Rozpoczyna się międzynarodowy tydzień Agendy 2030

1624c9aaaec25d5b20128d661df02c1b
Rozpoczyna się międzynarodowy tydzień Agendy 2030. Rok 2023 wyznacza półmetek na drodze realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Jak co roku, we wrześniu obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Tydzień Działania, który ma skupić uwagę świata na postępach i wyzwaniach związanych z tą globalną agendą. Z tego powodu również Kampania 17 Celów, której Stena Recycling jest partnerem, organizuje w Polsce szereg spotkań dedykowanych biznesowi, aby intensyfikować działania firm na rzecz tych celów. W tym roku głównym punktem zainteresowania jest Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju (SDG), który dotyczy między innymi przejścia w kierunku gospodarki cyrkularnej, zachęcania do zmiany nawyków konsumenckich i biznesowych na bardziej odpowiedzialne oraz do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczenie generowania odpadów i promowanie odpowiedzialnych praktyk są tu kluczowe.

„Nasze coroczne analizy w ramach badania Kantar Sustainability Sector Index pokazują, że luka między deklaracjami i faktycznymi pro środowiskowymi i prospołecznymi zachowaniami Polaków pozostaje znaczna: w roku 2022 wyniosła 97% vs 9% (między sumarycznymi odpowiedziami mówiącymi o chęci do podejmowania odpowiednich działań częstym wdrażaniem ich na co dzień) – mówi Katarzyna Zalewska, Client Development and Commercial Lead, Sustainable Transformation Practice w Kantar Polska.

„Stwarza to ogromny potencjał do działań związanych z redukcją ilości wytwarzanych odpadów, ich ponownym wykorzystaniem, przetwarzaniem, odnawianiem produktów i odzyskiem zasobów w procesie produkcji. Zwłaszcza, że w miarę rosnącego znaczenia raportowania ESG, coraz więcej firm będzie jednak musiało uwzględnić koncepcję GOZ i dostarczać odpowiednie dane ze względu na swoją rolę w łańcuchach dostaw – nawet jeśli same nie będą bezpośrednio objęte tym obowiązkiem.” – podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager w Stena Recycling.

Źródło: Stena Recycling.

Grupa ALDI Nord publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022

analiza
Grupa ALDI Nord zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych od 2020 roku dzięki ograniczeniu lub wyeliminowaniu opakowań. W 2022 roku Grupa zanotowała także redukcję emisji gazów cieplarnianych o 23% w porównaniu z rokiem 2020, co stanowi spadek o 347 000 ton CO2.

Dodatkowo, poprzez dalszy montaż systemów fotowoltaicznych w sklepach i centrach dystrybucyjnych, ALDI NORD zaoszczędziła 41 085 ton CO2 w roku 2022. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. Jednocześnie ALDI Nord zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 roku – czytamy w opublikowanym przez Grupę Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 Grupy ALDI Nord stanowi szczegółowy przegląd postępów oraz zawiera konkretne liczby potwierdzające zaangażowanie w ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 oraz minimalizację opakowań. Jednym z kluczowych obszarów poruszanych w Raporcie są postępy w zakresie redukcji opakowań. Obecnie 67% opakowań marek własnych Grupy nadaje się do recyklingu. Dzięki ciągłym wysiłkom, od 2020 roku Grupa zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych poprzez ograniczenie lub eliminację opakowań. Ponadto, ilość pierwotnego plastiku w opakowaniach marki własnej ALDI została zmniejszona o 11% w porównaniu do roku 2020. Również ALDI Polska optymalizuje opakowania produktów marek własnych zwiększając liczbę symboli dotyczących prawidłowego sortowania na produktach wprowadzanych marek.

– Jako Grupa koncentrujemy działania na sprawach najbliższych naszej podstawowej działalności oraz na obszarach, w których możemy wywrzeć największy wpływ na zrównoważony rozwój. Ważnymi obszarami działania są ochrona klimatu, prawa człowieka, jak i proekologiczne inicjatywy. Koncentrujemy się na stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki temu możemy wpływać na koszty naszej działalności i przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. – mówi Daria Kołodziej, Menadżer ds. Odpowiedzialności ALDI Polska.

