Koniec z tanim kredytem od Banku Anglii

Bank Anglii (BeE) postanowił wstrzymać dostęp do taniego kredytu udzielanego do tej pory bankom komercyjnym. Miały one na celu finansowanie kredytów mieszkaniowych. Udzielane były jednak tylko w sytuacji, jeśli banki komercyjne wpłyną znacznie na akcję udzielania pożyczek firmom oraz osobom prywatnym. O ile program sprawdził się w kontekście udzielania pożyczek gospodarstwom domowym, o tyle nie można powiedzieć tego samego o pożyczkach udzielanych firmom. Z racji tego od początku 2014 roku program Banku Anglii obejmował będzie wyłącznie firmy. Analitycy mają nadzieję, że skupienie się na przedsiębiorcach wpłynie znacząco na kwotę kredytów zaciąganych przez nich corocznie w bankach.