Zmiany na rynku zamówień publicznych

wznoszenie_budynkow

MRiT przewiduje, że w czwartym kwartale br. wejdą w życie nowe przepisy związane z rynkiem zamówień publicznych.

Wynika z nich, że sposób dokonania waloryzacji wynagrodzenia będzie uzależniony od woli stron. Ponadto przewidziana jest modyfikacja art. 439 ustawy Pzp poprzez rozszerzenie obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych na umowy o długości powyżej 6 miesięcy oraz umowy dostaw. Projekt regulacji zakłada obowiązek waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców przez wykonawcę w określonej sytuacji. Jednak znawcy tematu, związani z branżą budowlaną, negatywnie odbierają część ministerialnych zapowiedzi.

materiał prasowy

SUNEX rozpoczyna obsługę zamówień publicznych

Sunex 1_edited
SUNEX S.A., czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, finalizuje przejęcie obsługi zamówień publicznych od Spółki Polska Ekologia. Wartość transakcji ustalona została na poziomie 1,2 mln zł i zostanie zrealizowana bezgotówkowo, z wykorzystaniem instytucji potrącenia wzajemnych wierzytelności. Zakończenie transakcji planowane jest do końca maja br.

SUNEX S.A. przejmie 100% udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. za 1,2 mln zł. Cena nabycia jest wartością rynkową ustaloną na podstawie oszacowania dokonanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Transakcja zostanie zrealizowana do końca maja br. z wykorzystaniem instytucji potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności stron transakcji. Oznacza to jej bezgotówkowy charakter.

Transakcja prowadzi do przejęcia od jednostki dominującej Polska Ekologia części działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, realizowanych przez jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne). Prace koncepcyjno-analityczne w tym zakresie zostały rozpoczęte w lutym br. W celu sfinalizowania transakcji w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. dokonane zostało podwyższenie i zarejestrowanie kapitału zakładowego, który został pokryty wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie przez Polska Ekologia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w postaci Działu Technicznego i Działu Ofertowania).

Przejęcie obsługi zamówień publicznych zwiększy potencjał przychodowy Spółki. Stanowić będzie jednocześnie dodatkowy impuls do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty. Na polskim rynku zamówienia publiczne odpowiadają obecnie za znaczną część sprzedaży urządzeń w zakresie odnawialnych źródeł energii.  SUNEX dotychczas był poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizowała dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przychody osiągane przez Polską Ekologię w ramach obsługi zamówień publicznych nie były wykazywane przez SUNEX, ze względu na brak konsolidacji danych finansowych obu podmiotów.

„Widzimy bardzo duży potencjał w rozwoju działalności związanej z realizacją zamówień publicznych. To bardzo ważny obszar biznesu biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Poza zakładanym wzrostem przychodów jedną z kluczowych korzyści przeprowadzenia transakcji jest także transfer know – how w zakresie realizacji tego typu projektów od jednostki dominującej. Polska Ekologia jest obecna na rynku przetargów od bardzo wielu lat i przejmujemy działalność o dużym doświadczeniu i kompetencjach” – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes SUNEX S.A.

Źródło: SUNEX S.A.

Ministerstwo Sprawiedliwości na celowniku CBA

137 (Small)CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne) pod koniec marca 2014 roku skierowało do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie to dotyczy zamówień publicznych z lat od 2009 do 2012 roku, udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektów informatycznych.

CBA informuje, iż prawdopodobieństwo, że umowy na wykonanie projektów  niezgodnie z prawem zamówień publicznych, jest bardzo duże.

Łączną wartość, na jaką udzielono zamówienia publiczne w sposób nieprawidłowy, szacuje się na około 100 milionów złotych.

Co dalej z zamówieniami publicznymi?

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych w roku ubiegłym wartość przetargów wyniosła 144 mld zł i było to o 23 mld mniej niż w 2010 roku. Wartość ta systematycznie będzie malała… aż do 2017 roku. Dopiero wtedy nastąpią tłuste lata dla firm. Dlaczego tak się dzieje? „Rynek zamówień jest powiązany z cyklem wdrażania przez Polskę funduszy unijnych. Do 2010 r. wartość ogłaszanych kontraktów rosła, bo publiczne instytucje rozdzielały fundusze UE przyznane nam na lata 2007-13 i rozpisywały coraz więcej przetargów. Jeśli negocjacje w UE dotyczące funduszy unijnych na lata 2014-20 znacząco się nie przedłużą, to pieniądze z tego rozdania zaczną płynąć do Polski najwcześniej w 2015 r. Oznacza to, że kolejny szczyt rynku zamówień, porównywalny z tym z 2010 r., powinien być w 2017 r.” przewiduje Jerzy Kwieciński, wiceszef Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Źródło: Interia