Grupa ALDI Nord nie zapomina także o walce zmarnowaniem żywności. W roku 2022, 93,5% sklepów Grupy przekazało darowizny do organizacji pozarządowych, co stanowi ważne wsparcie dla walki z marnowaniem żywności. W Polsce ALDI zakładało, że 100% sklepów przekaże niesprzedawalną, ale wciąż nadającą się do spożycia żywność instytucjom charytatywnym do końca 2020 r. W 2022 r. cel ten został zrealizowany na poziomie 93,5% ze względu na dużą dynamikę nowych otwarć.

Źródło: ALDI Polska.

Emirates i dnata dołączyły do United Nations Global Compact

ungc_1

Emirates i dnata dołączyły do United Nations Global Compact (UNGC), dobrowolnej globalnej inicjatywy, która promuje odpowiedzialne praktyki biznesowe i postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Tym samym Grupa Emirates kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– W Roku Zrównoważonego Rozwoju w ZEA mamy przyjemność przystąpić do inicjatywy United Nations Global Compact (UNGC), co stanowi kolejny krok w dążeniu Grupy Emirates do wdrożenia zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w ramach naszej organizacji – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

– Emirates i dnata zawsze przyjmowały zrównoważone podejście do rozwoju. Odzwierciedlając długoterminową wizję Dubaju i ZEA, jesteśmy niestrudzeni w dążeniu do doskonałości i postępu oraz wyznajemy wartości tolerancji i szacunku. Będziemy nadal inwestować w technologie, ludzi i partnerstwa, aby poprawić nasze wyniki biznesowe, rozszerzyć nasz pozytywny wpływ na społeczności, którym służymy i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko – dodał Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Jako członkowie United Nations Global Compact, Emirates i dnata zobowiązują się do wdrożenia dziesięciu zasad ustanowionych przez ONZ Global Compact w zakresie praw człowieka, warunków pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do corocznego raportowania postępów w tych działaniach. Grupa uzyska dostęp do obszernych narzędzi i zasobów UNGC, które pozwolą jej zaangażować pracowników na całym świecie i usprawnić ich naukę i szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Podejmowane przez Grupę Emirates inicjatywy na rzecz ochrony środowiska koncentrują się na trzech obszarach: redukcji emisji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz ochronie dzikiej przyrody i siedlisk.

Źródło: Grupa Emirates.

Grupa Amica z rocznym raportem nt zrównoważonego rozwoju

grupa_amica_spolka_gieldowa_swiadoma_klimatycznie

W opublikowanym 31 marca 2023 roku raporcie Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 roku Strategii ESG „Climate for Action”.

Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy organizacji w zakresie ESG jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową odnoszącą się do kwestii ESG, opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i dostosowaną do wymogów dyrektywy CSRD.
Tegoroczny raport oddaje pełny obraz funkcjonowania Grupy, bo po raz pierwszy zawiera dane od wszystkich spółek ją tworzących.

– Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami – wyjaśnia Jacek Rutkowski, Prezes Grupy Amica.

Firma Cosentino otrzymała wyróżnienie CPD za zaangażowanie w zrównoważony rozwój

jhon-jim-5BIbTwXbTWk-unsplash
Firma Cosentino otrzymała wyróżnienie CPD za zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Jest to międzynarodowe wyróżnienie.

Konsumenci, architekci i partnerzy biznesowi coraz częściej domagają się przejrzystości w zakresie wyników emisji gazów cieplarnianych. Firma Cosentino, światowy lider w produkcji innowacyjnych i zrównoważonych architektonicznych powierzchni Dekton, Silestone oraz naturalnych kamieni Sensa, po raz kolejny została doceniona za swoją strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym i dekarbonizacji, poprzez wpisanie na listę Carbon Disclosure Project (CDP). Firma po raz pierwszy wzięła udział w rankingu opracowywanym corocznie przez tę prestiżową organizację, uzyskując ocenę „B”.

Antonio Urdiales, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju środowiskowego w Cosentino Group, o wyróżnieniu dla Cosentino mówi: „Jesteśmy bardzo dumni, że uzyskaliśmy poziom B w naszej pierwszej ocenie z CDP. To osiągnięcie podkreśla strategię Cosentino w zakresie zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie w dekarbonizację naszych procesów. Potwierdza również nasze zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi, rozwijanie inicjatyw, produktów i rozwiązań o jak najmniejszym wpływie na środowisko. W tym zakresie będziemy nadal pracować nad poprawą naszych praktyk i osiągnięciem wyższej oceny w przyszłości.”

