GUS z raportem na temat osób zatrudnionych i bezrobotnych

ben-rosett-10614-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował informację na temat osób zatrudnionych i bezrobotnych.

Krótki raport nosi tytuł „Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) – 3 kwartał 2022 roku”. Jak poinformował GUS, w III kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,8% ludności w wieku 15–89 lat. Należy mieć na względzie, że wyniki BAEL odnoszą się do ludności przebywającej lub zamierzającej przebywać na terenie kraju co najmniej 12 miesięcy, zamieszkałej w gospodarstwach domowych.
Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z 2 kwartałem 2022 r. – o 0,1 p. proc., jak i analogicznym okresem ubiegłego roku – o 0,4 p. proc.