Raport GUS nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację nt Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 roku.

Jak informuje GUS, aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec ubiegłego roku wyniosły 7,7 mld zł. Wynik ten oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku.
W końcu 2021 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 19 (w roku poprzednim 20). Większość z nich (16) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Natomiast pozostałe były prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń – podsumowuje GUS.