Atrium po raz szósty z raportem ESG

Atrium Reduta_ESG report
Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Spis treści:
Dbałość o środowisko naturalne
Działania na rzecz klientów i społeczności lokalnych

Strategia zrównoważonego rozwoju Atrium opiera się na 3 filarach: Nasze Miejsca, Nasi Klienci, Nasi Ludzie.
W każdym z tych obszarów spółka dąży do poprawy swoich wyników i wdrażania zmian w celu tworzenia wartości dla społeczności lokalnych, środowiska i swoich interesariuszy. Poprzez szereg inicjatyw firma promuje zmniejszenie wpływu na środowisko, redukcję zużycia energii oraz świadome podejście w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa.

Dbałość o środowisko naturalne

Priorytetem Atrium European Real Estate pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku i wspieranie w tym obszarze najemców. W 2021 roku opracowano ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla dla każdego aktywu, aby lepiej zrozumieć priorytety i działania, które należy podjąć w najbliższych latach. Atrium stopniowo wdraża 5-letni plan inwestycyjny opracowany w 2021 roku, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną poszczególnych obiektów, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii i wpływu centrów handlowych na emisję dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku. Docelowo firma chce również osiągnąć wskaźnik recyklingu odpadów na poziomie co najmniej 75% oraz co najmniej 50% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Integralną częścią filaru Nasze Miejsca jest ochrona i promocja bioróżnorodności poprzez m.in. zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami, nasadzenia, pasieki i łąki kwietne wokół centrów.

– Zrównoważony biznes to podstawa naszej przyszłości. Chcemy jak najbardziej ograniczyć nasz wpływ na środowisko i emisję gazów cieplarnianych. Atrium wdrożyło szereg inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej, od prostych modernizacji, takich jak wymiana oświetlenia na LED-y, przez instalację paneli fotowoltaicznych w naszych centrach, po innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do optymalizacji naszych systemów. Dbamy o efektywne zarządzanie odpadami, stopniowo zwiększając poziom recyklingu, ograniczamy też zużycie wody. Zależy nam również na zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej. Atrium opracowało również plany bioróżnorodności dla naszych centrów. Dzięki temu większość z nich ma już doskonałe oceny BREEAM, a naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie uzyskały certyfikat na poziomie Excellent – mówi Daria Pawełko, Head of Innovation and ESG.

Działania na rzecz klientów i społeczności lokalnych

Atrium zainwestowało w 2021 roku około 2 mln euro w inicjatywy społeczne w ramach programu Atrium Razem. Jako właściciel nieruchomości spółka nie tylko udostępnia przestrzeń fizyczną, ale także codziennie organizuje szereg działań wspierających edukację, zdrowie i rozwój osobisty. W 2021 r. spółka zorganizowała ponad 400 wydarzeń lub działań w ramach programu zaangażowania społecznego. Wśród nich znalazły się 53 wydarzenia rozwijające lokalną przedsiębiorczość, 21 wydarzeń związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej, 149 wydarzeń służących samorozwojowi i rozrywce oraz 194 wydarzenia dotyczące dobrostanu naszych społeczności.

– Współpraca z najemcami nadal stanowi ważną część naszego planu redukcji emisji dwutlenku węgla. Aby ograniczyć nasze emisje Scope 3, współpracujemy z naszymi partnerami w ramach programu Tenant Engagement Program, na który składają się bardziej zrównoważone umowy najmu, zielone dni oraz Akademia Najemcy budująca świadomość lokalnych zespołów. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań biznesowych. Dbamy o zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości, dlatego zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania zasad ESG firmy Atrium – mówi Scott Dwyer, Group Managing Director – Retail.

Atrium raportuje zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) oraz standardami środowiskowymi EPRA (European Public Real Estate Association). W 2021 roku Atrium ponownie otrzymało nagrodę EPRA Sustainability Gold Award, uzyskując status „Green Star” od Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju na tle rówieśników z branży. Firma otrzymała ocenę na poziomie 5 gwiazdek i poprawiła wynik do 87, co oznacza wzrost o19 punktów w stosunku do roku 2018. To tylko potwierdza, że Atrium European Real Estate jest na dobrej drodze do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Atrium European Real Estate Limited.

