsztatach rozwojowych.

City Forum ma kolejnego najemcę

cityforum

City Forum wkracza w ostatnią fazę realizacji i dynamicznie rozwija zaplecze usługowe kompleksu. Do grona najemców dołączyła sieć Connect Lunch Bar, podpisując umowę najmu na 350 metrów kw.

Najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cresa. Na pierwszym z biurowców, realizowanych przez spółkę Archicom, zawisła symboliczna wiecha, oznaczająca osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego.

Zawieszenie wiechy to krok milowy w realizacji procesu inwestycyjnego. Dzięki fachowości i zaangażowaniu wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie złożony proces inwestycyjny przebiega zgodnie z harmonogramem. Mamy nadzieję, że następne miesiące na placu budowy będą równie owocne. Jako inwestor i generalny wykonawca z optymizmem czekamy na termin oddania budynku do użytkowania w połowie 2019 r. City Forum to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych powierzchni biurowych we Wrocławiu. Naszą ofertę i zaangażowanie w jakość tego miejsca docenił kolejny najemca – Connect Lunch Bar. Budowanie atrakcyjnej oferty usługowej w City jest dla nas priorytetem” – mówiTomasz Sujak, członek zarządu Archicom

Pierwszy budynek City Forum wchodzi w finalną fazę realizacji, a zwieńczenie budowy wiechą zbiegło się z podpisaniem umowy z kolejnym najemcą. Connect Lunch Bar to prestiżowy operator kantyn w kompleksach biurowych, a podpisanie kontraktu realizuje zapewnienia inwestora o bogatym zapleczu dla pracowników i mieszkańców. Do tej pory sieć działała głównie w Warszawie. Obecnie silne rozwija się w miastach regionalnych, szczególnie we Wrocławiu, gdzie prowadzi rozmowy dotyczące najmu kolejnych powierzchni w najbardziej prestiżowych biurowcach w mieście.

 

Biurowiec White Stone Development osiągnął poziom 4 kondygnacji

Celebro_wizualizacja
Celebro to nowoczesny biurowiec, którego inwestorem jest firma White Stone Development. Budynek osiągnął poziom 4 kondygnacji. Zakończenie inwestycji, która rozpoczęła się w grudniu 2017 roku planowane jest na III kwartał 2019 r.

Celebro zaoferuje najemcom ponad 6 tys. metrów kw. powierzchni biurowej oraz około 1 tys. metrów kw. powierzchni handlowo-usługowej.

Budynek Celebro powstaje przy ulicy Gładkiej 22 u zbiegu kluczowych arterii komunikacyjnych południowej Warszawy – ulic Grójeckiej, Hynka, Łopuszańskiej i Alei Krakowskiej, w niedalekiej odległości od portu lotniczego Okęcie. W odległości kilkudziesięciu metrów od budynku znajduje się pełna infrastruktura komunikacji publicznej, w tym trzy linie tramwajowe. Dla pracowników preferujących dojazd rowerem dużym ułatwieniem jest parking rowerowy
w budynku oraz pobliska stacja Veturilo.

Celebro to kamień milowy w rozwoju południowej Warszawy, mocno uzupełniający lokalną infrastrukturę usługową o nowoczesny hub biurowy z doskonałą ekspozycją i sąsiedztwem kluczowych węzłów przesiadkowych. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom Klientów, którzy obok czynników takich jak lokalizacja, komunikacja i ekspozycja przywiązują uwagę do walorów estetycznych. To wszystko znajdą w Celebro” – mówi Adam Ambroziak, Dyrektor ds. Komercyjnych z White Stone Development.

BSH wprowadza się do budynku Nowa Fabryczna w Łodzi

Nowa Fabryczna_com

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. to wiodący producent AGD w Europie. firma wynajęła ponad 1500 metrów kw. w biurowcu Nowa Fabryczna w Łodzi.

W nowo wynajętym biurze BSH otworzy dział IT (R&D). W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Colliers International.

