Z życia spółek

Grupa Amica z rocznym raportem nt zrównoważonego rozwoju

grupa_amica_spolka_gieldowa_swiadoma_klimatycznie

W opublikowanym 31 marca 2023 roku raporcie Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 roku Strategii ESG „Climate for Action”.

Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy organizacji w zakresie ESG jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową odnoszącą się do kwestii ESG, opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i dostosowaną do wymogów dyrektywy CSRD.
Tegoroczny raport oddaje pełny obraz funkcjonowania Grupy, bo po raz pierwszy zawiera dane od wszystkich spółek ją tworzących.

– Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami – wyjaśnia Jacek Rutkowski, Prezes Grupy Amica.