Inwestycje publiczne

Grupa ALDI Nord publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022

analiza
Grupa ALDI Nord zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych od 2020 roku dzięki ograniczeniu lub wyeliminowaniu opakowań. W 2022 roku Grupa zanotowała także redukcję emisji gazów cieplarnianych o 23% w porównaniu z rokiem 2020, co stanowi spadek o 347 000 ton CO2.

Dodatkowo, poprzez dalszy montaż systemów fotowoltaicznych w sklepach i centrach dystrybucyjnych, ALDI NORD zaoszczędziła 41 085 ton CO2 w roku 2022. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. Jednocześnie ALDI Nord zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 roku – czytamy w opublikowanym przez Grupę Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 Grupy ALDI Nord stanowi szczegółowy przegląd postępów oraz zawiera konkretne liczby potwierdzające zaangażowanie w ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 oraz minimalizację opakowań. Jednym z kluczowych obszarów poruszanych w Raporcie są postępy w zakresie redukcji opakowań. Obecnie 67% opakowań marek własnych Grupy nadaje się do recyklingu. Dzięki ciągłym wysiłkom, od 2020 roku Grupa zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych poprzez ograniczenie lub eliminację opakowań. Ponadto, ilość pierwotnego plastiku w opakowaniach marki własnej ALDI została zmniejszona o 11% w porównaniu do roku 2020. Również ALDI Polska optymalizuje opakowania produktów marek własnych zwiększając liczbę symboli dotyczących prawidłowego sortowania na produktach wprowadzanych marek.

– Jako Grupa koncentrujemy działania na sprawach najbliższych naszej podstawowej działalności oraz na obszarach, w których możemy wywrzeć największy wpływ na zrównoważony rozwój. Ważnymi obszarami działania są ochrona klimatu, prawa człowieka, jak i proekologiczne inicjatywy. Koncentrujemy się na stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki temu możemy wpływać na koszty naszej działalności i przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. – mówi Daria Kołodziej, Menadżer ds. Odpowiedzialności ALDI Polska.

Grupa ALDI Nord nie zapomina także o walce zmarnowaniem żywności. W roku 2022, 93,5% sklepów Grupy przekazało darowizny do organizacji pozarządowych, co stanowi ważne wsparcie dla walki z marnowaniem żywności. W Polsce ALDI zakładało, że 100% sklepów przekaże niesprzedawalną, ale wciąż nadającą się do spożycia żywność instytucjom charytatywnym do końca 2020 r. W 2022 r. cel ten został zrealizowany na poziomie 93,5% ze względu na dużą dynamikę nowych otwarć.

Źródło: ALDI Polska.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora