GUS: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców i Polaków

DeathtoStock_Wired5Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt.: Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie opublikowanym przez GUS, w pierwszym kwartale 2022 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 55,6%. Z koli Polaków o 48,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
GUS szacuje, że wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 1 kwartale 2021 r., odpowiednio o 60,9% i o 78,6%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GUS.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku

axel-ahoi-50659-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku”.

Jak informuje GUS, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-kwietniu br. wyniosły w cenach bieżących 487,0 mld PLN w eksporcie. Z kolei w imporcie wyniosły 532,3 mld PLN. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 45,3 mld PLN. W analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 17,1 mld PLN. W porównaniu z  analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 17,3%, a import o 33,7%.