Zrównoważony rozwój ważny dla przedsiębiorców

bbe26c01c44ed18b86e07e7a17b0b3f0

Przedsiębiorstwo Xylem jest jedną z najbardziej zrównoważonych firm z sektora wod-kan.

Wiodąca globalna firma, która zajmuje się technologią wodną – Xylem – opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok. Jako swoje główne cele firma obrała stawianie czoła największym wyzwaniom związanym z wodą, takim jak ponowne wykorzystanie tego surowca, czyli jego recykling. Drugim celem firmy Xylem jest zapobieganie zanieczyszczeniom wód pitnych. Zdaniem przedstawicieli spółki  niezbędne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, mających na celu zapobieganie suszom i masowym problemom z dostępem do wody.
Xylem pomógł swoim klientom w ponownym wykorzystaniu 4,3 mld m3 wody, co odpowiada objętości prawie 2 milionów basenów olimpijskich.

Santander Bank Polska i Tauron Polska Energia przeprowadziły pierwszą w Polsce zieloną transakcję IRS

analiza
IRS (Interest Rate Swap) to transakcja zabezpieczająca ryzyko zmienności stóp procentowych. Instrument przygotowany dla Taurona jako pierwszy w Polsce jest oparty o zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że jeśli Tauron osiągnie lepsze wskaźniki środowiskowe to koszty odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań będą niższe.

Firma, która korzysta z „zielonego IRS” jest motywowana do uwzględniania celów środowiskowych w swoim modelu biznesowym. Dla producenta energii będą to: obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE. Za spełnienie tych warunków przedsiębiorstwo uzyskuje wymierne korzyści finansowe, w przypadku Taurona będzie to obniżenie płaconej stałej stopy procentowej.
Aspekty środowiskowe i klimatyczne są coraz częściej brane pod uwagę przy finansowaniu oraz szacowaniu ryzyka danej inwestycji. Specjalną rolę odgrywają też cele SDG (Sustainable Development Goals) i wskaźniki ESG (Environmental Social, Governance), które uwzględniane są przy tworzeniu nowych produktów czy oferty finansowania mającej zachęcać i wspierać przedsiębiorców do podejmowania wysiłku transformacyjnego. Naszym celem jest wsparcie rodzimego sektora energetycznego w transformacji na zeroemisyjny system. Dlatego dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które im w tym pomogą, uwzględniając przy tym specyfikę naszego rynku. Cieszymy się, że Santander Bank Polska jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce przeprowadził transakcję zabezpieczającą ryzyko zmienności stóp procentowych opartą o zasady zrównoważonego rozwoju – komentuje Paweł Szczepaniak, z Departamentu Usług Skarbowych Santander Bank Polska.

To kolejny etap współpracy Santander Bank Polska z firmą Tauron. W październiku br. bank został koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki, o wartości 1 mld zł. Obie transakcje, które były pierwszymi takimi na polskim rynku, pomogą spółce w transformacji na energię bezemisyjną. Santander Bank Polska bardzo poważnie podchodzi do wyzwań przed jakimi bez wątpienia stanie sektor energetyczny w najbliższych dekadach. Dlatego aktywnie uczestniczy w finansowaniu „zielonych” projektów w tym sektorze, a także tworzy rozwiązania umożliwiające firmom energetycznym realizowanie ambitnych celów.

– Zielony Zwrot Taurona to strategia prowadzona od półtora roku. Jej głównym celem jest radykalna zmiana struktury wytwórczej Grupy przy jednoczesnym skokowym obniżeniu emisyjności CO2. W 2030 roku chcemy 2/3 energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych i ograniczyć emisyjność o połowę. To ambitne zadanie, którem wymaga skonstruowania elastycznego i zdywersyfikowanego finansowania. Widzimy, że sektor finansowy dostarcza nowych rozwiązań, z których korzystamy – wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

IRS to transakcja zabezpieczająca ryzyko zmienności stóp procentowych, w której klient zamienia płatności oparte o zmienny indeks (np. WIBOR) na stopę stałą o określonej wysokości. Transakcji takich dokonuje się w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z finansowania opartego o zmienną stopę, np. kredytów czy emisji obligacji. Przed zawarciem transakcji klient ponosi koszty odsetkowe oparte o WIBOR i marżę kredytową. WIBOR może zmieniać się w czasie i wzrosnąć, powodując wzrost kosztów odsetkowych. Dzięki zawartej transakcji IRS firma przez cały okres zabezpieczenia zna wysokość ponoszonych kosztów.