Nowa inwestycja BSH w Łodzi wpisuje się w widoczny trend rozwoju miasta jako ważnego ośrodka IT w regionie. Sprzyja temu zarówno duża podaż wysokiej jakości obiektów biurowych, jak i dostępność wykwalifikowanych specjalistów IT kształconych na łódzkich uczelniach” — powiedział Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi.

Nowa Fabryczna to 7-kondygnacyjny biurowiec oferujący 21 400 metrów kw. nowoczesnej przestrzeni, zlokalizowany przy ulicy Składowej, w sercu Nowego Centrum Łodzi.

Szklane drapacze chmur podbijają miejskie metropolie

patrick-tomasso-89367-unsplash

W największych polskich miastach przybywa nowoczesnych powierzchni biurowych.

Duże miasta stawiają na innowacyjne projekty wysokościowców. Deweloperzy budują w nich biurowce strzeliste, o wąskiej konstrukcji. Takie rozwiązanie nie dziwi, gdyż działki inwestycyjne są stosunkowo niewielkie, zatem często budować można tylko w górę.

nowoczesne biurowce zachwycają niejednokrotnie szklaną konstrukcją. Inwestorzy pokazują,że ich wyobraźnia jest nieograniczona, nadając biurowcom innowacyjną, niebanalną24 konstrukcję bryły.

Elektrownia Powiśle z dwoma budynkami biurowymi

Elektrownia_Powisle_budynki_biurowe_1
Na placu budowy inwestycji Elektrownia Powiśle trwają intensywne prace związane ze zbliżającym się odbiorem technicznym dwóch budynków biurowych. Pierwsi najemcy mają pojawić się już w maju i czerwcu br.

Obok nowo wybudowanej powierzchni biurowej, w dawnych budynkach Elektrowni Powiśle powstaje część handlowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w sąsiadujących z historyczną Elektrownią obiektach, znajdą się luksusowe apartamenty na wynajem oraz pięciogwiazdkowy hotel butikowy. Poszczególne elementy inwestycji będą oddawane do użytku etapami.
Rewitalizacja Elektrowni Powiśle rozpoczęła się w 2016 roku.

W dwóch budynkach biurowych rozpoczął się proces odbioru technicznego i procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie takiego pozwolenia dla budynku B4 (znajdującego się przy dawnej kotłowni) planowane jest na maj 2018 roku, a w przypadku budynku B5 (budynek od ul. Zajęczej) – miesiąc później. W trzecim biurowcu wciąż trwają prace konstrukcyjne. W przypadku części mieszkalnej, od maja rozpoczniemy nadziemną część budowy. W obu budynkach historycznych – w kotłowni i maszynowni – trwają prace nad konstrukcjami żelbetonowymi wewnątrz zabytków, które pozwolą na wprowadzenie nowego podziału architektonicznego oraz prace fasadowo-konserwatorskie z wykorzystaniem odzyskanej, zabytkowej cegły. Postępują one zgodnie z ustalonym harmonogramem konserwatorskim” – skomentował Bartek Prytuła, Head of Office Development and Leasing z firmy White Star Real Estate, inwestora inwestycji.

 

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku.

Biurowy open space stwarza dobre warunki do pracy

brooke-cagle-609873-unsplashOpen space zdaje się coraz bardziej rozgaszczać w polskich biurach. Polacy wyraźnie dobrze czują się na otwartych przestrzeniach.

Praca w małych, odosobnionych pokojach biurowych jeszcze do niedawna była popularna. Gwarantowała ciszę i prywatność. To sprawiało jednak, że kontakty między pracownikami często były kiepskie, a to wpływało negatywnie na przepływ informacji w firmie.

Coraz większej liczbie firm zależy na budowaniu stabilnych i zgranych zespołów pracowników. Pomóc w tym celu mają przestrzenie typu open space. Pracownicy spędzają czas w jednym, dużym pokoju. Nie dość, że na dużej przestrzeni większe jest poczucie swobody, to w parze za tym idzie często poprawa stosunków pomiędzy pracownikami.

Biura typu open space wydaja się być idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.