Modyfikacja transakcji wykonana przez Santander Bank Polska to oparcie IRS o zasady zrównoważonego rozwoju. Wprowadzona została dodatkowa zachęta finansowa w postaci obniżenia stałej stopy procentowej. Jednak żeby taka obniżka się zrealizowała, Tauron będzie musiał spełnić odpowiednie warunki, które zostały ustalone przed zawarciem transakcji, a następnie będą co rok monitorowane. Jeśli warunki w danym roku zostaną spełnione, stopa procentowa zostanie obniżona o ustaloną wartość, na następny rok.

Polska gospodarka, tak jak i wiele gospodarek europejskich, stoi przed wyzwaniem zielonej transformacji. Kontrahenci, klienci indywidualni, inwestorzy coraz uważniej przyglądają się temu, jakie skutki dla środowiska, klimatu i społeczeństwa powoduje dana działalność. Przedstawiciele biznesu monitorują swój ślad środowiskowy i tworzą ambitne strategie, których celem jest jego zmniejszanie. Należy więc oczekiwać, że tego typu transakcji jak „zielony IRS” czy instrumentów jak obligacje Zrównoważonego Rozwoju będzie na naszym rynku coraz więcej.

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A.

Pandemia nie może oznaczać, że zrównoważony rozwój przestał być istotny, zauważa producent opakowań

joshua-sortino-215039-unsplash
Wyniki najnowszego badania Ipsos MORI przeprowadzonego na zlecenie czołowego producenta opakowań, firmy DS Smith, pokazują, że kupujący nadal traktują priorytetowo kwestię zrównoważonych opakowań. To oznacza, że mimo pandemii koronawirusa marki i detaliści nie mogą odkładać na bok wysiłków na rzecz ochrony środowiska.

Badanie przeprowadzone przez DS Smith i Ipsos MORI, światowego lidera w dziedzinie badań rynkowych pokazuje, że pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Polacy nadal zwracają uwagę na kwestie ekologii i ochrony środowiska. 85 proc. respondentów chce kupować produkty, które wykorzystują jak najmniej materiałów opakowaniowych, a 27 proc. przyznaje, że całkowicie zaprzestało kupowania poszczególnych marek, ponieważ ich opakowania nie były ekologiczne. To oznacza, że choć nawyki zakupowe polskich konsumentów uległy zmianie, zrównoważony rozwój nadal ma dla nich kluczowe znaczenie.

Pandemia sprawiła, że 67 proc. ankietowanych stara się spędzać jak najmniej czasu w sklepach i dlatego zwraca się w stronę Internetu jako miejsca, gdzie chętnie robi zakupy. Należy zatem zauważyć, że ponad jedna trzecia (34 proc.) osób kupujących online twierdzi, że otrzymała zamówione produkty zapakowane w sposób niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (nieekologiczny). Z kolei 23 proc. zaprzestało zakupów u niektórych sprzedawców internetowych, ponieważ przesłane przez nich opakowania nie spełniały tych zasad.

– Przez ostatnie osiem miesięcy pomagaliśmy naszym klientom dostosować się do zmian w zachowaniach konsumenckich i stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią. Jako lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych musimy zrozumieć, jak zmieniają się postawy konsumentów, aby móc jak najlepiej służyć pomocą naszym klientom i społeczeństwu. Najnowsze badanie nie tylko rzuca światło na zmiany wywołane przez pandemię, ale także pokazuje, na co polscy konsumenci zwracają uwagę przy robieniu zakupów. Okazuje się, że zrównoważony rozwój jest dla nich nadal kluczowy. Dlatego obecnie marki i sprzedawcy powinni stosować zrównoważone opakowania, aby zapewnić korzyści dla środowiska i konsumentów – skomentowała wynik badania Marta Jędrzejczak, kierownik ds. marketingu, DS Smith Polska.

Higiena to kolejna obawa konsumentów – 58 proc. respondentów twierdzi, że dokładnie myje ręce po dotknięciu zapakowanych produktów kupionych online. 30 proc. szybciej wyrzuca opakowania i podkreśla przy tym, jak istotne jest dla nich uzyskanie widocznych, prostych informacji o sposobie utylizacji.

Obecnie 55 proc. kupujących zwraca uwagę na to, żeby unikać produktów, które mogły być wcześniej dotykane. W związku z tym niektórzy wybierają produkty z tyłu półki, których dotknięcie przez innych jest mniej prawdopodobne. 43 proc. myje lub dezynfekuje również wszystkie niezapakowane przedmioty, takie jak owoce i warzywa, a 11 proc. unika zakupu towarów luzem. W odpowiedzi na to DS Smith opracował szereg nowych, innowacyjnych projektów opakowań, takich jak karbowane wytłaczanki na owoce i warzywa, eko-pudełka na jajka oraz uchwyty na butelki i produkty mleczne.

DS Smith spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach wzrośnie zapotrzebowanie na nowe, zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań. Firma nadal ma zamiar stosować swoje, opracowane we współpracy z fundacją Ellen MacArthur, Zasady projektowania dla obiegu zamkniętego (Circular Design Principles) podczas przygotowywania ekologicznych opakowań, tak aby sprostać nowym wyzwaniom rynkowym.

Zasady te odzwierciedlają cel DS Smith, jakim jest powtórne wykorzystanie opakowań i ich recykling. Według firmy są to dwa sposoby przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, który to cel został wskazany w niedawno opublikowanej strategii zrównoważonego rozwoju firmy „Na teraz. I na przyszłość”. Główne obszary jej działalności to oferowanie opakowań całkowicie nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu oraz zastępowanie problematycznych tworzyw sztucznych bardziej ekologicznymi alternatywami.

Źródło: DS Smith.

Elektromobilność w MLP Group

DSC05081_m1
MLP Group, wiodący deweloper na rynku nieruchomości magazynowych w Europie, w Polsce, Niemczech i Rumunii właśnie wdrożył kolejne proekologiczne rozwiązanie w centrum logistycznym  w Pruszkowie. Dla najemców i klientów MLP Group uruchomiono dwustanowiskową stację ładowania samochodów elektrycznych i hybryd, wykorzystując prąd ze źródeł odnawialnych.

Deweloper od lat stawia na zrównoważony rozwój i dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania swoim portfolio. Jednym z działań proekologicznych jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna na dachu jednego z magazynów w centrum dystrybucyjnym w Pruszkowie. Troska o ekologię i efektywność stała się już codziennością dla dewelopera. MLP Group przede wszystkim dąży do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii zielonej, a w perspektywie kilkuletniej obniżenia bardzo wysokich obecnie cen prądu. Kolejnym (po panelach fotowoltaicznych) zielonym projektem jest właśnie zainstalowana i uruchomiona stacja ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w parku logistycznym MLP Pruszków I. Wykorzystywana do tego celu w 100% energia fotowoltaiczna, obniży emisję gazów cieplarnianych negatywnie wpływających na ekosystem.

„Zastosowanie systemów fotowoltaicznych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych to nie tylko korzystne i ekonomiczne rozwiązanie, ale przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnego źródła energii” – podkreśliła Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A. „Mobilność elektryczna w coraz większym stopniu zadomawia się w naszym codziennym życiu. Wykorzystując  prąd ze źródeł odnawialnych, zapewniamy naszym klientom możliwość ładowania pojazdów elektrycznych gwarantując w 100% ekologiczną jazdę bez spalin” – dodała Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.

Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków rozwiązania ekologiczne. Wszystkie nowe inwestycje realizowane przez MLP Group objęte są certyfikacją BREEAM, która kładzie olbrzymi nacisk na działania proekologiczne. Zielone certyfikaty znacząco wpływają na atrakcyjność oferty zapewniając oszczędną eksploatację obiektów magazynowych, co ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla spółek posiadających umowy wieloletnie.

„Dzięki wdrażanym przez nas działaniom przyczyniamy się do obniżenia emisji spalin. Fotowoltaika wpisała się już w standard MLP Group, a stacje ładowania samochodów elektrycznych, jeżeli tylko zyskają duże zainteresowanie wśród naszych najemców, będą powszechnie dostępne w naszych parkach.  Ekologiczne standardy zaczynają już być wymagane przez obecnych, jak i potencjalnych najemców, a troska o środowisko i proekologiczne działania to już norma na rynku nieruchomości magazynowych” – podsumowała Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

mat.pras.